Rollanalys INKA- och EL-projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rollanalys INKA- och EL-projektet"

Transkript

1 1 (8) IT-avdelningen Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper till med administration inom fakturahantering och bidrar till att internkontrollen upprätthålls. Person eller funktion i verksamheten som har ett behov av produkt. Avnämaren kontrollerar produkten avseende kvantitet och kvalitet. person som identifierar och specificerar behov, initierar avrop, beställer och godkänner leverans av produkt. Förmedlare av betalningar mellan Arbetsförmedlingen och leverantör eller mellan Arbetsförmedlingen och av leverantören utsedd betalningsmottagare. Person som enligt arbetsordning och attestförteckning ansvarar för medel inom delegerat område. Rollen är knuten till kostnadsställe. Person som tar emot och kontrollerar leveranser av gods och förmedlar dem till avnämaren. Person på Administrativa enheten som skannar alternativt registrerar samt Exempel på betalningsinstitut är Plus- och BankGirot. I dagsläget finns funktionen i Kristinehamn. Ersätter, tillsammans med rollen

2 2 (8) Handläggare utbetalningsfunktionen Inköpare Jurist Leverantör Leveranskontrollant Posthanterare Verksamhetsansvarig Upphandlare hanterar leverantörsfakturor innan utbetalning. Person som sköter utbetalning av leverantörsfakturor. person som bereder och genomför beställning enligt arbetsordning. Person som enligt arbetsordning för Arbetsförmedlingens talan i överprövningsärenden. Roll som innebär att man levererar varor och/eller tjänster till Arbetsförmedlingen eller deltar i offentlig upphandling med syfte att leverera varor och/eller tjänster till Arbetsförmedlingen. person som ansvarar för att kontrollera mottagen leverans mot inkommen faktura. Person som öppnar, ankomststämplar och distribuerar fakturor till rätt mottagare. sammanställa, bedöma och besluta behovet av produkten för verksamheten eller projektet. Person som ansvarar för upphandling av produkter på Handläggare utbetalningsfunktionen, rollen Handläggare. I dagsläget finns funktionen i Kalmar. Ersätter, tillsammans med rollen Handläggare leverantörsfunktionen, rollen Handläggare. Definition från Begreppsforum.

3 3 (8) uppdrag av Arbetsförmedlingen. Registrator Person på Af/Lan/enhet exklusive Administrativa enheten som hanterar sidoordnat register över inkomna pappersfakturor. Avser endast Stockholm. Målbild Administratör Användare av Internfakturaportalen Användare av Leverantörsfakturaportalen Avnämare Behörighetsadministratör Beställare Av verksamhetsansvarig utsedd person som hjälper till med behovsframställan. Person som skall leveranskontrollera eller attestera internfakturor i Raindanceportalen. Person som skall leveranskontrollera eller attestera leverantörsfakturor och andra dokument (egna utlägg och bidrag till enskilda) i Raindanceportalen. Person eller funktion i verksamheten som har ett behov av produkt. Avnämaren kontrollerar produkten avseende kvantitet och kvalitet. Funktion som registrerar uppgifter om attestanter och leveranskontrollanter för Raindanceportalen via Åtgärd Attest samt administrerar cirkulationsmallar i Raindanceportalen. person som utefter riktlinjer Felhantering filinläsning? Brevlådehantering i Raindanceportalen?

4 4 (8) Betalningsinstitut Bokare Aske Budgetansvarig Driftövervakning Fakturaväxel/ Arbetsförmedlingen Ekonomihandläggare kundfunktionen och policys bedömer behovsframställan samt bereder för beslut. Förmedlare av betalningar mellan Arbetsförmedlingen och leverantör eller mellan Arbetsförmedlingen och av leverantören utsedd betalningsmottagare. Person som bistår enhetschef i försäljningsprocessen med bland annat bokning av konferenser, offert- och avtalshantering samt fakturering. Ansvarar även för att skapa filer med kund- och fakturainformation. Person som enligt arbetsordning och attestförteckning ansvarar för medel inom delegerat område. Rollen är knuten till kostnadsställe eller motsvarande. Funktion som ansvarar för och upprätthåller att kommunikation mellan Fakturaväxel och Arbetsförmedlingens berörda system fungerar enligt överenskommelse mellan berörda parter. Person som kvalitetssäkrar kundfakturaunderlag, registrerar kundfakturor, skannar bilagor, distribuerar kundfakturor med eventuella bilagor samt importerar, kopierar och kvalitetssäkrar kund- och fakturainformation från Askes bokningssystem. Exempel på betalningsinstitut är Plus- och BankGirot. Term ändrad från Integration Fakturaväxel/IT till Driftövervakning Fakturaväxel/Arbetsförmedlingen.

5 5 (8) Ekonomihandläggare leverantörsfunktionen Ekonomihandläggare utbetalningsfunktionen Ekonomistöd Raindanceportalen Enhetschef Fakturaväxel Godsmottagare Person som kvalitetssäkrar pappersfakturor inför skanning hos extern part respektive i egen regi. Utför skanning av pappersfakturor i egen regi. Övervakar, stödjer och styr fakturaflödet fram till och med attest. Person som hanterar utbetalningar av leverantörsfakturor. Stödfunktion för användare i frågor som rör hantering av intern- och leverantörsfakturor och om Raindanceportalen. Målgrupp är de som skall attestera och godkänna fakturor. Verksamhetsansvarig med rätt att attestera kundfakturor. Tar kreditupplysning på privatkunder och ansvarar för att ta fram kundfakturaunderlag för vidarefakturering, till exempel utlägg. Extern part som på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillhandahåller en tjänst för överföring av elektroniska affärstransaktioner och/eller skannade fakturor i elektroniskt format mellan Arbetsförmedlingen och leverantör. Person som tar emot leveranser av varor och förmedlar dem till en Personen gör till exempel filimport av skannade fakturor och lägger konteringsförslag. Motsvarar uppgifter som idag sköts av Administrativa enheten i Kristinehamn. Motsvarar uppgifter som idag sköts av Administrativa enheten i Kalmar. Skall vara skiljd från de andra rollerna p.g.a. krav från internkontrollen. Term och definition baserad på Fakturaväxel från ESV:s ordlista för e-faktura (ESV 2007:13).

6 6 (8) Granskare Helpdesk Inköpsansvarig Jurist Kategoriansvarig Koncernredovisning Kundstöd Katalogadministratör varumottagare. person som granskar att en faktura stämmer med avrop/beställning och leverans och gör den klar för en budgetansvarig att attestera den. Funktion som ansvarar för att ta emot felanmälan och dokumentera tekniska problem gällande Raindanceportalen. Person som enligt särskild ordning är utsedd att godkänna och därigenom publicera leverantörers prislistor i Inköpsstödet. Person som enligt arbetsordning för Arbetsförmedlingens talan i överprövningsärenden. Person som kontrollerar, strukturerar och anpassar leverantörers inkomna prislistor och gör dem klara för en inköpsansvarig att godkänna. Ansvariga för att fastställa, upprätthålla och tolka regelverk gällande ekonomiadministration. Är en resurs till Ekonomistöd Raindanceportalen angående redovisningsprinciper. Funktion som förmedlar inkomna användaruppgifter till Katalogadministratören. Person som ansvarar för administration av Term och definition baserad på Granskare från ESV:s ordlista för e-faktura (ESV 2007:13). Se arbetsordning.

7 7 (8) Leveranskontrollant Leverantör Lösenordsfunktion Raindanceportalen Receptionist Restaurangpersonal Systemförvaltare Inköpsstöd Systemförvaltare Upphandlingsstöd Systemförvaltare Raindanceportalen användaruppgifter i X500. person som ansvarar för att kontrollera mottagen leverans med avseende på kvantitet och kvalitet. Roll som innebär att man levererar varor och/eller tjänster till Arbetsförmedlingen eller deltar i offentlig upphandling med syfte att leverera varor och/eller tjänster till Arbetsförmedlingen. Funktion som tilldelar tillfälliga lösenord till användare av Intern- och/eller Leverantörsfakturaportalen som har glömt sina lösenord. registrera försäljning av varor och tjänster. registrera försäljning av varor och tjänster. kontinuerligt underhålla och anpassa en godkänd systemlösning för inköp. kontinuerligt underhålla och anpassa en godkänd systemlösning för upphandling. kontinuerligt underhålla och anpassa en godkänd systemlösning för elektroniska leverantörsfakturor. Är en Definition från Begreppsforum. Rollen kommer bl.a. att inkluderas i det ännu ej detaljerade processteget Efterannonsera avtal i processen Informera om avtal.

8 8 (8) Upphandlare Varumottagare Verksamhetsansvarig resurs till Ekonomistöd Raindanceportalen i systemspecifika frågor. Person som ansvarar för upphandling av produkter inklusive arbetsmarknadsutbildning och för att sprida information om statliga och verksinterna ramavtal. Person som kontrollerar mottagen vara avseende kvantitet och kvalitet. sammanställa, bedöma och besluta behovet av produkten för verksamheten eller projektet.

Rapport. Regeringsuppdrag. Införandet av elektroniska inköp i staten. Delrapport ESV 2008:14

Rapport. Regeringsuppdrag. Införandet av elektroniska inköp i staten. Delrapport ESV 2008:14 Regeringsuppdrag Rapport Införandet av elektroniska inköp i staten Delrapport ESV 2008:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Innehållsförteckning Sid nr. Ordlista 3 1 Inledning 4 2 Omfattning 5 3 Målsättning 6 4 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel Promemoria 2011-12-16 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel 2 Innehåll 1. Bakgrund, uppdrag och genomförande... 3 Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Genomförande

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 2013-10-07 Tjänstekatalog Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 Innehåll 1. Syfte och innehåll... 3 1.1. Begrepp... 3 1.2. Tjänsteutbud... 3 1.3. Avgiftsinformation... 4 1.4.

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning 1 (8) Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun 1 Reglementets omfattning Detta reglemente gäller för Bergs kommuns ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Granskning av hantering av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt inköp Avesta kommun Mars 2009 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09-12

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09-12 Granskning av Raindance Dnr: Rev 24-2011 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 12 oktober 2011 Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Rapport SFTI handledning för Svefaktura

Rapport SFTI handledning för Svefaktura Rapport SFTI handledning för Svefaktura ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer