En förskolechefs tankar och reflektioner kring att arbeta utifrån en idéburen verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En förskolechefs tankar och reflektioner kring att arbeta utifrån en idéburen verksamhet"

Transkript

1 En förskolechefs tankar och reflektioner kring att arbeta utifrån en idéburen verksamhet

2 Hur kan jag som förskolechef utmana verksamheten genom ställningstaganden och att bygga in värden i organisationen så att den upplevs meningsfull och skapar engagemang hos alla som deltar? Vi vet vad en förskola är men inte vad den kan bli

3 TILLSAMMANS I en lärande grupp är tanken att det individuella kunnandet ska samverka så att också en kollektiv kompetens kan utvecklas. Det i sin tur förutsätter att människor uppfattar att det finns värden och nyttor som endast är kollektivt nåbara. För att kunna utföra sina uppgifter med bibehållen arbetsglädje och självaktning är det värdefullt för en grupp att ha denna förmåga att systematiskt lära av sina erfarenheter och dela med sig av sina insikter - Men det är också viktigt att ta till sig ny kunskap. Lars Svedberg

4 Ett medvetet arbete och fokusering på att förbättra och utveckla verksamhetens olika delar genom att bryta ner och bygga upp gemensamt utifrån våra styrdokument och våra reflektioner att få en stadig förankrad grund. T.ex. vår verksamhetsdokumentation Vi är stolta över vår förskola, vår verksamhet och trygga i vår yrkesroll Vi har en tydlig struktur och organisation som gör att vi blir effektiva i användandet av tid för barnen. Vi gör många medvetna val och prioriteringar som vi kan stå för, vi har våra ställningstaganden som visar vilken förskola och vilka pedagoger vi vill ha här

5 Den excellenta skolan / förskolan Kulturella dimensioner Idé/vision delas av alla och genomsyrar det dagliga arbetet Gemensamma värderingar och förhållningssätt Ledningen finns närvarande i kärnprocessen Pedagogiska dimensioner Mänskliga dimensioner Tekniska dimensioner Fokus på uppdraget och målen, en pedagogisk idé Genomarbetad pedagogisk grundsyn Gemensam barn- och kunskapssyn Trygghet och tillit till kollegor och ledning Dialogiskt samtalsklimat, stöd och utmaning av kollegor Gemensamma spelregler, konflikter hanteras Roller, ansvar och befogenhet klargjorda Beslutsvägar är kända och används Fungerande informationssystem T. Sergiovanni 10

6

7 LEDNINGSDEKLARATION

8 Tillsammans gör vi skillnad vi vet vad en förskola är men inte vad den kan bli Så här ser vi på uppdraget och det här tycker vi är värt att kämpa för Vår verksamhetsidé Demokratiuppdraget är vårt främsta uppdrag - verksamheten utgår från att lärandet sker i samspel mellan barn och mellan barn och pedagoger. Barn är kompetenta med rätt till delaktighet och inflytande barn är inte utan blir utifrån den miljö och de pedagoger de möter. Med pedagogisk dokumentation som verktyg ser vi barnens och pedagogernas lärprocesser. Den hjälper oss att reflektera över och utvärdera vår verksamhet. Vi vill verka för en förskola som en lärande mötesplats förskolan är en del av samhället och samhället är en del av förskolan.

9 Varför en verksamhetsidé? Så här tänkte vi i teamet 2012 Ett ställningstagande över hur vi ser på uppdraget Ska kunna fungera som en vägvisare Ange en ram Visa en viljeriktning

10 På väg mot ställningstaganden.. Att göra ställningstaganden är nödvändigt för hur vi organiserar vår verksamhet. I vår verksamhetsidé berättar vi om det kompetenta barnet, samspel, pedagogisk dokumentation, delaktighet och inflytande. Återigen är det vår barnsyn/kunskapssyn som ligger till grund för HUR ex. vi arbetar med barns delaktighet och inflytande Hur vår miljö ser ut - För att främja barns delaktighet och inflytande

11 Ställningstaganden För som vi ser det verka för en idéburen verksamhet behöver vi tillsammans göra ställningstaganden,: Vilken förskola vill vi erbjuda? Vilken människosyn/kunskapssyn ska råda här? Vad är det då i vår organisation som vi behöver förbättra ansvarsfördelning scheman Hur ska miljön vara utformad? Vilket material vill vi att alla barn ska få möta? Pedagogisk dokumentation som verktyg synliggör våra ställningstaganden. Gå från bristdiskurs till kompetensdiskurs barn är inte utan blir utifrån den miljö och de pedagoger man möter. Det kan inte vara upp till var och en hur verksamheten bedrivs

12 Hur kan organisationen stödja vår verksamhetsidé? Hela organisationen ska stödja verksamhetsidén och gemensamma ställningstaganden, allt från ansvarsområden, scheman, arbetstid, dokumentationstid/reflektion. Organisationen ska vara tydlig för pedagogerna så att det skapar meningsfullhet och tillfredställelse att komma till arbetsplatsen. Du ska veta vilka gemensamma överenskommelser som råder samt förstå hur ens eget engagemang påverkar resultatet. Vi vet vad en förskola är men inte vad den kan bli.

13 Vilka vinster kan varje förskola göra med ställningstanden utifrån vår gemensamma verksamhetsidé ett steg mot likvärdig förskola Vi har satt ord på sådant alla tror sig ha en klar uppfattning om tex barn/kunskapssyn Vi har en samsyn och gemensamma spelregler, gemensam ståndpunkt och utgångsläge Vi har klargjort vad vi står för och vad varje barn har rätt att möta Ger en säkerhet i uppdraget

14

15

16 Vi har valt att arbeta med pedagogisk dokumentation som verktyg Pedagogisk dokumentation = ett förhållningssätt och börjar alltid med ett aktivt Lyssnande Ett förhållningssätt som utmanar de dominerande diskurserna kring vår syn på barn, kunskap, lärande och hur vi tänker om den pedagogiska miljön Pedagogisk dokumentation måste alltid vara kopplat till synen på barn och synen på lärande Gunilla Dahlberg Professor, Stockholms universitet

17 Årshjul för systematiskt kvalitetsarbeteöversikt Juli Feedback Ref.sammanfattn. till FC Projektmodell Upptakt fokus Feedback Ref.sammanfattn.till FC Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete utifrån Lpfö 98, Qualis och vård och bildnings strategiska utvecklingsområden med pedagogisk dokumentation som verktyg Reflektionssammanfattni till FC Feedback. Dokumentation Gemensamt fokus Utveckling och lärande Ma, No, Teknik

18 Plats för dokumentationsunderlaget (foton, observationer etc.) Barns inflytande Barnens tankar om vår ingång: lite finare vill vi ha det T Det ser tråkigt ut, jag tycker vi ska måla J Vi ska sopa bort all sand S Jag kan sopa A Mer färg och mer blommor R Lite större bokstäver, det har vi bara inne R Laga hålen och måla stenväggen för den är ganska ful nu T Man kan måla med olika färger på dörren S Jaa, måla D Som en regnbåge J 6/9 2013

19 Plats för dokumentationsunderlaget (foton, observationer etc.) Barns inflytande Beskrivning: 6 barn och 1 pedagog Pedagogen har med ett foto på förskolans ingång. Barnen får reflektera kring hur de upplever ingången, hur det ser ut och vad de skulle vilja förändra. Pedagogen håller sig i bakgrunden och dokumenterar det barnen säger. Alla barn var delaktiga, blev lyssnade på och lyssnade. Kom med ideér och tankar.

20 Reflektionssammanfattning Barns inflytande (nov/dec) Datum: 1.Vilken barn- och kunskapssyn skildrar den dokumenterade situationen (tänk på allt från val av material, strukturen på aktiviteten, pedagogens sätt att ställa frågor, följa upp, utmana etc.)? 6.Vad behöver vi utveckla/förändra? 2.Vad har vi utifrån våra reflektioner lärt oss om oss själva som pedagoger? 7.Hur skulle vi kunna använda dokumentationen tillsammans med barnen? 3.Vad har vi utifrån våra reflektioner lärt oss om barnen? 8.Hur skulle vi kunna använda dokumentationen tillsammans med föräldrarna? 4.Vad har vi utifrån våra reflektioner lärt oss om vår verksamhet? 5.Vad har vi utifrån våra reflektioner lärt oss om vår lärmiljö? 9.Vilka utmaningar/frågor/ skulle pedagogens kunnat tillföra för att utveckla barnens demokratiska förmågor? 10.Vilken litteratur/forskning har varit ett stöd i arbetet med barns inflytande?

21 Hur kan jag som förskolechef utmana verksamheten genom ställningstaganden och att bygga in värden i organisationen så att den upplevs meningsfull och skapar engagemang hos alla som deltar? Vi vet vad en förskola är men inte vad den kan bli

22 Ompröva vår idé om att försöka förstå vem barnet ÄR till att öppna sig för vad ett barn kan BLI Hillevi Lenz-Taguchi professor Stockholms universitet Uppsala kommun Vård & bildning driver förskolor, skolor och gymnasier. Vi satsar på att skapa en meningsfull fritid för unga. Vi erbjuder personlig assistans och daglig verksamhet, stöd vid funktionshinder, äldreboende och hemvård. Vi står även bakom en del av Uppsalas kulturella utbud i form av bibliotek, konst och teater. Allt för att alla i och runt Uppsala ska få så bra möjligheter som möjligt att lära, utvecklas och må bra genom hela livet. Vård & bildning har anställda, omsätter 5,3 miljarder och är en del av Uppsala kommun. Välkommen till oss.

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer