Barndos Dokumentation Version 2.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barndos 2.1 2010-06-03 1. Dokumentation Version 2.1"

Transkript

1 Barndos Dokumentation Version 2.1

2 Barndos BARNDOS 2.1 Läkemedelsdoserna avser användning i samband med anestesi eller vård under ett fåtal dagar på uppvaknings- eller intensivvårdsavdelning där vakenhet, andning och cirkulation övervakas fortlöpande. Administrationssätt är intravenös injektion om inget annat anges. Begränsningar vid inmatningen Vikt max 75 kg, min 0,5 kg Ålder max 18 år Aktuellt B-Hb max 200 g/l, min 60 g/l Ålder-vikt-kurva för rimlighetsbedömning av indata <1/2 år: antal månader x 0,6 + 3,5 1/2 1 år: antal månader x 0,5 + 3,5 1 2 år: antal år x 2, år: antal år x 2,5 + 7 >4år: antal år x 2,5 + 6 Alvedon. 0ral dos Beredningsform 40 kg: Alvedon lösning 24 mg/ml >40 kg: Tabl Alvedon 500 mg Ålder < 1 år 0-3 mån och <3 kg (prematur): 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 15 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och <3 kg: 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 20 mg/kg. U-håll 15 mg/kg x 4 Källa: Mod. efter Arana A et al: Treatment with paracetamol in infants. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: Ålder >1 år <3 kg Kan inte räkna på denna ålder/vikt-kombination Första dos 3-5 kg 2 ml x 4 (= mg/kg) 3 ml 5-7,5 kg 4 ml x 4 (= mg/kg) 6 ml 7,5-10 kg 5 ml x 4 (= mg/kg) 7,5 ml kg 7,5 ml x 4 (= mg/kg) 12 ml kg 10 ml x 4 (= mg/kg) 15 ml

3 Barndos kg 12,5 ml x 4 (= mg/kg) 18,5 ml kg 15 ml x 4 (= mg/kg) 22,5 ml kg 20 ml x 4 (= mg/kg) 30 ml kg tabl 0,5 g 1 x 4 (= 10-12,5 mg/kg) 2 tabl >50 kg tabl 0,5 g 1-2 x 4 (= mg/kg) 3 tabl Källor: FASS-dosen är mg/kg x 4. Flera källor anger något högre doser. Vid Drottning Silvias sjukhus ges t ex 20 mg/kg x 4 under högst 7 dygn till barn över 1 månads ålder (www.internetmedicin.com). Alvedon. Rektal dos Ålder <1 år Beredningsform: Alvedon lösning (Sic!) 24 mg/ml 0-3 mån och <3 kg: 1:a do s 20 mg/kg. U-håll 15 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 30 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och <3 kg: 1:a dos 30 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x mån och 3 kg: 1:a dos 40 mg/kg. U-håll 20 mg/kg x 4 Källa: Mod. efter Arana A et al: Treatment with paracetamol in infants. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: Ålder >1 år: Beredningsform: Supp Alvedon Startdos (40 mg/kg initialt, max 2 g) 3 4 kg: 2 st Supp à 60 mg 4 6 kg: 3 st Supp à 60 mg 6 8 kg: 1 st Supp à 250 mg 8 10 kg: 1 st Supp à 250 mg + 1 st à 60 mg kg: 1 st Supp à 250 mg + 1 st à 125 mg kg: 2 st Supp à 250 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 60 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 125 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 60 mg kg: 1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 125 mg kg: 2 st Supp à 500 mg kg: 2 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 125 mg kg: 2 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg kg: 2 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg + 1 st à 125 mg >40 kg: 3 st à 500 mg + 1 st à 125 mg Källor: FASS anger ingen särskild startdos. Flera källor anser att första dosen bör vara högre för att snabbare nå upp till terapeutisk koncentration. Vid Drottning Silvias Barnsjukhus ges t ex startdosen 40 mg/kg till barn över 1 månads ålder (www.internetmedicin.com).

4 Barndos Underhållsdos (Cirka 20 mg/kg v. 6:e h) 3 6 kg: 1 st Supp à 60 mg x kg: 1,5 st Supp à 60 mg x kg: 1 st Supp à 125 mg x kg: (1 st Supp à 125 mg + 1 st Supp à 60 mg) x kg: 1 st Supp à 250 mg x kg: (1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 60 mg) x kg: (1 st Supp à 250 mg + 1 st Supp à 125 mg) x kg: (1 st Supp à 250 mg + 1 st à 125 mg + 1 st à 60 mg) x kg: 1 st Supp à 500 mg x kg: (1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 60 mg) x kg: (1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 125 mg) x kg: (1 st Supp à 500 mg + 1 st Supp à 250 mg) x 4 >40 kg: 2 st à 500 mg x 4 Källor: Flera källor anger något högre doser än FASS. Vid Drottning Silvias Barnsjukhus ges t ex 20 mg/kg x 4 under högst 7 dygn till barn över 1 månads ålder (www.internetmedicin.com). Atropin 0,5 mg/ml Dos: <5 kg 20 µg/kg kg 0.1 mg (dvs µg/kg) µg/kg (0.015 mg/kg) mg (dvs µg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Celocurin 50 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: < 6 kg 2 mg/kg 6-15 kg 1.5 mg/kg >15 1 mg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990

5 Barndos Citodon Minor, supp Engångsdos för postoperativ smärtlindring: < 7.5 kg Använd ej kg 1/2 supp Citodon Minor kg 1 supp Citodon Minor > 30 kg 2 supp Citodon Minor Källor: Bl a rutiner vid Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com). Dormicum 1 mg/ml Intravenöst Per rectum: Nasalt: Per os 0.1 mg/kg Max 5 mg 0.3 mg/kg Max 5 mg 0.3 mg/kg Max 5 mg 0.5 mg/kg Max 7,5 mg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund Rutiner vid Astrid Lindgrens sjukhus Dridol 2,5 mg/ml Antiemetisk dos: Vid ålder <2 år: Observandum: 0.05 mg/kg, dock max 1,25 mg totalt Efter beräknad dos anges: Erfarenheter saknas under 2 års ålder Beakta risken för hjärtarytmier (se FASS) Källor: Med dr Eva Kokinsky, Drottning Silvias Barnsjukhus, (www.internetmedicin.com) Esmeron 10 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Intubationsdos: < 1 år 0.4 mg/kg 1 år 0.6 mg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på FASS

6 Barndos Esucos 10 mg/ml INDRAGET, MEN KAN KOMMA TILLBAKA Spädning: <10 kg Späd 1:10 Antiemetisk dos: 0,125 mg/kg Dock max 5 mg vid >40 kg Källa: Östersundsrutin innebärande en försiktig dosering. FASS-dos för barn saknas. Vid Drottning Silvias Barnsjukhus och Astrid Lindgrens sjukhus används 0,15-0,25 mg/kg. Fentanyl 0.05 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: 2 µg/kg Källor: Östersundsrutiner bl a grundade på: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund Ketalar intramuskulärt 50 mg/ml för induktion Dos: 20 kg 10 mg/kg >20 kg Ej i.m. adm. Källa: Östersundsrutin grundad på FASS Ketalar intravenöst 10 mg/ml för induktion Dos: 2 mg/kg Källa: Östersundsrutin grundad på FASS Kytril 1 mg/ml Dos: 25 kg 0,04 mg/kg >25 kg 1 mg Källa: Bl a Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com).

7 Barndos Morfin 1 mg/ml Dos: < 3 mån 0,03 mg/kg 3-6 mån 0,05 mg/kg 6 mån 0,1 mg/kg Källa: Östersundsrutin. Sammanvägning från olika källor, bl a Drottning Silvias Barnsjukhus och Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Narcanti 0.4 mg/ml Spädning: <20 kg Späd 1:10 Dos som kan upprepas tills fullgod andning uppnås: 2 µg/kg Källa: FASS. Marcain för sacralblockad 2,5 mg/ml Dos: 0,5-1 ml/kg Max volym 20 ml Källa: Östersundsrutin. I FASS anges 2 mg/kg som max engångsdos, och 0,5 ml/kg (upp till 20 ml) som rekommenderad dos för barn under 12 år. Narop för perifer blockad 5 mg/ml Dos: 3 mg/kg Max volym 25 ml Källa: FASS. Narop för sacralblockad 2 mg/ml Spädning: Till 2 mg/ml Dos: 2 mg/kg Max volym 25 ml Källa: FASS. Norcuron 2 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: 0,1 mg/kg om barnet minst 5 månader gammalt För barn < 5 mån ersätts beräkningen av texten: Se FASS Källa: FASS. Där föreslås testdos med 0,01 0,02 mg/kg och efterföljande titrering för barn < 5 månader.

8 Barndos Pentothal 25 mg/ml Dos: < 14 dagar 3.5 mg/kg 14 d - 1 mån 5 mg/kg 1 mån - 6 mån 7 mg/kg > 6 mån 5 mg/kg Källa: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Propofol 10 mg/ml Dos: <3 år Använd ej enl. FASS 3 år 2.5 mg/kg Källa: FASS. Yngre barn behöver större dos. Rapifen 0,5 mg/ml Spädning: <10 kg Späd 1:10 Dos: 10 µg/kg Källa: FASS. Yngre barn kan behöva större dos. Robinul-Neostigmin Spädning: <15 kg Späd 1:10 Dos: < 15 kg 0.2 ml/kg av spädd lösning > 15 kg 0.02 ml/kg Källa: FASS. Voltaren Beredningsform: Tabletter eller suppositorier Dos: <6 månader Använd ej 6 månader 1 mg/kg x 2-3 Källa: Rutiner vid Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com). Zofran 2 mg/ml Dos: 40 kg 0,1 mg/kg >40 kg 4 mg Källa: Bl a Rutiner vid Drottning Silvias Barnsjukhus (www.internetmedicin.com).

9 Barndos Vätskebehandling Preoperativ vätska vid måttlig dehydrering (Ringeracetat och/eller Rehydrex 25 mg/ml) Dos: 12.5 ml/kg/h i max 4 timmar Källa: Östersundsrutin efter Hans Feychting, f.d. S:t Görans barnsjukhus. Intraoperativ vätska (Ringeracetat) Dos normalt: < 10 kg 7 ml/kg/h 10 kg 5 ml/kg/h Dos vid dehydrering eller måttlig blödning: < 10 kg 10 ml/kg/h 10 kg 7,5 ml/kg/h Postoperativ vätska (Rehydrex 25 mg/ml) För beräkning använder vi två formler som anpassats för att ge samma resultat som tabell från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Den ena formeln används upp till 40 kg och den andra från 40 till 70 kg.

10 Barndos

11 Barndos Blodvolym <5 d och <2,5 kg (Prematur) 100 ml/kg <5 d och 2,5 kg (Nyfödd) 90 ml/kg 5 30 d 85 ml/kg 1 mån 1 år 80 ml/kg 1-6 år 75 ml/kg 7-14 år 70 ml/kg Källor: Sammanvägning av flera, bl a: Hughes D, Mather S, Wolf A: Handbook of neonatal anaesthesia; WB Saunders, London Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 The clinical use of blood; WHO, Geneva 2001 Lake CL, Moore RA: Blood; Raven press, New York 1995 Blodersättning För att få förslag till blodersättningsregim måste aktuellt B-Hb inmatas. Om aktuellt B-Hb ligger under eller strax över det lägsta tänkbara Hb-värdet för åldern, ges endast rekommendation att direkt starta transfusion vid blodförlust. I övriga fall presenteras ett diagram. Sedan man bestämt sig för vad som är lägsta acceptabla Hb kan man ur digrammet avläsa hur stor blödning som kan tolereras innan erytrocyter behöver ges. Detta under förutsättning att patienten hela tiden hålls normovolem genom kompensation med blodfria lösningar. Diagrammet bygger på formeln för hemodilution: Max acceptabel blodförlust = Beräknad blodvolym x ln (HbNorm / HbMin) Diagrammets lägsta Hb-värde är beroende av åldern och representerar vad vi uppfattar som lägsta acceptabla värde hos barn med normal respiratorisk och cirkulatorisk kapacitet (se nedanstående tabell). Hos dessa barn innefattar värdena en viss säkerhetsmarginal. Barn med nedsatt förmåga att kompensera för anemi kan kräva att högre Hb-värden upprätthålls. Ålder Typiskt Hb Lägsta acceptabla värde 0-7 d d d d d d /2-6 år år

12 Barndos Pojkar >13 år Flickor >13 år Kompensation av initial blodförlust innan erytrocyter behöver ges: Ålder 1 månad: Blödning upp till 5% av blodvolymen kompenseras med ökad infusion av Ringeracetat. Därefter kompenseras förlorad volym med albumin 5%, ml för ml. Ålder >1 månad: Blödning upp till 10% av blodvolymen kompenseras med ökad infusion av Ringeracetat. Därefter kompenseras med kolloidlösning. Vid ålder <2 år brukar albumin 4-5% användas. Plasmodex eller Voluven kan övervägas till större barn. För blodförluster överstigande 1/2 blodvolym bör tillförsel av plasma övervägas. Källor för typiskt Hb: Sammanvägning av flera, bl a: Goetzman BW, Wennberg RP: Neonatal intensive care handbook; Mosby, London Halliday H, McClure G, Reid M: Handbook of neonatal intensive care; WB Saunders, London Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 The clinical use of blood; WHO, Geneva 2001 Källor för blodersättning: Östersundsrutiner bl a grundade på bl a: Jonmarker C, Werner, O: Barnanestesi; Studentlitteratur, Lund 1990 Formeln för hemodilution: Bourke DL, Smith TC: Estimating allowable hemodilution. Anesthesiology 1974: 41:

13 Barndos Luftväg Intubation oralt med kuffad tub i de större storlekarna. < 2 kg 2, kg 3 > 3.5 kg och < 1/2 år 3,5 1/2-1 år 3, år år 4-4,5 4-6 år år 5-5, år 5, år 6-6,5 >= 14 år 6,5-7 Tubstorlek (mm) Källa: Östersundsrutiner grundade på en sammanvägning av flera olika källor. Som tumregel har använts: Tubstorlek i mm = ålder i år/4 + 3,5. Intubation nasalt Tubstorlek 0-3 år Använd samma som vid oral intubation 3-5 år år 4, år år 5,5 >= 14 år 6-6,5 Larynxmask Storlek Kuffvolym 0-5 kg Nr 1 <4 ml 5-10 kg Nr 1,5 <7 ml kg Nr 2 <10 ml kg Nr 2.5 <14ml kg Nr 3 <20 ml > 60 kg Nr 4 <30 ml Källa: Tillverkarens rekommendationer

14 Barndos Anestesi MAC-värden Isofluran Halotan Sevofluran < 1 mån % % 3.2 % 1 mån - 1 år % % % 1-3 år 1.6 % 1 % 2.6 % 3-6 år 1.5 % % 2.5% 6-10 år 1.4 % % 2.4% >10 år 1.4 % 0.9 % 2.4% Källa: Sammanvägning av flera olika källor, bl a FASS och uppgifter från tillverkarna. Mapleson D-system, kontrollerad andning Vid feber: 10% ökning av FGF per grad över 37 Färskgasflöde: < 20 kg 0.08 * vikt l/min, dock minst 2 l/min kg * vikt l/min > 40 kg 0.1 * vikt l/min Minutventilation: 1.5 * Färskgasflöde Mapleson D-system, spontan andning Vid feber: 10% ökning av FGF per grad över 37 < 4 kg Undvik spontanandning 4-10 kg Bör ej spontanandas Färskgasflöde: < 10 kg 4 l/min kg 5 l/min kg 6 l/min kg 7 l/min kg 8 l/min > 45 kg * vikt l/min Källa för Mapleson D-system (bl a Bain, Coax): Östersundsrutiner baserade på Lars O Jonssons avhandling (Spontaneous breathing in coaxial Mapleson A and D circuits. Uppsala Universitet 1986) samt hans forskning åren närmast därefter.

15 Barndos Ventilationsinställningar i cirkelsystem (data från Aisys) Respiratorinställning enligt GE Healthcare Källa: Vic Clarke, vidarebefordrat av Sven Danielsson Andningsfrekvens AF = Aningsfrekvens KV = Kroppsvikt i kg Om KV 5: AF = 30 Om 5 < KV 10: AF = 30-10*(KV-5)/5 Om 10 < KV 30: AF = 20-10*(KV-10)/20 Om KV >30: AF = 10 Exempel på KV Andn.frekv Tidalvolym - se nedan

16 Barndos Tidalvolym TV = Tidalvolym i ml KV = Kroppsvikt i kg AF = Andningsfrekvens enl. ovan Dead space i ml = VD = KV/0,45 Om KV 45: TV = VD + VD * ((1,35 + (100-VD) * 0,0135) / 0,05 / AF) Om KV > 45 kg: TV = VD + VD * 1,35 / 0,05 / AF Om beräknad TV < 100: Om 100 < beräknad TV < 300: Om 300 < beräknad TV < 1 000: Om beräknad TV > 1 000: Avrunda till närmaste 5 Avrunda till närmaste 10 Avrunda till närmaste 25 Avrunda till närmaste 50 Exempel på KV TV avrundat enl. TV ovan 1 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 375

17 Barndos , , ,3 500 Östersund Rev Henrik Zetterström och Kjell Nilsson Anestesiläkare, Östersund E-post:

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Introduktionsförel i anestesiologi. T11 vt-09. Föreläsare: Christina Eintrei

Introduktionsförel i anestesiologi. T11 vt-09. Föreläsare: Christina Eintrei Introduktionsförel reläsning i anestesiologi T11 vt-09 Föreläsare: Christina Eintrei 1 Disposition av förelf reläsningen 1. Historia 2. Allmän n terminologi 3. Anestesiologisk farmakologi 4. Lokalanestetika

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

MEDICINSK RUTIN ANE LÄK PORFYRI

MEDICINSK RUTIN ANE LÄK PORFYRI 1 (6) ANE LÄK Porfyri Porfyri är en grupp av ärvda eller förvärvade enzymdefekter i biosyntesen av hem (kan sedan användas till mitokondriernas cytokromer och i hemoglobin). Man får en överproduktion av

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

ANE LÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning

ANE LÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning 1 (6) ANE LÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning 1) RISKBEDÖMNING Faktorer som ökar risken för PONV - Kvinna - Icke rökare - PONV vid tidigare anestesi/åksjuka - Opioider

Läs mer

Vardagspediatrik och lite annat. Det vanliga är det vanliga och det ovanliga är ovanligt (men det finns). Motto. Innehåll

Vardagspediatrik och lite annat. Det vanliga är det vanliga och det ovanliga är ovanligt (men det finns). Motto. Innehåll Vardagspediatrik och lite annat Christian Moëll Barn och Ungdomssjukhuset i Lund Januari 2013 Motto Det vanliga är det vanliga och det ovanliga är ovanligt (men det finns). Innehåll 1. Hosta 2. Enures

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. Allmänna principer Syrgas Vätska Antibiotika Lungröntgen Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Genom hypoxemin utlöses oro, ängslan och ångest. Mät SaO2 om möjligt. Ge vid behov syrgas så

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

PONV Vad är nytt? Jakob Walldén. Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus

PONV Vad är nytt? Jakob Walldén. Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus PONV Vad är nytt? Jakob Walldén Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus Är PONV ett problem idag? Historiskt: 30% PONV. Idag: Bättre?

Läs mer

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Vätskebalans Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Introduktion till Vätskebalans Grundläggande fakta Vatteninnehåll i kroppen

Läs mer

2013-04-15. TCI Target controlled infusion. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås

2013-04-15. TCI Target controlled infusion. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås TCI Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås TCI Target controlled infusion Schüttler J, Schwilden H, Stoekel H. Pharmacokinetics as applied to total intravenous anaesthesia. Practical implications.

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

*41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321*

*41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321* *41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321* 41640 102X56MM 2-SKIKTS 3-DELAD RLE/2000 MULTITAC NORDVALL & CO AB W H 10256 44935 12X50MM RLE/500

Läs mer

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling BEHANDLINGSRIKTLINJER Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2011 Behandlingsriktlinjerna har utarbetats av Läkemedelskommitténs expertgrupp för vätske- och nutritionsfrågor. Medlemmar: Överläkare Veronika

Läs mer

ANESTESISJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 60 hp Hk 08 Kurskod MV004A

ANESTESISJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 60 hp Hk 08 Kurskod MV004A Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN ANESTESISJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 60 hp Hk 08 Kurskod MV004A Maximal poäng 110 poäng 97 % 107= A, Framstående 90% 99 = B,

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15 Anestetika för lokal-, lednings- eller regional anestesi... 3 EMLA (Lidokain, prilokain)... 3 Rapydan (Lidokain,

Läs mer

Vardagspediatrik och lite annat

Vardagspediatrik och lite annat Vardagspediatrik och lite annat Christian Moëll Barn och Ungdomssjukhuset i Lund September 2013 Innehåll 1. Hosta 2. Enures 3. Ont i magen 4. Dosering av vanliga mediciner 5. Stickblödning 6. Lite annat

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

PM Intubation - Extubation

PM Intubation - Extubation Skånes universitetssjukhus Neonatalverksamheten Elisabeth Norman Ansvariga: O Hafström, sektionschef, S Polberger, överläkare Datum 2014-10-01 Giltigt t.o.m. 2018-10-01 PM Intubation - Extubation Intubation

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Riktlinjer för smärtbehandling hos barn akut och postoperativ smärta.

Riktlinjer för smärtbehandling hos barn akut och postoperativ smärta. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Riktlinjer för smärtbehandling hos barn-akut och postoperativ smärta Författare Stefan Lundeberg, överläkare, Specialist i Anestesi & intensivvård, algologi,

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Metoder för reducerad kontrastmedelsdos. Monica Segelsjö, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Metoder för reducerad kontrastmedelsdos. Monica Segelsjö, Akademiska Sjukhuset Uppsala Metoder för reducerad kontrastmedelsdos Monica Segelsjö, Akademiska Sjukhuset Uppsala Kontrastmedel Blodvolym 70 ml/kg, motsvarar ca 5 liter på 70kg Män 5-6 liter Kvinnor 4-5 liter Män ofta mer muskler

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Doseringsanvisningar för Fragmin

Doseringsanvisningar för Fragmin Doseringsanvisningar för Fragmin Introduktion till Doseringsanvisningar för Fragmin Du håller i en folder med doseringsanvisningar för Fragmin. Under varje flik/uppslag anges doseringsanvisningar för

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Målstyrd vätsketerapi. ATC-kod B05AA07 Rx EF SPC 2006-09-29. till fler än 30 miljoner patienter sedan 1999. Målstyrd vätsketerapi

Målstyrd vätsketerapi. ATC-kod B05AA07 Rx EF SPC 2006-09-29. till fler än 30 miljoner patienter sedan 1999. Målstyrd vätsketerapi K o l l o i d e r ATC-kod B05AA07 Rx EF SPC 2006-09-29 till fler än 30 miljoner patienter sedan 1999 Målinriktad volymbehandling vid kirurgi på högriskpatienter Konceptets bakgrund Det började med upptäckten

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga är då,

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

OBS! Ange svaren för respektive område på separata skrivningspapper.

OBS! Ange svaren för respektive område på separata skrivningspapper. Medicin avancerad nivå, Anestesiologi inriktning anestesisjukvård, 7,5, högskolepoäng. Kurskod: mc 2017. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 116. Intravenösanestesi,fråga

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

välj säkerhet! 6% HydroxyEtylStärkelse 130/0,4 ATC-kod B05AA07 (SPC rev. 2006-09-29) EF 0.9% Natriumkloridlösning

välj säkerhet! 6% HydroxyEtylStärkelse 130/0,4 ATC-kod B05AA07 (SPC rev. 2006-09-29) EF 0.9% Natriumkloridlösning KOLLOIDER Kolloider välj säkerhet! 6% HydroxyEtylStärkelse 130/0,4 0.9% Natriumkloridlösning ATC-kod B05AA07 (SPC rev. 2006-09-29) EF Kolloider Fresenius Kabi: 1974 6% HES 450/0,7 1978 6% HES 200/0,6 1980

Läs mer

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd.

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. INSKRIVNING (patientansvarig läkare i primärvården) Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. Vid öppen retur till vårdavdelning

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Kursens namn : Medicin A, Strålningsfysik o radiologisk metodik II. Totalpoäng: 51 poäng förutom läkemedelsberäkningen som är 20 poäng

Kursens namn : Medicin A, Strålningsfysik o radiologisk metodik II. Totalpoäng: 51 poäng förutom läkemedelsberäkningen som är 20 poäng Kursens namn : Medicin A, Strålningsfysik o radiologisk metodik II Kurskod: MC1012 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2010-11-05 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 51 poäng förutom läkemedelsberäkningen som är 20

Läs mer

Gunnar Dahlgren. Anestesi och intensivvårdskliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm gunnar.dahlgren@capiostgoran.se.

Gunnar Dahlgren. Anestesi och intensivvårdskliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm gunnar.dahlgren@capiostgoran.se. Gunnar Dahlgren Anestesi och intensivvårdskliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm gunnar.dahlgren@capiostgoran.se Tällberg 150413 Stor obstetrisk blödning vårt gemensamma ansvar Disposition 1. Bakgrund

Läs mer

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Det akut sjuka barnet Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Varningstecken på svår infektion? Vilka ska skickas till sjukhus? Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd? Febernedsättande?

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovokationer ww Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovoaktioner? Fastställa diagnos Kontrollera om

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg.

De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg. Kapitel Vätsketerapi De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg. Basala behov per dygn Vätska 25-30

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ondansetron Mylan 2 mg/ml, injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron.

Läs mer

TENTAMEN. Lycka till! MEDICINSK VETENSKAP Akutmedicin 7,5 hp. Institutionen för Hälsovetenskap. Specialistutbildning inom akutsjukvård 60p

TENTAMEN. Lycka till! MEDICINSK VETENSKAP Akutmedicin 7,5 hp. Institutionen för Hälsovetenskap. Specialistutbildning inom akutsjukvård 60p Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN MEDICINSK VETENSKAP Akutmedicin 7,5 hp Specialistutbildning inom akutsjukvård 60p Maximal poäng = 80 poäng = 20 p/inriktning 76-80 = A, Framstående 70-75 = B,

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 en bok om matematikens användningsområden skriven av Marcus Näslund. Mer info: www.kvadratrot.se.

Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 en bok om matematikens användningsområden skriven av Marcus Näslund. Mer info: www.kvadratrot.se. Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 MEDICIN OCH VÅRD Ekvationers och formlers makt att rädda liv Enhetsomvandling, ekvationslösning, lösningsverifikation Bakgrund Detta kapitel innefattar saker

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Födoämnesallergi - Provokation

Födoämnesallergi - Provokation Födoämnesallergi - provokation 1(6) Födoämnesallergi - Provokation Detta PM avser IgE-förmedlade reaktioner. Bakgrund. Födoämnesallergi definieras som en avvikande reaktion på ett födoämne, en reaktion

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

BARN ALLMÄNTILLSTÅND. Barn

BARN ALLMÄNTILLSTÅND. Barn BARN ALLMÄNTILLSTÅND Det kan vara svårt att bedöma hur sjukt ett barn är. får inte alltid typiska besvär från det organ som är sjukt. Ibland blir de enbart allmänpåverkade. Tecken på att barnets allmäntillstånd

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Flumazenil Actavis 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Flumazenil Actavis 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Flumazenil Actavis 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 0,1 mg flumazenil. 1 ampull med 5 ml innehåller 0,5

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken.

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Öppna tempkurva Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Förlossningsuppgifter är ifyllda på förlöst patient. Bläddra Långliggande

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten)

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten) 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så

Läs mer

Närakuten Södertälje

Närakuten Södertälje Närakuten Södertälje Avvikelserapportering...2 Diktering...2 Fakturaadress...2 Förstadagsintyg...2 Inhalationstid och dosering med Maxin...3 Kompetens...3 Läkemedelsordination...4 Lönerapportering...4

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Reliv 500 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Paracetamol 500 mg. Beträffande hjälpämnen se

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin DOL120427PSE06 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Produktinformation Farmakokinetik Morfin

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 Spasticitet Ökad reflexaktivitet på spinal nivå på grund av en

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

PRODUKTRESUMÉ. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ampull Järnsackaros Rechon à 5

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Häst Sjukdomar i leder och muskel-skelettsystemet i förbindelse med akut smärta och inflammationer:

PRODUKTRESUMÉ. Häst Sjukdomar i leder och muskel-skelettsystemet i förbindelse med akut smärta och inflammationer: PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Rifen vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans: Ketoprofen 100 mg

Läs mer

Värkbarometern. 1. Har du långvarig värk på grund av någon av följande orsaker? ( ) Artros. ( ) Ryggsmärta. ( ) Reumatism. ( ) Migrän.

Värkbarometern. 1. Har du långvarig värk på grund av någon av följande orsaker? ( ) Artros. ( ) Ryggsmärta. ( ) Reumatism. ( ) Migrän. Värkbarometern Undersökningen syftar till att öka kunskapen om långvarig värk och de 11 frågorna centrerar kring långvarig värk, livskvalitet, rätt behandling och bemötandet i vården. Undersökningen är

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom

Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom Ann Christin Lindgren, MD, PhD Enheten för Pediatrisk Endokrinolog, Institutionen för Kvinnor och Barn hälsa Astrid Lindgrens Barnsjukhus,

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov och huvudprinciper för

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Asfyxi neonatalt, riktlinjer för förberedelse och akut omhändertagande

Asfyxi neonatalt, riktlinjer för förberedelse och akut omhändertagande Förlossningen i och akut omhändertagande 1(18) På förlossningen Barndoktor kallas alltid till förlossningen innan partus vid följande situationer: Viss individuellbedömning sker. Hotande fosterasfyxi Vaccumextraktion

Läs mer

Sedering i tandvården Manual

Sedering i tandvården Manual Sedering i tandvården Manual Riktlinje Britta Sillén Övertandläkare Specialistkliniken för pedodonti Reviderad 2013-04-22 1 Innehåll Inledning 3 Lagar och förordningar 4 Läkemedelsrekvisition 5 Förvaring

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 1177 uppdrag Samverkande sjukvård NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 Innehållsförteckning 1. Allergisk reaktion - av lindrig allergisk reaktion 2 Brännskador - Bedömning/behandling

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Transport Vilket färdmedel Rapport Vad bör ingå Vad bör opereras på turistort/hemort

Läs mer

Grav tal- och språkstörning Rapport från observationsschema

Grav tal- och språkstörning Rapport från observationsschema Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Grav tal- och språkstörning Rapport från observationsschema Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion

Läs mer