Introduktionsförel i anestesiologi. T11 vt-09. Föreläsare: Christina Eintrei

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktionsförel i anestesiologi. T11 vt-09. Föreläsare: Christina Eintrei"

Transkript

1 Introduktionsförel reläsning i anestesiologi T11 vt-09 Föreläsare: Christina Eintrei 1

2 Disposition av förelf reläsningen 1. Historia 2. Allmän n terminologi 3. Anestesiologisk farmakologi 4. Lokalanestetika 5. Anestesitekniker 6. Luftvägen 7. Preoperativ bedömning och medicinering 8. Övervakning 9. Vätska V och blod 10. Speciella hänsyn h i val av anestesi 2

3 Några viktiga årtal i anestesins historia 1843 Dietyleter används nds första f gången g offentligt av Morton påp MGH i Boston Kloroformanestesi gavs av dr Snow till drottning Viktoria när n r hon födde f barn Kokain användes ndes av Koller för f r att bedöva ögat lokalt Spinalbedövning introduceras av Bier Thiopental används nds för f r induktion av anestesi d-tubocurarine används nds för f r första f gången g för f r att ge muskelrelaxation under allmän n anestesi Lidocainet syntetiseras av Lövgren L vid Astra Succinylkolin används nds för f r första f gången. g 1956 Halothan introduceras som anestesimedel. 3

4 Terminologi MAC Minimum Alveolar Concentration ED Effective Dose,, ED 50 en effektiv dos hos 50% av patienterna Tolerans (hyporeaktivitet( hyporeaktivitet) pga kronisk exponering fordras mer av drogen Snabb utveckling av tolerans kallas takyfylaxi Idosynkriasi (allergi eller genetisk bakgrund) ovanlig effekt av en drog Rasmatisk blandning båda enantiomererna 50/50 finns ex. thiopenthal, ketamin Dose-respons kurva -förhållande av den givna dosen till effekten Individuell response varierar pga farmakogenetiken (njurfunktion, leverfunktion CO) och farmakodynamiken (enzymer och genetik) Distributionsvolym (Vd) given drog/plasmakoncentrationen 4

5 Inhalationsgaser (verkningsmekanism: GABA systemet?) Ger sömn s och lätt l smärtlindring: MAC Isofluran 1,17% Halothane 0,75% Desflurane 6,6% Sevoflurane 1,8% 5

6 Effekter av inhalationsgaser på cirkulationen 6

7 Effekter av inhalationsgaser på cirkulationen 7

8 Effekter av inhalationsgaser på cirkulationen 8

9 Effekter av inhalationsgaser på cirkulationen 9

10 Intravenösa droger vilka ger sömns (verkningsmekanism: GABA systemet?) Propofol Tiopental (Pentothal) Ketamin (Ketalar( Ketalar) Diazepan (Stesolid) Midazolam (Dormicum) Antagonist till bensodiazepiner -Lanexat dos 0,2 mg i.v. 10

11 11

12 Opioider (analgetika) (verkningsmekanism: opioidreceptorer µ, δ, κ hindrar adenylcyklas vilket ger minskad camp) morfin fentanyl syfentanil (Sufenta) alfentanil (Rapifen) remifentanil (Ultiva) antidot Narcanti dos 0,1-0,2 0,2 mg i.v. 12

13 13

14 14

15 15

16 Muskelrelaxansia (verkningsmekanism; se nästa n bild) suxameton (Celocurin)) mg/kg pankuron (Pavulon) vekuron (Norcuron)) * atrakurium (Tracrium) rokuron (Esmeron)) 0,6 mg/kg * antidot sugammadex (Bridion)) dos 2 mg/kg * Bridion verkar endast påp dessa två OBS! monitorering med nervstimulator 16

17 17

18 18

19 19

20 Lokal anestetika anestetika (verkningsmekanism; blockerar nervinpulser genom att hindra Na joners passage genom jonkanalerna i nervmembranet) bupivakain (Marcain)) * lidokain (Xylocain)) * mepivakain (Carbocain)) * prilokain (Citanest) ropivakain (Narop) levobupivakain (Chirocain) prilokain/lidokain lidokain ytanestesi (EMLA) * finns med adrenalin. Ger förlf rlängd duration 20

21 21

22 22

23 23

24 Toxiska effekter (överdos)( Ofta orsakad av fel despostion av la. (intratekalt, intraarteriellt, iv istället för f r EDA, iv,, infiltration) Kramper Hypotention Andningstillstånd Cirkulationstillstånd nd 24

25 Val av anestesimetod Generell anestesi till kirurgi: Regional anestesi Vid val tas hänsyn h till: intrakraniellt thorax buken extrimeteter Anestesiologens erfarenhet/rutin patientens önskan/ nskan/ålder/mentala status lokala/nationella/internationella riktlinjer Ofta kombineras generell anestesi med regional. Ex. operation för f koloncancer får f r först f en EDA och sövs s därefter. d 25

26 Luftvägen Fri luftväg Se till att munnen/svaljet är r fri från n främmande föremål l och blod Lyft fram underkäken ken Svaljtub,, mask Larynxmask Trachealtub Kan ni se utifrån n om patienten är r svårintuberad? Huvudposition Cricoidtryck? 26

27 27

28 28

29 från SFAIs riktlinjer 29

30 från SFAIs riktlinjer 30

31 Klassificering enl. ASA 31

32 från SFAIs riktlinjer 32

33 Övervakning av anestesi enligt SFAI s riktlinjer från SFAIs riktlinjer Måste finnas vid varje anestesi EKG BT mätningm koldioxid mätningm oxygen mätningm pulsoxymeter 33

34 34

35 35

36 Speciell hänsyn h i val av anestesi till patient med kardiovasculär sjukdom Risk för f re-infarkt om inte anestesin är r optimal Noggrann utvärdering av hjärtat preoperativt med avseende påp MI, ischemi, hypertrofi, arrytmi och elektrolyter Noggrann anamnes Stress-EKG Hjärtmark rtmarkörerrer Optimeras av kardiolog? Sövs med: God pre-medicinering Undvik stress Undvik hypoxi,, blodtrycksfall, tackykardi Optimal övervakning: art BT, CO, ST-str sträckan monitoreras Transosofagalt EKO Beredskap med inotropa och vasodilaterande droger 36

37 37

Anestesiologisk akutmedicin

Anestesiologisk akutmedicin Anestesiologisk akutmedicin Kompendium för ST- läkare Joacim Linde SAMMANFATTNING Praktiska råd för att på bästa sätt kunna hantera de akutmedicinska situationer du konfronteras med på anestesi/iva jourerna

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Parturition, problems during parturition and care of kittens and queen postpartum Sandra Wester och Nina Strömbom Sveriges

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Smärtbehandling hos hund och katt Bakgrundsdokumentation

Smärtbehandling hos hund och katt Bakgrundsdokumentation Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarnas enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet. Perioperativ

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Munsjukdomar/tandvård

Munsjukdomar/tandvård Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

TIDNINGEN. Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16 nr 4 December 2010

TIDNINGEN. Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16 nr 4 December 2010 1946 TIDNINGEN Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16 nr 4 December 2010 SFAI-tidningen Officiellt organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16,

Läs mer

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG Palliativ vård 1 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG riktlinjer för symtomlindring Version 3, 2007 2 3 innehåll Inledning 6 Arbeta strukturerat 8 4 Palliativ

Läs mer

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg...

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg... Innehåll 1. Introduktion... 3 Lungtransplantation... 3 Hjärt-lungtransplantation... 3 Problem... 4 2. Transplantationsenheten i Göteborg... 5 3. Resultat... 6 4. Indikationer... 7 Indikationer för hjärtlungtransplantation

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

Del C 1 april 2010. Region Skånes Prehospitala Centrum. Denna del ska besvaras av samtliga läkare.

Del C 1 april 2010. Region Skånes Prehospitala Centrum. Denna del ska besvaras av samtliga läkare. Region Skånes Prehospitala Centrum Del C 1 april 2010 Denna del ska besvaras av samtliga läkare. C1) Vad är en delegering? a) En sjukvårdsåtgärd som en person med formell kompetens har uppdragit åt annan

Läs mer

Smärtfri tandvård Lokalanestesi

Smärtfri tandvård Lokalanestesi Varför gör det ont? Smärtfri tandvård Lokalanestesi Något är eller är på väg att skadas En nyttig smärta med tydlig funktion Smärta som sätter igång kroppens försvar Inflammation Infektion Syrebrist i

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Intubation med eller utan muskelrelaxantia

Intubation med eller utan muskelrelaxantia Intubation med eller utan muskelrelaxantia - En observationsstudie om postoperativt halsont och heshet Författare: Emma Rönde Frida Åhlund Handledare: Ingmarie Johanson Magisteruppsats Maj 2013 Lunds universitet

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 60 mg rifampicin och 60 mg isoniazid.

Läs mer