Vårterminsmöte 19 mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårterminsmöte 19 mars 2013"

Transkript

1 Lund, Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande 5. Fastställande av föredragningslistan 6. Adjungeringar 7. Verksamhetsberättelse samt bokslut för 2012 (Bilaga 1) 8. Revisorernas berättelse för Fastställande av 2012 års balansräkning 10. Frågan om ansvarsfrihet 11. Förslag till resultatdisposition 12. Revision av 2013 års budget (Bilaga 2) 13. Propositioner Proposition ang Likabehandlingsansvariga (Bilaga 3) 14. Motioner Motion ang ändringar i stadgarna (andra läsningen) (Bilaga 4) 15. Val av valberedning (Bilaga 5) 16. Val av funktionärer enligt gällande reglementen (Bilaga 5) 17. Övriga ärenden 18. TFMA Maskinsektionen inom TLTH

2 Verksamhetsberättelse för Maskinsektionen vid LTH 2012 Under året har styrelsen minst haft ett möte per vecka förutom utskottsmöten, kollegiemöten och möten av annan natur. Samtliga aktiviteter har jag försökt att skriva i kronologisk ordning. Storskifte Som sig bör så startade året med att alla förtroendevalda och aktiva inom sektionen samlades en dag för att skifta in det nya verksamhetsåret. De gamla på sina poster fick en chans att se ansiktena på de nya förmågorna och kontakter skapades för att kunna utnyttjas under året för råd och stöd. Dagen planerades helt och hållet av den nytillträdda styrelsen och denna gång började dagen med samling i M-café för en lättare frukost och sedan bar det av till Malmö för bowling. Efter bowling fanns möjlighet att basta på LTH-området och under kvällen blev det sittning. Under denna höll bland annat Inspektorn, Jan-Erik Ståhl, tal och en medaljutdelning arrangerades av Seniorsutskottet för de olika utskotten och dess medlemmar. Kvällen avslutades med dans och glada tillrop. Enkätundersökning När vi som ny styrelse tillträdde våra poster hade vi inte några spikade planer på vad vi ville åstadkomma för våra medlemmar under vårt verksamhetsår. Alla utskottsordföranden hade en ganska klar bild över hur deras utskott skulle skötas samt eventuella förändringar de ville göra med dem. Dock var vi lite villrådiga över vad våra medlemmar ville att vi skulle göra. Detta löste vi genom att utforma en enkät som våra medlemmar fick svara på, där de fick rangordna vad de helst ville ha för förändringar. Det som kom fram av undersökning var att våra medlemmar främst ville ha fler studieplatser samt nya möbler till vårt café. Aktivatack vårtermin Varje termin tackar sektionen på något sätt de som arbetar ideellt för sektionen. Under vårterminen brukar det innebära en enklare tillställning med god mat som avslutas med sång och dans in på småtimmarna, så var fallet även i år. SMART SMART står för Sveriges maskinrelaterade teknologer och innebär att samtliga styrelser för maskinrelaterade utbildningar i Sverige träffas och har konferens hos någon av skolorna. Målet med konferensen är att de olika sektionerna ska ha ett erfarenhets- och så här gör vi -utbyte för att kunna förbättra sina verksamheter. Just denna vårtermin var det dags för oss på LTH att bjuda in de andra skolorna till Lund. De lärosäten som brukar närvara är Maskinteknik från KTH, LiTH, Luleå tekniska högskola samt Chalmers (som faktiskt har tre olika Maskinrelaterade program). Dock lyckades KTH boka biljetter till fel tillfälle, vilket resulterade i att vi hade ett minismart med dem ett par veckor innan alla andra skolor skulle komma hit. Detta var ett bra tillfälle för oss att testa på våra olika diskussionspass och huvudrubriker i skarpt läge. KTH:arna var väldigt nöjda med sin helg och kände att de fick ut förvånansvärt mycket trots att de andra skolorna inte var närvarade.

3 När det började dra ihop sig till det riktiga SMART kände de flesta i styrelsen att de behövde lite mer kött på benen gällande att hålla i diskussionspass och leda möten. Detta löstes genom att kontakta vår kår, TLTH, som anordnade en utbildning för oss under en eftermiddag. När sedan SMART väl var igång aktiverades samtliga utskott inom vår sektion i allt från att laga mat till att visa runt turisterna i Lund och på LTH. Tack vare mycket planerande och med stor hjälp från våra aktiva klaffade allt enormt bra och konferensen blev en framgång. Arbetsmarknadsdag Under våren anordnade vårt näringslivsutskott en välbesökt arbetsmarknadsdag. Återigen hade vi fyllt våra lokaler med företag och utbytet mellan studenterna och företagen verkar bara öka för varje år. En stor skillnad från föregående år var att det på kvällen anordnades ett mingel för företag och student med uppträdande av en ståuppkomiker. Detta var väldigt uppskattat och jag hoppas att något liknande kommer att anordnas även kommande år. Terminsmöte vårtermin Terminsmöte är vår sektions högst beslutande organ och det ska hållas ett terminsmöte på våren samt ett på hösten. Om det behövs kan man även utlysa fler terminsmöten efter behov. Under vårterminsmötet 2012 togs bland annat frågan om föregående styrelse ansvarsfrihet och val av valberedningen upp. Det som ägnades mest tid och debatt åt var 2012 års budget, dock gick den sittande styrelsens förslag igenom med några mindre justeringar. De största förändringarna i budgeten gentemot tidigare år var hur man delar upp teambuildingpengar mellan utskotten samt att en stor summa pengar öronmärks för renovering och uppfräschning av caféet. Renovering av Café Arbetet och planerna för caféet sattes igång på allvar under slutet av vårterminen, för när väl SMART var avklarat kunde vi ägna oss helhjärtat åt att planera renoveringen. Arbetsuppgifter delades ut mellan styrelsemedlemmarna och utskott som har byggerfarenhet frågades om hjälp, framför allt vårt verkstadsutskott. Hela renoveringen sköttes med stöd av Industriellekonomisektionen, som vi delar hus och ett par lokaler med. Renoveringen ägde rum veckan före de nyantagna studenterna skulle anlända i början av september, med andra ord två veckor före själva skolstarten. Renoveringen gick bra och caféet fick en känsla av att ha blivit större och ljusare, förutom det tillkom även ett 40-tal nya studieplatser. Nollning Nollningen handlar om att välkomna de nyantagna studenterna till LTH och framförallt till Maskinsektionen samt att hjälpa dessa att komma tillrätta och hitta vänner för livet. Vi har länge haft rykte om oss att arrangera den roligaste nollningen och mest händelserika nollningen på LTH (kanske även i Sverige) och återigen levererade sektionen och bjöd på en fantastik Nollningen. Terminsmöte hösttermin Terminsmötet på hösten gick främst åt till att välja samtliga funktionärer för sektionen, förutom valberedningen och våra arbetsmarknadsdagsansvariga som väljs på våren. Möten drog ut på tiden och delades tillslut upp på två skilda dagar. Dessutom blev en

4 post i styrelsen vakantsatt och därmed var vi tvungna att kalla till ett extra insatt terminsmöte ett par veckor senare för att få en komplett styrelse. Övriga vakantsatta poster kan fyllnadsväljas av styrelsen. Aktivatack höstterminen Under höstterminen är traditionen att man åker iväg till exempelvis en scoutstuga med sina aktiva funktionärer och har aktiviteter under hela dagen och kvällen för att först nästa dag återvända till LTH. Detta genomfördes även i år med lite skillnader i uppdrag och lekar som upplevdes som uppskattat av deltagarna. Styrelseskifte Tanken med styrelseskiftet är att den nya styrelsen ska känna sig bekväm med att fråga de gamla om råd och tips. Det hålls även en utbildning i mötesteknik och allmän organisation vad gäller sektioner och kåren på LTH. Det anordnas även i ett diskussionspass där den gamla och nya styrelsen diskuterar vanligt förekommande frågeställning och allmänna problem som har uppdagats under verksamhetsåret. Johan Bergflak Ordförande för Maskinsektionen 2012

5 Verksamhetsberättelse för Aktivitetsutskottet (AktU) 2012 Under årets gång har vi haft möten med hela AktU ungefär en gång i månaden för att alla delar av utskottet ska få en helhetsbild över vad som händer inom utskottet. Jag kommer att skriva om årets aktiviteter nedan i kronologisk ordning så gott det går. Aktiviteter som har funnits löpande hela året Vi har varit med i motionsseriespel på Victoriastadion, tävlandes i tre olika sporter. Vi ställde upp med ett lag i innebandy, ett i innefotboll och ett i volleyboll under både våren och hösten. En mycket uppskattad och trevlig verksamhet där alla maskinare är välkomna att vara med, genom att gå med i våra intressegrupper. AktU har även hjälpt SRM att anordna studiekvällar under läsperioderna, alltså har AktU varannan vecka stått i caféet och bjudit på fika och kaffe till studenter på sektionen. Vi har även med jämna mellanrum hållit vår sektionensshop, Boutique Joe Cool, öppen. Där säljer vi märken, sångböcker, ouveraller, tröjor m.m. Inför nollningen uppdateras shopen ordentligt med nya ouveraller och märken som märkessugna teknologer kastar sig över! Bunkern har fortsatt vara en alternativ mötesplats till M-caféet, med fler soffor, mikrovågsugnar och diverse saker att fördriva lite tid med, som pingisbord, biljardbord och piano. VM I Alperna Årets skidresa gick i januari till Davos med de tre sektionerna M, V och I. En väldigt rolig resa där gemenskap över gränserna står i fokus. 150 glada teknologer bor på ett hotell där man äter gemensam frukost och middag. På ett avslappnat och lättsamt sätt kan man här knyta kontakter med personer från andra sektioner, vilket vi är väldigt stolta över. Efter lite mer än en vecka, fylld av skidåkning, gemenskap, fest och glädje, kom resenärerna tillbaka till Lund redo för en ny termin. Storskifte Inför skiftet designade vi de nya aktivatröjorna för det kommande året och såg till att de var klara inför skiftet. AktU var ansvariga för aktiviteten på storskiftet, vilket i år blev bowling på Big Bowl i Malmö. Aktiviteten verkade vara mycket uppskattad och folk återkom till Lund med ett stort leende på läpparna, där bastu väntade innan sittningen för de som ville. Tandem AktU ordnade maskinsektionens deltagande i Tandemstafetten, vilket som vanligt var väldigt uppskattat. Maskinsektionen fick dela buss med E-sektionen vilket blev ett lyckat samarbete där vi tillsammans kämpade oss hem från Göteborg, på tandemcykel. IM Summergames För andra året i rad anordnade vi en volleybollturnering tillsammans med I-arna. En rolig eftermiddag som sammanföll med den sista Afterschoolen, vilket blev en perfekt kombination. Med två planer, en gräsplan i maskinparken och en sandplan som vi lånade av Krischan (nation) var det mycket spel och många tävlande lag.

6 Nollning Den tre veckor långa välkomstperioden på maskinsektionen hålls av AktU, genom Phøset. En intensiv period där de nyantagna ska få bästa chans att lära känna varandra och M-sektionen! I år gick nollningen väldigt bra, både nya och gamla fick många roliga dagar tillsammans. Mycket skratt förlängde mångas liv med väldigt många år. EM i Paintball I år igen var det dags för en ny batalj ute på Paintballbanan mellan M-sektionen och E- sektionen. Då vi var lite fler M-are i år än E-are så körde vi ett mixlag mot ett rent maskinlag. Vi spelade 30 mot 30, åtta rundor på fyra olika banor. Kulorna haglade tätt i skogen och färgade våra fina ouveraller gula. Adrenalinet sprutade ur öronen på alla som var med och efter att våra kroppar utsöndrat både blod, svett och tårar kunde vi nöjda åka hemåt igen efter att ha begravt stridsyxan, till nästa år. VM i innebandy En ny aktivitet i år var den roliga VM i innebandy-matchen. AktU på V utmanade oss i en innebandymatch och såklart tackade vi inte nej till detta. Efter att båda sektionerna anordnat tryouts för att ta ut det bästa laget så möttes vi i en hård kamp i Victoriastadion. Efter en mycket jämn match kunde dock V-arna krönas till vinnare med resultatet 3-2. Vi får hoppas på en chans på revansch inom kort. Sångarstriden AktU ansvarade som vanligt för Maskinsektionens deltagande i Sångarstriden, denna spexfyllda och härligt musikaliska tävling mellan sektionerna. I år var det ett speciellt år, eftersom de lyckades få med alla sektioner i år, samt ett doktorandlag. Då det var så många som var med och tävlade i år så gjordes konceptet om, man körde under två dagar istället för en dag. Första dagen var det en sittning i Gasquesalen på kårhuset där körstycke och snapsvisa framfördes, för att dagen efter avslutas med den 12 minuter långa spexdelen i AFborgen. Maskin kämpade väldigt på och både sjöng fint och spexade bra. Aktiviteter vi har provat på under årets gång I samarbete med Lund Lacrosse anordnades en prova på-dag där maskinarna fick möjligheten att testa lacrosse. En mycket rolig sport med fysiskt spel lockade fram många kämpar från maskin. På Skånes Klätterklubb i Lund testade vi på klättring, både så kallad bouldring och på vägg. En perfekt lördagsaktivitet på två timmar som lockade 25 glada maskinare. Vi provade att hålla i en Photoshop-workshop som var bra, men behöver få dit lite fler personer nästa gång bara. Spontanvolleyboll i maskinparken då vädret tillät det. Vi lyfte då ut volleybollnätet och spelade lite i vårsolen. Tack för ett underbart år, alla ni som gör Maskinsektionen till den underbara förening den är! Jonas Bergström AktU-ordförande 2012.

7 Cafémästeriets verksamhetsberättelse 2012 Storskifte Det första stora eventet som är caféet med och anordnar är storskiftet. Här står caféet för frukosten som 2012 bestod av massor mat och irländskt kaffe. Caféfesten 2012 var enligt mig veterligen första året som Maskinsektionens café anordnade en ordentlig tackfest tillsammans med de övriga caféerna vid LTH. Konceptet behöver arbetas in men jag tror det kan bli en riktigt bra tradition som framför allt kommer hjälpa till att locka arbetare till caféet. Renovering 2012 års sektionsstyrelse beslutade tillsammans med sektionen att rusta upp lokalerna runt M-café. Då målades även golvet om i caféets lager efter klagomål från hälsoskyddsmyndigheten. En bänk i köket målades även om men den behöver bytas ut helt då all färg redan är bortsliten. Event Caféet har under 2012 anordnat några mindre event som enligt mig varit väldigt bra och i fortsättningen tror jag att event som pepparkaksbak och påskmiddag är små saker som hjälper till att sprida den goa gemenskapen på M-sektionen. Speciella inköp Under 2012 köptes en ny kaffebomb in för ca 5000 kr som sedan kom att sponsras av Areva. Mindre bränt kaffe tycker personer som jag är bra! Caféposter Caféposterna har under 2012 ändrats med målet att få en jämnare fördelning på arbetsbördan inom caféet och även ge caféet möjlighet att fortsätta kunna sälja varor till de priser vi gör idag. Budget När budgeten lades hade jag förra årets budget i stark åtanke då jag hade tron att caféet 2012 skulle sälja för ungefär lika mycket och köpa in varor för ungefär lika mycket. Dock sålde caféet ganska mycket mer än föregående år mycket tack vare den nya kaffebomben och vi lyckades även köpa in de flesta råvaror till lägre pris då vi införde veckohandlingar på Willys. Detta medförde att caféet 2012 gick plus trots att caféets automater varit avstängda under stor del av året på grund av många inbrott. Carl Schander Cafémästare 2012

8 Informationsutskottets verksamhetsberättelse 2012 Informationsutskottet på Maskinsektionen 2012 har bestått av En InfU-ordförande En designer En webmaster En tidningsredaktör (chefsredaktör) Två fotophörmän Tre Infu-jobbare (Aktivaposter: två skribenter och en vice designer) Utskottet tog in 3 extra aktiva infu-jobbare i år eftersom utskottet bara blir större för varje år och det kändes som att det behövdes. Tidningar Under året 2012 släppte InfU-utskottet totalt 3 nummer av Maskinsektionens tidning Moment. Första numret släpptes under vårterminen 12 i maj Andra numret släpptes under höstterminen 12 i oktober och det var det stora nollningsnumret. Tredje numret släpptes under höstterminen 12 i december och var det stora julnumret. Alla i InfU-utskottet hjälpte till med alla tre numren, både med idéer och material till tidningarna. Redaktören och skribenterna gjorde layouten, alla tre tidningarna trycktes i E-husets tryckeri. InfU-utskottet gjorde även Mekka-katalogen inför Maskinsektionens arbetsmarknadsdagar, Mekka. Denna katalog släpptes en vecka innan Mekka började. Massmailutskick Det skapades en massmailsfunktion som gör det möjligt att skicka ut mail till alla maskinstudenter direkt. Det var ett sätt att få ut information till studenterna snabbt. Affischer Regler sattes upp för affischering på Maskinsektionens anslagstavlor. InfU-utskottets designer gjorde kontinuerligt affischer under året till de olika utskotten på maskin. Affischerna finns sparade för inspiration till kommande designers. Maskinsektionens grafiska profil har påbörjats. Alla affischer har tryckts i E-husets tryckeri. Hemsida Maskinsektionens nya hemsida har fyllts på med all information som behövdes. Hemsidan har dock inte gjorts klar eftersom de som gjorde den nya hemsidan inte hade möjlighet att avsluta den. För att kunna ha Maskinsektionens filmer samlade på ett ställe utan att ta för mycket plats på hemsidan så skapades ett vimeo-konto där alla Maskinsektionens filmer läggs upp och länkas till från hemsidan t.ex. Phösfilmer, Nollningsfilmer.

9 Fotografering Under året 2012 har InfU-utskottets fotophörmän närvarat vid de flesta av Maskinsektionens aktiviteter och dokumenterat detta i form av foton och film. Detta har varit material till hemsidan, tidningar och även affischer. Alla bilder har haft Maskinsektionens vattenstämpel på sig så att de inte har kunnat användas utanför Maskinsektionens verksamhet. Övrigt Informationsutskottet hjälpte till under nollningen genom att hålla i stationer under några nollningsdagar och fotografera/filma kontinuerligt. För att bibehålla vår goda kontakt med tryckeriet i E-huset så överlämnades en julklapp i slutet av året. Yasser Faraj InfU-ordförande 2012

10 Verksamhetsberättelse Näringslivsgruppen Maskin 2012 Under året har NGM haft regelbundna möten på onsdagarna i styrelserummet. Aktiviteterna som tas upp nedan är försökt att beskrivas i kronologisk ordning. Förutom utskottets aktiviteter beskrivs också styrelseuppdraget som NGM ordförande. Löpande kontrakt Tidigt på terminen kontaktades sektionens huvudsponsor, Tetra Pak om att förnya sitt avtal med sektionen. Under mötet samtalades om eventuella arrangemang som kunde anordnas och hur nollningens studiebesök kunde förbättras. Med under mötet var förutom NGM ordförande även Ordförande för sektionen, Johan Bergfalk och Överphöset, John Alvén. Under året förnyades också Alfa Lavals kontrakt gällande de tavlor som hänger i M-cafét. Dessutom förnyades också avtalet med Semcon som kom regelbundet med ett par veckors uppehåll till skolan för att dela ut deras nya tidning, bland annat märktes detta under kanelbullens dag då de även delade ut kanelbullar till studenterna. Under året ställde Academic Work ut ett flertal gånger under luncherna i cafét för att prata med studenter och berätta om vilka möjligheter det finns att få extra jobb eller anställning via dem. Ett enkelt sätt att visa upp företaget på samt många studenter kommer fram och ställer fråga till de representerade. Flertalet affischer från företag sattes upp för markandsföring på sektionen under året. Bland annat hade Academic Work ett antal affischer med jobb som var av intresse för studenterna under hösten. Mekka Den 16 februari 2012 slogs dörrarna upp för årets arbetsmarknadsdag att gå av stapeln. Ansvaret för arbetsmarknadsdagen hade jag tillsammans med Victor Millnert samt NGM som avlastade under dagen genom att vara värdar. Dagen gick bra, 16 utställare, ett frukostföredrag, ett lunchföredrag samt kontaktsamtal med Scania och Epsilon erbjöds för studenterna. Mycket folk kom som både såg fram emot gratisgodis, samtal om sin framtid som ingenjörer och allmänt upptäcka framtida arbetsgivare. Extra roligt var de nya företagen som kunde besöka mässan. Vi lyckades locka Scania, från Oskarshamn samt SKC från Stockholm. Genom övernattning på hotell kan även långväga företag representera sig. På kvällen hölls även en AfterWork med ståuppkomikern Simon Svensson. Aktivatack vårtermin En hejdundrades sittning hölls på VG:s nation någon gång i april om jag inte minns fel. Många maskinare var anmälda och gjorde denna tillställning till något alldeles extra.

11 Inspirationsföreläsning med Aktiespararnas VD Günther Mårder Under våren kontaktades Unga Aktiesparare som vi tillsammans med dem ordnade en föreläsning med deras dåvarande VD, Günther Mårder. Föreläsningen skulle innebära en inspiration för studenterna då han berättade mycket om sin bakgrund och karriär. Det blev ett lyckat koncept. Föreläsningen som hölls under lunchen var välbesökt av maskinare som var intresserade av att höra från en erfarenhetsrik person. Utskottet anordnade mackor som studenterna fick under föredraget. Spons i cafét Under våren fortsattes arbetet med att kontakta Areva för att sponsra i M-cafet, då de inte längre syntes på microsarna. Efter lång tid lyckades vi köpa in en Kaffebomb som dagligen används i cafet och skyltas med logga från Areva. Erfarenheten från att det tog så lång tid är att kontakten inte var så aktiv, flera olika delar behövdes kolla upp, vart inköp kunde göras, Cafémästarens önskemål, tryck av logga på produkt, vilket i sin tur blev för komplicerat och klistermärke användes istället. Studiebesök på Volvo Lastvagnar Tillsammans med I-sektionen åkte nästan en full buss (ca 60 pers) till Angered på Hisingen utanför Göteborg. Där fick vi vara med om en heldags studiebesök med presentationer inom Supply Chain Management och även titta på Volvo Museet. Volvo stod för bokning av buss och aktiviteten under dagen. Från vårt håll jobbade Anders Gallon med I-sek för att marknadsföra eventet på bästa sett. Volvo önskade studenter från de lite högre årskurserna för att i slutet av dagen kunna presentera sitt traineeprogram. För besöket tog inte vi ut någon kostnad utan såg det som en förmån för våra studenter att kunna åka till Gbg en dag och besöka Volvo. Eftersom det här vara andra gången som det gjordes anser jag att det är något som bör genomföras varje år, förslagsvis vårtermin. Från Volvos sida var det uppskattat, dock hade I-sek förvånansvärt dålig representation, st medan M-sek var betydligt fler. Nollning Något som var mindre bra i år var företagens representation kring nollningen. Axis ville inte vara med som huvudsponsor till nollningen och trycka deras logga på overallen. Till nästa år bör tydliga förslag på paket arbetas fram och föreslås för företagen. Positivt med årets nollning var studiebesöket på Tetra Pak. De hade året innan endast träffat, de studenter som dök upp, trötta och oengagerade samt bakfulla. Phöset jobbade för att kunna planera om så att besöket inte låg efter en fest men det verkar omöjligt. Istället bör, Phöset som de gjorde i år, jobba hårt med Phaddrarna och berätta om vikten av att genomföra ett sådant här besök. Tetra Pak är trots allt sektionens huvudsponsor och bör då få positiv respons tillbaka. Bra med att dela ut ansvaret på huvudfaddrar från varje grupp som var med under besöket, på detta sett kom även alla nollor med.

12 Nya aktiva i utskottet Under senare delen av hösten valdes ett antal aktiva in i utskottet för att fylla ut platserna från de personer som efter sommaren inte längre var med i utskottet. Fyra nya personer valdes in och för att skapa lite gruppsammanhållning användes en del av utskottets arbetsglädje genom mat och dryck på Krischan nation. Kvällsevent med Academic Work Tillsammans med E, D och F anordnades ett kvällsevent där två traineeprogram presenterades från Awapatent och Aveva. Academic Work som ansvariga för rekryteringen till dessa var ansvariga för kvällseventet på Moroten & Piskan. Sektionernas uppgift var att marknadsföra detta för intressanta studenter på sektionerna. Gustav Nilsson Orviste NGM Ordförande 2012

13 Verksamhetsberättelse för Seniors 2012 Året har varit helt fantastiskt för Seniors, för första gången på länge har vi haft både en fungerande Mentors och Alumniverksamhet. Under året så rekryterade Mentorsgruppen mentorer från näringslivet och sedan fick studenter ansöka om att få en mentor. För att lära känna sin mentor anordnades ett lättare mingel med tilltugg i kårhuset. Till slut slutade det så lyckat att varje student som sökte kunde få en mentor och hela verksamheten får ses som en succé. Alumniverksamheten rivstartade och fick snabbt kontakt med en eldsjäl som var en av de första som tog examen från Maskinprogrammet. Tack vare hans kontakter och hjälp så lyckades en helkväll ordnas för gamla Maskinare med hjälp från andra utskott och privatpersoner. Kvällen var en framgång och vår förhoppning är att de gamla maskinarna ska komma på vår jubileumsbal nu till våren. För övrigt så har Seniors gjort en utrensning av det materiel som vi har haft till vårt förfogande och därmed lyckats bli av med en hel del gammal bråte. Allmänt så har vi försökt att synas lite mer i år och vara med på så många möten som vi har haft möjlighet till. Seniors ordförande 2012 Hans Andersson i samråd med Ordförande 2012 Johan Bergfalk.

14 Verksamhetsberättelse Sexmästeriet 2012 Året började med en stor upprustning av After School-verksamheten där marknadsföring och uppfräschning ledde till välbesökta pubar och goda resultat. After School har hållits ca tre ggr/läsperiod, med olika teman varje gång. I maj anordnades en utomhuspub i samarbete med IM-summergames där sportaktiviteter varvades med pubhäng. Innan och under sommaren planerades nollningen som startade med välkomstpuben. Då många sexajobbare var faddrar så jobbade några från sexet men även styrelsen och vice utskottsordförande. Puben gick bra och upplevdes lugnare än tidigare år. Dagen efter välkomstpuben var det dags för Räkfrossan. Den gick bra, och uppskattades av många. Färska räkor hämtades i Fjällbacka samma dag. Ölresan anordnades som vanligt av ölförmännen och det var väldigt lyckat. Ett nytt koncept var att åka till Lomma för Beach party, istället för Ribbersborgs kallbadhus. Detta blev väldigt lyckat och uppskattat och vi hade enorm tur med vädret. VM i sittning hölls i gasquesalen tillsammans med V-sektionen, där både V-are och M-are gick, och där både M6 och V6 jobbade. Det var en kavaj- och overallsittning. Planering och inhandling fördelades lika mellan sexmästerierna och det gick bra. Draggningspub var ett nytt inslag på nollningen, som lockade mer folk än vi anat, men det blev lyckat. Dammiddagen höll ölförmännen i och den gick väldigt bra. Underhållningen höll hög klass och var inspirerande. Nytt för i år på EM i ölhäfv var att vi anordnade en pub i M-café. Folk kunde där kvala till platser för häv i Edekvata mot E-sektionen. På Nollegasquen jobbade hela sexmästeriet med serveringen och After Schoolansvariga hade kallat in ett köksteam som lagade en ypperlig middag till 265 gäster. På eftersläppet dansades det friskt och folk hade väldigt roligt. Ca två veckor efter nollningen var det dags för Sensation Red, där ett rött folkhav intog gasquesalen för en stor fest. Vi hyrde in en kille som höll en lasershow under kvällen och festen blev, enligt oss, väldigt lyckad. Detta är ett evenemang som lockar folk från hela LTH och det är en fin tradition som skapats. Under hösten fortsatte After School-verksamheten i samma tempo och det flöt på väldigt bra. I början av november anordnades Oktoberfest. Nytt för i år var att den hölls på Lophtet. I sann Oktoberfestanda, åts det schnitzel och dracks öl ur

15 sejdlar. Kalasbandet Eskil och ja spelade och underhöll gästerna med sin energi. Några av oss i sexmästeriet har varit med i två år och det har varit skönt att se hur verksamheten utvecklats och förbättrats. Vår tro och förhoppning är att det kommer fortsätta så. Slutligen vill jag tacka alla som kommit på våra evenemang och bidragit med positiv energi i sann maskinaranda. Jag vill också rikta ett stort tack till sexmästeriet 2012 som alltid ställt upp och gjort sitt yttersta för att göra roliga och trivsamma fester. Det har varit ett stort nöje att jobba tillsammans! Ett extra tack går till vice sexmästare Mattias Carlson, After School-ansvariga Jacob Johnsson, Lisa Nordmark, Eric Olsson och Tuva Svensson samt ölförmännen Jakob Ryrberg och Jacob Mauléon Lundberg som dragit ett stort lass i år och gjort denna positiva utveckling möjlig. Tack! Anders Eklind Sexmästare 2012

16 Verksamhetsberättelse för Studierådet Maskin vid LTH 2012 Möten Det hölls två studierådsmöten per läsperiod med huvudsyfte att utvärdera kurserna som läses just då. Under ett av mötena var vice programledare närvarande, då det tidigt hade kommit fram att det var stora problem med en pågående kurs. Ett extra möte sattes in inför LTH:s beslut om ny läsårsindelning. På mötet sammanfattade SRM sina åsikter och förslag och vidarebefordrade till TLTH och studentrepresentanter i Utbildningsnämnd E. Studiekvällar Under året hölls totalt 24 studiekvällar, varje måndag mellan i läsvecka 2-7. Vid varje tillfälle fanns minst två övningsledare på plats och närvaron bland studenterna var god, utom möjligtvis vid det första tillfället på varje ny läsperiod. CEQ-enkäter Precis som tidigare stod SRM för all censurering av CEQ-enkäter som skrivits av studenter efter avslutade kurser på Maskinteknik. Efter censurering sammanfattades frisvar och om det ansågs nödvändigt hölls möten med kursansvarig och vice programledare på maskinteknik eller teknisk design för att kunna förbättra kursen inför nästa år. Flickor på Teknis Flickor på Teknis (FpT), LTH:s årligt återkommande projekt för att locka fler kvinnliga studenter till LTH genomfördes under våren. Maskinsektionen bistod med två sektionsansvariga som hjälpte till före och under eventet, samt ordnade ett tiotal faddrar åt de gymnasietjejer som fick besöka LTH under FpT. Världsmästare Studierådets Världsmästare välkomnade nyanlända utbytesstudenter och hjälpte dem med diverse frågor. Sittningar och andra aktiviteter för utbytesstudenter anordnades tillsammans med andra sektioner under hösten. Speak up day TLTH anordnade under våren en så kallad Speak up day, där studenterna kunde prata med representanter från studieråden. SRM hade tillsammans med SRI ett bord i M-husets entré samt bemannade en station vid Studiecentrum tillsammans med samtliga sektioner på LTH. Det var inte så mycket åsikter som kom fram under dagen, men vi ansåg det var positivt att studieråden fick tillfälle att synas lite mer. Instiutionsstyrelser På våren delades platserna för studentrepresentanter i LTH:s institutionsstyrelser upp mellan de olika sektionen. Under hösten tillsattes alla utom en av de tilldelade ordinarie platserna av studenter på M/TD. IS-representanterna blev i samband med detta medlemmar i SRM och kallades till alla studierådsmöten. Bokmarknad Under hösten gjordes två försök att starta en bokmarknad där studenterna skulle kunna köpa och sälja begagnad litteratur. Det dök upp många köpare, men dessvärre inte lika många säljare. Sofia Sparr SRM-ordförande 2012

17 Verksamhetsberättelse för Verkmästeriet 2012 Verkmästeriet består av sektionens Handy-men som bland annat är ansvariga för de lokaler sektionen ansvarar för och utrustning såsom t.ex. M-cykeln och musikmaskiner. Utskottet har även öppet i M-husets källarverkstad på torsdagar mellan då elever från de olika sektionerna kan komma dit och få hjälp, t.ex. med sin cykel. Här nedan följer en stor del av det Verkmästeriet gjort under Cykelverkstad varje torsdag Varje Torsdag kl 17 (förutom under tentaveckorna) har Verkmästeriet slått upp dörrarna till Maskinhusets verkstad som är belägen i källaren. Här har vi hjälpt elever från alla möjliga sektioner och program med deras cyklar och annat som behövde kollas över. Vi bistod med slanglagningskit gratis men det fanns även möjlighet att köpa nya cykelslangar eller vajrar. Öppettiden var fram till kl 19 men det hände nog aldrig att vi stängde redan då. Förutom detta kunde elever ta kontakt med någon från Verkmästeriet och låna hem verktyg från verkstan. Vid ett tillfälle hände det även att Wermlands Nation frågade om vi ville vara med på deras fixarkväll och hjälpa människor där med deras cyklar, så den kvällen packade vi ner en massa verktyg i våra väskor och begav oss dit. Vi bjöds på mat och en trevlig kväll. SMART Under SMART-helgen (Sveriger MasskinRelaterade Teknologer, som är en helg då maskiningenjörer från olika högskolor i Sverige träffas och diskuterar varandras situationer) bistod verkstan med att presentera vår eminenta M-cykel för studenterna från de andra skolorna och dessa föll direkt för vårt skrytbygge. Alla som ville fick lov att provcykla. Renovering av Café Innan skolan och Nollningen drog igång så renoverades m-cafét med stor hjälp från verkstan. Vi tog bort en upphöjning och gjorde en ny på ett annat ställe och på så sätt kunde fler människor få plats i cafét samtidigt vid t.ex. långbordsdukning. Den nya upphöjningen kläddes med plastmatta och lister och fylldes med nya soffor och bord. Förutom detta så byggde vi om vår utomhus-bar som står i smörjgropen så den blev stabil och klädde den med fasadbeklädnad.

18 Nollning Under Nollningen så var trycket hårt på Verkmästeriet då väldigt många studenter befann sig i M-verkstan under alla möjliga och omöjliga tider p.g.a. de olika uppdragen under nollningsaktiviteterna. Människor ville låna färg och verktyg och ha hjälp med det ena och det andra, men det hela gick finfint och jag tror att alla är blev nöjda. Även under Nollningen var det Verkmästeriet som hade ansvar för att ta fram och ha ordning på M-cykeln under Nolle-Lördagen och Regatta-Söndagen. Detta innebar även att ha ansvar för att styra M-cykeln runt på gatorna i Lund och se till så att ingen skadade sig. Övrigt Förutom ovanstående så har Verkmästeriet under året lagat bl.a. M-sektionens diskmaskin, spis, musikanläggning, låsanordningar och säckkärror. Dessutom har ett och annat avlopp rensats (gång efter gång). Vid så gott som alla Husmöten och Hysstyrelsemöten som man haft i M-huset under 2012 så har någon representant från verkstan, allra oftast Verkmästaren, varit närvarande för att diskutera olika situationer gällande byggnaden. Robin Gustavsson Verkmästare 2012

19 Reviderat budgetförslag för Teknologstyrelsen kr 1.1 Jubileum kr 2. Caféet kr 3. Studierådet Maskin kr 4. Sexmästeriet kr 5. Näringslivsgruppen kr 6. Aktivitetsutskottet kr 6.1 Phöset kr 7. Verkmästeriet kr 8. Informationsutskottet kr 9. Seniors kr 10. TD-gruppen kr (NY) Årets nettoresultat kr

20 1. Teknologstyrelsen Gällande Reviderad Ändrad? Intäkter Medlemsavgifter från TLTH kr kr Storskifte kr kr JA Mentorsverksamhet kr kr Upprustningsbidrag från I-sektionen kr kr Sektionstackfest kr kr JA Förbundet Unga Forskare kr JA SMART kr kr Jubileum kr - JA Styrelseskifte kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Administration kr kr Storskifte kr kr JA Styrelseskifte kr kr Sektionstackfest kr kr Nollning kr kr Arbetsglädje valberedningen kr 750 kr JA Valberedningen kr JA Reserepresentationsbidrag kr kr Medel till styrelsens förfogande kr kr Stipendier kr kr Reserv för oförutsedda kostnader kr kr Intersektionell verksamhet/representation kr kr Upprustning av café, bunker och smörjgrop kr kr JA Upprustning av M-skylt kr JA Revisorsmiddag 500 kr 500 kr Team building kr kr Representation kr kr Bankavgifter kr kr Hyrbil/milersättning kr kr Mentorsverksamhet kr kr Styrelsekläder kr kr Terminsmöte kr kr Inbrott kr kr Luciafirande kr kr JA Nollesöndag stationer kr kr Föregående års fakturor kr kr Musik HiFi kr kr SMART kr kr Martin Olsson kr kr JA

21 Kaffekassa kr kr Enkätundersökning kr kr Jubileum kr - JA Arbetsglädje presidiet 640 kr 600 kr JA Summa kostnader kr kr TSMs budgeterade resultat kr kr

22 11. Jubileum 2013 Bal Intäkter Biljettintäkter Bal Bal (alkoholfritt) Ballunch Totala biljettintäkter Sponsring Alkoholförsäljning, eftersläpp Summa intäkter Kostnader Hyra stora salen Ljudpaket, stora salen Hyra lokal i AF-borgen Tegnérs (catering av mat) Alkohol, sittning Alkohol, eftersläpp Vakter, sittning och eftersläpp Musikunderhållning, eftersläpp Medaljer Underhållning Ballunch Anmodan Dekoration Summa kostnader Resultat, bal Event Intäkter Event Summa intäkter Kostnader Event Summa kostnader Resultat, event Jubiléets budgeterade resultat Kommentarer kr 750kr/person, 446 personer kr 650kr/person, 30 personer kr 150kr/person, 200 personer kr kr kr 20kr/öl, 3 öl per person kr Kommentarer kr kr Ljud för scenen och talarpodiet kr För sexa mellan sittning och eftersläpp kr 450 kr/person * 480 personer kr 100 kr/person * 450 personer kr 40 kr/person * 450 personer kr kr kr 35 kr/medalj, medalj ingår i biljettpriset kr kr Hyra av lokal, mat och underhållning kr Tryck, kuvert, porto, affisch kr kr kr kr kr kr kr kr kr NGM kommer erbjuda företag att sponsra balen med kr, och då får företagsrepresentant+sällskap gå.

23 2. Caféet Gällande Reviderad Ändrad? Intäkter Försäljning Café kr kr Försäljning Automat kr - kr JA Summa intäkter kr kr Kostnader Skåne Fikaservice kr kr Bröd (Mormors) kr kr Martin Olsson kr kr JA Arbetsglädje kr kr JA Underhåll kr kr Extraordinära kostnader kr kr Miljö&Hälsovård kr kr Administration kr kr Hyrbil/milersättning kr kr Hyra av läsk/kaffe/godisautomater kr kr Matbutik kr kr Summa kostnader kr kr Caféets budgeterade resultat kr kr

24 3. Studierådet Maskin Gällande Reviderad Ändrad? Intäkter Ifyllnad av CEQ kr kr CEQ lotteri kr kr Studiekvällar kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Arbetsglädje kr kr JA CEQ lotteri kr kr JA Världsmästare kr kr Teambuilding FPT 300 kr 300 kr Studiekvällar kr kr Övriga kostnader 400 kr 400 kr Summa kostnader kr kr Studierådets budgeterade resultat kr kr

25 4. Sexmästeriet Gällande Reviderad Ändrad? Intäkter Sensation Red kr kr Dammiddag kr kr Nollegasque kr kr Nollning kr kr Pubverksamhet kr kr Flickor-på-Teknis kr kr Välkomstpub kr kr Räkfrossa kr kr Ölresa kr kr VM i sittning kr kr Oktoberfest kr kr EM i ölhäv kr JA Mekka-mingel kr - JA Summa intäkter kr kr Kostnader Sensation kr kr Oktoberfest kr kr Dammiddag kr kr EM i ölhäv kr JA Nollegasque kr kr Nollning kr kr Pubverksamhet kr kr Flickor på Teknis kr kr Välkomstpub kr kr Räkfrossa kr kr Administration kr kr Arbetsglädje kr kr JA Ljud och ljus samt reperationer kr kr Pubmateriel kr kr JA Sångförman 500 kr 500 kr Ölresa kr kr Ölhäv kr - JA Arbetskläder kr kr Hyrbil/milersättning kr kr Uppfräschning av pubmiljön kr kr VM i sittning kr kr Mekka-mingel kr - JA Summa kostnader kr kr Sexets budgeterade resultat kr kr

26 5. Näringslivsgruppen Gällande Reviderad Ändrad? Intäkter Huvudsponsring kr kr JA Mekka kr kr Företagskontrakt kr kr JA Summa intäkter kr kr Kostnader Arbetsglädje kr kr JA Kontraktskostnader kr kr JA Mekka kr kr Huvudsponsring kr kr Administration 300 kr 300 kr Oförutsedda kostnader kr kr Nollning AktU kr kr Marknadsföring 500 kr kr JA Inspirationsföreläsning kr kr Summa kostnader kr kr NGMs budgeterade resultat kr kr

27 6. Aktivitetsutskottet Gällande Reviderad Ändrad? Intäkter Boutique Joe Cool kr kr Aktivitet kr kr Tandemstafett kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Sångarstriden kr kr Idrott kr kr Boutique Joe Cool kr kr Administration 300 kr 300 kr Aktivitet kr kr Tandemstafett kr kr Karneval - kr - kr Karneval arbetsglädje - kr - kr Arbetsglädje kr kr JA Bunkern kr kr JA(namnet) Summa kostnader kr kr AktUs budgeterade resultat kr kr

28 Phöset Gällande Hela oförändrad Intäkter Nollning Styrelsen Spons NGM SVL uppropslunch SVL kickoff (25 aug) SVL dagsaktivitet TP SVL studiekväll SVL uppdragskväll Partybrännboll Nollesöndag (frukost) Nollelördag (frukost) Studiecirklar Kulturbidrag Summa intäkter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 500 kr kr Kostnader Phösbiljetter FlyING Phösbiljetter Räkfrossa Phösbiljetter SkIdfest Phösbiljetter Ölresa Phösbiljetter Toga/annan sittning Phösbiljetter Dam/Herr-middag Phösbiljetter Gasque Phösbiljetter Regatta Phösbiljetter S-fest Uppdragskickoff Phaddermiddag (vt) Kickoff (25 aug) Nollesöndag mat Nollelördag mat Uppropslunch Studiekvällar Dagsaktivitet TP Märkesmålning Idrottskväll Phaddermiddag (ht) Nolleuppdrag Kvinnliga lekar Manliga lekar Ölhafv Gasque fyrverkeri Gasque hemlighet Gasque priser Partybrännboll Nolleguide Tryckeri 900 kr 720 kr 840 kr kr 720 kr 960 kr kr 720 kr 600 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 500 kr kr kr 350 kr 350 kr 500 kr kr kr 500 kr kr kr kr

29 Film Övrigt Phøskläder Summa kostnader kr kr kr kr Phösets budgeterade resultat kr

30 7. Verkmästeriet Gällande Reviderad Ändrad? Kostnader Verktyg och underhåll kr kr Arbetsglädje 960 kr kr JA M-cykeln kr kr Tandemcykel kr kr Underhåll av lokaler kr kr Fixardag kr kr Summa kostnader kr kr Verkstan budgeterade resultat kr kr

31 8. Informationsutskott Gällande Reviderad Ändrad? Kostnader Arbetsglädje kr kr JA Administration 300 kr 300 kr Hemsida 500 kr 500 kr Oförutsedda kostnader kr kr Sektionstidning kr kr JA Summa kostnader kr kr InfUs budgeterade resultat kr kr

32 9. Seniors Gällande Reviderad Ändrad? Intäkter Alumniverksamhet kr kr Summa intäkter kr Kostnader Alumniverksamhet kr kr Arbetsglädje kr kr JA Utmärkelser kr kr JA Övriga kostnader kr kr Summa kostnader kr kr Seniors budgeterade resultat kr kr

33 10. TD-gruppen Reviderad Intäkter Verksamhet Summa intäkter Kostnader Arbetsglädje Verksamhet Summa kostnader kr kr kr kr kr TD:s budgeterade resultat kr

34

35

36 Valberedningens nomineringar till Maskinsektionens vårterminsmöte 19/ Post Namn Årskurs Valberedningsordf. Madelene Rundin M11 Valberedningsledarmot Yasser Faraj Chrissi Jarl Anna Franzon M09 M09 M12 Valberednings suppleant Tove Nilsson M11 MEKKA ansvariga Camilla Feledy M12 Marie Bye Løken M12 För att motkandidera mailar du ditt namn, kontaktuppgifter och vilken post du vill motkandidera till Vid frågor finns valberedningens kontaktuppgifter på maskinsektionens hemsida: maskinsektionen.com Annars letar ni upp någon av oss i skolan så hjälper vi er! Mvh Valarna på Maskin

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Vårterminsmöte. Tisdagen 2012-03-20. M:A kl 17.00

Vårterminsmöte. Tisdagen 2012-03-20. M:A kl 17.00 Förslag till föredragningslista vid Maskinsektionens Vårterminsmöte Tisdagen 2012-03-20 M:A kl 17.00 1) OFMÖ 2) Val av mötesordförande 3) Val av mötessekreterare 4) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Närvarande: Jonas Bergström, Aktu-ordförande Gustav Nilsson Orviste, Ngm-ordförande Robin Gustavsson, Verkmästare Benjamin Mattsson,

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört torsdag den 25/9 2014 i Styret Närvarande styrelsemöte Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Niklas Ingemansson

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 140319

Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Protokoll fört tisdagen den 19/4 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Carl-Johan Fredman, SRM-Ordförande

Läs mer

MaskinsektioneninomTLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 12 nov2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

MaskinsektioneninomTLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 12 nov2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset MaskinsektioneninomTLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 12 nov2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Josefin Brannestam, Skmästare Christoffer

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Foto: Jonas Lundin

Maskinsektionen inom TLTH Foto: Jonas Lundin Maskinsektionen inom TLTH Foto: Jonas Lundin Så här går det till Vi i valberedningen vill att alla ska få lättillgänglig information om vad det finns för poster på maskinsektionen och hur man går tillväga

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 7/5 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan Fredman,

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört torsdag den 6/11 2014 i Styret Närvarande styrelsemöte Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Niklas Ingemansson

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Tagna vid höstterminsmötet 200-2-05 Ändringar tagna 029 038 040322 0423 05042 050503 0522 065 070425 080408

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 21/år 2015 Datum: 31/8 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 21/år 2015 Datum: 31/8 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 18 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 18 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 18 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Tagna vid höstterminsmötet 200-2-05 Ändringar tagna 029 038 040322 0423 05042 050503 0522 065 070425 080408

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 30 mars 2016, kl 1215 (..) Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 30 mars 2016, kl 1215 (..) Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 30 mars 2016, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Hanna WIggman, Ordförande Wilhelm Andrén, Vice Ordförande

Läs mer

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281 1 Reglemente Maskinsektionen inom TLTH Tagna 011205 Senast reviderade 150113 Organisationsnummer: 845001-8281 2 Innehållsförteckning KAPITEL 1... 4 Reglemente för Sektionsordföranden... 4 KAPITEL 2...

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: 12.10, ons 19 Feb 2014 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: 12.10, ons 19 Feb 2014 Plats: Styrelserummet Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: 12.10, ons 19 Feb 2014 Plats: Styrelserummet Närvarande styrelseledamöter: Robin Hjerèn, Camilla Feledy, Axel Philipsson, Niklas Ingemansson, Mark

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 11/år 2015 Datum: 14/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 11/år 2015 Datum: 14/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 8/10 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Niklas Ingemansson, INFU Axel Philipsson,

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 3/12 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Niklas Ingemansson, INFU Axel Philipson,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 3/9 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Niklas

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 25/år 2015 Datum: 28/9 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 25/år 2015 Datum: 28/9 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

VALBEREDNINGEN DU SOM ÄR SUGEN PÅ ATT BLI AKTIV PÅ MASKIN! MASKINSEKTIONEN BEHOVER DIG! DENNA BROSCHYREN INNEHÅLLER ALL INFORMATION

VALBEREDNINGEN DU SOM ÄR SUGEN PÅ ATT BLI AKTIV PÅ MASKIN! MASKINSEKTIONEN BEHOVER DIG! DENNA BROSCHYREN INNEHÅLLER ALL INFORMATION DU SOM ÄR SUGEN PÅ ATT BLI AKTIV PÅ MASKIN! MASKINSEKTIONEN BEHOVER DIG! DENNA BROSCHYREN INNEHÅLLER ALL INFORMATION DU BEHÖVER VETA OM ATT SÖKA POSTER PÅ MASKIN. VALBEREDNINGEN M Hej maskinare! askinsektionen

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6)

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6) Styrelsemöte 2017-09-19 Protokoll 1 Mötet öppnas 17.20 2 Val av mötesordförande Frida Granath 3 Val av mötessekreterare Oliver Ekström 4 Val av en justerare Emmy Göransson 5 Adjungeringar Christoffer Maljanovski

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

v.45 2013 Hej alla glada! Den här veckan har ni hur mycket som helst att götta er i! Själv slår jag ett slag för InfU:s och JämU:s pub på tisdag!

v.45 2013 Hej alla glada! Den här veckan har ni hur mycket som helst att götta er i! Själv slår jag ett slag för InfU:s och JämU:s pub på tisdag! ekobrev v.45 2013 Hej alla glada! Den här veckan har ni hur mycket som helst att götta er i! Själv slår jag ett slag för InfU:s och JämU:s pub på tisdag! Måndag 4/11 Karnevalsmöte (18:15, microrummet)

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort.

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort. Styrelsemöte 20140306 1. OFMÖ Klockan 12:12 2. Godkännande av dagordning och tid Dagordning godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Emanuel Mettmann väljs till justeringsperson. 4. Eventuella

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

REVISIONSBERÄTTELSE A-SEKTIONEN. inom teknologkåren vid lunds tekniska högskola VERKSAMHETSÅR 2015

REVISIONSBERÄTTELSE A-SEKTIONEN. inom teknologkåren vid lunds tekniska högskola VERKSAMHETSÅR 2015 1 REVISIONSBERÄTTELSE A-SEKTIONEN s e k t i o n e n f ö r a r k i t e k t u r o c h i n d u s t r i d e s i g n inom teknologkåren vid lunds tekniska högskola VERKSAMHETSÅR 2015 INLEDNING I denna revisionsberättelse

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 19/11 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Axel Philipson, AktU-ordförande Robin

Läs mer

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-11 kl. 17-20. Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Närvarande: 22 förtroendevalda, Phøset, 6 tillträdande Styrelsemedlemmar. Ärenden : 1.

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 17/12 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Niklas Ingemansson, INFU Axel Philipson,

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Styrelsen Styrelsens syfte är att agera som ett samarbetsorgan för sektionens olika mästerier och verksamheter, samt att behandla de frågor som av någon anledning

Läs mer

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 STADGAR MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 4 Sektionen 4 KAPITEL 2 6 Medlemmarna 6 KAPITEL 3 7 Organisation

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Under verksamhetsåret 2010 har A-sektionen växt och har för första gången sedan den återskapades 2005, lyckats fylla alla styrelseposterna. Under året

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 09 dec 2015, kl 1215 (..) Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 09 dec 2015, kl 1215 (..) Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 09 dec 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH.

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH. STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Ändringar tagna 000411 010403 021119 041123 051122 060405 061115

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Verksamhetsberättelse 2014 Maskinsektionen inom TLTH 2014 01 01 till 2014 12 31 Inledning Verksamhetsberättelsen syftar till att visa vad Maskinsektionen med dess utskott och funktionärer ägnat sig åt

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 2/4 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 26/3 i Styrelserummet Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare.

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare. LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola Vårmöte, I-sektionen PROTOKOLL Tid: Måndagen den 28 mars kl 15.00 Plats: Föreläsningssal M:B, Maskinhuset, LTH Ärenden: 1. Mötet öppnades 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU -

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

E-SEKTIONEN INOM TLTH

E-SEKTIONEN INOM TLTH E-SEKTIONEN INOM TLTH SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Bilaga 15 SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Under mitt år som funktionär på E-sektionen har jag både varit Vice Cafémästare samt Cafémästare.

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014 09 09, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer)

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer) Närvarande: Tobias Edström Johannes Nilsson Jacob Samuelsson Simon Kronmar Andreas Lundqvist Elias Olson Jonathan Ohlson Christoffer Gremlin 00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 2 sept 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 2 sept 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 2 sept 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skmästare

Läs mer

Verksamhetsåret 2013 VERKSAMHETSÅRET Fakultetsklubben Lund, 25 oktober Alumniföreningen vid LTH. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden

Verksamhetsåret 2013 VERKSAMHETSÅRET Fakultetsklubben Lund, 25 oktober Alumniföreningen vid LTH. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden VERKSAMHETSÅRET 2013 Alumniföreningen vid LTH Fakultetsklubben Lund, 25 oktober 2012 Verksamhetsåret 2013 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2013 Inledning Verksamheten

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet

Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet Vid vårterminsmötet lade styrelsen fram följande proposition om att ändra cafémästeriets mandatperiod. Mötet valde att avslå propositionen och ålade

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 19/8 Måndag Introduktionsdag Tid: 14.00 Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan. Hållplats: Medicinaregatan Spårvagn:

Läs mer