Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Många pedagogiska teoretiker ser barnet som en ofullkomlig varelse och tänker: Barn, jag ska göra en människa av dig. Janusz Korczak ville istället att pedagogens fråga skulle vara: Människa, vad kan du göra av dig själv? Nu bjuder en ny antologi om Korczak en guidning i hans tänkesätt och gärning. Denne autodidaktiske pedagog levde som han lärde. Han gav barnen på barnhemmet i andra världskrigets Warszawa en ytterst annorlunda barndom. Genom stor tillit till barnets förmåga och förstånd fick Korczak mängder av pojkar och flickor att med honom och andra utvalda vuxna praktisera ett demokratiskt samhällsexperiment ett experiment som fick ett brutalt slut i utrotningslägret Treblinka i augusti Svara senast Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i Sverige / Rutten, blodig och skön... / Portfolio i förskolan På schemat Lek och rörelse 10 februari

2 boken Barn kan, vill och vågar Janusz Korczak visar vägen in i barnens värld Såg barnets förmåga Han sade inte, som många pedagogiska teoretiker som betraktade barnet som en ofull- Barn har all rätt att behandlas med respekt, som likar till oss vuxna. De har vilja, förstånd och förmåga inte minst att förändra sig själva. När den polsk-judiske läkaren Janusz Korczak formulerade och praktiserade sina idéer på barnhemmet i andra världskrigets Warsawa var de minst sagt banbrytande. Idag är Korczaks tankar högaktuella. Hur man älskar ett barn heter den bok som förändrade Leif Mathiassons syn på vad pedagogik också kan vara. Drygt tio år senare har han nu kommit ut med en antologi kring Janusz Korczak, författaren till boken med den underbara titeln. Kanske är Korczak ändå mest ihågkommen som autodidaktisk pedagog i ordets ursprungliga och kanske ädlaste betydelse. En medvandrare ända in i döden. Barnhemmet ligger där fortfarande, vid det som då hette Krochmalnagatan i Warszawa. Minnesplattorna över dem som då verkade här sitter på fasaden. Idag skulle de som var barn här i början av 1940-talet kunna vara män och kvinnor med en mängd minnen från en ytterst märklig barndom och en mycket märklig man med ett tidstypiskt skägg. Men såväl barnen som mannen med skägget, dr Janusz Korczak, förintades i utrotningslägret Treblinka i augusti Många har hört om mannen som fick erbjudande om fri lejd men valde att gå i döden med sina barn. Levde sin gärning Men det han egentligen stod för hans böcker med det egensinniga poetiska språket, hans nästan dramatiserade åskådningsexempel som aldrig gav några egentliga svar men ständigt utmanade läsarens egna tankar och förmåga att dra slutsatser och den odogmatiska synen på vad det är att vara människa allt det är inte lika känt. Kan den här boken locka vidare till läsning av hans egna verk så vore jag mycket nöjd. Så säger Leif Mathiasson, redaktör för Leka Läras Levas huvudbok denna gång: Janusz Korczak och barnens värld. Numera är Leif Mathiasson journalist på Pedagogiska Magasinet men det var som chefredaktör för tidningen Förskolan som han först fascinerades av Korczak. Han var så fjärran från alla akademiskt färgade teoretiker, kanske till stor del eftersom han under sina mer än trettio år i ledningen för olika barnhem verkligen levde sin gärning. Han skapade aldrig några skrivbordsprodukter, formulerade inga slutna system och metoder. 2

3 boken Pedagogen och läkaren Janusz Korczak levde som han lärde, med stor respekt för de barnhemsbarn som han levde och arbetade bland i andra världskrigets Warszawa. Alla mötte de döden i Treblinka 1942, men Korczaks tankar och gärningar är ännu högaktuella. komlig varelse: Barn, jag ska göra en människa av dig. Istället skulle pedagogens inställning vara: Människa, vad kan du göra av dig själv? Med stor respekt och tillit till barnets förmåga, vilja och förstånd, men med barnets brist på erfarenhet i åtanke, fick Korczak mängder av pojkar och flickor som annars dömts till ett liv i misär, att tillsammans med honom och andra utvalda vuxna praktisera ett demokratiskt samhällsexperiment. Ett samhälle med egen tidning, egna beslutande möten och en kamratdomstol som behandlade barn och vuxna som likar och i första hand dömde utifrån förlåtelseparagrafer. Ett samhälle där allas helhjärtade insatser bedömdes lika värdefulla och där en hörnsten var barnens vilja till självförändring. En guidning inifrån I Leif Mathiassons antologi skildras detta samhälle bland annat inifrån av några av Korczaks medarbetare. Vi följer en av dem, Michal Wroblewski, när han drygt tjugo år gammal storögt för första gången, guidad av en tolvårig barnhemspojke, förs in i det hus som rymmer en helt annan värld och ett helt annat tänkesätt än det som råder utanför. Genom barnen och genom att dra sina egna slutsatser börjar han Janusz Korczak och barnens värld Leif Mathiasson (red.) Studentlitteratur, 156 sidor. Best.nr Medlemspris efter den 10/2 179:- Medlemspris 165:- förstå att en respektfull humanism även måste omfatta barnen. Över femtio år senare grundade samme Wroblewski, då bosatt i Stockholm, Föreningen för Janusz Korczaks levande arv. Han guidar i sin tur Leif Mathiasson in i Korczaks tänkesätt och gärning. Genom antologin är han nu en av dem som berättar för oss om detta så brutalt avslutade samhällsexperiment. Levande dokument En av bokens stora poänger är att den visserligen delvis är ett tidsdokument, men lika mycket en termometer för vår egen tid och vårt förhållningssätt till varandra inom och mellan generationerna. Bidragen i antologin, skrivna av barnläkaren Lars H Gustafsson, pedagogikprofessorerna Sven Hartman, Birgitta Qvarsell och Siv Fischbein liksom kapitlet av Korczaks medarbetare, förskollärare Ida Merzan, visar att Korczaks idéer i högsta grad är giltiga än idag. De bärande tankarna i dagens styrdokument om en skola som utgår från och utvecklas ur barnens egna intressen och engagemang fanns där, ständigt praktiserade, på Krochmalnagatan redan för sextio år sedan. Andan i barnkonventionens olika paragrafer fanns redan då. Bakom barnhemmets väggar levde det lyhörda engagemanget och den äkta tilltron till barnets förmåga att förändra och förkovra sig själv i samspel med andra. Våga vara svarslös Allt bör läsas utifrån Korczaks mycket odogmatiska anvisning: Att kräva att någon annan ska förse dig med färdiga tankar är som att be en främmande kvinna föda ditt eget barn. Många av oss vuxna och pedagoger har långt kvar till att, liksom Korczak, våga svara det frågande barnet: Jag vet inte. Att läsa Janusz Korczak och barnens värld kan vara ett stort steg på vägen mot att våga tala om att man inte vet men att man är villig att lära och att föda och älska sitt eget barn. 3

4 fl er nyheter Ett barn två språk Tvåspråkighet diskuteras med stort intresse och väcker starka känslor i Sverige. När det gäller tvåspråkighet hos små barn går åsikterna isär. Är det hämmande för barn att hantera flera språk på en gång, eller är det just när man är barn som man lättast lär sig många språk? I boken sammanfattas de senaste tjugo årens internationella och svenska forskning om tvåspråkighet hos barn. Bland annat tar författaren upp språkval, kodväxling, språkutveckling och språkförlust. Boken ger ett brett perspektiv på tvåspråkighet i Sverige förr och nu. Den beskriver situationen för samisktalande och finsktalande inhemska minoriteter, barn som invandrat, barn som läser engelska i skolan och döva barn som är tvåspråkiga i teckenspråk och svenska. Huvuddelen ägnas åt själva utvecklingsprocessen vid simultan respektive successiv inlärning av två språk, vilket illustreras med autentiska exempel. I en typologisk översikt över de cirka 140 olika språk som används av barn i det svenska samhället tar författaren bland annat upp gemensamma och språkspecifika drag, samt några olika skriftsystem. Boken är intressant för alla som kommer i kontakt med tvåspråkiga barn. Gisela Håkansson är professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet och bedriver sedan många år forskning om språkutveckling hos enspråkiga och tvåspråkiga barn. Hon har också skrivit boken Språkinlärning hos barn, se sidan 9. Tvåspråkighet hos barn i Sverige Gisela Håkansson Studentlitteratur, 217 sidor Best.nr :- Medlemspris Läs med alla sinnen! Personer med läs- och skrivsvårigheter, varav dyslektiker är en grupp, hindras ofta från att upptäcka litteraturens många smultronställen. Ofta är det okunskap om kombinationen litteratur dyslexi som sätter käppar i hjulet. För visst finns det hopp! Litteratur och dyslexi går att förena om bara läsaren får rätt förutsättningar. Men det ställer höga krav på språket, undervisningen och litteraturen själv. Språket måste pulsera av liv, hävdar författaren Torbjörn Lundgren. Genom att ösa ur egen erfarenhet gör författaren i boken upp med förlegade föreställningar. Som läsare är vi både upptäcktsresande i nya världar och i det skrivna språket 4

5 fl er nyheter Konkreta idéer för portfolion En bra portfolio är ett handfast och inspirerande verktyg för den pedagog som vill reflektera kring barns tänkande och lärande. Men arbetet får inte stjäla tid från den övriga verksamheten. Bygger portfolion på enkla lösningar blir arbetet med den möjligt för alla. I denna bok visas med praktiska exempel hur man kan arbeta med portfolio och på så sätt konkretisera förskolans uppdrag och målen i läroplanen, Lpfö 98. Författarna lägger tonvikten på hur man enkelt kan komma igång och knyta portfolion till det arbete som ofta redan görs på förskolan. Utgångspunkten är att alla ska kunna göra en portfolio som fungerar i vardagen. Författarnas tankar och idéer konkretiseras genom en mängd teckningar, foton och mallar samt genom berättelser från barnens och pedagogernas vardag. Materialet är konkret ambitionen är att alla ska kunna känna igen sig och få både återkoppling och inspiration samt kunna utveckla det som känns roligt och spännande. Portfolio i förskolan vänder sig främst till pedagoger verksamma inom förskolan och förskoleklass, både de som är på väg att starta ett portfolioarbete och de som redan kommit en bit på vägen i sitt arbete. Göran Krok och Maria Lindewald har mångårig pedagogisk erfarenhet från förskolan och är också flitigt anlitade som föreläsare och handledare. Portfolio i förskolan att komma igång Göran Krok & Maria Lindewald Gothia, 115 sidor Best.nr :- Medlemspris Rutten, blodig och skön... Till litteraturens och dyslexins försvar Torbjörn Lundgren Carlsson Bokförlag, 144 sidor + cd-rom Best.nr :- Medlemspris som konstruktion. Men det måste vara en glädje att läsa och det blir det sällan för den som har svårt att hitta i den språkliga labyrinten. Därför måste rätt förutsättningar skapas. En sådan är möjligheten att kunna läsa med flera sinnen. Boken är därför försedd med en cd-romskiva som gör det möjligt att på datorskärmen se texten och samtidigt lyssna till författarens inläsning. Torbjörn Lundgren är projektledare för Språka loss, ett projekt inom Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (FMLS). Han har tidigare gett ut ett flertal böcker. 5

6 barntillåtet Hit och Dit men Ganska Långt Bort 175:- Medlemspris Johan Althoff & Erik Vårdstedt Gammafon, cd-skiva 85:- Best.nr Medlemspris Om flickor för flickor Flickornas svenska historia beskriver Kristina Lindström med inlevelse i sin bok Flickornas historia (se sidan 9). I denna bok Flickornas historia Europa låter hon oss möta sjutton flickor i Europa, från Sapfos lärljunge Eirene i antiken till Dilan, kurdisk flicka i Sverige i vår tid. Varje kapitel avslutas med en kort faktadel. Illustrationer av Anna-Clara Tidholm. 180 sidor. Äventyr med språk och sång Räven, Stora Älgen, Pytteälgen och Ugglan samlas en kväll i en glänta för att titta på månen. Men vad heter den? Fåtölj? Bacon? Ur diskussionen föds ett äventyr som för vännerna ut på en lång vandring. Hit och Dit men Ganska Långt Bort är en spännande berättelse, fylld av underfundig humor och dråpliga händelser. Ett språkäventyr för både barn och vuxna. Johan Althoffs berättelse är ett oemotståndligt roligt och filosofiskt äventyr som tidigare gjort succé både som teater och bok. Erik Vårdstedt har producerat och skrivit musiken en dramatiserad minimusikal med tio sånger. Speltid 57 minuter. Flickornas historia Europa Kristina Lindström Rabén & Sjögren Best.nr Helen Rundgren & Magda Korotynska Bonnier Carlsen Best.nr Medlemspris99:- Vems näsa har du? Pappas näsa, mammas ögon och morfars hår. Hur kommer det sig att man ser ut som man gör? Om man har pappas näsa, vems näsa har i så fall han? I boken funderar Sara över saker som sin uppnäsa och sitt spretiga hår. Barn väjer inte för svåra frågor. Men det är inte alltid lätt att svara. Helen Rundgren som är biolog och producent av naturvetenskapliga barnprogram, lär vetgiriga barn fakta kring arvsanlag och DNA på ett enkelt sätt. 33 sidor. Därför ser jag ut så här om våra arvsanlag 6

7 på schemat: Lek och rörelse Lek och lär med hela kroppen Att bena blir fulla med spring är ett sant hälsotecken hos alla barn. Lusten att springa, hoppa och skutta är i unga år obetvinglig men måste stimuleras för att inte mattas längre upp i åldrarna. Idag är medvetenheten stor kring rörelsens och motorikens betydelse för både språklig utveckling och inlärning. Barnets mest naturliga förhållande till rörelse finns i leken, som därmed är ett fantastiskt pedagogiskt redskap, värt att användas dagligen. Musik från topp till tå Den här boken ägnas åt babyrytmik, det vill säga sånglekar och rytmikövningar för de allra yngsta barnen upp till 6-årsåldern. Boken ger idéer och nya infallsvinklar i ditt arbete med barnen. En cd-skiva med bokens samtliga 39 melodier medföljer. 60 sidor. Märith Bergström-Isacsson Svensk skolmusik Best.nr Medlemspris bok + cd 259:- Kul för alla Detta är en idébank där Svenska Motionsförbundet Korpen och Svenska Skolidrottsförbundet samlat olika spel och lekar under fem rubriker: kull-lekar, stafetter, bollspel, fem- och tiokamp samt klassiska lekar. Tanken är att lekarna ska kunna genomföras med ett minimum av redskap och tillbehör och att så många som möjligt ska kunna vara med. Svårighetsgraden kan anpassas från förskoleåldern och uppåt. 63 sidor. SISU Idrottsböcker Best.nr Medlemspris 79:- Om du inte rör mig så dör jag I boken beskriver Ylva Ellneby hur viktigt det är för barn med beröring och närhet. Beröring ger den livsnödvändiga känslomässiga kontakten men också stimulans för inlärningsförmågan. Boken innehåller fallbeskrivningar och exempel på medveten rörelselek. 136 sidor. Ylva Ellneby UR Best.nr Medlemspris 169:- Lär med kroppen det fastnar i huvudet I boken beskriver författarna motorikens betydelse för språk, tanke och barns inlärning. De tar också upp barnets utveckling av språk och tänkande, fantasi och skapande, lek och rörelse. Här presenteras nya och gamla rörelselekar, med rörelser som är viktiga för barnen att kunna före skolstarten. 96 sidor. Paul Parlenvi & Birgitta Sohlman UR Best.nr Medlemspris 89:- Barn i rörelse Barn måste få fler möjligheter att vara fysiskt aktiva och få mer tid och utrymme för lek och rörelse tillsammans med vuxna. I boken får blivande och verksamma förskollärare och lärare kunskap i vad motorik och rörelse betyder för barnens utveckling och lekförmåga. Genom rörelse erfarenheter lär barnen sig bland annat att sitta still och tänka abstrakt. Boken utgår från läroplanerna för förskolan och grundskolan. 145 sidor. Tora Grindberg & Greta Langlo Jagtøien Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 148:- Berör mig! Liksom barn behöver röra på sig behöver de också ges möjlighet till avslappning och beröring. I boken kan du läsa allt du behöver veta om massage för små och stora barn, massagens historia, teorierna bakom massage och babymassage från A Ö. En mängd bilder visar hur du kan gå tillväga. 142 sidor. Lena Jelvéus UR Best. nr Medlemspris 265:- Det finns fler böcker på temat rörelse och avslappning i bokklubben. Läs mer om dessa böcker på lekalaraleva.nu. Alburg m fl: Jag vägrar sitta still. Ellneby: Barns rätt att utvecklas. Ellneby: Om barn och stress. Ellneby/Wieslander: Dagis-TV:s rörelsesånger. Sanner. Massage för barn och ungdomar. Yttergren: Gutnisk idrott i skolan och på fritiden. 7

8 Små barns stigar i omvärlden Monica H. Sträng & Siv Persson Denna bok vill visa hur vi människor, små som stora, ständigt lär och utvecklas i sociala och kulturella samspel. Kommunikation, språkutveckling och förhållningssätt mellan människor är avgörande för det lilla barnets delaktighet i och förståelse av sin omvärld. Genom ett stort antal autentiska scener får vi stifta bekantskap med barn, huvudsakligen i åldrarna 1 3 år, i deras vardag på förskolans småbarnsavdelning. 163 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Play it again Detta material innehåller 20 spel som ger övning i engelska vardagsfraser och idiomatiska uttryck. Spelen är avsedda för skolår 3 6 vilket innebär att det är stor spännvidd på svårighetsgraden. Du avgör själv vilken nivå dina elever klarar och vad de behöver öva mera. En regelbok medföljer som beskriver varje spels regler samt vilka moment som övas. Varje spelplan finns i fyra lika exemplar. A4-format. Best.nr Medlemspris 229:- Skolans språk och barnets Gunilla Ladberg Många barn kommer till skolan med andra modersmål än svenska och med varierande kunskaper i det svenska språket. Det är inte alltid självklart vad barnen saknar, språkligt eller kulturellt. De kan behöva hjälp med helt andra saker än läraren tror. Men lika viktigt som vad barnen saknar är vad de har. Dessa barn äger andra språkliga och kulturella kunskaper. En effektiv undervisning bygger vidare på de kunskaper som barnet redan besitter. Boken tar bland annat upp språkinlärningens villkor, modersmålets betydelse och vad som kännetecknar en språkutvecklande undervisning. 230 sidor. Best.nr Medlemspris 239:- Fria fantasier Clas Rosvall Författaren inspirerar här till fritt tänkande och språkskapande i alla de former. Han presenterar en mängd handfasta tips och metoder för att öppna slussarna till fantasiflödet. Boken ger rikligt med utrymme för texter, vanligtvis i versform, vars främsta uppgift är att vidga vyerna och vända upp och ned på perspektiven. 86 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Barn som inte leker Marie-Louise Folkman & Eva Svedin I de flesta förskolegrupper ser vi barn som står utanför gemenskapen. Deras brist på lek är en stark signal till oss vuxna att de behöver stöd att hitta sin förmåga att leka oavsett vad deras svårigheter beror på. Boken ger många exempel på hur förskolans personal kan lotsa barn från utanförskap till social lek med andra barn. 135 sidor. Best.nr Medlemspris 169:- Fräknar på hjärnan Monica Ericsson Vi föds olika. Vissa avvikelser är enbart positiva, som skrattgropar och fräknar. Är det då så svårt att tänka sig att fräknarna ibland kan hamna på hjärnan istället för över näsan? Om man tänker så är det kanske lättare att förstå att vissa barn har det svårt inom vissa områden och lätt blir betraktade som udda. Det behövs mycket insikt för att bemöta dessa barn på rätt sätt. Med sin bakgrund och sin förståelse för familjernas processer bidrar författaren med en varm och positiv helhetssyn. 100 sidor. Best.nr Medlemspris 159:- Mentorskap Carola Aili m.fl. Ett bra fungerande mentorsystem gör både att nyanställda lärare anpassar sig till goda traditioner och arbetssätt och att att lärarkollegiet tar till sig ny kunskap som de nyanställda har med sig. Ett genomgripande mentorsystem gör skolans anställda delaktiga i diskussioner kring lärararbete och skolorganisation, vilket bidrar till kunskapsutveckling och en färdighet i att behandla kvalitets- och utvecklingsfrågor. 200 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- Ditt kompetenta barn Jesper Juul Jesper Juul presenterar här ett värdesystem för hur man umgås och samspelar inom familjen. Värdesystemet bygger varken på auktoritär maktutövning eller demokratiskt likhetstyranni, utan på en strävan efter verklig jämlikhet och ömsesidighet mellan barn och vuxna. De konkreta exemplen och fallbeskrivningarna är till stor hjälp för alla som lever eller arbetar med barn och ungdomar. 259 sidor. Best.nr Medlemspris 199:- 8

9 alltid aktuella Flickornas historia Kristina Lindström Äntligen en Flickornas historia! En bok som ger en kronologisk översikt över Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar, sedd ur ett flickperspektiv. I sjutton inlevelsefulla berättelser får vi möta flickor som var och en berättar något viktigt om sin egen tid. Efter varje avsnitt följer en faktatext med uppgifter om epoken. Rikt illustrerad av Anna- Clara Tidholm. 160 sidor. Best.nr Medlemspris 145:- Barns sociala samvaro Borgunn Ytterhus Denna bok handlar om barn och deras sociala samvaro i förskolan, om möten i mångfalden. Vi vet att barn upptäcker världen genom att undersöka och utforska sig själva, andra människor och omgivningen. Varje barn har rätt att få göra detta utifrån sina egna förutsättningar och att genom olika erfarenheter få uppleva sig själv som värdefull och accepterad i förskolan. Boken beskriver barns sociala samvaro grundad på barnens egen tolkning av de sociala samvaroprocesserna, bl.a. inklusion och exklusion. 227 sidor. Best.nr Medlemspris 255:- Utredning av läs- och skrivsvårigheter Britta Eriscon (red.) För att kunna avgöra om ett barn lider av dyslexi eller någon annan typ av läs- och skrivsvårigheter krävs en utredning. Ibland räcker en pedagogisk utredning och en synundersökning. I andra fall är det nödvändigt att komplettera med utredningar hos läkare, psykolog, logoped och sjukgymnast för att få en helhetsbild av barnets svårigheter. Boken beskriver hur läs- och skrivsvårigheter kan utredas. 264 sidor. Best.nr Medlemspris 265:- Alla barn har särskilda behov Berit Bergström Att alla barn ska få lära sig på sina egna villkor låter bra men hur gör man? Författaren visar i boken på de processer som man måste förstå och de redskap som behövs för att ge varje barn rätt stöd. Först när vi har dessa kan vi stödja barnen i deras utveckling. 128 sidor. Best.nr Medlemspris 162:- Samtal med barn Haldor Øvereeide Denna bok är skriven för att uppmuntra alla som arbetar med barn till fler samtal med barn som har det svårt. Genom fler och bättre samtal kommer barnets perspektiv och behov fram. Boken ger konkreta exempel på hur man kan bygga upp kontakt och skapa en dialog med barnet utifrån sin egen roll. Boken innehåller rikligt med exempel från olika samtalssituationer med barn. 227 sidor Best.nr Medlemspris 305:- Språkinlärning hos barn Gisela Håkansson Vad är det som gör att små barn inte talar likadant som vuxna? Boken beskriver barns språk ur ett utvecklingsperspektiv. Vi får en bild av ett nyfiket barn som aktivt använder såväl omgivningen som sin kreativa språkinlärningsförmåga för att erövra modersmålet. Studiet av barns språk ger oss viktiga kunskaper om det mänskliga språkets möjligheter och begränsningar. 132 sidor. Best.nr Medlemspris 195:- Flickor, pojkar och pedagoger Kajsa Wahlström Författaren berättar om de observationer hon och de andra pedagogerna gjort på förskolorna Björntomten och Tittmyran. Med förfärande tydlighet visade det sig att pedagogerna bidrog till att flickor och pojkar fick olika förutsättningar, trots att ambitionen var den motsatta. Med video kameran som redskap och jämställdhet som mål utformade de sedan en kompensatorisk jämställdhetspedagogik som omfattar dem alla flickor, pojkar och pedagoger. 224 sidor. Best.nr Medlemspris 214:- Musik och lek Gunilla Bojner En bok som genom både teoretiska och praktiska exempel underlättar arbetet med att skapa roliga musikstunder tillsammans med barnen. Vattenmusik, Musik i sagolandet och Vinterland är exempel på några av de 25 teman som beskrivs i boken med förslag till övningar, kommentarer och hjälp till musikval. Olika musikstilar, instrument och kompositörer beskrivs också. 161 sidor. Best.nr Medlemspris 179:- 9

10 alltid aktuella Alfons Åberg Bara överallt cd-romspel :- Althoff, J Ordförrådet :- Juul, J Här är jag! Vem är du? :- Kärrby, G (m.fl.) Pedagogisk kvalitet i skolan :- Anterot-Johansson, L Drama i klassen :- Bjar Liberg (red.) Barn utvecklar sitt språk :- Dahl, K Matte med mening :- Egan, K Berätta som en saga :- Ellneby Wieslander Dagis TV:s rörelsesånger (kassetter) :- Erberth Rasmusson Undervisa i pedagogiskt drama :- Fast, C Berätta! :- Folkman, M-L Utagerande och inåtvända barn :- Fresk Fresk Tom Tits experiment testar människokroppen :- Iglum, L Om de bara kunde skärpa sig! :- Johannessen, E Barn med socio-emotionella problem :- Johansson Pramling Samuelsson Förskolan barns första skola! :- Juul, J Relationskompetens :- Ladberg, G Barnen och språken :- Lagerholm, K Teknik för förskolan :- Löwing Kilborn Baskunskaper i matematik :- Löwing Kilborn Huvudräkning :- Liljegren, B Elever i svårigheter :- Pettsons kalender :- Pojkaktig sångbok I + cd :- Pojkaktig sångbok II + cd :- Pramling Samuelsson, I m.fl. Lära av sagan :- Raundalen, M Empati och aggression :- Rimramsor :- Sanner, E Massage för barn och ungdom :- Tusen och en värld :- Yttergren Ibohm Gutnisk idrott i skolan och på fritiden :- Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Maria Mörnsjö (Studentlitteratur), Lars Djupsjö (UR), Sara Bernstrup Nilsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Roman Vishniac Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 23 mars

11 signerat Läsning för kropp och själ En mängd namnkunniga pedagoger och didaktiker har genom åren satt avtryck i förskolans och skolans undervisning och styrdokument. Andras arbete och tankar är mindre kända. Bland dem märks Janusz Korczac. Boken om hans liv, öde och pedagogiska gärning berör på många sätt, och historien om hans insatser för de utsatta barnen i Warszawas ghetto borde bli känd bland fler. Janusz Korczak och barnens värld är en huvudbok som väcker många tankar och känslor. Allt som oftast kan man läsa larmrapporter om barns hälsa som är förknippade med osund mat och för lite rörelse. På många skolor och förskolor arbetar man i dag aktivt med att få barnen att röra mer på sig. Och det är bra, inte bara för barnens hälsa utan också för koncentrationen och den motoriska utvecklingen. På sidan nio hittar du böcker som hjälper dig och barnen att komma i gång med mer rörelse på ett enkelt sätt, men också böcker om massage och avslappning. Ni som varit med i bokklubben sedan starten Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. minns kanske att vi tidigare redogjorde för delar av UR:s TV- och radioprogram i medlemstidningen. Den informationen tänkte vi återuppta när det finns program som anknyter till våra böcker. Och det finns det nu. Den 25 januari startar UR en ny TV-serie för pedagoger, Genusmaskineriet, som bland annat knyter an till boken Flickor, pojkar och pedagoger. Programmen ger en inblick i aktuell forskning på genusområdet och presenterar olika projekt som pågår ute i landet, från förskola upp till gymnasienivå. Serien innehåller sex program: Att konstruera kön, Sex säljer, Makt och maktlöshet på jobbet, Vardagsrädsla, Flickor, pojkar och pedagoger samt Könsmakt i skolan. Så håll utkik i programtablån! Glöm inte att du på bokklubbens hemsida, lekalaraleva.nu, kan läsa mer om många av de böcker som presenteras i tidningen. Givetvis kan du också göra dina beställningar och avbeställningar där. Åsa Hernborg Axelson En kavel åt varje barn! Godis, småkakor, stora kakor, mjuka kakor, bullar och bröd. Allt är superlätt att baka och gott riktigt gott att äta! Johanna Westman har fått många köksdebutanter att älska mat och matlagning. Nu har hon gjort en bok om det absolut roligaste hon vet: att baka! Första bakboken är en grundbok för bak- och kaksugna barn och andra ugnsdebutanter. Johanna Westman och hennes kökskompanjon Mixer har blivit kända genom sitt barnprogram i TV. 90 sidor. Första bakboken Johanna Westman Tiden Best.nr Medlemspris 149:- 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Janusz Korczak och barnens värld behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 10 februari Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbe ställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Tvåspråkighet hos barn i Sverige Best.nr medlemspris 235:- Portfolio i förskolan Best.nr medlemspris 209:- Rutten, blodig och skön... Best.nr medlemspris 209:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Janusz Korczak och barnens värld. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Inspiration för grundskolan. Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

Boken Barns sociala samvaro Fler nyheter Barn som inte leker / Mentorskap / Mötet med alla barn På schemat Att berätta. 28 november.

Boken Barns sociala samvaro Fler nyheter Barn som inte leker / Mentorskap / Mötet med alla barn På schemat Att berätta. 28 november. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2003 Vad är det som avgör om annorlunda barn kommer med i gemenskapen på förskolan eller inte? Om segregationen i förskolans dagliga liv handlar Borgunn Ytterhus

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor.

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2002 En leksak blir inte en leksak förrän den används. Det säger Torben Hangaard Rasmussen, författare till Leksakernas virtuella värld. Han intresserar sig

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Boken Runt i naturen Livet, kärleken och döden Fler nyheter Besjälat lärande / Stoppa mobbning / Utvärdering i förskolan På schemat Musik.

Boken Runt i naturen Livet, kärleken och döden Fler nyheter Besjälat lärande / Stoppa mobbning / Utvärdering i förskolan På schemat Musik. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2002 En filosofisk faktabok som tänjer på begreppen. Så beskrivs Runt i naturen Livet, kärleken och döden, skriven av Helen Rundgren. Som faktabok innehåller

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2003 Att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till en handling för att nå sitt mål det är någonting mycket stort för en två-treåring.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan.

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2002 Inget är mer destruktivt än en omotiverad och frustrerad förskollärare. Det fastslår Kjell-Åge Gotvassli, författare till En kompetent förskolepersonal.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2004 www.lekalaraleva.nu Mobbning går inte att bryta loss ur sitt sammanhang. Den är inte en angelägenhet bara för den som är mobbad och hans eller hennes plågoandar.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2005 www.lekalaraleva.nu Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Det gränslösa språkrummet / Visionärerna / Musik och språk På schemat Teknik. 11 sept.

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Det gränslösa språkrummet / Visionärerna / Musik och språk På schemat Teknik. 11 sept. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2002 Skolan är vår största men kanske också mest omdiskuterade arbetsplats. Många är de som anser sig veta hur tillståndet i skolan är. Bilden som tonar fram

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

Boken Samtalsbilder Fler nyheter Eget arbete en kameleont i klassrummet/ Samspel i grupp / Sopa lagom! / Trygga relationer / Boken om Human Dynamics

Boken Samtalsbilder Fler nyheter Eget arbete en kameleont i klassrummet/ Samspel i grupp / Sopa lagom! / Trygga relationer / Boken om Human Dynamics Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2005 www.lekalaraleva.nu Vad säger barnen om vad musen Marius känner och tänker? Och vad säger det om hur de själva känner och tänker inför olika situationer

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Förhållningssätt och arbetssätt Stöttning Produktion Rik interaktion Återkoppling Kontextrika sammanhang

Förhållningssätt och arbetssätt Stöttning Produktion Rik interaktion Återkoppling Kontextrika sammanhang Hur språkar vi i förskolan? Förhållningssätt och arbetssätt Stöttning Produktion Rik interaktion Återkoppling Kontextrika sammanhang Hur språkar vi i förskolan är framtagen utifrån språknyckeln som är

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

TEAMPLAN PANDAN 09-08-21

TEAMPLAN PANDAN 09-08-21 TEAMPLAN PANDAN 09-08-21 Personal: Lotta 100 %, Annika 100 %, Helena100% Jessica: tisdagar/torsdagar Förskolorna i Björndammens område arbetar mot tre prioriterade mål och tillhörande verksamhetsmål: -

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket!

Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket! Ny intressant bok av Ylva Ellneby! [ Sid 5] Svara senast 29 januari Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2008 www.lekalaraleva.nu Hitta

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer