Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14"

Transkript

1 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14

2 Årshjul Pedagogiska året

3 Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan, Lpfö98/10, är: Ett barn är: Nyfiket Företagsamt Lärande Skapande Vad betyder orden för mig/för oss? Ett barn har: Intressen En vilja och lust att lära Social och kommunikativ kompetens Förmåga att iaktta, reflektera och tänka själv Vad betyder det för mig/för oss? Kunskapssyn kopplar vi till vår barnsyn och Lpfö-98/10. Vi ser kunskap som en process, något som skapas i mötet med andra och i samspel med den omgivande miljön. Vi har en tilltro till barnens förmågor och tankar och att barnen själva lär. Barn söker och erövrar kunskap genom: Lek Skapande Socialt samspel Utforskande Iakttagande Samtal Reflektion Vad betyder det för mig/oss?

4 Ett sätt för arbetslaget att samla kunskap om det som händer och sker i barngruppen: (ur Skolverkets skrift: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan ). Vad gör barnen? Vilka frågor och problem är de intresserade av? Vad skulle de kunna bli intresserade av i ett fortsatt utforskande? Hur kan vi utmana barnen att våga pröva nya tankegångar, strategier, ord och begrepp? Vad behöver vi ta reda på mer om genom att diskutera med barnen?

5 Våra prioriterade områden: Värdegrund Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn ska känna sig trygga och få vara som de är. De ska kunna påverka sin egen situation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla kompetenser som kritiskt tänkande och reflektion. Språkprojekt Genom att använda reciproka strategier i boksamtal vill vi utveckla barnens språkutveckling med fokus på hör och läsförståelse. Verktygen vi använder är: Spågumman Julia Förutspår handlingen Frågeapan/Nicke Nyfiken staller egna frågor till texten. Fröken Detektiv Klargör otydligheter. Cowboy Jim Sammanfattar det lästa. Utforma en språkfolder till föräldrarna i syfte att öka föräldrarnas delaktighet i barnens språkutveckling. Pedagogisk dokumentation Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling. Att säkerställa kvalité av verksamheten på olika nivåer, både i den egna verksamheten på avdelningen och förskolans gemensamma. Det gör att vi kontinuerligt kan följa barnens inflytande, utveckling och lärande. Det ger fler bilder av barnen. Barnen är inte utan blir i olika sammanhang.

6 Vi kan tydligt följa upp och synliggöra barnsynen, kunskapssynen och pedagogernas eget lärande. Vi påminns och kan utvärdera samsynen på förskolan. Föräldrarna ges också större chans till delaktighet i verksamheten. En tydlig genomtänkt organisation är viktigt för en fortsatt utveckling och lärande verksamhet, för både barn och pedagoger. Det är viktigt att få till olika slags pedagogiska möten: Diskussioner/reflektioner i arbetslaget Diskussioner/reflektioner hela förskolan. Kompetens utveckling Egen reflektion/planeringstid. IKT IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett verktyg för dokumentation och reflektion för både barn och vuxna där vi synliggör barns lärande och utveckling för barnen själva, oss pedagoger och föräldrar. Det är ett verktyg för att utveckla barnens intresse för bilder, texter och olika medier, samt förmågan att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

7 Normer och Värden: Utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi fortsätter att arbeta med värdegrund och bemötandefrågor, både med barn och personal. Vi fortsätter att arbeta för ett gott samarbete (i huset), trygghet och trivsel på förskolan och att alla (barn) blir sedda och respekterade. Vi kommer fortsatt att ha gemensamma diskussioner om barnsyn på förskolan. Bemötande Samarbete Trygghet Trivsel Barnsyn/Kunskapsyn Hur: Systematisk reflektion:

8 Utveckling och lärande: Utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi kommer att fortsätta vårt arbete utifrån tidigare språkprojekt. Att barn och pedagoger får en större medvetenhet om sitt eget lärande, genom att bl.a. reflektera tillsammans. Integrera och utveckla ipaden i verksamheten, tex. När man jobbar med en matematisk övning på ipaden också då kunna erbjuda konkret material. Utmana barnen i sin omvärld genom att möta olika utmaningar och att skapa kunskap tillsammans med andra barn och vuxna. Språkprojekt ipads Kunskapssyn Hur: Systematisk reflektion:

9 Barns inflytande: Utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi vill synligöra barns tankar och lärande genom att förändra miljöer och asnvända oss av pedagogisk dokumentation. Vi kommer att utveckla vårt arbete med vår interaktiva whiteboardtavla, när vi nu fått trådlöst nätverk och även vårt jobb med ipads. Synliggöra barns tankar Pedagogisk dokumentation Lärande Lärmiljöer Hur: Systematisk reflektion:

10 Förskola och hem: Utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi i personalgruppen kommer att diskutera vad det, konkret, innebär att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Utifrån föräldraenkäten kommer vi att diskutera resultaten både på avdelningsnivå och för hela förskolan för att se vilka förbättringar vi kan göra. Hur är vi ett komplement till hemmet? Hur: Systematisk reflektion:

11 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet: Utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi kommer att fortsätta med överlämningssamtalen som utvärderas av föräldrar och pedagoger. Pedagogiskt utbyte under kommande läsår mellan verksamheternas pedagoger vid tre tillfällen, då vi tar del av varandras verksamheter och arbete. Genom att ha planerat in 3 träffar i varandras verksamheter under det kommande året. Möten med förskoleklass/skola Språkträff Långan 11/11-13 kl och Besök på förskolan Hur jobbar vi med språk 20/1-14 kl: Matte/Språk träff på Litsongan 17/3-14 kl:15-16 Hur: Systematisk reflektion:

12 Uppföljning, utvärdering och utveckling: Utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi vill utveckla vårt arbete med IKT, så att alla avdelningar kan hantera ipaden, kanonerna och den interaktiva whiteborden, integrera användandet av IKT i den dagliga verksamheten. Vi har kommit olika långt på avdelningarna och behöver hitta tillfällen för att dela med oss av våra olika kompetenser så att alla avdelningar har ungefär samma grundkunskap i användandet inom IKT men också under andra kunskapsområden som NTA, Språk, Matematik osv. Vi vill att all personal ska ha kunskap om hur man skapar och gör en presentation/utvecklingssamtal på ipaden/whiteborden. Vi kommer fortsätta arbetet med att få snurr på vårt systematiska kvalitetsarbete, genom att använda oss av utvalda matriser och analysverktyg som vi börjat bekanta oss med under gångna läsår. Gemensam plandag P-möten Hur: Systematisk reflektion:

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer