Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!"

Transkript

1 Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid!

2 Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus som rymmer mer ä du r. Här vätr rolig och yttig sker för både stor och små. Huset fullt v MATTE Ny Bobldet säger hej! Burlövs Bostäder hr vårstädt i Bobldet. Med e y och fräsch desig vill vi gör bldet äu bättre för dig. Här hittr du lltid trevlig läsig, iformtio och yheter som gäller ditt boede. Bobldet igår i de y grfisk profil som vi på Burlövs Bostäder hr rbett frm uder höste Vi hopps tt du käer ige oss direkt vr vi ä dyker upp. Ny Bobldet kommer ut tre gåger per år. Tips och idéer? Hör gär v dig med äme och iformtio som du vill läs om i Bobldet. Mil till SANDRA LARSSON MARKNADSANSVARIG ANSVARIG UTGIVARE: BIRGITTA SANDELL REDAKTION: BIRGITTA SANDELL, SANDRA LARSSON, INGRID NILSSON, ERNA OLSSON TELEFON: DALBYVÄGEN 35, BOX 103, ARLÖV TEXT & LAYOUT: WONDERLEAP & EIGHT MAGI OCH MAQLUBA Vi vill fyll huset med liv och kultur. Vi vill fyll huset med liv och kultur, berättr Mrcus Belltrecci, e v de drivde bkom Multiteket. På uppdrg v Burlövs Bostäder skpr h positiv fritidsktiviteter på Vårbogårde för områdets br och ugdomr mell 6-12 år. Sportitresserde br hr måg klubbr och träigsformer tt välj mell. För de som vill håll på med skpde verksmhet är det oft svårre. Vårbogårde sk vr e plts där m dsr, spelr teter och musik, lär sig troll eller lg mt. Det är mist lik viktigt. Igrid, Torgy och Birgitt E timme vrje osdg står dörre öppe till läxhjälpe. Det är Rädd Bre, e v Multitekets smrbetsprters, som bjuder i. Läxhjälpr Torgy, Igrid och Birgitt är i full gåg är Bobldet hälsr på. Idg får de hjälp till med tres multipliktiostbell, klock, läsig och egelsk. Vi bidrr med e plts där m k gör läxor i lug och ro. Jg tror tt måg br hr svårt tt hitt e ege hör hemm. Viss kommer frå stor fmiljer och ders föräldrr hier kske ite med. Måg hr utldsfödd mmmor och pppor och vill h extr hjälp med sveskläx. Vi bidrr med e plts där m k gör läxor i lug och ro, berättr Torgy. Igrid är pesioerd lärre. Ho vet hur viktig de först åre i skol är. Mtte och läsförståelse ger bre e grud tt bygg vidre på. Måg v bre k vr tekiskt duktig läsre, de läser orde perfekt. Me de hr låg läsförståelse, de vet ite vd orde betyder. Igrid är og med tt st upp, fråg och förklr. Vd är e bistro? Vd är skillde på bdge och gips? Vd är egetlige krmeller? Birgitt berättr tt e hög del br i Burlöv lever i ekoomiskt utstt fmiljer. Rädd bres loklföreig eggerr mäiskor som vill hjälp till. Läxhjälp kädes som ett v de strkste behove är vi strtde vår verksmhet i Burlöv. Persolige ger det mig otroligt mycket. Bre blir gld är de får hjälp och gör frmsteg. Smker frå jordes ll hör Sed juri hr Vårbogårde äve e luchresturg med itertioell touch. Bsim, Fwziy, Njl, Shrzd och Feril går rbetsmrkdsutbildige Världes kök. I tre måder driver de verksmhete tillsmms med kocke Joh. forts. äst sid 2 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER

3 Vår husvärdr Det roligste med mitt y jobb är tt jg får rbet med byggfrågor. Se tycker jg om de socil bite, tt få hjälp till hyresgäster sk vr öjd det är e härlig utmig. Sve-Ige Rydh Korväge 63, Rpsväge 137 Jg håller igåg byggprojekte på Burlövs Bostäder. Det k hdl om reoverig, åtgärder vid felmäligr eller plerig v frmtid bygge. Jg rbetr dessutom med tt gå igeom och dokumeter ll vår fstigheter. Det gör vi för tt ku pler det löpde uderhållet på bäst sätt. Robert Borgqvist, projektledre Gör Ekström Elisetorpsväge 9-11, Jkob Persväge, Prkgt. Besiktigsm för ll område Världes kök - Bsim, Fwziy, Njl, Joh, Shrzd och Feril. Tke med Världes kök är tt ge kvior och mä med flyktigbkgrud möjlighete tt t sitt gruditresse för mt och utveckl det i ett professioellt kök, berättr Mrcus Belltrecci. Vår förhoppig är tt e prktisk resturgutbildig sk vr e skjuts i i rbetslivet. Det hdlr mycket om tt bygg självförtroede. Fyr v kvior kommer frå Kurdist. Feril hr si rötter i Jordie. För hee betyder Världes kök mycket. Jg trivs så br med tt jobb här. Jg och mi kompisr lär oss sker vrje dg, vi är lltid gld, berättr ho. I vr jg duktig på kurdisk mt, rbisk mt och bröd. Nu k vi lg mt frå hel världe. 4 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER Joh märker stor skilld frå först dge i juri. I börj vr ll ervös för tt t svr för mte som skulle servers till gäster. Självförtroedet i gruppe hr ökt eormt. Jg hr träfft så måg y mäiskor. Nu vågr ll fem lg y mt, bk kkor, bk bröd och prt med gäster. Det är väldigt roligt. Livet på e luchresturg bjuder måg tillfälle tt öv svesk. Vi skriver iköpslistor tillsmms, läser recepte högt och ll turs om tt stå i kss och jobb ute i mtsle, berättr Joh. Jg hr träfft och prtt med så måg y mäiskor de här måder. Förut vr jg hemm hel tide, säger Feril. Jg och tjejer drömmer om tt ku fortsätt jobb tillsmms. Efter tt de tre måder är slut vätr prktik på dr resturger. Joh str kvr och driver resturge i ytterligre tre måder, u med y deltgre. Världes kök är ett mycket lyckt projekt, om du frågr mig. All deltgr hr utvecklts oerhört på de kort tid och gäster öser beröm över mte. Vi är så gld för ll uppskttig vi får frå ll håll. MULTITEKET Progrm på multiteket.se LÄXHJÄLPEN Osdgr Ige förmäl, br titt i! VÄRLDENS KÖK Luch All vrdgr 50:- edst kott betlig. Jg hr lltid tyckt om tt lyser och täk lågsiktigt. Br ekoomisk plerig gör tt vi på Burlövs Bostäder k geomför ll de istser vi vill. Mi uppgift är tt håll koll på pegr i vår uderhållsprojekt. Jg följer upp budget och gör rpporter. Det är jättespäde. På ledig tid byter jg helt och jobbr med glr och ögofrsr på mi ege sköhetsslog. Jg blir gld v tt vr kretiv och hjälp mäiskor tt kä sig vckr. Mrti Doše, cotroller Jos Grberg Korväge 13-57, Hrkärrsväge, Blomsterväge Dori Bulucz Virvelväge, Betlehemsgt, V.Promede, Strdgt, Pilevlle Morg Lilj Kyrkogt, Dlbyväge, Torgt, Geuke, Skrttmåse, Nygt, Jkob Pers plts

4 Mrs Oe Mrs Oe är ett privt projekt med syftet tt grud e bosättig på Mrs. Projektet sk fi siers v sposorer och tv-rättigheter. Utvld strouter börjr utbilds 2015 och e först obemd frkost sk t sig till Mrs reser de först mäiskor. Miljoer kilometer till ärmst gre Ho flyttde till Arlöv och Burlövs Bostäder för tt det är bekvämt och är till mycket. Om tio år k sociologistudete Mrti sitt i e rymdfrkost med e ekel biljett till Mrs. M rti Johsso tycker om Arlöv för tt det är mysigt och ligger lite off. Lite off k m äve säg om resmålet i hees drömmr, grplete Mrs lockr mist 56 miljoer kilometer bort. Förr året sökte Mrti till Mrs Oe, det först privt projektet som vill gör Mrs till ett ytt hem för mäsklighete. Jg hr lltid vrit itresserd v sker som är lite orlud. Piojärprojekt som det här gör mig extr yfike, berättr Mrti v de sökde fick ej i vitrs. Kvr är Mrti och drygt tuse persoer frå hel världe. Ho prtr eggert om projektet. Jg hr kommit jättelågt och igests i processe. Nu vätr gruppitervjuer och tester. Mx 40 v oss kommer tt få heltidsställig och utbildig. 4% är ite måg, det är jg väl medvete om. Jg utgår ldrig frå tt jg ite k. Att chse är lite vr iget som hidrde Mrti frå tt sök. De flest hde säkert sgt kul grej och sed släppt det. När jg får e idé försöker jg istället täk Me vrför ite?. Om, om, om jg får chse tt åk till Mrs så vill jg ite hidr mig själv frå tt sök br för tt solikhete tt komm med ite är så hög. Jg utgår ldrig frå tt jg ite k, förklrr ho. Av sökde är uttg till äst steg. Sex kvior och fyr mä v dem kommer frå Sverige. De först bemde rymdfrkoste sk läm jorde Först ut är två kvior och två mä frå vrsi kotiet. Efter det sk bosättige fylls på vrtt år. Astrouter åker till Mrs på ekel biljett, helt ut grtier för hemfärd. Viss ser tt projektet är oetiskt. Att de som åker till Mrs riskerr tt dö i förtid på grud v strålig eller brist på fugerde sjukvård. Mi iställig är tt jg riskerr tt dö br jg sätter mig i bile, beskriver ho. Dör gör vi ll förr eller sere, jg vill lev vrje sekud frm tills dess. Kvr på jorde skulle Mrti läm föräldrr, sysko och väer. De vill h mig kvr här, smtidigt säger de tt jg hr rätt tt gör det jg vill med mitt liv. Mi är skulle ldrig ställ sig i väge för mi drömmr. Det stödet är oerhört värdefullt äve om jg ite får e plts på Mrs Oe. Mrti försöker tt ite fokuser för mycket på de evetuell rymdres. Adr sker i livet som studier och jobb behöver hees eergi mer just u. Går ho vidre till rud tre blir ävetyret mer kokret. Visst fuderr ho ibld på hur det skulle käs tt t äst stor steg för mäsklighete. Vr börjr m är det fis e helt y värld tt upptäck? På Mrs fis ige lyxkosumtio, llt är e bristvr. Där kommer vrdge hdl om tt producer syre, vtte och mt. Då fis det kppst utrymme tt fuder på om m luktr gott uder rymddräkte eller ite. Tck för di svr! Burlövs Bostäders kudekät väckte stort itresse. Tck till ll som tog sig tid tt svr på vår frågor. Ni hjälper oss tt bli äu bättre! Stort eggemg Vi delde ut ekäter och vi fick svr på hel v dem. E svrsfrekves på 62,2 % är högt för de här type v udersökigr. Det tyder på ett stort eggemg frå vår hyresgäster. Udersökige bestod v två huvuddelr. De e hdlde om service och bemötde. De dr tittde på hur öjd hyresgäster är med si lägeheter, pllösigr, llmä utrymme och utemiljöer. Fritextsvre som vslutde ekäte vr flitigt ifylld med kommetrer. Resultt i äst Bobld Vi kommer u gå igeom llt mteril och lyser det. Resulttet redoviss i äst Bobld. Svre kommer bild e stbil grud för Burlövs Bostäders rbete frmöver. Ett extr stort grttis till Gur Berli som v utlottige v e mådshyr i hyresgästekäte! 6 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER

5 De vätr på di idéer Vid årskiftet tog ABF Mlmö över svret för verksmhete i Burlöv. Det iebr e ystsig och flytt till y lokler. Nu står det mest klrt på Dlbyväge 25. Vd vill Burlövsbor lär sig? LISBETH JÖNSSON - ABF BURLÖV Vi hr red huit med rrgemg som förfttrbesök och föreläsigr. Dessutom är fler studiecirklr igåg, berättr Lisbeth Jössso, e v de svrig på ABF. Uder våre huserr de y fräsch lokler bld t krylmålig, yog, fghskt broderi, släktforskig och klligrfi. Me det fis plts för mycket mer. Vi vätr med tt köp i mteril och utrustig. Först behöver vi vet vd burlövsbor vill lär sig mer om. Jg ser frmför mig tt lokler sk lev hel dgr. All är välkom, säger Lisbeth. ABF:s grudtke är tt ge mäiskor chse tt förverklig si drömmr. DALBYVÄGEN 25, ARLÖV Här sk m få hjälp tt skp och t del v kultur och lär sig mer om smhällsfrågor. Deltgr hr stort iflytde över utbudet. All k strt e ege studiecirkel. Det är br tt kotkt oss och preseter si idé. M behöver dr ihop mist tre deltgre. Det k vr ett kompisgäg med ett gemesmt itresse eller ågr kollegor som vill lär sig ågot ytt, förklrr Lisbeth. ABF hr betytt mycket för Mlmö- och Ludbor. Jg hopps tt vi sk betyd lik mycket för mäiskor i Burlöv. Kotkt ABF Burlöv Dlbyväge 25 Tel: E-post: Våres studiecirklr* forts. äst sid Dt för ll grud Os 16/4 kl ggr, pris 500 kr Släktforskig med dtorstöd Må 14/4 kl ggr, pris 500 kr 8 BOBLADET NR BURLÖVS BOSTÄDER Egelsk för ybörjre Fre 11/4 kl Tors 10/4 kl ggr, pris 300 kr Styd yog Tis 8/4 kl Tis 8/4 kl ggr, pris 300 kr Tryffel med mersmk Må 5/5 kl ggr, pris 100 kr Kostd för igredieser tillkommer. Afghskt broderi Tis 22/4 kl ggr, pris 100 kr Stickcfé All ivåer All torsdgr kl Kostdsfritt! Klligrfi prov på Lör 5/4 kl ggr, pris 100 kr *Progrmmet k komm tt ädrs. Målig med kryl Vttebserd oljefärg Os 16/4 kl ggr, pris 300 kr Resi smyckedesig Os 16/4 kl ggr, pris 300 kr Kostd för mteril tillkommer. Scrpbookig Os 9/4 kl ggr, pris 100 kr Kostd för mteril tillkommer. Tiffy glskost Må 28/4 kl ggr, pris 240 kr Kostd för mteril tillkommer.

6 Södg 27 pril kl , ABF i Burlöv, Fri etré Musik, flykt och mie Ndi l Khlidi med rötter i Irk och Egypte möter Gbriel Hermsso frå Sverige i e musiklisk res på fem språk. Preseterr gör Festivle s. m vi tillsm Mådg 1 mj kl 11.15, OBS: Arlövs teter, Fri etré Mer ä såg och ds Ug begåvigr frmträder i de musikl som vill väck eftertke krig äme som rsism, utförskp, homofobi, socilt och politiskt förtryck. Arrgörer ABF och Socildemokrter. Torsdg 8 mj kl , ABF i Burlöv, Fri etré Pekigsydromet KINA, MAKTEN, PENGARNA är reportgeguide som förklrr de y supermkte Ki. Det här är de uderhållde och gripde berättelse om hur de y supermktes ekoomi och politik fugerr. Möt Ol Wog, förfttre och jourlist med rötter i Ki. år ldgr i v isk festiv st t igr f ä e är tr, förest ll k si u m jui s, g e w, d stämi et blir sho. De gld k vrter. D r g d eter ll och k tivit ll! rm och räcker till med prog d ju b ms äster får i tillsm All hyresg t i brevlåd e ri e tt lo st sgä lott till hyre ier. v med mj- lkomme Vrmt vä i u j ll der på Bostä v åk kr/ rlövs ste 0 1 Bu r re. för Åk erposr e. ktior på/s std r t ko t jude b! Fredg 13 jui Vrmt välkomme till oss! 10 BOBL ADET N R Hsse Adersso bjuder upp till dst välkäd musik som pssr ll åldrr. T e svägom eller br stå och jut och bli uderhålle! Burlövs bgolfklubb hr bor öpp uder Burlövsfestivle. Prov på bgolf grtis uder festivle. All är välkom stor som små. ABF-progrmmet k komm tt ädrs. B U R LÖ V S B O S TÄ D E R Bob Steves orkester Dsmusik är de är som bäst! Utlottig v två hlv mådshyror för dig som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder! Glöm ite läm di lottkupog som du får i di ibjud! Hyresgästlotteri Utlottig v två hlv mådshyror för dig som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder! Glöm ite läm di lottkupog som du får i di ibjud! Södg 15 jui Kl ABF uderhåller r u fle Ä llr k Hyresgästlotteri Utlottig v två hlv mådshyror för dig som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder! Glöm ite läm di lottkupog som du får i di ibjud! Gr et tis ré Prkerig Burlöv ceter och Dlbyväge. Hyresgästlotteri Rdio och dr92 serverr yck, ö l och vmt Det är i. t me ite tillåtet d t ege dryck. t Lördg mell 19 och 23 bjuder Rdio92 på Summer Houseprty vid Sveshögsskol! Sommrkul i Arlöv med ABF och Verddi Allsåg, trubdur och ågot gott till kffet hos ABF. Mådg Fredg Strtr de 2 jui. Håll utkik efter dtum för grillig! Presettio överflödig ger teterpjäse Ruskby skol För progrm mil: ABF uderhåller Jo-P-Jo:z succe frå i fjol Burlövs hdikppväer Öpp möte: Osdgr Plts: ABF, Dlbyväge 25. Lördgr, ojäm veck Plts: Ludväge 67 Axels tivoli öppr Axels tivoli öppr Tuse trädgårdr 2014 och om luste tt vis si trädgård Trädgårdsjourliste och rlövsbo Guel Crlso berättr om Tuse Trädgårdr 2014 och om luste tt vis si trädgård. Läsig: Mådgr Osdgr Plts: Dlbyväge 25 Kl Osdg 14 Mj kl , ABF i Burlöv, Fri etré AA-gruppe Ageläget Lördg 14 jui Kl P BURLÖVS CENTER SVENSHÖGSPARKEN P Viktig kotkter Växel Felmäl Måd-fred Burlövsportle Bredbd, tv och telefoi Kbel-TV och Iteret Com Hem Kudtjäst och felmäl Prkerigsövervkig Q-Prk Felmäl utomter, felmäl övrigt Skdedjursbekämpig Aticimex Vid skdemäl häviss till försäkrig vi Folksm med försäkrigsummer Måd-fred , luchstägt Trygghetsjoure Måd-fred efter och helger (vid kut fel eller störigr efter kotorstid) Hemförsäkrig geom Burlövs Bostäder Vid skd eller ibrott rig Läsförsäkrigr Måd-fred

7 ÖPPETTIDER UNDER HELGERNA: Box 103, Arlöv Vi återvier di frityrolj Miljörbetet på Burlövs Bostäder utveckls städigt. Seste ytt är ismlig v frityroljor. Eergi i olj k återvis och bli till exempel biogs till bilr och bussr. Skärtorsdg stäger kotoret kl pril stäger kotoret kl 12 2 mj stäger kotoret kl /5 hr kotoret stägt 28/5 stäger kotoret kl 12 30/5 hr kotoret stägt 5/6 stäger kotoret kl 12 SEMESTERSTÄNGT V. 29 Uder tide 23 jui tom 15 ugusti stäger kotoret kl 17 på mådgr och kl 15 tisdg-fredg. Vrför? Frityroljor som hälls er i vloppet ställer till problem. Fettet i olj k i värst fll täpp ige vloppsröre och det kostr stor summor tt spol ret. Stopp i vloppet k äve led till fuktskdor som drbbr vår hyresgäster. Vi strtr projektet på följde dresser: Elisetorpsväge 7, 9 och 11 Betlehemsgt 3-17 Fel i di bostd? Amäl på hemsid. Felmäl gör du sbbst och smidigst på vår hemsid. 1. Gå i på burlovsbostder.se. Vårstädig? Vi kommer h cotirr ståede för tömig v grovsopor. Det kommer äve tt fis e släpvg för elektroikskrot ståede vid cotier. Följde tider gäller: 24/4 23/4 Rpsväge 117, på prkerige Dlbyväge 20 A, på gräsmtt gvel Dlbyväge 17, gvel Korväge 67, på prkerige Prkgt 20, vid miljöhuset Västr promede, utför etré 3-5 Jkob persväge 15, vid gvel Virvelväge 303, vädpltse Hrkärr, vid sid v husvärdskotoret Korväge 27, vid prkerige Elisetorpsväge, på prkerige mitt emot 11: 2. Klick på Mi sidor uppe i mey. 3. Logg i med persoummer och löse. 4. Fyll i di felmäl. 5. När vi fått i mäl k du följ vårt rbete här. Adr sätt tt mäl Telefo Vrdgr mell kl Telefotid: mådg tisdg-torsdg fredg Luchstägt: Kotoret stägt: mj Dlbyväge 35, Arlöv Besökstid: mådg tisdg-torsdg fredg Luchstägt: Kotoret stägt: mj Felmäl

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten.

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten. Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm f å Sätr Sätr Sätrskoges turreservt Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge sv ä ge Skärhol msbäcke Sk ä rh ol m VA-sttio och mottgigssttio

Läs mer

Vi bygger ut Blå linje till Nacka

Vi bygger ut Blå linje till Nacka Vi bygger ut Blå lije till ck Välkomme till smråd om förlägige v tuelbs Blå lije frå Kugsträdgårde till ck C. Tyck till om möjlig läge för sttiosuppgågr. et sker i smbd med rbetet tt t frm ett förslg till

Läs mer

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Skogshydda (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? Atal svarade: 21 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% 5 1-2 19%

Läs mer

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Käppla (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? Atal svarade: 27 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

10 12 Sid. 5 Sid. Undersökning om ungas bibelläsande Sid 6 7. Svenska Bibelsällskapets tidning 1/2011. Möt Timotheos, en förebild för unga människor.

10 12 Sid. 5 Sid. Undersökning om ungas bibelläsande Sid 6 7. Svenska Bibelsällskapets tidning 1/2011. Möt Timotheos, en förebild för unga människor. Svesk Bibelsällskpets tidig 1/2011 Udersökig om ugs bibelläsde Sid 6 7 Om Bibelsjte och ugdomrs frågor. Sid 5 Sid Bibels dg specil. 10 12 Sid Påverks brbiblr v smtides morl? Sid Möt Timotheos, e förebild

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Lektionssammanfattning Syra-Bas-Jämvikter

Lektionssammanfattning Syra-Bas-Jämvikter Lektiossmmfttig SyrBsJämvikter Det fis ytterligre e typ v jämvikter som vi sk t upp i vi käer oss öjd. Nämlige Syrsjämvikter. De type v jämvikter väds huvudsklige för svg syror oh ser. Ett exempel på e

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Fakta om Zara Larsson

Fakta om Zara Larsson SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boke hadlar om artiste och femiiste Zara Larsso. Vi får lära oss mer om Zaras liv, hur och var ho växte upp, är ho bestämde sig för att ho ville bli sågerska

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Hammar (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? 0% 5% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 1-2 3-4 5-6

Läs mer

ANNONSSIDA FRÅN HANDLARNA I VÄSTERÅS CITY

ANNONSSIDA FRÅN HANDLARNA I VÄSTERÅS CITY ANNONSSIDA FRÅN HANDLARNA I VÄSTERÅS CITY MAJ 013 VÄSTERÅS BARNFESTIVAL De 5 mj är et bres g i Västerås. Det blir 5 MAJ KL 10-16 e frtfyll g sm bl t kmmer bestå v pyriig, bfferskl, bi, isc ch måg fi tävligr.

Läs mer

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig!

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig! sept 2015 Söker Du y bostd eller kikr Du br lite? Det spelr ige roll. här fis bostde för just Dig! Det befitlig Elverket frå 1908 hr gett ispirtio till de y byggder i Elverket II. Det gml elverket kommer

Läs mer

som är styckvis kontinuerlig och har styckvis kontinuerlig derivatan. Notera att f (x)

som är styckvis kontinuerlig och har styckvis kontinuerlig derivatan. Notera att f (x) Armi Hlilovic: EXRA ÖVNINGAR cosiusserier,siusserier SINUSSERIER OCH COSINUSSERIER I föregåede lektio (stecil om Fourierserier) hr vi vist hur m utvecklr e periodisk fuktio i e trigoometrisk serie K vi

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

ETAPP 2 Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng

ETAPP 2 Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng ETAPP Hige VEGA LODGE modert i turskö terräg NYA TADDELEN VEGA vi är med och bygger frmtides Hige I populär Veg plerr vi för villor och kedjehus i två försäljigsetpper. Huse ligger i ett kupert och ostört

Läs mer

Kompletterande material till kursen Matematisk analys 3

Kompletterande material till kursen Matematisk analys 3 Kompletterde mteril till kurse Mtemtisk lys 3 Augusti 2011 Adrzej Szulki 1 Supremum, ifimum och kotiuerlig fuktioer I ppedix A3 i [PB2] defiiers begreppe supremum och ifimum. mooto tlföljder är ekvivlet

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Matte C. Översikt. Funktioner. Derivatan. Användning av derivatan. Exponentialfunktionen. Logaritmiska funktioner. Geometriska summor

Matte C. Översikt. Funktioner. Derivatan. Användning av derivatan. Exponentialfunktionen. Logaritmiska funktioner. Geometriska summor Mtte C Översikt Fuktioer Poteslgr Potesuktioer Polomuktioer o Väde/vtgde uktio o M/mi pukter tersspukt o Tget Lösigsmetoder ör : grdre Rtioell uktioer Derivt Deiitio v derivt o Vis ör C Deriverigsregler:

Läs mer

Fakta om plast i havet

Fakta om plast i havet SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boke hadlar om att vi mäiskor måste fudera över all plast som vi aväder. Vad häder med plaste är vi har avät de? I boke får vi lära oss varför plaste är farlig

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

vara en T- periodisk funktion som är integrerbar på intervallet ges av formlerna

vara en T- periodisk funktion som är integrerbar på intervallet ges av formlerna Armi Hlilovic: EXRA ÖVNINGAR FOURIERSERIER Deiitio (rigoometrisk serie Ett utryck v öljde orm [ cos( Ωx b si( Ω x är e trigoometrisk serie ] Amärkig: Först terme skriver vi som v prktisk skäl som vi örklrr

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Integraler. Integraler. Integraler. Integraler. Exempel (jfr lab) Integrering i Matlab. cos(3 xdx ) Från labben: Informationsteknologi

Integraler. Integraler. Integraler. Integraler. Exempel (jfr lab) Integrering i Matlab. cos(3 xdx ) Från labben: Informationsteknologi Itegrler Frå le: Itegrler Beräkigsveteskp I/KF Trpetsformel oc Simpsos formel Itegrler Itegrler Frå le: Frå le: Adptiv metod (dptiv Simpso) Lösig v itegrl i Mtl: är itegrde är kotiuerlig fuktio: väd itegrl.

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

lokala 10år! glokala.se En jubileumsskrift från Glokala folkhögskolan 2016

lokala 10år! glokala.se En jubileumsskrift från Glokala folkhögskolan 2016 lokl 10år! 2005 2015 glokl.se E jubileumsskrift frå Glokl folkhögskol 2016 10 år med Glokl folkhögskol Fik och idéutbyte. Mrie tillsmms med delr v styrelse och persole, höste 2015. Iugusti 2004 börjde

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

ÖPPNA OCH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Några viktiga andragradskurvor: Cirkel, ellips, hyperbel och parabel.

ÖPPNA OCH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Några viktiga andragradskurvor: Cirkel, ellips, hyperbel och parabel. ÖPPNA OH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Någr viktig drgrdskurvor: irkel ellips hyperbel och prbel.. irkels ekvtio irkel med cetrum i och rdie hr ekvtioe pq O Amärkig. Edst

Läs mer

Rättande lärare: Niclas Hjelm & Sara Sebelius Examinator: Niclas Hjelm Datum: Tid:

Rättande lärare: Niclas Hjelm & Sara Sebelius Examinator: Niclas Hjelm Datum: Tid: TENTAMEN Kursummer: HF00 Mtemtik för bsår I Momet: TENA /TEN Progrm: Tekiskt bsår Rättde lärre: Nicls Hjelm & Sr Sebelius Emitor: Nicls Hjelm Dtum: Tid: 08-06-0 :00-7:00 Hjälpmedel: Formelsmlig: ISBN 978-9-7-779-8

Läs mer

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT!

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT! ALLT OM ALLT DJUR OCH YRKE N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR VEM VET ALLT ÄR MÖJLIGT! Måg svå beslut fö ekto v: Dphe och Vikto 4 Vfö böjde

Läs mer

43 torsdag 24 december 2015. God Jul och Gott Nytt År

43 torsdag 24 december 2015. God Jul och Gott Nytt År 43 tordg 24 december 2015 ö V v uder e vår God Ju! God Ju och God ju & Gott ytt år ör v uder! ör v vår uder V hr ddt bute med juppr och erbjudde Öppettder: 23 dec 8-13 24-27 dec tägt 28-30 dec 8-17 31

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi # MARS 01 Mote Crlo Ksiolyx med gml or På sex hjul Husbusse är ders prdis P yssel ı påsk 9 miljoärer hittills Pysselälskre Emmy Ludström lär dig eklste kepe för

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

helst. poäng. (betyg Fx). Vem som Komplettering sker c:a Uppgift Uppgift Uppgift veta hur vänd! Var god

helst. poäng. (betyg Fx). Vem som Komplettering sker c:a Uppgift Uppgift Uppgift veta hur vänd! Var god Teme i TEN, HF, Memisk sisik Dum -8-7 Kurskod HF Skrivid: 5-75 Lärre: Armi Hlilovi Hjälmedel: Bifog formelhäfe (" Formler oh beller i sisik ") oh miiräkre v vilke y som hels De är INTE TILLÅTET väd miilo,

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

PROGRAM 25 30 NOVEMBER

PROGRAM 25 30 NOVEMBER PROGRAM 25 30 NOVEMBER stockholmpoetry.se Stockholms itertioell poesifestivl 2014 Producet & kostärlig ledre MADELEINE GRIVE Produktiosgrupp YLVA GRIPFELT EFVA HSSON EMUEL HOLM STEPHIE DEMMLER MÅRTEN BARCK

Läs mer

FAFF Johan Mauritsson 1. Geometrisk optik - reflektion och brytning. Våglära och optik. Geometrisk optik - reflektion och brytning

FAFF Johan Mauritsson 1. Geometrisk optik - reflektion och brytning. Våglära och optik. Geometrisk optik - reflektion och brytning Våglär och optik Geometrisk optik - relektio och rytig FFF30 JOHN MUITSSON Geometrisk optik system Geometrisk optik - relektio och rytig elektioslge rytigslge (Sell s lg) Totlrelektio 3 4 Ljusets utredig

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs C, kapitel 1

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs C, kapitel 1 Kompletterde lösigsförslg oc ledigr, Mtemtik 000 kurs C, kpitel Här preseters förslg på lösigr oc tips till måg uppgifter i läroboke Mtemtik 000 kurs C Komvu som vi opps kommer tt vr till jälp är du rbetr

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Karin Liungmantext Georg Riedelmusik

Karin Liungmantext Georg Riedelmusik Kari Liugmatext Georg Riedelmusik Iehåll: Du ka lilla mäiska 1 E främmade röst 9 ag fälte 1 Vad hälper det 1 Med rädsla förväta Kleke till livet 6 Det fis e sköhet 30 äst vid orde 35 Det allra största

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens.

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens. Kommustyrelse Datum 1 (5) Kommuledigskotoret 2016-09-13 Välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå uppföljig av trygghetsvadrig i Årby de 6 sep 2016. Närvarade: Sara Duvelid och Joha Ör plaavd, Lida

Läs mer

Funktionsinriktad musikterapi (FMT)

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) »Varje bar måste orgaisera si ege hjära!«lasse Hjelm, grudare av FMT - metode Fuktiosiriktad musikterapi (FMT) som specialudervisiges komplemet Karste Steier, dipl. FMT musikterapeut Metode Läsriktige

Läs mer

Editorial. Rebecca Landmér www.rebaland.se Portfolio 2015. Commissions for Göteborgs-Posten (daily morning paper, 600 000 readers) (2014).

Editorial. Rebecca Landmér www.rebaland.se Portfolio 2015. Commissions for Göteborgs-Posten (daily morning paper, 600 000 readers) (2014). Rebecc Ldér illustrtio grphic desig www.rebld.se +46 (0)737-08 87 5 rebld.s Coissios for Göteborgs-Poste (dily orig pper, 600 000 reders) (2014). Editoril I illustrtor d grphic desiger with kee iterest

Läs mer

Något om funktionsföljder/funktionsserier

Något om funktionsföljder/funktionsserier mtemtis metoder E, del D, FF Något om futiosföljder/futiosserier. Putvis och liformig overges Vi etrtr reellvärd futioer med gemesm defiitiosmägd D IR, M D. Me (äst) llt går helt logt för omplevärd futioer

Läs mer

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s.

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s. Dg. Remsummor och tegrler Rekommederde uppgfter 5.. Del upp tervllet [, 3] lk stor deltervll och väd rektglr med dess deltervll som bs för tt beräk re v området uder = +, över =, smt mell = och = 3. V

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

TILLÄMPNINGAR AV DIAGONALISERING Beräkning av potenser A n. Rekursiva samband (s.k. differensekvationer).

TILLÄMPNINGAR AV DIAGONALISERING Beräkning av potenser A n. Rekursiva samband (s.k. differensekvationer). rmi Hlilovic: ETR ÖVNINGR Tillämpigr v digoliserig TILLÄMPNINGR V DIGONLISERING Beräig v poteser. Reursiv smbd s.. differesevtioer. Beräig v poteser med hjälp v digoliserig Om mtrise är digoliserbr dvs

Läs mer

11 torsdag 14 februari 2013. GRATIS Köp & Sälj. Alla Hushåll och Företag i Piteå Årgång 3 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com

11 torsdag 14 februari 2013. GRATIS Köp & Sälj. Alla Hushåll och Företag i Piteå Årgång 3 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com 11 torsdg 14 februri 2013 pite.osportl.com veck GRATIS Köp & Sälj Läs mer på sid 6 Vi söker dig! Vi söker di g! Vill du blogg, skriv betrktelser, reseberättelser ig!! ch ddig. ooch... Är du suge på tt

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV TID PERSONER FLIKAR: TID TID PERSONER PERSONER BUTIK, HANDLA LÄKARE BUTIK, HANDLA BUTIK, HANDLA LÄKARE LÄKARE FRITID MAT FRITID FRITID MAT MAT SAMHÄLLE SIFFROR OCH BOKSTÄVER SAMHÄLLE SAMHÄLLE SIFFROR OCH

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

ramper som ansluts genom slitsar i Skeppsbron respektive

ramper som ansluts genom slitsar i Skeppsbron respektive I det uderst let gör vi rdikl förädrigr. - rmer som sluts geom slitsr i Skesbro resektive SLUSSEN - NYBYGGT BEVARANDE 2 0 0 7-0 6-1 8 9 B E V A R A N D E K Bu l h ss Torgl skl 1:1500 +15.0 Etréhll Sårväg/

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Boendeenheten

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Boendeenheten Arbetsmiljöuppföljig 2013 IFO-FH ehet: Boedeehete Iehållsförteckig 1 Uppföljig vår... 3 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud... 3 1.2 Sjukfråvaro... 3 1.3 Lågtidsfriska... 3 1.4 Arbetsmiljörod

Läs mer

Guide - Hur du gör din ansökan

Guide - Hur du gör din ansökan Guide - Hur du gör din nsökn För tt komm till nsökningswebben går du in på www.gymnsievlsjuhärd.se och klickr på Ansökningswebb. Men innn du går dit läs igenom informtion under Ansökn och Antgning. Ansökningswebben

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS B1 FÖRELÄSNING VI. Föreläsning VI. Mikael P. Sundqvist

ENDIMENSIONELL ANALYS B1 FÖRELÄSNING VI. Föreläsning VI. Mikael P. Sundqvist Föreläsig VI Mikael P. Sudqvist Aritmetisk summa, exempel Exempel I ett sällskap på 100 persoer skakar alla persoer had med varadra (precis e gåg). Hur måga hadskakigar sker? Defiitio I e aritmetisk summa

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Digital signalbehandling Alternativa sätt att se på faltning

Digital signalbehandling Alternativa sätt att se på faltning Istitutioe för data- oc elektrotekik 2-2- Digital sigalbeadlig Alterativa sätt att se på faltig Faltig ka uppfattas som ett kostigt begrepp me adlar i grude ite om aat ä att utgåede frå e isigal x [],

Läs mer

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse.

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse. By ytt hu eller reover med föter Brottprevetiv tekik!! Sid. 1-7 er vil e try och trivm boedemiljö! Se filme om krot! K di vil bli uttt för ibrottförök? Tidit Ibrott certifiert elit reelverk Möt tjuve medk

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Varför resa? www.polycom.com/varforresa

Varför resa? www.polycom.com/varforresa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mrs 2013 Med dgstidiges räckvidd fcktidiges fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA NER TIDNINGEN

Läs mer

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor!

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor! Kommustyrelse Datum 1 (6) Kommuledigskotoret Demokrati och välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå trygghetsvadrige i Årby de 1 december 2015 Närvarade: Ca 26 stycke deltog på vadrige, 14 mä och

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Installation & Service El - Tele - Data. Henrik 0709-699 061 ROT-jobb eio-eltest www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service El - Tele - Data. Henrik 0709-699 061 ROT-jobb eio-eltest www.ch-eltjanst.nu ALE DJURKLINIK Skeppld Tvätt - e persolig kliik med stor resurser 00- Öppettider: må: - os - Specilitet: dukr Hästvdelige 00-0 Smådjursvdelige 00-0 Smörgåstårtor och tårtor på beställig. Våigstårtor till

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Tetame Psykologi Kurskod: PC106, Kurs 6: Idivide i ett socialt sammahag (15 hp) och PC145 Datum: 5/5-013 Hel- och halvfart VT 13 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig

Läs mer