Barndos Dokumentation Version 2.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barndos 2.1 2010-06-03 1. Dokumentation Version 2.1"

Transkript

1 Barndos Dokumentation Version 2.1

2 Barndos BARNDOS 2.1 Läkemedelsdoserna avser användning i samband med anestesi eller vård under ett fåtal dagar på uppvaknings- eller intensivvårdsavdelning där vakenhet, andning och cirkulation övervakas fortlöpande. Administrationssätt är intravenös injektion om inget annat anges. Begränsningar vid inmatningen Vikt max 75 kg, min 0,5 kg Ålder max 18 år Aktuellt B-Hb max 200 g/l, min 60 g/l Ålder-vikt-kurva för rimlighetsbedömning av indata <1/2 år: antal månader x 0,6 + 3,5 1/2 1 år: antal månader x 0,5 + 3,5 1 2 år: antal år x 2, år: antal år x 2,5 + 7 >4år: antal år x 2,5 + 6 Alvedon. 0ral dos Beredningsform 40 kg: Alvedon lösning 24 mg/ml >40 kg: Tabl Alvedon 500 mg Ålder < 1 år 0-3 mån och <3 kg (prematur): 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 15 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och <3 kg: 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 15 mg/kg x 4 Källa: Mod. efter Arana A et al: Treatment with paracetamol in infants. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: Ålder >1 år <3 kg Kan inte räkna på denna ålder/vikt-kombination Första dos 3-5 kg 2 ml x 4 (= mg/kg) 3 ml 5-7,5 kg 4 ml x 4 (= mg/kg) 6 ml 7,5-10 kg 5 ml x 4 (= mg/kg) 7,5 ml kg 7,5 ml x 4 (= mg/kg) 12 ml kg 10 ml x 4 (= mg/kg) 15 ml

3 Barndos kg 12,5 ml x 4 (= mg/kg) 18,5 ml kg 15 ml x 4 (= mg/kg) 22,5 ml kg 20 ml x 4 (= mg/kg) 30 ml kg tabl 0,5 g 1 x 4 (= 10-12,5 mg/kg) 2 tabl >50 kg tabl 0,5 g 1-2 x 4 (= mg/kg) 3 tabl Källor: FASS-dosen är mg/kg x 4. Flera källor anger något högre doser. Vid Drottning Silvias sjukhus ges t ex 20 mg/kg x 4 under högst 7 dygn till barn över 1 månads ålder (www.internetmedicin.com). Alvedon. Rektal dos Ålder <1 år Beredningsform: Alvedon lösning (Sic!) 24 mg/ml 0-3 mån och <3 kg: 1:a do s 20 mg/kg. U-håll 15 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 30 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och <3 kg: 1:a dos 30 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 40 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x 4 Källa: Mod. efter Arana A et al: Treatment with paracetamol in infants. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: Ålder >1 år: Beredningsform: Supp Alvedon Startdos (40 mg/kg initialt, max 2 g) 3 4 kg: 2 st Supp à 60 mg 4 6 kg: 3 st Supp à 60 mg 6 8 kg: 1 st Supp à 250 mg 8 10 kg: 1 st Supp à 250 mg + 1 st à 60 mg kg: 1 st Supp à 250 mg + 1 st à 125 mg kg: 2 st Supp à 250 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 60 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 125 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 60 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 125 mg kg: 2 st Supp à 500 mg kg: 2 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 125 mg kg: 2 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg kg: 2 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg + 1 st à 125 mg >40 kg: 3 st à 500 mg + 1 st à 125 mg Källor: FASS anger ingen särskild startdos. Flera källor anser att första dosen bör vara högre för att snabbare nå upp till terapeutisk koncentration. Vid Drottning Silvias Barnsjukhus ges t ex startdosen 40 mg/kg till barn över 1 månads ålder (www.internetmedicin.com).

4 Barndos Underhållsdos (Cirka 20 mg/kg v. 6:e h) 3 6 kg: 1 st Supp à 60 mg x kg: 1,5 st Supp à 60 mg x kg: 1 st Supp à 125 mg x kg: (1 st Supp à 125 mg + 1 st Supp à 60 mg) x kg: 1 st Supp à 250 mg x kg: (1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 60 mg) x kg: (1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 125 mg) x kg: (1 st Supp à 250 mg + 1 st à 125 mg + 1 st à 60 mg) x kg: 1 st Supp à 500 mg x kg: (1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 60 mg) x kg: (1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 125 mg) x kg: (1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg) x 4 >40 kg: 2 st à 500 mg x 4 Källor: Flera källor anger något högre doser än FASS. Vid Drottning Silvias Barnsjukhus ges t ex 20 mg/kg x 4 under högst 7 dygn till barn över 1 månads ålder (www.internetmedicin.com). Atropin 0,5 mg/ml Dos: <5 kg 20 µg/kg kg 0.1 mg (dvs µg/kg) µg/kg (0.015 mg/kg) mg (dvs µg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Celocurin 50 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: < 6 kg 2 mg/kg 6-15 kg 1.5 mg/kg >15 1 mg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990

5 Barndos Citodon Minor, supp Engångsdos för postoperativ smärtlindring: < 7.5 kg Använd ej kg 1/2 supp Citodon Minor kg 1 supp Citodon Minor > 30 kg 2 supp Citodon Minor Källor: Bl a rutiner vid Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com). Dormicum 1 mg/ml Intravenöst Per rectum: Nasalt: Per os 0.1 mg/kg Max 5 mg 0.3 mg/kg Max 5 mg 0.3 mg/kg Max 5 mg 0.5 mg/kg Max 7,5 mg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund Rutiner vid Astrid Lindgrens sjukhus Dridol 2,5 mg/ml Antiemetisk dos: Vid ålder <2 år: Observandum: 0.05 mg/kg, dock max 1,25 mg totalt Efter beräknad dos anges: Erfarenheter saknas under 2 års ålder Beakta risken för hjärtarytmier (se FASS) Källor: Med dr Eva Kokinsky, Drottning Silvias Barnsjukhus, (www.internetmedicin.com) Esmeron 10 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Intubationsdos: < 1 år 0.4 mg/kg 1 år 0.6 mg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på FASS

6 Barndos Esucos 10 mg/ml INDRAGET, MEN KAN KOMMA TILLBAKA Spädning: <10 kg Späd 1:10 Antiemetisk dos: 0,125 mg/kg Dock max 5 mg vid >40 kg Källa: Östersundsrutin innebärande en försiktig dosering. FASS-dos för barn saknas. Vid Drottning Silvias Barnsjukhus och Astrid Lindgrens sjukhus används 0,15-0,25 mg/kg. Fentanyl 0.05 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: 2 µg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund Ketalar intramuskulärt 50 mg/ml för induktion Dos: 20 kg 10 mg/kg >20 kg Ej i.m. adm. Källa: Östersundsrutin grundad på FASS Ketalar intravenöst 10 mg/ml för induktion Dos: 2 mg/kg Källa: Östersundsrutin grundad på FASS Kytril 1 mg/ml Dos: 25 kg 0,04 mg/kg >25 kg 1 mg Källa: Bl a Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com).

7 Barndos Morfin 1 mg/ml Dos: < 3 mån 0,03 mg/kg 3-6 mån 0,05 mg/kg 6 mån 0,1 mg/kg Källa: Östersundsrutin. Sammanvägning från olika källor, bl a Drottning Silvias Barnsjukhus och Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Narcanti 0.4 mg/ml Spädning: <20 kg Späd 1:10 Dos som kan upprepas tills fullgod andning uppnås: 2 µg/kg Källa: FASS. Marcain för sacralblockad 2,5 mg/ml Dos: 0,5-1 ml/kg Max volym 20 ml Källa: Östersundsrutin. I FASS anges 2 mg/kg som max engångsdos, och 0,5 ml/kg (upp till 20 ml) som rekommenderad dos för barn under 12 år. Narop för perifer blockad 5 mg/ml Dos: 3 mg/kg Max volym 25 ml Källa: FASS. Narop för sacralblockad 2 mg/ml Spädning: Till 2 mg/ml Dos: 2 mg/kg Max volym 25 ml Källa: FASS. Norcuron 2 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: 0,1 mg/kg om barnet minst 5 månader gammalt För barn < 5 mån ersätts beräkningen av texten: Se FASS Källa: FASS. Där föreslås testdos med 0,01 0,02 mg/kg och efterföljande titrering för barn < 5 månader.

8 Barndos Pentothal 25 mg/ml Dos: < 14 dagar 3.5 mg/kg 14 d - 1 mån 5 mg/kg 1 mån - 6 mån 7 mg/kg > 6 mån 5 mg/kg Källa: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Propofol 10 mg/ml Dos: <3 år Använd ej enl. FASS 3 år 2.5 mg/kg Källa: FASS. Yngre barn behöver större dos. Rapifen 0,5 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: 10 µg/kg Källa: FASS. Yngre barn kan behöva större dos. Robinul-Neostigmin Spädning: <15 kg Späd 1:10 Dos: < 15 kg 0.2 ml/kg av spädd lösning > 15 kg 0.02 ml/kg Källa: FASS. Voltaren Beredningsform: Tabletter eller suppositorier Dos: <6 månader Använd ej 6 månader 1 mg/kg x 2-3 Källa: Rutiner vid Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com). Zofran 2 mg/ml Dos: 40 kg 0,1 mg/kg >40 kg 4 mg Källa: Bl a Rutiner vid Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com).

9 Barndos Vätskebehandling Preoperativ vätska vid måttlig dehydrering (Ringeracetat och/eller Rehydrex 25 mg/ml) Dos: 12.5 ml/kg/h i max 4 timmar Källa: Östersundsrutin efter Hans Feychting, f.d. S:t Görans barnsjukhus. Intraoperativ vätska (Ringeracetat) Dos normalt: < 10 kg 7 ml/kg/h 10 kg 5 ml/kg/h Dos vid dehydrering eller måttlig blödning: < 10 kg 10 ml/kg/h 10 kg 7,5 ml/kg/h Postoperativ vätska (Rehydrex 25 mg/ml) För beräkning använder vi två formler som anpassats för att ge samma resultat som tabell från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Den ena formeln används upp till 40 kg och den andra från 40 till 70 kg.

10 Barndos

11 Barndos Blodvolym <5 d och <2,5 kg (Prematur) 100 ml/kg <5 d och 2,5 kg (Nyfödd) 90 ml/kg 5 30 d 85 ml/kg 1 mån 1 år 80 ml/kg 1-6 år 75 ml/kg 7-14 år 70 ml/kg Källor: Sammanvägning av flera, bl a: Hughes D, Mather S, Wolf A: Handbook of neonatal anaesthesia; WB Saunders, London Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 The clinical use of blood; WHO, Geneva 2001 Lake CL, Moore RA: Blood; Raven press, New York 1995 Blodersättning För att få förslag till blodersättningsregim måste aktuellt B-Hb inmatas. Om aktuellt B-Hb ligger under eller strax över det lägsta tänkbara Hb-värdet för åldern, ges endast rekommendation att direkt starta transfusion vid blodförlust. I övriga fall presenteras ett diagram. Sedan man bestämt sig för vad som är lägsta acceptabla Hb kan man ur digrammet avläsa hur stor blödning som kan tolereras innan erytrocyter behöver ges. Detta under förutsättning att patienten hela tiden hålls normovolem genom kompensation med blodfria lösningar. Diagrammet bygger på formeln för hemodilution: Max acceptabel blodförlust = Beräknad blodvolym x ln (HbNorm / HbMin) Diagrammets lägsta Hb-värde är beroende av åldern och representerar vad vi uppfattar som lägsta acceptabla värde hos barn med normal respiratorisk och cirkulatorisk kapacitet (se nedanstående tabell). Hos dessa barn innefattar värdena en viss säkerhetsmarginal. Barn med nedsatt förmåga att kompensera för anemi kan kräva att högre Hb-värden upprätthålls. Ålder Typiskt Hb Lägsta acceptabla värde 0-7 d d d d d d /2-6 år år

12 Barndos Pojkar >13 år Flickor >13 år Kompensation av initial blodförlust innan erytrocyter behöver ges: Ålder 1 månad: Blödning upp till 5% av blodvolymen kompenseras med ökad infusion av Ringeracetat. Därefter kompenseras förlorad volym med albumin 5%, ml för ml. Ålder >1 månad: Blödning upp till 10% av blodvolymen kompenseras med ökad infusion av Ringeracetat. Därefter kompenseras med kolloidlösning. Vid ålder <2 år brukar albumin 4-5% användas. Plasmodex eller Voluven kan övervägas till större barn. För blodförluster överstigande 1/2 blodvolym bör tillförsel av plasma övervägas. Källor för typiskt Hb: Sammanvägning av flera, bl a: Goetzman BW, Wennberg RP: Neonatal intensive care handbook; Mosby, London Halliday H, McClure G, Reid M: Handbook of neonatal intensive care; WB Saunders, London Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 The clinical use of blood; WHO, Geneva 2001 Källor för blodersättning: Östersundsrutiner bl a grundade på bl a: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Formeln för hemodilution: Bourke DL, Smith TC: Estimating allowable hemodilution. Anesthesiology 1974: 41:

13 Barndos Luftväg Intubation oralt med kuffad tub i de större storlekarna. < 2 kg 2, kg 3 > 3.5 kg och < 1/2 år 3,5 1/2-1 år 3, år år 4-4,5 4-6 år år 5-5, år 5, år 6-6,5 >= 14 år 6,5-7 Tubstorlek (mm) Källa: Östersundsrutiner grundade på en sammanvägning av flera olika källor. Som tumregel har använts: Tubstorlek i mm = ålder i år/4 + 3,5. Intubation nasalt Tubstorlek 0-3 år Använd samma som vid oral intubation 3-5 år år 4, år år 5,5 >= 14 år 6-6,5 Larynxmask Storlek Kuffvolym 0-5 kg Nr 1 <4 ml 5-10 kg Nr 1,5 <7 ml kg Nr 2 <10 ml kg Nr 2.5 <14ml kg Nr 3 <20 ml > 60 kg Nr 4 <30 ml Källa: Tillverkarens rekommendationer

14 Barndos Anestesi MAC-värden Isofluran Halotan Sevofluran < 1 mån % % 3.2 % 1 mån - 1 år % % % 1-3 år 1.6 % 1 % 2.6 % 3-6 år 1.5 % % 2.5% 6-10 år 1.4 % % 2.4% >10 år 1.4 % 0.9 % 2.4% Källa: Sammanvägning av flera olika källor, bl a FASS och uppgifter från tillverkarna. Mapleson D-system, kontrollerad andning Vid feber: 10% ökning av FGF per grad över 37 Färskgasflöde: < 20 kg 0.08 * vikt l/min, dock minst 2 l/min kg * vikt l/min > 40 kg 0.1 * vikt l/min Minutventilation: 1.5 * Färskgasflöde Mapleson D-system, spontan andning Vid feber: 10% ökning av FGF per grad över 37 < 4 kg Undvik spontanandning 4-10 kg Bör ej spontanandas Färskgasflöde: < 10 kg 4 l/min kg 5 l/min kg 6 l/min kg 7 l/min kg 8 l/min > 45 kg * vikt l/min Källa för Mapleson D-system (bl a Bain, Coax): Östersundsrutiner baserade på Lars O Jonssons avhandling (Spontaneous breathing in coaxial Mapleson A and D circuits. Uppsala Universitet 1986) samt hans forskning åren närmast därefter.

15 Barndos Ventilationsinställningar i cirkelsystem (data från Aisys) Respiratorinställning enligt GE Healthcare Källa: Vic Clarke, vidarebefordrat av Sven Danielsson Andningsfrekvens AF = Aningsfrekvens KV = Kroppsvikt i kg Om KV 5: AF = 30 Om 5 < KV 10: AF = 30-10*(KV-5)/5 Om 10 < KV 30: AF = 20-10*(KV-10)/20 Om KV >30: AF = 10 Exempel på KV Andn.frekv Tidalvolym - se nedan

16 Barndos Tidalvolym TV = Tidalvolym i ml KV = Kroppsvikt i kg AF = Andningsfrekvens enl. ovan Dead space i ml = VD = KV/0,45 Om KV 45: TV = VD + VD * ((1,35 + (100-VD) * 0,0135) / 0,05 / AF) Om KV > 45 kg: TV = VD + VD * 1,35 / 0,05 / AF Om beräknad TV < 100: Om 100 < beräknad TV < 300: Om 300 < beräknad TV < 1 000: Om beräknad TV > 1 000: Avrunda till närmaste 5 Avrunda till närmaste 10 Avrunda till närmaste 25 Avrunda till närmaste 50 Exempel på KV TV avrundat enl. TV ovan 1 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 375

17 Barndos , , ,3 500 Östersund Rev Henrik Zetterström och Kjell Nilsson Anestesiläkare, Östersund E-post:

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. Allmänna principer Syrgas Vätska Antibiotika Lungröntgen Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Genom hypoxemin utlöses oro, ängslan och ångest. Mät SaO2 om möjligt. Ge vid behov syrgas så

Läs mer

Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring:

Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring: sid. 1 Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring: Var kommer morfinet ifrån? I m saying that a series of corroborative facts is not necesarrily evidence. Seeing white swans does not confirm

Läs mer

Handläggning av RSV-infektion hos hjärtsjuka barn - kompletterande rekommendation

Handläggning av RSV-infektion hos hjärtsjuka barn - kompletterande rekommendation Handläggning av RSV-infektion hos hjärtsjuka barn - kompletterande rekommendation Bakgrundsdokumentation RS-virusinfektion hos riskbarn i Stockholmsområdet Margareta Eriksson, Rutger Bennet Sedan 25 år

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

Arbetsbeskrivning för: Status epilepticus - vuxna S Y F T E

Arbetsbeskrivning för: Status epilepticus - vuxna S Y F T E Arbetsbeskrivning för: Status epilepticus - vuxna S Y F T E Texten syftar till att strukturera och optimera omhändertagandet av vuxna patienter med status epilepticus (SE). För kramper vid preeklampsi/eklampsi

Läs mer

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg)

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg) 1. LÄKEMEDLETS NAMN Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml innehåller: Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN

FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN Dokumentet är framtaget av: Mats Karling, överläkare, medicine doktor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Eva

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG Palliativ vård 1 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG riktlinjer för symtomlindring Version 3, 2007 2 3 innehåll Inledning 6 Arbeta strukturerat 8 4 Palliativ

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna

Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna Sammanställning utarbetad av DRFs referensgrupp för Enteral och Parenteral Nutrition Maria Sundberg Hjelm Inger Nygårds Marie Backman Anki Book Uppsala 17 januari

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga är då,

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

BARNBLADET Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 34 # 4/2009

BARNBLADET Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 34 # 4/2009 BARNBLADET Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 34 # 4/2009 tema: transporter barnkirurgi Priorix fyller 10 år! MPR-vaccinet som gör mindre ont att få. * I Sverige har man hittills givit 1,5

Läs mer

I. Några fysiologiska begrepp

I. Några fysiologiska begrepp Barn och ungdoms Neonatal respiratorvård/stephanie 1(12) Barn och ungdoms i Neonatal respiratorvård Riktlinjerna baserar sig på användning av Stephanie respiratorn, som är en tryckbegränsad, tidsstyrd

Läs mer

Anestesiologisk akutmedicin

Anestesiologisk akutmedicin Anestesiologisk akutmedicin Kompendium för ST- läkare Joacim Linde SAMMANFATTNING Praktiska råd för att på bästa sätt kunna hantera de akutmedicinska situationer du konfronteras med på anestesi/iva jourerna

Läs mer

PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR

PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR -En personalhandbok Sammanställt av: Anders Birr Elsebet Borg Christine Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND, SYFTE OCH METOD... 4 1. 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Transfusionsanvisningar

Transfusionsanvisningar Transfusionsmedicin Sid: 1 (1) Förberedelser Blodgruppering utförs inför ev. transfusion av erytrocyter, plasma och trombocyter. Kontrollera om patienten är blodgrupperad innan provtagning sök information

Läs mer