Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola"

Transkript

1 Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol

2 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss, e årskurs 1 och e årskurs 2-3. På Bro skol går frå tätorte me också måg bussbur br. Skol rbetr är smm med Stågeässkol också ligger i Stågeäsdistrtet, och lämr i åk 4 över till de skol. Båd skolor leds v smm rektor. Viss tjäster dels med dr eheter, så, skolskötersk, vktmästre, specilpedgog och skolssistet. På Bro skol fis 2,5 lärrtjäst till åk 1-3 vilket möjliggör rbetet med br med speciell behov. Skol rbetr ktivt, lösigsfokusert och målmedvetet med bemötde och socil färdighetsträig. De hr regelbud klssråd och elevråd. På skol fis ett välutvecklt rbete med rigsmtl, koflthterig och mssge, för tt stärk s socil färdigheter. På rster fis flertlet vux rstvärdr ute på skolgårde. Skol hr uder läsåret hft e fritidhemsvdelig, med i geomsitt 40 br iskriv. På fritidshemsvdelige rbetr fyr persol. Skol hr e stor och härlig skolgård erbjuder diverse ktiviteter. Plterigr hr gjorts uder våre, lså hr e ege återviigscetrl kommit på plts. All klssrum hr färdigutrustts med koer. Problem med ätverk och uppkopplig hr dock försvårt dett rbete. 2 Smmfttig v läsåret Läsåret hr vrit orlud mot föregåede år, då det hr vrit svårt tt rekryter y rektor efter föregåede rektors pesiosvgåg. Uder höste fs e tillfällig rektor på plts, vilket gjorde tt de kotiuitet vd gäller rbetsmetoder och rbetsklimt byggt upp uder föregåede år, delvis luckrdes upp. I juri tillträdde y rektor och uder våre hr skols persol rbett med förhålligssätt och proktivt gerde geom temkvällr rut littertur. Dess temkvällr hr delts upp för ol yrkesktegorier, för tt prktiskt gå tt geomför. Tid på Apt hr väts för tt skp smförståelse mell ol yrkesgrupper. Arbete krig gemesmt förhålligssätt, "ll br är lls", gemesmm regler, smt vd är vgörde i lärrrolle för tt sk å god resultt hr gjorts i form v lärledde smtl och gruppdiskussioer. Dett rbete hr geomförts, både på Apt och gemesm studiedg, då ll persol kut medverk på smm gåg. E del v persolmöte hr hdlt om skolsid, lokl pedgogisk plerigr och de y kurspler smt kuskpskrve. Det hr fuits e viss osäkerhet vd gäller vtlsfrågor och vd sk igå i rbetstide, vilket ktuliserdes uder ifördet v systemet Herom. Dett hr lett till tt rektorer hr försökt t frm gemesmm ormer och förhålligssätt för de ol yrkesktegorier. Det är vtigt tt det råder e lvärdighet för smm yrkesktegori iom kommue. Ett område hr skpt stor frustrtio och svårighet i vårt rbete är det fktum tt iteret och iträtet ej fugerr i de utsträckig är öskvärt. Persol hr mått väldigt dåligt över dett och det hr försvårt vårt rbete med IUP, omdömesskrivde, iformtio, etc. geom Skolsid. Atl hr det legt reltivt kostt rut 50 stycke. I- och utflyttigr hr i stort sett motsvrt vrdr. Adele behörig persol är god, me det fis äme där Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 2(15)

3 vi hr problem med behörighete, så hemkuskp, mus, turkuskp och egelsk. Vi hr uder läsåret vrit ödgde tt sts extr lärrresurs på ågr årskurser för tt ök måluppfyllelse och möt de behov fuits. Dett hr slgit väl ut och hft vsedd effekt på resultt. Resursfördelige räcker dock ite till för de resurskrävde vi hr i vårt område, så dr område hr fått stå tillbk, däribld stödudervisige i egelsk. Persole upplever osäkerhete och ovisshete krig e evetuell iflyttig v e förskolevdelig i skols lokler mycket jobbig och stressde. 3 Skols verksmhetsidé Uder tidigre år hr Bro skol hft följde visio; All på Bro skol sk kä trygghet, tt m duger. Bro skol värr om ett gott förhålligssätt till, föräldrr och vrdr i persolgruppe. De visio sk uder höste reviders och bli gemesm med Stågeässkols visio, då dess båd skolor hr gemesmmm och smm rektor. Ny visio är; E skol i uet, e skol för frmtide. Visioe skll fuger e övergripde ledstjär för ll i verksmhete, så tt det skps god förutsättigr för vrje idivid tt utveckls optimlt. Bro skol vill vr e tidselig skol utvecklr lärde på måg ol sätt, med hög kvlitet, hrmoisk rbetsmiljö och humor. Bro skol vill vr e skol där och vux käer sig välkom och trygg och där vrje elev möts med respekt. Läropl och värdegrud sk vr ledstjäror i udervisige. Bro skol vill vr e skol där vrje elev möts där de befier sig och utifrå förmåg och itresse ges möjlighet tt utveckls så lågt möjligt. 3.1 Rektors strtegier tt led skol Som ledre är mi mbitio tt vr lyhörd och ärvrde, tt h tid tt besök verksmhete. Det är vtigt tt h ett positivt och lösigsfokusert förhålligssätt, tt t fst på det fugerr br istället för tt fst i det ite fugerr. Prestige och låst positioer och llt för strt och rigid regler bidrr ite till ett gott klimt. Vi får ite fst i ett klimt där vi gör vi lltid hr gjort ut tt reflekter över vrför. Det är vtigt tt våg täk ytt. Mi mbitio är tt geom tt lyft god exempel bidr till tt sprid käsl v rbetsglädje, tt vrje medrbetre k gå till rbetet med e käsl v glädje och stolthet. Det llr vtigste är tt bemöt vrje elev och förälder med respekt. Ett gott smrbete och e hög trivsel ökr eleves möjligheter till e god skolgåg. Mi mbitio är också tt vr öppe, rk, ärlig och tydlig. Jg ser tt ett tydligt ledskp miskr riske tt medrbetre käer osäkerhet och frustrtio. Det är vtigt tt rbet för tt ll i orgistioe sk kä sig e ehet och tt effektiviser och rtioliser rbetet så tt vi fokuserr på rätt sker vid rätt tillfälle. Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 3(15)

4 Mi visio för Bro skol är tt vi sk vr e skol i frmkt är det gäller skolutvecklig. Vi sk h god trivsel bld både persol och, gott bemötde och e hög måluppfyllelse. 3.2 Skols systemtisk kvlitetsrbete Uderlg till kvlitetsredovisig läsåret är utveckligssmtl, medrbetrsmtl och läsårsutvärderig. Vi hr också vät elevekäter, tioell prov, eg observtioer och reflektioer, smt föräldrråd. Uder två temkvällr, smt uder APT hr vi diskutert och lysert resultt, smt rbett ktivt med vårt bemötde v med specif svårigheter och vd käeteckr e professioell skol. Geom lärledde smtl hr vi smmställt och lysert vår strk område respektive utveckligråde. Medrbetrekäte, geomfördes i december 2011, visr på hög trivsel bld medrbetr me också e tuff rbetsbelstig. 90% tycker tt det är roligt tt gå till rbetet. Återståede 10% istämmer delvis. 96,7% upplever rbetsglädje och 3,3% istämmer delvis. 36,7% ser dock tt de ite hr tid för återhämtig och reflektio, med 33,3% ser tt de edst delvis hr tid för detsmm. 46,7% hr uder det seste året upplevt hot och våld på rbetspltse. Vid vrje tillfälle uppges elev eller vårddshvre vr utsättre. Föräldrråd hr geomförts regelbudet och hr uder våre 2012 vrit välbesökt. Föräldrr är ktiv och visr eggemg för skols utvecklig och rbete. Elever 4 Arbetsorgistio fyr hörster 4.1 Br Elever Vårddshvre Grudskol Mrs 2012 Mrs 2011 Mrs 2010 Atl Atl klsser Geomsittligt tl per klss 16,67 14,33 14,67 Atl plcerde br i behov v särskilt stöd (åtgärdsprogrm) Atl plcerde br med t modersmål ä svesk Kommetrer: Elevekät Jg käer mig trygg i skol Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 4(15)

5 Skolrbetet gör mig så yfe så jg får lust tt lär mig mer Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Lärr i mi skol tr häsy till s åster Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Jg vet vd jg sk ku för tt å måle i de ol äme Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Lärr i mi skol hjälper mig i skolrbetet om jg behöver det Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Jg vet hur det går för mig i skolrbetet Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Mi lärre förvätr sig tt jg sk å måle i ll äme Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 5(15)

6 Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer ite lls Vet ej Elevekät. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Elevekät. Åtgärder för fortstt utvecklig: Elever - Ntioell prov Ntioell prov årskurs 3 Äme Delprov At l elev er Skriftlig räkemetoder Atl ått krvivå Adel ått krvivå Atl ått krvivå Räk i huvudet Tid och geometri Lheter, tllije och tlföljder Uppdelig v tl och helheter Are och volym Sttist, gruppuppgift Atl ått krvivå Adel ått krvivå Adel ått krvivå Svesk Mutlig uppgift Svesk Läsig skölitterär text Svesk Läsig fkttext Svesk Eleves högläsig Svesk Svesk Svesk Svesk Skrivuppgift: berättde text Skrivuppgift: stvig och iterpuktio Skrivuppgift: läsbrhet Skrivuppgift: beskrivde text Svesk drspråk Mutlig uppgift Svesk drspråk Läsig skölitterär text Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 6(15)

7 årskurs 3. Reflektioer, slutstser, lärdomr: årskurs 3. Åtgärder för fortstt utvecklig: Svesk årskurs 3. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Svesk årskurs 3. Åtgärder för fortstt utvecklig: Ntioell prov årkurs 6 Äme Delprov At l elev er Atl ått krvivå Adel ått krvivå Atl ått krvivå Atl ått krvivå Adel ått krvivå Adel ått krvivå Egelsk Smtl/tl Egelsk Lyss/förstå (skriv) Egelsk Läs/förstå (skriv) Egelsk Skriv Miiräkre, räkesätte Lägd, re, skl Tid, sttist Räkemetoder Svesk Svesk Svesk Svesk Svesk Läs, förstå litterär texter Läs förstå skpros Skrivuppgift berättde Skrivuppgift förklrde Läs smtl Svesk drspråk Svesk drspråk Svesk drspråk Svesk dr- Läs förstå litterär texter Läs förstå skpros Skrivuppgift berättde Skrivuppgift förklrde Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 7(15)

8 Äme Delprov At l elev er språk Atl ått krvivå Adel ått krvivå Atl ått krvivå Atl ått krvivå Adel ått krvivå Adel ått krvivå Svesk drspråk Läs, smtl Egelsk årskurs 6. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Egelsk årskurs 6. Åtgärder för fortstt utvecklig: årskurs 6. Reflektioer, slutstser, lärdomr: årskurs 6. Åtgärder för fortstt utvecklig: Svesk årskurs 6. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Svesk årskurs 6. Åtgärder för fortstt utvecklig: Ntioell prov årskurs 9 Äme Delprov At l elev er Atl ått krvivå Adel ått krvivå Atl ått krvivå Atl ått krvivå Adel ått krvivå Adel ått krvivå Svesk Provbetyg Svesk Läsförståelse Svesk Mutlig kommutio Svesk Skriftlig produktio Svesk drspråk Svesk drspråk Svesk drspråk Svesk drspråk Provbetyg Läsförståelse Mutlig kommutio Skriftlig produktio Provbetyg Egelsk Provbetyg Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 8(15)

9 Äme Delprov At l elev er Atl ått krvivå Adel ått krvivå Atl ått krvivå Atl ått krvivå Adel ått krvivå Adel ått krvivå Egelsk Mutlig kommutio Egelsk Receptiv förmåg Egelsk Skriftlig produktio Svesk årskurs 9. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Svesk årskurs 9. Åtgärder för fortstt utvecklig: årskurs 9. Reflektioer, slutstser, lärdomr: årskurs 9. Åtgärder för fortstt utvecklig: Egelsk årskurs 9. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Egelsk årskurs 9. Åtgärder för fortstt utvecklig: Äme Resultt smtlig äme Atl Atl ått måle Adel ått måle Adel ått måle Bild (BL) Egelsk (EN) Hem- och kosumetkuskp (HKK) Idrott och häls (IDH) (MA) Modersmål (ML) Mus (MU) Nturorieterde äme (NO) ÅK 3 Biologi (BI) Fys (FY) Kemi (KE) Smhällsorieterde äme (SO) ÅK 3 Geogrfi (GE) Histori (HI) Religioskuskp (RE) Smhällskuskp (SH) Slöjd (SL) Svesk (SV) Svesk drspråk (SVA) Tek (TE) Adel ått måle Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 9(15)

10 Reflektioer, slutstser, lärdomr: Åtgärder för fortstt utvecklig: Betyg Betyg mist godkät, del i % Bild (BL) Egelsk (EN) Hem- och kosumetkuskp (HKK) Idrott och häls (IDH) (MA) Moder språk (MSPR) Mus (MU) Biologi (BI) Fys (FY) Kemi (KE) Geogrfi (GE) Histori (HI) Religioskuskp (RE) Smhällskuskp (SH) Slöjd (SL) Svesk (SV) Svesk drspråk (SVA) Tek (TE) Reflektioer, slutstser. lärdomr: Åtgärder för fortstt utvecklig: Behörighet till gymsieskol i (%) ÅR Behörighet till gymsieskol (%) Reflektioer, slutstser, lärdomr: Åtgärder för fortstt utvecklig: Fktiskt meritvärde Defiitio: Meritvärdet utgörs v summ v betygsvärde för de 16 bäst betyge i eleves slutbetyg. Godkäd motsvrr värde 10, Väl godkäd värde 15 och Mycket väl godkäd värde 20. Mximlt k eleve få 320 poäg i meritvärde. I lyse igår edst fått betyg i ett eller fler äme. Summerig v vrje vgågselevs meritvärde dividert med tl vgågs i kommue. Meritvärde hr beräkts för vgågs hr fått betyg i ett eller fler äme. Resultt på kommuivå vser edst kommul skolor, d.v.s. skolor där kommue är huvudm. Summerig Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 10(15)

11 v vrje vgågselevs meritvärde dividert med tl vgågs på skol. Meritvärde hr beräkts för vgågs hr fått betyg i ett eller fler äme. Resultt på skolivå vser både kommul och friståede skolor (skolor med eskild huvudm och ger slutbetyg eligt det mål- och kuskpsrelterde betygssystemet). ÅR Fktiskt meritvärde Gullmrsskol Fktiskt meritvärde rsgeomsitt Reflektioer, slutstser, lärdomr: Åtgärder för fortstt utvecklig: Smverk hem och skol Föräldrråd hr geomförts regelbudet och hr uder våre 2012 vrit välbesökt. Föräldrr är ktiv och visr eggemg för skols utvecklig och rbete. All vårddshvre hr erbjudits utveckligssmtl uder både höst- och vårtermi. All vårddshvre hr vrit ibjud till ett föräldrmöte uder hösttermie. Uder vårtermie hr vårddshvre till två elevgrupper erbjudits ytterligre föräldrmöte. All vårddshvre hr kotiuerlig kotkt med klssförestådre. E del hr hr tätre kotkter med skol, i form v veckovstämigr, smrådsmöte och vid hämtig och lämig på fritidshemme, bsret på behov och övereskommelser. Vi rbetr ktivt med devise tt ett gott, flexibelt och tillmötegåede smrbete med hemmet är v störst vt för vår s välmåede och resultt. I elighet med Skolispektioes sypukter hr rutier för klgomålshterig reviderts. Se bilg 2. Ig klgomål på Bro skol hr ommit. 4.2 Medrbetre Atl ställd (tjäster) 7 - vrv pedgoger 7 Sjukfråvro Kommetrer: Medrbetrekät Frågor Jg upplever rbetsglädje Jg käer mig delktig och hr iflytde över mi rbetsistser Jg tr svr för mi rbetsuppgifter Jg upplever mig h tid för återhämtig Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt 46, ,7 33,3 36,7 Stämmer ite lls Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 11(15)

12 Frågor och reflektio Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Reflektioer, slutstser och lärdomr Siffror är e smmslgig v de resultt hel distrtet, Bro skol och Stågeässkol visde. Medrbetrekäte, geomfördes i december 2011, visr på hög trivsel bld medrbetr me också e tuff rbetsbelstig. 90% tycker tt det är roligt tt gå till rbetet. Återståede 10% istämmer delvis. 96,7% upplever rbetsglädje och 3,3% istämmer delvis. 36,7% ser dock tt de ite hr tid för återhämtig och reflektio, med 33,3% ser tt de edst delvis hr tid för detsmm. 46,7% hr uder det seste året upplevt hot och våld på rbetspltse. Vid vrje tillfälle uppges elev eller vårddshvre vr utsättre. Åtgärder för fortstt utvecklig: Utifrå medrbetrekäte hr persole tillsmms vlt tt prioriter ågr utveckligråde sk utvärders vid ol tillfälle uder ästkommde läsår. E hdligspl hr upprättts. Se bilg 3. Åtgärder för fortstt utvecklig: 4.3 Arbetsmiljö De psykisk rbetsmiljö hr uder läsåret vrit påfrestde för persole, vilket k bero på fler ol fktorer. Briste på kotiuitet i ledrskp, med tillfällig lösigr och byte v rektorer, hr upplevts väldigt stressde. De elevgrupp fis på Stågeässkol är krävde. Det är måg br med stor behov, såväl psykisk, socil, kuskpsmässig. Det är ett hårt belstt område tt rbet i. Briste på fugerde tek och iteret är ytterligre e fktor perosle lyfter frm ett stort rbetsmiljöproblem. Det är svårt tt bedriv udervisig utifrå de y kurspler ut fugerde tek. Iformtio, iup och omdömesskrivig på Skolsid är vhägigt fugerde tek. Persole käer frustrtio över tt ite ku vr uppdterde och följ de utvecklig krävs. De utvärderig gjordes med ll persol i jui 2012 visr dock tt trivsel är hög på skol. Arbetsklimtet beskrivs öppet och tillåtde. Arbetet uder våre, med förhålligssätt i fokus upplevs mycket br och iställige till ledige är positiv. Måg ser med glädje frm emot kommde läsår och fortsättige v det utveckligsrbete påbörjts uder våre. Ovisshete är det gäller e evetuell smmslgig v Domreke hr upplevts psykiskt påfrestde för persole. Utvärderig i form v 4 frågor visr tt trivs på skol. Skolgårde upplevs mycket trevlig och fritidshemslokler ljus, moder och trevlig. 4.4 Ekoomi Då Bro skol ite lägre får ågot extr småskoletillägg är det mycket svårt tt få e god och fugerde verksmhet. Lärrs tid fylls med uppdrg, så rstvktsuppdrg. Det är få persoer tt fördel ll uppdrg på, vilket ger e sårbrhet. Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 12(15)

13 För tt kompeser för dett hr Bro skol legt med överresurs, vilket ger e orättvis getemot Stågeässkol hr fått spr motsvrde resurs. Behörighetsspekte och rbetet med i behov v särskilt stöd är svårt tt få fugerde. 5 Utveckligsorgistio 5.1 Skols prioriterde utveckligråde 1 Bkgrud till vl v prioritert område Då det på Bro skol fis måg med beteedeproblemt v ol slg krävs, äu mer, ett medvetet och professioellt bemötde v vux på skol. Det är vtigt tt vuxe ite skp fler koflter ä ödvädigt geom tt med sitt bemötde trigg igåg det beteede hos eleve m vill udv. Det är vtigt med ett gott smspel mell vux, så tt persole k stödj och hjälp vrdr i svår situtioer. Höste 2011 vr e tuff period på skol, och persole upplevde tt de gled ifrå vrdr och de hjälpsmhet tidigre fuits försv. Det vr turbulet i måg elevgrupper och persole skde si föregåede rektors systemtisk rbete med persole. Högst prioritet uder våre 2012 hr därför vrit tt rbet med tt återskp e gemeskp på skol, där persole hjälper vrdr och där "ll br är lls br". Vidre hr fokus legt på tt hitt former för professioellt bemötde och hur m k skp lösigr tillsmms med på ett proktivt sätt. Geomförd istser All persol hr läst boke "Vilse i skol" v Ross W Gree. Uder två temkvällr hr vi i grupper diskutert iehållet och delt upplevelser och erfreheter. Mell dess tillfälle hr persole trät på tt väd de redskp preseters i boke. Uder APT -möte och e gemesm studiedg i jui hr vi kopplt ihop diskussioer mell ol yrkesktegorier geom lärledde smtl. Utbildigsistser i form v kogitiossimultor, klipp frå svt:s progrm "Mitt huvud är e torktumlre" etc. hr komplettert rbetet. Reflektioer, slutstser, lärdomr Arbetet hr upplevts mycket positivt. Persole är professioell, lösigsfokuserd och prestigelös. De delr med sig v si erfreheter och stödjer vrdr. E medvetehet i hur vi gerr getemot i llmähet och med specif beteedesvårigheter i syerhet sys tydligt. De verktyg preseters i boke "Vilse i skol" hr väts och upplevs god hjälp. Klimtet på skol hr vsevärt förbättrts, både i vår elevgrupper och persole emell, vilket uderstryks v persolutvärderig och elevekätsvr. Arbetet hr lett till reflektioer krig hur vi k väd vår stödistser och vd är hjälpsmt i ol situtioer Åtgärder för fortstt utvecklig: I ugusti geomförs e gemesm studiedg där Specilpedgogisk skolmydighete deltr. Tke är tt fördjup persoles kuskper krig digoser ADHD, utism och hur udervisige krig med dess vårigheter på bäst sätt k Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 13(15)

14 läggs upp. På vrje pt plers gemesmm diskussiosfrågor rör förhålligssätt och smsy. Vi förädrr och strukturerr rbetet för i behov v stöd, för tt få e mer effektiv orgistio. Tillsättdet v e kurtor på skol breddr elevhälsotemet och fyller e vtig fuktio i hel skol rbete krig i behov v stöd och hjälp. Förhoppige är också tt dett bidrr till tt dr fuktioer, så specilpedgog, i fortsättige k väd si kompetes till det de är vsedd, vilket ytterligre k bidr till e höjig v kvlitetet på skol. 5.2 Skols prioriterde utveckligråde 2 Bkgrud till vl v prioritert område Geomförd istser Reflektioer, slutstser, lärdomr Åtgärder för fortstt utvecklig: 5.3 Skols prioriterde utveckligråde 3 Bkgrud till vl v prioritert område Geomförd istser Reflektioer, slutstser, lärdomr Åtgärder för fortstt utvecklig: 6 Presettio v fritidshemmet Fritidshemmets visio/verksmhetsidé Fritidshemmets visio/verksmhetsidé Vi rbetr efter de gemesmm policy och det gemesmm kvlitetsrbete, i Lysekils kommu, hr frmrbetts för Fritidshemme. Se bilg. Rektors strtegier tt led fritidshemmet Ett ärvrde ledrskp är vtigt för tt få e god verksmhet. För tt få hög kvlitet hr yckelpersoer utsetts. Dess vrr för de övergripde plerige v verksmhete. Fokus på Fritidshemme hr gjorts iför läsåret Fritidspedgoger hr fått extr tid till plerig och till tt geomför rstktiviteter. Att utyttj Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 14(15)

15 persoles kompetes på rätt sätt leder till e högre kvlitet. Fritidshemmets systemtisk kvlitetsrbete Vi följer det årshjul är frmtget för fritidsverksmhete i Lysekils kommu. Se bilg. Fritidshemmets utveckligråde Det pågåede rbetet med förhålligssätt, geomförts uder våre -12 på hel Bro skol, fortlöper. Det är vtigt tt vi hr e smsy och tt persol itr e medvete strtegi och hållig, så tt vi med vårt gerde ite utlöser de beteede vi öskr misk. Det är vtigt tt ger pro-ktivt och tt i smtl och övereskommelser med bre hittr vägr för tt udv problem. Vi behöver också rbet vidre med tt ytterligre stärk vårt professioell förhålligssätt getemot vårddshvre. Fritidshemme står iför e utmig i frmtide. Om e förskolevdelig flyttr i på Bro skol sk fritidhemsverksmhete bedrivs på 3 våigr. Att hitt prktisk lösigr och få till ett fugerde tillsyssvr kommer tt kräv mycket. 7 Utster mot frmtide För frmtide och för tt vi på skol sk ku lev upp till de krv åläggs oss i och med lgr 11, krävs e uppdterig och ivesterig i digitl tek. Vi hopps ku få ivesterigsmedel för dett ädmål. Vi hr fortstt låg peroslomsättig med e ktiv och lösigsfokuserd persol. Vi rbetr med tt h e hög kvlietet och e verksmhet tt kä stolthet över. Skols måluppfyllelse kommer fortstt tt ligg högt. Måluppfyllelse i egelsk kommer tt h förstärkts geom målmedvetet rbete. Bro med omejd är e växde kommudel och vi kommer fortstt tt h ett högt elevtl och ett hårt ryck på vår fritidshem. Vår hr e mycket vrierd sociokulturell bkgrud och måg uttrycker psykisk ohäls. Vi hr måg föräldrr uttrycker osäkerhet i si föräldrroll. Resursfördeligssystemet tr ite häsy till tt vår hr ökde behov v vux, lärre och kurtorsstöd i skol, ut behöver förädrs. E elev i vårt område kräver geerellt mer resurs ä på dr ställe i kommue. Geom ökt elevuderlg får skol fis kvr, me hr ett mycket mer flexibelt smrbete med Stågeässkol. Vi iför uder kommde läsår ett ytt IUP-hjul där vi hopps få ett bättre flöde mell omdöme, utveckligssmtl och betyg. Se bilg. Upprbetig v y Skolsid kommer tt ske ktivt uder ästkommde läsår. Vi rbetr för tt gör Skolsid till ett levde verktyg och ett dilogforum för vårddshvre, elev och skol. 8 Bilgor Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 15(15)

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten.

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten. Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm f å Sätr Sätr Sätrskoges turreservt Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge sv ä ge Skärhol msbäcke Sk ä rh ol m VA-sttio och mottgigssttio

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Vi bygger ut Blå linje till Nacka

Vi bygger ut Blå linje till Nacka Vi bygger ut Blå lije till ck Välkomme till smråd om förlägige v tuelbs Blå lije frå Kugsträdgårde till ck C. Tyck till om möjlig läge för sttiosuppgågr. et sker i smbd med rbetet tt t frm ett förslg till

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

11.7 Kortversion av Kapitel INTEGRALBEGREPPET

11.7 Kortversion av Kapitel INTEGRALBEGREPPET 498 11. INTEGRALBEGREPPET Defiitio 11.16 R är e obestämd itegrl. De beteckr e primitiv fuktio till f(x). Vi smmfttr skillder mell bestämd och obestämd itegrler: Obestämd itegrl: itegrle skr gräser. De

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

ÖPPNA OCH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Några viktiga andragradskurvor: Cirkel, ellips, hyperbel och parabel.

ÖPPNA OCH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Några viktiga andragradskurvor: Cirkel, ellips, hyperbel och parabel. ÖPPNA OH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Någr viktig drgrdskurvor: irkel ellips hyperbel och prbel.. irkels ekvtio irkel med cetrum i och rdie hr ekvtioe pq O Amärkig. Edst

Läs mer

Matte C. Översikt. Funktioner. Derivatan. Användning av derivatan. Exponentialfunktionen. Logaritmiska funktioner. Geometriska summor

Matte C. Översikt. Funktioner. Derivatan. Användning av derivatan. Exponentialfunktionen. Logaritmiska funktioner. Geometriska summor Mtte C Översikt Fuktioer Poteslgr Potesuktioer Polomuktioer o Väde/vtgde uktio o M/mi pukter tersspukt o Tget Lösigsmetoder ör : grdre Rtioell uktioer Derivt Deiitio v derivt o Vis ör C Deriverigsregler:

Läs mer

10 12 Sid. 5 Sid. Undersökning om ungas bibelläsande Sid 6 7. Svenska Bibelsällskapets tidning 1/2011. Möt Timotheos, en förebild för unga människor.

10 12 Sid. 5 Sid. Undersökning om ungas bibelläsande Sid 6 7. Svenska Bibelsällskapets tidning 1/2011. Möt Timotheos, en förebild för unga människor. Svesk Bibelsällskpets tidig 1/2011 Udersökig om ugs bibelläsde Sid 6 7 Om Bibelsjte och ugdomrs frågor. Sid 5 Sid Bibels dg specil. 10 12 Sid Påverks brbiblr v smtides morl? Sid Möt Timotheos, e förebild

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Per Linder Sid 1 ( 5 ) Detta dokument är utformat för att svara på Trafikförvaltningens yttrande från programsamrådet.

Per Linder Sid 1 ( 5 ) Detta dokument är utformat för att svara på Trafikförvaltningens yttrande från programsamrådet. rev 20-04 - 04 Per Lider Sid ( ) Tuelb Dett dokumet är utformt för tt svr på Trfikförvltiges yttrde frå progrmsmrådet. Slutsts och Smmfttig Tillgäglighete till tuelbs biljetthll kommer tt vr fortstt god

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17 VERKSAMHETSPLAN Fröslundaskolan 16/17 1 KUNSKAPER Ökade kunskapsresultat Måluppfyllelsen ska öka för varje termin i alla ämnen i alla årskurser. Aktivitet: - Alla lärare skriver pedagogiska planeringar

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Stationsområdet

Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Stationsområdet Utställig Miljökosekvesbeskrivig till fördjupd översiktspl för Stiosområdet Utställigshdlig 2013-03-27, Västerås sd 1 2 Miljökosekvesbeskrivig till fördjupd översiktspl för Stiosområdet, Västerås sd, ÖP

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

I den här stencilen betraktar vi huvudsakligen reella talserie, dvs serier vars termer ak

I den här stencilen betraktar vi huvudsakligen reella talserie, dvs serier vars termer ak Armi Hlilovic: EXTRA ÖVIGAR SERIER (OÄDLIGA SUMMOR) Defiitio E serie är e summ v oädligt måg termer I de här stecile etrtr vi huvudslige reell tlserie, dvs serier vrs termer är reell tl (I slutet v stecile

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Råd skriftliga omdömen

Råd skriftliga omdömen Råd skriftliga omdömen BAKGRUND Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet.

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet. VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L3-L2-O3 1r (40) 5 2ss Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

vara en T- periodisk funktion som är integrerbar på intervallet ges av formlerna

vara en T- periodisk funktion som är integrerbar på intervallet ges av formlerna Armi Hlilovic: EXRA ÖVNINGAR FOURIERSERIER Deiitio (rigoometrisk serie Ett utryck v öljde orm [ cos( Ωx b si( Ω x är e trigoometrisk serie ] Amärkig: Först terme skriver vi som v prktisk skäl som vi örklrr

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET 13-1 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Vi har arbetat med att upprätta ett elevkontrakt under läsåret. Detta är

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

Information skriftliga omdömen

Information skriftliga omdömen Skriftliga omdömen Inför läsåret 2011-2012 infördes i grundskolan en ny samlad läroplan. I den ingår övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, kursplaner och kunskapskrav för respektive ämne. Många

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning Kvalitetsrapport 2013-14 Föllinge Barn och Utbildning Föllinge Barn och Utbildning Lisbeth Lehtipalo, tf rektor Förord Föllingebygdens Barn och Utbildning är ett rektorsområde i Krokoms kommun som är störst

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260 FF60 Geometrisk optik vildig med liser och speglr Geometrisk optik F7 eflektio och rytig F8 vildig, liser och speglr system F9 istrumet Geometrisk optik vildig med liser epetitio: eflektio och rytig rytig

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Smärtlindring vid medicinsk abort

Smärtlindring vid medicinsk abort Smärtlidrig vid medicisk abort EN JÄMFÖRANDE STUDIE VETENSKAPLIGT ARBETE UNDER ST ELIN SJÖLANDER HANDLEDARE MARIE BOLIN Itroduktio Smärta vid medicisk abort valig, smärtlidrig vid medicisk abort dåligt

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Varför ska man läsa?

Varför ska man läsa? Varför ska man läsa? Lgr 11, ämnet svenska: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstå

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

ETAPP 2 Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng

ETAPP 2 Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng ETAPP Hige VEGA LODGE modert i turskö terräg NYA TADDELEN VEGA vi är med och bygger frmtides Hige I populär Veg plerr vi för villor och kedjehus i två försäljigsetpper. Huse ligger i ett kupert och ostört

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Varför resa? www.polycom.com/varforresa

Varför resa? www.polycom.com/varforresa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mrs 2013 Med dgstidiges räckvidd fcktidiges fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA NER TIDNINGEN

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Grimsåsskolan

Kvalitetsanalys 14/15. Grimsåsskolan Kvalitetsanalys 14/15 Grimsåsskolan Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 6 Inflytande/delaktighet... 12 Arbete

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

lokala 10år! glokala.se En jubileumsskrift från Glokala folkhögskolan 2016

lokala 10år! glokala.se En jubileumsskrift från Glokala folkhögskolan 2016 lokl 10år! 2005 2015 glokl.se E jubileumsskrift frå Glokl folkhögskol 2016 10 år med Glokl folkhögskol Fik och idéutbyte. Mrie tillsmms med delr v styrelse och persole, höste 2015. Iugusti 2004 börjde

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16 ihm Y THME HELSIGORGS HM -0- y Väste fullt utbyggd r Söd boc t Ste g ig ott Dr Helsiki Oslo ksg Tlli t Jär t g gs vä E4 gt / Sjö Göteborg Fältrpsväge Södergtsvidukte ih är vårt förslg på hur Helsigborgs

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-161 sid 1 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Föräldrars

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

Kvalitetsrapport Frövi F-6

Kvalitetsrapport Frövi F-6 2015-06-18 Kvalitetsrapport Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 2015-06-18 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade

Läs mer

Nytt. Christina Båssar Korsnäs nya kommundirektör Läs mer på sidorna 4-5. Veteranfest Festlig veteranfest i Bjurbäck Läs mer på sidan 7

Nytt. Christina Båssar Korsnäs nya kommundirektör Läs mer på sidorna 4-5. Veteranfest Festlig veteranfest i Bjurbäck Läs mer på sidan 7 ORSNÄS Nr 3 8.5.2015 Christi Båssr Korsäs y kommudirektör Läs mer på sidor 4-5 Veterfest Festlig veterfest i Bjurbäck Läs mer på sid 7 Suomekielie yhteeveto Sivuill 35-40 ANITAS rut Kvrkes skärgård är

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer