Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till en handling för att nå sitt mål det är någonting mycket stort för en två-treåring. Om detta och om de vuxnas del i den processen handlar Små barns stigar i omvärlden. Det är en ödmjuk bok om de små barnens upptäcktsfärd i omvärlden och de första stegen i förskolan. En skildring av barns oändliga potential och pedagogens uppgift att skapa förutsättningar och möjligheter. leka lära leva Svara senast 9 september Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och ont / Musikspråka i förskolan / Rinkebyskolan

2 Stigfinnare i förs boken Små barn men stora uppt När jag var bebis kunde jag inte heller hälla, men nu när jag är människa kan jag! säger Tomas, tre år, om snart tvåårige Johans något drälliga försök att hälla upp mjölk i glaset. En tröst för Johan, förhoppningsvis; han kommer också säkert att bli människa med tiden. Men det är mer än bara en söt historia. Att vara människa, för Tomas, är att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till handling för att nå sitt mål. Om detta och om de vuxnas del i den processen handlar huvudboken denna gång. Tomas och Johan bor i Ulricehamn och är några av de barn som finns med i boken Små barns stigar i omvärlden, skriven av två pedagoger med olika infalls- vinklar: Siv Persson, förskollärare i botten och skolledare i Ulricehamn, och Monica H Sträng, lärare och doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Hon är kollega med bland annat Ingrid Pramling-Samuelsson som sedan länge forskat kring hur barn lär sig lära. När boken börjar, så står de två författarna på den berömda Ponte Vecchio-bron i Florens och diskuterar ivrigt vad som förenar och vad som skiljer dem åt i synen på barns lärande. Siv, förskolläraren och Monica, folkskolläraren som blev utbildare med naturvetenskaplig och matematisk inriktning för blivande lärare inom grund- och gymnasieskola. Olika tolkningar Vi hade just varit i Reggio Emilia i norra Italien, säger Monica. Att Siv for dit var inte så konstigt, för Reggio Emilia har varit ett begrepp inom svensk förskola sen 70-talet för sin metodik att lära barn iaktta omvärlden. Men jag åkte dit för att ta reda på vad det egentligen handlade om. Alla sade nämligen att jag arbetade Reggio Emilia-inspirerat och jag hade inte ens hört talas om platsen tidigare! Och där stod vi nu på bron och diskuterade om vad vi egentligen hade sett och vi var inte helt överens om tolkningen. Kanhända är broscenen symbolisk, för Små barns stigar handlar just om mötet, om det som förenar trots att man kommer från olika håll. Men boken handlar även om det som skiljer i tolkningen. Det är ju spänningen 2

3 boken kolan äckter mellan olika erfarenheter och synsätt som för utvecklingen vidare. Jag är nyfiken på hur praktik teoretiseras, säger Monica. Hur får pedagogerna ihop undervisningen med verkligheten, på vilket sätt uppfattar eleverna det pedagogerna önskar att de ska lära sig, var stämmer det och var stämmer det inte? Eller är det kanske snarare så att det är pedagogerna som ska lära sig mer av eleverna? Och hur ska detta möte i så fall fungera, när det gäller de små barnen? Lära sig lära Om man tror på det livslånga lärandet, säger Siv, så är det ju med mina barn som det måste börja. Likaväl som att vi som förskollärare har utbyte av att se hur människan lär sig lära resten av livet. De ungdomar som Monicas lärarstuderande möter har ju också varit små. Deras erfarenhet av att iaktta omvärlden och att dra slutsatser beror ju i hög grad på de erfarenheter och den självbild de har byggt upp under förskoleåren. Detta är en ödmjuk bok, en upptäcktsfärd både på små barns bokstavliga och bildliga stigar i omvärlden, från de första stegen på förskolan. En skildring av barns oändliga potential, där de rätta svaren lyser med sin frånvaro. Men det är också en storögd resa i vuxnas egna lärovandringar, sida vid sida med barnen. Små barns stigar i omvärlden Om lärande i sociokulturella samspel Monica H Sträng & Siv Persson Studentlitteratur, 163 sidor Best.nr Medlemspris efter den 9 september 189:- Medlemspris efter den 9 september 189:- 177:- Medlemspris Små barns stigar i omvärlden är skriven av fr v Monica H Sträng och Siv Persson. Här är de på plats vid Ponte Vecchio-bron i Florens inte långt från Reggio Emilia, som spelar en stor roll för sammanhang och resonemang i boken. Omtumlande upptäcktsfärd För de förskollärare i Ulricehamn som gått den fortbildning med fokus på natur och miljö som Monica ledde under tre år och som boken till stora delar utgår från så blev det också en omtumlande upptäcktsfärd. De stigar barnen hittade ledde ofta till vidgade vuxenperspektiv lika mycket som de öppnade nya vyer för barnen. Lika viktig som själva upptäckten är samtalet och reflektionen kring det som för oss kanske är självklart men som för barnen är något nytt och underbart. Det är i ett sociokulturellt samspel som begreppen utvecklas och fokus förändras, säger Monica. Det är då vi kan ta in ny information, tolka och med ledning av tolkningen ta in ytterligare information som formar bilden av världen. Och det gäller både barn och vuxna, såväl lärare som föräldrar. Erfarenheter förs vidare men måste också åter-erfaras på egen hand och i samspel med andra, ofta i konkreta och ickearrangerade vardagssituationer. Att lära sig avläsa omvärlden genom andras och egna iakttagelser och reflektioner, blir därför också att lära om sig själv och sin egen plats i tillvaron. Att lära sig agera, likaväl som avvakta, lyssna och iaktta. Se barnens kompetens Så blir pedagogiken en vandring precis som livet självt en blandning av vila och aktivitet, av att ta in och ge ut med full respekt för den lilla medvandrarens kompetens. För som en av Ulricehamnslärarna påpekar om barnen: Det är inte brister i deras kunskap som sätter stopp, utan vår förmåga att se deras oerhörda kompetens. Små barn kan se kopplingar, fånga väsentligheter och dra slutsatser. Det är vår uppgift som pedagoger att skapa förutsättningar och möjligheter för att få dem att reagera. Och vem vet kanske är det just så som barnen också ser på oss vuxna, lärare som föräldrar: Det är inte deras kompetens det är fel på, men de måste lära sig att utnyttja sina möjligheter. Är inte också detta ett svindlande perspektiv?! 3

4 fl er nyheter Jag har dyslexi Hur tänker barn som fått veta att de har dyslexi och vad innebär diagnosen för deras identitet och självbild? Hur tänker föräldrarna? Hur tänker lärarna? Dyslexi en diagnos på gott och ont Barn, föräldrar och lärare berättar Karin Zetterqvist Nelson Studentlitteratur, 312 sidor Best.nr :- Medlemspris Den här boken handlar om diagnostisering av dyslexi sett utifrån just dessa tre olika perspektiv: de diagnostiserade barnen själva, deras föräldrar och deras lärare. Boken problematiserar frågan om diagnosens befriande respektive stigmatiserande effekter och visar att svaret på frågan inte är entydigt. Barnen uppvisar en rad olika förhållningssätt till diagnosen som dels handlar om hur de använder diagnostiska termer när de berättar om sig själva, dels om hur de pratar om sitt läsande och skrivande. Föräldrarna använder diagnosen för att tolka och sätta ord på den känsla av misslyckande som många upplevt när barnen inte lärt sig läsa och skriva. Diagnosen används inte av föräldrarna för att avsäga sig ansvar för barnets svårigheter utan för att tydliggöra det ansvar man axlat som förälder. Lärarna visar, utifrån sitt perspektiv, hur diagnosen kan ges en rad olika betydelser och funktioner i skolsammanhang, i för dem både positiv och negativ mening. Boken vänder sig till både studenter och professionella inom utbildningsområdet, men den är också angelägen för yrkesgrupper som psykologer och socionomer. Karin Zetterqvist Nelson är lektor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet. Hon är knuten till flera forskningsprojekt vid Tema Barn, Linköpings universitet. Språk mer än bara pr Att få en språkupplevelse via lek och musik är utvecklande för tanken, och ger lust och glädje åt begreppsbildningen och fantasin. Det räcker inte med att bara prata med barnen för att stimulera deras språkutveckling. Det måste också finnas ett sätt att kunna mötas i en aktiv handling först då kommer förståelsen. Musicerande handlar om att uppleva rytmen och klangen i sin egen röst och kropp, i sång men också på andra sätt. Rytmen finns hos oss alla, det gäller bara att finna den, och när musikstunden involverar rörelse är det alltid mycket lättare att få med sig barnen. Till boken hör en CD-skiva där 13 av bokens 18 låtar finns inspelade. Mallo Vesterlund är förskollärare och språkpedagog. Hon har sedan början av 80-talet arbetat med barn med annat modersmål än svenska. Baserat på Carl Orffs tankar om musikpedagogik för barn har hon utvecklat ett eget arbetssätt: Mallos metod. 4

5 fl er nyheter Rinkeby etta på trivseltoppen Rinkebyskolans förvandling är fantastisk. Genom ett målmedvetet arbete har man gått från en skola i upplösningstillstånd till den skola i Stockholmsområdet där eleverna trivs bäst. Rinkebyskolans rektor Börje Ehrstrand har från sitt yrkeslivs början burit med sig frågorna om vilken roll skolan ska ha i framtiden och vilket samhälle unga människor fostras till. Sedan ett tiotal år är han rektor och har med Rinkebyskolan som bas kunnat förverkliga sina idéer om ledarskap, helhetssyn och ansvarstagande. Regler och gemensamma normer är viktiga redskap i denna utveckling, liksom långsiktiga strategier för att motverka mobbning, våld och trakasserier. Varje barn följer en individuell utvecklingsplan från förskolan till grundskolans sista år. Planen bygger på en helhetssyn, ett paket av handfasta lösningar där grundbultarna är maximal utmaning för varje barn, regler och normer samt en syn på föräldrarna som en resurs i skolarbetet. Rinkebyskolan arbetar dessutom idag med tre profilinriktningar europaenheten, idrottsenheten och scienceprofilen. Frilansjournalisten Yvonne Busk har intervjuat Börje Ehrstrand och hans kollegium och skrivit en bok som handlar lika mycket om skolan som om ledarskap. Rinkebyskolans utveckling från perifert kaos till en skola mitt i samhället angår varje svensk skolledare, lärare och inte minst förälder. Yvonne Busk har arbetat som frilansjournalist och informatör sedan 70-talet. Börje Ehrstrand är rektor för Rinkebyskolan. Rinkebyskolan Yvonne Busk i samarbete med Börje Ehrstrand Natur och Kultur, 208 sidor Best.nr :- Medlemspris at Musikspråka i förskolan Med musik, rytmik och rörelse Mallo Vesterlund Runa, 96 sidor + CD Best.nr Medlemspris 205:- 5

6 barntillåtet Miljonär på 20 dagar Här är ännu en bok av Kristin Dahl som hjälper dig att göra matematikundervisningen begriplig. Vad är en magisk kvadrat för något? Hur blir man miljonär på 20 dagar? Följ med in i matematikens värld, där allt är möjligt, och hitta egna mönster och förklaringar. Upptäck och experimentera med möbiusband, figurer, fraktaler och mycket annat. Illustrerad av Sven Nordqvist. 64 sidor. På sidan 7 hittar du boken Roligt, lustfyllt, diskret, som är en vägledning både till denna bok och till Ska vi leka matte?, som finns på sidan 10. Matte med mening Kristin Dahl Alfabeta Best.nr Gullan från A till Ö Här är en ny samlingsbox med Gullan Bornemarks barnvisor, nu i nyinspelade versioner. Totalt rymmer boxen 78 låtar, en härlig blandning nya sånger och gamla klassiker. Tut i rutan-boxen innehåller tre cd-skivor med Gullan Bornemarks samtliga visor, från A-Ö. Det är musik som utstrålar lekfullhet och livsglädje och gör kroppen danssugen. Tut i rutan Gammafon Best.nr Medlemspris Medlemspris 309:- Medlemspris144:- 159:- Värt att veta för små och stora Denna uppslagsbok förmedlar viktigt vetande för barn från tidig skolålder och uppåt. Här presenteras cirka uppslagsord med ett brett urval fakta på ett både seriöst och lättillgängligt sätt. Boken vänder sig direkt till de yngre åldrarna med material som kan intressera dem speciellt. Samtidigt är den en riktig uppslagsbok som inte väjer för svåra ämnen utan att för den skull trassla in sig i onödigt krångliga förklaringar. Uppslagsboken ger barnen ett effektivt och stimulerande verktyg för att själva söka kunskap. Texten kompletteras av illustrationer samt överskådliga tabeller och översikter. 460 sidor. Norstedts första uppslagsbok Lars Bergquist, Thomas Magnusson, Peter A. Sjögren Norstdets Ordbok Best.nr

7 Roligt, lustfyllt, diskret Kristin Dahl Vägledning som ger praktiska anvisningar och tips på hur du med utgångspunkt i Kristin Dahls böcker, bland annat Ska vi leka matte? och Matte med mening, kan arbeta för att göra matematiken rolig och lustfylld, och samtidigt utvekla barnens matematiska kunnande. 31 sidor. Best.nr Medlemspris 69:- Pojkaktiga sånger/ Pojkaktiga sånger 2 M Olsson m fl Männen bakom denna sångsamling närmar sig musiken från ett manligt perspektiv. Det finns alltför många sånger som handlar om gulliga djur, menar de. Med sina sånger vill de nå fram till pojkarna, men också till flickor som gillar blodtörstiga sånger. Pojkaktig sångbok l + cd, Best nr Pojkaktig sångbok II + cd, Best.nr Medlemspris 140:-/st Tom Tits experiment testar människokroppen Ulla och Klas Fresk Låt barnen experimentera och själva undersöka hur kroppen fungerar. Boken är en handledning som beskriver ett hundratal experiment som gör det både lättare och roligare att förstå sambanden mellan kroppens byggnad och funktion. Lär barnen mer om bland annat balansen, andningen, nervsystemet och lukten. 79 sidor. Best.nr Medlemspris 134:- Ella hjälper till Cassel Callerholm Nilsson Detta är en pekbok med tillhörande cdskiva med flera funktioner för läshjälp. Lyssna på berättelsen eller få hjälp med enstaka glosor genom att klicka på orden i texten eller föremål i bilden. Hela berättelsen är återgiven på teckenspråk. På hittar du ett smakprov ur boken. 26 sidor + cd. Datorkrav: Windows 95/98/ME/2000/XP, 32MB minne, minst 800x600 grafik och färger. CD-spelare. Best.nr Medlemspris 149:- Rörelseglada barn Agneta Danielsson m fl Förskolebarn bör stimuleras till rörelse och lek dagligen som en viktig del i den totala läroprocessen. Häftet ger kunskap om barns behov av rörelse och fysisk aktivitet för hälsa, utveckling och lärande. Det innehåller en teoretisk del om hälsa och rörelse samt en praktisk del med underlag till studiecirkelsverksamhet. 64 sidor. Best.nr Medlemspris 117:- Rimramsor Rimramsor är sång, rim, ramsor, musik och ordlekar. En spännande väg in i ordens och bokstävernas myllrande värld för små öron. Väck barnens nyfikenhet och ordglädje. Musik oavsett det är rimrappning, tigerkörer eller barnmusikaler hjälper barnen in i ordlekarna. Best.nr Medlemspris 100:- Dockor och djur för lek och teater Maija Baric Med lite fantasi och enkelt material är det lätt att skapa tillfällen till kreativ lek och teater. Boken ger mängder av tips på hur du tillsammans med barnen, på ett enkelt sätt, kan skapa stavdockor, handdockor, hemsnickrade scener med mera, och hur dessa kan användas till lek. 88 sidor. Best. nr Medlemspris 145:- Träd Leif Ryvarden Vad är egentligen ett träd? I boken beskrivs i text och bild en mängd fakta, och våra 18 vanligaste träd specialstuderas. Skaffa dig mer kunskap om trädens liv, om skillnaderna mellan barr- och lövträd, om varför träd dör, vad man använder träd till, om dess betydelse i folktron och mycket annat. 57 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Läs mer om böckerna på 7

8 Barnens kompass En bok som lockar dig som arbetar med barn i förskoleåldern och de yngre skolåldrarna att planera och genomföra spännande och intressanta expeditioner i naturen. Med leken som undervisningsmetod väcks barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Boken innehåller en serie aktiviteter, lek, experiment, musik och sång och annat, som genomförs ute i naturen under olika årstider. 42 sidor. Best.nr Medlemspris 115:- Släpp in leken i skolan Janet R Moyles Trots forskning som visar på lekens enorma inlärningspotential har denna resurs hittills varit ganska outnyttjad i skolarbetet. I boken presenterar engelska forskare och pedagoger aktuella rön inom forskningen och erfarenheter från lek i klassrummet. Boken tar upp lekens roll i den pedagogiska verksamheten under de första skolåren och kopplar den till olika skolämnen. Den betonar pedagogens uppgift som den som stöder och medverkar till att förädla leken samt lotsa barnen vidare mot nya kunskaper och insikter. 223 sidor. Best.nr Medlemspris 219:- Gång på gång Vanna Beckman m fl Tålamod och kunskap är nödvändigt i pedagogik vid autism. Författarna skildrar hur man kan bemöta barn och vuxna med autism och autismliknande tillstånd och hantera deras handikapp i ett livsperspektiv. Struktur i tid och rum är det viktigaste instrumentet för utveckling. Boken ger förslag till hur man kan inrätta miljön. Den berör också pedagogik vid autismliknande tillstånd, exempelvis Aspergers syndrom. 114 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- Hur barn lär sig läsa och skriva Caroline Liberg Boken framhåller hur läsinlärningen och skrivinlärningen samverkar och förstärker varandra. Med utgångspunkt i förskolebarns informella läs- och skrivinlärning redovisas allmänna principer för ett läs- och skrivprogram för förskola och skola. Boken ger exempel på språkstimulerande aktiviteter som kan utföras i hemmet, i förskolan, på fritidshemmet och i skolan. 204 sidor Best.nr Medlemspris 235:- Barn och rädsla Maare Tamm Rädsla är en mycket väsentlig känsla som följer människan under hela livet. Boken ger en översikt över aktuell forskning kring barns olika rädslor. Syftet är att öka förståelsen för barns tillvaro och tonvikten ligger på sådana rädslor som finns hos de flesta barn. 245 sidor. Best.nr Medlemspris 238:- Åldersblandade klasser Monika Vinterek Boken redogör för lärares argument för och emot åldersblandning samt elevers egna erfarenheter av åldersblandade klasser. Den belyser också vad denna klassform kan betyda för olika elever, samt väcker frågor om vilken pedagogisk utformning som är möjlig och önskvärd inom olika typer av klassformer. Vilka fördelar och nackdelar kan olika sätt att gruppera eleverna medföra och för vem blir det positivt eller negativt? Vems intressen ska prioriteras lärarnas, elevernas eller kommunens ekonomi? 167 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Elevrätt Emil Boquist m fl I denna bok redovisas elevers rätttigheter. Här kan eleverna läsa vilka regler och lagar som gäller för skolan. Boken innehåller citat direkt från lagar och förordningar som gäller i dag. Här finns också enkla förklaringar och sammanfattningar. 119 sidor. Best.nr Medlemspris 149:- Massage för barn och ungdomar Eva Sanner Beröring och kroppskontakt är livsviktig. I barngrupper som tidigare varit stökiga har massagen gjort att barnen blivit lugnare. Boken redovisar intervjuer med bland annat förskollärare och speciallärare med stor erfarenhet av barnmassage. Den beskriver hur massage fungerar i olika sammanhang med barn och ungdomar. Instruktiva bilder gör den till en praktisk handbok. 128 sidor. Best.nr Medlemspris 168:- 8

9 alltid aktuella Best.nr Medlemspris 176:- Best.nr Medlemspris 155:- Best.nr Medlemspris 249:- Best.nr Medlemspris 268:- Best.nr Medlemspris 249:- Inspiration för grundskolan Pedagogik är att utmana. Inte bara elevernas förmåga utan också lärarnas. Årets SPIRA-bok visar att det finns en annan verklighet än den man som lärare och elev förväntas leva i. Vägen dit är pedagogik konsten att lyfta, inspirera, visa på motbilder och skapa visioner. 76 sidor. En bok om Sverige Thomas Eriksson & Göran Uggla Läs och lär om bergen och fjällen, haven, skogarna och djuren, om människorna som flyttat in, brutit mark, byggt upp industrier och städer. Här finns naturkunskapen, geografiska och historiska fakta och här kan du läsa om språk, hus, mat och styrelseskick. Texten är kryddad med roliga fakta. Landskapen presenteras kort. 64 sidor. Om de bara kunde skärpa sig Lisbeth Iglum Vad är egentligen DAMP/MBD, AD/HD och Tourettes syndrom? Ökad kunskap leder till större tolerans och handlingskompetens i mötet med barn med dessa diagnoser. Boken är ett redskap för lärare, specialpedagoger och föräldrar. 237 sidor. Musik för nya öron Ulla Danielsson & Råland Ginsburg En vacker bok med 2 cd-skivor som på ett lustbetonat sätt väcker intresse för den klassiska musiken hos både barn och vuxna. Vi möter Bach, Mozart, Vivaldi, Bellman Grieg och många andra i ton och bild. Boken är rikt illu strerad i färg med härliga målningar från tonsättarnas egen tid och miljö. 64 sidor + 2 cd-skivor. Yalla det är bråttom! Ing-Marie Parszyk Denna bok beskriver hur modersmålets betydelse för språk- och begreppsutvecklingen avspeglas i elevers skolframgångar. En grupp assyriska/syrianska barns skolupplevelser och språkutveckling följs under tio skolår. Under förskoletiden mötte barnen en speciell tvåspråkig och tvåkulturell förskolepedagogik. Utgångspunkten var barnens behov av att hantera två kulturer och två språk dagligen. 221 sidor. Lotta-Lotta och eken Eva Ohlsson & Agneta Nordin Miljöfrågan framställs ofta som ett isolerat problem. Men varje steg vi tar lämnar ett avtryck, vad vi än gör i det dagliga livet. Berättelsen om Lotta-Lotta och eken är historien om två barn som upptäcker sin omgivning och förstår att de kan vara med och påverka. Boken består av två delar, en berättelse och en faktadel med enkla experiment. 78 sidor Pocketpaket Sex böcker som engagerar och berör och som alla handlar om barn på något sätt. Rävungen av Torey Hayden, Kirre av Gunilla O Wahlström, Vad är rasism? av Tahar Ben Jelloun, Pojken som kallades Det av Dave Pelzer, En komikers uppväxt av Jonas Gardell samt Sofias egen bok av Märta Tikkanen. Totalt sidors läsning. Förskolan barns första skola! Eva Johansson & Ingrid Pramling Samuelsson (red.) Boken tar fasta på de oändliga möjligheter att lära och utvecklas som förskolan erbjuder små barn. Författarna betonar vikten av pedagogens agerande i barnens lärande och delaktighet i denna första skola. Olika frågeställningar relaterade till förskolans läroplan belyses. Kommunikationens betydelse för små barns lärande löper som en röd tråd genom boken. 200 sidor. Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv Inga-Lill Vernersson Många pedagoger arbetar i dag med ett inkluderande perspektiv, där skillnader mellan elever accepteras och respekteras. Detta förutsätter att pedagogen har insikt om vad integrering, segregering, exkludering och inkludering står för. Boken belyser specialpedagogiska frågor som pedagoger ställs inför i sin dagliga verksamhet. Utvecklingssamtal och upprättandet av åtgärdsprogram är viktiga redskap för elev, lärare och föräldrar. 82 sidor. Best.nr Medlemspris 130:- Best.nr Medlemspris 279:- Best.nr Medlemspris 222:- Best. nr Medlemspris 129:- 9

10 alltid aktuella Asmervik, S m.fl. Barn med behov av särskilt stöd :- Dahl, K Ska vi leka matte? :- Dahlbom-Hall, B Lära kvinnor leda kvinnor :- Dunsö, P En å annan sång :- (bok) :- (cd) Ekholm Hedin Upptäck vardagen! :- Ellmin, R Portfolio :- Ellneby, Y Barns rätt att utvecklas :- Ellneby, Y Om barn och stress :- Erdis, M Juridik för pedagoger :- Gillberg, C Autism :- Grindberg Jagtøien Barn i rörelse :- Gustavsson, P Ritsagor :- Gustavsson, P Fler ritsagor :- Gustavsson, P Frågvisa sagor :- Hedencrona Kós-Dienes Tvärkulturella möten i förskola och skola :- Isaksson Lundström Badkalaset :- Johannessen, E Barn med socio-emotionella problem :- Juul, J Ditt kompetenta barn :- Juul, J Här är jag! Vem är du? :- Jörgensen Schreiner Fighter-relationen :- Killén, K Barndomen varar i generationer :- Kärfve, E Hjärnspöken :- Larsson-Swärd, G Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd :- Lindblad, K m.fl. Historiens familjer :- Löwing-Kilborn Baskunskaper i matematik :- Löwing-Kilborn Huvudräkning :- Olsson, S Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola :- Rundgren, H Runt i naturen :- Sundsten Jäger Barnens egen snickarbok :- Tusen och en värld :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Maria Mörnsjö (Studentlitteratur), Lars Djupsjö (UR), Jörgen Olsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Ewa Ahlin Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 37 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 7 oktober Vill du veta mer om böckerna? Gå in på

11 signerat Hösten kommer med utmaningar Sommarens ledighet har förhoppningsvis gett er alla möjlighet att hämta krafter inför höstterminens arbete. Och i bästa fall har ni haft tid till många avkopplande och spännande lässtunder under semestern. Terminsstarten innebär mycket planeringsarbete, nya riktlinjer som ska stakas ut, temaarbeten som ska ta form, målsättningar som ska formuleras. Det är möten med nya barn, föräldrar och kanske kollegor. Nya utmaningar och möjligheter att skapa förändrade och förbättrade former för det pedagogiska arbetet. Kanske hittar ni böcker till detta arbete i höstens första nummer av medlemstidningen. Bokklubbens målsättning är att i varje tidning presentera en mix av böcker som både på bredden och djupet täcker så många områden som möjligt inom förskola, skola och fritidshem. leka lära I detta nummer riktar sig huvudboken till er som arbetar med de riktigt små barnen. Men det finns också böcker för dig som arbetar med läs- och skrivsvårigheter, natur, musik, specialpedagogik, matematik med mera. Dessutom har vi denna gång lämnat lite extra utrymme åt de barntillåtna böckerna. För att fira våra 10 år som bokklubb bjuder vi denna gång alla som gör en beställning i detta nummer på ett värdebevis som ger 50 procents rabatt på inträdet till årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg den 25 till 28 september. Värdebeviset levereras i början av vecka 39, tillsammans med boken/böckerna ni beställer. leva Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Åsa Hernborg Axelson Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Efterlängtad uppföljare Gud som haver barnen kär har du någon ull Mark Levengood & Unni Lindell Nu är den här, den efterlängtade uppföljaren till Gamla tanter lägger inte ägg. Liksom föregångaren är denna nya bok ett resultat av Mark Levengood och Unni Lindells intervjuer med barn mellan fem och tio år. Boken tillägnas alla människor som kämpar mot att bli levande lik. 128 sidor. Piratförlaget Best.nr Medlemspris 129:- 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Små barns stigar i omvärlden behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 9 september Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbeställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Dyslexi en diagnos på gott och ont Best.nr medlemspris 285:- Rinkebyskolan Best.nr medlemspris 198:- Musikspråka i förskolan Best.nr medlemspris 205:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Små barns stigar i omvärlden. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Om du inte rör mig så dör jag av Ylva Ellneby Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2004 Många pedagogiska teoretiker ser barnet som en ofullkomlig varelse och tänker: Barn, jag ska göra en människa av dig. Janusz Korczak ville istället att

Läs mer

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor.

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2002 En leksak blir inte en leksak förrän den används. Det säger Torben Hangaard Rasmussen, författare till Leksakernas virtuella värld. Han intresserar sig

Läs mer

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2005 www.lekalaraleva.nu Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia

Läs mer

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd.

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2005 www.lekalaraleva.nu Adoptivföräldrar är rädda att deras barn ska bli betraktat som den adopterade av pedagoger och barn på förskolan. Eftersom adoption

Läs mer

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2002 Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även

Läs mer

Unik bok om krispedagogik av Magne Raundalen

Unik bok om krispedagogik av Magne Raundalen Du missar väl inte www.forskoleforum.se! Svara senast 16 oktober Ny webbplats för förskolan Läs mer på sidan 7 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2007 www.lekalaraleva.nu Unik bok om krispedagogik

Läs mer

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker!

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker! Kom i julstämning! [ sidan 7] Svara senast 27 november Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 7 2007 www.lekalaraleva.nu RUS metod för tryggare barn Handla för 350:- och få cd:n Jul med Astrid Lindgren

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola.

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Emma Friman & Lisa Östergaard Inriktning/specialisering: Skapande verksamhet, LAU370 Handledare: Margareta Borg Examinator:

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen EXAMENSARBETE 2009:032 Meningsfullt skapande för barnen - i samspel med medforskande pedagoger Ann-Sofi Niva Birgitta Stenberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Att mötas på halva vägen

Att mötas på halva vägen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Att mötas på halva vägen en studie om kulturmöten i förskolan Författare: Caroline Persson Beatrice Svensson Handledare: Sari Pekkola Att mötas på halva vägen

Läs mer