Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till en handling för att nå sitt mål det är någonting mycket stort för en två-treåring. Om detta och om de vuxnas del i den processen handlar Små barns stigar i omvärlden. Det är en ödmjuk bok om de små barnens upptäcktsfärd i omvärlden och de första stegen i förskolan. En skildring av barns oändliga potential och pedagogens uppgift att skapa förutsättningar och möjligheter. leka lära leva Svara senast 9 september Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och ont / Musikspråka i förskolan / Rinkebyskolan

2 Stigfinnare i förs boken Små barn men stora uppt När jag var bebis kunde jag inte heller hälla, men nu när jag är människa kan jag! säger Tomas, tre år, om snart tvåårige Johans något drälliga försök att hälla upp mjölk i glaset. En tröst för Johan, förhoppningsvis; han kommer också säkert att bli människa med tiden. Men det är mer än bara en söt historia. Att vara människa, för Tomas, är att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till handling för att nå sitt mål. Om detta och om de vuxnas del i den processen handlar huvudboken denna gång. Tomas och Johan bor i Ulricehamn och är några av de barn som finns med i boken Små barns stigar i omvärlden, skriven av två pedagoger med olika infalls- vinklar: Siv Persson, förskollärare i botten och skolledare i Ulricehamn, och Monica H Sträng, lärare och doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Hon är kollega med bland annat Ingrid Pramling-Samuelsson som sedan länge forskat kring hur barn lär sig lära. När boken börjar, så står de två författarna på den berömda Ponte Vecchio-bron i Florens och diskuterar ivrigt vad som förenar och vad som skiljer dem åt i synen på barns lärande. Siv, förskolläraren och Monica, folkskolläraren som blev utbildare med naturvetenskaplig och matematisk inriktning för blivande lärare inom grund- och gymnasieskola. Olika tolkningar Vi hade just varit i Reggio Emilia i norra Italien, säger Monica. Att Siv for dit var inte så konstigt, för Reggio Emilia har varit ett begrepp inom svensk förskola sen 70-talet för sin metodik att lära barn iaktta omvärlden. Men jag åkte dit för att ta reda på vad det egentligen handlade om. Alla sade nämligen att jag arbetade Reggio Emilia-inspirerat och jag hade inte ens hört talas om platsen tidigare! Och där stod vi nu på bron och diskuterade om vad vi egentligen hade sett och vi var inte helt överens om tolkningen. Kanhända är broscenen symbolisk, för Små barns stigar handlar just om mötet, om det som förenar trots att man kommer från olika håll. Men boken handlar även om det som skiljer i tolkningen. Det är ju spänningen 2

3 boken kolan äckter mellan olika erfarenheter och synsätt som för utvecklingen vidare. Jag är nyfiken på hur praktik teoretiseras, säger Monica. Hur får pedagogerna ihop undervisningen med verkligheten, på vilket sätt uppfattar eleverna det pedagogerna önskar att de ska lära sig, var stämmer det och var stämmer det inte? Eller är det kanske snarare så att det är pedagogerna som ska lära sig mer av eleverna? Och hur ska detta möte i så fall fungera, när det gäller de små barnen? Lära sig lära Om man tror på det livslånga lärandet, säger Siv, så är det ju med mina barn som det måste börja. Likaväl som att vi som förskollärare har utbyte av att se hur människan lär sig lära resten av livet. De ungdomar som Monicas lärarstuderande möter har ju också varit små. Deras erfarenhet av att iaktta omvärlden och att dra slutsatser beror ju i hög grad på de erfarenheter och den självbild de har byggt upp under förskoleåren. Detta är en ödmjuk bok, en upptäcktsfärd både på små barns bokstavliga och bildliga stigar i omvärlden, från de första stegen på förskolan. En skildring av barns oändliga potential, där de rätta svaren lyser med sin frånvaro. Men det är också en storögd resa i vuxnas egna lärovandringar, sida vid sida med barnen. Små barns stigar i omvärlden Om lärande i sociokulturella samspel Monica H Sträng & Siv Persson Studentlitteratur, 163 sidor Best.nr Medlemspris efter den 9 september 189:- Medlemspris efter den 9 september 189:- 177:- Medlemspris Små barns stigar i omvärlden är skriven av fr v Monica H Sträng och Siv Persson. Här är de på plats vid Ponte Vecchio-bron i Florens inte långt från Reggio Emilia, som spelar en stor roll för sammanhang och resonemang i boken. Omtumlande upptäcktsfärd För de förskollärare i Ulricehamn som gått den fortbildning med fokus på natur och miljö som Monica ledde under tre år och som boken till stora delar utgår från så blev det också en omtumlande upptäcktsfärd. De stigar barnen hittade ledde ofta till vidgade vuxenperspektiv lika mycket som de öppnade nya vyer för barnen. Lika viktig som själva upptäckten är samtalet och reflektionen kring det som för oss kanske är självklart men som för barnen är något nytt och underbart. Det är i ett sociokulturellt samspel som begreppen utvecklas och fokus förändras, säger Monica. Det är då vi kan ta in ny information, tolka och med ledning av tolkningen ta in ytterligare information som formar bilden av världen. Och det gäller både barn och vuxna, såväl lärare som föräldrar. Erfarenheter förs vidare men måste också åter-erfaras på egen hand och i samspel med andra, ofta i konkreta och ickearrangerade vardagssituationer. Att lära sig avläsa omvärlden genom andras och egna iakttagelser och reflektioner, blir därför också att lära om sig själv och sin egen plats i tillvaron. Att lära sig agera, likaväl som avvakta, lyssna och iaktta. Se barnens kompetens Så blir pedagogiken en vandring precis som livet självt en blandning av vila och aktivitet, av att ta in och ge ut med full respekt för den lilla medvandrarens kompetens. För som en av Ulricehamnslärarna påpekar om barnen: Det är inte brister i deras kunskap som sätter stopp, utan vår förmåga att se deras oerhörda kompetens. Små barn kan se kopplingar, fånga väsentligheter och dra slutsatser. Det är vår uppgift som pedagoger att skapa förutsättningar och möjligheter för att få dem att reagera. Och vem vet kanske är det just så som barnen också ser på oss vuxna, lärare som föräldrar: Det är inte deras kompetens det är fel på, men de måste lära sig att utnyttja sina möjligheter. Är inte också detta ett svindlande perspektiv?! 3

4 fl er nyheter Jag har dyslexi Hur tänker barn som fått veta att de har dyslexi och vad innebär diagnosen för deras identitet och självbild? Hur tänker föräldrarna? Hur tänker lärarna? Dyslexi en diagnos på gott och ont Barn, föräldrar och lärare berättar Karin Zetterqvist Nelson Studentlitteratur, 312 sidor Best.nr :- Medlemspris Den här boken handlar om diagnostisering av dyslexi sett utifrån just dessa tre olika perspektiv: de diagnostiserade barnen själva, deras föräldrar och deras lärare. Boken problematiserar frågan om diagnosens befriande respektive stigmatiserande effekter och visar att svaret på frågan inte är entydigt. Barnen uppvisar en rad olika förhållningssätt till diagnosen som dels handlar om hur de använder diagnostiska termer när de berättar om sig själva, dels om hur de pratar om sitt läsande och skrivande. Föräldrarna använder diagnosen för att tolka och sätta ord på den känsla av misslyckande som många upplevt när barnen inte lärt sig läsa och skriva. Diagnosen används inte av föräldrarna för att avsäga sig ansvar för barnets svårigheter utan för att tydliggöra det ansvar man axlat som förälder. Lärarna visar, utifrån sitt perspektiv, hur diagnosen kan ges en rad olika betydelser och funktioner i skolsammanhang, i för dem både positiv och negativ mening. Boken vänder sig till både studenter och professionella inom utbildningsområdet, men den är också angelägen för yrkesgrupper som psykologer och socionomer. Karin Zetterqvist Nelson är lektor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet. Hon är knuten till flera forskningsprojekt vid Tema Barn, Linköpings universitet. Språk mer än bara pr Att få en språkupplevelse via lek och musik är utvecklande för tanken, och ger lust och glädje åt begreppsbildningen och fantasin. Det räcker inte med att bara prata med barnen för att stimulera deras språkutveckling. Det måste också finnas ett sätt att kunna mötas i en aktiv handling först då kommer förståelsen. Musicerande handlar om att uppleva rytmen och klangen i sin egen röst och kropp, i sång men också på andra sätt. Rytmen finns hos oss alla, det gäller bara att finna den, och när musikstunden involverar rörelse är det alltid mycket lättare att få med sig barnen. Till boken hör en CD-skiva där 13 av bokens 18 låtar finns inspelade. Mallo Vesterlund är förskollärare och språkpedagog. Hon har sedan början av 80-talet arbetat med barn med annat modersmål än svenska. Baserat på Carl Orffs tankar om musikpedagogik för barn har hon utvecklat ett eget arbetssätt: Mallos metod. 4

5 fl er nyheter Rinkeby etta på trivseltoppen Rinkebyskolans förvandling är fantastisk. Genom ett målmedvetet arbete har man gått från en skola i upplösningstillstånd till den skola i Stockholmsområdet där eleverna trivs bäst. Rinkebyskolans rektor Börje Ehrstrand har från sitt yrkeslivs början burit med sig frågorna om vilken roll skolan ska ha i framtiden och vilket samhälle unga människor fostras till. Sedan ett tiotal år är han rektor och har med Rinkebyskolan som bas kunnat förverkliga sina idéer om ledarskap, helhetssyn och ansvarstagande. Regler och gemensamma normer är viktiga redskap i denna utveckling, liksom långsiktiga strategier för att motverka mobbning, våld och trakasserier. Varje barn följer en individuell utvecklingsplan från förskolan till grundskolans sista år. Planen bygger på en helhetssyn, ett paket av handfasta lösningar där grundbultarna är maximal utmaning för varje barn, regler och normer samt en syn på föräldrarna som en resurs i skolarbetet. Rinkebyskolan arbetar dessutom idag med tre profilinriktningar europaenheten, idrottsenheten och scienceprofilen. Frilansjournalisten Yvonne Busk har intervjuat Börje Ehrstrand och hans kollegium och skrivit en bok som handlar lika mycket om skolan som om ledarskap. Rinkebyskolans utveckling från perifert kaos till en skola mitt i samhället angår varje svensk skolledare, lärare och inte minst förälder. Yvonne Busk har arbetat som frilansjournalist och informatör sedan 70-talet. Börje Ehrstrand är rektor för Rinkebyskolan. Rinkebyskolan Yvonne Busk i samarbete med Börje Ehrstrand Natur och Kultur, 208 sidor Best.nr :- Medlemspris at Musikspråka i förskolan Med musik, rytmik och rörelse Mallo Vesterlund Runa, 96 sidor + CD Best.nr Medlemspris 205:- 5

6 barntillåtet Miljonär på 20 dagar Här är ännu en bok av Kristin Dahl som hjälper dig att göra matematikundervisningen begriplig. Vad är en magisk kvadrat för något? Hur blir man miljonär på 20 dagar? Följ med in i matematikens värld, där allt är möjligt, och hitta egna mönster och förklaringar. Upptäck och experimentera med möbiusband, figurer, fraktaler och mycket annat. Illustrerad av Sven Nordqvist. 64 sidor. På sidan 7 hittar du boken Roligt, lustfyllt, diskret, som är en vägledning både till denna bok och till Ska vi leka matte?, som finns på sidan 10. Matte med mening Kristin Dahl Alfabeta Best.nr Gullan från A till Ö Här är en ny samlingsbox med Gullan Bornemarks barnvisor, nu i nyinspelade versioner. Totalt rymmer boxen 78 låtar, en härlig blandning nya sånger och gamla klassiker. Tut i rutan-boxen innehåller tre cd-skivor med Gullan Bornemarks samtliga visor, från A-Ö. Det är musik som utstrålar lekfullhet och livsglädje och gör kroppen danssugen. Tut i rutan Gammafon Best.nr Medlemspris Medlemspris 309:- Medlemspris144:- 159:- Värt att veta för små och stora Denna uppslagsbok förmedlar viktigt vetande för barn från tidig skolålder och uppåt. Här presenteras cirka uppslagsord med ett brett urval fakta på ett både seriöst och lättillgängligt sätt. Boken vänder sig direkt till de yngre åldrarna med material som kan intressera dem speciellt. Samtidigt är den en riktig uppslagsbok som inte väjer för svåra ämnen utan att för den skull trassla in sig i onödigt krångliga förklaringar. Uppslagsboken ger barnen ett effektivt och stimulerande verktyg för att själva söka kunskap. Texten kompletteras av illustrationer samt överskådliga tabeller och översikter. 460 sidor. Norstedts första uppslagsbok Lars Bergquist, Thomas Magnusson, Peter A. Sjögren Norstdets Ordbok Best.nr

7 Roligt, lustfyllt, diskret Kristin Dahl Vägledning som ger praktiska anvisningar och tips på hur du med utgångspunkt i Kristin Dahls böcker, bland annat Ska vi leka matte? och Matte med mening, kan arbeta för att göra matematiken rolig och lustfylld, och samtidigt utvekla barnens matematiska kunnande. 31 sidor. Best.nr Medlemspris 69:- Pojkaktiga sånger/ Pojkaktiga sånger 2 M Olsson m fl Männen bakom denna sångsamling närmar sig musiken från ett manligt perspektiv. Det finns alltför många sånger som handlar om gulliga djur, menar de. Med sina sånger vill de nå fram till pojkarna, men också till flickor som gillar blodtörstiga sånger. Pojkaktig sångbok l + cd, Best nr Pojkaktig sångbok II + cd, Best.nr Medlemspris 140:-/st Tom Tits experiment testar människokroppen Ulla och Klas Fresk Låt barnen experimentera och själva undersöka hur kroppen fungerar. Boken är en handledning som beskriver ett hundratal experiment som gör det både lättare och roligare att förstå sambanden mellan kroppens byggnad och funktion. Lär barnen mer om bland annat balansen, andningen, nervsystemet och lukten. 79 sidor. Best.nr Medlemspris 134:- Ella hjälper till Cassel Callerholm Nilsson Detta är en pekbok med tillhörande cdskiva med flera funktioner för läshjälp. Lyssna på berättelsen eller få hjälp med enstaka glosor genom att klicka på orden i texten eller föremål i bilden. Hela berättelsen är återgiven på teckenspråk. På hittar du ett smakprov ur boken. 26 sidor + cd. Datorkrav: Windows 95/98/ME/2000/XP, 32MB minne, minst 800x600 grafik och färger. CD-spelare. Best.nr Medlemspris 149:- Rörelseglada barn Agneta Danielsson m fl Förskolebarn bör stimuleras till rörelse och lek dagligen som en viktig del i den totala läroprocessen. Häftet ger kunskap om barns behov av rörelse och fysisk aktivitet för hälsa, utveckling och lärande. Det innehåller en teoretisk del om hälsa och rörelse samt en praktisk del med underlag till studiecirkelsverksamhet. 64 sidor. Best.nr Medlemspris 117:- Rimramsor Rimramsor är sång, rim, ramsor, musik och ordlekar. En spännande väg in i ordens och bokstävernas myllrande värld för små öron. Väck barnens nyfikenhet och ordglädje. Musik oavsett det är rimrappning, tigerkörer eller barnmusikaler hjälper barnen in i ordlekarna. Best.nr Medlemspris 100:- Dockor och djur för lek och teater Maija Baric Med lite fantasi och enkelt material är det lätt att skapa tillfällen till kreativ lek och teater. Boken ger mängder av tips på hur du tillsammans med barnen, på ett enkelt sätt, kan skapa stavdockor, handdockor, hemsnickrade scener med mera, och hur dessa kan användas till lek. 88 sidor. Best. nr Medlemspris 145:- Träd Leif Ryvarden Vad är egentligen ett träd? I boken beskrivs i text och bild en mängd fakta, och våra 18 vanligaste träd specialstuderas. Skaffa dig mer kunskap om trädens liv, om skillnaderna mellan barr- och lövträd, om varför träd dör, vad man använder träd till, om dess betydelse i folktron och mycket annat. 57 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Läs mer om böckerna på 7

8 Barnens kompass En bok som lockar dig som arbetar med barn i förskoleåldern och de yngre skolåldrarna att planera och genomföra spännande och intressanta expeditioner i naturen. Med leken som undervisningsmetod väcks barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Boken innehåller en serie aktiviteter, lek, experiment, musik och sång och annat, som genomförs ute i naturen under olika årstider. 42 sidor. Best.nr Medlemspris 115:- Släpp in leken i skolan Janet R Moyles Trots forskning som visar på lekens enorma inlärningspotential har denna resurs hittills varit ganska outnyttjad i skolarbetet. I boken presenterar engelska forskare och pedagoger aktuella rön inom forskningen och erfarenheter från lek i klassrummet. Boken tar upp lekens roll i den pedagogiska verksamheten under de första skolåren och kopplar den till olika skolämnen. Den betonar pedagogens uppgift som den som stöder och medverkar till att förädla leken samt lotsa barnen vidare mot nya kunskaper och insikter. 223 sidor. Best.nr Medlemspris 219:- Gång på gång Vanna Beckman m fl Tålamod och kunskap är nödvändigt i pedagogik vid autism. Författarna skildrar hur man kan bemöta barn och vuxna med autism och autismliknande tillstånd och hantera deras handikapp i ett livsperspektiv. Struktur i tid och rum är det viktigaste instrumentet för utveckling. Boken ger förslag till hur man kan inrätta miljön. Den berör också pedagogik vid autismliknande tillstånd, exempelvis Aspergers syndrom. 114 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- Hur barn lär sig läsa och skriva Caroline Liberg Boken framhåller hur läsinlärningen och skrivinlärningen samverkar och förstärker varandra. Med utgångspunkt i förskolebarns informella läs- och skrivinlärning redovisas allmänna principer för ett läs- och skrivprogram för förskola och skola. Boken ger exempel på språkstimulerande aktiviteter som kan utföras i hemmet, i förskolan, på fritidshemmet och i skolan. 204 sidor Best.nr Medlemspris 235:- Barn och rädsla Maare Tamm Rädsla är en mycket väsentlig känsla som följer människan under hela livet. Boken ger en översikt över aktuell forskning kring barns olika rädslor. Syftet är att öka förståelsen för barns tillvaro och tonvikten ligger på sådana rädslor som finns hos de flesta barn. 245 sidor. Best.nr Medlemspris 238:- Åldersblandade klasser Monika Vinterek Boken redogör för lärares argument för och emot åldersblandning samt elevers egna erfarenheter av åldersblandade klasser. Den belyser också vad denna klassform kan betyda för olika elever, samt väcker frågor om vilken pedagogisk utformning som är möjlig och önskvärd inom olika typer av klassformer. Vilka fördelar och nackdelar kan olika sätt att gruppera eleverna medföra och för vem blir det positivt eller negativt? Vems intressen ska prioriteras lärarnas, elevernas eller kommunens ekonomi? 167 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Elevrätt Emil Boquist m fl I denna bok redovisas elevers rätttigheter. Här kan eleverna läsa vilka regler och lagar som gäller för skolan. Boken innehåller citat direkt från lagar och förordningar som gäller i dag. Här finns också enkla förklaringar och sammanfattningar. 119 sidor. Best.nr Medlemspris 149:- Massage för barn och ungdomar Eva Sanner Beröring och kroppskontakt är livsviktig. I barngrupper som tidigare varit stökiga har massagen gjort att barnen blivit lugnare. Boken redovisar intervjuer med bland annat förskollärare och speciallärare med stor erfarenhet av barnmassage. Den beskriver hur massage fungerar i olika sammanhang med barn och ungdomar. Instruktiva bilder gör den till en praktisk handbok. 128 sidor. Best.nr Medlemspris 168:- 8

9 alltid aktuella Best.nr Medlemspris 176:- Best.nr Medlemspris 155:- Best.nr Medlemspris 249:- Best.nr Medlemspris 268:- Best.nr Medlemspris 249:- Inspiration för grundskolan Pedagogik är att utmana. Inte bara elevernas förmåga utan också lärarnas. Årets SPIRA-bok visar att det finns en annan verklighet än den man som lärare och elev förväntas leva i. Vägen dit är pedagogik konsten att lyfta, inspirera, visa på motbilder och skapa visioner. 76 sidor. En bok om Sverige Thomas Eriksson & Göran Uggla Läs och lär om bergen och fjällen, haven, skogarna och djuren, om människorna som flyttat in, brutit mark, byggt upp industrier och städer. Här finns naturkunskapen, geografiska och historiska fakta och här kan du läsa om språk, hus, mat och styrelseskick. Texten är kryddad med roliga fakta. Landskapen presenteras kort. 64 sidor. Om de bara kunde skärpa sig Lisbeth Iglum Vad är egentligen DAMP/MBD, AD/HD och Tourettes syndrom? Ökad kunskap leder till större tolerans och handlingskompetens i mötet med barn med dessa diagnoser. Boken är ett redskap för lärare, specialpedagoger och föräldrar. 237 sidor. Musik för nya öron Ulla Danielsson & Råland Ginsburg En vacker bok med 2 cd-skivor som på ett lustbetonat sätt väcker intresse för den klassiska musiken hos både barn och vuxna. Vi möter Bach, Mozart, Vivaldi, Bellman Grieg och många andra i ton och bild. Boken är rikt illu strerad i färg med härliga målningar från tonsättarnas egen tid och miljö. 64 sidor + 2 cd-skivor. Yalla det är bråttom! Ing-Marie Parszyk Denna bok beskriver hur modersmålets betydelse för språk- och begreppsutvecklingen avspeglas i elevers skolframgångar. En grupp assyriska/syrianska barns skolupplevelser och språkutveckling följs under tio skolår. Under förskoletiden mötte barnen en speciell tvåspråkig och tvåkulturell förskolepedagogik. Utgångspunkten var barnens behov av att hantera två kulturer och två språk dagligen. 221 sidor. Lotta-Lotta och eken Eva Ohlsson & Agneta Nordin Miljöfrågan framställs ofta som ett isolerat problem. Men varje steg vi tar lämnar ett avtryck, vad vi än gör i det dagliga livet. Berättelsen om Lotta-Lotta och eken är historien om två barn som upptäcker sin omgivning och förstår att de kan vara med och påverka. Boken består av två delar, en berättelse och en faktadel med enkla experiment. 78 sidor Pocketpaket Sex böcker som engagerar och berör och som alla handlar om barn på något sätt. Rävungen av Torey Hayden, Kirre av Gunilla O Wahlström, Vad är rasism? av Tahar Ben Jelloun, Pojken som kallades Det av Dave Pelzer, En komikers uppväxt av Jonas Gardell samt Sofias egen bok av Märta Tikkanen. Totalt sidors läsning. Förskolan barns första skola! Eva Johansson & Ingrid Pramling Samuelsson (red.) Boken tar fasta på de oändliga möjligheter att lära och utvecklas som förskolan erbjuder små barn. Författarna betonar vikten av pedagogens agerande i barnens lärande och delaktighet i denna första skola. Olika frågeställningar relaterade till förskolans läroplan belyses. Kommunikationens betydelse för små barns lärande löper som en röd tråd genom boken. 200 sidor. Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv Inga-Lill Vernersson Många pedagoger arbetar i dag med ett inkluderande perspektiv, där skillnader mellan elever accepteras och respekteras. Detta förutsätter att pedagogen har insikt om vad integrering, segregering, exkludering och inkludering står för. Boken belyser specialpedagogiska frågor som pedagoger ställs inför i sin dagliga verksamhet. Utvecklingssamtal och upprättandet av åtgärdsprogram är viktiga redskap för elev, lärare och föräldrar. 82 sidor. Best.nr Medlemspris 130:- Best.nr Medlemspris 279:- Best.nr Medlemspris 222:- Best. nr Medlemspris 129:- 9

10 alltid aktuella Asmervik, S m.fl. Barn med behov av särskilt stöd :- Dahl, K Ska vi leka matte? :- Dahlbom-Hall, B Lära kvinnor leda kvinnor :- Dunsö, P En å annan sång :- (bok) :- (cd) Ekholm Hedin Upptäck vardagen! :- Ellmin, R Portfolio :- Ellneby, Y Barns rätt att utvecklas :- Ellneby, Y Om barn och stress :- Erdis, M Juridik för pedagoger :- Gillberg, C Autism :- Grindberg Jagtøien Barn i rörelse :- Gustavsson, P Ritsagor :- Gustavsson, P Fler ritsagor :- Gustavsson, P Frågvisa sagor :- Hedencrona Kós-Dienes Tvärkulturella möten i förskola och skola :- Isaksson Lundström Badkalaset :- Johannessen, E Barn med socio-emotionella problem :- Juul, J Ditt kompetenta barn :- Juul, J Här är jag! Vem är du? :- Jörgensen Schreiner Fighter-relationen :- Killén, K Barndomen varar i generationer :- Kärfve, E Hjärnspöken :- Larsson-Swärd, G Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd :- Lindblad, K m.fl. Historiens familjer :- Löwing-Kilborn Baskunskaper i matematik :- Löwing-Kilborn Huvudräkning :- Olsson, S Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola :- Rundgren, H Runt i naturen :- Sundsten Jäger Barnens egen snickarbok :- Tusen och en värld :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Maria Mörnsjö (Studentlitteratur), Lars Djupsjö (UR), Jörgen Olsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Ewa Ahlin Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 37 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 7 oktober Vill du veta mer om böckerna? Gå in på

11 signerat Hösten kommer med utmaningar Sommarens ledighet har förhoppningsvis gett er alla möjlighet att hämta krafter inför höstterminens arbete. Och i bästa fall har ni haft tid till många avkopplande och spännande lässtunder under semestern. Terminsstarten innebär mycket planeringsarbete, nya riktlinjer som ska stakas ut, temaarbeten som ska ta form, målsättningar som ska formuleras. Det är möten med nya barn, föräldrar och kanske kollegor. Nya utmaningar och möjligheter att skapa förändrade och förbättrade former för det pedagogiska arbetet. Kanske hittar ni böcker till detta arbete i höstens första nummer av medlemstidningen. Bokklubbens målsättning är att i varje tidning presentera en mix av böcker som både på bredden och djupet täcker så många områden som möjligt inom förskola, skola och fritidshem. leka lära I detta nummer riktar sig huvudboken till er som arbetar med de riktigt små barnen. Men det finns också böcker för dig som arbetar med läs- och skrivsvårigheter, natur, musik, specialpedagogik, matematik med mera. Dessutom har vi denna gång lämnat lite extra utrymme åt de barntillåtna böckerna. För att fira våra 10 år som bokklubb bjuder vi denna gång alla som gör en beställning i detta nummer på ett värdebevis som ger 50 procents rabatt på inträdet till årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg den 25 till 28 september. Värdebeviset levereras i början av vecka 39, tillsammans med boken/böckerna ni beställer. leva Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Åsa Hernborg Axelson Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Efterlängtad uppföljare Gud som haver barnen kär har du någon ull Mark Levengood & Unni Lindell Nu är den här, den efterlängtade uppföljaren till Gamla tanter lägger inte ägg. Liksom föregångaren är denna nya bok ett resultat av Mark Levengood och Unni Lindells intervjuer med barn mellan fem och tio år. Boken tillägnas alla människor som kämpar mot att bli levande lik. 128 sidor. Piratförlaget Best.nr Medlemspris 129:- 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Små barns stigar i omvärlden behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 9 september Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbeställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Dyslexi en diagnos på gott och ont Best.nr medlemspris 285:- Rinkebyskolan Best.nr medlemspris 198:- Musikspråka i förskolan Best.nr medlemspris 205:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Små barns stigar i omvärlden. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Om du inte rör mig så dör jag av Ylva Ellneby Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Boken Förskolan barns första skola! Fler nyheter Specialpedagogik i ett inkluderande

Boken Förskolan barns första skola! Fler nyheter Specialpedagogik i ett inkluderande Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2003 När barnet ska vidga sin världsbild, är det viktigt att räkna med barnets egen kompetens. Inte så att barnet överges åt sig själv av en passiv vuxen. Utan

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Vilka tankar hade pedagogerna i början? Vilka frågor kan man ställa i insamlandet för att få syn på barns nyfikenhet och intresse? Vad ser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan.

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2002 Inget är mer destruktivt än en omotiverad och frustrerad förskollärare. Det fastslår Kjell-Åge Gotvassli, författare till En kompetent förskolepersonal.

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Naturvetenskap och teknik i förskolan Susanne Thulin & Ann Zetterqvist 2010 01-18 Innehåll Skolverkets förslag till förtydliganden i Lpfö när det gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Barn och rädsla / Åldersblandade

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Barn och rädsla / Åldersblandade Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2003 215 bidrag och sexton finalister men alla Sveriges lärare och elever är vinnare. Det handlar om årets stora inspirationsbok för grundskolan. Boken ger

Läs mer

Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera!

Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera! Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera! Matematik som språk Matematiska begrepp Samtala kring matematik Barns dokumentationer Anna Kärre, förskollärare, arbetar med barn i åldrarna 1-5-år

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN. Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

ORDEN I LÅDAN. Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat språk och kommunikation

ORDEN I LÅDAN. Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat språk och kommunikation ORDEN I LÅDAN Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkutveckling... 4 Läsa och skriva i förskolan... 4 Kopplingar

Läs mer

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Övergripande målsättning. En gemensam utgångspunkt för oss vid Östbergaskola är att se barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv på barn

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Det gränslösa språkrummet / Visionärerna / Musik och språk På schemat Teknik. 11 sept.

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Det gränslösa språkrummet / Visionärerna / Musik och språk På schemat Teknik. 11 sept. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2002 Skolan är vår största men kanske också mest omdiskuterade arbetsplats. Många är de som anser sig veta hur tillståndet i skolan är. Bilden som tonar fram

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I. Den lilla förskolan som erbjuder lugn och ro

K V A L I T E T S G A R A N T I. Den lilla förskolan som erbjuder lugn och ro K V A L I T E T S G A R A N T I Förskolan Akleja Sid 1 (6) Den lilla förskolan som erbjuder lugn och ro En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro

Läs mer

Matildaskolan AB. Förskoleplan för. Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd

Matildaskolan AB. Förskoleplan för. Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd Matildaskolan AB Förskoleplan för Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd Matildaskolan AB augusti 2016 1 Inledning Hösten 2011 startar vi med att använda förskoleplanen, och gruppen för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Björketorps förskola Upprättad av Helena

Läs mer

BORTA MED VINDEN. Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat naturvetenskap

BORTA MED VINDEN. Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat naturvetenskap BORTA MED VINDEN Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat naturvetenskap INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Att arbeta med naturvetenskap i förskolan... 4 Kopplingar till

Läs mer

Boken Barns sociala samvaro Fler nyheter Barn som inte leker / Mentorskap / Mötet med alla barn På schemat Att berätta. 28 november.

Boken Barns sociala samvaro Fler nyheter Barn som inte leker / Mentorskap / Mötet med alla barn På schemat Att berätta. 28 november. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2003 Vad är det som avgör om annorlunda barn kommer med i gemenskapen på förskolan eller inte? Om segregationen i förskolans dagliga liv handlar Borgunn Ytterhus

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Igelkottens avdelning Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2.

Läs mer

Handlingsplan för utvecklingssamtal

Handlingsplan för utvecklingssamtal Handlingsplan för utvecklingssamtal Så många som möjligt, så ofta som möjligt ska göra det de brinner för och är bra på Ett barn har mest utvecklingspotential i det han eller hon redan är bra på. (John

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2.. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling och lärande 4. Läroplansmål

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Inriktning: Utepedagogik och Språk Rev 161024 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

okal arbetsplan Förskola:Götgatan

okal arbetsplan Förskola:Götgatan l okal arbetsplan Förskola:Götgatan 2 Innehåll Mål och riktlinjer Beskrivning av förskola - Normer och värden - Utveckling och lärande - Barns inflytande - Förskola hem Samverkan med förskoleklass, skola

Läs mer

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkaktiviteter i förskoleklass... 4

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM. TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby

PEDAGOGISK PLATTFORM. TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby PEDAGOGISK PLATTFORM TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby beslutad av Treklöverns personal 8/2 2008 INNEHÅLL INNEHÅLL OCH INLEDNING sidan 2 PRESENTATION AV ENHETEN sidan 3 UPPDRAG sidan 4 VERKSAMHETSIDÉ sidan

Läs mer

Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet ÄLTA SKOLA MED FÖRSKOLOR Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Rev 150903 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens förskola 3

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR Martina Lundström universitetsadjunkt LTU och pedagogista i Piteå kommun DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT BEDÖMNING bakgrund och begrepp VAD SKA

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Rubinens förskola. Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och. problem eller konfl ikter.

Rubinens förskola. Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och. problem eller konfl ikter. Rubinens förskola Lokal arbetsplan Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och kreativitet. Här lär de sig att själva lösa problem eller konfl ikter. Ylva Ellneby Rubinen

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå.

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Läroplanens mål Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot är det som styr planeringen av undervisningen och gäller för alla årskurser.

Läs mer