Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och flickor snarast förstärker traditionella könsrollsmönster än tvärtom. Så säger Kajsa Wahlström, författare till Flickor, pojkar och pedagoger en guidebok om vägen till jämställdhet i förskolan. Hon är chef för två förskolor i Gävle, där hennes idéer har tilldragit sig regeringens intresse och satt en mäktig boll i rullning Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Relationskompetens / Pedagogisk kvalitet i skolan PQS På schemat Ledarskap Svara senast 21 oktober

2 boken Hur är det (jäm) Läs om projektet som inspirerade en hel Det är de små detaljerna och de mångas strävan åt samma håll som leder till jämställdhet, inte de yviga gesterna. Flickor, pojkar och pedagoger är en rolig guidebok om vägen till jämställdhet i förskolan. Nyligen tillsatte regeringen en delegation som ska lyfta fram, förstärka och utveckla förskolans pedagogiska arbete med jämställdhet. Någon som har speciell anledning att fira är Kajsa Wahlström i Gävle som haft tät kontakt med många ministrar som varit nyfikna på hennes idéer. Som förskolechef för Tittmyran och Björntomten, satte hon igång en boll som bara rullar fortare och fortare. Det började med att länsstyrelsens jämställdhetsexpert skrev till alla kommuner i Gävleborg. Han hade märkt att jämställdhetsprojekt sällan har varaktig effekt. Slutsatsen var att arbetet måste börja redan i förskolan. Vem ville vara med från Gävle? Jag hade väl en magisk tur, säger Kajsa. För plötsligt ingick jag i en grupp som skulle skissa på ett jämställdhetsprogram för länets förskolor. Ett arbete som för hennes del bland annat resulterat i Flickor, pojkar och pedagoger, en bok om jämställdhetspedagogik i praktiken som visar att jämställdhetsarbete i förskolan är möjligt och dessutom fantastiskt roligt! Lätt att göra fel Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och flickor snarast förstärker traditionella könsrollsmönster än tvärtom. Frågan är hur vi gör för att förändra detta i vardagsarbetet? Det är ju så lätt att göra fel och i sin iver i värsta fall motverka sina syften. Kajsa Wahlström är förskolechef i Gävle där hon leder den uppmärksammade verksamheten på Tittmyran och Björntomten. Om sina idéer och sitt arbete för en jämställd förskola har hon skrivit boken Flickor, pojkar och pedagoger. Den 28 oktober finns Kajsa Wahlström på plats på Skolforum i Stockholm där hon föreläser om boken. Det gäller att veta vart man vill, säger Kajsa, och inse att de största framgångarna inte alltid finns i det omvälvande utan att de små detaljerna är minst lika viktiga. Trevande försök Boken skildrar allt. Från de första trevande tankarna och försöken, det avvaktande bemötandet från den egna personalen och misslyckandena, till ett efterhand alltmer klart, väl förankrat och fokuserat arbete. Ett arbete som känns som en befrielse både för pedagoger och barn. Den som trodde att generna är allenarådande och att jämställdhetsarbete på förskolan är bortslösad energi tar gruvligt miste. Skrapa på ytan med mjuka fingrar och strax upptäcker du en hjälpsam och uppmuntrande kille och en tjej som gillar att ta för sig och tar både sig själv och andra på allvar. Visst, man bryter normer och stör ordningen och möter föräldrar som tror att man vill göra deras söner till flickor och döttrarna till pojkar. Men snart förstår också de att vi vill ge deras barn det bästa av allt, så att de kan utnyttja alla sina möjligheter. Foto: Erik Amkoff 2

3 boken ställt? regering Fast det gäller att våga. Att våga leda, till exempel. Jag älskar att vara ledare, inte för själva ledandets skull utan för att det ger möjlighet att förändra och att vara mönster för andra. Stödet uppifrån är avgörande, även för oss ledare på förskolegolvet. Och det stödet hade jag verkligen. Förankring A & O Men utan förankring i personalgruppen hade det inte gått. Uppvaknandet kom när pedagogerna fick syn på sitt eget handlande. När vi filmade varandra i olika situationer, så blev mönstret så tydligt att det inte gick att förneka. Flickorna fick stå tillbaka och vara hjälpredor åt pedagogerna för att hålla ordning på pojkarna som i sin tur tilläts ta plats. En typisk reaktion, när vi såg oss själva på video, var: Gjorde jag så fast jag visste att jag var filmad. Hur gör jag då inte annars? Och så var grunden för förändring lagd även hos den personen. Positivt samspel Arbetet har inte varit helt okontroversiellt. Beslutet att dela in barnen i en pojk- och en flickgrupp vid maten ledde till en debatt. Men den upphörde när den stressframkallande måltiden ersattes med lugna och trivsamma stunder som aldrig ville ta slut. Nu fick de verkliga jagen plats. Och måltiden kunde användas till ett pedagogiskt positivt samspel istället för att hålla ordning, det vill säga till varje pris trycka ner barnens initiativ. Så fortsatte arbetet på punkt efter punkt: hall, samling, arbete, leken ute och leken i lekhallen. Den omedvetna styrningen ersattes med en medveten: Hur kan en lek kallas fri, när den äger rum på de livliga pojkarnas villkor? Vi skapade fredade zoner, arenor med klara ramar, där barnen kunde känna sig trygga ett slags Speakers corners om man så vill. När jag står här, så är det jag som har ordet! Och När jag Flickor, pojkar och pedagoger Jämställdhetspedagogik i praktiken Kajsa Wahlström Utbildningsradion, 224 sidor Best.nr Medlemspris efter den 21/10 214:- Medlemspris 199:- leker här, så är det jag och ingen annan som bestämmer vad och hur jag ska. Inte skuld men ansvar Det viktiga för allt förändringsarbete, menar Kajsa, är att lyfta på den tyngande skuldbördan. Utan trygghet, ingen gemenskap. Det gäller både barn och vuxna. Och utan gemenskap ingen förändring: Ingen har skuld men alla har ansvar och i ansvaret ligger en stor möjlighet. Man bestämmer sig helt enkelt för att våga testa och så gör man det! Ytterst handlar det ju om att följa läroplanen, konstigare än så är det inte, säger Kajsa Wahlström från Trödje, förskolechef, regeringsinspiratör och författare. 3

4 fler nyheter Aspekter på språkutveckling Oftast fungerar det bra, men det finns också mycket som på olika sätt kan störa eller hindra barnens språkutveckling. Alla med intresse för barn och språk har glädje av denna kunskapsmättade bok, som förklarar språkutvecklingen ur en mängd perspektiv. Barn utvecklar sitt språk Louise Bjar & Caroline Liberg (red.) Studentlitteratur, 292 sidor Best.nr :- Medlemspris Idén med den här boken är att ge kunskap om barns språkutveckling med utgångspunkt i aktuell forskning. Författarna behandlar både den normala utvecklingen och utveckling som berörs av olika hinder på grund av språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter och damp/adhd. Även olika perspektiv på andraspråksinlärning tas upp. Boken beskriver barns språkutveckling från födelsen fram till tio år, eftersom det är en period under vilken barnet som mest intensivt utvecklar både tal- och skriftspråk. Fokus ligger dock på förskoleåren och de tidiga åren i skolan. Den vänder sig till alla med intresse för barn och språk, till exempel förskolre, re, specialpedagoger, logopeder och psykologer. Bokens olika författare är experter inom olika områden, till exempel språkstörningar, uttalsutveckling, andraspråksinlärning, tidig språkutveckling, och bokstavsbarnen. I boken medverkar bland annat Kenneth Hyltenstam, Kerstin Nauclér, Ulrika Nettelbladt, Sven Strömqvist, Karin Taube samt redaktörerna Louise Bjar och Caroline Liberg. Lär dig mäta kvalitet med PQS Pedagogisk kvalitet i skolan, PQS, är en metod för forskning, utvärdering och utveckling av den pedagogiska kvaliteten i förskoleklassen, skolan och fritidshemsverksamheten. Metoden innebär att olika kvalitetsaspekter i verksamheten som helhet bedöms med hjälp av olika kriterier. Dessa tar upp förhållanden som utifrån forskning och erfarenhet visat sig vara betydelsefulla för barns ndemiljö, och som speglar läroplanens intentioner. Kvalitetsaspekterna omfattar områdena Utrustning och miljö, Barns behov, Pedagogiska aktiviteter, Värdegrund, Pedagogiska förhållningssätt, Samspelsklimat samt Organisation och professionell utveckling. PQS kan användas av re, skolledare och forskare. Med hjälp av självvärderingar kan re, såväl inom arbetslaget som tillsammans med skolledare, diskutera arbetssätt och utveckling av den egna verksamheten. Detta kan bilda underlag för kvalitetsarbetet i hela skolan. För jämförelser av kvalitet mellan skolor och kommuner görs bedömningar av forskare eller personer som utbildats i användningen av PQS. Med hjälp av PQS kan kvalitetsarbetet i skolan utvärderas och förbättras på ett mångsidigt sätt. På finns en datorbaserad applikation för användning av 4

5 Är du relationskompetent? Till för snart en generation sedan präglades relationerna mellan barn och vuxna av en lydighetskultur. Så är det inte i dag. Dagens barn och ungdomar uttrycker med stor självklarhet sina åsikter och känslor, argumenterar och förväntar sig att bli tagna på allvar. För dem som själva vuxit upp under en tid när barn i allmänhet var rädda för vuxna, väcker dagens frimodighet inte enbart glädje utan också frustration. Många pedagoger upplever vanmakt och osäkerhet, och man kan även se att unga re ger upp och söker sig till andra yrken med hänvisning till elevernas uppförande. Länge har man försökt dämpa rådvillheten genom att hitta nya sätt att kategorisera barn. Och den pedagogiska debatten har till stora delar utmärkts av att man mer ägnat sig åt att förklara varför det är så svårt att vara vuxen med dem, än av att hitta fram till hur man kan få ett mer fruktbart och tillfredställande samarbete med de unga och deras föräldrar. Den här bokens centrala begrepp, relationskompetens, är enligt författarnas erfarenheter från förskolors och skolors vardag nyckeln till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och ungdomarna, medan dessa samtidigt bland annat utvecklar sin sociala kompetens. Jesper Juul är familjeterapeut och författare. Han har tidigare skrivit ett flertal uppmärksammade böcker om relationen mellan vuxna och barn. Ditt kompetenta barn samt Här är jag! Vem är du? går att beställa på sidan 10. Helle Jensen är familjeterapeut och handledare i psykoterapi. fler nyheter Relationskompetens I pedagogernas värld Jesper Juul & Helle Jensen Runa förlag, 285 sidor Best.nr :- Medlemspris PQS att ladda ned. På webbsidan finns också illustrativa exempel om hur applikationen ska användas. De statistiska bedömningarna av din skola eller dina klasser visas i tydliga grafiska Pedagogisk kvalitet modeller. i skolan PQS Metoden har utarbetats i samarbete mellan Gunni Kärrby (red.) Studentlitteratur, 110 sidor. professor Gunni Kärrby, universitetslektorerna Best.nr fil.dr Sonja Sheridan och fil.dr Joanna Giota och universitetsadjunkt Åke Björck, samtliga 239:- verksamma vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, samt doktorand Anette Däversjö Ogefelt, projektledare och Medlemspris utredare i Skövde kommun. 5

6 barntillåtet Almanackan som håller barnen igång Jag vägrar sitta still + cd SISU Idrottsböcker & Svenska gymanstikförbundet/ Friluftsfrämjandet Best.nr Det här är ett material som ger inspiration och idéuppslag till mer rörelse, både inne och ute. Almanackan är oändlig och kan därför användas år efter år. Varje månad är fylld med förslag på r, aktiviteter, rörelse och avspänningsövningar. Cd-skivan med 14 låtar sätter både fart på barnen och hjälper dem att varva ned och slappna av. De flesta övningarna i almanackan är kopplade till cd-skivan. För barn i åldern sex till tolv år. Medlemspris155:- 259:- Medlemspris Hurra! Jag läser! En nytänkande och rolig läsebok för nybörjare. Boken är indelad i tre delar. En del visar hur mycket barn redan kan om läsning; en annan demonstrerar olika tekniker som man använder för att avkoda ord. Den tredje innehåller korta berättelser, ramsor och pussel för nybörjaren att läsa själv. Med självförtroende, kunskaper och praktisk erfarenhet från de tidigare delarna upptäcker barnen att de faktiskt läser. Hurra! Jag läser! Betty Miles Hallgren & Fallgren, 64 sidor Tag för dig ur ordförrådet 199:- Best.nr Medlemspris Vad rymmer det svenska ordförrådet? Hur hänger orden ihop och hur tänker vi? Denna bok tar dig med på en upptäcktsfärd genom språket, ger dig verktyg att hantera det med och öppnar dina sinnen för den stora ordglädjen. Läs den från pärm till pärm eller använd den som idébok för utforskning och experiment, på egen hand eller tillsammans med barnen. Ta dig fram bland synonymer och metaforer, tillverka nya ord, prova ut liknelser och mycket annat. Ordförrådet Johan Althoff Alfabeta, 288 sidor Best.nr

7 på schemat Bli en bättre ledare Ledarskap i skola och förskola. Ett ämne med enorm spännvidd för det handlar ju om allt från att vara den pedagogiska ledaren för hela rektorsområdet till att reda ut bråk i matkön i bespisningen. Oavsett var i organisationen du befinner dig är ett fungerande ledarskap avgörande för att verksamheten ska löpa smidigt och utvecklas. Det är viktigt att känna till och förstå de mekanismer som rör ledarskapet. Leka Lära Leva har ur ett digert utbud valt ut ett antal titlar om olika typer av ledarskap, där skolan står i fokus. Humanistiskt ledarskap I denna bok behandlas jordnära principer och praxis för ledarskap som kan tillämpas i alla organisationer. Den är skriven utifrån författarens egna erfarenheter och exemplen kommer ofta från skolvärlden och författarens arbete som rektor. En praktisk handbok som ger dig tankeställare, goda modeller, viktiga principer, vardagsnära exempel och dussintals provokationer att ta ställning till och arbeta med. 139 sidor. John Steinberg Svenska Förlaget Best.nr Medlemspris 235:- En kompetent förskolepersonal Personalen är förskolans viktigaste resurs och har en nyckelroll när det gäller att utveckla verksamheten. Hur får man nya kompetenta förskolre och hur får man de gamla medarbetarna att stanna kvar och utvecklas i sin yrkesroll? Boken vänder sig till såväl ledningsgrupper, som till den enskilde förskolechefen eller arbetslagen dit allt mer kompetensutveckling i dag delegeras. 242 sidor. Kjell-Åge Gotvassli Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 249:- Lära kvinnor leda kvinnor Detta är en bok för kvinnor som leder, samarbetar med och blir ledda av kvinnor, samt för kvinnor som vill sig förstå sina reaktioner gentemot andra kvinnor. Boken skapar insikt i hur ledarskap och kön är bundna till varandra. 181 sidor. Barbro Dahlbom-Hall Natur och Kultur Best.nr Medlemspris 186:- Kommunikation och konflikthantering Att bedriva utvecklingsarbete förutsätter en väl utvecklad förmåga till samverkan. Författaren visar i boken på det mänskliga samspel som sker via ord och kroppsspråk samt redogör för arbetslagets och ledarskapets möjligheter och fallgropar. Han beskriver också hur man analyserar och hanterar konflikter på individ-, grupp- och organisationsnivå. Boken innehåller diskussionsfrågor samt praktiska exempel. 208 sidor. Arne Maltén Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 235:- Lärarledarskap Lärarna har stort ansvar för elevernas utveckling på olika plan. Denna utveckling gäller såväl vägar till kunskap som social kompetens. Men för att skapa ett utvecklande klimat behöver rna egna insikter och kunskaper i det pedagogiska ledarskapet/rledarskapet. Boken tar upp en mängd frågeställningar: Hur blir jag trovärdig i ledarrollen? Hur kan jag utvecklas som re? Hur kan jag hantera andras konflikter? Hur leder jag svåra samtal? 151 sidor. Mariann Landin & Christina Hellström Gothia Best.nr Medlemspris 255:- Rinkebyskolan Börje Ehrstrand har med Rinkebyskolan som bas kunnat förverkliga sina idéer om ledarskap, helhetssyn och ansvarstagande. Regler och gemensamma normer är viktiga redskap i denna utveckling, liksom långsiktiga strategier för att motverka mobbning, våld och trakasserier. Varje barn följer en individuell utvecklingsplan från förskolan till år sidor. Yvonne Busk i samarbete med Börje Ehrstrand Natur och Kultur Best.nr Medlemspris 198:- Läs mer om ledarskap i skolan på sid 11! 7

8 Barns livsvärld Tullie Torstensson-Ed Att vara flicka eller pojke, att ha rötter i mer än en kultur, att vara barn och elev i möte med vuxna. Att klara sig själv eller få särskilt stöd. Alltihop är erfarenheter som ingår i barns livsvärld i förskola och skola, i hem och på fritid. Hur upplevs dessa erfarenheter och vilka värderingar ger de upphov till? Det är ungdomar i år 9 som berättar om sin barndom och uppväxt. 188 sidor. Best.nr Medlemspris 185:- Dyslexi en diagnos på gott och ont Karin Zetterqvist Nelson Hur tänker barn som fått en dyslexidiagnos om sig själva? Vilken betydelse får diagnosen för deras identitetsskapande? Boken handlar om diagnostisering av dyslexi sett utifrån tre olika perspektiv: de diagnostiserade barnen själva, deras föräldrar och deras re. Författaren tiserar frågan om diagnosens befri- problemaande respektive stigmati serande effekter och visar att svaret på frågan inte är entydigt. 312 sidor. Best.nr Medlemspris 285:- Musikspråka i förskolan Mallo Vesterlund Det räcker inte med att bara prata med barnen för att stimulera deras språkutveckling. Det måste också finnas ett sätt att mötas i en aktiv handling först då kommer förståelsen. Den här boken beskriver hur man genom upplevelse via lek och musik kan utveckla tanken, begreppsbildningen och fantasin alltihop på ett lustfyllt sätt. 96 sidor+cd. Best.nr Medlemspris 205:- Tut i rutan En samlingsbox med Gullan Bornemarks barnvisor i nyinspelade versioner. Totalt 78 låtar, både nya sånger och gamla klassiker. Boxen innehåller tre cd-skivor med Gullan Bornemarks samtliga visor genom åren. Det är musik som utstrålar lekfullhet och livsglädje och gör kroppen danssugen. Best.nr Medlemspris 159:- Läsa och skriva fast man inte kan Ulla Föhrer & Eva Magnusson Visst kan även elever med läs- och skrivsvårigheter få möjlighet att till fullo utnyttja sin intellektuella kapacitet i skolarbetet. Det sker genom en integrering av elev, miljö och teknologi, visar författarna. Boken redovisar det aktuella kunskapsläget beträffande hjälpmedel vid studier, och ger även råd och anvisningar om hur man använder kompenserande hjälpmedel. Den är främst inriktad på barn från tio år med läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. 242 sidor. Best.nr Medlemspris 238:- A, B, C vad är D? Clas Rosvall Clas Rosvall serverar här bokstavsr i alla dess möjliga och omöjliga former, för barn i alla åldrar. Hans pusslande med alfabetet stimulerar barnen att utveckla ett rikt och fantasifullt språk. Genom att med orden, att skapa egna rim och ramsor upptäcker barnen glädjen med både det talade och skrivna språket. 88 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Gång på gång Vanna Beckman m.fl. Tålamod och kunskap är nödvändigt i pedagogik vid autism. Författarna skildrar hur man kan bemöta barn och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. Struktur i tid och rum är det viktigaste instrumentet för utveckling. Boken ger förslag till hur man kan inrätta miljön. Den berör också pedagogik vid liknande tillstånd, exempelvis autism- Aspergers syndrom. 114 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- 8

9 alltid aktuella Bilder i skolan Sten-Gösta Karlsson & Staffan Lövgren Undervisningsmetoden som presenteras här bygger på övertygelsen att barn vill göra bilder och att de kan sig detta. Ambitionen är att barn successivt ska utveckla en förmåga att producera och analysera bilder, samt vänja sig vid att använda bilder för studier inom olika ämnesområden. Boken exemplifierar hur metoden kan användas i undervisningen. 256 sidor. Best.nr Medlemspris 319:- Bra matematik för alla Gudrun Malmer Gudrun Malmer beskriver och ger synpunkter på faktorer som kan orsaka inlärningssvårigheter, framför allt matematiksvårigheter. Hon betonar vikten av att skapa förutsättningar för ett gynnsamt nde för alla elever. Boken innehåller förslag på hur matematikundervisningen i grundskolan kan utformas mot ett ökat elevengagemang. 240 sidor. Best.nr Medlemspris 249:- Tusen och en värld Detta är ett konstpedagogiskt paket som på ett lekfullt och kreativt sätt låter eleverna ta del av konsthistorien. Materialet ger en kortfattad historisk bakgrund, tips om diskussionsämnen och förslag till hur man kan arbeta med bilder tillsammans med eleverna. Paketet innehåller en rikt illustrerad rhandledning, 22 konstverk på overheadblad och en videokassett med tillhörande TV-program. Best.nr Medlemspris 495:- Norstedts första uppslagsbok Lars Bergquist m. fl. Denna uppslagsbok förmedlar viktigt vetande för barn från tidig skolålder och uppåt. Cirka uppslagsord presenteras med ett brett urval fakta på ett både seriöst och lättillgängligt sätt. Uppslagsboken ger barnen ett effektivt och stimulerande verktyg för att själva söka kunskap. Texten kompletteras av illustrationer samt tabeller och översikter. 460 sidor. Best.nr Medlemspris 309:- Inspiration för grundskolan Pedagogik är att utmana inte bara elevernas förmåga utan också rnas. Årets SPIRA-bok visar att det finns en annan verklighet än den man som re och elev förväntas i. Vägen dit är pedagogik konsten att lyfta, inspirera, visa på motbilder och skapa visioner. 76 sidor. Best.nr Medlemspris 176:- Roligt, lustfyllt, diskret Kristin Dahl Vägledning som ger praktiska anvisningar och tips på hur du med utgångspunkt i Kristin Dahls böcker (bland annat Ska vi matte och Matte med mening, se sidan 10) kan arbeta för att göra matematiken rolig och lustfylld, och samtidigt utveckla barnens matematiska kunnande. 31 sidor. Best.nr Medlemspris 69:- Barnens kompass Siw Linde m. fl. En bok som lockar dig som arbetar med barn i förskole åldern och de yngre skol åldrarna att planera och genomföra spännande och intressanta expeditioner i naturen. Boken innehåller en serie aktiviteter, lek, experiment, musik och sång och annat, som genomförs ute i naturen under olika årstider. 42 sidor. Best.nr Medlemspris 115:- Pedagog i en förändrad tid Margareta Normell Denna bok sätter pedagogerna i fokus. Den beskriver hur grupphandledning går till och läsaren får sitta med och höra vad som sägs och se hur olika ärenden behandlas. Författaren beskriver handledarens roll, samt vad som krävs av den som vill utbilda sig till handledare. 138 sidor. Best.nr Medlemspris 139:- 9

10 alltid aktuella Abildtrup Johansson m.fl. Möjligheternas barn i möjligheternas skola Best.nr :- extra lågt pris Callerholm Nilsson, C Ella hjälper till :- Dahl, K Ska vi matte? :- Dahl, K Matte med mening :- Danielsson, U Boken om färg :- extra lågt pris Dyregrov Raundalen Sorg och omsorg :- extra lågt pris Erdis, M Juridik för pedagoger :- Ericsson, E Animera mera :- extra lågt pris Eriksson Uggla En bok om Sverige :- Erstam, S Mediemix & trix Best.nr :- extra lågt pris Fresk Fresk Tom Tits experiment testar människokroppen :- Johansson Pramling Samuelsson (red.) Förskolan barns första skola! :- Jonstoij Tolgraven En liten bok om att lyssna på små barn :- extra lågt pris Juul, J Ditt kompetena barn :- Juul, J Här är jag! Vem är du? :- Jörgensen Schreiner Fighter-relationen :- Kärrby, G (red.) Skolan möter förskolan och fritidshemmet :- extra lågt pris Lindahl, M Lärande småbarn :- extra lågt pris Lindqvist, G Lekens möjligheter :- extra lågt pris Lindqvist, G Lek i skolan :- Löwing Kilborn Huvudräkning :- Ohlsson Nordin Lotta-Lotta och eken :- Parszyk, I-M Yalla det är bråttom! :- Rimramsor :- Ryvarden, L Träd :- Sanner, E Massage för barn och ungdomar :- Sundsten Jäger Barnens egen snickarbok :- Tamm, M Barn och rädsla :- Vallberg-Roth, A-C De yngre barnens läroplanshistoria :- extra lågt pris Vernersson, I-L Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv :- Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Maria Mörnsjö (Studentlitteratur), Lars Djupsjö (UR), Jörgen Olsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Jörgen Svendsen Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 37 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 14 november

11 signerat Mycket att läsa och i höst Omedvetet bemöter många av oss pojkar och flickor på olika sätt. Det gäller både hemma, i förskolan och på skolan. Hur detta tar sig uttryck inom förskolan och hur du som pedagog kan göra saker annorlunda i det dagliga arbetet kan du dig mer om i periodens huvudbok. Läs och begrunda. I detta nummer handlar temat om ledarskap ur olika aspekter om hur det är att vara ledare för en skola eller förskola, eller ledare i klassrummet. Hur man löser konflikter och samtalar med sin personal. Hur man utvecklas och växer i sin yrkesroll. Samtliga böcker tar sin utgångspunkt i eller redovisar exempel från skolans eller förskolans värld. Som ledare har du säkert också intresse av att veta hur din verksamhet mår. Boken Pedagogisk kvalitet i skolan PQS (sidan 4) presenterar en metod som hjälper dig att se vad som fungerar bra eller mindre bra. Metoden visar också hur du kan utvärdera och utveckla skolans pedagogiska kvalitet. Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streck koden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Det var många medlemmar som besökte bokklubben under årets Bok- och biblioteksmässa. Det är roligt att träffa er och ta del av era synpunkter på klubbens utbud och utformning. Vi är alltid öppna för förslag och försöker naturligtvis förverkliga så mycket som möjligt av era idéer. Hör gärna av er via e-post med era önskemål. Adressen är Ni glömmer väl inte att det på vår webb, ofta finns lite mer information om de böcker som presenteras i tidningen. Det är dessutom praktiskt att göra sina beställningar och avbeställningar där. Åsa Hernborg Axelson Digitala verktyg för skolledare På schemat-sidan (7) presenterar denna gång böcker om ledarskap. www. njab.se/skolledarguiden är en webbsida för skolledare där du hittar nyheter och aktuella debattämnen som ventileras i olika seminarier. Under rubriken Skolledarsvar hittar du en frågor- och svarstjänst med pedagogisk struktur som utarbetats tillsammans med skolledare. I databasen finns över 500 frågor och svar med hänvisningar inom det skoljuridiska området. Du påverkar själv innehållet genom att skicka in egna frågor. Under rubriken Juridik Idag Skolledare finns specialanpassade nyheter inom grund- och gymnasieskola samt särskola och specialskola. Här bevakas frågor med normativ anknytning såsom lagar, förordningar och läroplaner för de olika skolformerna. 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Flickor, pojkar och pedagoger behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 21 oktober Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbe ställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Barn utvecklar sitt språk Best.nr medlemspris 289:- Pedagogisk kvalitet i skolan PQS Best.nr medlemspris 239:- Relationskompetens i pedagogernas värld Best.nr medlemspris 260:- 2 Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Flickor, pojkar och pedagoger. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Barn erövrar datorn av Lisbeth Appelberg och Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Märta-Lisa Eriksson. Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2005 www.lekalaraleva.nu Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia

Läs mer

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2002 Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Hur är en bra lärare?

Hur är en bra lärare? Hur är en bra lärare? Ur ett elevperspektiv Linda Hellfon och Annie Skoog Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, Kultur och Lärande Examensarbete 10 p Lärarprofession ur elevperspektiv

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer