Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr /1141

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141"

Transkript

1 Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi Dnr /1141

2 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Statens servicecenter att uppskatta hur de administrativa kostnaderna, i myndigheter med mindre än 100 anställda, har påverkats av att administrativa tjänster utförs av Statens servicecenter, i stället för alternativet att tjänsterna hade utförts i egen regi. Denna rapport utgör Statens servicecenters återrapportering av regeringens uppdrag. Statens servicecenter har samrådit med Ekonomistyrningsverket om rapporten. Metod Inom statsförvaltningen finns knappt 100 myndigheter med mindre än 100 anställda. Av dessa saknar dryga tiotalet helt anställda. Medelantalet anställda bland myndigheter med personal uppgår till cirka 40 enligt uppgifter i Hermes. Det övervägande flertalet av dessa köper ekonomiadministrativa tjänster från Statens servicecenter och utifrån den statistik Statens servicecenter har uppskattas fakturavolymen för en myndighet med 40 anställda till cirka leverantörsfakturor per år. Beräkningarna av kostnaderna för löneadministration och ekonomiadministration inkl. elektronisk fakturahantering i denna rapport baseras därför på en myndighet med 40 anställda och som har leverantörsfakturor per år. I kostnadsjämförelsen redovisas den avgift som Statens servicecenter debiterar en kundmyndighet av denna storlek och fakturavolym enligt fastställd prislista mot en beräknad kostnad för att utföra tjänsterna i egen regi. Den huvudsakliga kostnaden för utförande i egen regi utgörs av kostnader för personal. Resursbehovet beräknas till två årsarbetskrafter. Kostnadsjämförelse I tabellen nedan redovisas Statens servicecenters avgift för en komplett leverans inom tjänsteområdena lön, elektronisk fakturahantering samt ekonomiadministrativa tjänster inklusive årsbokslut, liksom motsvarande kostnader om arbetsuppgifterna utförs i egen regi inom myndigheten. Statens servicecenter, Egen regi, kostnader (kr/år) avgift Avgift Personal Drift LÖN Drift EA Drift EH Konsultstöd Lokalkostnad SUMMA /4

3 Nedan förklaras kostnadsposterna närmare. För varje post redogörs vad som ingår i respektive alternativ och hur det har beräknats. Avgift Statens servicecenter: Årsavgiften för löneadministration och ekonomiadministration inkl. elektronisk fakturahantering är ca kr enligt Statens servicecenters prislista. I tabellen nedan specificeras årsavgiften per tjänsteområde. Egen regi: De kostnader som motsvarar denna post redovisas under respektive kostnadspost i tabellen. Personal Statens servicecenter: Personalkostnad ingår i avgiften. Egen regi: Antagandet är att 3 personer behövs för att sköta tjänstepaketet med lön, elektronisk fakturahantering och ekonomiadministrativa tjänster. Detta för att kunna täcka för varandra vid exempelvis semester och sjukdom. Dessa personer kan också utföra andra arbetsuppgifter utanför ovan nämnde tjänsteområden. Heltidsekvivalenten för dessa tre resurser skrivs därför ned till 2. Månadslönen är satt till kr med tanke på kvalifikationsnivån i tjänsterna. Med sociala avgifter, 48%, blir lönekostnaden per resurs kr/mån. Totalt ger detta en lönekostad per år på kr/år, ( * 12 * 2). Drift Lön Statens servicecenter: Driftskostnaden för lönesystemet är en del av totalavgiften, se tabellen under Avgift ovan. Egen regi: Statens servicecenter har en licenskostnad för lönesystemet på kr per månad. Det är ett antagande att mindre myndigheter har ungefär samma licenskostnad för sitt lönesystem mot sin egen systemleverantör. På årsbasis blir alltså kostnaden kr. 2/4

4 Drift EA Statens servicecenter: Driftkostnad för Agresso Driftservice, kr per år, faktureras från Unit4 och ingår inte i avgiften till Statens servicecenter Egen regi: Driftkostnad för Agresso Driftservice, kr per år. Drift elektronisk fakturahantering Statens servicecenter: Driftskostnaden för EFH-systemet är en del av totalavgiften, se tabellen under Avgift ovan. Egen regi: Enligt ESV:s upphandling av E-handelstjänst är takpriset kr/månad, vilket ger en årskostnad av kr. Konsultstöd Statens servicecenter: Ingår i avgiften, antagandet är att kundmyndigheten köper 60 konsulttimmar per år. Egen regi: Antagandet är att kundmyndigheten är beroende av något fler konsulttimmar då behovet av stöd bör öka något då ansvaret för system, periodiska hanteringar och bokslutsarbete ligger på kunden. Antalet konsulttimmar beräknas därför till 90 per år. Lokalkostnad Statens servicecenter: Ingår i avgiften. Egen regi: Antagandet är att varje kontorsplats kräver 15 kvm yta. För tre kontorsplatser blir behovet 45 kvm. Genomsnittlig lokalhyra för kontorsfastighet i Stockholm beräknas till kr/kvm/år. Lokalkostnaden blir alltså kr/år. Slutsats Kostnaderna för löneadministration och ekonomiadministration inkl. elektronisk fakturahantering blir väsentligt lägre om tjänsterna utförs av Statens servicecenter i stället för att utföra dem i egen regi. Det är de minskade personalkostnaderna som svarar för huvuddelen av kostnadsminskningen, men även minskade kostnader för datalicenser och lokaler bidrar. För en myndighet med 40 anställda och fakturor per år, som utgör en typisk myndighet i detta segment, beräknas kostnaderna för utförande i egen regi till tkr. Köper i stället myndigheten tjänsterna hos Statens servicecenter blir myndighetens kostnad 816 tkr. Detta utgör en besparing på drygt en miljon kronor eller mer än en halvering av kostnaden. Drygt 90 % av myndigheterna med mindre än 100 anställda, köper en eller flera administrativa tjänster av Statens servicecenter. Med den beräkningsmodell som används ovan innebär detta sammantaget en årlig besparing för statsbudgeten på runt 57 miljoner kronor, jämfört med om dessa myndigheter utfört tjänsterna i egen regi. Skulle samtliga myndigheter med mindre än 100 anställda välja att lägga hela sin ekonomi- och löneadministration hos Statens servicecenter skulle den totala besparingen öka till uppskattningsvis 84 miljoner kronor per år. Små myndigheter har av naturliga skäl ett litet antal anställda med administrativa uppgifter. För den typmyndighet som används i beräkningen ovan, antas den 3/4

5 administrativa personalen som utför arbetsuppgifterna inom lön- och ekonomiadministration uppgå till tre personer (två årsarbetskrafter), vid ett eget utförande av de aktuella tjänsterna. Att med bibehållen kontinuitet och kompetens utföra den här typen av tjänster, vid t.ex. sjukdom eller semester, är en utmaning med så få anställda. Många moment inom löne- och ekonomiadministration kräver spetskompetens och andra kräver av internkontrollskäl dubbelbemanning. I kostnadsjämförelsen har inga sådana hänsyn tagits, men ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv måste givetvis dessa läggas till kostnadsbilden vid ett utförande i egen regi. Beslut Denna rapport är beslutad av generaldirektör Thomas Pålsson efter föredragning av avdelningschef för konsulttjänster Mattias Gustafsson. I beredningen har ekonomichef Ulrika Jobs Gunnarsson medverkat. Thomas Pålsson Generaldirektör Mattias Gustafsson Avdelningschef konsultavdelningen 4/4

Nyckeltal för OH-kostnader

Nyckeltal för OH-kostnader ESV 2005:3 Nyckeltal för OH-kostnader Vad är en rimlig kostnad för myndigheternas styrning, samordning och administration? Innehåll Förord... 5 Behov av ökad fokus på effektivitet... 7 Definition av OH-kostnader

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Avgifter hos FI APRIL 2015

Avgifter hos FI APRIL 2015 Avgifter hos FI APRIL 2015 INNEHÅLL april 2015 Dnr 15-3551 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 4 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud 2011-11-08 AG 2011/100384 1 (9) Ert datum Er beteckning 2011-03-03 2009/2948/ARM Enheten för generaldirektörens stab Kerstin Lindberg, 08-730 92 64 arbetsmiljoverket@av.se Uppdrag att ta fram mätbara prestationer

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:34 2008: Datum 2009-11-16 Dnr B 7/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Ferratum Sweden AB, Karlavägen 18, 114 31 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv!

Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv! Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv! Författare: Marcus Arvesjö 2014-01-04 Marcus Arvesjö Förord I har jag arbetat vidare på mitt examensarbete vid Företagsekonomiska Institutet i Stockholm

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer