Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!"

Transkript

1 Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid!

2 Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus som rymmer mer ä du r. Här vätr rolig och yttig sker för både stor och små. Huset fullt v MATTE Ny Bobldet säger hej! Burlövs Bostäder hr vårstädt i Bobldet. Med e y och fräsch desig vill vi gör bldet äu bättre för dig. Här hittr du lltid trevlig läsig, iformtio och yheter som gäller ditt boede. Bobldet igår i de y grfisk profil som vi på Burlövs Bostäder hr rbett frm uder höste Vi hopps tt du käer ige oss direkt vr vi ä dyker upp. Ny Bobldet kommer ut tre gåger per år. Tips och idéer? Hör gär v dig med äme och iformtio som du vill läs om i Bobldet. Mil till SANDRA LARSSON MARKNADSANSVARIG ANSVARIG UTGIVARE: BIRGITTA SANDELL REDAKTION: BIRGITTA SANDELL, SANDRA LARSSON, INGRID NILSSON, ERNA OLSSON TELEFON: DALBYVÄGEN 35, BOX 103, ARLÖV TEXT & LAYOUT: WONDERLEAP & EIGHT MAGI OCH MAQLUBA Vi vill fyll huset med liv och kultur. Vi vill fyll huset med liv och kultur, berättr Mrcus Belltrecci, e v de drivde bkom Multiteket. På uppdrg v Burlövs Bostäder skpr h positiv fritidsktiviteter på Vårbogårde för områdets br och ugdomr mell 6-12 år. Sportitresserde br hr måg klubbr och träigsformer tt välj mell. För de som vill håll på med skpde verksmhet är det oft svårre. Vårbogårde sk vr e plts där m dsr, spelr teter och musik, lär sig troll eller lg mt. Det är mist lik viktigt. Igrid, Torgy och Birgitt E timme vrje osdg står dörre öppe till läxhjälpe. Det är Rädd Bre, e v Multitekets smrbetsprters, som bjuder i. Läxhjälpr Torgy, Igrid och Birgitt är i full gåg är Bobldet hälsr på. Idg får de hjälp till med tres multipliktiostbell, klock, läsig och egelsk. Vi bidrr med e plts där m k gör läxor i lug och ro. Jg tror tt måg br hr svårt tt hitt e ege hör hemm. Viss kommer frå stor fmiljer och ders föräldrr hier kske ite med. Måg hr utldsfödd mmmor och pppor och vill h extr hjälp med sveskläx. Vi bidrr med e plts där m k gör läxor i lug och ro, berättr Torgy. Igrid är pesioerd lärre. Ho vet hur viktig de först åre i skol är. Mtte och läsförståelse ger bre e grud tt bygg vidre på. Måg v bre k vr tekiskt duktig läsre, de läser orde perfekt. Me de hr låg läsförståelse, de vet ite vd orde betyder. Igrid är og med tt st upp, fråg och förklr. Vd är e bistro? Vd är skillde på bdge och gips? Vd är egetlige krmeller? Birgitt berättr tt e hög del br i Burlöv lever i ekoomiskt utstt fmiljer. Rädd bres loklföreig eggerr mäiskor som vill hjälp till. Läxhjälp kädes som ett v de strkste behove är vi strtde vår verksmhet i Burlöv. Persolige ger det mig otroligt mycket. Bre blir gld är de får hjälp och gör frmsteg. Smker frå jordes ll hör Sed juri hr Vårbogårde äve e luchresturg med itertioell touch. Bsim, Fwziy, Njl, Shrzd och Feril går rbetsmrkdsutbildige Världes kök. I tre måder driver de verksmhete tillsmms med kocke Joh. forts. äst sid 2 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER

3 Vår husvärdr Det roligste med mitt y jobb är tt jg får rbet med byggfrågor. Se tycker jg om de socil bite, tt få hjälp till hyresgäster sk vr öjd det är e härlig utmig. Sve-Ige Rydh Korväge 63, Rpsväge 137 Jg håller igåg byggprojekte på Burlövs Bostäder. Det k hdl om reoverig, åtgärder vid felmäligr eller plerig v frmtid bygge. Jg rbetr dessutom med tt gå igeom och dokumeter ll vår fstigheter. Det gör vi för tt ku pler det löpde uderhållet på bäst sätt. Robert Borgqvist, projektledre Gör Ekström Elisetorpsväge 9-11, Jkob Persväge, Prkgt. Besiktigsm för ll område Världes kök - Bsim, Fwziy, Njl, Joh, Shrzd och Feril. Tke med Världes kök är tt ge kvior och mä med flyktigbkgrud möjlighete tt t sitt gruditresse för mt och utveckl det i ett professioellt kök, berättr Mrcus Belltrecci. Vår förhoppig är tt e prktisk resturgutbildig sk vr e skjuts i i rbetslivet. Det hdlr mycket om tt bygg självförtroede. Fyr v kvior kommer frå Kurdist. Feril hr si rötter i Jordie. För hee betyder Världes kök mycket. Jg trivs så br med tt jobb här. Jg och mi kompisr lär oss sker vrje dg, vi är lltid gld, berättr ho. I vr jg duktig på kurdisk mt, rbisk mt och bröd. Nu k vi lg mt frå hel världe. 4 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER Joh märker stor skilld frå först dge i juri. I börj vr ll ervös för tt t svr för mte som skulle servers till gäster. Självförtroedet i gruppe hr ökt eormt. Jg hr träfft så måg y mäiskor. Nu vågr ll fem lg y mt, bk kkor, bk bröd och prt med gäster. Det är väldigt roligt. Livet på e luchresturg bjuder måg tillfälle tt öv svesk. Vi skriver iköpslistor tillsmms, läser recepte högt och ll turs om tt stå i kss och jobb ute i mtsle, berättr Joh. Jg hr träfft och prtt med så måg y mäiskor de här måder. Förut vr jg hemm hel tide, säger Feril. Jg och tjejer drömmer om tt ku fortsätt jobb tillsmms. Efter tt de tre måder är slut vätr prktik på dr resturger. Joh str kvr och driver resturge i ytterligre tre måder, u med y deltgre. Världes kök är ett mycket lyckt projekt, om du frågr mig. All deltgr hr utvecklts oerhört på de kort tid och gäster öser beröm över mte. Vi är så gld för ll uppskttig vi får frå ll håll. MULTITEKET Progrm på multiteket.se LÄXHJÄLPEN Osdgr Ige förmäl, br titt i! VÄRLDENS KÖK Luch All vrdgr 50:- edst kott betlig. Jg hr lltid tyckt om tt lyser och täk lågsiktigt. Br ekoomisk plerig gör tt vi på Burlövs Bostäder k geomför ll de istser vi vill. Mi uppgift är tt håll koll på pegr i vår uderhållsprojekt. Jg följer upp budget och gör rpporter. Det är jättespäde. På ledig tid byter jg helt och jobbr med glr och ögofrsr på mi ege sköhetsslog. Jg blir gld v tt vr kretiv och hjälp mäiskor tt kä sig vckr. Mrti Doše, cotroller Jos Grberg Korväge 13-57, Hrkärrsväge, Blomsterväge Dori Bulucz Virvelväge, Betlehemsgt, V.Promede, Strdgt, Pilevlle Morg Lilj Kyrkogt, Dlbyväge, Torgt, Geuke, Skrttmåse, Nygt, Jkob Pers plts

4 Mrs Oe Mrs Oe är ett privt projekt med syftet tt grud e bosättig på Mrs. Projektet sk fi siers v sposorer och tv-rättigheter. Utvld strouter börjr utbilds 2015 och e först obemd frkost sk t sig till Mrs reser de först mäiskor. Miljoer kilometer till ärmst gre Ho flyttde till Arlöv och Burlövs Bostäder för tt det är bekvämt och är till mycket. Om tio år k sociologistudete Mrti sitt i e rymdfrkost med e ekel biljett till Mrs. M rti Johsso tycker om Arlöv för tt det är mysigt och ligger lite off. Lite off k m äve säg om resmålet i hees drömmr, grplete Mrs lockr mist 56 miljoer kilometer bort. Förr året sökte Mrti till Mrs Oe, det först privt projektet som vill gör Mrs till ett ytt hem för mäsklighete. Jg hr lltid vrit itresserd v sker som är lite orlud. Piojärprojekt som det här gör mig extr yfike, berättr Mrti v de sökde fick ej i vitrs. Kvr är Mrti och drygt tuse persoer frå hel världe. Ho prtr eggert om projektet. Jg hr kommit jättelågt och igests i processe. Nu vätr gruppitervjuer och tester. Mx 40 v oss kommer tt få heltidsställig och utbildig. 4% är ite måg, det är jg väl medvete om. Jg utgår ldrig frå tt jg ite k. Att chse är lite vr iget som hidrde Mrti frå tt sök. De flest hde säkert sgt kul grej och sed släppt det. När jg får e idé försöker jg istället täk Me vrför ite?. Om, om, om jg får chse tt åk till Mrs så vill jg ite hidr mig själv frå tt sök br för tt solikhete tt komm med ite är så hög. Jg utgår ldrig frå tt jg ite k, förklrr ho. Av sökde är uttg till äst steg. Sex kvior och fyr mä v dem kommer frå Sverige. De först bemde rymdfrkoste sk läm jorde Först ut är två kvior och två mä frå vrsi kotiet. Efter det sk bosättige fylls på vrtt år. Astrouter åker till Mrs på ekel biljett, helt ut grtier för hemfärd. Viss ser tt projektet är oetiskt. Att de som åker till Mrs riskerr tt dö i förtid på grud v strålig eller brist på fugerde sjukvård. Mi iställig är tt jg riskerr tt dö br jg sätter mig i bile, beskriver ho. Dör gör vi ll förr eller sere, jg vill lev vrje sekud frm tills dess. Kvr på jorde skulle Mrti läm föräldrr, sysko och väer. De vill h mig kvr här, smtidigt säger de tt jg hr rätt tt gör det jg vill med mitt liv. Mi är skulle ldrig ställ sig i väge för mi drömmr. Det stödet är oerhört värdefullt äve om jg ite får e plts på Mrs Oe. Mrti försöker tt ite fokuser för mycket på de evetuell rymdres. Adr sker i livet som studier och jobb behöver hees eergi mer just u. Går ho vidre till rud tre blir ävetyret mer kokret. Visst fuderr ho ibld på hur det skulle käs tt t äst stor steg för mäsklighete. Vr börjr m är det fis e helt y värld tt upptäck? På Mrs fis ige lyxkosumtio, llt är e bristvr. Där kommer vrdge hdl om tt producer syre, vtte och mt. Då fis det kppst utrymme tt fuder på om m luktr gott uder rymddräkte eller ite. Tck för di svr! Burlövs Bostäders kudekät väckte stort itresse. Tck till ll som tog sig tid tt svr på vår frågor. Ni hjälper oss tt bli äu bättre! Stort eggemg Vi delde ut ekäter och vi fick svr på hel v dem. E svrsfrekves på 62,2 % är högt för de här type v udersökigr. Det tyder på ett stort eggemg frå vår hyresgäster. Udersökige bestod v två huvuddelr. De e hdlde om service och bemötde. De dr tittde på hur öjd hyresgäster är med si lägeheter, pllösigr, llmä utrymme och utemiljöer. Fritextsvre som vslutde ekäte vr flitigt ifylld med kommetrer. Resultt i äst Bobld Vi kommer u gå igeom llt mteril och lyser det. Resulttet redoviss i äst Bobld. Svre kommer bild e stbil grud för Burlövs Bostäders rbete frmöver. Ett extr stort grttis till Gur Berli som v utlottige v e mådshyr i hyresgästekäte! 6 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER

5 De vätr på di idéer Vid årskiftet tog ABF Mlmö över svret för verksmhete i Burlöv. Det iebr e ystsig och flytt till y lokler. Nu står det mest klrt på Dlbyväge 25. Vd vill Burlövsbor lär sig? LISBETH JÖNSSON - ABF BURLÖV Vi hr red huit med rrgemg som förfttrbesök och föreläsigr. Dessutom är fler studiecirklr igåg, berättr Lisbeth Jössso, e v de svrig på ABF. Uder våre huserr de y fräsch lokler bld t krylmålig, yog, fghskt broderi, släktforskig och klligrfi. Me det fis plts för mycket mer. Vi vätr med tt köp i mteril och utrustig. Först behöver vi vet vd burlövsbor vill lär sig mer om. Jg ser frmför mig tt lokler sk lev hel dgr. All är välkom, säger Lisbeth. ABF:s grudtke är tt ge mäiskor chse tt förverklig si drömmr. DALBYVÄGEN 25, ARLÖV Här sk m få hjälp tt skp och t del v kultur och lär sig mer om smhällsfrågor. Deltgr hr stort iflytde över utbudet. All k strt e ege studiecirkel. Det är br tt kotkt oss och preseter si idé. M behöver dr ihop mist tre deltgre. Det k vr ett kompisgäg med ett gemesmt itresse eller ågr kollegor som vill lär sig ågot ytt, förklrr Lisbeth. ABF hr betytt mycket för Mlmö- och Ludbor. Jg hopps tt vi sk betyd lik mycket för mäiskor i Burlöv. Kotkt ABF Burlöv Dlbyväge 25 Tel: E-post: Våres studiecirklr* forts. äst sid Dt för ll grud Os 16/4 kl ggr, pris 500 kr Släktforskig med dtorstöd Må 14/4 kl ggr, pris 500 kr 8 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER Egelsk för ybörjre Fre 11/4 kl Tors 10/4 kl ggr, pris 300 kr Styd yog Tis 8/4 kl Tis 8/4 kl ggr, pris 300 kr Tryffel med mersmk Må 5/5 kl ggr, pris 100 kr Kostd för igredieser tillkommer. Afghskt broderi Tis 22/4 kl ggr, pris 100 kr Stickcfé All ivåer All torsdgr kl Kostdsfritt! Klligrfi prov på Lör 5/4 kl ggr, pris 100 kr *Progrmmet k komm tt ädrs. Målig med kryl Vttebserd oljefärg Os 16/4 kl ggr, pris 300 kr Resi smyckedesig Os 16/4 kl ggr, pris 300 kr Kostd för mteril tillkommer. Scrpbookig Os 9/4 kl ggr, pris 100 kr Kostd för mteril tillkommer. Tiffy glskost Må 28/4 kl ggr, pris 240 kr Kostd för mteril tillkommer.

6 Södg 27 pril kl , ABF i Burlöv, Fri etré Musik, flykt och mie Ndi l Khlidi med rötter i Irk och Egypte möter Gbriel Hermsso frå Sverige i e musiklisk res på fem språk. Preseterr gör Festivle s. m vi tillsm Mådg 1 mj kl 11.15, OBS: Arlövs teter, Fri etré Mer ä såg och ds Ug begåvigr frmträder i de musikl som vill väck eftertke krig äme som rsism, utförskp, homofobi, socilt och politiskt förtryck. Arrgörer ABF och Socildemokrter. Torsdg 8 mj kl , ABF i Burlöv, Fri etré Pekigsydromet KINA, MAKTEN, PENGARNA är reportgeguide som förklrr de y supermkte Ki. Det här är de uderhållde och gripde berättelse om hur de y supermktes ekoomi och politik fugerr. Möt Ol Wog, förfttre och jourlist med rötter i Ki. år ldgr i v isk festiv st t igr f ä e är tr, förest ll k si u m jui s, g e w, d stämi et blir sho. De gld k vrter. D r g d eter ll och k tivit ll! rm och räcker till med prog d ju b ms äster får i tillsm All hyresg t i brevlåd e ri e tt lo st sgä lott till hyre ier. v med mj- lkomme Vrmt vä i u j ll der på Bostä v åk kr/ rlövs ste 0 1 Bu r re. för Åk erposr e. ktior på/s std r t ko t jude b! Fredg 13 jui Vrmt välkomme till oss! 10 BOBL ADET N R Hsse Adersso bjuder upp till dst välkäd musik som pssr ll åldrr. T e svägom eller br stå och jut och bli uderhålle! Burlövs bgolfklubb hr bor öpp uder Burlövsfestivle. Prov på bgolf grtis uder festivle. All är välkom stor som små. ABF-progrmmet k komm tt ädrs. B U R LÖ V S B O S TÄ D E R Bob Steves orkester Dsmusik är de är som bäst! Utlottig v två hlv mådshyror för dig som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder! Glöm ite läm di lottkupog som du får i di ibjud! Hyresgästlotteri Utlottig v två hlv mådshyror för dig som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder! Glöm ite läm di lottkupog som du får i di ibjud! Södg 15 jui Kl ABF uderhåller r u fle Ä llr k Hyresgästlotteri Utlottig v två hlv mådshyror för dig som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder! Glöm ite läm di lottkupog som du får i di ibjud! Gr et tis ré Prkerig Burlöv ceter och Dlbyväge. Hyresgästlotteri Rdio och dr92 serverr yck, ö l och vmt Det är i. t me ite tillåtet d t ege dryck. t Lördg mell 19 och 23 bjuder Rdio92 på Summer Houseprty vid Sveshögsskol! Sommrkul i Arlöv med ABF och Verddi Allsåg, trubdur och ågot gott till kffet hos ABF. Mådg Fredg Strtr de 2 jui. Håll utkik efter dtum för grillig! Presettio överflödig ger teterpjäse Ruskby skol För progrm mil: ABF uderhåller Jo-P-Jo:z succe frå i fjol Burlövs hdikppväer Öpp möte: Osdgr Plts: ABF, Dlbyväge 25. Lördgr, ojäm veck Plts: Ludväge 67 Axels tivoli öppr Axels tivoli öppr Tuse trädgårdr 2014 och om luste tt vis si trädgård Trädgårdsjourliste och rlövsbo Guel Crlso berättr om Tuse Trädgårdr 2014 och om luste tt vis si trädgård. Läsig: Mådgr Osdgr Plts: Dlbyväge 25 Kl Osdg 14 Mj kl , ABF i Burlöv, Fri etré AA-gruppe Ageläget Lördg 14 jui Kl P BURLÖVS CENTER SVENSHÖGSPARKEN P Viktig kotkter Växel Felmäl Måd-fred Burlövsportle Bredbd, tv och telefoi Kbel-TV och Iteret Com Hem Kudtjäst och felmäl Prkerigsövervkig Q-Prk Felmäl utomter, felmäl övrigt Skdedjursbekämpig Aticimex Vid skdemäl häviss till försäkrig vi Folksm med försäkrigsummer Måd-fred , luchstägt Trygghetsjoure Måd-fred efter och helger (vid kut fel eller störigr efter kotorstid) Hemförsäkrig geom Burlövs Bostäder Vid skd eller ibrott rig Läsförsäkrigr Måd-fred

7 ÖPPETTIDER UNDER HELGERNA: Box 103, Arlöv Vi återvier di frityrolj Miljörbetet på Burlövs Bostäder utveckls städigt. Seste ytt är ismlig v frityroljor. Eergi i olj k återvis och bli till exempel biogs till bilr och bussr. Skärtorsdg stäger kotoret kl pril stäger kotoret kl 12 2 mj stäger kotoret kl /5 hr kotoret stägt 28/5 stäger kotoret kl 12 30/5 hr kotoret stägt 5/6 stäger kotoret kl 12 SEMESTERSTÄNGT V. 29 Uder tide 23 jui tom 15 ugusti stäger kotoret kl 17 på mådgr och kl 15 tisdg-fredg. Vrför? Frityroljor som hälls er i vloppet ställer till problem. Fettet i olj k i värst fll täpp ige vloppsröre och det kostr stor summor tt spol ret. Stopp i vloppet k äve led till fuktskdor som drbbr vår hyresgäster. Vi strtr projektet på följde dresser: Elisetorpsväge 7, 9 och 11 Betlehemsgt 3-17 Fel i di bostd? Amäl på hemsid. Felmäl gör du sbbst och smidigst på vår hemsid. 1. Gå i på burlovsbostder.se. Vårstädig? Vi kommer h cotirr ståede för tömig v grovsopor. Det kommer äve tt fis e släpvg för elektroikskrot ståede vid cotier. Följde tider gäller: 24/4 23/4 Rpsväge 117, på prkerige Dlbyväge 20 A, på gräsmtt gvel Dlbyväge 17, gvel Korväge 67, på prkerige Prkgt 20, vid miljöhuset Västr promede, utför etré 3-5 Jkob persväge 15, vid gvel Virvelväge 303, vädpltse Hrkärr, vid sid v husvärdskotoret Korväge 27, vid prkerige Elisetorpsväge, på prkerige mitt emot 11: 2. Klick på Mi sidor uppe i mey. 3. Logg i med persoummer och löse. 4. Fyll i di felmäl. 5. När vi fått i mäl k du följ vårt rbete här. Adr sätt tt mäl Telefo Vrdgr mell kl Telefotid: mådg tisdg-torsdg fredg Luchstägt: Kotoret stägt: mj Dlbyväge 35, Arlöv Besökstid: mådg tisdg-torsdg fredg Luchstägt: Kotoret stägt: mj Felmäl

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa Värd yheter 2:2012 för dig om bor ho familjebotäder frida boie Glamour gör o mer kreativa ett öje att tvätta Ega tillval ökade trivel i Ket och Marie ya lägehet Framtide boede Tre röter om framtide Göteborg

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Månadens bostäder till salu FRÅN SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING: SID 2, 4-8

Månadens bostäder till salu FRÅN SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING: SID 2, 4-8 HEL DE BOSTDSTIDIG ÄR ÄR E E OS FRÅ SVESK FSTIGHETSFÖRMEDLIG för förändring? Foto: Zentuvo PRIL Månadens bostäder till salu FRÅ SVESK FSTIGHETSFÖRMEDLIG: SID 2, 4-8 Hur energismart är du? LL K GÖR ÅGOT

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer