Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014"

Transkript

1 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man kan arbeta med projekt i förskolan. Tillsammans började vi läsa vi boken Ljuspunkten, av Alnervik, Göthson, Kennedy (2013). Vi försökte följa planen vi gjorde på hösten och tillsammans hade vi fokus på frågan Vad är ljus?. Miljö och material bidrog till förundran och många upplevelser. Vi ville skapa förutsättningar för ett arbetssätt som bygger på utforskade både inomhus och ute på förskolan. Filmen Det gränslösa lärandet - om barns och pedagogers utforskande från Malmö stad om att arbeta i projekt med ljus, gav oss inspiration och kunskap. Tillsammans har vi sett över vår miljö och vårt material för att försöka skapa förutsättningar för ett mer utforskande arbetssätt både utomhus och inne på förskolan. I slutet på vårterminen på en gemensam planeringsdag på Elektron berättade vi om vårt projekt och våra erfarenheter från detta. Syfte Att utifrån ämnet ljus väcka barnens nyfikenhet och ställa frågor kring naturfenomenet ljus. Att frågorna utgår ifrån barnens relation till ljus. Vi strävar efter att låta barnen få möjligheter till nya upptäckter och erfarenheter kring naturvetenskap, språk, matematik, IT, miljö (Grön Flagg) men även inom musik och skapande. Vi planerar att arbeta med projektämnet ljus under flera år för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt lärande. Fokusfrågan Vad är ljus? är ledande men utrymme för nya frågor skapas av barnen under arbetets gång.

2 Metod/tillvägagångssätt Barn- och utbildningsförvaltningen Att barn och vuxna möts kring ett för barnen intressant område inom ämnet ljus för att sedan fördjupa sig på olika sätt. Inventera barnens förkunskaper när de kommer från Droppen till Pumpen, vad har alla barn för tankar och idéer kring ljus? Att pedagogerna utvecklar barnens teorier och hypoteser genom att stanna i en frågeställning länge. Det kan vi göra genom att studera, undersöka och diskutera olika frågeställningar med barnen. TID! Lugnastunden blir ett forum för samarbete och möjliggör arbete mellan förskolans pedagoger då Droppen arbetar med några Pumpens barn pilotgrupp som utforskar och skapar kring naturfenomen, färglära och skapande. Handledningsmaterial finns med utifrån boken Memo och Mysen. Låna litteratur på biblioteket som barnen väljer utifrån ämnet ljus. Egna inköp som ex referenslitteratur till barnen o vårdnadshavarna. Tillsammans i mindre grupper skapa förutsättningar för utforskande, förundran och nyfikenhet. Följa upp barnens erfarenheter och göra samma sak igen eller på ett annat sätt. Skapa en miljö som inspirerar till lek, lust och lärande. Erbjuda material som gör att barnen vill och kan utforska och uppleva på egen hand eller i grupp. Pedagogisk dokumentation som ger underlag till fördjupning och som används även vid utvecklingssamtal. Reflektionstiden blir viktigt att fokusera på projektet och titta på processerna. Var är vi nu? Skriva ner frågeställningar som pedagogerna har och söka svar i dokumentationerna. Projektets gång Utgångspunkten med projektet är att barnen ska ha huvudrollen, att de är subjektet. De vuxna stödjer barnen genom att inte ge svaren utan ställer frågor där barnen utmanas att lära sig tänka själva (Wallin, 1996) När vi startar ett projekt bör vi beakta att Miljön ska stödja och utmana arbetet med det gemensamma projektet. Barnens hypoteser sätts i centrum. Pedagogen agerar som medforskare, innovatör och inspiratör genom att utmana barnen med olika frågeställningar samt låta barnen testa sina hypoteser. Pedagogerna gör kontinuerliga observationer och tolkningar för att få syn på barnens intresseområden.

3 Wallin (1996) beskriver hur det i Reggio Emilia i början av ett projekt är en öppen period då pedagogerna lyssnar och känner in vad barnen är intresserade av. Hon förklarar att inga färdiga recept, metoder eller lösningar finns. Hur projektet går vidare konstrueras i efter hand. Gedin (1995) skriver att cirka en tredjedel av projektet är planerat från början och resten kommer under projektets gång. (Ur Ett förhållningssätt). Projektet är likt ett rhizomatiskt rotsystem, som växer med nya förbindelser och interaktioner och skjuter ut i alla riktningar. Det som sker är oväntat (Nordin-Hultman, 2004, s 174) Vi vet inte riktigt vart vi hamnar. Lärandet går hit och dit. Vi hade aldrig kunnat leda barnen och gett dem den kunskap som de och vi nu tillsammans får om vi inte hade valt det här arbetssättet. Vidare ska: Den pedagogiska dokumentationen ge vidare underlag till fördjupningsområden. Barnens synpunkter tas tillvara för att på så sätt kunna påverka projektet och verksamheten. Pedagogerna träffas regelbundet för att kunna analysera och utveckla de kunskapsprocesser som sker. Reflektionsträffar och egna avdelningens reflektionstid blir kunskaps inhämtning för pedagogerna. På utvecklingssamtalen, föräldramöten, drop-in fika och andra tillställningar ska vårdnadshavarna göras delaktiga om projektarbetet. Hemsidan ska uppdateras. Projektväggar och små böcker där barnen och andra kan följa processen. Samlingar i små grupper där barnen får samtal och reflektera om deras upplevelser. Inom Reggio Emilia är det inte själva lösningen på arbetet som utförs som är viktigt utan hur barnen resonerar runt omkring. Hur de skapar teorier och vågar pröva dem, samt vilka slutsatser de kommer fram till. I Reggio Emilia är det processen som är viktig (Dahlberg & Åsen, 2005; Gedin 1995) (Ur Ett förhållningssätt)

4 Övergripande material för lek och lärande utifrån projektämnet ljus Overhead Barnlitteratur Ficklampor Speglar Lampor av olika slag Discolampa m ljussken Ljusbord Projektvägg Lera Återvinningsmaterial Naturmaterial Byggbord Skriv/rit hörna Målarrum/ateljé Ipad och Smartboard Referenslitteratur Mänskliga rättigheter konventionen om barns rättigheter Regeringskansliet (2003) Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) Skolverket (2010) Ljuspunkten av Alnervik, Göthson, Kennedy (2013) Lyssnandets pedagogik av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2012) Barn och naturvetenskap upptäcka, utforska, lära av Wehner-Godée, Elfström, Nilsson, Sterner (2008) Lyssnandet och seendets villkor av Wehner-Godée (2012)

5 Ett förhållningssätt i projektarbetet och i hela vår verksamhet: Vi ser Vattentornet som en förskola i ständig rörelse, i ständig förändring. Genom att lyssna och se och hela tiden ha ett öppet sinne för att barnen skall bana vägen för framtiden, vill vi tillsammans med barnen skapa deras förskola, som utgår från barngrupper som ständigt förändras i takt med att världen förändras runtomkring barnen. En del i detta arbete är att ständigt utmana den pedagogiska miljön. Vi ändrar, observerar, och ändrar om. Vi vill att material och möbler ska utmana och vidga de vuxnas tänkande och ge barnen större möjlighet att vara kompetenta och få tillgång till alla språk. (Ur Modern barndom nr 4/10). Den pedagogiska verksamheten vilar på demokratins grund, vilket innebär att vi aldrig någonsin kan välja bort att lyssna på barnen. När det handlar om miljöns utformning betyder det att det är mitt ansvar som pedagog att ständigt observera vad barnen gör i sin miljö, t.ex. vilka material som barnen använder (men också vilka material som inte används). Det är först när vi lyssnat på det barnen tänker och gör som vi kan skapa en meningsfull miljö som väcker barnens lust och nyfikenhet att söka kunskap i dialog med varandra. (Lyssnandets pedagogik av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi) Vi vill skapa mötesplatser där barnen tillsammans kan skapa kunskap. Vi vet att barnen lär av varandra tillsammans. Vårt uppdrag som pedagoger är att utmana och tillsammans med barnen utforska världen. Som individer i en grupp och genom att tillsammans med barnen skapa en miljö som ger barnen möjlighet att söka kunskap tillsammans och på egen hand. Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10): Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa en mångfald i lärandet Mål med projektet När varje projektår är slut vill vi att barnen skall ha upplevt gemenskap, glädje, respekt och en trygghet i att vara en del av något stort på Vattentornet. Vi strävar efter att alla barn och pedagoger skall ha blivit rikare på kunskap, på erfarenhet och upplevelser. Läroplan för förskolan (Lpför 98/10): Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Projektinriktat arbetssätt i förskolan

Projektinriktat arbetssätt i förskolan SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Projektinriktat arbetssätt i förskolan Ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus Författare: Marina Borchert

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen EXAMENSARBETE 2009:032 Meningsfullt skapande för barnen - i samspel med medforskande pedagoger Ann-Sofi Niva Birgitta Stenberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer