Kommun Kommunkod Skolform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommun Kommunkod Skolform"

Transkript

1 Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen BJÄRRED Tel Fax Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod Skolid Nedan presenteras den valda skolans senast publicerade statistikuppgifter Uppgifterna är antals- och andelsuppgifter avseende, modersmålsundervisning, moderna språk, alternativ till moderna språk, lärare, slutbetyg och provresultat Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna Då visas två prickar () istället för utfall Om data saknas visas en prick () istället för utfall Vissa uppgifter presenteras endast i grafer eller diagram, för att inte uppgifterna ska kunna härledas till enskilda individer läsåret 10/11 Uppgifterna är insamlade 15 okt och avser på skolan vid mättillfället Elever i förskoleklass ingår ej i totalen för skolan De ingår inte heller i några andra uppgifter i detta skolblad Årskurs Förskoleklass Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Andel berättigade till modersmålsundervisning läsåret 10/11 Diagrammet nedan presenterar andelen som är berättigade till modersmålsundervisning, andelen av de berättigade som deltar samt andelen som deltar i undervisning i svenska som andraspråk (SVA) Andelarna som deltar i modersmålsundervisning är beräknade utifrån antalet berättigade och andelen som deltar i undervisning i SVA är beräknat utifrån alla på skolan Som jämförelsemått presenteras kommunsnittet för samtliga skolor i den valda skolans kommun samt rikssnittet (samtliga skolor) Uppgifterna samlas in under hösten i början av läsåret Sida 1 av 21

2 Moderna språk läsåret 10/11 Nedan redovisas antalet och andelen som läser moderna språk som språkval uppdelat efter språk Observera att en elev kan läsa mer än ett språk Uppgifterna är insamlade 15 okt och avser na som var registrerade på skolan vid mättillfället som läser tyska, franska, spanska Andel (%) som läser tyska, franska, spanska som läser alternativ till moderna språk (svenska, svenska/engelska, engelska, modersmål) Sida 2 av 21

3 Moderna språk läsåret 10/11 Andel (%) som läser alternativ till moderna språk (svenska, svenska/engelska, engelska, modersmål) som läser alternativ till moderna språk (samiska, finska, svenska som andraspråk) Andel (%) som läser alternativ till moderna språk (samiska, finska, svenska som andraspråk) Sida 3 av 21

4 Lärare läsåret 10/11 Nedanstående tabell redovisar personalstatistik de senaste fyra åren för skolan med snittet i kommunen och rikssnittet som jämförelse Uppgifterna är insamlade 15 okt och avser personal som fanns på skolan vid mättillfället Observera att om uppgiften baseras på färre än 10 individer, dubbelprickas den i tabellerna Då visas två prickar () istället för utfall Om data saknas visas en prick () istället för utfall Samtliga lärare Lärare med pedagogisk högskoleexamen heltidstjänster per 100 Skola Kommunen Komgruppen Riket Heltidstjänster Heltidstjänster heltidstjänster per 100 Skola Kommunen Komgruppen Riket Kom Samtl Kom Samtl Kom Samtl Kom Samtl Kom Samtl Kom Samtl / / / / 46,1 46,5 41,3 40,7 7,7 8,0 7,7 8,3 8,3 8,2 8,1 8,2 8,2 8,2 8,0 8,2 7,7 7,8 8,0 7,9 7,6 7,7 7,9 7,8 8,3 8,3 8,5 8,4 8,2 8,2 8,4 8,3,2 41,4 38,5 36,3 7,3 7,1 7,2 7,4 7,8 7,5 7,6 7,7 7,6 7,4 7,4 7,6 6,5 6,6 6,7 6,5 6,2 6,3 6,4 6,3 7,3 7,3 7,4 7,3 7,1 7,1 7,2 7,1 Samtliga lärare: Heltidstjänster - Totala antalet lärare som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Heltidstjänster - antal lärare med pedagogisk högskoleexamen som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Komgruppen - Kommungruppen, Kom - skolor med kommunal huvudman, Samtl - alla skolor oavsett huvudman Samtliga lärare heltidstjänster per 100 Lärare med pedagogisk högskoleexamen heltidstjänster per 100 Sida 4 av 21

5 Slutbetyg årskurs 9, läsåret 10/11 Nedan presenteras betygsuppgifter (genomsnittligt meritvärde och andelen som nått målen i alla ämnen) avs den valda skolan för de senaste fem åren Jämförelsemått är kommunens kommunala skolor och samtliga skolor samt samtliga skolor i kommungruppen och riket Uppgifterna presenteras även fördelat efter kön och svensk/utländsk bakgrund Uppgifterna är insamlade i juni Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna Då visas två prickar () istället för utfall Om data saknas visas en prick () istället för utfall Skola Huvudmän i kommunen Kommunala Samtliga Kommungrupp Riket Resultatmått Genomsnittligt meritvärde 2,2 251,0 232,1 251,4 253,7 241,9 2,6 220,9 210,6 - därav flickor 256,2 271,5 237,6 2,5 263,9 256,8 258,1 231,1 222,1 -- därav sv bakgr 256,4 271,5 238,1 2,1 265,1 256,6 258,0 236,0 226,7 -- därav utl bakgr 210,2 201,2 - därav pojkar 234,0 233,4 227,4 242,8 2,6 226,0 227,8 211,4 199,6 -- därav sv bakgr 235,3 234,7 227,5 246,9 2,4 224,7 226,7 215,0 203,3 -- därav utl bakgr 193,7 183,1 Andel (%) som nått målen i alla ämnen 94,2 95,4 96,3 97,7 95,6,5,6 81,7 77,3 - % av alla flickor 93,7 94,6 97,7 95,6 94,7 94,5 83,9 80,3 -- % av alla flickor med sv bakgr 93,5 96,8 97,6 97,6 95,1 94,9 87,3 83,8 -- % av alla flickor med utl bakgr 69,5 64,3 - % av alla pojkar 94,8 91,4 97,7 97,8 95,6 86,0 86,3 79,6 74,6 -- % av alla pojkar med sv bakgr 95,9 93,3 97,5 95,3 85,4 85,7 82,7 78,1 -- % av alla pojkar med utl bakgr 64,5 58,7 Sida 5 av 21

6 Behörighet till gymnasieskolan årskurs 9, läsåret 10/11 Nedan presenteras uppgifter om andelen behöriga till gymnasieskolan avs den valda skolan för de senaste fem åren Jämförelsemått är kommunens kommunala skolor och samtliga skolor samt samtliga skolor i kommungruppen och riket Uppgifterna presenteras även fördelat efter kön och svensk/utländsk bakgrund Uppgifterna är insamlade i juni Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna Då visas två prickar () istället för utfall Om data saknas visas en prick () istället för utfall Observera att om antalet EJ behöriga är 1-4, så visas andelen behöriga som Skola Huvudmän i kommunen Kommunala Samtliga Kommungrupp Riket Resultatmått Andel (%) behöriga till nat pgm 98,1 98,5 98,8 98,9 - % av alla flickor 98,7 97,3 -- % av alla flickor med sv bakgr 98,7 -- % av alla flickor med utl bakgr - % av alla pojkar 97,4 97,1 97,8 -- % av alla pojkar med sv bakgr 97,3 97,5 -- % av alla pojkar med utl bakgr Andel (%) behöriga till yrkesprogram 94,9 95,3 91,1 87,7 - % av alla flickor 91,7 88,9 -- % av alla flickor med sv bakgr 94,3 91,8 -- % av alla flickor med utl bakgr 80,4 75,7 - % av alla pojkar 92,3 92,8,5 86,7 -- % av alla pojkar med sv bakgr 92,0 92,5 92,9 89,6 -- % av alla pojkar med utl bakgr 79,2 73,8 Andel (%) behöriga till estetiskt program 94,2 94,3,1 86,7 - % av alla flickor 97,0,9 88,1 -- % av alla flickor med sv bakgr 96,8 93,5 91,0 -- % av alla flickor med utl bakgr 79,8 75,0 - % av alla pojkar,9 91,5 89,4 85,4 -- % av alla pojkar med sv bakgr,5 91,2 91,8 88,4 -- % av alla pojkar med utl bakgr 77,9 72,3 Andel (%) behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram - % av alla flickor 93,9 94,0 97,0 88,9 89,9 85,2 86,9 -- % av alla flickor med sv bakgr 96,8 92,6 89,9 -- % av alla flickor med utl bakgr 78,0 73,4 - % av alla pojkar,2,8 87,9 83,6 -- % av alla pojkar med sv bakgr 89,8,5,6 86,7 -- % av alla pojkar med utl bakgr 75,4 69,9 Andel (%) behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program 92,9 93,1 87,3 83,5 - % av alla flickor 96,1 95,8 88,3 85,3 -- % av alla flickor med sv bakgr 95,8 95,5 91,3 88,4 -- % av alla flickor med utl bakgr 75,5 71,4 - % av alla pojkar 89,5,2 86,3 81,8 -- % av alla pojkar med sv bakgr 89,1 89,8 89,0 85,0 -- % av alla pojkar med utl bakgr 72,9 67,5 Sida 6 av 21

7 Slutbetyg årskurs 9, läsåret 10/11 Nedan presenteras grafer som visar genomsnittligt meritvärde för den valda skolan, Andel som var behöriga till gymnasieskolans nationella program och andel som saknade betyg i ett eller flera ämnen Uppgifterna visas dels som total för skolan och fördelat efter kön Jämförelsemått är kommunens kommunala skolor, samtliga skolor i kommunen, samtliga skolor i kommungruppen och i riket Uppgifterna är insamlade i juni Genomsnittligt meritvärde Andel (%) som var behöriga till gymnasieskolan Andel (%) som nått målen i alla ämnen Sida 7 av 21

8 Slutbetyg per ämne årskurs 9, läsåret 10/11 Nedan presenteras grafer för den valda skolan och riket avseende andelen med Godkänt, Väl godkänt, Mycket väl godkänt eller Ej uppnått målen i respektive ämne fördelat efter kön Om endast streckade linjer visas (riket), saknas information om uppgiften på skolnivå Uppgifterna är insamlade i juni Bild, betygsandelar (%), flickor Bild, betygsandelar (%), pojkar Biologi, betygsandelar (%), flickor Biologi, betygsandelar (%), pojkar Engelska, betygsandelar (%), flickor Engelska, betygsandelar (%), pojkar Fysik, betygsandelar (%), flickor Fysik, betygsandelar (%), pojkar Sida 8 av 21

9 Slutbetyg per ämne årskurs 9, läsåret 10/11 Geografi, betygsandelar (%), flickor Geografi, betygsandelar (%), pojkar Hem och konsumentkunskap, betygsandelar (%), flickor Hem och konsumentkunskap, betygsandelar (%), pojkar Historia, betygsandelar (%), flickor Historia, betygsandelar (%), pojkar Idrott och hälsa, betygsandelar (%), flickor Idrott och hälsa, betygsandelar (%), pojkar Sida 9 av 21

10 Slutbetyg per ämne årskurs 9, läsåret 10/11 Kemi, betygsandelar (%), flickor Kemi, betygsandelar (%), pojkar, betygsandelar (%), flickor, betygsandelar (%), pojkar Moderna språk, elevens val, betygsandelar (%), flickor Moderna språk, elevens val, betygsandelar (%), pojkar Moderna språk, språkval, betygsandelar (%), flickor Moderna språk, språkval, betygsandelar (%), pojkar Sida 10 av 21

11 Slutbetyg per ämne årskurs 9, läsåret 10/11 Modersmål, betygsandelar (%), flickor Modersmål, betygsandelar (%), pojkar Musik, betygsandelar (%), flickor Musik, betygsandelar (%), pojkar NO, betygsandelar (%), flickor NO, betygsandelar (%), pojkar Religion, betygsandelar (%), flickor Religion, betygsandelar (%), pojkar Sida 11 av 21

12 Slutbetyg per ämne årskurs 9, läsåret 10/11 Samhällskunskap, betygsandelar (%), flickor Samhällskunskap, betygsandelar (%), pojkar Slöjd, betygsandelar (%), flickor Slöjd, betygsandelar (%), pojkar SO, betygsandelar (%), flickor SO, betygsandelar (%), pojkar, betygsandelar (%), flickor, betygsandelar (%), pojkar Sida 12 av 21

13 Slutbetyg per ämne årskurs 9, läsåret 10/11 som andraspråk, betygsandelar (%), flickor som andraspråk, betygsandelar (%), pojkar Teckenspråk, betygsandelar (%), flickor Teckenspråk, betygsandelar (%), pojkar Teknik, betygsandelar (%), flickor Teknik, betygsandelar (%), pojkar Sida 13 av 21

14 Deltagande i ämnesprov årskurs 9, läsåret 10/11 Nedan presenteras som har gjort delprovet/provet och avslutat årskurs 9, dvs med slutbetyg från såväl det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som andra bedömningssystem och som lämnat grundskolan utan betyg i något ämne, de senaste fem åren Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna Då visas två prickar () istället för utfall Om data saknas visas en prick () istället för utfall Samtliga som deltog som deltog som deltog som deltog som deltog Ämnesprov år/ämne, provbetyg , provbetyg Engelska, provbetyg som andraspråk, provbetyg Ämnesprov år/ämne, provbetyg , provbetyg Engelska, provbetyg som andraspråk, provbetyg Ämnesprov år/ämne, provbetyg , provbetyg Engelska, provbetyg som andraspråk, provbetyg Elever med svensk bakgrund Ämnesprov år/ämne, provbetyg , provbetyg Engelska, provbetyg som andraspråk, provbetyg Elever med utländsk bakgrund Ämnesprov år/ämne, provbetyg, provbetyg Engelska, provbetyg som andraspråk, provbetyg Sida 14 av 21

15 Resultat på ämnesprov årskurs 9 (flickor och pojkar), tom läsåret 10/11 Diagrammen nedan visar skolans resultat på ämnesproven i årskurs 9, samt resultatet i riket som jämförelse Uppgifterna avser betygsfördelning på provbetyget totalt och fördelat efter kön Resultaten ska vara inlämnade senast 18 juni, provbetyg, provbetyg Engelska, provbetyg som andraspråk, provbetyg Sida 15 av 21

16 Resultat på ämnesprov årskurs 9 (sv eller utl bakgrund), tom läsåret 10/11 Diagrammen nedan visar skolans resultat på ämnesproven i årskurs 9, samt resultatet i riket som jämförelse Uppgifterna avser betygsfördelning på provbetyget totalt och fördelat efter bakgrund Utländsk bakgrund har som är födda utomlands samt födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands Övriga ingår i gruppen med svensk bakgrund, även om en förälder är född utomlands Resultaten ska vara inlämnade senast 18 juni, provbetyg Svensk bakgrund, provbetyg Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Engelska, provbetyg Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Utländsk bakgrund som andraspråk, provbetyg Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Sida 16 av 21

17 Resultat på ämnesprov i NO årskurs 9 (flickor och pojkar), läsåret 10/11 Våren utökades ämnesproven i årskurs 9 med prov i de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi Varje skola har endast genomfört ett av de tre NO-proven Proven består vardera av två delprov, ett teoretiskt och ett praktiskt För att eleven ska kunna erhålla ett provbetyg måste båda delproven vara genomförda Nedan presenteras som har erhållit ett provbetyg i det NO-prov som skolan tilldelats och avslutat årskurs 9, dvs med slutbetyg från såväl det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som andra bedömningssystem och som lämnat grundskolan utan betyg i något ämne, de senaste fem åren Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna Då visas två prickar () istället för utfall Om data saknas visas en prick () istället för utfall Samtliga År Ämne som deltog som deltog som deltog Fysik Biologi Diagrammen nedan visar skolans resultat på ämnesproven i NO i årskurs 9, samt resultatet i riket som jämförelse Uppgifterna avser betygsfördelning på provbetyget totalt och fördelat efter kön Fysik Biologi Sida 17 av 21

18 Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9, läsåret 10/11 I statistiken ingår skolor som har minst 15 i årskurs 9 med både slutbetyg och provbetyg i ämnena svenska, matematik eller engelska I ämnena svenska och engelska ska ett provbetyg om minst Godkänt baseras på minst två delprov med lägst betyget Godkänt, annars redovisas provbetyget som EUM (ej uppnått målen) Om data saknas visas en prick () istället för utfall Skola Kommun Riket med provbetyg och slutbetyg Andel (%) med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget med provbetyg och slutbetyg Andel (%) med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget med provbetyg och slutbetyg Andel (%) med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Engelska ,1 3,3 15,6 79,8 85,6 81,1 10,1 11,1 3, ,2 1,6 12,2 75,7 83,1 84,2 16,1 15,3 3, ,3 1,0 8,0 77,8 71,6 84,9 15,9 27,4 7,0 Sida 18 av 21

19 Ämnesprov årskurs 5, läsåret 09/10 Nedan presenteras som har gjort nationella prov, sk ämnesprov Dessa ges i grundskolans årskurs 5 i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik Här presenteras resultaten från vårterminen det valda året (tidigast våren ) är de som gick i årskurs 5 den 15 oktober valt läsår Andel är antal som uppnått kravnivån delat med totalt antal som genomfört eller inte genomfört ämnesprovet Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna Då visas två prickar () istället för utfall Om data saknas visas en prick () istället för utfall Grafer visas inte om de borde prickas Ämne Delprov i urvalet Andel som nått kravnivån riket Andel som nått kravnivån i urvalet Andel som nått kravnivån jämfört med riket i urvalet Andel som nått kravnivån jämfört med riket Engelska Samtala/tala 97,7 87,6 Engelska Lyssna/förstå (skriva) 88,4 84,5 Engelska Läsa/förstå (skriva) 97,7 88,1 Engelska Skriva 93,0 88,9 Miniräknare, räknesätten 95,3 92 Längd, area, skala 88,4 84,2 Tid, statistik 91,2 Räknemetoder 93,0 86 Läsa, förstå litterär text 88,4 88,5 Läsa, förstå sakprosa,7 92,8 Skrivuppgift, berättande 88,4 88,4 Skrivuppgift, förklarande,7 88,3 Läsa, samtala 95,3 89,9 Sida 19 av 21

20 Ämnesprov årskurs 3, läsåret 10/11 Nedan presenteras som har gjort nationella prov, sk ämnesprov Dessa ges i grundskolans årskurs 3 i svenska/svenska som andraspråk och matematik Här presenteras resultaten från vårterminen det valda året (tidigast våren ) är de som gick i årskurs 3 den 15 oktober valt läsår Andel är antal som uppnått kravnivån delat med totalt antal som genomfört eller inte genomfört ämnesprovet Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna Då visas två prickar () istället för utfall Om data saknas visas en prick () istället för utfall Grafer visas inte om de borde prickas Ämne Delprov i urvalet Andel som nått kravnivån av samtl riket Andel som nått kravnivån av samtl i urvalet Andel som nått kravnivån av samtliga, jämfört med riket i urvalet Andel som nått kravnivån av samtliga, jämfört med riket Skriftliga räknemetoder 61 98,4 93 Räkna i huvudet 61,2 83,8 Tid och geometri 61 98,4 91,4 Likheter, tallinjen och talföljder 61 96,7 87,9 Uppdelning av tal och helheter 61 96,7 Area och volym 61,2 81,6 Statistik, gruppuppgift 61 91,8 91,4 Muntlig uppgift 98,3 94,9 Läsning skönlitterär text 93,9 Läsning faktatext 96,7 89,7 Elevens högläsning 95,0 91,9 Skrivuppgift: berättande text 95,0 91,6 Skrivuppgift: stavning och interpunktion 96,7 87,9 Skrivuppgift: läsbarhet 98,3 94,5 Skrivuppgift: beskrivande text 96,7 92,1 som andraspråk Muntlig uppgift 81,9 som andraspråk Läsning skönlitterär text 74,3 som andraspråk Läsning faktatext 71,2 som andraspråk Elevens högläsning 74,9 som andraspråk Skrivuppgift: berättande text 76,7 som andraspråk Skrivuppgift: stavning och interpunktion 70,8 som andraspråk Skrivuppgift: läsbarhet 85,8 som andraspråk Skrivuppgift: beskrivande text 75,2 Sida 20 av 21

21 Sida 21 av 21