Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006"

Transkript

1 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet att åka skridskor inom gångavstånd. Herkules Förskola har tre avdelningar med sammanlagt 34 barn i åldrarna 1-5 år och sju pedagoger. Herkules Förskolas mål är att ge barnen en trygg miljö, med tonvikt på lek och samspel med andra barn och vuxna. Förskolan skall utveckla varje barns personlighet och hjälpa barnen att visa omsorg för andra människor ge barnen en miljö som ger dem omsorg och stöd, som är stimulerande och som ger dem etisk vägledning både individuellt och gruppvis. Detta ställer krav på personalen som måste vara duktiga på kommunikation, pedagogik och psykologi. Verksamheten styrs av en nationell läroplan (LPFÖ-98). Utifrån den och barngruppens förutsättningar är denna arbetsplan framtagen. Gemensamma prioriterade områden är: Lek och lärande Språk Rörelse och hälsa Barnens inflytande över verksamheten Förskola och hem Språk Mål Vi skall sträva efter: Syfte att barnen utvecklas i det svenska språket. Att vi vuxna är goda förebilder för barnen, något som vi är genom att bl.a använda oss av ett vårdat språk. öka barnens möjlighet till en god självkänsla. ge barnen bra förutsättningar att klara sig i samhället. Metod Språklig träning i mindre grupper. Samtal kring digitala bilder. Övrigt som varje avdelning planerar

2 Lek och lärande Vi skall sträva efter: Syfte Att barnen ska kunna leka enskilt och i grupp Att barnen utvecklar sin förmåga att leka, lyssna, berätta och att lösa vardagsproblem. Att barnen utvecklas socialt, emotionellt, språkligt och motoriskt. Att barnens förståelse för omvärlden ska öka. Främja barnens kreativitet och fantasi Att barnen skall bli mer medvetna om sitt lärande Ge barnen en inspirerande lekmiljö Barnen ska ges tillfälle att leka både fri lek, lek tillsammans med oss vuxna och vuxenledda lekar. synliggöra barnens utveckling genom dokumentation. Vi försöker att inte ge barnen färdiga lösningar på problem, utan ge dem funderingar och frågor som kan leda till en eventuell lösning. Barnen får träna sin grovmotorik i skogen, när dom cyklar, springer eller dansar, leker på lekplatsen. Barnens inflytande över verksamheten Vi ska sträva efter Att barnen ska få inflytande efter sin förmåga Att barnen ska utveckla sin förmåga att ta ansvar Att banen ska få förståelse för demokratiske principer. lägga grunden till ett demokratisk tänkande stärka barnens ansvarskänsla

3 att varje barn skall veta att deras röster är lika mycket värda. Vara lydhörda för barnens tankar idéer/önskemål och känslor. Använda barnens idéer vis planeringen och i utvärderingen Låta barnen prova själv och ta konsekvenser av sitt handlande. Göra barnen medvetna om när de har inflytande över verksamheten Särskild uppmärksamhet av tysta barn och flickors respektive pojkars inflytande. Rörelse och hälsa Mål Vi ska sträva efter: : Att barnen ska få en bra kroppsuppfattning. Att barnen ska tycka det är roligt att röra på sig Att barnen blir medvetna om kostens betydelse för hälsan. Att barnen ska må bra Lära barnen att röra sig Ge barnen goda matvanor Vara ute varje dag, i alla väder och i olika miljöer. Gemensamma planerade aktiviteter. Frukt och grönt på utflykter istället för kex och saft. Förskola och hem Vi ska sträva efter: Att det skapas en god atmosfär och en tillitsfull relation mellan personal och barnens familjer. Att alla familjer får en god introduktion i Herkules förskolas verksamhet.

4 Att varje familj blir sedd när de lämnar och hämtar sitt barn. Att föräldrarna får förutsättningar arr vara delaktiga i avdelningen mål och verksamhet Varje termin ska varje familj erbjudas minst ett utvecklingssamtal Varje avdelning skall ha ett föräldramöte på hösten och ett på våren. Föräldrafika en gång i månaden. Nedan beskrivs även en arbetsplan för områdena skapande verksamhet, utevistelse, rytmik, musik och portfolio Skapande Verksamhet Att skapa är något vi alla tycker om. Genom skapande stärker vi barnens kreativitet och låter dem få utlopp för sin fantasi och för sin förståelse av omvärlden. Vi lär barnen om och ger dem träning i att uttrycka sig med hjälp av bilder, färger, former och med olika typer av material. Det kan vara att arbeta med målning och papper, textil, lera, garn, trämaterial.. Det är av pedagogisk betydelse att barnen lär sig att uttrycka sig på andra sätt än genom språk eller kroppsrörelser. Barnen får genom de här aktiviteterna använda sina händer, tankar och fantasi i förhållande till ett konkret material. Barnen upplever stolthet och glädje över sin egen produkt, ser egna upplevelser. Barnen lär sig utveckla koncentration, följer stegen i en arbetsprocess och att klara av att fullfölja en uppgift. Eftersom barnen i dag tar in så många intryck från TV, dator, böcker och tidningar, är det speciellt viktigt att främja deras egen skapande verksamhet. Därför är det viktigt att barnen har tillgång till material och kan skapa på eget initiativ. Utevistelse Naturen är ett naturligt rum för alla barn. Här får de ägna sig åt fysiska aktiviteter som hoppa, löpa, klättra och röra kroppen på ett mycket friare sätt än de har möjlighet till inomhus. Naturen bjuder också på en mängd utforskningsmöjligheter med nyanser av färger, former, ljud, dofter, storlekar och förändringar där barnen får stimulerat och tillfredsställt sitt behov av att experimentera. Naturen är också en bra inspirationskälla för leken. Naturen är en viktig övningsplats för att öva upp motoriken på ett naturligt sätt. Framför allt tränas grovmotoriken, men också finmotoriken tränas genom att t.ex. ta i små insekter, plocka bär. Vi har knopp/knytt och mulleverksamhet en dag i veckan. Vi arbetar i olika grupper utefter olika teman. Vi talar om miljön både i skogen och i staden. Vi sorterar svampar och lär oss om djur och natur på ett naturligt sätt. Vi upptäcker, reflekterar och drar slutsatser tillsammans. Det blir en naturlig samverkan mellan naturen och barnen. Alla barn och fröknar har egen matsäck, och man får själv ansvara för sina ryggsäckar.

5 Rytmik Genom olika former av rörelser till musik eller ramsor lär vi oss om våras kroppar, vår omvärld, olika begrepp och hur vi kan utrycka oss. Med rytmikens hjälp kan vi ge barnen en social kompetens och medmänsklighet, självförtroende och självkännedom. Barnen får förutom rent fysisk träning öva sig på koncentration, flexibilitet, att följa instruktioner, gruppkänsla och samarbete. Musik Genom att sjunga lär sig många barn att utveckla sitt språk, känslan för rytm och melodi är viktig när det gäller språket. Musik hjälper barnet att hitta uttryckssätt för sina känslor. Att sjunga tillsammans ger en starkara gruppkänsla. Genom att sjunga stärks barnets självförtroende. Vi sjunger varje dag vid samlingen, och har en gemensam sångsamling för hela förskolan en förmiddag i månaden. Portfolio Portfolion är en pärm där vi pedagoger samlar barnens alster, barnens och våra tankar om dem och olika formar av dokumentation över barnets positiva utveckling. Portfolion skall visa på barnets utveckling och ligga till grund för utvecklingssamtal med föräldrar och som grund till utvärdering och planering. Genom att arbeta med portfolion kan man lyfta fram det positiva hos alla barn. Barn kan, det är det vi bekräftar genom portfolion. Portfolion är också ett sätt att göra barnen medvetna om sin egen utveckling. Det leder till att barnet får mer känsla för sammanhang och förstår varför vi lär oss det vi gör och därmed blir motiverade att fortsätta lära sig nya saker. Ett barn som får veta att man tycker hon/han är bra och som tror på sig själv blir ett mer tryggt, harmonisk och kompetent barn.

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer