Barndos Dokumentation Version 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barndos 2.1 2010-06-03 1. Dokumentation Version 2.1"

Transkript

1 Barndos Dokumentation Version 2.1

2 Barndos BARNDOS 2.1 Läkemedelsdoserna avser användning i samband med anestesi eller vård under ett fåtal dagar på uppvaknings- eller intensivvårdsavdelning där vakenhet, andning och cirkulation övervakas fortlöpande. Administrationssätt är intravenös injektion om inget annat anges. Begränsningar vid inmatningen Vikt max 75 kg, min 0,5 kg Ålder max 18 år Aktuellt B-Hb max 200 g/l, min 60 g/l Ålder-vikt-kurva för rimlighetsbedömning av indata <1/2 år: antal månader x 0,6 + 3,5 1/2 1 år: antal månader x 0,5 + 3,5 1 2 år: antal år x 2, år: antal år x 2,5 + 7 >4år: antal år x 2,5 + 6 Alvedon. 0ral dos Beredningsform 40 kg: Alvedon lösning 24 mg/ml >40 kg: Tabl Alvedon 500 mg Ålder < 1 år 0-3 mån och <3 kg (prematur): 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 15 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och <3 kg: 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 15 mg/kg x 4 Källa: Mod. efter Arana A et al: Treatment with paracetamol in infants. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: Ålder >1 år <3 kg Kan inte räkna på denna ålder/vikt-kombination Första dos 3-5 kg 2 ml x 4 (= mg/kg) 3 ml 5-7,5 kg 4 ml x 4 (= mg/kg) 6 ml 7,5-10 kg 5 ml x 4 (= mg/kg) 7,5 ml kg 7,5 ml x 4 (= mg/kg) 12 ml kg 10 ml x 4 (= mg/kg) 15 ml

3 Barndos kg 12,5 ml x 4 (= mg/kg) 18,5 ml kg 15 ml x 4 (= mg/kg) 22,5 ml kg 20 ml x 4 (= mg/kg) 30 ml kg tabl 0,5 g 1 x 4 (= 10-12,5 mg/kg) 2 tabl >50 kg tabl 0,5 g 1-2 x 4 (= mg/kg) 3 tabl Källor: FASS-dosen är mg/kg x 4. Flera källor anger något högre doser. Vid Drottning Silvias sjukhus ges t ex 20 mg/kg x 4 under högst 7 dygn till barn över 1 månads ålder (www.internetmedicin.com). Alvedon. Rektal dos Ålder <1 år Beredningsform: Alvedon lösning (Sic!) 24 mg/ml 0-3 mån och <3 kg: 1:a do s 20 mg/kg. U-håll 15 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 30 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och <3 kg: 1:a dos 30 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 40 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x 4 Källa: Mod. efter Arana A et al: Treatment with paracetamol in infants. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: Ålder >1 år: Beredningsform: Supp Alvedon Startdos (40 mg/kg initialt, max 2 g) 3 4 kg: 2 st Supp à 60 mg 4 6 kg: 3 st Supp à 60 mg 6 8 kg: 1 st Supp à 250 mg 8 10 kg: 1 st Supp à 250 mg + 1 st à 60 mg kg: 1 st Supp à 250 mg + 1 st à 125 mg kg: 2 st Supp à 250 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 60 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 125 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 60 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 125 mg kg: 2 st Supp à 500 mg kg: 2 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 125 mg kg: 2 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg kg: 2 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg + 1 st à 125 mg >40 kg: 3 st à 500 mg + 1 st à 125 mg Källor: FASS anger ingen särskild startdos. Flera källor anser att första dosen bör vara högre för att snabbare nå upp till terapeutisk koncentration. Vid Drottning Silvias Barnsjukhus ges t ex startdosen 40 mg/kg till barn över 1 månads ålder (www.internetmedicin.com).

4 Barndos Underhållsdos (Cirka 20 mg/kg v. 6:e h) 3 6 kg: 1 st Supp à 60 mg x kg: 1,5 st Supp à 60 mg x kg: 1 st Supp à 125 mg x kg: (1 st Supp à 125 mg + 1 st Supp à 60 mg) x kg: 1 st Supp à 250 mg x kg: (1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 60 mg) x kg: (1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 125 mg) x kg: (1 st Supp à 250 mg + 1 st à 125 mg + 1 st à 60 mg) x kg: 1 st Supp à 500 mg x kg: (1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 60 mg) x kg: (1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 125 mg) x kg: (1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg) x 4 >40 kg: 2 st à 500 mg x 4 Källor: Flera källor anger något högre doser än FASS. Vid Drottning Silvias Barnsjukhus ges t ex 20 mg/kg x 4 under högst 7 dygn till barn över 1 månads ålder (www.internetmedicin.com). Atropin 0,5 mg/ml Dos: <5 kg 20 µg/kg kg 0.1 mg (dvs µg/kg) µg/kg (0.015 mg/kg) mg (dvs µg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Celocurin 50 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: < 6 kg 2 mg/kg 6-15 kg 1.5 mg/kg >15 1 mg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990

5 Barndos Citodon Minor, supp Engångsdos för postoperativ smärtlindring: < 7.5 kg Använd ej kg 1/2 supp Citodon Minor kg 1 supp Citodon Minor > 30 kg 2 supp Citodon Minor Källor: Bl a rutiner vid Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com). Dormicum 1 mg/ml Intravenöst Per rectum: Nasalt: Per os 0.1 mg/kg Max 5 mg 0.3 mg/kg Max 5 mg 0.3 mg/kg Max 5 mg 0.5 mg/kg Max 7,5 mg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund Rutiner vid Astrid Lindgrens sjukhus Dridol 2,5 mg/ml Antiemetisk dos: Vid ålder <2 år: Observandum: 0.05 mg/kg, dock max 1,25 mg totalt Efter beräknad dos anges: Erfarenheter saknas under 2 års ålder Beakta risken för hjärtarytmier (se FASS) Källor: Med dr Eva Kokinsky, Drottning Silvias Barnsjukhus, (www.internetmedicin.com) Esmeron 10 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Intubationsdos: < 1 år 0.4 mg/kg 1 år 0.6 mg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på FASS

6 Barndos Esucos 10 mg/ml INDRAGET, MEN KAN KOMMA TILLBAKA Spädning: <10 kg Späd 1:10 Antiemetisk dos: 0,125 mg/kg Dock max 5 mg vid >40 kg Källa: Östersundsrutin innebärande en försiktig dosering. FASS-dos för barn saknas. Vid Drottning Silvias Barnsjukhus och Astrid Lindgrens sjukhus används 0,15-0,25 mg/kg. Fentanyl 0.05 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: 2 µg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund Ketalar intramuskulärt 50 mg/ml för induktion Dos: 20 kg 10 mg/kg >20 kg Ej i.m. adm. Källa: Östersundsrutin grundad på FASS Ketalar intravenöst 10 mg/ml för induktion Dos: 2 mg/kg Källa: Östersundsrutin grundad på FASS Kytril 1 mg/ml Dos: 25 kg 0,04 mg/kg >25 kg 1 mg Källa: Bl a Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com).

7 Barndos Morfin 1 mg/ml Dos: < 3 mån 0,03 mg/kg 3-6 mån 0,05 mg/kg 6 mån 0,1 mg/kg Källa: Östersundsrutin. Sammanvägning från olika källor, bl a Drottning Silvias Barnsjukhus och Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Narcanti 0.4 mg/ml Spädning: <20 kg Späd 1:10 Dos som kan upprepas tills fullgod andning uppnås: 2 µg/kg Källa: FASS. Marcain för sacralblockad 2,5 mg/ml Dos: 0,5-1 ml/kg Max volym 20 ml Källa: Östersundsrutin. I FASS anges 2 mg/kg som max engångsdos, och 0,5 ml/kg (upp till 20 ml) som rekommenderad dos för barn under 12 år. Narop för perifer blockad 5 mg/ml Dos: 3 mg/kg Max volym 25 ml Källa: FASS. Narop för sacralblockad 2 mg/ml Spädning: Till 2 mg/ml Dos: 2 mg/kg Max volym 25 ml Källa: FASS. Norcuron 2 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: 0,1 mg/kg om barnet minst 5 månader gammalt För barn < 5 mån ersätts beräkningen av texten: Se FASS Källa: FASS. Där föreslås testdos med 0,01 0,02 mg/kg och efterföljande titrering för barn < 5 månader.

8 Barndos Pentothal 25 mg/ml Dos: < 14 dagar 3.5 mg/kg 14 d - 1 mån 5 mg/kg 1 mån - 6 mån 7 mg/kg > 6 mån 5 mg/kg Källa: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Propofol 10 mg/ml Dos: <3 år Använd ej enl. FASS 3 år 2.5 mg/kg Källa: FASS. Yngre barn behöver större dos. Rapifen 0,5 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: 10 µg/kg Källa: FASS. Yngre barn kan behöva större dos. Robinul-Neostigmin Spädning: <15 kg Späd 1:10 Dos: < 15 kg 0.2 ml/kg av spädd lösning > 15 kg 0.02 ml/kg Källa: FASS. Voltaren Beredningsform: Tabletter eller suppositorier Dos: <6 månader Använd ej 6 månader 1 mg/kg x 2-3 Källa: Rutiner vid Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com). Zofran 2 mg/ml Dos: 40 kg 0,1 mg/kg >40 kg 4 mg Källa: Bl a Rutiner vid Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com).

9 Barndos Vätskebehandling Preoperativ vätska vid måttlig dehydrering (Ringeracetat och/eller Rehydrex 25 mg/ml) Dos: 12.5 ml/kg/h i max 4 timmar Källa: Östersundsrutin efter Hans Feychting, f.d. S:t Görans barnsjukhus. Intraoperativ vätska (Ringeracetat) Dos normalt: < 10 kg 7 ml/kg/h 10 kg 5 ml/kg/h Dos vid dehydrering eller måttlig blödning: < 10 kg 10 ml/kg/h 10 kg 7,5 ml/kg/h Postoperativ vätska (Rehydrex 25 mg/ml) För beräkning använder vi två formler som anpassats för att ge samma resultat som tabell från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Den ena formeln används upp till 40 kg och den andra från 40 till 70 kg.

10 Barndos

11 Barndos Blodvolym <5 d och <2,5 kg (Prematur) 100 ml/kg <5 d och 2,5 kg (Nyfödd) 90 ml/kg 5 30 d 85 ml/kg 1 mån 1 år 80 ml/kg 1-6 år 75 ml/kg 7-14 år 70 ml/kg Källor: Sammanvägning av flera, bl a: Hughes D, Mather S, Wolf A: Handbook of neonatal anaesthesia; WB Saunders, London Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 The clinical use of blood; WHO, Geneva 2001 Lake CL, Moore RA: Blood; Raven press, New York 1995 Blodersättning För att få förslag till blodersättningsregim måste aktuellt B-Hb inmatas. Om aktuellt B-Hb ligger under eller strax över det lägsta tänkbara Hb-värdet för åldern, ges endast rekommendation att direkt starta transfusion vid blodförlust. I övriga fall presenteras ett diagram. Sedan man bestämt sig för vad som är lägsta acceptabla Hb kan man ur digrammet avläsa hur stor blödning som kan tolereras innan erytrocyter behöver ges. Detta under förutsättning att patienten hela tiden hålls normovolem genom kompensation med blodfria lösningar. Diagrammet bygger på formeln för hemodilution: Max acceptabel blodförlust = Beräknad blodvolym x ln (HbNorm / HbMin) Diagrammets lägsta Hb-värde är beroende av åldern och representerar vad vi uppfattar som lägsta acceptabla värde hos barn med normal respiratorisk och cirkulatorisk kapacitet (se nedanstående tabell). Hos dessa barn innefattar värdena en viss säkerhetsmarginal. Barn med nedsatt förmåga att kompensera för anemi kan kräva att högre Hb-värden upprätthålls. Ålder Typiskt Hb Lägsta acceptabla värde 0-7 d d d d d d /2-6 år år

12 Barndos Pojkar >13 år Flickor >13 år Kompensation av initial blodförlust innan erytrocyter behöver ges: Ålder 1 månad: Blödning upp till 5% av blodvolymen kompenseras med ökad infusion av Ringeracetat. Därefter kompenseras förlorad volym med albumin 5%, ml för ml. Ålder >1 månad: Blödning upp till 10% av blodvolymen kompenseras med ökad infusion av Ringeracetat. Därefter kompenseras med kolloidlösning. Vid ålder <2 år brukar albumin 4-5% användas. Plasmodex eller Voluven kan övervägas till större barn. För blodförluster överstigande 1/2 blodvolym bör tillförsel av plasma övervägas. Källor för typiskt Hb: Sammanvägning av flera, bl a: Goetzman BW, Wennberg RP: Neonatal intensive care handbook; Mosby, London Halliday H, McClure G, Reid M: Handbook of neonatal intensive care; WB Saunders, London Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 The clinical use of blood; WHO, Geneva 2001 Källor för blodersättning: Östersundsrutiner bl a grundade på bl a: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Formeln för hemodilution: Bourke DL, Smith TC: Estimating allowable hemodilution. Anesthesiology 1974: 41:

13 Barndos Luftväg Intubation oralt med kuffad tub i de större storlekarna. < 2 kg 2, kg 3 > 3.5 kg och < 1/2 år 3,5 1/2-1 år 3, år år 4-4,5 4-6 år år 5-5, år 5, år 6-6,5 >= 14 år 6,5-7 Tubstorlek (mm) Källa: Östersundsrutiner grundade på en sammanvägning av flera olika källor. Som tumregel har använts: Tubstorlek i mm = ålder i år/4 + 3,5. Intubation nasalt Tubstorlek 0-3 år Använd samma som vid oral intubation 3-5 år år 4, år år 5,5 >= 14 år 6-6,5 Larynxmask Storlek Kuffvolym 0-5 kg Nr 1 <4 ml 5-10 kg Nr 1,5 <7 ml kg Nr 2 <10 ml kg Nr 2.5 <14ml kg Nr 3 <20 ml > 60 kg Nr 4 <30 ml Källa: Tillverkarens rekommendationer

14 Barndos Anestesi MAC-värden Isofluran Halotan Sevofluran < 1 mån % % 3.2 % 1 mån - 1 år % % % 1-3 år 1.6 % 1 % 2.6 % 3-6 år 1.5 % % 2.5% 6-10 år 1.4 % % 2.4% >10 år 1.4 % 0.9 % 2.4% Källa: Sammanvägning av flera olika källor, bl a FASS och uppgifter från tillverkarna. Mapleson D-system, kontrollerad andning Vid feber: 10% ökning av FGF per grad över 37 Färskgasflöde: < 20 kg 0.08 * vikt l/min, dock minst 2 l/min kg * vikt l/min > 40 kg 0.1 * vikt l/min Minutventilation: 1.5 * Färskgasflöde Mapleson D-system, spontan andning Vid feber: 10% ökning av FGF per grad över 37 < 4 kg Undvik spontanandning 4-10 kg Bör ej spontanandas Färskgasflöde: < 10 kg 4 l/min kg 5 l/min kg 6 l/min kg 7 l/min kg 8 l/min > 45 kg * vikt l/min Källa för Mapleson D-system (bl a Bain, Coax): Östersundsrutiner baserade på Lars O Jonssons avhandling (Spontaneous breathing in coaxial Mapleson A and D circuits. Uppsala Universitet 1986) samt hans forskning åren närmast därefter.

15 Barndos Ventilationsinställningar i cirkelsystem (data från Aisys) Respiratorinställning enligt GE Healthcare Källa: Vic Clarke, vidarebefordrat av Sven Danielsson Andningsfrekvens AF = Aningsfrekvens KV = Kroppsvikt i kg Om KV 5: AF = 30 Om 5 < KV 10: AF = 30-10*(KV-5)/5 Om 10 < KV 30: AF = 20-10*(KV-10)/20 Om KV >30: AF = 10 Exempel på KV Andn.frekv Tidalvolym - se nedan

16 Barndos Tidalvolym TV = Tidalvolym i ml KV = Kroppsvikt i kg AF = Andningsfrekvens enl. ovan Dead space i ml = VD = KV/0,45 Om KV 45: TV = VD + VD * ((1,35 + (100-VD) * 0,0135) / 0,05 / AF) Om KV > 45 kg: TV = VD + VD * 1,35 / 0,05 / AF Om beräknad TV < 100: Om 100 < beräknad TV < 300: Om 300 < beräknad TV < 1 000: Om beräknad TV > 1 000: Avrunda till närmaste 5 Avrunda till närmaste 10 Avrunda till närmaste 25 Avrunda till närmaste 50 Exempel på KV TV avrundat enl. TV ovan 1 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 375

17 Barndos , , ,3 500 Östersund Rev Henrik Zetterström och Kjell Nilsson Anestesiläkare, Östersund E-post:

ANELÄK Premedicinering till barn

ANELÄK Premedicinering till barn 1 (6) ANELÄK Premedicinering till barn Dosering enligt detta dokument får ske av sjuksköterska utan särskild ordination av narkosläkare när det gäller barn utan komplicerande sjukdom. Barn som fått premedicinering

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vätska och nutrition Giltig fr.o.m: 2016-10-26 Faktaägare: Pär Lindgren, regional chefläkare Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska komittén

Läs mer

Del 2_5 sidor_23 poäng

Del 2_5 sidor_23 poäng Ebola hot mot födande kvinnor Upp till en av sju gravida riskerar att dö i barnsäng i de länder i Västafrika som är värst drabbade av ebolaepidemin, varnar en grupp hjälporganisationer. Rädslan för smitta

Läs mer

Del 1. 8 sidor. 23 poäng. Som kandidat har du noga fyllt i varje kursutvärdering, och till slut vann du lotten att åka med intensivvårdshelikoptern

Del 1. 8 sidor. 23 poäng. Som kandidat har du noga fyllt i varje kursutvärdering, och till slut vann du lotten att åka med intensivvårdshelikoptern 8 sidor. 23 poäng en dag! Direkt på morgonen får ni ett larm om en stor trafikolycka, en allvarligt och två lindrigt skadade. Helikoptern är där på femton minuter. På olycksplatsen följer du med läkaren

Läs mer

1.1 Vilka olika ryggbedövningar finns (2 st), ange tre sätt som de skiljer sig åt. (1,5p)

1.1 Vilka olika ryggbedövningar finns (2 st), ange tre sätt som de skiljer sig åt. (1,5p) Del 1_6 sidor_21 poäng En kvinna kommer in till förlossningen med värkar. Hon väntar sitt första barn. Barnet är fullgånget (40 veckors graviditet) Förlossningen är i inledningen och det är många timmar

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 -

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 - Indikation Läkemedel Form Administrationssätt Styrka dosering maxdos kontraindikation instruktion till vårdgivare Se PM Prokto-Rektoscopi Om barnet har haft spontan avföring inom de närmaste 3-4 timmarna

Läs mer

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1 Sara Bertilsson Läkemedelsformer Tablett, kapsel, resoriblett Mixtur, oral lösning Injektion Infusion Salva Suppositorie Klysma Näsdroppar, ögondroppar

Läs mer

Ketanest Ambulansverksamheten

Ketanest Ambulansverksamheten Gäller för: Ambulansverksamhet Utförs på: Ambulansverksamhet Esketamin, injektionsvätska 5 mg/ml samt 25 mg/ml. Indikationer Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-06-01

Läs mer

Läkemedelsberäkning. Läkemedelsberäkning. Läkemedelsräkning Uppföljning Termin

Läkemedelsberäkning. Läkemedelsberäkning. Läkemedelsräkning Uppföljning Termin Läkemedelsräkning Uppföljning Termin 1 Läkemedelsberäkning En strimma genom hela utbildningen Föreläsningar Diagnostiska test med uppföljning Tentamen Läkemedelsberäkning Termin 1 Introduktion till ämnet

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör vad som är svaret bland

Läs mer

Del 1_10 sidor_28 poäng 1.1

Del 1_10 sidor_28 poäng 1.1 Du har jobbat ett år som ST-läkare i anestesi (och intensivvård) och har börjat gå självständiga jourer, så också i kväll. Ortopedjouren ringer dig och vill ha hjälp med en patient på akuten. Patienten

Läs mer

Introduktionsförel i anestesiologi. T11 vt-09. Föreläsare: Christina Eintrei

Introduktionsförel i anestesiologi. T11 vt-09. Föreläsare: Christina Eintrei Introduktionsförel reläsning i anestesiologi T11 vt-09 Föreläsare: Christina Eintrei 1 Disposition av förelf reläsningen 1. Historia 2. Allmän n terminologi 3. Anestesiologisk farmakologi 4. Lokalanestetika

Läs mer

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Berörda enheter Anestesin, Piteå sjukhus Syfte Rutin Premedicinering till polikliniska patienter Processbeskrivning Paracetamol används som

Läs mer

Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna. Anestesikliniken Växjö. Innehåll. Gäller för: Anestesikliniken

Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna. Anestesikliniken Växjö. Innehåll. Gäller för: Anestesikliniken Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Postoperativ vård Giltig fr.o.m: 2017-03-21 Faktaägare: Joakim Ahvenainen, Medicinskt ledningsansvarig IVA CLV Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

Del 1_6 sidor_25 poäng

Del 1_6 sidor_25 poäng Del 1_6 sidor_25 poäng 1. Du är läkare på anestesikliniken UAS och tjänstgör på centraloperation. Morgondagens uppgift blir att ge anestesi till en patient med pankreascancer som ska genomgå en öppen pankreatikoduodenektomi

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

ANELÄK Massiv transfusion

ANELÄK Massiv transfusion 1 (5) ANELÄK Massiv transfusion Detta dokument kompletterar (Ersättning av blod och vätska i samband med operation och trauma) och gäller situationer med mycket stora blodförluster, vanligen överstigande

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-04-08 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Del 1 6 sidor 19 poäng

Del 1 6 sidor 19 poäng 6 sidor 19 poäng En helt frisk kvinna kommer in till förlossningen med värkar. Hon väntar sitt första barn. Barnet är fullgånget (40 veckors graviditet) Förlossningen är i inledningen och det är många

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: BL 008G. Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: BL 008G. Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: 0500 Datum: 2016-11-11 Tid: 08.15-10.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas?

Läs mer

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2013-12-21 09.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-02-01 9.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

ANELÄK TIVA/TCI - total intravenös anestesi

ANELÄK TIVA/TCI - total intravenös anestesi 1 (7) ANELÄK TIVA/TCI - total intravenös anestesi 1 Bakgrund och definition Total intravenös anestesi kan bedrivas med i stort sett alla intravenösa anestesimedel vi har: propofol, remifentanil, alfentanil

Läs mer

Del 4. Totalt 8 sidor. Maxpoäng: 16p

Del 4. Totalt 8 sidor. Maxpoäng: 16p Totalt 8 sidor. Maxpoäng: 16p Du är primärjour på anestesin och söks till den postoperativa uppvakningsavdelningen där en man född 47 vårdas efter att under dagen opererats med en rektumamputation. Sjuksköterskan

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Akut omhändertagande av barn

Akut omhändertagande av barn Akut omhändertagande av barn Kristina Bergentz Barnkliniken Universitetssjukhuset i Lund Hur vanligt är barntrauma? - Över 200 000 barn skadas varje år så att de måste söka sjukvård - 21 000 vårdas i sluten

Läs mer

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter Anestesiologi Provmoment:Tentamen B:1 Ladokkod: B2NA01 Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 16 11 01 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Del 6. 8 sidor, 18 poäng

Del 6. 8 sidor, 18 poäng 8 sidor, 18 poäng Du är primärjour på anestesi och blir sökt till en kirurgavdelning där en man född 49 vårdas efter att under gårdagen opererats för en större leverresektion pga en malignitet. Sjuksköterskan

Läs mer

1. Hur stor del av sin blodvolym i procent har Stina minst blött? 1p. 2. Du tror att Stina väger ca 70 kg, hur mycket blod har hon förlorat i ml?

1. Hur stor del av sin blodvolym i procent har Stina minst blött? 1p. 2. Du tror att Stina väger ca 70 kg, hur mycket blod har hon förlorat i ml? Du sitter och skriver tentamen i anestesi och grubblar över en svår fråga när kurskamraten som sitter närmast dig, Stina 22 år, faller ihop. Så vitt du vet är hon tidigare frisk. Hon är mycket blek och

Läs mer

Intubering av nyfödda

Intubering av nyfödda Intubering av nyfödda 1(6) /Motala och Carin Widén SpecialistläkareLinköping /Motala och Intubering av nyfödda Intubation kan bli aktuellt i nedanstående fall. 1. Akut försämring av barn på Neonatal-IVA.

Läs mer

Tentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0052H

Tentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0052H Institutionen för hälsovetenskap Röntgensjuksköterskeprogrammet Tentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0052H Lärare Delmoment Fråga Max G % VG % Zandra Öberg Allmän farmakologi 1-10 15 10 70 13 90 Anders

Läs mer

Läkemedelsberäkning Sara Bertilsson

Läkemedelsberäkning Sara Bertilsson Läkemedelsberäkning Sara Bertilsson FASS Farmaceutiska specialiteter i Sverige http://www.fass.se ATC-systemet (anatomiskt, terapeutiskt, kemiskt klassificeringssystem) 14 huvudgrupper med undergrupper

Läs mer

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: 0600 Datum: 2015-11-09 Tid: 8.15-10.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör

Läs mer

Del sidor 33 poäng

Del sidor 33 poäng 13 sidor 33 poäng Inför en stor urologisk operation (prostatektomi samt cystektomi) preopbedömer du Hans Sandén, 35 år. Han är mycket orolig inför operationen, ffa vad gäller sövningen med allt vad det

Läs mer

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Provmoment: Tentamen B:2 Ladokkod: Tentamen ges för:specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård 2012-2013 TentamensKod: Tentamensdatum:

Läs mer

Del 1_6 sidor_27 poäng

Del 1_6 sidor_27 poäng Du är anestesijour på ett länssjukhus i Mellansverige. Du passerar akuten på väg tillbaka till fikarummet varpå en AT-Läkare på akuten vill konsultera dig. Han har fått ta hand om en 87- årig kvinna vid

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

Vi ska nu gå igenom. Viktiga frågor. Farmakokinetik Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås

Vi ska nu gå igenom. Viktiga frågor. Farmakokinetik Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås Farmakokinetik Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås läkemedel TID effekt koncentration Farmakokinetik = det kroppen gör med läkemedlet Farmakodynamik = det läkemedlet gör med kroppen Vi ska

Läs mer

Akut smärta hos barn. Gäller för: Region Kronoberg. Faktaägare: Johan Jonsson, specialistläkare, barn- och ungdomskliniken

Akut smärta hos barn. Gäller för: Region Kronoberg. Faktaägare: Johan Jonsson, specialistläkare, barn- och ungdomskliniken Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Smärta Giltig fr.o.m: 2016-09-26 Faktaägare: Johan Jonsson, Specialistläkare/Barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Katarina Hedin, Ordförande medicinska

Läs mer

Lycka till! Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Annika Hickisch mobil: Örebro Universitet, IHM

Lycka till! Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Annika Hickisch mobil: Örebro Universitet, IHM Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Datum: 2016-05-14 Tid: 3 timmar, kl 8.15-11.15 Tentamen: 0700 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch Tentamensskrivare: Annika Hickisch Instruktion: Läs uppgifterna

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA, Ljungby

Läkemedel enligt generella direktiv VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA, Ljungby Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-12-21 Faktaägare: Joakim Hidestål, Medicinskt ledningsansvarig intensivvårdsavdelningen Ljungby Fastställd av: Linda Pantzar,

Läs mer

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK Svensk barnsmärtförening The Keynote speakers: Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK www.svenskbarnsmartforening.se

Läs mer

Del 1_10 sidor_22 poäng

Del 1_10 sidor_22 poäng Del 1_10 sidor_22 poäng Du är anestesiolog och ska preop bedöma en 66-årig man som nästa dag ska opereras för en coloncancer med en högersidig hemicolectomi. Han har hypertoni och hyperlipidemi samt angina

Läs mer

Kurs: BMLV, Biomedicinsk Laboratoriemetodik. BL001G, BL1015

Kurs: BMLV, Biomedicinsk Laboratoriemetodik. BL001G, BL1015 Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV, Biomedicinsk Laboratoriemetodik. BL001G, BL1015 Datum: 2016-01-09 Tid: 2 timmar Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch Tentamensskrivare: Annika

Läs mer

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef

Läs mer

Läkemedelsblandningar på IVA

Läkemedelsblandningar på IVA Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-12-13 Faktaägare: Pär Lindgren, chefsläkare Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 2 Gäller

Läs mer

Anestesi vid porfyri

Anestesi vid porfyri Anestesi vid porfyri Berörda enheter Akutsjukvården, Sunderby sjukhus. Syfte Med patientsäkerhet i fokus utföra anestesi enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Bakgrund Porfyri orsakas av sänkt aktivitet/hämning

Läs mer

Del 1. Totalt 19p. Vad är blir din första åtgärd? (2 p) Sidan 1 av 8

Del 1. Totalt 19p. Vad är blir din första åtgärd? (2 p) Sidan 1 av 8 Totalt 19p. Du är primärjour på anestesi och larmas till akuten pga en bilolycka. Patienten, en kvinna i 30-årsåldern, har kört av vägen med sin bil, sannolikt varit obältad och slungats ut genom framrutan.

Läs mer

Övningstentamen Allmän anestesi ht 2016

Övningstentamen Allmän anestesi ht 2016 Övningstentamen Allmän anestesi ht 2016 Hur fördelar sig glukoslösning 50 mg/ml i kroppen efter intravenös tillförsel? o A I plasmavolymen o B I interstitialvolymen o C I intracellulärvolymen o A+B (dvs

Läs mer

MEDICINSK RUTIN ANE LÄK PORFYRI

MEDICINSK RUTIN ANE LÄK PORFYRI 1 (6) ANE LÄK Porfyri Porfyri är en grupp av ärvda eller förvärvade enzymdefekter i biosyntesen av hem (kan sedan användas till mitokondriernas cytokromer och i hemoglobin). Man får en överproduktion av

Läs mer

Obesitaskirurgi- laparoskopisk gastric-bypass

Obesitaskirurgi- laparoskopisk gastric-bypass 2015-05-31 19687 1 (5) Obesitaskirurgi- laparoskopisk gastric-bypass Sammanfattning Behandling/förberedning inför/under/efter obesitaskirurgi. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar...

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare.

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare. Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-03-20 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv 7 sidor. 17 poäng. Du som anestesiolog ska preop bedöma en patient inför morgondagens polikliniska operation. Mannen är 51 år och ska opereras för gastric bypass pga. sin övervikt. Han har rökt ca ett

Läs mer

1.2 Ett vilo-ekg är taget, skriv en bedömning! (2 p)

1.2 Ett vilo-ekg är taget, skriv en bedömning! (2 p) Kod nr: ------ Del1_7 sidor _18 poäng Du är anestesiolog och ska preop bedöma en patient som dagen innan opererats for "gastric bypass" pga. sin övervikt. Kirurgen vill nu operera patienten akut för sårruptur.

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv 9 sidor. 17 poäng Du är primärjour på anestesi och larmas till akuten pga trauma, en trafikolycka. Patienten, en man i 35-årsåldern, satt utan säkerhetsbälte i baksätet när kompisen körde av vägen för

Läs mer

Provmoment: Tentamen B:2 Ladokkod: Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter

Provmoment: Tentamen B:2 Ladokkod: Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter Anestesiologi Provmoment: Tentamen B:2 Ladokkod: Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter TentamensKod: 8 högskolepoäng Tentamensdatum: 12 12 15 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

Annika Hickisch Mobil:

Annika Hickisch Mobil: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Datum: 2017-03-16 Tid: 2 timmar Provkod: 0700 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch Tentamensskrivare: Annika Hickisch Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!!!!

Läs mer

MC2017, Medicin avancerad nivå, Anestesiologi inriktning anestesisjukvård.

MC2017, Medicin avancerad nivå, Anestesiologi inriktning anestesisjukvård. MC2017, Medicin avancerad nivå, Anestesiologi inriktning anestesisjukvård. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 90. Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd:

Läs mer

Evidensbaserad Läkemedelsinformation

Evidensbaserad Läkemedelsinformation eped Synnöve Lindemalm Barnläkare & Klinisk Farmakolog Evidensbaserad Läkemedelsinformation Erfarenhetsbaserad för Pediatrik Elektronisk Kicki Malmqvist Nilsson Barnsjuksköterska Ranaa el Edelbi Apotekare

Läs mer

Vikt Uppladdningsdos Underhållsdos. 24 mg/ml

Vikt Uppladdningsdos Underhållsdos. 24 mg/ml Innehållsansvarig: Anders Winterfeldt ( andwi1 ) (Läkare/K6/Skaraborgs Sjukhus); Ulrika Parker ( ulrpa1 ) (Smärtenhet/IVA-Postop SkaS Skövde/K6/Skaraborgs Sjukhus) Granskad av: Nils Olof Olsson ( nilol

Läs mer

MEDICINSK/OMVÅRDNADS-/REHABRUTIN ANELÄK Porfyri

MEDICINSK/OMVÅRDNADS-/REHABRUTIN ANELÄK Porfyri 1 (6) Porfyri är en grupp av ärvda eller förvärvade enzymdefekter i biosyntesen av hem (kan sedan användas till mitokondriernas cytokromer och i hemoglobin). Man får en överproduktion av prekursorer i

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-02-04 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Linköping University Electronic Press

Linköping University Electronic Press Linköping University Electronic Press Book Chapter Nationell kartläggning av farmakologiska rutiner och information i samband med tonsilloperation Elin Andersson, Anna Kroon and Elisabeth Ericsson Part

Läs mer

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till TENTAMEN KMB201 Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I Datum 2017-02-11 Tid 9:15-12:15 Examinator Lärare Besök Ina Berndtsson Anna Kari Bromander Nej Telefon Kl. 10-11, 0705-41 68 57

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: 0600 Datum: 2015-12-05 Tid: 14.15-16.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Examinator: Maud Lundén Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!!

Läs mer

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng. RSJD14 Den medicinska bilden, delkurs III Läkemedelshantering 0,5 poäng

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng. RSJD14 Den medicinska bilden, delkurs III Läkemedelshantering 0,5 poäng Institutionen för Hälsovetenskaper Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 poäng Sjuksköterskeprogrammet 180 poäng SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng RSJD14 Den medicinska

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Epiglottit hos vuxen anestesikliniken

Epiglottit hos vuxen anestesikliniken Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Luftväg Giltig fr.o.m: 2017-05-29 Faktaägare: Pär Lindgren, Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 2 Gäller för: Anestesikliniken

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Tankar runt användandet av olika blodprodukter

Tankar runt användandet av olika blodprodukter Regiondagar för blodcentraler Uppsala 14-15 mars 2017 Elite Hotel Academia Tankar runt användandet av olika blodprodukter 14 mars 2017 Dr. med. Rainer Dörenberg Överläkare AnOpIVA, Akademiska sjukhuset,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infusionsvätska, lösning 22.10.2014, version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Astmanfall hos barn - akutbehandling.

Astmanfall hos barn - akutbehandling. Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Astma och allergi Giltig fr.o.m: 2017-04-04 Faktaägare: Helene Axfors, Överläkare, Barn - och Ungdomskliniken Fastställd av: Anna Bärtås, Verksamhetschef, Barn-

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten på Postoperativa avdelningen

Riktlinjer för verksamheten på Postoperativa avdelningen Riktlinjer för verksamheten på Postoperativa avdelningen Berörda enheter Postop och intensivåvrdsavdeöningen Sunderby sjukhus Syfte Att sjuksköterskan utifrån ett skriftligt generellt direktiv skall kunna

Läs mer

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 [Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Allmänt......2 ICD-10.......2 Stadieindelning.........2 Patofysiologi.....3 Symtom...... 3 Behandling.......4

Läs mer

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi 1 (6) ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi Kontinuerlig epiduralanestesi kan med fördel utnyttjas vid behov av postoperativ smärtlindring. För att underlätta för vårdavdelningarna

Läs mer

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Observera: De relevant avsnitten av produktresumé och bipacksedel är resultatet av referral-proceduren. Produktinformationen

Läs mer

Epiglottit hos barn Anestesikliniken

Epiglottit hos barn Anestesikliniken Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Luftväg Giltig fr.o.m: 2017-05-29 Faktaägare: Pär Lindgren, Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 2 Gäller för: Anestesikliniken

Läs mer

PONV Vad är nytt? Jakob Walldén. Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus

PONV Vad är nytt? Jakob Walldén. Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus PONV Vad är nytt? Jakob Walldén Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus Är PONV ett problem idag? Historiskt: 30% PONV. Idag: Bättre?

Läs mer

ANE LÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning

ANE LÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning 1 (6) ANE LÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning 1) RISKBEDÖMNING Faktorer som ökar risken för PONV - Kvinna - Icke rökare - PONV vid tidigare anestesi/åksjuka - Opioider

Läs mer

ANELÄK Smärtlindring och sedering på IVA

ANELÄK Smärtlindring och sedering på IVA 1 (7) ANELÄK Smärtlindring och sedering på IVA Smärtlindring och sedering ska vara individualiserad och målstyrd för att anpassa behandlingen till patientens behov. Riktlinjerna nedan gäller för vuxna,

Läs mer

Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer 2012, Stockholms läns landsting

Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer 2012, Stockholms läns landsting 1 Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer 2012, Stockholms läns landsting Viktiga förändringar och nyheter Inledning Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer i SLL har genomgått en genomgripande förändring

Läs mer

AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation. som behandlas med dipyridamol (Persantin). Svår obstruktivitet.

AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation. som behandlas med dipyridamol (Persantin). Svår obstruktivitet. J. HJÄRTLÄKEMEDEL FÖR INTRAVENÖST BRUK ADENOSIN Styrka 5 mg/ml Indikation Paroxysmal supraventrikulär takykardi Kontra- AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-06-10 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Senabort, ob-gyn NLL

Senabort, ob-gyn NLL Senabort, ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus Syfte Att erbjuda likvärdig

Läs mer

Omtentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0052H

Omtentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0052H Institutionen för hälsovetenskap Röntgensköterskerogrammet Omtentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0052H Lärare Delmoment Fråga Max G % VG % Anders Eriksson Läkemedelsräkning 1 7 20 18 90 Zandra Öberg Allmän

Läs mer

ANELÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning

ANELÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning 1 (5) ANELÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning 1) RISKBEDÖMNING Faktorer som ökar risken för PONV Vuxna Barn - Kvinna - Kirurgi > 30 min - Icke rökare - Ålder 3 år

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

I DEN MULTIMODALA BEHANDLINGEN REKOMMENDERAS FÖLJANDE LÄKEMEDEL

I DEN MULTIMODALA BEHANDLINGEN REKOMMENDERAS FÖLJANDE LÄKEMEDEL 72 Årsrapport 2012 Nationella riktlinjer för farmakologisk behandling av smärta och illamående i samband med tonsillotomi och tonsill ektomi på barn och ungdomar (< 18 år) Riktlinjerna är framtagna av

Läs mer