Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken"

Transkript

1 Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se till att: omsorg, fostran och lärande för barnen bildar en helhet måluppfyllelse kontinuerligt följs upp och utvärderas vi känner vianda och arbetsglädje Personalen ska öka sin medvetenhet och få underlag till pedagogiska diskussioner, förändringar och utveckling av det egna arbetet. följa vår Målsättning och Arbetsplan personalkonferenser arbetsplatsträffar (Apt) planering och utvärdering i arbetsgruppen individuell planering kompetensutbildning studiedagar kick off dokumentationer och observationer 1

2 Arbetsplan för verksamheten på I Ur och Skur Lysmasken Inskolning Lämning och hämtning I Ur och Skur pedagogik Språklig utveckling Sång och musik Motorisk utveckling Skapande verksamhet Samling Fri lek Av och påklädning Utevistelse Natur och miljö Hygien Måltider Dokumentation Föräldramöte Utvecklingssamtal med föräldrarna Föräldrainflytande/medverkan/samverkan Inskolning o Barnen skolas in till verksamheten och till särskild anknytningsperson. o Skapa en trygg början för både barn och föräldrar, där föräldern efter tre dagar på förskolan ska veta ungefär hur vardagen fungerar på förskolan. o Dag 1 får barnet ett besök på ca 1 timme av en pedagog i sin hemmiljö. Detta för att barnet ska känna igen en vuxen från förskolan när det kommer sin första dag. Detta besök är även till för föräldrarna som kan ställa eventuella frågor inför inskolningen. o Dag 2-4 är föräldern på förskolan med barnet mellan ca 08:45-13:30. Under dessa dagar ska de finnas tillhands för sitt barn så att barnet i lugn och ro kan ta till sig vad vi gör på förskolan. Föräldern är alltså med på samlingar, aktiviteter, äter mat osv. o Dag 5-6 spenderar barnet självt på förskolan men dessa dagar ska vara lite lagom långa för barnet. Man bör räkna med ca 8:45 15:00. Tiden bestäms i samråd mellan föräldrar och pedagog. o Dag 7 och därefter går barnet de tider som föräldern lämnat på tidsöverenskommelsen vilken baseras på förälderns arbetstid + restid till och från arbetet. 2

3 Lämning/Hämtning Vi vill att barn och förälder ska känna trygghet. Vi vill ha en fungerande kommunikation och fasta rutiner. Personalen möter upp barn och föräldrar. Vi utbyter godmorgonhälsningar och information. I Ur och Skur Pedagogik Ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla Ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet. Ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten. Ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen. Ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen. Ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv. Vi vill att barnen ska bli ansvarskännande, bli säkra på sig själv och sin egen förmåga. Vi vill med rätt miljö och med rätt stimulans ta vara på barnens inneboende resurser och att de får lust och tillfälle för inlärning, får koncentrationsförmåga, blir självständiga och känner empati. Verksamhetsidé, värdegrund och profilering som vi strävar mot. Vi tror att barnen genom naturupplevelser i grupp tillfredställer sina behov av kunskap, rörelse och gemenskap. Detta leder sedan vidare till att barnen lägger grunden till god hälsa, blir mer kreativa, hittar stunder till lång koncentration och som vuxen blir en miljöfostrande medmänniska. Vi utomhuspedagoger är medupptäckande och medundersökande ledare. Friluftsfrämjandets pedagogik genomsyrar verksamheten dvs. att små barn skaffar sig erfarenhet av sin omgivning genom sina sinnesupplevelser. Genom att smaka, lukta, känna och titta bildar sig barn begrepp om olika föremål. Snart kan barnen dra egna slutsatser genom att sätta samman intryck och upplevelser. Direktupplevelse är den enda metod med vilken man kan skapa naturkänsla hos små barn. Enbart bilder och berättelser kan inte bygga upp en känsla för levande natur. Däremot kan barnen återuppleva och bearbeta sina upplevelser i skogen genom att titta på bilder och lyssna till sagor och berättelser. Genom sina upptäckter i naturen blir barnen nyfikna. Frågor som HUR? och VARFÖR? inställer sig lätt. För att kunna ge barnen återkoppling till vad de gjort, sett och upplevt i skogen så tar respektive Skogsgrupp kort under passet och ansvarig gör sedan en dokumentation i text och bild som sätts upp på respektive grupps anslagstavla. Anslagstavlan sitter lågt så att barnen 3

4 kan titta, peka och fundera över vad de gjort tillsammans med sina kamrater. Denna dokumentation är också till för föräldrarna som tillsammans med sitt barn lättare kan ta del av vad barnet gjort under dagen. Vi hoppas skapa ett ekologiskt synsätt med känsla för naturen och ansvar för allt som lever. Vi lever efter allemansskyldigheter och berättar varför för barnen. Det är viktigt att vi lever som vi lär eftersom barn gör som vi gör och inte som vi säger. Naturligtvis ges barnen på I Ur och Skur Lysmasken samma möjlighet till lek och utveckling inomhus. För oss är gränsen för vad som är inomhus - och utomhusverksamhet flytande dvs. om det inte är kallt och inte regnar kan man lika gärna t.ex. pussla, bygga pärlplattor och rita ute. Vart är det bäst att vara om man ska ha rytmik eller balansbanor? UTE förstås! Utomhuspedagogik innebär att barnen är väldigt rörliga och aktiva. Detta kräver att alla barn även de större måste lära sig att gå ner i varv och vila kropp och själ. Därför har vi varje dag efter maten ca en halvtimmes läsvila där alla ligger på egen madrass. Språklig utveckling Vi vill att barnen ska få en språklig medvetenhet. Genom sagor, rim och ramsor och den dagliga kommunikationen tränar vi den språkliga medvetenheten. Sång och musik Vi vill ge barnen ett rikt utbud av sång, musik och sånglekar och att de ska känna glädje och lust att sjunga, spela och lyssna på olika typer av musik. Att sjunga, lyssna på musik och spela på instrument ingår i vår verksamhet. Motorisk utveckling Vi vill att barnen ska få en bra grund i sin grov- och fin motoriska utveckling och ge dem en bra kroppsuppfattning. Vi har dagligen aktiviteter som gynnar den grov/fin motoriska utvecklingen. 4

5 Skapande verksamhet I den skapande verksamheten vill vi stödja och utveckla barnens kreativa förmåga samt att använda sina olika sinnen. Genom att se till att barnen har olika material till sitt skapande. Genom att vi pedagoger är medagerande och tillåtande i barnens önskningar av den skapande verksamheten. Samling Vi vill träna gruppens sociala samspel och stärka jag- och vi känsla samt att öka barnens koncentrationsförmåga. I den skapande verksamheten vill vi stödja och utveckla barnens kreativa förmåga samt att använda sina olika sinnen. Barnen har dagliga samlingar i små grupper. Fri lek Vi vill att barnen genom den fria leken ska bearbeta sina intryck från omvärlden. Barnen ska lära sig att ta hänsyn, samarbeta och lösa konflikter. De ska få utlopp för sin fantasi och kreativitet. I vår roliga och stimulerande lekmiljö får barnen möjlighet till den fria leken både inom- och utomhus. Av- och påklädning Vi vill att varje barn ska lära sig klä av och på sig själv. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling Vi strävar efter att barnen ska få klä av och på sig efter egen förmåga och i egen takt. Utevistelse Barnen ska få vara ute dagligen och få möjlighet till lärande, lek och andra aktiviteter. Vi vill stimulera barnens rörelsebehov, träna den sociala utvecklingen och minska infektionsrisken. 5

6 Barnen ska vistas ute minst 1ggr/dag. Vi ger barnen möjligheter till motorisk träning genom att erbjuda en stimulerande utemiljö. Genom såväl fri lek som organiserad lek tränas den sociala utvecklingen. Natur och miljö Vi vill uppmuntra barnen att känna respekt och ta ansvar för naturen och dess resurser. Genom planerade utedagar får barnen möjlighet att bli uppmärksamma på naturen och dess skiftningar. Vi vistas ute i vår närmiljö samt åker på utflykter. Hygien Vi vill att barnen på ett självständigt sätt ska klara sin egen personliga hygien. Daglig träning. Måltider Barnen ska få hemlagad och näringsrik kost. Barnen ska få en lugn och trevlig samvaro vid måltiderna. De skall lära sig att få ett bra bordsskick. Hemlagad och näringsrik kost tillagas av anställd kökspersonal. Genom fasta rutiner och harmonisk miljö skapar vi en trygg och lustfylld måltid. Dokumentation Underlag för utvecklingssamtal. Barnens arbete ska synliggöras genom individuella utvecklingsplaner. Observation, dokumentation och pedagogisk planering är en integrerad del i det vardagliga arbetet. Verksamheten observeras och dokumenteras t.ex. genom intervjuer, journaler, dagbok, videofilmning och fotografering. Föräldramöte Ge information om den pedagogiska verksamheten och få ett gott samarbete. 6

7 Genom att träffas utan barn får föräldrarna möjlighet att bekanta sig med personal, lokaler samt med varandra. Personalen delger information angående verksamheten. Utvecklingssamtal med föräldrarna Att utbyta information om det individuella barnets utveckling och lärande. Vi erbjuder utvecklingssamtal 2 gånger/år eller fler vid behov. Vi diskuterar hur barnet trivs och utvecklas på bästa sätt i förskolan och i hemmet. Föräldrainflytande/medverkan/samverkan Vi vill ha ett väl fungerande samarbete och engagemang från föräldrarna. Genom årliga enkäter har föräldrarna också möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten. Genom att personal, föräldrar och barn träffas under trevliga former stärker vi vårt samarbete. 7

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer