Varför, vad och hur?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför, vad och hur?"

Transkript

1 Varför, vad och hur?

2 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. (LPfö Sid 14)

3 Dokumentation ur ett bristperspektiv Dokumentation - samlande av minnen Pedagogisk dokumentation - att synliggöra pedagogiska processer, i syfte att förändra och utveckla

4 Ett arbetsverktyg som sedan 1945 utvecklats i Reggio Emilias förskoleverksamhet och som idag används i många förskolor. Begreppet pedagogisk dokumentation är myntat av professor Gunilla Dahlberg. Utgår från vad barnen kan och gör inte från vad barn ännu inte kan eller gör Tar vara på barns idéer och intressen Visar lärandeprocesser, hos både barn och pedagoger Ett verktyg för att utveckla förskolans verksamhet och göra det möjligt att förändra Anna Palmer, Stockholms universitet

5

6

7 DOKUMENTATION: Enbart retrospektiv Det här gjorde jag/vi. Beskriver vad som hänt. PEDAGOGISK DOKUMENTATION Är både retrospektiv och prospektiv: Syftar till att föra arbetsprocessen framåt och förändra och utveckla det pedagogiska arbetet.

8 För att kunna återvända till en händelse. För att försöka förstå på flera olika sätt. För att tydliggöra barns lärande. För att visa barnen att det de gör är betydelsefullt. För att barnen ska ha möjlighet att återvända och att reflektera tillsammans kring sitt lärande. För att ge föräldrarna större insyn och därmed chans till större delaktighet och inflytande.

9

10 Vad är barnen upptagna med här? Vad pågår här just nu? Vad erbjuder dessa verksamheter barnen?

11 Observationer Vad är barnen upptagna med i sina lekar? Intervjufrågor kring barns intresse Intervjufrågor enskilt eller grupp inför ett temaarbete Barns teckningar/skapande och tankar kring dessa. Pedagogers bilder/filmer/anteckningar.

12

13 Att ge många tolkningar är viktigt för att skapa mening och för att hitta vägar som ger utveckling i det vi sett och hört i materialet. Ju fler man kan dela dokumentationen med ju rikare blir materialet. Vi måste skapa ett torg där man kan dela materialet med många. Tillsammans delar vi detta! Det är en form av demokrati. Daniela Lanzi. Pedagogista i Reggio Emilia

14 Barnen Kollegor Föräldrar Handledning-Pedagogista Reflektionsprotokoll som stöd Reflektionsfrågor som stöd.

15 De vuxna använder alltså i första hand dokumentationen ihop med barnen; det är barnens reflektioner som ska ligga till grund för hur man väljer att gå vidare. I andra hand träffas arbetslaget för att undersöka dokumentationerna mer på djupet, för att förstå mer om hur barnen tänker och gör. De vuxna kan då identifiera övergripande frågor och problemområden, ta ställning till vad kommande projekt ska handla om och vilket område som man ska fokusera på. På så sätt kan arbetslaget lyfta barnens frågor och funderingar om olika fenomen i deras omvärld och föra tillbaka detta till barnen med hjälp av de bilder och texter som man har samlat in. När dokumentationerna har bearbetats ihop med barnen och i arbetslaget ska de finnas tillgängliga bland barnen i verksamheten. ( Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan.)

16 En förutsättning för att det ska bli en pedagogisk dokumentation är att den används som utgångspunkt för reflektion (Lenz Taguchi, 1997) Som en skattkista!

17

18 Vad är pedagogisk dokumentation? Pedagogisk dokumentation är inte en sann berättelse om vad som har hänt Den är aldrig objektiv och aldrig neutral Innehåller en maktperspektiv ta ansvar för de val som görs

19 Utmana vår blick Vad ser vi? Vad är det som sker? Finns det fler sätt att tolka? Hur kan vi att gå vidare?

20

21 Perspektiv på barn Barnperspektiv: Handlar om att tillvarata barns villkor och verka för barns bästa eller om att skapa en kultur för barn Information från barnen själva är inte nödvändigt Barnets perspektiv: Handlar om att fånga ett perspektiv eller en kultur som är barnets egen Barnet själv är med och bidrar med information (Halldén. 2003)

22 Perspektiv på barn Barns perspektiv: Det som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening Att närma sig barnets perspektiv (Johansson, 2003)

23

24 På vilket sätt närmade sig barnen uppgiften? Vilka tillvägagångssätt/strategier använde dem? Hur använde sig barnen av varandra/ dig? Vad var det som var mest intressant för barnen? Vad blev vi pedagoger mest nyfikna på?

25 Hur kan vi utmana barnen i det som de tyckte var mest intressant? Vilka frågor, vilket material, vilka uppgifter? Hur kan vi använda dokumentationen tillsammans med barnen? Vad lärde sig barnen och vad har du lärt dig? Vad väljer vi att göra nu och varför? På vilket sätt kan vi fortsätta dokumentera?

26 Hur kopplar vi arbetet till vårt uppdrag i läroplanen? Vad har vi gjort i vår lärmiljö för att hitta kopplingar till projektet/ hela dagen?

27 REFLEKTIONSPROTOKOLL datum: Vilka: Bakgrund/syfte: Beskriv det barnen gör. Beskriv det barnen säger. Pedagogernas tankar/ reflektioner Tolka/på hur många OLIKA sätt kan vi förstå det vi sett och hört? Vad blir konsekvensen av vår reflektion? Vilka val gör vi? Hur går vi vidare? Vad behöver barnen göra? Vad behöver Pedagogen göra?

28

29 Ämne/aktivitet: Datum: Förutsättningar: (miljö, material, vilka barn, pedagogens frågor/kommunikatio n med barnen ) Barnen gör/säger: Reflektioner:

30 Datum/vecka Förutsättningar (miljö, material, barngrupp) Hur gjorde barnen? Vad sa barnen? Reflektioner Hur ger vi tillbaka till barnen? Koppling till styrdokument

31 Vad lägger barnen energi på? Vad är intressant och hur är det intressant? Tema/aktivitet: Datum: Vilka nya frågor och funderingar väcks? Hos oss? Hos barnen? Vilka möjliga vägar kan vi fortsätta på/hur går vi vidare?

32 Etik Barnen ska vara delaktiga i dokumentationen och deras röster ska lyftas fram. Dokumentation, uppföljning och utvärdering ska alltid göras utifrån ett tydligt barnperspektiv (Förskola i utveckling sid 19) Vilken dokumentation tycker barnen är viktig? Gör vi dokumentation som barnen vill eller som vi vuxna vill i vår förskola? Är det möjligt för barnen i vår förskola att kräva att bli dokumenterade eller att slippa det?

33 Doktorsavhandlingar i ämnet 2013.

34 Jag Känner att det är ett helt ny, ett helt nytt sätt att arbeta. En helt ny barnsyn på barn. Lyssna på barn, kommunicera. Bara det! Det är en helt fantastisk upplevelse för mig. Faktiskt. Ja. (Förskolebesök )

35 Pedagogisk dokumentation kräver: Ledarskap Organisation Förskolärare och arbetslag återanvänder materialet. Handledning. Teoretiska verktyg. Kunskapssyn hur lär barn? Reflektion med barnen. Hjälp att bli en reflekterande praktiker. Att vara mer närvarande i händelser med barnen och bli bättre på båda uppdragen.

36 Det krävs mycket träning att lära sig dokumentera. Balans mellan närvaro och dokumentation. Man måste vara snäll mot sig själv. Ingela Elfström 2014 oktoberseminariet Malmö stad/högskola.

37 Källor: Läroplan för förskolan 98/10 Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i läroplanen. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan stödmaterial från skolverket. Varför pedagogisk dokumentation Hillevi Lenz Tagutchi. Men så kan man ju också tänka! Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan Karin Alnervik doktorsavhandling Uppföljning och utvärdering för förändring Pedagogisk dokumentation som kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan- Ingela Elfström doktorsavhandling 2013 Bilder/alster från Flohems och Maria Park förskolor. Målning från Google internet bilder. Reflektionsprotokoll från Birgitta Kennedy, Marianne Lindskog Persson, Birgitta Berseus Pedagogistakollegor och inspiratörer från Reggio Institutet,Sverige.

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Projektinriktat arbetssätt i förskolan

Projektinriktat arbetssätt i förskolan SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Projektinriktat arbetssätt i förskolan Ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus Författare: Marina Borchert

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 33 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation Eva Hansson Examensarbete 15 hp Inom Pedagogik 91-120 hp Handledare Christian

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen EXAMENSARBETE 2009:032 Meningsfullt skapande för barnen - i samspel med medforskande pedagoger Ann-Sofi Niva Birgitta Stenberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer