Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp"

Transkript

1 Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

2 Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande Mål: Förskolan stimulerar och utmanar barnens språkliga förmåga Mål: Förskolan stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande Mål: Förskolan använder modern teknik för att stimulera barnens utveckling Mål: Andelen förskollärare i förskolan ska vara lägst 50 % Mål: Information skall finnas om hur förskolor gör sin verksamhet tillgänglig för alla barn (även på hemsidor) Nyckeltal Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan... 9 Bilagor Bilaga 1: vattenprojekt 1 Bilaga 2: vattenprojekt 2 Re 310 Altorp, Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) 2(10)

3 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande Beskrivning av vårt arbete med pedagogisk dokumentation av barnens utveckling och lärande För att utveckla arbetet och synliggöra barnens lärande observerar och dokumenterar vi på olika sätt barnen i deras vardag och i olika projekt. Vi synliggör för barn och föräldrar genom att sätta upp dokumentationer på väggar och i barnens egna förskolepärm. Vi använder oss av dokumentation och observationer när vi utvärderar och planerar vårt fortsatta arbete i arbetslagen. När vi under hösten 2012 gick på gemensam utbildning, skolutvecklingsprogram,nta bestämde vi pedagoger oss för att ha ett gemensamt arbete temainriktat på hela förskolan, tema vatten och tema dokumentation för att utveckla vårt arbetssätt Vi bestämde en speciell vägg där vi pedagoger kunde sätta upp olika dokumentationer och frågeställningar, dels för att delge varandra kunskaper om hur man kan jobba med barnen, tankar om hur man kan gå vidare, även tankar om hur man kan dokumentera och sammanställa dokumentationer. Vi tycker att det underlättat att ge varandra kunskaper om de olika barnens lärande och vi i personalgruppen kan utnyttja varandras olika kunskaper. Analys Vi har olika sätt att dokumentera verksamheten, för att att barnen ska kunna se sitt lärande, för att kunna utveckla verksamheten och synliggöra barns utveckling. För att skapa större delaktighet för barnen i verksamheten ger vi tid och utrymme till barnen så att de kan ha tid för reflektion, och eftertanke vi skapar också utrymme så att de kan vara med och dokumentera. Vissa projekt, händelser dokumenterar barnen själva och äger sitt arbete själv. Vi bjuder in barnen i sammanställande av dokumentationer, vad ska vara med? vilka bilder? Vilken text? Vi genomför observationer som ligger till stöd för diskussioner i arbetslag och med föräldrar. När vi för diskussioner om/ reflektioner av dokumentationer utgår vi från punkter *Barns lärande *Genusperspektiv Re 310 Altorp, Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) 3(10)

4 *Individuellt *Grupp Vi dokumenterar projekt och händelser som sätts upp på väggar och finns tillgängliga i barnens pärmar. Vi tycker att det gemensamma tema vatten och dokumentation underlättat arbetet med att ge varandra kunskaper om de olika barnens lärande och att vi i personalgruppen kan utnyttja varandras olika kunskaper och få syn på olika sätt att arbeta med barnen och dokumentation. Arbetssättet med att dokumentera på olika sätt är förhållandevis nytt för oss och vi fortsätter att utveckla arbetet tillsammans för att delge och lära varandra. Vi vill fortsätta vårt arbete med att utveckla vårt arbete kring dokumentation Vi kommer under hösten ha mer tid för gemensam reflektion i de olika arbetslagen och även i förskolans hela arbetslag. Tid för olika möten kommer att planeras in i vår organisation och vi kommer att prioritera tid för reflekterande samtal av pedagogisk dokumentation. Vi förväntar oss att vårt arbete kommer att utvecklas och vi med vår dokumentation kan fortsätta att utveckla och tydliggöra för föräldrar vad vi gör, hur vi gör och varför vi gör. 65 % av föräldrarna anser att förskolan dokumenterar vad barnen lär sig Arbetet med det gemensamma temat har gett ringar på vattnet och är något som vi vill fortsätta med, tema för nästa år blir musik, spännande, hur dokumenterar vi det? Och vilka mål utvecklar barnen om vi stärker vårt arbete och dokumentation med musik? Vi känner oss öppna till sinnet och vill, vågar och kan ge oss ut på nya spännande äventyr! För att kunna utveckla arbetet önskar vi mer tid för reflektion och tid för gemensamma diskussioner. Önskemål om planeringsdag och att kunna starta personalkonferenser tidigare. Re 310 Altorp, Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) 4(10)

5 2 Mål: Förskolan stimulerar och utmanar barnens språkliga förmåga Beskrivning av vårt arbete med att stimulera och utmana barns språkliga förmåga Vi arbetar aktivt med rim, ramsor språkpåsar och olika organiserade övningar i vår dagliga verksamhet. Vi arbetar med olika projekt ex. Min sagoväska Vi har en speciell väska med en fin anteckningsbok i där det finns frågor och tomma sidor. Barnen får turas om att ta med väskan hem där barnet tillsammans med sina föräldrar väljer en bok som de vill ta med till förskolan. De får svara på några frågor som sedan ligger för stöd för barnet. Tillbaka på förskolan får barnet berätta om sin bok och varför just den boken valts. Vi läser sedan boken tillsammans och ger sedan tid för samtal/reflektion om berättelsen och barnen väljer om de vill rita/berätta något och sätta in i den gemensamma sagoboken. Det blir ett enkelt och uppskattat sätt att få inflytande för barn och föräldrar, gemensam dokumentation och barnen får stå i centrum och träna sig på att lyssna och kommunicera med sina kompisar samtidigt som vi utvecklar språket och vi uppmuntrar och ger en inblick i läsandets fantastiska värld. 76% av föräldrarna instämmer med att förskolan arbetar med att utveckla barnens språk Analys Vi har en hög medvetenhet och kunskap kring barns språk och hur vi utmanar deras språkliga förmåga. Vi arbetar aktivt i alla delar av verksamheten för att utveckla alla barns sätt att kommunicera. Vi arbetar med barn som utvecklar sitt språk med teckenspråk och med punktskrift. Fortsätta att utveckla vårt goda arbete och förbättra och förtydliga genom dokumentation. Vi fortsätter med tydliga mål med samling och olika projekt så som bokpåse, Pippi flyttar hem, sommarminne osv, som berikar vårt språkliga arbete med barnen. Re 310 Altorp, Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) 5(10)

6 3 Mål: Förskolan stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande Beskrivning av vårt arbete med att stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande Tema Bockarna Bruse Med sång, drama och lek har barnen tränat såväl sortering, storlek, ordningsföljd och lägesord. Vi har presenterat sagan för barnen och gett de verktyg att agera själv med hjälp av sagolådor med figurer i. De vuxna har dramatiserat och gett förebilder för barnen som sedan tillsammans agerat om och om igen. Vi räknar och sätter ord på mattematiska utryck En bock har gått över bron hur många är kvar på andra sidan? De var tre från början men en bock har redan gått över, det är lika som tre minus en. Vi har sedan observerat att barnen samlar, sorterar och sätter namn på stora- små, långa korta osv när det gäller pinnar, kottar, leksaker och andra vardagliga händelser. Analys Våra styrkor är att vi har en hög medvetenhet om barns matematik och utgår från barnens konkreta värld. Vi vill se över vår befintliga miljö för att det ska bli tydligare att vi jobbar med matematik 59% av föräldrarna anser att vi arbetar med att få barnen att förstå matematik Det är en förbättring sedan året innan. Vi anser att vår information brister i vad som är mattematik för små barn och det behöver vi förbättra. Vi ska se över vår befintliga miljö och bli tydligare i vår information. Vi kommer att genomföra en mattevecka där vi på alla avdelningar genomför samma tema och kommer att dokumentera vad vi gör tillsammans med barnen som sedan blir en gemensam utställning. 4 Mål: Förskolan använder modern teknik för att stimulera barnens utveckling Beskrivning och konkreta exempel från vår verksamhet Vi i personalen använder oss av datorn i arbetet med dokumentation. För att utveckla arbetet använder vi oss av Förskoleforum, lektion och andra liknande inspirationssidor som finns tillgängliga på nätet. Tillsammans med pedagoger använder barnen dator för att söka information om ex, Re 310 Altorp, Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) 6(10)

7 vasaskeppet när barnen behöver i sina projekt och funderingar. Användandet av projektor är också ett bra hjälpmedel när vi tillsammans tittar på program från utbildningsradion ex, teknikprinsessor. På avdelningar med de äldre barnen finns dator tillgänglig och de kan spela enklare spel och använda skivprogrammaet, skolstil och ljuda. Vi använder digitalkameror på alla avdelningar, bilder visas upp på föräldramöten, dokumentationer och i barnens pärmar. När vi vill förstärka information använder vi ibland bildspel som visas upp på avdelningen för föräldrar och barn De äldre barnen använder sig av kamera och dator med stöd av vuxen när de dokumenterar olika projekt. Vi använder oss av Shoolsoft får att nå ut till alla föräldrar med samma information, vi publicerar veckobrev och anannan informaton som kan vara viktig för att skapa delaktighet hos alla föräldrar. Analys Det underlättar i vårt arbete med barnen och ser det som ett bra komplement i vårt arbete. Barnen tar till sig modern teknik på ett snabbt sätt och många har stor tillgång i hemmet.. Vi ser schoolsoft som ett bra sätt att komplettera vårt sätt att nå ut och ge information till alla föräldrar men vi har svårt att få föäldrar att använda sig av Schoolsoft. Vi kommer att använda oss av modern teknik för att tydliggöra för föräldrar av vi gör, varför och hur. Använda oss av ex, power point på föräldramöten. Vi vet inte vad som kommer att hända med Schoolsoft men hopas att verktyget kommer att förbättras ocg göra det enklare för användare både oss som personal men även för föräldrar så kanske det blir en högre andel användare. Viktig med ett forum där alla kan få samma information samtidigt. 5 Mål: Andelen förskollärare i förskolan ska vara lägst 50 % Beskrivning av nuläget på vår förskola Vi är i nuläget 6 utbildade Förskollärare och 6 barnskötare. Vi organiserar och fördelar tjänster så att i de olika arbetslagen finns förskollärare för att kunne genomföra en verksamhet som stämmer överrens med våra mål och förskolans läroplan.. Vi tar mot lärarstudenter på två avdelningar med utbildade handledare. Vi har för närvarande en person som utbildar sig till förskollärare. Re 310 Altorp, Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) 7(10)

8 Analys Våra studenter uppskattar att få vara på vår förskola och att de får en bra utbildning på förskolan. Vi har många förskollärare som arbetat länge på förskolan och aktivt deltagit i kommunens utbildningar, nätverksträffar och kan använda sina kunskaper och erfarenheter samt villiga och intresserad av utveckling. Föräldrar anser att deras barn har kompetent personal till 100% / långsiktig lösning Vi stödjer uppmuntrar barnskötare anställd på förskolan att vidareutbilda sig och har två i personalgruppen som söker distansutbildning till hösten. Vi kommer att behöva ge mer tid och utrymme till de som är studenter men även för de som agerar handledare. Vi har rekryterat två förskollärare vilket vi är glada över. 6 Mål: Information skall finnas om hur förskolor gör sin verksamhet tillgänglig för alla barn (även på hemsidor). Beskriv hur ni arbetar för att göra förskolan tillgänglig för barn med olika funktionsnedsättningar Förskolan Altorp står för en förskola som är trygg, rolig och lärorik för alla. Vi har tillsammans i arbetslaget fört samtal kring vad det betyder och hur vi på ett bra sätt ska kunna genomföra en verksamhet där vi alla jobbar aktivt med att ge alla barn känslan av att jag är en viktig individ enskilt och i grupp. Vi arbetar aktivt med allas lika värde oavsett stora eller små olikheter. Arbetet med att skapa trygga barn och föräldrar i vår verksamhet är en stor och viktigt del vårt arbete och återspeglar vårt förhållningssätt. För att kunna ge alla barn samma känsla och samma rättigheter anpassar vi verksamheten genom pedagoger med specialpedagog utbildning, material och miljösom anpassas. Vi ser även stora fördelar med att kunna minska antal barn i gruppen för att kunna ge alla barn samma rättigheter. Vi använder teckenspråk, punktskrift och andra verktyg för att ge alla barn samma möjligheter. Re 310 Altorp, Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) 8(10)

9 Personalen har genomgått speciella utbildningar och vi har när kontakt med och får handledning av habilitering, specialpedagogiska skolmyndigheten, syncentrum och syncentralen. Analys av era insatser under året Vi har kunnat genomföra mycket av och kunnat nå de mål som är satta till varje enskilt barn. Många gånger har det krävt stora och krävande insatser från personal och stor samarbete och förståelse från samtliga föräldrar och barn. För att kunna genomföra en verksamhet som är tillgänglig och ger samma rättigheter för alla barn krävs det resurser. Resurser i form av personal, minskade barngrupper och olika utbildningar och material. 7 Nyckeltal Ur Våga Visa - kundenkät och självvärdering VÅGA VISA, i procent KUNDENK ÄT 2011 KUNDENK ÄT 2012 KUNDENK ÄT 2013 "Mitt barn är tryggt i förskolan" "Det är arbetsro i barngruppen" Kommentarer och analys till nyckeltal Vårt arbete med att skapa trygghet för barnen är viktigt och vi ser med glädje att upplevelsen hos föräldrarna stämmer överens med vår. Vi kommer att fortsätta prioritera arbete kring trygghet och arbetsro och vad det innebär för förskolans olika individer 8 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Beskrivning av vårt systematiska kvalitetsarbete Vi har i vår organisation prioriterat tid i arbetslaget för reflektion, utvärdering och analys och vi tycker att det har förbättrat vårt arbete. Vi har förskolans läroplan som utgångspunkt i våra samtal och reflektioner. Vi sätter upp olika mål i de olika arbetslagen med tanke på de olika barnens behov och intressen. De målen behandlas under de samtalen som vi har. Vi har satt upp mål för att utveckla vår förskola på ett gemensamt sätt där vi alla ska Re 310 Altorp, Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) 9(10)

10 med. Vi har prioriterat i vår organisation att ha följande möten. Vi har under året haft återkommande handledningstillfällen varannan vecka. En gång i veckan har vi pedagogiskt möte med representanter från varje avdelning och förskolechefen där vi lyfter olika frågor. En gång per termin har vi förtroenderåd med representanter från avdelningspersonal och föräldrar. Analys Vi tycker att vi har blivit bättre på att utnyttja den tiden som vi har, de olika träffarna Vi har lyckats både enklare, effektivare och trevligare lösa vissa frågor och kommit med förslag till utveckling. Organisationen på de olika mötestillfällen är bättre organiserade och tiden används på ett mer konkret sätt genom dokumentationer som vi delger varandra Vi kommer att fortsätta att sätta upp mål som främjar hela förskolans utveckling samtidigt som vi förhåller oss kring läroplan och de enskilda målet som vi sätter i de olika arbetslagen. Vi kommer att genomföra förändringar i organisationen som kommer att innebära förändringar för barn och föräldrar för att vi lättare ska kunna utnyttja lokaler och personal på ett bättre sätt. Vi har rekryterat förskollärare med en nyare utbildning än vi äldre förskollärare och ser vinster med att vi tillsammans kan använda våra kunskaper och erfarenheter. Vi planerar att utveckla arbetet med dokumentation och hur vi kan ge en tydligare bild om barns lärande för föräldrar. Re 310 Altorp, Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) 10(10)

Kvalitetsdokument 2014, Altorps förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Altorps förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Altorps förskola (i kommunal regi) Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära!

Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära! Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära! Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 324 Kornvägen

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 324 Kornvägen Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 324 Kornvägen Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Kvalitetsdokument Kevinge förskola (läå 2014/2015)

Kvalitetsdokument Kevinge förskola (läå 2014/2015) Kvalitetsdokument Kevinge förskola (läå 2014/2015) Välkomna! Kevinge förskola är en kommunal förskola i västra Danderyd med fyra avdelningar för barn i åldern 1-5 år. Förskolan ligger centralt och naturskönt

Läs mer

Kvalitetsdokument Förskolor (läå 2014/2015) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument Förskolor (läå 2014/2015) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument Förskolor (läå 2014/2015) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan... 3 2 Mål: Information skall finnas om hur förskolor gör sin verksamhet tillgänglig

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Det var en gång för länge sedan, mer än 40 år. Då tog herrarna på slottet ett stort beslut. På ängen bakom allén av björkar, där skulle ett hus

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 304 Rosenvägen

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 304 Rosenvägen Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 304 Rosenvägen Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Kvalitetsdokument Kornvägens förskola (läå 2014/2015)

Kvalitetsdokument Kornvägens förskola (läå 2014/2015) Kvalitetsdokument Kornvägens förskola (läå 2014/2015) Beskrivning av förskolan och dess verksamhet Kornvägens förskola är en förskola i kommunal regi med två syskonavdelningar ålder 1-5 år. Vi har nära

Läs mer

Kvalitetsdokument Hildingavägens förskola (läå 2014/2015)

Kvalitetsdokument Hildingavägens förskola (läå 2014/2015) Kvalitetsdokument Hildingavägens förskola (läå 2014/2015) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan... 3 2 Mål: Information skall finnas om hur förskolor gör sin verksamhet tillgänglig

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Enebybergs Montessoriförskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Enebybergs Montessoriförskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Enebybergs Montessoriförskola Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Charlottenbergs förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Charlottenbergs förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Charlottenbergs förskola Charlottenbergs förskola består av 3 avdelningar, 2 småbarnsavdelningar 1-3 år och 1 avdelning för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Anita Haglunds Familjedaghem Pedagogisk omsorg Anita Haglunds Familjedaghem är en liten verksamhet som jag sedan hösten 2013 driver på en avdelning på Prästkragen som jag hyr

Läs mer

Kvalitetsdokument Trappgränds Montessori förskola (läå 2014/2015)

Kvalitetsdokument Trappgränds Montessori förskola (läå 2014/2015) Kvalitetsdokument Trappgränds Montessori förskola (läå 2014/2015) HJÄLP MIG ATT KLARA MIG SJÄLV! Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan... 3 2 Mål: Information skall finnas om

Läs mer

Kvalitetsdokument Rosenvägens förskola (läsåret 2014/2015)

Kvalitetsdokument Rosenvägens förskola (läsåret 2014/2015) Kvalitetsdokument Rosenvägens förskola (läsåret 2014/2015) Vi vill att alla barn ska ha roligt, ta hand om varandra, känna sig stolta och utvecklas hos oss. Både barn och föräldrar ska känna sig trygga

Läs mer

Charlottenbergs förskola Kvalitetsdokument Förskolor 2016 (läsåret 2015/2016)

Charlottenbergs förskola Kvalitetsdokument Förskolor 2016 (läsåret 2015/2016) Charlottenbergs förskola Kvalitetsdokument Förskolor 2016 (läsåret 2015/2016) Charlottenberg består av tre avdelningar i nuläget. Det är två yngrebarnsavdelningar och en storbarnsavdelning. Vi är 10 pedagoger

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kvalitetsdokument Skogsgläntans förskola (läsåret 2014/2015)

Kvalitetsdokument Skogsgläntans förskola (läsåret 2014/2015) Kvalitetsdokument Skogsgläntans förskola (läsåret 2014/2015) Vi erbjuder en trygg och rolig verksamhet som skapar goda förutsättningar för barns utveckling, lärande och omsorg. Barn utvecklas och lär sig

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 1 (5) sep 2014 Kvalitetsanalys för Vårgärdets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Kvalitetsdokument Vitsippans förskola (läsåret 2014/2015)

Kvalitetsdokument Vitsippans förskola (läsåret 2014/2015) Kvalitetsdokument Vitsippans förskola (läsåret 2014/2015) Vitsippans förskola öppnades 1967 och är Danderyds första kommunala förskola. Vitsippan är centralt belägen med gångavstånd till Mörby C, tunnelbana,

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsdokument Förskolor 2016 (läå 2015/2016) Re 311 Baduhild

Kvalitetsdokument Förskolor 2016 (läå 2015/2016) Re 311 Baduhild Kvalitetsdokument Förskolor 2016 (läå 2015/2016) Re 311 Baduhild Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan... 3 2 Mål: Information skall finnas om hur förskolor gör sin verksamhet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Rosenvägens förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Rosenvägens förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Rosenvägens förskola (i kommunal regi) Vi vill att alla barn ska ha roligt, ta hand om varandra, känna sig stolta och utvecklas hos oss. Både barn och föräldrar ska känna sig trygga

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan, före skolan lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan i Sverige 2011 10 000 förskolor 472 000 barn går i förskola 83 % av barnen i ålder 1 5 år 94 % av barnen i ålder

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsdokument Borgens förskola (läå 2014/2015)

Kvalitetsdokument Borgens förskola (läå 2014/2015) Kvalitetsdokument Borgens förskola (läå 2014/2015) Välkommen Förskolan Borgen är en kommunal förskola i västra Danderyd med 4 avdelningar för barn 1-5 år. Förskolan Borgen ligger naturskönt vid Edsviken

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Prioriterade Mål Förskolan Stadsskogen 2016/2017

Prioriterade Mål Förskolan Stadsskogen 2016/2017 Prioriterade Mål Förskolan Stadsskogen 2016/2017 Sammanställd 2016-10-18 Inledning Välkommen till att ta del av våra prioriterade mål för läsåret 2016/2017. Efter analys av verksamhetens arbete 2015/2016

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Kvalitetsdokument

Kvalitetsdokument Kvalitetsdokument 2012-2013 Förskola: Charlottenberg Förskolechef: Susan Hellström Beskrivning av förskolan: Charlottenbergs förskola ligger nära Danderyds sjukhus och kommunikationerna. Förskolan består

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Enebybergs Montessoriförskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Enebybergs Montessoriförskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Enebybergs Montessoriförskola Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan... 4 2 Mål: Information skall finnas om hur förskolor gör sin verksamhet tillgänglig

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Enligt läroplanen 2.6 skall förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 1 (16) Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande Syfte Syftet med förskolans självvärdering är att granska och bedöma den egna verksamheten.

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun Systematiskt kvalitetsarbete En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig och där utgångspunkten alltid är densamma, att identifiera

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Lokal Arbetsplan 2015/2016

Lokal Arbetsplan 2015/2016 150526 Lokal Arbetsplan 2015/2016 Gemensam grund Lars Wivallius förskola Sagans förskola Lillstugans förskola Larsgårdens förskola Förvaltningen Förskola och Skola Sydväst Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Enebo förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Enebo förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Enebo förskola Enebo Förskola ligger nära idrottsplatsen i Enebyberg och har skog och natur inpå knuten. På förskolan går ca 26 barn som är uppdelade på 2 avdelningar och där

Läs mer

Presentation. Gagnef kommuns vision

Presentation. Gagnef kommuns vision Lokal arbetsplan Presentation Vår förskola är belägen i en äldre fastighet söder om Västerdalälven. Förskolan har öppet 6:30-18:00 och ibland 6:00 18:30. På går 17 barn. Tolv barn är födda 2011 och tre

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Trappgränds förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Trappgränds förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Trappgränds förskola (i kommunal regi) Trappgränds montessoriförskola Vi är en förskola som arbetar enligt Montessoripedagogiken i ett heldagsperspektiv. Ett lyhört arbetssätt är

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LILLÅNS FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola Avd /2016

Arbetsplan. Lillbergets förskola Avd /2016 Arbetsplan Lillbergets förskola Avd 4 2015/2016 INLEDNING Vi på avdelning 4 har valt att främst arbeta med målen Språk och kommunikation samt med Utveckling och lärande. På avdelningen går barn i åldrarna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Enebo Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Enebo Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Enebo Förskola Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande.... 4 2 Mål: Förskolan stimulerar och utmanar

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avd Vargklämman - Timmerslätts förskola - Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer