Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!"

Transkript

1 Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid!

2 Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus som rymmer mer ä du r. Här vätr rolig och yttig sker för både stor och små. Huset fullt v MATTE Ny Bobldet säger hej! Burlövs Bostäder hr vårstädt i Bobldet. Med e y och fräsch desig vill vi gör bldet äu bättre för dig. Här hittr du lltid trevlig läsig, iformtio och yheter som gäller ditt boede. Bobldet igår i de y grfisk profil som vi på Burlövs Bostäder hr rbett frm uder höste Vi hopps tt du käer ige oss direkt vr vi ä dyker upp. Ny Bobldet kommer ut tre gåger per år. Tips och idéer? Hör gär v dig med äme och iformtio som du vill läs om i Bobldet. Mil till SANDRA LARSSON MARKNADSANSVARIG ANSVARIG UTGIVARE: BIRGITTA SANDELL REDAKTION: BIRGITTA SANDELL, SANDRA LARSSON, INGRID NILSSON, ERNA OLSSON TELEFON: DALBYVÄGEN 35, BOX 103, ARLÖV TEXT & LAYOUT: WONDERLEAP & EIGHT MAGI OCH MAQLUBA Vi vill fyll huset med liv och kultur. Vi vill fyll huset med liv och kultur, berättr Mrcus Belltrecci, e v de drivde bkom Multiteket. På uppdrg v Burlövs Bostäder skpr h positiv fritidsktiviteter på Vårbogårde för områdets br och ugdomr mell 6-12 år. Sportitresserde br hr måg klubbr och träigsformer tt välj mell. För de som vill håll på med skpde verksmhet är det oft svårre. Vårbogårde sk vr e plts där m dsr, spelr teter och musik, lär sig troll eller lg mt. Det är mist lik viktigt. Igrid, Torgy och Birgitt E timme vrje osdg står dörre öppe till läxhjälpe. Det är Rädd Bre, e v Multitekets smrbetsprters, som bjuder i. Läxhjälpr Torgy, Igrid och Birgitt är i full gåg är Bobldet hälsr på. Idg får de hjälp till med tres multipliktiostbell, klock, läsig och egelsk. Vi bidrr med e plts där m k gör läxor i lug och ro. Jg tror tt måg br hr svårt tt hitt e ege hör hemm. Viss kommer frå stor fmiljer och ders föräldrr hier kske ite med. Måg hr utldsfödd mmmor och pppor och vill h extr hjälp med sveskläx. Vi bidrr med e plts där m k gör läxor i lug och ro, berättr Torgy. Igrid är pesioerd lärre. Ho vet hur viktig de först åre i skol är. Mtte och läsförståelse ger bre e grud tt bygg vidre på. Måg v bre k vr tekiskt duktig läsre, de läser orde perfekt. Me de hr låg läsförståelse, de vet ite vd orde betyder. Igrid är og med tt st upp, fråg och förklr. Vd är e bistro? Vd är skillde på bdge och gips? Vd är egetlige krmeller? Birgitt berättr tt e hög del br i Burlöv lever i ekoomiskt utstt fmiljer. Rädd bres loklföreig eggerr mäiskor som vill hjälp till. Läxhjälp kädes som ett v de strkste behove är vi strtde vår verksmhet i Burlöv. Persolige ger det mig otroligt mycket. Bre blir gld är de får hjälp och gör frmsteg. Smker frå jordes ll hör Sed juri hr Vårbogårde äve e luchresturg med itertioell touch. Bsim, Fwziy, Njl, Shrzd och Feril går rbetsmrkdsutbildige Världes kök. I tre måder driver de verksmhete tillsmms med kocke Joh. forts. äst sid 2 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER

3 Vår husvärdr Det roligste med mitt y jobb är tt jg får rbet med byggfrågor. Se tycker jg om de socil bite, tt få hjälp till hyresgäster sk vr öjd det är e härlig utmig. Sve-Ige Rydh Korväge 63, Rpsväge 137 Jg håller igåg byggprojekte på Burlövs Bostäder. Det k hdl om reoverig, åtgärder vid felmäligr eller plerig v frmtid bygge. Jg rbetr dessutom med tt gå igeom och dokumeter ll vår fstigheter. Det gör vi för tt ku pler det löpde uderhållet på bäst sätt. Robert Borgqvist, projektledre Gör Ekström Elisetorpsväge 9-11, Jkob Persväge, Prkgt. Besiktigsm för ll område Världes kök - Bsim, Fwziy, Njl, Joh, Shrzd och Feril. Tke med Världes kök är tt ge kvior och mä med flyktigbkgrud möjlighete tt t sitt gruditresse för mt och utveckl det i ett professioellt kök, berättr Mrcus Belltrecci. Vår förhoppig är tt e prktisk resturgutbildig sk vr e skjuts i i rbetslivet. Det hdlr mycket om tt bygg självförtroede. Fyr v kvior kommer frå Kurdist. Feril hr si rötter i Jordie. För hee betyder Världes kök mycket. Jg trivs så br med tt jobb här. Jg och mi kompisr lär oss sker vrje dg, vi är lltid gld, berättr ho. I vr jg duktig på kurdisk mt, rbisk mt och bröd. Nu k vi lg mt frå hel världe. 4 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER Joh märker stor skilld frå först dge i juri. I börj vr ll ervös för tt t svr för mte som skulle servers till gäster. Självförtroedet i gruppe hr ökt eormt. Jg hr träfft så måg y mäiskor. Nu vågr ll fem lg y mt, bk kkor, bk bröd och prt med gäster. Det är väldigt roligt. Livet på e luchresturg bjuder måg tillfälle tt öv svesk. Vi skriver iköpslistor tillsmms, läser recepte högt och ll turs om tt stå i kss och jobb ute i mtsle, berättr Joh. Jg hr träfft och prtt med så måg y mäiskor de här måder. Förut vr jg hemm hel tide, säger Feril. Jg och tjejer drömmer om tt ku fortsätt jobb tillsmms. Efter tt de tre måder är slut vätr prktik på dr resturger. Joh str kvr och driver resturge i ytterligre tre måder, u med y deltgre. Världes kök är ett mycket lyckt projekt, om du frågr mig. All deltgr hr utvecklts oerhört på de kort tid och gäster öser beröm över mte. Vi är så gld för ll uppskttig vi får frå ll håll. MULTITEKET Progrm på multiteket.se LÄXHJÄLPEN Osdgr Ige förmäl, br titt i! VÄRLDENS KÖK Luch All vrdgr 50:- edst kott betlig. Jg hr lltid tyckt om tt lyser och täk lågsiktigt. Br ekoomisk plerig gör tt vi på Burlövs Bostäder k geomför ll de istser vi vill. Mi uppgift är tt håll koll på pegr i vår uderhållsprojekt. Jg följer upp budget och gör rpporter. Det är jättespäde. På ledig tid byter jg helt och jobbr med glr och ögofrsr på mi ege sköhetsslog. Jg blir gld v tt vr kretiv och hjälp mäiskor tt kä sig vckr. Mrti Doše, cotroller Jos Grberg Korväge 13-57, Hrkärrsväge, Blomsterväge Dori Bulucz Virvelväge, Betlehemsgt, V.Promede, Strdgt, Pilevlle Morg Lilj Kyrkogt, Dlbyväge, Torgt, Geuke, Skrttmåse, Nygt, Jkob Pers plts

4 Mrs Oe Mrs Oe är ett privt projekt med syftet tt grud e bosättig på Mrs. Projektet sk fi siers v sposorer och tv-rättigheter. Utvld strouter börjr utbilds 2015 och e först obemd frkost sk t sig till Mrs reser de först mäiskor. Miljoer kilometer till ärmst gre Ho flyttde till Arlöv och Burlövs Bostäder för tt det är bekvämt och är till mycket. Om tio år k sociologistudete Mrti sitt i e rymdfrkost med e ekel biljett till Mrs. M rti Johsso tycker om Arlöv för tt det är mysigt och ligger lite off. Lite off k m äve säg om resmålet i hees drömmr, grplete Mrs lockr mist 56 miljoer kilometer bort. Förr året sökte Mrti till Mrs Oe, det först privt projektet som vill gör Mrs till ett ytt hem för mäsklighete. Jg hr lltid vrit itresserd v sker som är lite orlud. Piojärprojekt som det här gör mig extr yfike, berättr Mrti v de sökde fick ej i vitrs. Kvr är Mrti och drygt tuse persoer frå hel världe. Ho prtr eggert om projektet. Jg hr kommit jättelågt och igests i processe. Nu vätr gruppitervjuer och tester. Mx 40 v oss kommer tt få heltidsställig och utbildig. 4% är ite måg, det är jg väl medvete om. Jg utgår ldrig frå tt jg ite k. Att chse är lite vr iget som hidrde Mrti frå tt sök. De flest hde säkert sgt kul grej och sed släppt det. När jg får e idé försöker jg istället täk Me vrför ite?. Om, om, om jg får chse tt åk till Mrs så vill jg ite hidr mig själv frå tt sök br för tt solikhete tt komm med ite är så hög. Jg utgår ldrig frå tt jg ite k, förklrr ho. Av sökde är uttg till äst steg. Sex kvior och fyr mä v dem kommer frå Sverige. De först bemde rymdfrkoste sk läm jorde Först ut är två kvior och två mä frå vrsi kotiet. Efter det sk bosättige fylls på vrtt år. Astrouter åker till Mrs på ekel biljett, helt ut grtier för hemfärd. Viss ser tt projektet är oetiskt. Att de som åker till Mrs riskerr tt dö i förtid på grud v strålig eller brist på fugerde sjukvård. Mi iställig är tt jg riskerr tt dö br jg sätter mig i bile, beskriver ho. Dör gör vi ll förr eller sere, jg vill lev vrje sekud frm tills dess. Kvr på jorde skulle Mrti läm föräldrr, sysko och väer. De vill h mig kvr här, smtidigt säger de tt jg hr rätt tt gör det jg vill med mitt liv. Mi är skulle ldrig ställ sig i väge för mi drömmr. Det stödet är oerhört värdefullt äve om jg ite får e plts på Mrs Oe. Mrti försöker tt ite fokuser för mycket på de evetuell rymdres. Adr sker i livet som studier och jobb behöver hees eergi mer just u. Går ho vidre till rud tre blir ävetyret mer kokret. Visst fuderr ho ibld på hur det skulle käs tt t äst stor steg för mäsklighete. Vr börjr m är det fis e helt y värld tt upptäck? På Mrs fis ige lyxkosumtio, llt är e bristvr. Där kommer vrdge hdl om tt producer syre, vtte och mt. Då fis det kppst utrymme tt fuder på om m luktr gott uder rymddräkte eller ite. Tck för di svr! Burlövs Bostäders kudekät väckte stort itresse. Tck till ll som tog sig tid tt svr på vår frågor. Ni hjälper oss tt bli äu bättre! Stort eggemg Vi delde ut ekäter och vi fick svr på hel v dem. E svrsfrekves på 62,2 % är högt för de här type v udersökigr. Det tyder på ett stort eggemg frå vår hyresgäster. Udersökige bestod v två huvuddelr. De e hdlde om service och bemötde. De dr tittde på hur öjd hyresgäster är med si lägeheter, pllösigr, llmä utrymme och utemiljöer. Fritextsvre som vslutde ekäte vr flitigt ifylld med kommetrer. Resultt i äst Bobld Vi kommer u gå igeom llt mteril och lyser det. Resulttet redoviss i äst Bobld. Svre kommer bild e stbil grud för Burlövs Bostäders rbete frmöver. Ett extr stort grttis till Gur Berli som v utlottige v e mådshyr i hyresgästekäte! 6 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER

5 De vätr på di idéer Vid årskiftet tog ABF Mlmö över svret för verksmhete i Burlöv. Det iebr e ystsig och flytt till y lokler. Nu står det mest klrt på Dlbyväge 25. Vd vill Burlövsbor lär sig? LISBETH JÖNSSON - ABF BURLÖV Vi hr red huit med rrgemg som förfttrbesök och föreläsigr. Dessutom är fler studiecirklr igåg, berättr Lisbeth Jössso, e v de svrig på ABF. Uder våre huserr de y fräsch lokler bld t krylmålig, yog, fghskt broderi, släktforskig och klligrfi. Me det fis plts för mycket mer. Vi vätr med tt köp i mteril och utrustig. Först behöver vi vet vd burlövsbor vill lär sig mer om. Jg ser frmför mig tt lokler sk lev hel dgr. All är välkom, säger Lisbeth. ABF:s grudtke är tt ge mäiskor chse tt förverklig si drömmr. DALBYVÄGEN 25, ARLÖV Här sk m få hjälp tt skp och t del v kultur och lär sig mer om smhällsfrågor. Deltgr hr stort iflytde över utbudet. All k strt e ege studiecirkel. Det är br tt kotkt oss och preseter si idé. M behöver dr ihop mist tre deltgre. Det k vr ett kompisgäg med ett gemesmt itresse eller ågr kollegor som vill lär sig ågot ytt, förklrr Lisbeth. ABF hr betytt mycket för Mlmö- och Ludbor. Jg hopps tt vi sk betyd lik mycket för mäiskor i Burlöv. Kotkt ABF Burlöv Dlbyväge 25 Tel: E-post: Våres studiecirklr* forts. äst sid Dt för ll grud Os 16/4 kl ggr, pris 500 kr Släktforskig med dtorstöd Må 14/4 kl ggr, pris 500 kr 8 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER Egelsk för ybörjre Fre 11/4 kl Tors 10/4 kl ggr, pris 300 kr Styd yog Tis 8/4 kl Tis 8/4 kl ggr, pris 300 kr Tryffel med mersmk Må 5/5 kl ggr, pris 100 kr Kostd för igredieser tillkommer. Afghskt broderi Tis 22/4 kl ggr, pris 100 kr Stickcfé All ivåer All torsdgr kl Kostdsfritt! Klligrfi prov på Lör 5/4 kl ggr, pris 100 kr *Progrmmet k komm tt ädrs. Målig med kryl Vttebserd oljefärg Os 16/4 kl ggr, pris 300 kr Resi smyckedesig Os 16/4 kl ggr, pris 300 kr Kostd för mteril tillkommer. Scrpbookig Os 9/4 kl ggr, pris 100 kr Kostd för mteril tillkommer. Tiffy glskost Må 28/4 kl ggr, pris 240 kr Kostd för mteril tillkommer.

6 Södg 27 pril kl , ABF i Burlöv, Fri etré Musik, flykt och mie Ndi l Khlidi med rötter i Irk och Egypte möter Gbriel Hermsso frå Sverige i e musiklisk res på fem språk. Preseterr gör Festivle s. m vi tillsm Mådg 1 mj kl 11.15, OBS: Arlövs teter, Fri etré Mer ä såg och ds Ug begåvigr frmträder i de musikl som vill väck eftertke krig äme som rsism, utförskp, homofobi, socilt och politiskt förtryck. Arrgörer ABF och Socildemokrter. Torsdg 8 mj kl , ABF i Burlöv, Fri etré Pekigsydromet KINA, MAKTEN, PENGARNA är reportgeguide som förklrr de y supermkte Ki. Det här är de uderhållde och gripde berättelse om hur de y supermktes ekoomi och politik fugerr. Möt Ol Wog, förfttre och jourlist med rötter i Ki. år ldgr i v isk festiv st t igr f ä e är tr, förest ll k si u m jui s, g e w, d stämi et blir sho. De gld k vrter. D r g d eter ll och k tivit ll! rm och räcker till med prog d ju b ms äster får i tillsm All hyresg t i brevlåd e ri e tt lo st sgä lott till hyre ier. v med mj- lkomme Vrmt vä i u j ll der på Bostä v åk kr/ rlövs ste 0 1 Bu r re. för Åk erposr e. ktior på/s std r t ko t jude b! Fredg 13 jui Vrmt välkomme till oss! 10 BOBL ADET N R Hsse Adersso bjuder upp till dst välkäd musik som pssr ll åldrr. T e svägom eller br stå och jut och bli uderhålle! Burlövs bgolfklubb hr bor öpp uder Burlövsfestivle. Prov på bgolf grtis uder festivle. All är välkom stor som små. ABF-progrmmet k komm tt ädrs. B U R LÖ V S B O S TÄ D E R Bob Steves orkester Dsmusik är de är som bäst! Utlottig v två hlv mådshyror för dig som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder! Glöm ite läm di lottkupog som du får i di ibjud! Hyresgästlotteri Utlottig v två hlv mådshyror för dig som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder! Glöm ite läm di lottkupog som du får i di ibjud! Södg 15 jui Kl ABF uderhåller r u fle Ä llr k Hyresgästlotteri Utlottig v två hlv mådshyror för dig som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder! Glöm ite läm di lottkupog som du får i di ibjud! Gr et tis ré Prkerig Burlöv ceter och Dlbyväge. Hyresgästlotteri Rdio och dr92 serverr yck, ö l och vmt Det är i. t me ite tillåtet d t ege dryck. t Lördg mell 19 och 23 bjuder Rdio92 på Summer Houseprty vid Sveshögsskol! Sommrkul i Arlöv med ABF och Verddi Allsåg, trubdur och ågot gott till kffet hos ABF. Mådg Fredg Strtr de 2 jui. Håll utkik efter dtum för grillig! Presettio överflödig ger teterpjäse Ruskby skol För progrm mil: ABF uderhåller Jo-P-Jo:z succe frå i fjol Burlövs hdikppväer Öpp möte: Osdgr Plts: ABF, Dlbyväge 25. Lördgr, ojäm veck Plts: Ludväge 67 Axels tivoli öppr Axels tivoli öppr Tuse trädgårdr 2014 och om luste tt vis si trädgård Trädgårdsjourliste och rlövsbo Guel Crlso berättr om Tuse Trädgårdr 2014 och om luste tt vis si trädgård. Läsig: Mådgr Osdgr Plts: Dlbyväge 25 Kl Osdg 14 Mj kl , ABF i Burlöv, Fri etré AA-gruppe Ageläget Lördg 14 jui Kl P BURLÖVS CENTER SVENSHÖGSPARKEN P Viktig kotkter Växel Felmäl Måd-fred Burlövsportle Bredbd, tv och telefoi Kbel-TV och Iteret Com Hem Kudtjäst och felmäl Prkerigsövervkig Q-Prk Felmäl utomter, felmäl övrigt Skdedjursbekämpig Aticimex Vid skdemäl häviss till försäkrig vi Folksm med försäkrigsummer Måd-fred , luchstägt Trygghetsjoure Måd-fred efter och helger (vid kut fel eller störigr efter kotorstid) Hemförsäkrig geom Burlövs Bostäder Vid skd eller ibrott rig Läsförsäkrigr Måd-fred

7 ÖPPETTIDER UNDER HELGERNA: Box 103, Arlöv Vi återvier di frityrolj Miljörbetet på Burlövs Bostäder utveckls städigt. Seste ytt är ismlig v frityroljor. Eergi i olj k återvis och bli till exempel biogs till bilr och bussr. Skärtorsdg stäger kotoret kl pril stäger kotoret kl 12 2 mj stäger kotoret kl /5 hr kotoret stägt 28/5 stäger kotoret kl 12 30/5 hr kotoret stägt 5/6 stäger kotoret kl 12 SEMESTERSTÄNGT V. 29 Uder tide 23 jui tom 15 ugusti stäger kotoret kl 17 på mådgr och kl 15 tisdg-fredg. Vrför? Frityroljor som hälls er i vloppet ställer till problem. Fettet i olj k i värst fll täpp ige vloppsröre och det kostr stor summor tt spol ret. Stopp i vloppet k äve led till fuktskdor som drbbr vår hyresgäster. Vi strtr projektet på följde dresser: Elisetorpsväge 7, 9 och 11 Betlehemsgt 3-17 Fel i di bostd? Amäl på hemsid. Felmäl gör du sbbst och smidigst på vår hemsid. 1. Gå i på burlovsbostder.se. Vårstädig? Vi kommer h cotirr ståede för tömig v grovsopor. Det kommer äve tt fis e släpvg för elektroikskrot ståede vid cotier. Följde tider gäller: 24/4 23/4 Rpsväge 117, på prkerige Dlbyväge 20 A, på gräsmtt gvel Dlbyväge 17, gvel Korväge 67, på prkerige Prkgt 20, vid miljöhuset Västr promede, utför etré 3-5 Jkob persväge 15, vid gvel Virvelväge 303, vädpltse Hrkärr, vid sid v husvärdskotoret Korväge 27, vid prkerige Elisetorpsväge, på prkerige mitt emot 11: 2. Klick på Mi sidor uppe i mey. 3. Logg i med persoummer och löse. 4. Fyll i di felmäl. 5. När vi fått i mäl k du följ vårt rbete här. Adr sätt tt mäl Telefo Vrdgr mell kl Telefotid: mådg tisdg-torsdg fredg Luchstägt: Kotoret stägt: mj Dlbyväge 35, Arlöv Besökstid: mådg tisdg-torsdg fredg Luchstägt: Kotoret stägt: mj Felmäl

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig!

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig! sept 2015 Söker Du y bostd eller kikr Du br lite? Det spelr ige roll. här fis bostde för just Dig! Det befitlig Elverket frå 1908 hr gett ispirtio till de y byggder i Elverket II. Det gml elverket kommer

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi # MARS 01 Mote Crlo Ksiolyx med gml or På sex hjul Husbusse är ders prdis P yssel ı påsk 9 miljoärer hittills Pysselälskre Emmy Ludström lär dig eklste kepe för

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

11 torsdag 14 februari 2013. GRATIS Köp & Sälj. Alla Hushåll och Företag i Piteå Årgång 3 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com

11 torsdag 14 februari 2013. GRATIS Köp & Sälj. Alla Hushåll och Företag i Piteå Årgång 3 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com 11 torsdg 14 februri 2013 pite.osportl.com veck GRATIS Köp & Sälj Läs mer på sid 6 Vi söker dig! Vi söker di g! Vill du blogg, skriv betrktelser, reseberättelser ig!! ch ddig. ooch... Är du suge på tt

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

PROGRAM 25 30 NOVEMBER

PROGRAM 25 30 NOVEMBER PROGRAM 25 30 NOVEMBER stockholmpoetry.se Stockholms itertioell poesifestivl 2014 Producet & kostärlig ledre MADELEINE GRIVE Produktiosgrupp YLVA GRIPFELT EFVA HSSON EMUEL HOLM STEPHIE DEMMLER MÅRTEN BARCK

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Varför resa? www.polycom.com/varforresa

Varför resa? www.polycom.com/varforresa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mrs 2013 Med dgstidiges räckvidd fcktidiges fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA NER TIDNINGEN

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Fair Trade Forum 2015 arrangeras av Uppsala Fairtrade City och Nätverket Rättvis Handel

Fair Trade Forum 2015 arrangeras av Uppsala Fairtrade City och Nätverket Rättvis Handel Fir Trde Forum 2015 rrgers v Uppsl Firtrde City och Nätverket Rättvis Hdel I smverk med: Tck till svår sposorer: Tck äve till: Coop Fir Mokey Fir Trde Ceter Fir Trde Återförsäljr Fir Ulimited Lidvlls Sckeus

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Nytt. Christina Båssar Korsnäs nya kommundirektör Läs mer på sidorna 4-5. Veteranfest Festlig veteranfest i Bjurbäck Läs mer på sidan 7

Nytt. Christina Båssar Korsnäs nya kommundirektör Läs mer på sidorna 4-5. Veteranfest Festlig veteranfest i Bjurbäck Läs mer på sidan 7 ORSNÄS Nr 3 8.5.2015 Christi Båssr Korsäs y kommudirektör Läs mer på sidor 4-5 Veterfest Festlig veterfest i Bjurbäck Läs mer på sid 7 Suomekielie yhteeveto Sivuill 35-40 ANITAS rut Kvrkes skärgård är

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260 FF60 Geometrisk optik vildig med liser och speglr Geometrisk optik F7 eflektio och rytig F8 vildig, liser och speglr system F9 istrumet Geometrisk optik vildig med liser epetitio: eflektio och rytig rytig

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken UtgivigsPl & OsPrislist 212 IGHESBRANSCHEN OBEROENDE IDNING FÖR FAS frligt som r bedömer tt måg fruktt De flest experte v förvätde rätehöjigr ite blir RÄNAN: Det blir trolige ite så 26 Nummer 9 september

Läs mer

Brf Landningsbanan. Planlösningar och prislista. Ett hem byggt för liv.

Brf Landningsbanan. Planlösningar och prislista. Ett hem byggt för liv. Brf Ladigsbaa Plalösigar och prislista Ett hem byggt för liv. Brf Ladigsbaa Apotek, Systembolag, Bak, Frisör, Blomsterhadel, Café, Luchrestaurag, Servicebutik, Hemtex, Lidex m. m. te e sv m ol rh Ka e

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS Fit sid. 2 5 Skriv orden till dern. Skriv meningr. Använd orden i burkrn. Lös ordflätn. Oj, här hr det blivit fel d. Det sk vr en penn. bok kk Vem är jg? Svret får du i de blå rutorn. båt fyr lego Jg tr

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap limham kalkbrottet Vackra hem i storslaget ladskap A tmosfäre krig boedet är särege, vacker och stil la. Stadsdele för livsjutare Nu bygger vi 48 smakfulla lägeheter i Limham. Välj mella två till fyra

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Nordanstigarn. Nu öppnar vi vår butik! 2011 - Nr 143. vi UTFÖR ALLT INOM GRÄV- & SCHAKT. Ring: 0652-170 48. www.berglundsbat.se

Nordanstigarn. Nu öppnar vi vår butik! 2011 - Nr 143. vi UTFÖR ALLT INOM GRÄV- & SCHAKT. Ring: 0652-170 48. www.berglundsbat.se Nordastigar 2011 - Nr 143 2 MAJ Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 144 ONSDAG

Läs mer