Maskinsektionens styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinsektionens styrelsemöte 140319"

Transkript

1 Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 19/4 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Carl-Johan Fredman, SRM-Ordförande Camila Feledy, NGM-Ordförande Mark Schiller, Sexmästare Axel Philipsson AktU-Ordförande Niklas Ingmanssson, InfU-Ordförande Robin Hjéren, Cafémästare Närvarande adjungerade Henrietta Mattson, Revisor Josephine Zetterman, Redaktör Anton Persson, Ceremonimästare Maja Olsson, TD-ordf Joakim Sandberg, 1:a vice Verkmästare Jakob Johansson, Arkivarie Filip Larsson, Revisor 1 OFMÖ Ordförande Henrik Håkansson förklarade mötet öppnat kl Val av mötesordförande att välja Henrik Håkansson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare att välja Johan Hansson till mötessekreterare 4 Val av justeringsman att uppdra åt Robin Hjéren att jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Mötets behöriga utlysande att godkänna tid och sätt 6 Adjungeringar Henrietta Mattson, Josephine Zetterman, Anton Persson, Maja Olsson, Joakim Sandberg, Joakim Sandberg, Jakob Sansberg, Jakob Johansson, Filip Larsson adjungerades till mötet 7 Godkännande av förra veckans protokoll Enligt tidsplan 8 Fastställande av föredragningslistan

2 att godkänna dagordningen med följande tillägg på punkten övrigt: Info ljudsladd Info från ordförande och revisor Beslut angående Tv, Mobil Applikation, Kassasystem och Piano 9 Kommentarer kring rapporter (rapporter finns i bilaga 1) SRM mars är Speak Up days på M-huset CEQ affisch på gång NGM Axis vill inte vara relaterade med alkohol och fylla Sexet Försöka få fotoautomat sponsrad till summergames. Verkstan M-cykeln är fixad ska bara målas om. Aktu Aktu ska utse någon som ska vara med och genomföra summergames tillsammans med Ivent. Ska skicka vidare sin enkät till resten av styrelsen så alla kan ta del och göra en egen till sina utskott. VMI märke kommer säljas i nästa vecka. Cafet Cafétackfesten är preliminärt 7e maj Infu Ska diskutera hur information sprids på info-skärmen. Ska i samarbete med verkstan göra ett stöldskydd som är effektivt. Ordförande Ska på ordförande-kollegiemöte. Ska kolla på försäkring för sektionens inventarier och se hur andra sektioner gör. Seniors Har inte hänt så mycket, ska träffas på torsdag och kommer där ta tag i det som finns att göra. Phøset Det gjordes en handuppräckning på vilka som blivit Phaddrar

3 Revisorerna Har diskuterat hur relationen styret/revisor skulle funka och hur man ska jobba tillsammans. Ska ha möte en gång i månaden i fortsättningen ungefär. TD-gruppen Har tävling kring ett tygmärke 10 Planera framöver och ansvarsfördelning Styrelsen har gjort en ansvarsfördelning på en rad punkter där olika utskott har fått olika uppgifter. Fråga bordläggs för att ta upp på nästa möte den 26 mars. 11 Övriga frågor Info ljudsladd En sladd till högtalarna har tyvärr gått sönder, dock visade sig att en ny finns i verkstan. Så problemet var inget problem. Info från ordförande och revisor Efter samtal med revisor har det visat sig att styrelsen har varit dåliga på att ta upp vissa frågor angående viktiga beslut på styrelsemöten, och notera dessa i protokollet. Detta är något som styrelsen måste bli bättre för att ge tydlighet både internt och mot medlemmarna. Alla beslut måste tas på ett styrelsemöte först och sen gör ev. inköp. Alla beslut gällande inköp som ligger på styrelsen och som tas av styrelsen ska tas upp på ett styrelsemöte och protokollföras. Seniors pratar också om att se över hur vi ekonomisk jobbar budgetmässigt för att göra det tydligare. Beslut Tv, mobilapplikation, kassasystem och piano att godkänna inköp av infoskärmsystem att godkänna inköp av piano att godkänna inköp av kassasystem att godkänna inköp av mobilapplikation och dess licenser

4 att det är okej att köpa en förstärkare med 1500kr från TSM budget musik. 12 OFMA Ordförande Henrik Håkansson förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Johan Hansson Vice ordförande Justeras Henrik Håkansson Ordförande Robin Hjerén Justerare

5 Bilagor: Bilaga 1: Utskottsrapporter Bilaga 1 Kårrepresentanter Studierådet SRM har haft en bokbytarkväll måndagen lp4. Många som ville köpa, färre som ville sälja. SRM-ordförande har tillsammans med ett gäng andra glada styrelsemedlemmar varit på V-bal och representat. Lagt en tentavecka bakom sig SRM ska styra upp och promota CEQ-lotteriet. Bland annat ha en attend-attack med kaffe och hembakade cupcakes. SRM ska hjälpa TLTH med bemanning här i M-huset under Speak Up Days, onsdagen som gäller. Några studentrepresentanter ska på programledningsmöte nu på torsdag 20/3. CEQ-perioden är igång, så kommer promota det och börja censurera pappersenkäter. Sista dag för ifyllande 1/4. Konceptet studiekvällar med mat (Pluggomat) kommer fortsätta, men matansvar fördelat på olika utskott. Verkmästeriet Vi har lagat m-cykeln! Det gick jättebra och nu går den som en klocka. Verkstad på torsdag Göra klart läsplattehållaren Martin och Petter från infu fortsätter med att sätta upp tvn.

6 Sexmästeriet Vi har haft ETsittning. Det gick bra, verkade uppskattat. Planering inför AS den 28 mars. Roligt tema tror det kommer bli stort! Onsdagen den 26 kommer vi ha sittning för Flickor på teknis NGM Vad har hänt i utskottet sedan förra mötet? Företag har kontaktats och den dagliga verksamheten har gått framåt Ett antal medlemmar i utskottet har varit på studiebesök på I:arnas caseföreläsning för att samla information inför kommande caseprojekt på maskinsektionen NGM-ordförande och Caroline har varit på möte med Axis för att diskutera nollningen. De vill ändra sin approach på marknadsföring inför i år och NGM ska skriva ett nytt kontraktsförslag. NGM-ordförande och Ellinor ska på möte med Scalae på fredag Mekka-företagen ska kontaktas för att undersöka om de är intresserade av samarbete under resten av året M6 vill ha en fotoautomat till I<3M Summergames, NGM jobbar på detta Cafémästeriet Jag har presenterat statistik och kommentarer från enkäten för utskottet Storstädning på torsdag Kickoff med brunchgruppen på torsdag Skissar på en anonym utvärdering av verksamheten hittills och ska ha lite utvecklingssamtal Informationsutskottet Appen har gått igenom både Apples och Google system och är godkända. Vice InfU Petter och svetslök Martin håller på att sätta upp TV. Moment-gänget har börjat spåna på idéer till nästa nummer.

7 Har varit och representerat på V-sektionens bal. Väldigt trevligt! Web- och Moment-möte denna vecka för att planera vad som ska hända framöver. Släpp för appen ska bestämmas. TV mjukvaran ska bestämmas, så att grejer rullar igång på TV så fort som möjligt! Aktivitetsutskottet Har satt ett datum på att städa bunkern den 30 mars!! Kommer säkerligen bli episkt! Har gjort en liten enkät till alla i mitt utskott så de kan utvärdera hur arbetet gick första läsperioden. Ha möte med infu om hur man når ut med våra matcher och dylikt till sektionen! Ha möte med ivent! Ha möte med E-sektionen om EM i paintball! (Tre möten is enough!) Hitta datum att köra crossfit Fixa en loga till oss Skattmästeriet Vice Ordförande Jag har tillsammans med ordförande jobbat med de proposition som vi ska lägga fram anngående inspektor och Valberedning Supplanter. Har börjat spånna på en grund som vi ska ha när vi tar beslut tillsammans med ordförande och den är redo att presenteras för alla när det finns tid. Har också städat upp städskrubben. Ska börja fixa med SMART tillsammans med Camila, det börjar också bli dags att börja förbereda inför vårterminsmötet så ska också göra det.

8 Ordförande Gjort en drop-by på V-sektionens 50-årsbal och lämnat över present. Vill rapportera att närvarande maskinare vad oerhört snygga. Tagit fram förslag till utskottsmässig ansvarsuppdelning för individuella punkter med Johan (skall bifogas) Påbörjat utrensning av kvarliggande accesser till sektionens dörrar (lista för tankar/önskemål kommer skickas ut) Lyckats hänga access-systemet vilket ger ~2 dygns härlig väntan Varit i kontakt med den eminente revisor Mattsson om förbättrad beslutsgång i styrelsen Det kommer kretsa mycket kring vårterminsmötet nu, kallelse ska skickas senast onsdag 19 (läs: idag) Seniors Phøset Alla phaddrar är valda och har fått besked, yiihooo!!! Innehållet i nollningsschemat är så gott som spikat. Phøset har förberett phadderkickoff och temasläpp Anordna världens fetaste phadderkickoff (sorry Henke och Johan, men så är det faktiskt) Börja planera events mer i detalj Styra upp spons (lunchföreläsningar, ouveraller, prylar m.m.) Revisorer Både revisor Larsson och revisor Mattsson närvarade 18/3 på mannaminnets första revisorskollegiemöte. Där diskuterades hur revisorerna bör arbeta gentemot styrelsen. Larsson har fortsatt försökt att stämma av ett möte med revisor Sallbring, utan resultat. Mattsson har gått igenom de första mötesprotokollen och varit i kontakt med ordförande Håkansson och vice ordförande Hansson angående synpunkter på beslutsordningen.

9 Forsatta försök med att träffa Sallbring. TD-gruppen Träffat Isabelle, ordförande på A och snackat kontakter och event. Säkert lite smått och gott men just nu vet jag inte exakt vad.

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 2/4 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 3/12 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Niklas Ingemansson, INFU Axel Philipson,

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16 s styrelsemöte 2012-01-16 Plats: Tid: Mk 1 Måndag den 16:e Jan 12.00 Närvarande: Josefin Bertilsson,,, &. 1 Mötets öppnande Vice Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08. 2 Inga adjungeringar. Adjungeringar

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer