Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biomedicinarnas Riks Organisation BRO"

Transkript

1 Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping: Rebecca Andersson och Anna Pfister Umeå: Evelina Worrsjö och Rhina Cornejo Acosta Stockholm: Victoria Wang och Fanny Fagerdahl Uppsala: Victor Nilsson Lund: Madelene Dahlgren och Mia Ländin Tid Mötets öppnande Ordförande Victoria Wang förklarade mötet öppnat. 2. Godkännande av kallelseförfarande Godkändes. 3. Val av sekreterare 4. Val av justeringsperson 5. Godkännande av dagordningen 6. Allmän information Mia Ländin valdes till sekreterare. Till justeringsperson, att jämte ordförande justera protokollet, valdes Rebecca Andersson. Dagordningen godkändes med följande ändringar: 1. diskussionspunkterna Pillerbox, Wikipedia, LIF-certifikat samt firmatecknare lades till under 19. Övrigt. 2. Kalmar lades till under punkt 16. Örebro och Skövde. 3. Punkten 15. BROs framtid ströks Lärosätena informerar lades till Val av vice generalsekreterare lades till Val av webbmaster lades till Budget 2009 samt 22 Val av kassör lades till innan 20 Mötets avslutande. Nationellt biomedicinarmöte skall hållas i Skövde till våren Lärosätena informerar Umeå: Har startat en karriärskurs som löper längs hela kandidaten. Den är obligatorisk med ca en träff per termin men ger inga poäng. Man lärs sig bl.a. att skriva CV, göra ett hisstal, använda kroppspråk. Lund: BUR anordnar karriärkvällar som är mycket uppskattade, samt ska ha en biomedicinarsittning för att stärka gemenskapen. Uppsala: BMF anordnar många studiesociala aktiviteter

2 Sida 2 av 5 såsom nollning. En gång per månad har de programgemensam eftermiddag då de har olika föreläsningar från ex företag. Programmet sponsrar detta. Linköping: Medicinsk biologi-sektionen har ett mycket aktivt studiesocialt utskott. De har även ett internationellt utskott som fixar med utbyten. De ska också anordna en arbetsmarknadskväll. Programmet har även startat ett utbyte med en gymnasieskola som ska ha en spetsutbildning där de kan läsa kurser på universitetet. De som läser Naturvetenskapligt basår ska dessutom ha garanterad plats på Medicinsk biologi. Stockholm: De anordnar ett intro-kollo för alla nya studenter som är obligatoriskt. Då åker alla iväg till Barnensö och har team-building, får information om utbildningen, har diskussioner kring etiska frågor mm. Ett försök till mentorskap med samarbete med industrin ska inledas med Victoria som huvudansvarig. 7. Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 8. Revisorberättelse Föregående revisor var Henrik. Då kassören ej utsett en revisor har ingen revisorberättelse skrivits. 9. Ekonomisk berättelse Innestående saldo 2007: 6331,53kr Inkomster 2008 Medlemsavgifter: 3000kr (ej betalt: Lund, Stockholm och Kalmar) Utgifter 2008 Biobollen 4000kr Hemsida (3år) 513kr S:a utgifter 4513kr Saldo: 4818,53kr med två saknade medlemsavgifter. Övrigt: Lund får dispens för att slippa betala medlemsavgift för 2007 då de pengarna ändå skulle ha gått till Biobollen 2008 som Lund anordnade. Stadgeändring: Årsavgift ska vara inbetalad senast första mars. Årsavgiften fastställs på årsmötet. 10. Verksamhetsberättelse Ordförande informerade om vad som har hänt sedan vårmötet: Det har tyvärr inte hänt något med hemsidan, mer om detta under 14.

3 Sida 3 av 5 Victoria har pratat med Per Karlsson från Naturvetarna (f.d. Naturvetareförbundet) om att starta en biomedicin sektion i Naturvetarna. Detta vore ett bra sätt att samla alla biomedicinare och detta kan ev. gå via BRO. Men ännu är inget bestämt. 11. Val av generalsekreterare 11.1 Val av vice generalsekreterare 12. Val av övriga styrelseledamöter Victoria Wang från Stockholm valdes om till generalsekreterare. Rhina Cornejo Acoste från Umeå valdes till vice generalsekreterare. Följande styrelseledamöter valdes: Lund: Madelene Dahlgren Uppsala: Victor Nilsson Linköping: Rebecca Andersson 13. Val av revisor Sittande kassör Evelina Worrsjö föreslog Fanny Fagerdahl till att vara revisor för Val av webbmaster Till webbmaster omvaldes Maria Lindqvist. 14. BROs hemsida Då vårt BROs kontrakt för hemsidan löpte ut försvann även all information som funnits på den gamla hemsidan. Nu är kontraktet återupprättat och betalt för tre år framöver. Victoria har haft kontakt med Maria Lindqvist som hade sagt att hon kunde bygga upp en ny hemsida. Men trots mycket mailkontakt och förfrågningar från Victoria har inget hänt. Hon har inte ens fått se en preliminär hemsida. Det bestämdes att Maria ska få fram till den 20 december 2008 på sig att presentera en färdig hemsida, annars får BRO hitta en annan webbmaster. Vad vi vill ha med på hemsidan: Under ingång blivande student Info från varje kursort En beskrivning av biomedicin och vad som skiljer det från liknade program Kontaktuppgifter till en representant från varje kursort samt till ordförande och webbmaster Statistik från Naturvetarna En kortare intervju med foto från en student på varje kursort En gästbok Under ingång student

4 Sida 4 av 5 Information om BRO Protokoll och bilder från BRO-möten Info om biobollen Gästbok Under ingång arbetsmarknad Skillnader mot andra program Vad vi läser och vad vi kan Ta hjälp från Naturvetarna 16. Örebro, Skövde och Kalmar 17. Verksamhetsplan 18 Biobollen och vårmötet i Stockholm 2009 Örebro och Skövde ska få en inbjudan att skicka in en anmälan om att få vara med i BRO. I denna anmälan måste de visa att deras utbildning är jämbördiga med övriga biomedicinutbildningar. Örebro och Skövde ska ej bjudas in till biobollen Kalmar måste betala in medlemsavgift för Kalmar ska bjudas in till biobollen Under 2009 ska följande genomföras: Hemsidan ska bli klar Tävlingen om biomedicinslogan ska genomföras En diskussion ska föras med Naturvetarna angående en biomedicin sektion Biobollen skall anordnas av Stockholm den 8-10 maj Under fredagen skall det som vanligt vara en arbetsmarknadsdag. Brännbollstävlingen genomförs på lördagen och sedan är det hemfärd på söndagen. Planeringen har påbörjats. Jeanette Roos och Fanny Fagerdahl är biobollsgeneraller. De största problemen just nu verkar vara finansieringen då allt är så dyrt i Stockholm. BRO-mötet skall hållas under torsdag eftermiddag alt. kväll för att undvika att övriga biobollsdeltagare ska behöva vänta på BRO-representanterna under söndagen. 19. Övriga frågor Pillerbox: Stockholm har tagit fram en idé för att rekrytera fler studenter till biomedicin. Detta är i form av en pillerbox som kan delas ut på gymnasiemässor mm. I denna ska det finnas en bipacksedel med en beskrivning av biomedicin. Eventuellt ska det även finnas två olikfärgade tabletter, som i Matrix. Detta ska alla orter kunna använda sig av genom att modifiera så att det passar deras utbildning. Wikipedia: Om man googlar biomedicin kommer wikipedia-länk upp som ett av de första resultaten. Här står en tyvärr mycket tråkig information om vad biomedicinare kan jobba med, som inte stämmer alls. Mia ska skriva ihop ett förslag till en bättre beskrivning.

5 Sida 5 av 5 LIF-certifikat: LIF-certifikatet behövs för att man ska få jobba som läkemedelskonsulent. Tidigare fick både biomedicinare och apotekare detta i och med examen, men detta har dragits in för biomedicinare. Alla biomedicinare tycker att detta är mycket konstigt då vi har kompetensen för det. Detta har diskuterat på tidigare BRO-möten samt även det föregående nationella biomedicinarmötet, men inget verkar ha hänt. BRO ska kolla med Naturvetarna om de kan hjälpa till. Dessutom ska alla kursorter höra med sina programledningar om de kan hjälpa till. Firmatecknare: Som firmatecknare räknas kassören och generalsekreteraren. Det är denna person som är ansvarig för ett bankkonto. Men föregående firmatecknare måste gå till banken och visa upp protokoll från mötet där ny firmatecknare har valts. Detta har ej gjorts så just nu står Pamela och Elin Eklund som firmatecknare. Pamela ska få skriva under en fullmakt som tillåter Evelina att bli firmatecknare. 21. Budget 2009 Innestående saldo från 2008: 6818,53kr Inkomster 2009 medlemsavgifter: 5000kr Utgifter 2009 Biobollen: 5000kr Webmaster: 2000kr Pris för slogan: 250kr S:a utgifter: 7250kr 22. Val av kassör Val av kassör bordlägges till vårmötet. 20. Mötets avslutande Ordförande Victoria förklarar mötet avslutat och tackar alla som deltagit. Victoria Wang Mia Ländin Rebecca Andersson Ordförande Sekreterare Justeringsperson

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 19 oktober 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 15.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Medicinska studierådet

Medicinska studierådet Medicinska studierådet PROTOKOLL Rådsmöte 2015-03-02 Närvarolista Namn Kristina Holm Sara Waheddoost Jessica Anderson Marcus Ersson Clara Atterby Jesper Broqvist Björn Wennlöf Patrik Bengtsson Samuel Henriksson

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer