Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och flickor snarast förstärker traditionella könsrollsmönster än tvärtom. Så säger Kajsa Wahlström, författare till Flickor, pojkar och pedagoger en guidebok om vägen till jämställdhet i förskolan. Hon är chef för två förskolor i Gävle, där hennes idéer har tilldragit sig regeringens intresse och satt en mäktig boll i rullning Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Relationskompetens / Pedagogisk kvalitet i skolan PQS På schemat Ledarskap Svara senast 21 oktober

2 boken Hur är det (jäm) Läs om projektet som inspirerade en hel Det är de små detaljerna och de mångas strävan åt samma håll som leder till jämställdhet, inte de yviga gesterna. Flickor, pojkar och pedagoger är en rolig guidebok om vägen till jämställdhet i förskolan. Nyligen tillsatte regeringen en delegation som ska lyfta fram, förstärka och utveckla förskolans pedagogiska arbete med jämställdhet. Någon som har speciell anledning att fira är Kajsa Wahlström i Gävle som haft tät kontakt med många ministrar som varit nyfikna på hennes idéer. Som förskolechef för Tittmyran och Björntomten, satte hon igång en boll som bara rullar fortare och fortare. Det började med att länsstyrelsens jämställdhetsexpert skrev till alla kommuner i Gävleborg. Han hade märkt att jämställdhetsprojekt sällan har varaktig effekt. Slutsatsen var att arbetet måste börja redan i förskolan. Vem ville vara med från Gävle? Jag hade väl en magisk tur, säger Kajsa. För plötsligt ingick jag i en grupp som skulle skissa på ett jämställdhetsprogram för länets förskolor. Ett arbete som för hennes del bland annat resulterat i Flickor, pojkar och pedagoger, en bok om jämställdhetspedagogik i praktiken som visar att jämställdhetsarbete i förskolan är möjligt och dessutom fantastiskt roligt! Lätt att göra fel Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och flickor snarast förstärker traditionella könsrollsmönster än tvärtom. Frågan är hur vi gör för att förändra detta i vardagsarbetet? Det är ju så lätt att göra fel och i sin iver i värsta fall motverka sina syften. Kajsa Wahlström är förskolechef i Gävle där hon leder den uppmärksammade verksamheten på Tittmyran och Björntomten. Om sina idéer och sitt arbete för en jämställd förskola har hon skrivit boken Flickor, pojkar och pedagoger. Den 28 oktober finns Kajsa Wahlström på plats på Skolforum i Stockholm där hon föreläser om boken. Det gäller att veta vart man vill, säger Kajsa, och inse att de största framgångarna inte alltid finns i det omvälvande utan att de små detaljerna är minst lika viktiga. Trevande försök Boken skildrar allt. Från de första trevande tankarna och försöken, det avvaktande bemötandet från den egna personalen och misslyckandena, till ett efterhand alltmer klart, väl förankrat och fokuserat arbete. Ett arbete som känns som en befrielse både för pedagoger och barn. Den som trodde att generna är allenarådande och att jämställdhetsarbete på förskolan är bortslösad energi tar gruvligt miste. Skrapa på ytan med mjuka fingrar och strax upptäcker du en hjälpsam och uppmuntrande kille och en tjej som gillar att ta för sig och tar både sig själv och andra på allvar. Visst, man bryter normer och stör ordningen och möter föräldrar som tror att man vill göra deras söner till flickor och döttrarna till pojkar. Men snart förstår också de att vi vill ge deras barn det bästa av allt, så att de kan utnyttja alla sina möjligheter. Foto: Erik Amkoff 2

3 boken ställt? regering Fast det gäller att våga. Att våga leda, till exempel. Jag älskar att vara ledare, inte för själva ledandets skull utan för att det ger möjlighet att förändra och att vara mönster för andra. Stödet uppifrån är avgörande, även för oss ledare på förskolegolvet. Och det stödet hade jag verkligen. Förankring A & O Men utan förankring i personalgruppen hade det inte gått. Uppvaknandet kom när pedagogerna fick syn på sitt eget handlande. När vi filmade varandra i olika situationer, så blev mönstret så tydligt att det inte gick att förneka. Flickorna fick stå tillbaka och vara hjälpredor åt pedagogerna för att hålla ordning på pojkarna som i sin tur tilläts ta plats. En typisk reaktion, när vi såg oss själva på video, var: Gjorde jag så fast jag visste att jag var filmad. Hur gör jag då inte annars? Och så var grunden för förändring lagd även hos den personen. Positivt samspel Arbetet har inte varit helt okontroversiellt. Beslutet att dela in barnen i en pojk- och en flickgrupp vid maten ledde till en debatt. Men den upphörde när den stressframkallande måltiden ersattes med lugna och trivsamma stunder som aldrig ville ta slut. Nu fick de verkliga jagen plats. Och måltiden kunde användas till ett pedagogiskt positivt samspel istället för att hålla ordning, det vill säga till varje pris trycka ner barnens initiativ. Så fortsatte arbetet på punkt efter punkt: hall, samling, arbete, leken ute och leken i lekhallen. Den omedvetna styrningen ersattes med en medveten: Hur kan en lek kallas fri, när den äger rum på de livliga pojkarnas villkor? Vi skapade fredade zoner, arenor med klara ramar, där barnen kunde känna sig trygga ett slags Speakers corners om man så vill. När jag står här, så är det jag som har ordet! Och När jag Flickor, pojkar och pedagoger Jämställdhetspedagogik i praktiken Kajsa Wahlström Utbildningsradion, 224 sidor Best.nr Medlemspris efter den 21/10 214:- Medlemspris 199:- leker här, så är det jag och ingen annan som bestämmer vad och hur jag ska. Inte skuld men ansvar Det viktiga för allt förändringsarbete, menar Kajsa, är att lyfta på den tyngande skuldbördan. Utan trygghet, ingen gemenskap. Det gäller både barn och vuxna. Och utan gemenskap ingen förändring: Ingen har skuld men alla har ansvar och i ansvaret ligger en stor möjlighet. Man bestämmer sig helt enkelt för att våga testa och så gör man det! Ytterst handlar det ju om att följa läroplanen, konstigare än så är det inte, säger Kajsa Wahlström från Trödje, förskolechef, regeringsinspiratör och författare. 3

4 fler nyheter Aspekter på språkutveckling Oftast fungerar det bra, men det finns också mycket som på olika sätt kan störa eller hindra barnens språkutveckling. Alla med intresse för barn och språk har glädje av denna kunskapsmättade bok, som förklarar språkutvecklingen ur en mängd perspektiv. Barn utvecklar sitt språk Louise Bjar & Caroline Liberg (red.) Studentlitteratur, 292 sidor Best.nr :- Medlemspris Idén med den här boken är att ge kunskap om barns språkutveckling med utgångspunkt i aktuell forskning. Författarna behandlar både den normala utvecklingen och utveckling som berörs av olika hinder på grund av språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter och damp/adhd. Även olika perspektiv på andraspråksinlärning tas upp. Boken beskriver barns språkutveckling från födelsen fram till tio år, eftersom det är en period under vilken barnet som mest intensivt utvecklar både tal- och skriftspråk. Fokus ligger dock på förskoleåren och de tidiga åren i skolan. Den vänder sig till alla med intresse för barn och språk, till exempel förskolre, re, specialpedagoger, logopeder och psykologer. Bokens olika författare är experter inom olika områden, till exempel språkstörningar, uttalsutveckling, andraspråksinlärning, tidig språkutveckling, och bokstavsbarnen. I boken medverkar bland annat Kenneth Hyltenstam, Kerstin Nauclér, Ulrika Nettelbladt, Sven Strömqvist, Karin Taube samt redaktörerna Louise Bjar och Caroline Liberg. Lär dig mäta kvalitet med PQS Pedagogisk kvalitet i skolan, PQS, är en metod för forskning, utvärdering och utveckling av den pedagogiska kvaliteten i förskoleklassen, skolan och fritidshemsverksamheten. Metoden innebär att olika kvalitetsaspekter i verksamheten som helhet bedöms med hjälp av olika kriterier. Dessa tar upp förhållanden som utifrån forskning och erfarenhet visat sig vara betydelsefulla för barns ndemiljö, och som speglar läroplanens intentioner. Kvalitetsaspekterna omfattar områdena Utrustning och miljö, Barns behov, Pedagogiska aktiviteter, Värdegrund, Pedagogiska förhållningssätt, Samspelsklimat samt Organisation och professionell utveckling. PQS kan användas av re, skolledare och forskare. Med hjälp av självvärderingar kan re, såväl inom arbetslaget som tillsammans med skolledare, diskutera arbetssätt och utveckling av den egna verksamheten. Detta kan bilda underlag för kvalitetsarbetet i hela skolan. För jämförelser av kvalitet mellan skolor och kommuner görs bedömningar av forskare eller personer som utbildats i användningen av PQS. Med hjälp av PQS kan kvalitetsarbetet i skolan utvärderas och förbättras på ett mångsidigt sätt. På finns en datorbaserad applikation för användning av 4

5 Är du relationskompetent? Till för snart en generation sedan präglades relationerna mellan barn och vuxna av en lydighetskultur. Så är det inte i dag. Dagens barn och ungdomar uttrycker med stor självklarhet sina åsikter och känslor, argumenterar och förväntar sig att bli tagna på allvar. För dem som själva vuxit upp under en tid när barn i allmänhet var rädda för vuxna, väcker dagens frimodighet inte enbart glädje utan också frustration. Många pedagoger upplever vanmakt och osäkerhet, och man kan även se att unga re ger upp och söker sig till andra yrken med hänvisning till elevernas uppförande. Länge har man försökt dämpa rådvillheten genom att hitta nya sätt att kategorisera barn. Och den pedagogiska debatten har till stora delar utmärkts av att man mer ägnat sig åt att förklara varför det är så svårt att vara vuxen med dem, än av att hitta fram till hur man kan få ett mer fruktbart och tillfredställande samarbete med de unga och deras föräldrar. Den här bokens centrala begrepp, relationskompetens, är enligt författarnas erfarenheter från förskolors och skolors vardag nyckeln till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och ungdomarna, medan dessa samtidigt bland annat utvecklar sin sociala kompetens. Jesper Juul är familjeterapeut och författare. Han har tidigare skrivit ett flertal uppmärksammade böcker om relationen mellan vuxna och barn. Ditt kompetenta barn samt Här är jag! Vem är du? går att beställa på sidan 10. Helle Jensen är familjeterapeut och handledare i psykoterapi. fler nyheter Relationskompetens I pedagogernas värld Jesper Juul & Helle Jensen Runa förlag, 285 sidor Best.nr :- Medlemspris PQS att ladda ned. På webbsidan finns också illustrativa exempel om hur applikationen ska användas. De statistiska bedömningarna av din skola eller dina klasser visas i tydliga grafiska Pedagogisk kvalitet modeller. i skolan PQS Metoden har utarbetats i samarbete mellan Gunni Kärrby (red.) Studentlitteratur, 110 sidor. professor Gunni Kärrby, universitetslektorerna Best.nr fil.dr Sonja Sheridan och fil.dr Joanna Giota och universitetsadjunkt Åke Björck, samtliga 239:- verksamma vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, samt doktorand Anette Däversjö Ogefelt, projektledare och Medlemspris utredare i Skövde kommun. 5

6 barntillåtet Almanackan som håller barnen igång Jag vägrar sitta still + cd SISU Idrottsböcker & Svenska gymanstikförbundet/ Friluftsfrämjandet Best.nr Det här är ett material som ger inspiration och idéuppslag till mer rörelse, både inne och ute. Almanackan är oändlig och kan därför användas år efter år. Varje månad är fylld med förslag på r, aktiviteter, rörelse och avspänningsövningar. Cd-skivan med 14 låtar sätter både fart på barnen och hjälper dem att varva ned och slappna av. De flesta övningarna i almanackan är kopplade till cd-skivan. För barn i åldern sex till tolv år. Medlemspris155:- 259:- Medlemspris Hurra! Jag läser! En nytänkande och rolig läsebok för nybörjare. Boken är indelad i tre delar. En del visar hur mycket barn redan kan om läsning; en annan demonstrerar olika tekniker som man använder för att avkoda ord. Den tredje innehåller korta berättelser, ramsor och pussel för nybörjaren att läsa själv. Med självförtroende, kunskaper och praktisk erfarenhet från de tidigare delarna upptäcker barnen att de faktiskt läser. Hurra! Jag läser! Betty Miles Hallgren & Fallgren, 64 sidor Tag för dig ur ordförrådet 199:- Best.nr Medlemspris Vad rymmer det svenska ordförrådet? Hur hänger orden ihop och hur tänker vi? Denna bok tar dig med på en upptäcktsfärd genom språket, ger dig verktyg att hantera det med och öppnar dina sinnen för den stora ordglädjen. Läs den från pärm till pärm eller använd den som idébok för utforskning och experiment, på egen hand eller tillsammans med barnen. Ta dig fram bland synonymer och metaforer, tillverka nya ord, prova ut liknelser och mycket annat. Ordförrådet Johan Althoff Alfabeta, 288 sidor Best.nr

7 på schemat Bli en bättre ledare Ledarskap i skola och förskola. Ett ämne med enorm spännvidd för det handlar ju om allt från att vara den pedagogiska ledaren för hela rektorsområdet till att reda ut bråk i matkön i bespisningen. Oavsett var i organisationen du befinner dig är ett fungerande ledarskap avgörande för att verksamheten ska löpa smidigt och utvecklas. Det är viktigt att känna till och förstå de mekanismer som rör ledarskapet. Leka Lära Leva har ur ett digert utbud valt ut ett antal titlar om olika typer av ledarskap, där skolan står i fokus. Humanistiskt ledarskap I denna bok behandlas jordnära principer och praxis för ledarskap som kan tillämpas i alla organisationer. Den är skriven utifrån författarens egna erfarenheter och exemplen kommer ofta från skolvärlden och författarens arbete som rektor. En praktisk handbok som ger dig tankeställare, goda modeller, viktiga principer, vardagsnära exempel och dussintals provokationer att ta ställning till och arbeta med. 139 sidor. John Steinberg Svenska Förlaget Best.nr Medlemspris 235:- En kompetent förskolepersonal Personalen är förskolans viktigaste resurs och har en nyckelroll när det gäller att utveckla verksamheten. Hur får man nya kompetenta förskolre och hur får man de gamla medarbetarna att stanna kvar och utvecklas i sin yrkesroll? Boken vänder sig till såväl ledningsgrupper, som till den enskilde förskolechefen eller arbetslagen dit allt mer kompetensutveckling i dag delegeras. 242 sidor. Kjell-Åge Gotvassli Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 249:- Lära kvinnor leda kvinnor Detta är en bok för kvinnor som leder, samarbetar med och blir ledda av kvinnor, samt för kvinnor som vill sig förstå sina reaktioner gentemot andra kvinnor. Boken skapar insikt i hur ledarskap och kön är bundna till varandra. 181 sidor. Barbro Dahlbom-Hall Natur och Kultur Best.nr Medlemspris 186:- Kommunikation och konflikthantering Att bedriva utvecklingsarbete förutsätter en väl utvecklad förmåga till samverkan. Författaren visar i boken på det mänskliga samspel som sker via ord och kroppsspråk samt redogör för arbetslagets och ledarskapets möjligheter och fallgropar. Han beskriver också hur man analyserar och hanterar konflikter på individ-, grupp- och organisationsnivå. Boken innehåller diskussionsfrågor samt praktiska exempel. 208 sidor. Arne Maltén Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 235:- Lärarledarskap Lärarna har stort ansvar för elevernas utveckling på olika plan. Denna utveckling gäller såväl vägar till kunskap som social kompetens. Men för att skapa ett utvecklande klimat behöver rna egna insikter och kunskaper i det pedagogiska ledarskapet/rledarskapet. Boken tar upp en mängd frågeställningar: Hur blir jag trovärdig i ledarrollen? Hur kan jag utvecklas som re? Hur kan jag hantera andras konflikter? Hur leder jag svåra samtal? 151 sidor. Mariann Landin & Christina Hellström Gothia Best.nr Medlemspris 255:- Rinkebyskolan Börje Ehrstrand har med Rinkebyskolan som bas kunnat förverkliga sina idéer om ledarskap, helhetssyn och ansvarstagande. Regler och gemensamma normer är viktiga redskap i denna utveckling, liksom långsiktiga strategier för att motverka mobbning, våld och trakasserier. Varje barn följer en individuell utvecklingsplan från förskolan till år sidor. Yvonne Busk i samarbete med Börje Ehrstrand Natur och Kultur Best.nr Medlemspris 198:- Läs mer om ledarskap i skolan på sid 11! 7

8 Barns livsvärld Tullie Torstensson-Ed Att vara flicka eller pojke, att ha rötter i mer än en kultur, att vara barn och elev i möte med vuxna. Att klara sig själv eller få särskilt stöd. Alltihop är erfarenheter som ingår i barns livsvärld i förskola och skola, i hem och på fritid. Hur upplevs dessa erfarenheter och vilka värderingar ger de upphov till? Det är ungdomar i år 9 som berättar om sin barndom och uppväxt. 188 sidor. Best.nr Medlemspris 185:- Dyslexi en diagnos på gott och ont Karin Zetterqvist Nelson Hur tänker barn som fått en dyslexidiagnos om sig själva? Vilken betydelse får diagnosen för deras identitetsskapande? Boken handlar om diagnostisering av dyslexi sett utifrån tre olika perspektiv: de diagnostiserade barnen själva, deras föräldrar och deras re. Författaren tiserar frågan om diagnosens befri- problemaande respektive stigmati serande effekter och visar att svaret på frågan inte är entydigt. 312 sidor. Best.nr Medlemspris 285:- Musikspråka i förskolan Mallo Vesterlund Det räcker inte med att bara prata med barnen för att stimulera deras språkutveckling. Det måste också finnas ett sätt att mötas i en aktiv handling först då kommer förståelsen. Den här boken beskriver hur man genom upplevelse via lek och musik kan utveckla tanken, begreppsbildningen och fantasin alltihop på ett lustfyllt sätt. 96 sidor+cd. Best.nr Medlemspris 205:- Tut i rutan En samlingsbox med Gullan Bornemarks barnvisor i nyinspelade versioner. Totalt 78 låtar, både nya sånger och gamla klassiker. Boxen innehåller tre cd-skivor med Gullan Bornemarks samtliga visor genom åren. Det är musik som utstrålar lekfullhet och livsglädje och gör kroppen danssugen. Best.nr Medlemspris 159:- Läsa och skriva fast man inte kan Ulla Föhrer & Eva Magnusson Visst kan även elever med läs- och skrivsvårigheter få möjlighet att till fullo utnyttja sin intellektuella kapacitet i skolarbetet. Det sker genom en integrering av elev, miljö och teknologi, visar författarna. Boken redovisar det aktuella kunskapsläget beträffande hjälpmedel vid studier, och ger även råd och anvisningar om hur man använder kompenserande hjälpmedel. Den är främst inriktad på barn från tio år med läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. 242 sidor. Best.nr Medlemspris 238:- A, B, C vad är D? Clas Rosvall Clas Rosvall serverar här bokstavsr i alla dess möjliga och omöjliga former, för barn i alla åldrar. Hans pusslande med alfabetet stimulerar barnen att utveckla ett rikt och fantasifullt språk. Genom att med orden, att skapa egna rim och ramsor upptäcker barnen glädjen med både det talade och skrivna språket. 88 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Gång på gång Vanna Beckman m.fl. Tålamod och kunskap är nödvändigt i pedagogik vid autism. Författarna skildrar hur man kan bemöta barn och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. Struktur i tid och rum är det viktigaste instrumentet för utveckling. Boken ger förslag till hur man kan inrätta miljön. Den berör också pedagogik vid liknande tillstånd, exempelvis autism- Aspergers syndrom. 114 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- 8

9 alltid aktuella Bilder i skolan Sten-Gösta Karlsson & Staffan Lövgren Undervisningsmetoden som presenteras här bygger på övertygelsen att barn vill göra bilder och att de kan sig detta. Ambitionen är att barn successivt ska utveckla en förmåga att producera och analysera bilder, samt vänja sig vid att använda bilder för studier inom olika ämnesområden. Boken exemplifierar hur metoden kan användas i undervisningen. 256 sidor. Best.nr Medlemspris 319:- Bra matematik för alla Gudrun Malmer Gudrun Malmer beskriver och ger synpunkter på faktorer som kan orsaka inlärningssvårigheter, framför allt matematiksvårigheter. Hon betonar vikten av att skapa förutsättningar för ett gynnsamt nde för alla elever. Boken innehåller förslag på hur matematikundervisningen i grundskolan kan utformas mot ett ökat elevengagemang. 240 sidor. Best.nr Medlemspris 249:- Tusen och en värld Detta är ett konstpedagogiskt paket som på ett lekfullt och kreativt sätt låter eleverna ta del av konsthistorien. Materialet ger en kortfattad historisk bakgrund, tips om diskussionsämnen och förslag till hur man kan arbeta med bilder tillsammans med eleverna. Paketet innehåller en rikt illustrerad rhandledning, 22 konstverk på overheadblad och en videokassett med tillhörande TV-program. Best.nr Medlemspris 495:- Norstedts första uppslagsbok Lars Bergquist m. fl. Denna uppslagsbok förmedlar viktigt vetande för barn från tidig skolålder och uppåt. Cirka uppslagsord presenteras med ett brett urval fakta på ett både seriöst och lättillgängligt sätt. Uppslagsboken ger barnen ett effektivt och stimulerande verktyg för att själva söka kunskap. Texten kompletteras av illustrationer samt tabeller och översikter. 460 sidor. Best.nr Medlemspris 309:- Inspiration för grundskolan Pedagogik är att utmana inte bara elevernas förmåga utan också rnas. Årets SPIRA-bok visar att det finns en annan verklighet än den man som re och elev förväntas i. Vägen dit är pedagogik konsten att lyfta, inspirera, visa på motbilder och skapa visioner. 76 sidor. Best.nr Medlemspris 176:- Roligt, lustfyllt, diskret Kristin Dahl Vägledning som ger praktiska anvisningar och tips på hur du med utgångspunkt i Kristin Dahls böcker (bland annat Ska vi matte och Matte med mening, se sidan 10) kan arbeta för att göra matematiken rolig och lustfylld, och samtidigt utveckla barnens matematiska kunnande. 31 sidor. Best.nr Medlemspris 69:- Barnens kompass Siw Linde m. fl. En bok som lockar dig som arbetar med barn i förskole åldern och de yngre skol åldrarna att planera och genomföra spännande och intressanta expeditioner i naturen. Boken innehåller en serie aktiviteter, lek, experiment, musik och sång och annat, som genomförs ute i naturen under olika årstider. 42 sidor. Best.nr Medlemspris 115:- Pedagog i en förändrad tid Margareta Normell Denna bok sätter pedagogerna i fokus. Den beskriver hur grupphandledning går till och läsaren får sitta med och höra vad som sägs och se hur olika ärenden behandlas. Författaren beskriver handledarens roll, samt vad som krävs av den som vill utbilda sig till handledare. 138 sidor. Best.nr Medlemspris 139:- 9

10 alltid aktuella Abildtrup Johansson m.fl. Möjligheternas barn i möjligheternas skola Best.nr :- extra lågt pris Callerholm Nilsson, C Ella hjälper till :- Dahl, K Ska vi matte? :- Dahl, K Matte med mening :- Danielsson, U Boken om färg :- extra lågt pris Dyregrov Raundalen Sorg och omsorg :- extra lågt pris Erdis, M Juridik för pedagoger :- Ericsson, E Animera mera :- extra lågt pris Eriksson Uggla En bok om Sverige :- Erstam, S Mediemix & trix Best.nr :- extra lågt pris Fresk Fresk Tom Tits experiment testar människokroppen :- Johansson Pramling Samuelsson (red.) Förskolan barns första skola! :- Jonstoij Tolgraven En liten bok om att lyssna på små barn :- extra lågt pris Juul, J Ditt kompetena barn :- Juul, J Här är jag! Vem är du? :- Jörgensen Schreiner Fighter-relationen :- Kärrby, G (red.) Skolan möter förskolan och fritidshemmet :- extra lågt pris Lindahl, M Lärande småbarn :- extra lågt pris Lindqvist, G Lekens möjligheter :- extra lågt pris Lindqvist, G Lek i skolan :- Löwing Kilborn Huvudräkning :- Ohlsson Nordin Lotta-Lotta och eken :- Parszyk, I-M Yalla det är bråttom! :- Rimramsor :- Ryvarden, L Träd :- Sanner, E Massage för barn och ungdomar :- Sundsten Jäger Barnens egen snickarbok :- Tamm, M Barn och rädsla :- Vallberg-Roth, A-C De yngre barnens läroplanshistoria :- extra lågt pris Vernersson, I-L Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv :- Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Maria Mörnsjö (Studentlitteratur), Lars Djupsjö (UR), Jörgen Olsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Jörgen Svendsen Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 37 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 14 november

11 signerat Mycket att läsa och i höst Omedvetet bemöter många av oss pojkar och flickor på olika sätt. Det gäller både hemma, i förskolan och på skolan. Hur detta tar sig uttryck inom förskolan och hur du som pedagog kan göra saker annorlunda i det dagliga arbetet kan du dig mer om i periodens huvudbok. Läs och begrunda. I detta nummer handlar temat om ledarskap ur olika aspekter om hur det är att vara ledare för en skola eller förskola, eller ledare i klassrummet. Hur man löser konflikter och samtalar med sin personal. Hur man utvecklas och växer i sin yrkesroll. Samtliga böcker tar sin utgångspunkt i eller redovisar exempel från skolans eller förskolans värld. Som ledare har du säkert också intresse av att veta hur din verksamhet mår. Boken Pedagogisk kvalitet i skolan PQS (sidan 4) presenterar en metod som hjälper dig att se vad som fungerar bra eller mindre bra. Metoden visar också hur du kan utvärdera och utveckla skolans pedagogiska kvalitet. Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streck koden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Det var många medlemmar som besökte bokklubben under årets Bok- och biblioteksmässa. Det är roligt att träffa er och ta del av era synpunkter på klubbens utbud och utformning. Vi är alltid öppna för förslag och försöker naturligtvis förverkliga så mycket som möjligt av era idéer. Hör gärna av er via e-post med era önskemål. Adressen är Ni glömmer väl inte att det på vår webb, ofta finns lite mer information om de böcker som presenteras i tidningen. Det är dessutom praktiskt att göra sina beställningar och avbeställningar där. Åsa Hernborg Axelson Digitala verktyg för skolledare På schemat-sidan (7) presenterar denna gång böcker om ledarskap. www. njab.se/skolledarguiden är en webbsida för skolledare där du hittar nyheter och aktuella debattämnen som ventileras i olika seminarier. Under rubriken Skolledarsvar hittar du en frågor- och svarstjänst med pedagogisk struktur som utarbetats tillsammans med skolledare. I databasen finns över 500 frågor och svar med hänvisningar inom det skoljuridiska området. Du påverkar själv innehållet genom att skicka in egna frågor. Under rubriken Juridik Idag Skolledare finns specialanpassade nyheter inom grund- och gymnasieskola samt särskola och specialskola. Här bevakas frågor med normativ anknytning såsom lagar, förordningar och läroplaner för de olika skolformerna. 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Flickor, pojkar och pedagoger behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 21 oktober Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbe ställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Barn utvecklar sitt språk Best.nr medlemspris 289:- Pedagogisk kvalitet i skolan PQS Best.nr medlemspris 239:- Relationskompetens i pedagogernas värld Best.nr medlemspris 260:- 2 Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Flickor, pojkar och pedagoger. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Barn erövrar datorn av Lisbeth Appelberg och Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Märta-Lisa Eriksson. Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2003 Att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till en handling för att nå sitt mål det är någonting mycket stort för en två-treåring.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barn- och ungdomsförvaltningen Resurscentrum TINS - LättLäst I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barnen får språkträning varje dag, på flera olika sätt och i

Läs mer

Arbetsplan för Blåklockans förskola.

Arbetsplan för Blåklockans förskola. Arbetsplan för Blåklockans förskola. Vision för förskolor och skolor i Oxelösunds kommun. Oxelösund ska bli känd som en av Sveriges bästa förskole-och skolkommuner. Blåklockans förskola ligger i ett villa

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Boken Barns sociala samvaro Fler nyheter Barn som inte leker / Mentorskap / Mötet med alla barn På schemat Att berätta. 28 november.

Boken Barns sociala samvaro Fler nyheter Barn som inte leker / Mentorskap / Mötet med alla barn På schemat Att berätta. 28 november. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2003 Vad är det som avgör om annorlunda barn kommer med i gemenskapen på förskolan eller inte? Om segregationen i förskolans dagliga liv handlar Borgunn Ytterhus

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Avdelning Svanen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Avdelning Svanen Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Avdelning Svanen Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 1 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 1 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LINDAN 1 FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Inriktning: Utepedagogik och Språk Rev 161024 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkaktiviteter i förskoleklass... 4

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan Läsåret 2013-2014 Förskolan Lillåsen 1 Inledning Förskolan Lillåsen består av två avdelningar, en grupp med barn i ålder 1-3 år och en grupp med barn i ålder 3-5 år.

Läs mer

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn Skolverket, reviderad upplaga 2007 Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94)

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94) 090629 Samverkan Samverkan sker mellan: barn-barn, pedagog-barn, pedagog-förälder, pedagog-pedagog. Samverkan med kamrater är en förutsättning för att barnen ska nå de mål som finns i läroplanen. Med leken

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Reviderad 150824 Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1 åringar, 1-2 åringar 2-3 åringar,

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LILLÅNS FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation.

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation. Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola 2016/2017 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan,

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen?

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Uppdraget Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Barn med behov av särskilt stöd... 16

Barn med behov av särskilt stöd... 16 Målsättning Innehållsförteckning Verksamhetens innehåll och pedagogiska mål... 3 Normer och värden... 3 Barns utveckling och lärande... 5 Barnens inflytande... 7 Förskola och hem... 9... 15 Barn med behov

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Övergripande målsättning. En gemensam utgångspunkt för oss vid Östbergaskola är att se barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv på barn

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer