Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Många pedagogiska teoretiker ser barnet som en ofullkomlig varelse och tänker: Barn, jag ska göra en människa av dig. Janusz Korczak ville istället att pedagogens fråga skulle vara: Människa, vad kan du göra av dig själv? Nu bjuder en ny antologi om Korczak en guidning i hans tänkesätt och gärning. Denne autodidaktiske pedagog levde som han lärde. Han gav barnen på barnhemmet i andra världskrigets Warszawa en ytterst annorlunda barndom. Genom stor tillit till barnets förmåga och förstånd fick Korczak mängder av pojkar och flickor att med honom och andra utvalda vuxna praktisera ett demokratiskt samhällsexperiment ett experiment som fick ett brutalt slut i utrotningslägret Treblinka i augusti Svara senast Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i Sverige / Rutten, blodig och skön... / Portfolio i förskolan På schemat Lek och rörelse 10 februari

2 boken Barn kan, vill och vågar Janusz Korczak visar vägen in i barnens värld Såg barnets förmåga Han sade inte, som många pedagogiska teoretiker som betraktade barnet som en ofull- Barn har all rätt att behandlas med respekt, som likar till oss vuxna. De har vilja, förstånd och förmåga inte minst att förändra sig själva. När den polsk-judiske läkaren Janusz Korczak formulerade och praktiserade sina idéer på barnhemmet i andra världskrigets Warsawa var de minst sagt banbrytande. Idag är Korczaks tankar högaktuella. Hur man älskar ett barn heter den bok som förändrade Leif Mathiassons syn på vad pedagogik också kan vara. Drygt tio år senare har han nu kommit ut med en antologi kring Janusz Korczak, författaren till boken med den underbara titeln. Kanske är Korczak ändå mest ihågkommen som autodidaktisk pedagog i ordets ursprungliga och kanske ädlaste betydelse. En medvandrare ända in i döden. Barnhemmet ligger där fortfarande, vid det som då hette Krochmalnagatan i Warszawa. Minnesplattorna över dem som då verkade här sitter på fasaden. Idag skulle de som var barn här i början av 1940-talet kunna vara män och kvinnor med en mängd minnen från en ytterst märklig barndom och en mycket märklig man med ett tidstypiskt skägg. Men såväl barnen som mannen med skägget, dr Janusz Korczak, förintades i utrotningslägret Treblinka i augusti Många har hört om mannen som fick erbjudande om fri lejd men valde att gå i döden med sina barn. Levde sin gärning Men det han egentligen stod för hans böcker med det egensinniga poetiska språket, hans nästan dramatiserade åskådningsexempel som aldrig gav några egentliga svar men ständigt utmanade läsarens egna tankar och förmåga att dra slutsatser och den odogmatiska synen på vad det är att vara människa allt det är inte lika känt. Kan den här boken locka vidare till läsning av hans egna verk så vore jag mycket nöjd. Så säger Leif Mathiasson, redaktör för Leka Läras Levas huvudbok denna gång: Janusz Korczak och barnens värld. Numera är Leif Mathiasson journalist på Pedagogiska Magasinet men det var som chefredaktör för tidningen Förskolan som han först fascinerades av Korczak. Han var så fjärran från alla akademiskt färgade teoretiker, kanske till stor del eftersom han under sina mer än trettio år i ledningen för olika barnhem verkligen levde sin gärning. Han skapade aldrig några skrivbordsprodukter, formulerade inga slutna system och metoder. 2

3 boken Pedagogen och läkaren Janusz Korczak levde som han lärde, med stor respekt för de barnhemsbarn som han levde och arbetade bland i andra världskrigets Warszawa. Alla mötte de döden i Treblinka 1942, men Korczaks tankar och gärningar är ännu högaktuella. komlig varelse: Barn, jag ska göra en människa av dig. Istället skulle pedagogens inställning vara: Människa, vad kan du göra av dig själv? Med stor respekt och tillit till barnets förmåga, vilja och förstånd, men med barnets brist på erfarenhet i åtanke, fick Korczak mängder av pojkar och flickor som annars dömts till ett liv i misär, att tillsammans med honom och andra utvalda vuxna praktisera ett demokratiskt samhällsexperiment. Ett samhälle med egen tidning, egna beslutande möten och en kamratdomstol som behandlade barn och vuxna som likar och i första hand dömde utifrån förlåtelseparagrafer. Ett samhälle där allas helhjärtade insatser bedömdes lika värdefulla och där en hörnsten var barnens vilja till självförändring. En guidning inifrån I Leif Mathiassons antologi skildras detta samhälle bland annat inifrån av några av Korczaks medarbetare. Vi följer en av dem, Michal Wroblewski, när han drygt tjugo år gammal storögt för första gången, guidad av en tolvårig barnhemspojke, förs in i det hus som rymmer en helt annan värld och ett helt annat tänkesätt än det som råder utanför. Genom barnen och genom att dra sina egna slutsatser börjar han Janusz Korczak och barnens värld Leif Mathiasson (red.) Studentlitteratur, 156 sidor. Best.nr Medlemspris efter den 10/2 179:- Medlemspris 165:- förstå att en respektfull humanism även måste omfatta barnen. Över femtio år senare grundade samme Wroblewski, då bosatt i Stockholm, Föreningen för Janusz Korczaks levande arv. Han guidar i sin tur Leif Mathiasson in i Korczaks tänkesätt och gärning. Genom antologin är han nu en av dem som berättar för oss om detta så brutalt avslutade samhällsexperiment. Levande dokument En av bokens stora poänger är att den visserligen delvis är ett tidsdokument, men lika mycket en termometer för vår egen tid och vårt förhållningssätt till varandra inom och mellan generationerna. Bidragen i antologin, skrivna av barnläkaren Lars H Gustafsson, pedagogikprofessorerna Sven Hartman, Birgitta Qvarsell och Siv Fischbein liksom kapitlet av Korczaks medarbetare, förskollärare Ida Merzan, visar att Korczaks idéer i högsta grad är giltiga än idag. De bärande tankarna i dagens styrdokument om en skola som utgår från och utvecklas ur barnens egna intressen och engagemang fanns där, ständigt praktiserade, på Krochmalnagatan redan för sextio år sedan. Andan i barnkonventionens olika paragrafer fanns redan då. Bakom barnhemmets väggar levde det lyhörda engagemanget och den äkta tilltron till barnets förmåga att förändra och förkovra sig själv i samspel med andra. Våga vara svarslös Allt bör läsas utifrån Korczaks mycket odogmatiska anvisning: Att kräva att någon annan ska förse dig med färdiga tankar är som att be en främmande kvinna föda ditt eget barn. Många av oss vuxna och pedagoger har långt kvar till att, liksom Korczak, våga svara det frågande barnet: Jag vet inte. Att läsa Janusz Korczak och barnens värld kan vara ett stort steg på vägen mot att våga tala om att man inte vet men att man är villig att lära och att föda och älska sitt eget barn. 3

4 fl er nyheter Ett barn två språk Tvåspråkighet diskuteras med stort intresse och väcker starka känslor i Sverige. När det gäller tvåspråkighet hos små barn går åsikterna isär. Är det hämmande för barn att hantera flera språk på en gång, eller är det just när man är barn som man lättast lär sig många språk? I boken sammanfattas de senaste tjugo årens internationella och svenska forskning om tvåspråkighet hos barn. Bland annat tar författaren upp språkval, kodväxling, språkutveckling och språkförlust. Boken ger ett brett perspektiv på tvåspråkighet i Sverige förr och nu. Den beskriver situationen för samisktalande och finsktalande inhemska minoriteter, barn som invandrat, barn som läser engelska i skolan och döva barn som är tvåspråkiga i teckenspråk och svenska. Huvuddelen ägnas åt själva utvecklingsprocessen vid simultan respektive successiv inlärning av två språk, vilket illustreras med autentiska exempel. I en typologisk översikt över de cirka 140 olika språk som används av barn i det svenska samhället tar författaren bland annat upp gemensamma och språkspecifika drag, samt några olika skriftsystem. Boken är intressant för alla som kommer i kontakt med tvåspråkiga barn. Gisela Håkansson är professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet och bedriver sedan många år forskning om språkutveckling hos enspråkiga och tvåspråkiga barn. Hon har också skrivit boken Språkinlärning hos barn, se sidan 9. Tvåspråkighet hos barn i Sverige Gisela Håkansson Studentlitteratur, 217 sidor Best.nr :- Medlemspris Läs med alla sinnen! Personer med läs- och skrivsvårigheter, varav dyslektiker är en grupp, hindras ofta från att upptäcka litteraturens många smultronställen. Ofta är det okunskap om kombinationen litteratur dyslexi som sätter käppar i hjulet. För visst finns det hopp! Litteratur och dyslexi går att förena om bara läsaren får rätt förutsättningar. Men det ställer höga krav på språket, undervisningen och litteraturen själv. Språket måste pulsera av liv, hävdar författaren Torbjörn Lundgren. Genom att ösa ur egen erfarenhet gör författaren i boken upp med förlegade föreställningar. Som läsare är vi både upptäcktsresande i nya världar och i det skrivna språket 4

5 fl er nyheter Konkreta idéer för portfolion En bra portfolio är ett handfast och inspirerande verktyg för den pedagog som vill reflektera kring barns tänkande och lärande. Men arbetet får inte stjäla tid från den övriga verksamheten. Bygger portfolion på enkla lösningar blir arbetet med den möjligt för alla. I denna bok visas med praktiska exempel hur man kan arbeta med portfolio och på så sätt konkretisera förskolans uppdrag och målen i läroplanen, Lpfö 98. Författarna lägger tonvikten på hur man enkelt kan komma igång och knyta portfolion till det arbete som ofta redan görs på förskolan. Utgångspunkten är att alla ska kunna göra en portfolio som fungerar i vardagen. Författarnas tankar och idéer konkretiseras genom en mängd teckningar, foton och mallar samt genom berättelser från barnens och pedagogernas vardag. Materialet är konkret ambitionen är att alla ska kunna känna igen sig och få både återkoppling och inspiration samt kunna utveckla det som känns roligt och spännande. Portfolio i förskolan vänder sig främst till pedagoger verksamma inom förskolan och förskoleklass, både de som är på väg att starta ett portfolioarbete och de som redan kommit en bit på vägen i sitt arbete. Göran Krok och Maria Lindewald har mångårig pedagogisk erfarenhet från förskolan och är också flitigt anlitade som föreläsare och handledare. Portfolio i förskolan att komma igång Göran Krok & Maria Lindewald Gothia, 115 sidor Best.nr :- Medlemspris Rutten, blodig och skön... Till litteraturens och dyslexins försvar Torbjörn Lundgren Carlsson Bokförlag, 144 sidor + cd-rom Best.nr :- Medlemspris som konstruktion. Men det måste vara en glädje att läsa och det blir det sällan för den som har svårt att hitta i den språkliga labyrinten. Därför måste rätt förutsättningar skapas. En sådan är möjligheten att kunna läsa med flera sinnen. Boken är därför försedd med en cd-romskiva som gör det möjligt att på datorskärmen se texten och samtidigt lyssna till författarens inläsning. Torbjörn Lundgren är projektledare för Språka loss, ett projekt inom Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (FMLS). Han har tidigare gett ut ett flertal böcker. 5

6 barntillåtet Hit och Dit men Ganska Långt Bort 175:- Medlemspris Johan Althoff & Erik Vårdstedt Gammafon, cd-skiva 85:- Best.nr Medlemspris Om flickor för flickor Flickornas svenska historia beskriver Kristina Lindström med inlevelse i sin bok Flickornas historia (se sidan 9). I denna bok Flickornas historia Europa låter hon oss möta sjutton flickor i Europa, från Sapfos lärljunge Eirene i antiken till Dilan, kurdisk flicka i Sverige i vår tid. Varje kapitel avslutas med en kort faktadel. Illustrationer av Anna-Clara Tidholm. 180 sidor. Äventyr med språk och sång Räven, Stora Älgen, Pytteälgen och Ugglan samlas en kväll i en glänta för att titta på månen. Men vad heter den? Fåtölj? Bacon? Ur diskussionen föds ett äventyr som för vännerna ut på en lång vandring. Hit och Dit men Ganska Långt Bort är en spännande berättelse, fylld av underfundig humor och dråpliga händelser. Ett språkäventyr för både barn och vuxna. Johan Althoffs berättelse är ett oemotståndligt roligt och filosofiskt äventyr som tidigare gjort succé både som teater och bok. Erik Vårdstedt har producerat och skrivit musiken en dramatiserad minimusikal med tio sånger. Speltid 57 minuter. Flickornas historia Europa Kristina Lindström Rabén & Sjögren Best.nr Helen Rundgren & Magda Korotynska Bonnier Carlsen Best.nr Medlemspris99:- Vems näsa har du? Pappas näsa, mammas ögon och morfars hår. Hur kommer det sig att man ser ut som man gör? Om man har pappas näsa, vems näsa har i så fall han? I boken funderar Sara över saker som sin uppnäsa och sitt spretiga hår. Barn väjer inte för svåra frågor. Men det är inte alltid lätt att svara. Helen Rundgren som är biolog och producent av naturvetenskapliga barnprogram, lär vetgiriga barn fakta kring arvsanlag och DNA på ett enkelt sätt. 33 sidor. Därför ser jag ut så här om våra arvsanlag 6

7 på schemat: Lek och rörelse Lek och lär med hela kroppen Att bena blir fulla med spring är ett sant hälsotecken hos alla barn. Lusten att springa, hoppa och skutta är i unga år obetvinglig men måste stimuleras för att inte mattas längre upp i åldrarna. Idag är medvetenheten stor kring rörelsens och motorikens betydelse för både språklig utveckling och inlärning. Barnets mest naturliga förhållande till rörelse finns i leken, som därmed är ett fantastiskt pedagogiskt redskap, värt att användas dagligen. Musik från topp till tå Den här boken ägnas åt babyrytmik, det vill säga sånglekar och rytmikövningar för de allra yngsta barnen upp till 6-årsåldern. Boken ger idéer och nya infallsvinklar i ditt arbete med barnen. En cd-skiva med bokens samtliga 39 melodier medföljer. 60 sidor. Märith Bergström-Isacsson Svensk skolmusik Best.nr Medlemspris bok + cd 259:- Kul för alla Detta är en idébank där Svenska Motionsförbundet Korpen och Svenska Skolidrottsförbundet samlat olika spel och lekar under fem rubriker: kull-lekar, stafetter, bollspel, fem- och tiokamp samt klassiska lekar. Tanken är att lekarna ska kunna genomföras med ett minimum av redskap och tillbehör och att så många som möjligt ska kunna vara med. Svårighetsgraden kan anpassas från förskoleåldern och uppåt. 63 sidor. SISU Idrottsböcker Best.nr Medlemspris 79:- Om du inte rör mig så dör jag I boken beskriver Ylva Ellneby hur viktigt det är för barn med beröring och närhet. Beröring ger den livsnödvändiga känslomässiga kontakten men också stimulans för inlärningsförmågan. Boken innehåller fallbeskrivningar och exempel på medveten rörelselek. 136 sidor. Ylva Ellneby UR Best.nr Medlemspris 169:- Lär med kroppen det fastnar i huvudet I boken beskriver författarna motorikens betydelse för språk, tanke och barns inlärning. De tar också upp barnets utveckling av språk och tänkande, fantasi och skapande, lek och rörelse. Här presenteras nya och gamla rörelselekar, med rörelser som är viktiga för barnen att kunna före skolstarten. 96 sidor. Paul Parlenvi & Birgitta Sohlman UR Best.nr Medlemspris 89:- Barn i rörelse Barn måste få fler möjligheter att vara fysiskt aktiva och få mer tid och utrymme för lek och rörelse tillsammans med vuxna. I boken får blivande och verksamma förskollärare och lärare kunskap i vad motorik och rörelse betyder för barnens utveckling och lekförmåga. Genom rörelse erfarenheter lär barnen sig bland annat att sitta still och tänka abstrakt. Boken utgår från läroplanerna för förskolan och grundskolan. 145 sidor. Tora Grindberg & Greta Langlo Jagtøien Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 148:- Berör mig! Liksom barn behöver röra på sig behöver de också ges möjlighet till avslappning och beröring. I boken kan du läsa allt du behöver veta om massage för små och stora barn, massagens historia, teorierna bakom massage och babymassage från A Ö. En mängd bilder visar hur du kan gå tillväga. 142 sidor. Lena Jelvéus UR Best. nr Medlemspris 265:- Det finns fler böcker på temat rörelse och avslappning i bokklubben. Läs mer om dessa böcker på lekalaraleva.nu. Alburg m fl: Jag vägrar sitta still. Ellneby: Barns rätt att utvecklas. Ellneby: Om barn och stress. Ellneby/Wieslander: Dagis-TV:s rörelsesånger. Sanner. Massage för barn och ungdomar. Yttergren: Gutnisk idrott i skolan och på fritiden. 7

8 Små barns stigar i omvärlden Monica H. Sträng & Siv Persson Denna bok vill visa hur vi människor, små som stora, ständigt lär och utvecklas i sociala och kulturella samspel. Kommunikation, språkutveckling och förhållningssätt mellan människor är avgörande för det lilla barnets delaktighet i och förståelse av sin omvärld. Genom ett stort antal autentiska scener får vi stifta bekantskap med barn, huvudsakligen i åldrarna 1 3 år, i deras vardag på förskolans småbarnsavdelning. 163 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Play it again Detta material innehåller 20 spel som ger övning i engelska vardagsfraser och idiomatiska uttryck. Spelen är avsedda för skolår 3 6 vilket innebär att det är stor spännvidd på svårighetsgraden. Du avgör själv vilken nivå dina elever klarar och vad de behöver öva mera. En regelbok medföljer som beskriver varje spels regler samt vilka moment som övas. Varje spelplan finns i fyra lika exemplar. A4-format. Best.nr Medlemspris 229:- Skolans språk och barnets Gunilla Ladberg Många barn kommer till skolan med andra modersmål än svenska och med varierande kunskaper i det svenska språket. Det är inte alltid självklart vad barnen saknar, språkligt eller kulturellt. De kan behöva hjälp med helt andra saker än läraren tror. Men lika viktigt som vad barnen saknar är vad de har. Dessa barn äger andra språkliga och kulturella kunskaper. En effektiv undervisning bygger vidare på de kunskaper som barnet redan besitter. Boken tar bland annat upp språkinlärningens villkor, modersmålets betydelse och vad som kännetecknar en språkutvecklande undervisning. 230 sidor. Best.nr Medlemspris 239:- Fria fantasier Clas Rosvall Författaren inspirerar här till fritt tänkande och språkskapande i alla de former. Han presenterar en mängd handfasta tips och metoder för att öppna slussarna till fantasiflödet. Boken ger rikligt med utrymme för texter, vanligtvis i versform, vars främsta uppgift är att vidga vyerna och vända upp och ned på perspektiven. 86 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Barn som inte leker Marie-Louise Folkman & Eva Svedin I de flesta förskolegrupper ser vi barn som står utanför gemenskapen. Deras brist på lek är en stark signal till oss vuxna att de behöver stöd att hitta sin förmåga att leka oavsett vad deras svårigheter beror på. Boken ger många exempel på hur förskolans personal kan lotsa barn från utanförskap till social lek med andra barn. 135 sidor. Best.nr Medlemspris 169:- Fräknar på hjärnan Monica Ericsson Vi föds olika. Vissa avvikelser är enbart positiva, som skrattgropar och fräknar. Är det då så svårt att tänka sig att fräknarna ibland kan hamna på hjärnan istället för över näsan? Om man tänker så är det kanske lättare att förstå att vissa barn har det svårt inom vissa områden och lätt blir betraktade som udda. Det behövs mycket insikt för att bemöta dessa barn på rätt sätt. Med sin bakgrund och sin förståelse för familjernas processer bidrar författaren med en varm och positiv helhetssyn. 100 sidor. Best.nr Medlemspris 159:- Mentorskap Carola Aili m.fl. Ett bra fungerande mentorsystem gör både att nyanställda lärare anpassar sig till goda traditioner och arbetssätt och att att lärarkollegiet tar till sig ny kunskap som de nyanställda har med sig. Ett genomgripande mentorsystem gör skolans anställda delaktiga i diskussioner kring lärararbete och skolorganisation, vilket bidrar till kunskapsutveckling och en färdighet i att behandla kvalitets- och utvecklingsfrågor. 200 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- Ditt kompetenta barn Jesper Juul Jesper Juul presenterar här ett värdesystem för hur man umgås och samspelar inom familjen. Värdesystemet bygger varken på auktoritär maktutövning eller demokratiskt likhetstyranni, utan på en strävan efter verklig jämlikhet och ömsesidighet mellan barn och vuxna. De konkreta exemplen och fallbeskrivningarna är till stor hjälp för alla som lever eller arbetar med barn och ungdomar. 259 sidor. Best.nr Medlemspris 199:- 8

9 alltid aktuella Flickornas historia Kristina Lindström Äntligen en Flickornas historia! En bok som ger en kronologisk översikt över Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar, sedd ur ett flickperspektiv. I sjutton inlevelsefulla berättelser får vi möta flickor som var och en berättar något viktigt om sin egen tid. Efter varje avsnitt följer en faktatext med uppgifter om epoken. Rikt illustrerad av Anna- Clara Tidholm. 160 sidor. Best.nr Medlemspris 145:- Barns sociala samvaro Borgunn Ytterhus Denna bok handlar om barn och deras sociala samvaro i förskolan, om möten i mångfalden. Vi vet att barn upptäcker världen genom att undersöka och utforska sig själva, andra människor och omgivningen. Varje barn har rätt att få göra detta utifrån sina egna förutsättningar och att genom olika erfarenheter få uppleva sig själv som värdefull och accepterad i förskolan. Boken beskriver barns sociala samvaro grundad på barnens egen tolkning av de sociala samvaroprocesserna, bl.a. inklusion och exklusion. 227 sidor. Best.nr Medlemspris 255:- Utredning av läs- och skrivsvårigheter Britta Eriscon (red.) För att kunna avgöra om ett barn lider av dyslexi eller någon annan typ av läs- och skrivsvårigheter krävs en utredning. Ibland räcker en pedagogisk utredning och en synundersökning. I andra fall är det nödvändigt att komplettera med utredningar hos läkare, psykolog, logoped och sjukgymnast för att få en helhetsbild av barnets svårigheter. Boken beskriver hur läs- och skrivsvårigheter kan utredas. 264 sidor. Best.nr Medlemspris 265:- Alla barn har särskilda behov Berit Bergström Att alla barn ska få lära sig på sina egna villkor låter bra men hur gör man? Författaren visar i boken på de processer som man måste förstå och de redskap som behövs för att ge varje barn rätt stöd. Först när vi har dessa kan vi stödja barnen i deras utveckling. 128 sidor. Best.nr Medlemspris 162:- Samtal med barn Haldor Øvereeide Denna bok är skriven för att uppmuntra alla som arbetar med barn till fler samtal med barn som har det svårt. Genom fler och bättre samtal kommer barnets perspektiv och behov fram. Boken ger konkreta exempel på hur man kan bygga upp kontakt och skapa en dialog med barnet utifrån sin egen roll. Boken innehåller rikligt med exempel från olika samtalssituationer med barn. 227 sidor Best.nr Medlemspris 305:- Språkinlärning hos barn Gisela Håkansson Vad är det som gör att små barn inte talar likadant som vuxna? Boken beskriver barns språk ur ett utvecklingsperspektiv. Vi får en bild av ett nyfiket barn som aktivt använder såväl omgivningen som sin kreativa språkinlärningsförmåga för att erövra modersmålet. Studiet av barns språk ger oss viktiga kunskaper om det mänskliga språkets möjligheter och begränsningar. 132 sidor. Best.nr Medlemspris 195:- Flickor, pojkar och pedagoger Kajsa Wahlström Författaren berättar om de observationer hon och de andra pedagogerna gjort på förskolorna Björntomten och Tittmyran. Med förfärande tydlighet visade det sig att pedagogerna bidrog till att flickor och pojkar fick olika förutsättningar, trots att ambitionen var den motsatta. Med video kameran som redskap och jämställdhet som mål utformade de sedan en kompensatorisk jämställdhetspedagogik som omfattar dem alla flickor, pojkar och pedagoger. 224 sidor. Best.nr Medlemspris 214:- Musik och lek Gunilla Bojner En bok som genom både teoretiska och praktiska exempel underlättar arbetet med att skapa roliga musikstunder tillsammans med barnen. Vattenmusik, Musik i sagolandet och Vinterland är exempel på några av de 25 teman som beskrivs i boken med förslag till övningar, kommentarer och hjälp till musikval. Olika musikstilar, instrument och kompositörer beskrivs också. 161 sidor. Best.nr Medlemspris 179:- 9

10 alltid aktuella Alfons Åberg Bara överallt cd-romspel :- Althoff, J Ordförrådet :- Juul, J Här är jag! Vem är du? :- Kärrby, G (m.fl.) Pedagogisk kvalitet i skolan :- Anterot-Johansson, L Drama i klassen :- Bjar Liberg (red.) Barn utvecklar sitt språk :- Dahl, K Matte med mening :- Egan, K Berätta som en saga :- Ellneby Wieslander Dagis TV:s rörelsesånger (kassetter) :- Erberth Rasmusson Undervisa i pedagogiskt drama :- Fast, C Berätta! :- Folkman, M-L Utagerande och inåtvända barn :- Fresk Fresk Tom Tits experiment testar människokroppen :- Iglum, L Om de bara kunde skärpa sig! :- Johannessen, E Barn med socio-emotionella problem :- Johansson Pramling Samuelsson Förskolan barns första skola! :- Juul, J Relationskompetens :- Ladberg, G Barnen och språken :- Lagerholm, K Teknik för förskolan :- Löwing Kilborn Baskunskaper i matematik :- Löwing Kilborn Huvudräkning :- Liljegren, B Elever i svårigheter :- Pettsons kalender :- Pojkaktig sångbok I + cd :- Pojkaktig sångbok II + cd :- Pramling Samuelsson, I m.fl. Lära av sagan :- Raundalen, M Empati och aggression :- Rimramsor :- Sanner, E Massage för barn och ungdom :- Tusen och en värld :- Yttergren Ibohm Gutnisk idrott i skolan och på fritiden :- Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Maria Mörnsjö (Studentlitteratur), Lars Djupsjö (UR), Sara Bernstrup Nilsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Roman Vishniac Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 23 mars

11 signerat Läsning för kropp och själ En mängd namnkunniga pedagoger och didaktiker har genom åren satt avtryck i förskolans och skolans undervisning och styrdokument. Andras arbete och tankar är mindre kända. Bland dem märks Janusz Korczac. Boken om hans liv, öde och pedagogiska gärning berör på många sätt, och historien om hans insatser för de utsatta barnen i Warszawas ghetto borde bli känd bland fler. Janusz Korczak och barnens värld är en huvudbok som väcker många tankar och känslor. Allt som oftast kan man läsa larmrapporter om barns hälsa som är förknippade med osund mat och för lite rörelse. På många skolor och förskolor arbetar man i dag aktivt med att få barnen att röra mer på sig. Och det är bra, inte bara för barnens hälsa utan också för koncentrationen och den motoriska utvecklingen. På sidan nio hittar du böcker som hjälper dig och barnen att komma i gång med mer rörelse på ett enkelt sätt, men också böcker om massage och avslappning. Ni som varit med i bokklubben sedan starten Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. minns kanske att vi tidigare redogjorde för delar av UR:s TV- och radioprogram i medlemstidningen. Den informationen tänkte vi återuppta när det finns program som anknyter till våra böcker. Och det finns det nu. Den 25 januari startar UR en ny TV-serie för pedagoger, Genusmaskineriet, som bland annat knyter an till boken Flickor, pojkar och pedagoger. Programmen ger en inblick i aktuell forskning på genusområdet och presenterar olika projekt som pågår ute i landet, från förskola upp till gymnasienivå. Serien innehåller sex program: Att konstruera kön, Sex säljer, Makt och maktlöshet på jobbet, Vardagsrädsla, Flickor, pojkar och pedagoger samt Könsmakt i skolan. Så håll utkik i programtablån! Glöm inte att du på bokklubbens hemsida, lekalaraleva.nu, kan läsa mer om många av de böcker som presenteras i tidningen. Givetvis kan du också göra dina beställningar och avbeställningar där. Åsa Hernborg Axelson En kavel åt varje barn! Godis, småkakor, stora kakor, mjuka kakor, bullar och bröd. Allt är superlätt att baka och gott riktigt gott att äta! Johanna Westman har fått många köksdebutanter att älska mat och matlagning. Nu har hon gjort en bok om det absolut roligaste hon vet: att baka! Första bakboken är en grundbok för bak- och kaksugna barn och andra ugnsdebutanter. Johanna Westman och hennes kökskompanjon Mixer har blivit kända genom sitt barnprogram i TV. 90 sidor. Första bakboken Johanna Westman Tiden Best.nr Medlemspris 149:- 11

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor.

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2002 En leksak blir inte en leksak förrän den används. Det säger Torben Hangaard Rasmussen, författare till Leksakernas virtuella värld. Han intresserar sig

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2005 www.lekalaraleva.nu Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2002 Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även

Läs mer

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker!

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker! Kom i julstämning! [ sidan 7] Svara senast 27 november Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 7 2007 www.lekalaraleva.nu RUS metod för tryggare barn Handla för 350:- och få cd:n Jul med Astrid Lindgren

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola.

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Emma Friman & Lisa Östergaard Inriktning/specialisering: Skapande verksamhet, LAU370 Handledare: Margareta Borg Examinator:

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen EXAMENSARBETE 2009:032 Meningsfullt skapande för barnen - i samspel med medforskande pedagoger Ann-Sofi Niva Birgitta Stenberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Att leka och lära. Lekens betydelse för barns inlärning. Malmö högskola Lärarutbildningen IS Individ och samhälle. Jenny Jönsson Tanja Casitovska

Att leka och lära. Lekens betydelse för barns inlärning. Malmö högskola Lärarutbildningen IS Individ och samhälle. Jenny Jönsson Tanja Casitovska Malmö högskola Lärarutbildningen IS Individ och samhälle Examensarbete 10 p Att leka och lära Lekens betydelse för barns inlärning To play and learn The importance of playing for the child s ability to

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer