Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 10 Faktureringsrutiner"

Transkript

1 SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk STOCKHOLM. Telefon Fax Org. nr Besöksadress: Ragnar Östbergsplan 1

2 SID 2 (7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING FAKTURAADRESS REFERENS E-FAKTURA FAKTURERING RÖRLIGA KOSTNADER KUNDREGISTER KRAV PÅ FAKTURAINNEHÅLL... 5

3 SID 3 (7) 1 INLEDNING Faktura ska om inte annat överenskoms vara elektronisk i formatet Svefaktura. Pappersfakturor ska kunna utställas till de förvaltningar, stiftelser och bolag som så önskar. Faktureringsavgifter ska inte utgå, vare sig för elektroniska eller pappersfakturor. Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor är inte bindande för staden. Det ska tydligt framgå vilken förvaltning/bolag betalningspåminnelsen avser. För de förvaltningar som önskar samlingspåminnelse ska grupperingsnivå för påminnelse kunna väljas. Påminnelser ska adresseras till överenskommen adress, påminnelser bör kunna skickas till en annan adress än fakturan (gäller pappersfaktura). Annan adress meddelas av central organisation inom staden. Faktura får inte överlåtas till factoringbolag utan att detta meddelas stadens avtalsansvarige i god tid. Det ska också tydligt framgå av fakturan att den är överlåten till ett factoringbolag. Faktura ska specificera debiterade tjänster så att arten och omfattningen av utförda leveranser kan kontrolleras enligt villkoren i detta avtal. Faktura ska referera till detta avtal, till aktuell beställning, tjänst enligt tjänstebeskrivning samt till giltig fakturareferens (normalt IKB). Inom systemdrift och systemförvaltning ska det även framgå vilken miljö som avses t.ex. om det avser testmiljö eller produktionsmiljö. Normalt är det objektsägare som är beställare och dessa kan ha vissa specifika önskemål. Slutliga krav på specifikationer ska verifieras under införandet. Huvudregeln är att all väsentlig information ska finnas på fakturan. Om det inte går ska fakturamottagaren kontaktas för vidare diskussion. Kostnader som avser samma referens och tidsperiod ska kunna fördelas på olika fakturor exempelvis så att projektkostnader faktureras separat och driftskostnader separat. 2 FAKTURAADRESS För att fakturan ska kunna hanteras rationellt via skanning ska förvaltningskod/stiftelsekod/bolagskod anges i fakturaadressen. Aktuella faktureringsdresser för samtliga förvaltningar, stiftelser och bolag kommer tillhandahållas efter att avtal tecknats. Fakturaadressen (för pappersfaktura) kan ha följande struktur. Nnn-förvaltningen (ev. Stockholms Stad) Ref rrrrrr c/o Aktuell skanningoperatör/box, STH fff xxx xx Postort Förklaring:

4 SID 4 (7) Ref, se rubrik 1.2 Referens. STH: Den kod skanningoperatören eftersöker för att identifiera förvaltningstillhörighet/bolagstillhörighet/stiftelsetillhörighet. Förvaltningskod/stiftelsekod/bolagskod anges efter strängen STH. När det gäller elektroniska fakturor kommer information om adresseringsmöjlighet för Svefaktura meddelas i samband med påbörjat anslutningsarbete. 3 REFERENS Referens använder staden för att identifiera till vem fakturan ska skickas för godkännande och attest. Vid beställning ska alltid objektsägaren upplysa leverantören om referens. I samband med att avtal har tecknats kommer staden tillhandhålla information om aktuella referenser och vart på fakturan referenserna ska anges. En referens kan innehålla upp till 12 positioner och det kan vara alfanumeriskt. En referens kan exempelvis vara uppbyggd utifrån förvaltningskod och aktuellt IKB (kostnadsställe), diarienummer eller inköpsordernummer. Exempel Förvaltnings/Bolagskod Exempelvis; Stadsledningskontoret Förvaltnings/Bolagskod 110 Referens = IKB = Ansvar = Kostnadsställe Ett kundnummer kan ha flera IKB. Till varje IKB finns attestbehöriga och beställningsbehöriga. Samma IKB nummer kan förekomma på olika förvaltningar och bolag. Exempelvis; Stadsledningskontoret Förvaltnings/Bolagskod 110 Referens/IKB 758 som är kostnadsställe för Paraplysystemet Referens/IKB 112 som är kostnadsställe för ekonomisystemet Agresso Detta kan generera en referens enligt följande: för Paraplysystemet, eller enbart 758 vilket också avser Paraplysystemet. Observera att fakturareferens kommer överenskommas med respektive objektsägare under införandet och kan exempelvis vara uppbyggd utifrån förvaltningskod, IKB (kostnadsställe), diarienummer eller inköpsordernummer. 4 E-FAKTURA Leverantör vilka enligt anbud kan leverera elektroniska fakturor enligt stadens kriterier ska från att avtalet är tecknat påbörja anslutningsprocess för elektronisk fakturering enligt stadens krav på Svefaktura.

5 SID 5 (7) Leverantör som inte redan vid avtalets tecknande kan leverera elektroniska fakturor enligt stadens kriterier ska inom 6 månader från avtalstecknande påbörja anslutningsprocess för elektronisk faktura enligt stadens krav på Svefaktura. Senast ska leverantören kunna skicka elektroniska fakturor enligt stadens krav på Svefaktura till de förvaltningar, stiftelser och bolag som så önskar. Fakturameddelanden ska skickas till stadens VAN-tjänster om staden inte önskar annat. Stadens förvaltningar använder sig av en och samma VAN-tjänst. VAN-tjänsten för stadens förvaltningar ingår som en del i leveransen av systemdrift och systemförvaltning av centrala verksamhetssystem. Stadens bolag och stiftelser använder sig av olika VAN-tjänster. Aktuella VAN-tjänster för bolagen och stiftelser kommer tillhandahållas efter att avtal tecknats. För elektronisk fakturautväxling tecknas en särskild överenskommelse med staden. Staden har en GLN-kod per förvaltning och bolag. Förteckning över GLN-koder förmedlas i samband med att anslutningsarbetet påbörjas. Detaljerade tekniska krav på innehåll av Svefaktura förmedlas i samband med att anslutningsarbetet påbörjas. 5 FAKTURERING RÖRLIGA KOSTNADER Vissa tjänster som avser rörliga kostnader, exempelvis utdatatjänster eller skanningtjänster, ska kunna faktureras ut till förvaltningar och bolag i enlighet med gjord fördelning. Kostnaden som ska faktureras ska kunna bestämmas av respektive objektsägare. Gjord fakturering ska kunna återföras till objektsägaren via en kreditfaktura. 6 KUNDREGISTER Leverantör ska upprätta och underhålla ett kundregister vilket garanterar korrekt hantering av referenser och fakturaadresser för distribution av fakturor i stadens affärssystem. 7 KRAV PÅ FAKTURAINNEHÅLL En e-faktura ställd till staden ska ha följande innehåll: Allmänna fakturafält (obligatoriska) Beskrivning Leverantörens e-fakturaadress Leverantörens e-fakturaadress Leverantörens namn Leverantörens adress Leverantörens organisationsnummer Uppgift om att leverantören har F- t skattebevis Leverantörens momsregistreringsnummer Leverantörens bankgiro/plusgironummer Köparens e-fakturaadress t vid e-faktura. GLN-kod för respektive förvaltning och bolag.

6 SID 6 (7) Köparens namn Bolag/förvaltningskod Referens/Kostnadsställe Övrig fakturareferens Köparens adress Er Kontakt Vad varan/tjänsten avser När varan/tjänsten levererades Unikt fakturanummer Fakturanummer (debet) som krediteras Fakturadatum Betalningsvillkor och förfallodatum Fakturabelopp brutto Fakturabelopp netto Valuta Inköpsordernummer Momssats % Momsbelopp Företagets säte. Köparens/beställares namn Normalt förvaltningens eller bolagets namn. förvaltningskod 110 Exempelvis Kostnadsställe/IKB, diarienummer, inköpsorder. Avtalsnummer, diarienummer eller annan referens. Köparens faktureringsadress Referens till person som ofta är beställare så att fakturan kommer till korrekt mottagare. Faktura ska specificera debiterade tjänster så att arten och omfattningen av utförda leveranser kan kontrolleras enligt villkoren i detta avtal. Det ska tydligt framgå när varan levererades eller vilken tidsperiod fakturan avser. t. Ska vara unikt. t på kreditfakturor Fakturabelopp inklusive moms Fakturabelopp exklusive moms Valutakod Om inköpsordernummer förekommer Kan utelämnas om postorten, i adressen, är densamma som företagets säte En pappersfaktura ställd till staden ska ha följande innehåll: Allmänna fakturafält (obligatoriska) Beskrivning Leverantörens namn Leverantörens adress Leverantörens organisationsnummer Uppgift om att leverantören har F- t skattebevis Leverantörens momsregistreringsnummer Leverantörens bankgiro/plusgironummer Köparens namn. Köparens/beställares namn Normalt förvaltningens eller bolagets namn. Bolag/förvaltningskod förvaltningskod 110 Referens/Kostnadsställe Exempelvis Kostnadsställe/IKB, diarienummer, inköpsorder. Övrig fakturareferens Avtalsnummer, diarienummer eller annan referens. Köparens adress Köparens faktureringsadress

7 SID 7 (7) Er Kontakt Vad varan/tjänsten avser När varan/tjänsten levererades Unikt fakturanummer Fakturanummer (debet) som krediteras Fakturadatum Betalningsvillkor och förfallodatum Fakturabelopp brutto Fakturabelopp netto Valuta Inköpsordernummer Momssats % Momsbelopp Företagets säte Referens till person som är beställare så att fakturan kommer till korrekt mottagare. Faktura ska specificera debiterade tjänster så att arten och omfattningen av utförda leveranser kan kontrolleras enligt villkoren i detta avtal. Det ska tydligt framgå när varan levererades eller vilken tidsperiod fakturan avser. t. Ska vara unikt. t på kreditfakturor Fakturabelopp inklusive moms Fakturabelopp exklusive moms Valutakod Om inköpsordernummer förekommer Kan utelämnas om postorten, i adressen, är densamma som företagets säte

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna Så skickar ni elektroniska fakturor till Landstinget Dalarna Information till leverantörer 2 (6) Landstinget Dalarna har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware BT (Business Transactions) tjänst.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner Riksbyggens generella krav på leverantör och partner För att vi på Riksbyggen ska kunna underlätta och utveckla samarbetet med våra leverantörer och partners vill vi att Ni som är eller är intresserade

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer