Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till"

Transkript

1

2 Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder.

3 På förskolan Rapphönan har vi en barnsyn där vi ser Ett nyfiket, frågande barn som upptäcker och utforskar sin omvärld Ett barn som vill, kan och får möjligheter att pröva. Ett barn med stor inneboende kompetens. Detta synsätt får konsekvenser för det arbete som sker på förskolan, där stor vikt läggs vid värdegrunden, den pedagogiska miljön och dokumentationen. Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och Utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra arbetsmetoder. Metod: Stärka barnet i dess utveckling genom positiv uppmärksamhet och hjälp när och om barnet behöver.

4 Trygghet Vi är en öppen och välkomnande förskola där alla barn blir sedda som den unika lilla människa han/hon är. Barn och föräldrar känner trygghet och tillit till förskolan. Barnen vågar visa sina känslor positiva såväl som negativa. Barnen vågar ta egna initiativ för att påverka sin situation. Under inskolningen läggs mycket tid på att barn, föräldrar och pedagoger lär känna varandra. Föräldrar får daglig information och kan ta del av dokumentation runt sitt barn. Vi ger barnen tid att utvecklas, var och en i sin takt. Vi lyssnar och tar hänsyn till varje barns behov och intressen. Alla pedagoger tar ansvar för förskolans alla barn.

5 Glädje Att barn, föräldrar och pedagoger känner att det är roligt att komma till förskolan Att vi har en lustfylld och inbjudande miljö, där barnen blir sedda Att det finns en positiv och tillåtande atmosfär Att barn får känna glädje i att upptäcka och erövra kunskap Positiva och engagerade pedagoger erbjuder en mångfald av material som är spännande och tilltalande. Vi skapar förutsättningar för glädjefyllda möten mellan barnen. Vi ger barnen upplevelser i form av sång, musik, teater, dramalek, rörelse, naturupplevelser etc.

6 Självkänsla Barnen vågar uttrycka sina tankar och känslor. Barnens åsikter och kunskaper respekteras. Barnen litar till sin egen förmåga. Vi lyssnar och bekräftar barnen i deras känslor och tankar. Vi ger barnen vardagliga ansvarsuppgifter. Genom dokumentation och portfolio synliggör vi barnen. Vi har jag- och gruppstärkande lekar och aktiviteter. Vi hjälper barnen att hantera konflikter och att tolka sina känslor. JAG VILL, JAG KAN, JAG FÅR

7 Empati och vänskap Barnen visar förståelse inför människors olikheter, kulturer och känslor. Barnen blir medvetna om att deras handlande påverkar sin omgivning. Förskolan är en plats där vänskap föds. Alla vuxna är goda förebilder. Pedagogerna sätter gränser och förklarar varför. Vi skapar möjlighet till positiva möten mellan barn barn, pedagoger barn, pedagoger föräldrar och föräldrar föräldrar. Barnen uppmuntras till att hjälpa och bry sig om varandra. Pedagogerna fokuserar på det positiva hos varje barn.

8 Lust att lära Barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära. Varje barn utifrån sin ålder och utveckling får ett rikt språk och god förmåga att kommunicera med andra. Barnen ges möjlighet att använda alla sina sinnen i lek och lärande. Vi har en stimulerande, kreativ och tillåtande miljö som inbjuder till ett utforskande och experimenterande arbetssätt. Vi är lyhörda pedagoger som uppmuntrar barnen att reflektera över sitt eget lärande. Vi utgår från barnens intressen i lek, tema och projektarbete. Genom leken och olika skapandeprocesser utvecklas barns lärande i bygg och konstruktion, grundläggande begrepp för matematik, natur och teknik, bild, drama, musik, dans, rörelse och lek. Vi arbetar medvetet i vardagen med språkets utveckling genom samtal, sagor, rim, ramsor, språklekar etc. Vi uppmuntrar barnen till att hjälpa och lära av varandra. Vi låter fantasi och humor spela en stor roll när barnen undersöker sin omvärld.

9 Delaktighet och inflytande Att lägga grunden för barnens förståelse av demokratiska värderingar. Att barnen förstår och respekterar varandras åsikter. Att barn, föräldrar och pedagoger känner delaktighet i verksamheten. Att barnen är delaktiga och kan ta ansvar för det de gör och förskolans miljö. Barnen ges möjlighet att påverka sin egen vardag genom egna val. Barnens idéer och tankar tas tillvara i lek, projekt och temaarbete. Barnen uppmuntras att tänka själv och reflektera. Barnen är delaktiga i utvärdering av verksamheten och miljön. Pedagogerna lyssnar aktivt och tolkar barnens tankar och önskemål. Via dokumentationen ges föräldrarna möjlighet att bli delaktiga i verksamheten.

10 Den pedagogiska miljön På förskolan är den pedagogiska miljön i ständig utveckling för att på bästa sätt stödja barns lärande och utforskande. En väl fungerande miljö, såväl inne som ute, stödjer den pedagogik som förskolan strävar efter. Vi har utarbetat ett antal kriterier som väl beskriver vad vi anser är viktigt för att miljön ska stödja vårt arbetssätt. Den skapande verksamheten intar en central plats och det finns en mångfald av material som är tillgängligt, utmanande, experimenterande och som kan användas på många olika sätt. Materialet finns på barnens nivå så att de kan göra egna val. Miljön är tillåtande, lekinspirerande, väcker nyfikenhet, är spännande, magisk, utmanande, experimenterande, estetiskt tilltalande och föränderlig. Det är en miljö för alla sinnen. Förskolan är välkomnande och inbjuder till möten barn barn, barn pedagog, barn miljö, barn material, föräldrar förskola. Miljön innehåller tydliga platser (rum i rummen) förberedda för barns arbete, skapande, lek och lärande. Miljön introduceras tydligt för barnen och de ges tid för lek, arbete, skapande och lärande.

11 Den pedagogiska dokumentationen Dokumentationen har stor betydelse för alla i förskolan: För barnen synliggörs utveckling och lärande. Barnen får större delaktighet, glädje och möjlighet till att samtala om det som sker. För föräldrarna ges större insyn i förskolans vardag och därmed möjlighet ökat inflytande. För pedagogen tydliggörs verksamheten och dokumentationen blir ett redskap för planering och utvärdering. Pedagogerna utvecklar kunskap om barnen och hur förskolans verksamhet ska utvecklas. För politiker och allmänhet synliggörs verksamheten utåt och blir en bra grund för att påvisa kvalitén. Dokumentationen presenteras på förskolan på olika sätt och överallt syns spår av barnens pågående arbete. Varje barn äger en portfolio, som visar barnets utveckling och lärande och som följer deras tid på förskolan.

12 Förskola föräldrar Föräldrarna har huvudansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling. Föräldrarna har rätt att få veta hur förskolan arbetar och vad deras barn är med om på förskolan. Här fyller dokumentationen och informationen en viktig funktion. Föräldrar känner sig delaktiga i verksamheten Stor vikt läggs vid den dagliga kontakten. Föräldrar uppmuntras till att deltaga i och påverka verksamheten. Föräldrar inbjuds till olika forum för att ta del av verksamheten som tex. föräldramöten, förskolekonferens, utvecklingssamtal. Vad tycker du som förälder är bra med förskolan för ditt barn? Trygghet och glädje. Lärande och upptäckarglädje. Hon lär sig nya saker. Han utvecklas socialt i relation med andra människor Han får nya kompisar.

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran 1 Innehållsförteckning Inledning 1. Värdegrund 4 1.1. Barnets bästa 1.2. Trygga människoförhållanden 1.3. Att bli förstådd och uppmärksammad enligt ålder och

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer