Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset"

Transkript

1 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skattmästare Viktoria Ringdahl, SRM- ordförande Christoffer Nilsson, NGM- ordförande Julia Pettersson, InfU- ordförande Ludvig Wingren, Sexmästare Martin Walter, Verkmästare Ola Andren, AktU- ordförande Jessica Wedmark, Cafémästare Närvarande adjungerande: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Andre Jeppsson, Revisor Gustav Seemann, TLTH Emil Orm Wåreus, Øverphös William Lantz Winberg, 1:a vice verkmästare 1 OFMÖ (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet öppnat kl Val av mötesordförande (Beslut) att välja Rasmus Johnsson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare (Beslut) att välja Marie Bye Løken till mötessekreterare 4 Val av justerare (Beslut) att uppdra Ola Andren och Jessica Wedmark att jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Val av klockringare (Beslut)

2 att välja Ludvig Wingren till klockringare för mötet 6 Mötets behöriga utlysande (Beslut) att mötet är behörigt utlyst 7 Adjungeringar (Beslut) att adjungera följande närvarande till mötet: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Gustav Seemann, TLTH aktsam Andre Jeppsson, Revisor Emil Orm Wåreus, Øverphös - 15 Maskin William Lantz Winberg, 1:a vice verkmästare 8 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) att godkänna protokollet från Fastställande av dagordning (Beslut) att lägga punkten 17 Seniors och 18 Phøset samt flytta ned punkterna Övriga frågor samt OFMA och lägga till följande punkter under Övriga frågor Informationskanal för styrelsen 10 Kommentarer kring rapporter (Diskussion) Rapporter finns bifogat. Tilläggsinfo står nedan Styrelsen

3 Ordförande Vice ordförande Skatt Café Verkstan Sexet InfU SRM - VM- truppen är på gång och ska styras upp. De har bland annat haft möte med representanter från kåren. Styrelsen ska se hur det går med Världsmästarposten. NGM AktU Seniors - Seniors har en massa motioner till vårterminsmötet som skickas till Styrelsen så snart de är klara. Phøset Kåren - Styrelsen undrar om det finns någon utbildning från kåren som man kan erbjuda sina aktiva. Kårrepresentant Gustav Seeman berättar att Kåren planerar att anordna likabehandlingsföreläsning för 500 personer. Mer information kommer vid ett senare tillfälle. TD Revisor 11 Utlåningskontrakt (Beslut) Se bilaga att godkänna kontraktet Utlåning av Maskinsektionens inventarier som ligger bifogad med ändringarna

4 Efter godkännande av styrelsen för Maskinsektionens inom TLTH, hädanefter kallad Styrelsen, kan låntagare från annan sektion få låna inventarier som behövs för att utföra arbete inom sin sektion till Efter godkännande av styrelsen för Maskinsektionens inom TLTH, hädanefter kallad Styrelsen, kan låntagare från annan studentorganisation inom Lunds Universitet få låna inventarier som behövs för att utföra arbete inom sin verksamhet. samt med andra redaktionella ändringar. ( prylar till inventariet och redaktionella ändringar.) 12 Projektorkabel (Beslut) Se bilaga att Verkmästare Martin Walter ber Ljud och Ljusmästare Oskar Appelberg kolla om kablarna till projektorn fungerar 13 Husstyrelsemöte (Information) Se bilaga Från Höstterminen 2015 blir det nya kortläsare i M- huset. Det blir extrainsatt mötet angående detta i april. Det blir nytt system för bokning av lokaler i M- huset med en festbokningsblankett och en eventbokningsblankett. Eventbokningsblanketterna ska användas för alkoholfria event som slutar senast kl 22 på vardagar och 18 på helger med möjlighet för undantag. Det kommer bli utrymningsövning för Maskinhuset i maj. Ordförande Rasmus Johnsson och Verkmästare Martin Walter har varit på husmöte där de bland annat berättat att Styrelsen tillsammans med I- sektionen har tillsatt projektgrupp för att renovera M- café. Husstyrelsen verkar positiv till renovering och projektgruppen ska kolla på möjligheterna

5 för ekonomiska bidrag från huset. Maskinsektionen och Sektionen för Industriell ekonomi kan skicka in förslag på vad de önskar att renovera i M- café. Lokalplanerare (LU byggnad) Mathias Dowler har skickat planlösning på M- cafeet och om projektgruppen kan skicka förslag inom en månad kan man se på om renovering kan göras i sommar. Verkmästare Martin Walter informerar också om att det är viktig att vi felanmäler saker som inte fungerar i M- café till Akademiska Hus. Detta görs via Akademiska Hus sin hemsida. Martin kan fixa en lathund om hur man gör om man vill felanmäla något i Maskinhuset. 14 Vårtack (Beslut) Se bilaga att det blir vårtack för alla aktiva på Maskinsektionen tisdagen den 26 maj. 15 SMART (Information) Styrelsen har varit på SMART i Luleå i helgen. SMART står för Sveriges Maskinrelaterande Teknologer och är en konferens som inträffar en gång per termin. Där får alla Styrelser från de Maskinrelaterade programmen vid LTH, Chalmers, LiTH, KTH och LTU träffa varandra och lära hur det fungerar på de andra skolarna och få tips och idéer att ta med sig till sin egen sektion. Det har varit en mycket givande helg för Styrelsen och de har lärt mycket nytt och haft många intressanta diskussioner. 16 ODUPOFF (Diskussion) Ordförande delar ut presenter och får feedback Ordförande Rasmus delar ut värmeljus till alla närvarande och får feedback från deltagande. 17 Seniors (Information/beslut)

6 Seniors har många motioner till vårterminsmötet och undrar om de måste ha ett extrainsatt sektionsmöte i samband med vårterminsmötet för att hinna med alla. Ett förslag är att genomföra ett diskussionsmöte innan vårterminsmötet där motioner och budgetförslag går igenom grundligt. att det blir diskussionsmöte innan vårterminsmöte där motioner och budget presenteras och diskuteras så att det kanske går snabbare på vårterminsmötet. 18 Phöset INGvasion Det har varit lite diskussioner på ØPK (Øverphøskollegiet) om hur INGvasion ska se ut under årets nollning. Ett förslag är att göra det liknande tältnöjen på Lundakarnevalen där alla styrelser på LTH kan ha vart sitt tält där de får hålla i lekar och aktiviteter och presentera sig själva för alla deltagande nollor. Biljetter under nollningen Det har varit diskussioner om vilka som ska betala för biljetter till olika event och vilka som ska gå gratis under nollningen. Phøset ska ta fram förslag till vilka som ska få betalda biljetter till sittningarna och så ska Styrelsen och Phøset ha möte innan nollningen angående biljetterna för att fastställa alt kring detta. 19 Övriga frågor (Diskussion) Informationskanal för Styrelsen Styrelsen ska kolla på vilka informationskanaler vi har på Maskinsektionen och sätta riktningslinjer för vad de ska användas till samt se om man behöver fler informationskanaler för att nå ut med styrelsens arbete till alla medlemmar.

7 20 OFMA (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet avslutat kl 13:04.

8 Vid protokollet Marie Bye Løken Vice Ordförande Justeras Rasmus Johnsson Ordförande Jessica Wedmark Justerare Ola Andrén Justerare

9 Bilaga 1 11 Utlåningskontrakt klubbades ett temporärt utlåningskontrakt igenom. En slutgiltig version har tagits fram och ska, efter ev. ändringar under styrelsemötet, klubbas igenom. 12 Projektorkabel Kabeln till den projektor som styrelsen och utskotten använder frekvent är dålig och bör ersättas. 13 Husstyrelsemöte Information från det första husstyrelsemöte för terminen. Vice verkmästare William Lantz var närvarande. 14 Vårtack Tidigare år har styrelsen arrangerat ett vårtack för aktiva inom M- sektionen. Datum för detta bör bestämmas. Tidigare har det varit efter sista tentorna.

10 Rapporter, Inför styrelsemötet skriver ni här hur det går för oss. Skriv kortfattat, utskottsvis på punktform. Kommentera gärna andras rapporter redan här, allt för att spara tid på styrelsemötet och fokusera på kaffedrickandet istället. Exempel: Caféet har bakat 4000 semlor till fettisdagen NGM har tjänat en miljon under veckan Deadlines: Fyll i din rapport senast kl dagen innan styrelsemötet (normalt tisdag) Läs igenom alla rapporter och kommentera senast 2 timmar innan styrelsemötet (normalt onsdag 10.15) STYRELSEN i sin helhet Varit på SMART (Sveriges MAskinRelaterade Teknologer) i Luleå tillsammans med M-styrelser från hela landet. Nya idéer och mycket inspiration har vi med oss! Överlämnat den vackraste gåva av dem alla. Utvärderat SMART Tagit emot ansökningar till caféets projektgrupp. Flera ansökningar har kommit in och en urvalsprocess kommer ta vid. Myst med de andra styrelserna på LTH under Tour de Styr. Presentert oss for programledningen och SVL Jobba fram en budget inför vårterminsmöte (på budgetmötet 12/3) Planere inför vårterminsmötet og utlysa vårterminsmötet till alla medlemmar ORDFÖRANDE Överlevt SMART i Luleå tillsammans med styrelsen med allt vad det innebär; isbjörnar, drivis och 50 åsiktsfulla maskinare. Träffat Eva på servicegruppen och snackat inköp av städutrustning. Vi ska höra av oss till en servicegruppschef för att få prisuppgift på det vi vill ha. Diskutera TD-gruppens reglemente Jobba fram en verksamhetsplan innan läsvecka 1 Ändra punkten Husstyrelsemöte till Husinfo VICE ORDFÖRANDE Varit på SMART Hatt möte med valberedningen om fyllnadsval av Revisorsposten

11 Nominering till fyllnadsval av revisor och prylmästare ute på hemsidan Lärt meg att lägga upp protokoll på hemsidan Lagt upp vårt nya reglement och stadgar på hemsidan Utvärdera SMART - kolla upp SMART wiki Forberede inför vårterminsmötet och kolla upp reglementet och stadgar samt hålla kontakt med Seniors om motioner och liknande til vårterminsmötet När skal vi utlysa vårterminsmötet på FB och hemsidan? Bra att du nu kan lägga upp hemsidan! = ) /Rasmus SKATT Varit på SMART Fått ordning på faktureringsprogrammet (hoppas jag) Utvärdera den postspecifika diskussionen från SMART Ha bokföringskväll nr.2 där vi ska komma igång på riktigt Informationskanal för styrelsen CAFÉ Satt deadline för paninirelease! Spånar recept Recept ska skrivas Budget spikas VERKSTAN Varit på Smart Ha verksta på torsdag som vanligt

12 SEXET INFU Avslutat jobbet med moment Momentsläpp torsdag!! Förväntar mig ett moment-släpp utan dess like! = ) /Rasmus SRM Har möte med VM-truppen Haft Lunchmöte och utvärderat hur kurserna fungerat under läsperioden. Varit CEQ möte i Miljö. Jobbat med arbetsrapporter. Gått med i en projektgrupp som under 1,5 år ska jobba för/tillsammans med institutionen Designvetenskaper och arbeta med lärarnas pedagogiska tänk. Samt ta fram nya sätt att lära ut som är mer anpassat efter dagens studenter. Fortsätta med arbetsrapporter. Gå på CEQ möte i mekanik. SRX möte. Gott jobb! Har VM-truppen styrts upp? /Rasmus NGM Vi har kommit igång och bestämt datum för NGM-resan Vi har kollat med diverse företag som är intresserade Vi har haft diskussioner om en eventuell karriärflik på hemsidan med tips på hur man gör vid jobbsökning men även med länkar till sommarjobb, ex-jobb, internships osv. Tentapaus nu men ska ha bastumöte efter det Fortsätta höra av sig till företag och planera NGM-resan mer i detalj med potentiella företag

13 Är NGm-resan den som ska likna i-arnas resa eller är det snarare en sexaresa? - Niklas AKTU Vice ordförande höll i förra mötet Lunchkonsert av musikphörmännen idag onsdag. De har även börjat föra bok över musikintresserade på sektionen. Har varit i kontakt med after schoolen om gemensamma event. Ska ha möte med ljud och ljudmästaren. Idrottsgruppen ska hålla beerpongturnering på fredag under after schoolen. Passionsgruppen ska boka M:A en helgdag för filmvisning. Prylmästaren har beställt aktu-linnen. Vi ska styra upp hur inventering hålls och hur lagret förs. Kåren har fått semestermästarens kontaktuppgifter. SENIORS Haft ett grymt diskussionmöte angående: o Projektgrupper o Effektivisering av sektionsmöte: Val av funtionärer Utvärderat medaljutdelningen Talman John ska tillsammans med styrelsen planera de ändringar som vi planerat att ske kring vårterminsmötet. Börja formullera motioner angående projektgrupper. Det kommer att bli en hel del ändringar i reglementet kring detta vill vi flagga för! Är det vettigt att ha ett extrainsatt sektionsmöte för våra tunga motioner (föreningar, projektgrupper osv.) eller ska vi ta det på vårterminsmötet som tänkt? Vi vill gärna höra vad styrelsen anser! Superbra sammanfattning från ert möte! - Josefin När räknar ni med att motionerna ska vara klara? Om det är stora förändringar är det tacksamt om vi får kika på dem i god tid /Rasmus PHØSET Phaddrarna snart klara! Pill i schemat Mycket roligt just nu! Mer Schema 2 phøs Hänga med utskott och andra sektioner

14 Biljetter till vissa funktionärer och phøs Tältnöjen på INGvasion KÅRREPRESENTANTER, TLTH Tour de Styrelse Möte mellan Sexkollegiet och Överphöskollegiet Börjat förbereda vårens budgetarbete Strukturera uthyrningsverksamheten i Cornelis JFF Corneliusbal ET-slasque Samarbete med IQ och SFS, Bästa Festen Erfarenhetsutbildning för aktiva, är det något som kåren kan tänka sig att dra? TD-GRUPPEN REVISOR Ingenting!

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 3/12 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Niklas Ingemansson, INFU Axel Philipson,

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 2/4 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-11- 11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU -

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer