Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och flickor snarast förstärker traditionella könsrollsmönster än tvärtom. Så säger Kajsa Wahlström, författare till Flickor, pojkar och pedagoger en guidebok om vägen till jämställdhet i förskolan. Hon är chef för två förskolor i Gävle, där hennes idéer har tilldragit sig regeringens intresse och satt en mäktig boll i rullning Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Relationskompetens / Pedagogisk kvalitet i skolan PQS På schemat Ledarskap Svara senast 21 oktober

2 boken Hur är det (jäm) Läs om projektet som inspirerade en hel Det är de små detaljerna och de mångas strävan åt samma håll som leder till jämställdhet, inte de yviga gesterna. Flickor, pojkar och pedagoger är en rolig guidebok om vägen till jämställdhet i förskolan. Nyligen tillsatte regeringen en delegation som ska lyfta fram, förstärka och utveckla förskolans pedagogiska arbete med jämställdhet. Någon som har speciell anledning att fira är Kajsa Wahlström i Gävle som haft tät kontakt med många ministrar som varit nyfikna på hennes idéer. Som förskolechef för Tittmyran och Björntomten, satte hon igång en boll som bara rullar fortare och fortare. Det började med att länsstyrelsens jämställdhetsexpert skrev till alla kommuner i Gävleborg. Han hade märkt att jämställdhetsprojekt sällan har varaktig effekt. Slutsatsen var att arbetet måste börja redan i förskolan. Vem ville vara med från Gävle? Jag hade väl en magisk tur, säger Kajsa. För plötsligt ingick jag i en grupp som skulle skissa på ett jämställdhetsprogram för länets förskolor. Ett arbete som för hennes del bland annat resulterat i Flickor, pojkar och pedagoger, en bok om jämställdhetspedagogik i praktiken som visar att jämställdhetsarbete i förskolan är möjligt och dessutom fantastiskt roligt! Lätt att göra fel Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och flickor snarast förstärker traditionella könsrollsmönster än tvärtom. Frågan är hur vi gör för att förändra detta i vardagsarbetet? Det är ju så lätt att göra fel och i sin iver i värsta fall motverka sina syften. Kajsa Wahlström är förskolechef i Gävle där hon leder den uppmärksammade verksamheten på Tittmyran och Björntomten. Om sina idéer och sitt arbete för en jämställd förskola har hon skrivit boken Flickor, pojkar och pedagoger. Den 28 oktober finns Kajsa Wahlström på plats på Skolforum i Stockholm där hon föreläser om boken. Det gäller att veta vart man vill, säger Kajsa, och inse att de största framgångarna inte alltid finns i det omvälvande utan att de små detaljerna är minst lika viktiga. Trevande försök Boken skildrar allt. Från de första trevande tankarna och försöken, det avvaktande bemötandet från den egna personalen och misslyckandena, till ett efterhand alltmer klart, väl förankrat och fokuserat arbete. Ett arbete som känns som en befrielse både för pedagoger och barn. Den som trodde att generna är allenarådande och att jämställdhetsarbete på förskolan är bortslösad energi tar gruvligt miste. Skrapa på ytan med mjuka fingrar och strax upptäcker du en hjälpsam och uppmuntrande kille och en tjej som gillar att ta för sig och tar både sig själv och andra på allvar. Visst, man bryter normer och stör ordningen och möter föräldrar som tror att man vill göra deras söner till flickor och döttrarna till pojkar. Men snart förstår också de att vi vill ge deras barn det bästa av allt, så att de kan utnyttja alla sina möjligheter. Foto: Erik Amkoff 2

3 boken ställt? regering Fast det gäller att våga. Att våga leda, till exempel. Jag älskar att vara ledare, inte för själva ledandets skull utan för att det ger möjlighet att förändra och att vara mönster för andra. Stödet uppifrån är avgörande, även för oss ledare på förskolegolvet. Och det stödet hade jag verkligen. Förankring A & O Men utan förankring i personalgruppen hade det inte gått. Uppvaknandet kom när pedagogerna fick syn på sitt eget handlande. När vi filmade varandra i olika situationer, så blev mönstret så tydligt att det inte gick att förneka. Flickorna fick stå tillbaka och vara hjälpredor åt pedagogerna för att hålla ordning på pojkarna som i sin tur tilläts ta plats. En typisk reaktion, när vi såg oss själva på video, var: Gjorde jag så fast jag visste att jag var filmad. Hur gör jag då inte annars? Och så var grunden för förändring lagd även hos den personen. Positivt samspel Arbetet har inte varit helt okontroversiellt. Beslutet att dela in barnen i en pojk- och en flickgrupp vid maten ledde till en debatt. Men den upphörde när den stressframkallande måltiden ersattes med lugna och trivsamma stunder som aldrig ville ta slut. Nu fick de verkliga jagen plats. Och måltiden kunde användas till ett pedagogiskt positivt samspel istället för att hålla ordning, det vill säga till varje pris trycka ner barnens initiativ. Så fortsatte arbetet på punkt efter punkt: hall, samling, arbete, leken ute och leken i lekhallen. Den omedvetna styrningen ersattes med en medveten: Hur kan en lek kallas fri, när den äger rum på de livliga pojkarnas villkor? Vi skapade fredade zoner, arenor med klara ramar, där barnen kunde känna sig trygga ett slags Speakers corners om man så vill. När jag står här, så är det jag som har ordet! Och När jag Flickor, pojkar och pedagoger Jämställdhetspedagogik i praktiken Kajsa Wahlström Utbildningsradion, 224 sidor Best.nr Medlemspris efter den 21/10 214:- Medlemspris 199:- leker här, så är det jag och ingen annan som bestämmer vad och hur jag ska. Inte skuld men ansvar Det viktiga för allt förändringsarbete, menar Kajsa, är att lyfta på den tyngande skuldbördan. Utan trygghet, ingen gemenskap. Det gäller både barn och vuxna. Och utan gemenskap ingen förändring: Ingen har skuld men alla har ansvar och i ansvaret ligger en stor möjlighet. Man bestämmer sig helt enkelt för att våga testa och så gör man det! Ytterst handlar det ju om att följa läroplanen, konstigare än så är det inte, säger Kajsa Wahlström från Trödje, förskolechef, regeringsinspiratör och författare. 3

4 fler nyheter Aspekter på språkutveckling Oftast fungerar det bra, men det finns också mycket som på olika sätt kan störa eller hindra barnens språkutveckling. Alla med intresse för barn och språk har glädje av denna kunskapsmättade bok, som förklarar språkutvecklingen ur en mängd perspektiv. Barn utvecklar sitt språk Louise Bjar & Caroline Liberg (red.) Studentlitteratur, 292 sidor Best.nr :- Medlemspris Idén med den här boken är att ge kunskap om barns språkutveckling med utgångspunkt i aktuell forskning. Författarna behandlar både den normala utvecklingen och utveckling som berörs av olika hinder på grund av språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter och damp/adhd. Även olika perspektiv på andraspråksinlärning tas upp. Boken beskriver barns språkutveckling från födelsen fram till tio år, eftersom det är en period under vilken barnet som mest intensivt utvecklar både tal- och skriftspråk. Fokus ligger dock på förskoleåren och de tidiga åren i skolan. Den vänder sig till alla med intresse för barn och språk, till exempel förskolre, re, specialpedagoger, logopeder och psykologer. Bokens olika författare är experter inom olika områden, till exempel språkstörningar, uttalsutveckling, andraspråksinlärning, tidig språkutveckling, och bokstavsbarnen. I boken medverkar bland annat Kenneth Hyltenstam, Kerstin Nauclér, Ulrika Nettelbladt, Sven Strömqvist, Karin Taube samt redaktörerna Louise Bjar och Caroline Liberg. Lär dig mäta kvalitet med PQS Pedagogisk kvalitet i skolan, PQS, är en metod för forskning, utvärdering och utveckling av den pedagogiska kvaliteten i förskoleklassen, skolan och fritidshemsverksamheten. Metoden innebär att olika kvalitetsaspekter i verksamheten som helhet bedöms med hjälp av olika kriterier. Dessa tar upp förhållanden som utifrån forskning och erfarenhet visat sig vara betydelsefulla för barns ndemiljö, och som speglar läroplanens intentioner. Kvalitetsaspekterna omfattar områdena Utrustning och miljö, Barns behov, Pedagogiska aktiviteter, Värdegrund, Pedagogiska förhållningssätt, Samspelsklimat samt Organisation och professionell utveckling. PQS kan användas av re, skolledare och forskare. Med hjälp av självvärderingar kan re, såväl inom arbetslaget som tillsammans med skolledare, diskutera arbetssätt och utveckling av den egna verksamheten. Detta kan bilda underlag för kvalitetsarbetet i hela skolan. För jämförelser av kvalitet mellan skolor och kommuner görs bedömningar av forskare eller personer som utbildats i användningen av PQS. Med hjälp av PQS kan kvalitetsarbetet i skolan utvärderas och förbättras på ett mångsidigt sätt. På finns en datorbaserad applikation för användning av 4

5 Är du relationskompetent? Till för snart en generation sedan präglades relationerna mellan barn och vuxna av en lydighetskultur. Så är det inte i dag. Dagens barn och ungdomar uttrycker med stor självklarhet sina åsikter och känslor, argumenterar och förväntar sig att bli tagna på allvar. För dem som själva vuxit upp under en tid när barn i allmänhet var rädda för vuxna, väcker dagens frimodighet inte enbart glädje utan också frustration. Många pedagoger upplever vanmakt och osäkerhet, och man kan även se att unga re ger upp och söker sig till andra yrken med hänvisning till elevernas uppförande. Länge har man försökt dämpa rådvillheten genom att hitta nya sätt att kategorisera barn. Och den pedagogiska debatten har till stora delar utmärkts av att man mer ägnat sig åt att förklara varför det är så svårt att vara vuxen med dem, än av att hitta fram till hur man kan få ett mer fruktbart och tillfredställande samarbete med de unga och deras föräldrar. Den här bokens centrala begrepp, relationskompetens, är enligt författarnas erfarenheter från förskolors och skolors vardag nyckeln till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och ungdomarna, medan dessa samtidigt bland annat utvecklar sin sociala kompetens. Jesper Juul är familjeterapeut och författare. Han har tidigare skrivit ett flertal uppmärksammade böcker om relationen mellan vuxna och barn. Ditt kompetenta barn samt Här är jag! Vem är du? går att beställa på sidan 10. Helle Jensen är familjeterapeut och handledare i psykoterapi. fler nyheter Relationskompetens I pedagogernas värld Jesper Juul & Helle Jensen Runa förlag, 285 sidor Best.nr :- Medlemspris PQS att ladda ned. På webbsidan finns också illustrativa exempel om hur applikationen ska användas. De statistiska bedömningarna av din skola eller dina klasser visas i tydliga grafiska Pedagogisk kvalitet modeller. i skolan PQS Metoden har utarbetats i samarbete mellan Gunni Kärrby (red.) Studentlitteratur, 110 sidor. professor Gunni Kärrby, universitetslektorerna Best.nr fil.dr Sonja Sheridan och fil.dr Joanna Giota och universitetsadjunkt Åke Björck, samtliga 239:- verksamma vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, samt doktorand Anette Däversjö Ogefelt, projektledare och Medlemspris utredare i Skövde kommun. 5

6 barntillåtet Almanackan som håller barnen igång Jag vägrar sitta still + cd SISU Idrottsböcker & Svenska gymanstikförbundet/ Friluftsfrämjandet Best.nr Det här är ett material som ger inspiration och idéuppslag till mer rörelse, både inne och ute. Almanackan är oändlig och kan därför användas år efter år. Varje månad är fylld med förslag på r, aktiviteter, rörelse och avspänningsövningar. Cd-skivan med 14 låtar sätter både fart på barnen och hjälper dem att varva ned och slappna av. De flesta övningarna i almanackan är kopplade till cd-skivan. För barn i åldern sex till tolv år. Medlemspris155:- 259:- Medlemspris Hurra! Jag läser! En nytänkande och rolig läsebok för nybörjare. Boken är indelad i tre delar. En del visar hur mycket barn redan kan om läsning; en annan demonstrerar olika tekniker som man använder för att avkoda ord. Den tredje innehåller korta berättelser, ramsor och pussel för nybörjaren att läsa själv. Med självförtroende, kunskaper och praktisk erfarenhet från de tidigare delarna upptäcker barnen att de faktiskt läser. Hurra! Jag läser! Betty Miles Hallgren & Fallgren, 64 sidor Tag för dig ur ordförrådet 199:- Best.nr Medlemspris Vad rymmer det svenska ordförrådet? Hur hänger orden ihop och hur tänker vi? Denna bok tar dig med på en upptäcktsfärd genom språket, ger dig verktyg att hantera det med och öppnar dina sinnen för den stora ordglädjen. Läs den från pärm till pärm eller använd den som idébok för utforskning och experiment, på egen hand eller tillsammans med barnen. Ta dig fram bland synonymer och metaforer, tillverka nya ord, prova ut liknelser och mycket annat. Ordförrådet Johan Althoff Alfabeta, 288 sidor Best.nr

7 på schemat Bli en bättre ledare Ledarskap i skola och förskola. Ett ämne med enorm spännvidd för det handlar ju om allt från att vara den pedagogiska ledaren för hela rektorsområdet till att reda ut bråk i matkön i bespisningen. Oavsett var i organisationen du befinner dig är ett fungerande ledarskap avgörande för att verksamheten ska löpa smidigt och utvecklas. Det är viktigt att känna till och förstå de mekanismer som rör ledarskapet. Leka Lära Leva har ur ett digert utbud valt ut ett antal titlar om olika typer av ledarskap, där skolan står i fokus. Humanistiskt ledarskap I denna bok behandlas jordnära principer och praxis för ledarskap som kan tillämpas i alla organisationer. Den är skriven utifrån författarens egna erfarenheter och exemplen kommer ofta från skolvärlden och författarens arbete som rektor. En praktisk handbok som ger dig tankeställare, goda modeller, viktiga principer, vardagsnära exempel och dussintals provokationer att ta ställning till och arbeta med. 139 sidor. John Steinberg Svenska Förlaget Best.nr Medlemspris 235:- En kompetent förskolepersonal Personalen är förskolans viktigaste resurs och har en nyckelroll när det gäller att utveckla verksamheten. Hur får man nya kompetenta förskolre och hur får man de gamla medarbetarna att stanna kvar och utvecklas i sin yrkesroll? Boken vänder sig till såväl ledningsgrupper, som till den enskilde förskolechefen eller arbetslagen dit allt mer kompetensutveckling i dag delegeras. 242 sidor. Kjell-Åge Gotvassli Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 249:- Lära kvinnor leda kvinnor Detta är en bok för kvinnor som leder, samarbetar med och blir ledda av kvinnor, samt för kvinnor som vill sig förstå sina reaktioner gentemot andra kvinnor. Boken skapar insikt i hur ledarskap och kön är bundna till varandra. 181 sidor. Barbro Dahlbom-Hall Natur och Kultur Best.nr Medlemspris 186:- Kommunikation och konflikthantering Att bedriva utvecklingsarbete förutsätter en väl utvecklad förmåga till samverkan. Författaren visar i boken på det mänskliga samspel som sker via ord och kroppsspråk samt redogör för arbetslagets och ledarskapets möjligheter och fallgropar. Han beskriver också hur man analyserar och hanterar konflikter på individ-, grupp- och organisationsnivå. Boken innehåller diskussionsfrågor samt praktiska exempel. 208 sidor. Arne Maltén Studentlitteratur Best.nr Medlemspris 235:- Lärarledarskap Lärarna har stort ansvar för elevernas utveckling på olika plan. Denna utveckling gäller såväl vägar till kunskap som social kompetens. Men för att skapa ett utvecklande klimat behöver rna egna insikter och kunskaper i det pedagogiska ledarskapet/rledarskapet. Boken tar upp en mängd frågeställningar: Hur blir jag trovärdig i ledarrollen? Hur kan jag utvecklas som re? Hur kan jag hantera andras konflikter? Hur leder jag svåra samtal? 151 sidor. Mariann Landin & Christina Hellström Gothia Best.nr Medlemspris 255:- Rinkebyskolan Börje Ehrstrand har med Rinkebyskolan som bas kunnat förverkliga sina idéer om ledarskap, helhetssyn och ansvarstagande. Regler och gemensamma normer är viktiga redskap i denna utveckling, liksom långsiktiga strategier för att motverka mobbning, våld och trakasserier. Varje barn följer en individuell utvecklingsplan från förskolan till år sidor. Yvonne Busk i samarbete med Börje Ehrstrand Natur och Kultur Best.nr Medlemspris 198:- Läs mer om ledarskap i skolan på sid 11! 7

8 Barns livsvärld Tullie Torstensson-Ed Att vara flicka eller pojke, att ha rötter i mer än en kultur, att vara barn och elev i möte med vuxna. Att klara sig själv eller få särskilt stöd. Alltihop är erfarenheter som ingår i barns livsvärld i förskola och skola, i hem och på fritid. Hur upplevs dessa erfarenheter och vilka värderingar ger de upphov till? Det är ungdomar i år 9 som berättar om sin barndom och uppväxt. 188 sidor. Best.nr Medlemspris 185:- Dyslexi en diagnos på gott och ont Karin Zetterqvist Nelson Hur tänker barn som fått en dyslexidiagnos om sig själva? Vilken betydelse får diagnosen för deras identitetsskapande? Boken handlar om diagnostisering av dyslexi sett utifrån tre olika perspektiv: de diagnostiserade barnen själva, deras föräldrar och deras re. Författaren tiserar frågan om diagnosens befri- problemaande respektive stigmati serande effekter och visar att svaret på frågan inte är entydigt. 312 sidor. Best.nr Medlemspris 285:- Musikspråka i förskolan Mallo Vesterlund Det räcker inte med att bara prata med barnen för att stimulera deras språkutveckling. Det måste också finnas ett sätt att mötas i en aktiv handling först då kommer förståelsen. Den här boken beskriver hur man genom upplevelse via lek och musik kan utveckla tanken, begreppsbildningen och fantasin alltihop på ett lustfyllt sätt. 96 sidor+cd. Best.nr Medlemspris 205:- Tut i rutan En samlingsbox med Gullan Bornemarks barnvisor i nyinspelade versioner. Totalt 78 låtar, både nya sånger och gamla klassiker. Boxen innehåller tre cd-skivor med Gullan Bornemarks samtliga visor genom åren. Det är musik som utstrålar lekfullhet och livsglädje och gör kroppen danssugen. Best.nr Medlemspris 159:- Läsa och skriva fast man inte kan Ulla Föhrer & Eva Magnusson Visst kan även elever med läs- och skrivsvårigheter få möjlighet att till fullo utnyttja sin intellektuella kapacitet i skolarbetet. Det sker genom en integrering av elev, miljö och teknologi, visar författarna. Boken redovisar det aktuella kunskapsläget beträffande hjälpmedel vid studier, och ger även råd och anvisningar om hur man använder kompenserande hjälpmedel. Den är främst inriktad på barn från tio år med läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. 242 sidor. Best.nr Medlemspris 238:- A, B, C vad är D? Clas Rosvall Clas Rosvall serverar här bokstavsr i alla dess möjliga och omöjliga former, för barn i alla åldrar. Hans pusslande med alfabetet stimulerar barnen att utveckla ett rikt och fantasifullt språk. Genom att med orden, att skapa egna rim och ramsor upptäcker barnen glädjen med både det talade och skrivna språket. 88 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Gång på gång Vanna Beckman m.fl. Tålamod och kunskap är nödvändigt i pedagogik vid autism. Författarna skildrar hur man kan bemöta barn och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. Struktur i tid och rum är det viktigaste instrumentet för utveckling. Boken ger förslag till hur man kan inrätta miljön. Den berör också pedagogik vid liknande tillstånd, exempelvis autism- Aspergers syndrom. 114 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- 8

9 alltid aktuella Bilder i skolan Sten-Gösta Karlsson & Staffan Lövgren Undervisningsmetoden som presenteras här bygger på övertygelsen att barn vill göra bilder och att de kan sig detta. Ambitionen är att barn successivt ska utveckla en förmåga att producera och analysera bilder, samt vänja sig vid att använda bilder för studier inom olika ämnesområden. Boken exemplifierar hur metoden kan användas i undervisningen. 256 sidor. Best.nr Medlemspris 319:- Bra matematik för alla Gudrun Malmer Gudrun Malmer beskriver och ger synpunkter på faktorer som kan orsaka inlärningssvårigheter, framför allt matematiksvårigheter. Hon betonar vikten av att skapa förutsättningar för ett gynnsamt nde för alla elever. Boken innehåller förslag på hur matematikundervisningen i grundskolan kan utformas mot ett ökat elevengagemang. 240 sidor. Best.nr Medlemspris 249:- Tusen och en värld Detta är ett konstpedagogiskt paket som på ett lekfullt och kreativt sätt låter eleverna ta del av konsthistorien. Materialet ger en kortfattad historisk bakgrund, tips om diskussionsämnen och förslag till hur man kan arbeta med bilder tillsammans med eleverna. Paketet innehåller en rikt illustrerad rhandledning, 22 konstverk på overheadblad och en videokassett med tillhörande TV-program. Best.nr Medlemspris 495:- Norstedts första uppslagsbok Lars Bergquist m. fl. Denna uppslagsbok förmedlar viktigt vetande för barn från tidig skolålder och uppåt. Cirka uppslagsord presenteras med ett brett urval fakta på ett både seriöst och lättillgängligt sätt. Uppslagsboken ger barnen ett effektivt och stimulerande verktyg för att själva söka kunskap. Texten kompletteras av illustrationer samt tabeller och översikter. 460 sidor. Best.nr Medlemspris 309:- Inspiration för grundskolan Pedagogik är att utmana inte bara elevernas förmåga utan också rnas. Årets SPIRA-bok visar att det finns en annan verklighet än den man som re och elev förväntas i. Vägen dit är pedagogik konsten att lyfta, inspirera, visa på motbilder och skapa visioner. 76 sidor. Best.nr Medlemspris 176:- Roligt, lustfyllt, diskret Kristin Dahl Vägledning som ger praktiska anvisningar och tips på hur du med utgångspunkt i Kristin Dahls böcker (bland annat Ska vi matte och Matte med mening, se sidan 10) kan arbeta för att göra matematiken rolig och lustfylld, och samtidigt utveckla barnens matematiska kunnande. 31 sidor. Best.nr Medlemspris 69:- Barnens kompass Siw Linde m. fl. En bok som lockar dig som arbetar med barn i förskole åldern och de yngre skol åldrarna att planera och genomföra spännande och intressanta expeditioner i naturen. Boken innehåller en serie aktiviteter, lek, experiment, musik och sång och annat, som genomförs ute i naturen under olika årstider. 42 sidor. Best.nr Medlemspris 115:- Pedagog i en förändrad tid Margareta Normell Denna bok sätter pedagogerna i fokus. Den beskriver hur grupphandledning går till och läsaren får sitta med och höra vad som sägs och se hur olika ärenden behandlas. Författaren beskriver handledarens roll, samt vad som krävs av den som vill utbilda sig till handledare. 138 sidor. Best.nr Medlemspris 139:- 9

10 alltid aktuella Abildtrup Johansson m.fl. Möjligheternas barn i möjligheternas skola Best.nr :- extra lågt pris Callerholm Nilsson, C Ella hjälper till :- Dahl, K Ska vi matte? :- Dahl, K Matte med mening :- Danielsson, U Boken om färg :- extra lågt pris Dyregrov Raundalen Sorg och omsorg :- extra lågt pris Erdis, M Juridik för pedagoger :- Ericsson, E Animera mera :- extra lågt pris Eriksson Uggla En bok om Sverige :- Erstam, S Mediemix & trix Best.nr :- extra lågt pris Fresk Fresk Tom Tits experiment testar människokroppen :- Johansson Pramling Samuelsson (red.) Förskolan barns första skola! :- Jonstoij Tolgraven En liten bok om att lyssna på små barn :- extra lågt pris Juul, J Ditt kompetena barn :- Juul, J Här är jag! Vem är du? :- Jörgensen Schreiner Fighter-relationen :- Kärrby, G (red.) Skolan möter förskolan och fritidshemmet :- extra lågt pris Lindahl, M Lärande småbarn :- extra lågt pris Lindqvist, G Lekens möjligheter :- extra lågt pris Lindqvist, G Lek i skolan :- Löwing Kilborn Huvudräkning :- Ohlsson Nordin Lotta-Lotta och eken :- Parszyk, I-M Yalla det är bråttom! :- Rimramsor :- Ryvarden, L Träd :- Sanner, E Massage för barn och ungdomar :- Sundsten Jäger Barnens egen snickarbok :- Tamm, M Barn och rädsla :- Vallberg-Roth, A-C De yngre barnens läroplanshistoria :- extra lågt pris Vernersson, I-L Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv :- Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Maria Mörnsjö (Studentlitteratur), Lars Djupsjö (UR), Jörgen Olsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Jörgen Svendsen Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 37 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 14 november

11 signerat Mycket att läsa och i höst Omedvetet bemöter många av oss pojkar och flickor på olika sätt. Det gäller både hemma, i förskolan och på skolan. Hur detta tar sig uttryck inom förskolan och hur du som pedagog kan göra saker annorlunda i det dagliga arbetet kan du dig mer om i periodens huvudbok. Läs och begrunda. I detta nummer handlar temat om ledarskap ur olika aspekter om hur det är att vara ledare för en skola eller förskola, eller ledare i klassrummet. Hur man löser konflikter och samtalar med sin personal. Hur man utvecklas och växer i sin yrkesroll. Samtliga böcker tar sin utgångspunkt i eller redovisar exempel från skolans eller förskolans värld. Som ledare har du säkert också intresse av att veta hur din verksamhet mår. Boken Pedagogisk kvalitet i skolan PQS (sidan 4) presenterar en metod som hjälper dig att se vad som fungerar bra eller mindre bra. Metoden visar också hur du kan utvärdera och utveckla skolans pedagogiska kvalitet. Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streck koden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Det var många medlemmar som besökte bokklubben under årets Bok- och biblioteksmässa. Det är roligt att träffa er och ta del av era synpunkter på klubbens utbud och utformning. Vi är alltid öppna för förslag och försöker naturligtvis förverkliga så mycket som möjligt av era idéer. Hör gärna av er via e-post med era önskemål. Adressen är Ni glömmer väl inte att det på vår webb, ofta finns lite mer information om de böcker som presenteras i tidningen. Det är dessutom praktiskt att göra sina beställningar och avbeställningar där. Åsa Hernborg Axelson Digitala verktyg för skolledare På schemat-sidan (7) presenterar denna gång böcker om ledarskap. www. njab.se/skolledarguiden är en webbsida för skolledare där du hittar nyheter och aktuella debattämnen som ventileras i olika seminarier. Under rubriken Skolledarsvar hittar du en frågor- och svarstjänst med pedagogisk struktur som utarbetats tillsammans med skolledare. I databasen finns över 500 frågor och svar med hänvisningar inom det skoljuridiska området. Du påverkar själv innehållet genom att skicka in egna frågor. Under rubriken Juridik Idag Skolledare finns specialanpassade nyheter inom grund- och gymnasieskola samt särskola och specialskola. Här bevakas frågor med normativ anknytning såsom lagar, förordningar och läroplaner för de olika skolformerna. 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Flickor, pojkar och pedagoger behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 21 oktober Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbe ställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Barn utvecklar sitt språk Best.nr medlemspris 289:- Pedagogisk kvalitet i skolan PQS Best.nr medlemspris 239:- Relationskompetens i pedagogernas värld Best.nr medlemspris 260:- 2 Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Flickor, pojkar och pedagoger. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Barn erövrar datorn av Lisbeth Appelberg och Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Märta-Lisa Eriksson. Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2003 Att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till en handling för att nå sitt mål det är någonting mycket stort för en två-treåring.

Läs mer

Boken Barns sociala samvaro Fler nyheter Barn som inte leker / Mentorskap / Mötet med alla barn På schemat Att berätta. 28 november.

Boken Barns sociala samvaro Fler nyheter Barn som inte leker / Mentorskap / Mötet med alla barn På schemat Att berätta. 28 november. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2003 Vad är det som avgör om annorlunda barn kommer med i gemenskapen på förskolan eller inte? Om segregationen i förskolans dagliga liv handlar Borgunn Ytterhus

Läs mer

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan.

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2002 Inget är mer destruktivt än en omotiverad och frustrerad förskollärare. Det fastslår Kjell-Åge Gotvassli, författare till En kompetent förskolepersonal.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Skolbild för Särskolan Regnbågen

Skolbild för Särskolan Regnbågen Skolbild för Särskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2014/2015 Agne Arnesson, rektor Beskrivning av verksamheten Regnbågen är en grundsärskola med

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Det gränslösa språkrummet / Visionärerna / Musik och språk På schemat Teknik. 11 sept.

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Det gränslösa språkrummet / Visionärerna / Musik och språk På schemat Teknik. 11 sept. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2002 Skolan är vår största men kanske också mest omdiskuterade arbetsplats. Många är de som anser sig veta hur tillståndet i skolan är. Bilden som tonar fram

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2004 www.lekalaraleva.nu Mobbning går inte att bryta loss ur sitt sammanhang. Den är inte en angelägenhet bara för den som är mobbad och hans eller hennes plågoandar.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION Linköpings kommun Förskolan Djurgården Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25 Västra skolområdet 582 29 LINKÖPING Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2004 Många pedagogiska teoretiker ser barnet som en ofullkomlig varelse och tänker: Barn, jag ska göra en människa av dig. Janusz Korczak ville istället att

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

exätà ÉÇxÜN{tÜ ä à w Åxw áüçàr Anita Blom af Ekenstam Kerstin Svart Eriksson Familjeterapeuter Resursteamet Täby resursteamet@taby.se JESPER JUULS BEGREPP FÅR STÖD I BLAND ANNAT FÖLJANDE TEORIER OCH FORSKNING:

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer