Avgiftsnivåer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgiftsnivåer 2013-2014"

Transkript

1 Avgiftsnivåer Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande: Investering i och tillgång till systemstöd, inklusive drift, underhåll och förvaltning Upphandling, införande och utveckling av systemstöd (inklusive framtida uppgraderingar och upphandlingar) Systemadministration inklusive underhåll av användar- och attestregister Kontinuerlig utveckling av processer samt rekrytering och utbildning av personal Administration och handläggning av lönerelaterade, ekonomiadministrativa och e-handelstjänster Kundsupport för kundmyndigheternas chefer och medarbetare samt kontinuerlig kundsamverkan I de fall tjänsterna utförs i kundmyndighetens systemstöd görs en särskild justering av avgifterna. Priserna presenteras under följande rubriker och sidor: Lönerelaterade tjänster, sidan 2 Ekonomiadministrativa tjänster, sidan 3 E-handelstjänster, sidan 4, 5 Noter, sidan 5 Statens servicecenter FE 15 SE Gävle 1/5

2 Lönerelaterade tjänster (avgift år 1, år 2 och år 3 i kr exkl. moms) Tjänster Lösning/beskrivning Beräkningsgrund År 1 1 År 2 År 3 Grundavgift Fast avgift Per myndighet och månad Rörlig avgift Per anställd och månad Löneadministration Tjänstemän avvikelserapportering Per lönespecifikation Löneadministration Tjänstemän närvarorapportering Per lönespecifikation Löneadministration Schemalagd arbetstid 24/7 Per lönespecifikation Löneadministration Manuella utbetalningar Per utbetalning Rese- och Självbetjäning attestant Per reseräkning utläggsredovisning kontrollerar Rese- och Manuella underlag Per reseräkning utläggsredovisning attestant kontrollerar Beslutsskrivning Nyanställningsbeslut Per beslut Beslutsskrivning Ändringsbeslut Per beslut Tidredovisning Systemadministration och Per anställd och månad systemunderhåll Tjänstepensionsadministration Ålders-, sjuk- och Per pensionsavgång efterlevandepension Specialtjänster 5 Handläggare Timpris för intern resurs Extern konsult Timpris för extern resurs Självkostnad plus en 2/5

3 Ekonomiadministrativa tjänster Tjänst Lösning/beskrivning Beräkningsgrund År 1 1 År 2 År 3 Grundavgift Fast avgift Per myndighet och månad Rörlig avgift Per anställd och månad Betalning leverantörsfaktura Rörlig avgift Per leverantörsfaktura Kundfakturering inklusive reskontra, påminnelse, krav och räntekrav 2 Anläggningsredovisning Tidredovisning Löpande redovisning och bokslut 3 Manuell registrering Per styck utskick via brev eller elektroniskt Elektroniskt inläsningsgränssnitt utskick via brev eller elektroniskt Per styck Underhåll av anläggningsregister Systemadministration och systemunderhåll Omslutning (förvaltningskostnader) Antal leverantörsfakturor relaterade till myndighetens förvaltning 4 Antal olika finansieringskällor mellan 5 och 50 mnkr Antal olika finansieringskällor över 50 mnkr Per post i anläggningsregister vid månads start 5 4,75 4,5 Per anställd och månad Andel av årsomslutning 0,08% 0,075% 0,07% (faktura med 1/12 per månad) Per styck Per år Per år Specialtjänster 5 Handläggare Timpris för intern resurs Extern konsult Timpris för extern resurs Självkostnad plus en 3/5

4 E-handelstjänster (avgift år 1, år 2 och år 3 i kr exkl. moms) Tjänst Lösning/beskrivning Beräkningsgrund År 1 År 2 År 3 Grundavgift Fast avgift Per myndighet och månad Rörlig avgift Per anställd och månad Stöd för elektroniska Leverantörsfaktura utan Svefaktura-workflow beställningar inklusive kontering. 8 Ej match. I Skanning-workflow kundsupport till beställare samt workflow för kontroll/ attest. Leverantörsfaktura med Svefaktura-workflow administration av kontering. Ej match. I Skanning-workflow leverantörsfakturor (distribution, workflow för kontroll/attest. Leverantörsfaktura utan Svefaktura (ej workflow) bevakning kontering. 9 Match med order. Skannad faktura (ej EFH/växelleverantörsportal) Ej i workflow för kontroll/attest. workflow) Manuell skanning Manuell skanning av Per skannad brådskande leverantörsfakturor på Statens servicecenter leverantörsfaktura Leverantörsanslutning Svefaktura kr Per anslutning (teknisk anslutning) Sveorder kr Svekatalog kr Leverantörsanslutning (underhåll och administration) Teknisk anslutning av myndighet och integration av Uppläggs nya avtal 1050 kr Per avtal Upplägg nya abonnemang 600 kr Per abonnemang Underhåll leverantörsanslutning inkl kr Per avtal katalog, per år Underhåll leverantörsanslutning ej kr Per avtal katalog, per år Underhåll svefaktura, årsavgift 500 kr Per aktiv leverantör Manuell inläsning av katalog (via kalkylblad) Framtagning av formulärmallar för fritextbeställning 600 kr underhåll 1050 kr per timme Under 200 anställda kr Priset är per integration 200 till 500 anställda kr Över 500 anställda kr 4/5

5 Teknisk anslutning EFH kr Per anslutning och integration EFH E-beställning, konvertering f.d. KAM kr kunder inklusive integration Tilläggstjänst Myndighetsspecifik kontoplan 10 kr per faktura Tilläggstjänst Myndighetsspecifika kontroller Offereras separat Specialtjänster 5 Handläggare Timpris för intern resurs Extern konsult Timpris för extern resurs Självkostnad plus en Noter till samtliga pristabeller avseende avgiftsnivåer: 1. För att täcka anslutningskostnader och initialt effektivitetstapp i produktionen innan måleffektivitet nås sätts en högre avgift första och andra året efter anslutning. Förhöjd grundavgift ska täcka anslutningskostnader och förhöjd avgift för transaktionsbaserade enheter ska täcka initialt lägre effektivitetsmått. Det beräknas ta upp till två år innan måleffektivitet uppnås för en nyansluten kundmyndighet. Utöver anslutningsavgiften kan kundspecifika avgifter tillkomma för teknisk anslutning för kundmyndigheter med särskilt komplicerade/omfattande tekniska integrationer. 2. Kundreskontratjänst utgår från att servicecentret administrerar utskick av faktura. Vill kundmyndigheten själv fakturera kan servicecentret hantera endast reskontra, påminnelse och krav. Särskilt avtal måste då etableras. 3. Eftersom sambandet mellan resursåtgång inom bokslut/redovisning och beräkningsgrunderna är mer oklart än inom andra tjänster, görs en individuell prövning av prismodellen inför varje myndighets anslutning. 4. Antal leverantörsfakturor relaterade till myndighetens förvaltning. Fakturor relaterade till tredje part med anledning av kundens myndighetsutövning exkluderas. 5. Specialtjänster är insatser av tillfällig karaktär från servicecentret. Det kan exempelvis gälla särskilda utredningar kopplat till NOR, arbete kopplat till krav på utlämnande av offentlig handling från tredje part, särskilt behov av fördjupning eller analys, större omstruktureringar (i exempelvis organisation eller ekonomimodell) hos kundmyndigheten som kräver särskilda insatser. Specialtjänster faktureras per börjat intervall om trettio (30) minuter. 6. Ges kundmyndigheten begränsad åtkomst till beställningsfunktionaliteten hos sina anställda kan en särskild överenskommelse med kundmyndigheten träffas om den rörliga grundavgiften. 7. Vid egen skanning av faktura betraktas det som att fakturan inkommer som e-faktura. 8. Fakturor med matchande attesterad beställning, godsmottagning/leveransgodkännande och kontering från beställning går direkt till definitivbokning utan handpåläggning. Endast stickprovskontroll av dessa sker av servicecentret. 5/5

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 2013-10-07 Tjänstekatalog Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 Innehåll 1. Syfte och innehåll... 3 1.1. Begrepp... 3 1.2. Tjänsteutbud... 3 1.3. Avgiftsinformation... 4 1.4.

Läs mer

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel Promemoria 2011-12-16 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel 2 Innehåll 1. Bakgrund, uppdrag och genomförande... 3 Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Genomförande

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter Presentation Offentliga rummet 2013 Thomas Pålsson Generaldirektör Statens Servicecenter Väl beprövad reform som följer bästa praxis Strategin att koncentrera och standardisera stödverksamhet i ett servicecenter

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2012-03-15 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2 Till statsrådet Stefan Attefall Regeringen beslutade den 4 november 2010 att tillkalla en särskild

Läs mer

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Charlotte Johansson Ahlström Servicecenterutredningen Statens servicecenter Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1

Läs mer

GD har ordet...4 Året i korthet...6

GD har ordet...4 Året i korthet...6 Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet...4 Året i korthet...6 KAPITEL 1 Uppdrag och utveckling Uppdrag...9 E-arkiv...12 Kostnadseffektivitet mindre myndigheter...13 Utveckling...14 Kundsamverkan...15

Läs mer

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2 Årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet... 2 KAPITEL 1. Om verksamheten Året i korthet... 5 Om Statens servicecenter... 8 Tjänsteområden... 10 Uppdrag... 11 Kundsamverkan... 13 Verksamhetens resultat...

Läs mer

Ett myndighetsgemensamt servicecenter

Ett myndighetsgemensamt servicecenter Ett myndighetsgemensamt servicecenter Betänkande av Servicecenterutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013 Statens servicecenter Lägesrapport april 2013 Vad har hänt sedan sist Startade 1 juni målet att säkra produktion och ge kundsupport Idag har vi Ca 100 kunder 6 kunder i produktion med e-beställ 15% av

Läs mer

Uppföljande granskning av löpande redovisning

Uppföljande granskning av löpande redovisning Revisionsrapport Uppföljande granskning av löpande redovisning Sandvikens kommun Helena Carlson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...2 2.1. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning FÖRORD NEA är en ideell intresseorganisation som erbjuder en neutral och oberoende mötesplats där vi verkar för att eaffärer ska

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Handledning Myndighet startar myndighet upphör. Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv

Handledning Myndighet startar myndighet upphör. Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv Handledning Myndighet startar myndighet upphör Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv 2014:57 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Elektronisk beställning av tjänster En handledning

Elektronisk beställning av tjänster En handledning Elektronisk beställning av tjänster En handledning 3 4 I Sverige har inte elektronisk beställning av tjänster fått samma genomslag som e-beställningar inom varuområdet. Ändå utgör tjänsterna ofta den

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem 1/11 Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem Besvarad av Evry HR Solutions AB i lämnat anbud 2013-05-13. 2/11 1 Krav på Personalsystem 1.1 Övergripande krav Personalsystemet ska minst innehålla funktioner

Läs mer

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré?

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré? Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2014 MAJ Har du testat Supportklienten i Entré? Med de senaste versionerna av Entré finns vår nya supportklient tillgänglig som ett hjälpmedel till våra användare.

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 9 UTBETALNINGAR... 3 9.1 Delegation (hantering av sflöden m.m.)... 3 9.2 Attest- och utanordningsinstruktion... 4 9.3 Avstämning och kontroll... 4 9.4 Beställning av varor och

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer