Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE Gävle 1/18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18"

Transkript

1 Tjänstekatalog Statens servicecenter FE 15 SE Gävle 1/18

2 Innehåll 1. Syfte och innehåll Begrepp Tjänsteutbud Avgiftsinformation Utlämnande av allmänna handlingar Tjänster Lönerelaterade tjänster Allmänt Löneadministration Rese- och utläggsadministration Tidredovisning Beslutsskrivning Tjänstepensionsadministration Ekonomiadministrativa tjänster Allmänt Redovisning och bokslut Kundfakturering Anläggningsredovisning Betalning Tidredovisning E-handelstjänster Allmänt E-beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning Leverantörsfakturahantering Övriga tjänster Resurskonsulter för kunder i anslutningsfasen /18

3 1. Syfte och innehåll Tjänstekatalogen syftar till att beskriva Statens servicecenters samtliga definierade bastjänster. Staten servicecenters tjänster är paketerade utifrån ett leveransperspektiv. Leveranskomponenterna beskrivs under respektive tjänst. Tjänsteutbudet syftar till att ge kunder en bättre möjlighet att anpassa utbudet till aktuell efterfrågan genom en tjänste- och kostnadsorienterad styrning av verksamheten skapa tydliga förutsättningar för Statens servicecenter att styra verksamheten så att den svarar mot överenskomna o krav på innehåll och kostnad o servicenivåer för exempelvis leveranstid, tillgänglighet, pålitlighet/kvalitet och kapacitet/prestanda skapa kostnadstransparens vilket gör att beställaren kan se vad som kostar, varför det kostar och vad man kan göra för att sänka kostnaderna utgöra/vara en o standardiserad struktur o baslinje för effektivisering och verksamhetsutveckling o grund för benchmarking och kostnadsjämförelser med marknadens aktörer o organisationsoberoende 1.1. Begrepp Beskrivningen av tjänsterna består av flera informationsblock. I varje tjänstebeskrivning återfinns bland annat information om Vad tjänsten syftar till Vilka leveranser som alltid ingår i tjänsten Eventuella avgränsningar det vill säga det som inte ingår i tjänsten Tjänstespecifik support/systemstöd Vilka riktlinjer som gäller för tjänstens utförande 1.2. Tjänsteutbud Bastjänst Genom tydliga tjänstedefinitioner, gemensamma standarder samt hantering av stora volymer kan Statens servicecenter skapa bra förutsättningar för upphandling av tjänster. Det är dessa förutsättningar som möjliggör besparingar. Det är också därför som Statens servicecenters tjänster i första hand utgörs av de tjänster där ovanstående mål är möjliga att förverkliga. Den stora merparten av Statens servicecenters tjänster ska med andra ord vara möjliga att standardisera på ett sätt som passar majoriteten av myndigheterna. Det ska vara möjligt för en kundmyndighet att köpa en eller flera bastjänster Tilläggstjänster Statens servicecenter kan även erbjuda standardiserade tilläggstjänster. Tjänsten definieras enskilt baserat på särskilda förhållanden hos en kundmyndighet. En förutsättning för att Statens servicecenter ska åta sig uppgiften ska dock vara att tjänsten går att standardisera och har en naturlig koppling till Statens servicecenters övriga verksamhet. Prissättning sker med full kostnadstäckning. 3/18

4 Specialtjänster Utöver sådana tjänster som är möjliga att standardisera kan Statens servicecenter erbjuda specialtjänster, till exempel i form av särskilda utredningar och rapporter eller expertstöd till kundmyndigheten. Prissättning sker med full kostnadstäckning Avgiftsinformation Statens servicecenters tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande: Upphandling och utveckling av systemstöd Tillgång till systemstöd inklusive drift och underhåll Utveckling av processer samt rekrytering och utbildning av personal Kundsupport 1.4. Utlämnande av allmänna handlingar Statens servicecenter förvarar i sin utövning dokument som är att betrakta som allmänna handlingar. Genom vissa system kan dokument göras tillgängliga även hos Kundmyndigheten varför de även där är allmän handling. Utlämnandet ska ske i dialog mellan Statens servicecenter och Kundmyndigheten och enligt gällande lagar om offentlighet och sekretess. Arbetet faktureras kundmyndigheten per timme. 2. Tjänster Lönerelaterade tjänster Löneadministration Rese- och utläggsadministration Tidredovisning Beslutsskrivning Tjänstepensionsadministration Ekonomiadministrationstjänster Redovisning och bokslut Kundfakturering Betalning Anläggningsredovisning Tidredovisning E-handelstjänster E-beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning Leverantörsfakturahantering med och utan kontering 4/18

5 3. Lönerelaterade tjänster 3.1. Allmänt Inom Lönerelaterade tjänster erbjuds administrativt arbete kring lön, resor- och utlägg, pensioner och beslutsskrivning. Tidredovisning finns i två utföranden, dels i Ekonomileveransen mot ekonomisystemet och dels i Löneadministrationstjänsten mot Lönesystemet Systemstöd I grundleveransen ingår systemstöd. Ytterligare information framgår av punkten systemstöd i respektive leverans Kundservice/Support Leveransen innefattar att svara på frågor och vara rådgivande inom löneadministrativa området. I Statens servicecenters kundsupport ingår: Svara på frågor via telefon Vara behjälplig angående regler och riktlinjer inom löneadministrativa området Hantera frågor och ärenden som inkommit via Kundwebben (till ärendehanteringssystemet) Vara behjälplig vid ifyllande av blanketter Hantering av supportfrågor som rör systemens funktionalitet Systemadministration/registervård Användarhandledning Under respektive tjänst finns information om eventuell tjänstespecifik support Löneadministration Beskrivning av bastjänsten I leveransen ingår löpande administration kring lönegrundande tidrapportering, utbetalning av löner, ersättning och arvoden. I leveransen ingår bland annat Administrera inkomna underlag Upprätta kontrolluppgifter Sjukanmälan Rekvirera ersättning från Arbetsförmedling och Försäkringskassa Att fastställa korrekta underlag för t.ex. sociala avgifter, Kåpan och SPÅavgifter Utfärda arbetsgivarintyg och anställningsintyg efter begäran Tillhandahålla lönespecifikation Rapporter/aviseringar/bevakningar Administrera förmånsbilar Genomföra lönekörning I leveransen ingår även systemstöd och administration för lönegrundade tidrapportering. Möjlighet finns att läsa in fil från annat system gällande scheman utifrån bemannings- och schemaplan. 5/18

6 För utökad funktionalitet med flextidshantering och tidrapportering mot projekt se Tidredovisning. Tjänsten erbjuder tre olika former av tidrapportering: 1. Närvarorapportering Komma gå - Registrerar tid för komma och gå, inklusive frånvaro - Bygger på vanliga scheman 2. Schemarapportering 24/7 - Registrerar tid för komma och gå, inklusive frånvaro - Kan hantera komplexare scheman t.ex. för oregelbundna tider såsom skift, jour, beredskap 3. Avvikelserapportering - Registrerar enbart frånvaro och tillägg - Med ett grundschema eller med flera scheman Tjänstens avgränsningar Statistik utanför standardrapporter Analys och uppföljning (kan tillhandahållas mot extra avgift) Större omorganisationer som berör mer än 100 medarbetare Funktionalitet kring tidredovisning såsom projektrapportering, fakturering mot kund och avancerade tidsammanställningar för analys och uppföljning ingår ej men kan erbjudas inom Tjänsten Tidredovisning Bevakning och utredning av potentiella NOR-kandidater Tjänstespecifik support Rådgivning och stöd inom tidrapporteringsområdet Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen Palasso löneadministrationssystem Pol löneadministrationssystem MinTid i Pol Tidmodul i Palasso Styrande riktlinjer ALFA-avtalet utgör tillsammans med gällande lagar de styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika lokala avtal och riktlinjer Rese- och utläggsadministration Beskrivning av bastjänsten I leveransen ingår löpande administration inom rese- och utläggsadministration inklusive kontroller av större belopp. I leveransen ingår bland annat Hantering av reseräkningar och utlägg Kvittohantering och arkivering under 1 år 6/18

7 Tjänstens avgränsningar Samtliga underlag skickas årligen tillbaka till kundmyndigheten för arkivering Reseförfrågan och resebokning Tjänstespecifik support I tjänsten ingår support kring regler och riktlinjer inom resor- och utlägg Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen: eres Resemodul i Pol Resemodul i Palasso Styrande riktlinjer Gällande avtal och styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika riktlinjer Tidredovisning Tidredovisning finns i två varianter - Bas samt Utökad. Bas är för behovet att kunna registrera tid på en tidrapport och få en sammanställning över registrerad tid (periodiskt, ackumulerat) på olika organisatoriska nivåer, bland annat för att kunna analysera var kundmyndighetens medarbetare lägger sin tid. Utökad ger möjlighet att få mer avancerad funktionalitet såsom underlag till fakturering och ekonomiadministration, avancerade tidssammanställningar för analys och uppföljning samt automatisk flextidsberäkning Beskrivning av Tidredovisning Bas Tjänsten innefattar följande funktionalitet Tidregistrering Tidsammanställning/rapporter Rättelse av tidrapport Beskrivning av Tidredovisning Utökad Tjänsten innefattar följande funktionalitet Tidregistrering Tidsammanställning/rapporter Uppsättning som möjliggör framtagande av underlag för fakturering Rättelse av flex- och tidrapport Tjänstens avgränsningar Support till användare kring val av tidkoder, projekt, konton etc. Komplex bemannings- och schemaplanering Tjänstespecifik support Support relaterad till respektive kundmyndighets systemuppsättning och konfigurering av respektive system. 7/18

8 Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen MinTid i Pol Tidmodul i Palasso Styrande riktlinjer Gällande lagar och styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika lokala avtal och riktlinjer Beslutsskrivning Beskrivning av bastjänsten I leveransen ingår löpande administration avseende beslutsskrivning vid nyanställning och ändrade anställningsförhållanden. Beslutsskrivning baseras på inkomna beslutsunderlag från kundmyndigheten I leveransen ingår bland annat: Nyanställningsbeslut Ändrade anställningsförhållanden Administrera samlingsbeslut om ändring i anställning eller funktion vid omorganisation eller liknande Tjänstens avgränsningar LAS-bevakning Tjänstespecifik support Ingen tjänstespecifik support utöver den allmänna support som beskrivs i inledningen Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används för leveransen Elektroniska blanketter på Portalen Palasso löneadministrationssystem POL löneadministrationssystem Styrande riktlinjer Gällande lagar och styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika riktlinjer Tjänstepensionsadministration Beskrivning av bastjänsten Tjänsten består av bevakning, rådgivning och administration inom pensionsområdet. I leveransen ingår bland annat: Bevakning av medarbetare relevanta för ålderspension och administration kring ansökan 8/18

9 Administration av sjukpension, efterlevandepension och tjänstegrupplivförsäkring Administration av pensionsersättning och särskild pensionsersättning Administration av delpension Administration av aktualisering av nyanställda Tjänstens avgränsningar Personlig rådgivning och placeringar Tjänstespecifik support Svara på frågor som rör statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen Systemstöd via SPV Palasso löneadministrationssystem POL löneadministrationssystem Styrande riktlinjer ALFA-avtalet utgör tillsammans med gällande lagar de styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika lokala avtal och riktlinjer. 9/18

10 4. Ekonomiadministrativa tjänster 4.1. Allmänt Inom ekonomiadministration levereras administrativt arbete inom områdena redovisning och bokslut, kundfakturering, betalning, anläggningsredovisning samt tidredovisning. Tidredovisning finns i två utföranden dels inom Ekonomiadministration mot ekonomisystemet dels inom Löneadministration mot lönesystemet Systemstöd I grundleveransen ingår systemstöd. Se även punkten systemstöd i respektive tjänst Kundservice/support Leveransen innefattar att svara på frågor och vara rådgivande inom ekonomiadministrationsområdet. I kundsupporten ingår: Svara på frågor via telefon Hantera frågor och ärenden som inkommit via Kundwebben (till ärendehanteringssystemet) Vara behjälplig med ifyllande av blanketter (till exemepl omföringar, attestblanketter och faktureringsunderlag) Vara behjälplig angående legalt regelverk och riktlinjer inom redovisning, bokslut och anläggningsredovisning. Under respektive tjänst kompletteras med eventuell tjänstespecifik support Redovisning och bokslut Beskrivning av bastjänsten I leveransen ingår löpande bokföring, redovisning och bokslutsarbete. I leveransen ingår bland annat: Att färdigställa av kund initierade underlag för beslut om delårsrapport och årsbokslut samt att upprätta dessa Framtagande av månads- och kvartalsavstämningar Månadsvis periodisering enligt kundmyndighetens och legalt styrande riktlinjer Att upprätta skattedeklaration och redovisning av utgående moms samt rekvirera ingående moms Att administrera och verkställa inkomna omföringar Att administrera inbetalningar Att administrera utbetalningar utifrån beslutsunderlag Rapportering till statsredovisningen Tjänstens avgränsningar Upprättande av korrigeringsunderlag som inte är orsakat av Statens servicecenter Support avseende analys- eller statistikfrågor och uppföljning 10/18

11 Tjänstespecifik support Tjänstespecifik support avser bland annat hjälp och vägledning rörande Kontering Momsrättelser Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen Agresso Styrande riktlinjer Gällande lagar, förordningar och regler avseende redovisning. Kundmyndighetens eventuella interna riktlinjer Kundfakturering Beskrivning av bastjänsten Leveransen omfattar hantering av kundreskontra. I leveransen ingår bland annat Upprätta kundfakturor Utskrift och utskick av kundfaktura Kreditfakturor Hantera inkommande betalningar i anslutning till fakturor Att uppdatera kundregister Krav- och påminnelsehantering Tillhandahålla specifikation för ej betalda kundfakturor Räntefakturering Tjänstens avgränsningar Beslut om räntefakturering Riskanalys av kundfordringar Indrivning Bedömning av nedskrivning av kundfordran Tjänstespecifik support Tjänstespecifik support avser bland annat hjälp och vägledning avseende Ifyllande av mallar för kundfakturering Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen Agresso Styrande riktlinjer Gällande lagar, förordningar och regler avseende redovisning. Kundmyndighetens eventuella interna riktlinjer. 11/18

12 4.4. Anläggningsredovisning Beskrivning av bastjänsten Leveransen innefattar administration av anläggningstillgångar och lån. I leveransen ingår bland annat: Att uppdatera anläggningsregister Att på begäran framställa anläggningsprognoser Att på begäran framställa rapportunderlag Administration av ej aktiverade anläggningstillgångar Att administrera lån Tjänstens avgränsningar Hantering av korttidsinventarier och stöldbegärlig egendom Tjänstespecifik support Tjänstespecifik support avser bland annat hjälp och vägledning avseende Livslängd och avskrivningsrelaterade frågeställningar Utrangering Inventering Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen Agresso Styrande riktlinjer Gällande lagar, förordningar och regler avseende redovisning. Kundmyndighetens eventuella interna riktlinjer Betalning Beskrivning av bastjänsten I leveransen ingår bland annat: Betalning av leverantörsfakturor Expressutbetalning och överföring Återredovisning av betalningar Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen Agresso Styrande riktlinjer Gällande lagar, förordningar och regler avseende redovisning. Kundmyndighetens eventuella interna riktlinjer. 12/18

13 4.6. Tidredovisning Tjänsten tidredovisning finns i två varianter Tidredovisning Bas samt Tidredovisning Utökad. Tidredovisning Bas är för behovet att kunna registrera tid (på en tidrapport ) och få en sammanställning över registrerad tid (periodiskt, ackumulerat) på olika organisatoriska nivåer, bl.a. för att kunna analysera var kundmyndighetens medarbetare lägger sin tid. Tidredovisning Utökad ger möjlighet att få mer avancerad funktionalitet såsom underlag till fakturering och ekonomiadministration, avancerade tidssammanställningar för analys och uppföljning, samt automatisk flextidsberäkning Beskrivning av Tidredovisning Bas Tjänsten innefattar följande funktionalitet Tidregistrering Tidsammanställning/rapporter Rättelse av tidrapport Beskrivning av Tidredovisning Utökad Tjänsten innefattar följande funktionalitet Tidregistrering Tidsammanställning/rapporter Uppsättning som möjliggör framtagande av underlag för fakturering Rättelse av flex- och tidrapport Tjänstens avgränsningar Support till användare kring val av tidkoder, projekt, konton et cetera Bedömning av rättelse (flexrapport alternativt tidrapport) Tjänstespecifik support Support relaterad till respektive kundmyndighets systemuppsättning och konfigurering av respektive system Tjänstespecifikt systemstöd avser både Bas och Tillägg Följande systemstöd används i leveransen Agresso tid och projekt Styrande riktlinjer Gällande lagar och styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika lokala avtal och riktlinjer. 13/18

14 5. E-handelstjänster 5.1. Allmänt Inom e-handelstjänster levereras systemstöd och administrativt stöd från beställning till leverantörsfaktura Systemstöd Hela e-handelprocessen hanteras i Visma Proceedo vilket är det system som Statens servicecenter upphandlat för sina kunders räkning Kundservice/support Leveransen innefattar att svara på frågor och att vara rådgivande inom e- handelsområdet. I kundsupport ingår: Svara på frågor via telefon Hantera frågor och ärenden som inkommit via Kundwebben (till ärendehanteringssystemet) Vara behjälplig med ifyllande av blanketter Vara behjälplig angående regelverk och riktlinjer 5.2. E-beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning Tjänsten ger möjlighet att elektroniskt göra beställningar och att via systemstöd administrera dessa. Tjänsten erbjuds tillsammans med leverantörsfakturahantering. Här beskrivs de aktiviteter som ingår i bastjänsten samt vad som erbjuds som specialtjänster Systemstöd, integrationer Bas Systemstöd för att hantera beställningar elektroniskt via leverantörsanslutning, fritext eller formulärbeställning Bevakning av att följande filer skapas och överförs till kundmyndighetens ekonomisystem: o Ankomstregistrering o Bokföring o Makulering Bevakning av att följande filer registreras i e-handelssystemet o Betalningsinformation o Kontoinformation o Objektinformation o Sambandskontroller o Användarinformation (vid integration) För de kundmyndigheter som är anslutna till Unit4 Agresso DS ingår bevakning av att filerna mellan ekonomisystem och e-handelssystem upprätthålls. 14/18

15 Specialtjänst Bevakning av följande filer registreras i e-handelssystemet o Information från upphandlingssystem Registervård/masterdata Bastjänst Upplägg och underhåll av leverantörer i det gemensamma leverantörsfakturaregistret Administration och underhåll av standardkontoplan och koppling mot UNSPSC-koder Administration och underhåll av standard produktgrupper Administration och underhåll av standard behörighetsgrupper Administration och underhåll av attestregelverk Administration och underhåll av sambandskontroller Administration och underhåll av användare Specialtjänst Administration av myndighetsspecifika behörighetsgrupper Administration av kundunikt leverantörsregister Administration av myndighetsspecifika produktgrupper Administration och underhåll av myndighetsspecifik kontoplan och koppling mot UNSPSC-koder Administration av avtal, leverantörsanslutning Bastjänst Leverantörsanslutning inklusive tester Tekniskt underhåll av leverantörsanslutningen Underhåll av gemensamma ramavtal Bearbetning av gemensamma leverantörer Specialtjänst Registrering av kundunika avtal Registrering av kundunika abonnemang Administration av kundunika kataloger och prislistor Framtagande av kundspecifika formulärmallar för fritextbeställning Uppföljning Bastjänst Tillhandahålla standardrapporter för uppföljning Specialtjänst Framtagande av kundspecifika rapporter och inköpsstatistik för uppföljning 15/18

16 Tjänstens avgränsningar Stöd vid genomförande av upphandling Support kring tolkning av kundunika avtal Systemstöd för upphandling Underhåll av kundunika tekniska integrationer med ekonomisystem, upphandlingssystem Tjänstespecifik support Support relaterad till systemstöd Support relaterad till leverans Styrande riktlinjer ESV:s rekommendationer inom området SFTI:s standard för leverantörsanslutning 5.3. Leverantörsfakturahantering Tjänsten ger möjlighet att elektroniskt hantera leverantörsfakturor som inkommer genom skanning eller direkt i e-fakturaformat. Om faktura ej matchas mot en lagd order i beställningsfunktionen hanteras godkännande och attest via ett workflow. Tjänsten kan köpas separat från beställningsfunktionen Skanning Bastjänsten Skanning och tolkning enligt specifikation från kundmyndigheten av servicecenters underleverantör Specialtjänst Skanning genom integration från myndighetens skanningscentral Manuell skanning på Statens servicecenter Fakturahantering med kontering (kunder som väljer att köpa fakturahandläggartjänster) Bastjänsten Mottagande av e-faktura/skannad faktura för matchning mot order, abonnemang eller för behandling i attestflödet Hantering av påminnelser Distribuerar fakturor som ej har referens till kundmyndigheten Kontering av ej matchade fakturor, gemensam standardkontoplan Kontroller av specifika fakturor eller konton enligt Statens servicecenters standard (representation, bilhyra och andra fakturor med avvikande moms) Statens servicecenter föreslår periodisering utifrån kundmyndighetens riktlinje samt kontrollerar att periodiseringen startas i rätt period. Specialtjänst Utökad hantering av fakturor som saknar korrekt referens Åldersanalys av leverantörsfakturor Utreda anledningen till räntefakturor 16/18

17 Kontering med myndighetsspecifik kontoplan Myndighetsspecifika kontroller av fakturor Fakturahantering utan kontering (kunder som inte väljer att köpa fakturahandläggartjänster) Bastjänsten Mottagande av e-faktura/skannad faktura för matchning mot order, abonnemang eller för behandling i attestflödet Specialtjänsttjänsten Myndighetsspecifika kontroller av fakturor Arkivering Bastjänst Arkivering av e-fakturor och skannade fakturor via underleverantör i tio år. Korttidsförvaring av innevarande och föregående års övriga räkenskapshandlingar Specialtjänst Återsökning av manuellt arkiverad faktura Specialtjänster Inom e-handel erbjuds också specialtjänster som exempelvis; Analys av inköpsorganisation, inköpsprocesser och dokumentation av nuläge. Stöd för myndigheten i framtagande av önskvärd inköpsorganisation, inköpsprocesser och dokumentation av nyläge samt anpassning till Statens servicecenters systemstöd. Leverantörsfakturahantering på plats hos myndigheten Tjänstens avgränsningar Betalningstjänst levereras inom ekonomiadministrativa tjänster Tjänstespecifik support Support relaterad till fakturahantering Tjänstespecifikt systemstöd Visma Proceedo Styrande riktlinjer Gällande lagar, förordningar och regler avseende redovisning. Kundmyndighetens eventuella interna riktlinjer. 17/18

18 6. Övriga tjänster 6.1. Resurskonsulter för kunder i anslutningsfasen Det finns möjlighet att köpa resurskonsulter för de kunder som är i pågående anslutningsprocess. Resurskonsulter kan avtalas för maximalt tre månader. Pris per timme enligt kompetensroll. 18/18

Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012

Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012 Version 1.0 Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte och innehåll... 3 1.1 Beställare...3 1.2 Begrepp...3 1.3 Tjänsteutbud...4 1.4 Avgiftsinformation...4 1.5 Utlämnande

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel Promemoria 2011-12-16 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel 2 Innehåll 1. Bakgrund, uppdrag och genomförande... 3 Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Genomförande

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter Presentation Offentliga rummet 2013 Thomas Pålsson Generaldirektör Statens Servicecenter Väl beprövad reform som följer bästa praxis Strategin att koncentrera och standardisera stödverksamhet i ett servicecenter

Läs mer

Enkät - Lönerelaterade bastjänster

Enkät - Lönerelaterade bastjänster Enkät - Lönerelaterade bastjänster Enkätundersökning för att sammanställa förutsättningarna för anslutning till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster hos de myndigheter som i dag inte är kunder

Läs mer

Version beslutad 2014-11-17 Dnr: 10098-2014/1231 Dnr: KMY Dnr:SSC Samverkansmodell Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.

Version beslutad 2014-11-17 Dnr: 10098-2014/1231 Dnr: KMY Dnr:SSC Samverkansmodell Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc. Version beslutad 2014-11-17 Dnr: 10098-2014/1231 Dnr: KMY Dnr:SSC Samverkansmodell Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/15 Innehåll 1. Statens servicecenters samverkansmodell...

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Bilaga 1. Enkätformulär

Bilaga 1. Enkätformulär BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1.201-030 Bilaga 1. Enkätformulär RiR 201:19 Statens servicecenter Har administrationen blivit effektivare? RIKSREVISIONEN 1 Undersökning om Statens servicecenter

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Anslutning till Statens servicecenter åren 2017-2019 Thomas Pålsson Marie K Johansson Hans Tynelius Annica Schölund Storm Agenda Inledning Thomas Pålsson, Generaldirektör Vårt regeringsuppdrag

Läs mer

Rapport. Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren

Rapport. Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren Rapport Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren 2019-2020 Rapporttyp Datum: 2017-03-13 Diarienummer: 10141-2017/1211 Rapportnummer: R:005 ISBN:

Läs mer

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013 Statens servicecenter Lägesrapport april 2013 Vad har hänt sedan sist Startade 1 juni målet att säkra produktion och ge kundsupport Idag har vi Ca 100 kunder 6 kunder i produktion med e-beställ 15% av

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13 Informationsträff Statens servicecenter 2015-05-13 Agenda Tid Aktivitet Talare 08:45-09:15 Kaffe 09:15-09:45 Inledning Thomas Pålsson 09:45-10:15 Nyheter inom löneområdet Mattias Gustafsson 10:15-10:45

Läs mer

Gränssnitt ekonomiprocesser

Gränssnitt ekonomiprocesser 2007-11-20 SIDAN 1 Gränssnitt ekonomiprocesser Bilaga 2 utredning om gemensam service ekonomi 109-2276/2007 Översiktlig process och aktivitetsbeskrivning v.3 Inköp till utbetalning, översiktlig process

Läs mer

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Charlotte Johansson Ahlström Servicecenterutredningen Statens servicecenter Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1

Läs mer

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets foreskrifter och allmänna råd till forordningen (2003:770) om statliga

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Service Level Agreement Gemensamma bastjänster

Service Level Agreement Gemensamma bastjänster Bilaga 1 b till överenskommelse om leverans av tjänster 10047-2015/3111: Version 1.0 enligt beslut 2014-11-17 Dnr: 10097-2014/1231 2015-07-03 Service Level Agreement Gemensamma bastjänster Statens servicecenter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2 Årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet... 2 KAPITEL 1. Om verksamheten Året i korthet... 5 Om Statens servicecenter... 8 Tjänsteområden... 10 Uppdrag... 11 Kundsamverkan... 13 Verksamhetens resultat...

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141 Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi Dnr 10389-2014/1141 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Statens servicecenter att uppskatta hur de administrativa

Läs mer

GD har ordet...4 Året i korthet...6

GD har ordet...4 Året i korthet...6 Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet...4 Året i korthet...6 KAPITEL 1 Uppdrag och utveckling Uppdrag...9 E-arkiv...12 Kostnadseffektivitet mindre myndigheter...13 Utveckling...14 Kundsamverkan...15

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Service Level Agreement

Service Level Agreement Bilaga 1a till överenskommelse om leverans om tjänster Version 1.0 enligt beslut 2015-06-01 Dnr: 10047-2015/3111 2015-07-03 Service Level Agreement Lönerelaterade tjänster Primula Göteborgs universitet

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling Arkivmyndighetens beslut 2011:15 Sida 1 (7) 2014-06-23 BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Bilaga till utredning om förutsättningar för gemensamma lösningar inom ekonomiadministrationsområdet Gemensam service ekonomi

Bilaga till utredning om förutsättningar för gemensamma lösningar inom ekonomiadministrationsområdet Gemensam service ekonomi BILAGA 1 SID 1 (5) 2007-08-30 Handläggare: Maria Lilja Telefon: 08-508 29 329 Bilaga 1 till utredning om gemensam service för ekonomi Fallstudier Bilaga till utredning om förutsättningar för gemensamma

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN. Nulägesbeskrivning Integrationer till och från Palasso

POLISMYNDIGHETEN. Nulägesbeskrivning Integrationer till och från Palasso POLISMYNDIGHETEN Nulägesbeskrivning Integrationer till och från Palasso 1 (5) inom Polismyndigheten Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 2 PALASSOS INTEGRATIONER... 2 2.1 Integration mellan Palasso

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

Effektivare administration och minskade administrativa kostnader för små myndigheter

Effektivare administration och minskade administrativa kostnader för små myndigheter Effektivare administration och minskade administrativa kostnader för små myndigheter Diarienummer: 10240-2016/1211 Datum: 2016-04-13 Finansdepartementet: Fi2015/05652/RS Statens servicecenter FE15 801

Läs mer

Hur ska vi göra våra tjänster mer digitala? Kristina Jonsson, utvecklingschef Statens servicecenter

Hur ska vi göra våra tjänster mer digitala? Kristina Jonsson, utvecklingschef Statens servicecenter Hur ska vi göra våra tjänster mer digitala? Kristina Jonsson, utvecklingschef Statens servicecenter Ändamålet Med stöd av den digitala tekniken öka tillgänglighet och användning av våra tjänster och möjliggöra

Läs mer

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program.

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Utbildning -Grupputbildning & företagsanpassad För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00 Samverkansmodellen Version: 03.00 Innehållsförteckning 1 Grunden till samverkan... 3 1.1 Forum för samverkan... 3 1.2 Mötesrutiner och dagordning... 4 1.3 Kontaktytor för samverkan... 4 1.4 Kundmyndighetens

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 FAKTURERING/KUNDRESKONTRA/LEVERANTÖRSRESKONTRA... 6 FAKTURERING... 6 KUNDRESKONTRA...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Hofstetter Redovisning AB. Hammarby fabriksväg 25, 5 tr STOCKHOLM

Hofstetter Redovisning AB.  Hammarby fabriksväg 25, 5 tr STOCKHOLM Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Hofstetter Redovisning AB Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress:

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

Tjänstekatalog Ekonomi, bilaga 5

Tjänstekatalog Ekonomi, bilaga 5 Tjänstekatalog Ekonomi, bilaga 5 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 4 2.1 GSFs åtaganden... 4 2.2 Kundens åtaganden... 4 3 Generella tjänstebeskrivningar... 6 4 Specifikation av tjänster

Läs mer

INKÖPSHANDBOK PROCESS

INKÖPSHANDBOK PROCESS INKÖPSHANDBOK PROCESS I inköpshandboken kan du hitta all information om hur vi gör inköp i Haninge och Nynäshamns kommuner. Du kan hitta information om vem som får göra inköp, hur man gör inköp och vilka

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(5) 1 INLEDNING KUNDFORDRINGAR... 2 2 BETALNINGSBEVAKNING... 2 2.1 PÅMINNELSER... 2 2.2 INKASSO... 2 2.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 3 VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR... 3 3.1 OSÄKRA FORDRINGAR...

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Fakturering Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400 700 kronor för kontroll,

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället!

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! A Basware Presentation 3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! Mia Lenman 6:e okt 2011 Agenda Varför skall vi ha ett elektroniskt inköpssystem? Inköpsprocessen Fokus på kontroll,

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Uppsala universitet Om gemensam administration - SSC. 22 april Consulting. april 2013

Uppsala universitet Om gemensam administration - SSC. 22 april Consulting. april 2013 Consulting Om gemensam administration - SSC 22 Anders Anton Christensson anders.christensson@se.pwc.com #0709-29 38 39 Agenda Sida 1 Introduktion till gemensamma servicefunktioner 1 (Shared Service Centers)

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Effektivitet hos lärosätena i förhållande till Statens Servicecenter

Effektivitet hos lärosätena i förhållande till Statens Servicecenter Effektivitet hos lärosätena i förhållande till Statens Servicecenter Therese Deutsch 2014-05-28 1 Varför ska vi jobba tillsammans? Kompetensförsörjning Minskad sårbarhet Tillgänglighet Stora volymer Effektivisering/

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Visma Administration 500

Visma Administration 500 Visma Administration 500. Pris från 4.125:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administration 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2 Årsredovisning 2012 Innehåll GD har ordet... 2 Kapitel 1. Om verksamheten Året i korthet... 5 Uppdrag... 7 Tjänsteområden... 8 Kostnadseffektivitet, kvalitet och service... 9 Kundsamverkan... 11 Prismodell

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer