PM Organisering och bedömd besparingspotential

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Organisering och bedömd besparingspotential"

Transkript

1 Rapporten upprättad av: Roger Bengtsson, Seniorkonsult Per Nilsson, Seniorkonsult PM Organisering och bedömd besparingspotential Ängelholms kommun

2 Innehållsförteckning Sid 1 INLEDNING Metod och tillvägagångssätt Samordningsförslagen innebär Övergripande nyckeltal för dimensionering och resurssättning DIMENSIONERING, RESURSSÄTTNING, ORGANISERING Dimensionering och resurssättning samordningsalternativ Organisation samordningsalternativ Dimensionering och resurssättning samordningsalternativ Organisation samordningsalternativ NYCKELTALSANALYS KR/KVM, BENCHMARKING Förutsättningar Kommentarer till nyckeltalsanalys KOMMENTARER SAMT BEDÖMD BESPARINGSPOTENTIAL Sammanfattning av bedömd besparingspotential Kommentarer, bedömd besparingspotential, samordningsalternativ Kommentarer, bedömd besparingspotential, samordningsalternativ

3 1 Inledning 1.1 Metod och tillvägagångssätt Nedanstående analyser gällande dimensionering och resurssättning baseras på en jämförelse av nuläget inom respektive fastighetsförvaltande verksamhet och bolag dvs. AB Ängelholmshem, AB Munkaljungbybyggen samt Fastighetsavdelningen inom Tekniska kontoret. Detta nuläge har sedan ställts i relation till Fasticons organisationsförslag för samordningsalternativen 2 och 3, vilka ingår inom ramen för den genomförda utredningen gällande samordning av kommunens fastighetsförvaltande verksamheter och bolag, se Fasticons slutrapport. Jämförelsen omfattar samtliga tjänster dvs. både ledning, administration och förvaltning samt drift och köpta tjänster externt gällande markskötsel, lokalvård. ( Gällande Fastighetsskötseln i relation till Verksamhetsservice inom Fastighetsavdelningens verksamhet ingår denna ej i nedan analyser och bedömningar. Detta då behoven av omfattningen av denna verksamhet helt styrs av brukarna i sin helhet. ) I utredningen ingår också en övergripande nyckeltalsanalys och benchmarking av kostnader per kr/m2. Detta för att tydligöra den bedömda besparingspotentialen utifrån nuvarande kostnadsbaser för de fastighetsförvaltande enheterna. Utifrån ovan analyser motiveras och kommentars slutligen en bedömd besparingspotential utifrån respektive samordningsalternativ. Som faktaunderlag för bedömningen har Fasticon utgått från nuvarande bemanningsstrukturer och befintliga lönenivåer inom samtliga verksamheter och bolag samt kostnadsnyckeltal utifrån årsredovisningar för 2009 och Samordningsförslagen innebär Alt 2: Kommunen och de kommunala bolagens verksamhetslokaler organiseras och överförs till nytt bolag eller alternativt till ett av kommunens bostadsbolag. Organisationsförslaget bygger på en total förvaltningsvolym som motsvarar dagens volymer, d.v.s. ca m 2 bostäder och lokaler samt ca m 2 verksamhetsfastigheter (Varav m 2 inom ramen för AB Munkaljungbybyggen). Bostadsfastigheterna i detta alternativ kvarstår i AB Munkaljungbyggen Alt 3: Kommunen och de kommunala bolagens verksamhetslokaler och bostäder organiseras och överförs till nytt bolag eller alternativt till ett av kommunens bostadsbolag. Organisationsförslaget bygger på en total förvaltningsvolym som motsvarar dagens volymer, d.v.s. ca m 2 bostäder och lokaler (Varav m 2 AB Munkaljungbybyggen) samt ca m 2 verksamhetsfastigheter (Varav m 2 inom ramen för AB Munkaljungbybyggen).

4 1.3 Övergripande nyckeltal för dimensionering och resurssättning Fasticons förslag till dimensionering av nuvarande organisationer har gjorts genom att jämföra med relevanta nyckeltal som baseras på Fasticons samlade erfarenheter från branschen i stort, jämförelser med storleksmässigt liknande organisationer samt nyckeltal från genomförda entreprenadupphandlingar gällande förvaltning och drift. En sådan bedömning ger erfarenhetsmässigt en bra övergripande bild av personalbehovet. Nyckeltal använda vid dimensionering Funktion Övergripande nyckeltal VD m 2 Ekonomichef m 2 Fastighetschef/Förvaltningschef m 2 Projektchef m 2 Projektledare m 2 Driftingenjör, energioptimering m 2 Teknisk Förvaltare, verksamhetslokaler m 2 Teknisk Förvaltare, Bostäder Förvaltningsassistent Bovärdar, Bostäder lgh Se Teknisk Förvaltare ovan lgh Drifttekniker, Verksamhetslokaler m 2 Fastighetsskötare, Bostäder Fastighetsskötare, Verksamhetslokaler Värderas i relation till Bovärdar Värderas i relation till Drifttekniker Ekonom/Redovisning/rapportering m 2 Uthyrning Fakturahantering Kundtjänst/Felanmälan objekt per handläggare fakturor per handläggare ärenden per dag

5 2 Dimensionering, resurssättning, organisering 2.1 Dimensionering och resurssättning samordningsalternativ 2 Befattning AB Ängelholmshem AB Munkaljungbybyggen Tekniska kontoret Fasth.avd Totalt Fasticon Alternativ 2 AB Munkaljungbybyggen Bostäder Antal Antal Antal Antal Antal Antal VD ,5 Ekonomichef Ekonom, löpande 1 1 0,15 2,15 1 0,25 redovisning/bokföring Ek.ass Hyror/löner 0,6 0,6 1 0 Marknadnadsansvarig Uthyrning / kundtjänst ,75 Fastighetschef Projektchef Projektledare Driftingenjör Energioptimering Förvaltare ,5 Förvaltningsassistent 1 1,4 2,4 2 0 Driftschef Totalt tjänstemän: 9 4 9,15 22, ,0 Drifttekniker, Verks.lokaler Drifttekniker, Bostäder Bovärdar, Bostäder Fastighetsskötare, Bostäder Fastighetsskötare * Markskötsel Externt 0 Externt Externt Lokalvårdare Externt 1 1 Externt Externt Totalt kollektivare: , Totalt: ,15 52, ,0

6 2.2 Organisation samordningsalternativ 2 Samordningsalternativ VD 1.0 Marknadsansvarig 2.0 Uthyrning/kund- 1.0 Ekonomich 1.0 Ekonom AO Fastighetsutveckling AO Fastighetsförv 1.0 Fastighets 1.0 Projektledning 1.0 Energi/Miljö 1 0 Energioptimering Bostäder 1.0 Tekn.Förvaltare V 1 7,0 Bovärdar 8 Externa entreprenörer 2,0 Reparatörer Markskötsel Lokalvård Hantverkstjänster

7 Samordningsalternativ 2, AB Munkaljungbybyggen (Bostä 0.5 VD 0.75 Uthyrning 0.25 Ekonom Fastighetsförvaltning Bostäder 1.0 Bovärd 1.0 Bovärd Externa entreprenörer Markskötsel Lokalvård Hantverkstjänster 2.1 Dimensionering och resurssättning samordningsalternativ 3 Befattning AB Ängelholmshem AB Munkaljungbybyggen Tekniska kontoret Fasth.avd Totalt Fasticon Alt 3 Antal Antal Antal Antal Antal VD Ekonomichef 1 1 1

8 Ekonom, löpande redovisning/bokföring 1 1 0,15 2,15 1 Ek. assistent, hyres och löneadministration 0,6 0,6 1 Marknadnadsansvarig Uthyrning / kundtjänst Fastighetschef Projektchef 0 1 Projektledare Driftingenjör 0 1 Energioptimering Förvaltare Förvaltningsassistent 1 1,4 2,4 2 Driftschef Totalt tjänstemän: 9 4 9,15 22,15 16 Drifttekniker, Verks.lokaler Drifttekniker, Bostäder Bovärdar, Bostäder Fastighetsskötare, Bostäder Fastighetsskötare *12 0 Markskötsel Externt 0 Externt Lokalvårdare Externt 1 1 Externt Totalt kollektivare: ,0 19 Totalt: ,15 52,15 35

9 2.3 Organisation samordningsalternativ 3 Samordningsalternativ VD 1.0 Marknadsansvarig 2.0 Uthyrning/kund- 1.0 Ekonomich 1.0 Ekonom AO Fastighetsutveckling AO Fastighetsförv 1.0 Fastighets 1.0 Projektledning 1.0 Energi/Miljö 1 0 Energioptimering Bostäder 1.0 Tekn.Förvaltare V 1 9,0 Bovärdar 8 Externa entreprenörer 2,0 Reparatörer Markskötsel Lokalvård Hantverkstjänster

10 3 Nyckeltalsanalys kr/kvm, benchmarking 3.1 Förutsättningar I nedan nyckeltalsanalys och benchmarking av kostnader per kr/m2 ingår jämförelser av AB Ängelholmshem, AB Munkaljungbybyggen och Fastighetsavdelningens nuvarande kostnader. De kostnadsslag som ingår är hämtade ur bolagens årsredovisningar för 2009 och 2010 samt övriga faktaunderlag. Jämförelser har sedan genomförts i relation till SABO s genomsnittliga kostnader för liknande organisationer samt i relation till Fasticons nyckeltal för branschen. De kostnader och nyckeltal som ingår i jämförelsen är ledning och administration, fastighetsskötsel, reparationer och planerat underhåll. Administration Ledning, administrativa resurser, overhead Totalt ledning/administration: Fastighetsskötsel, markskötsel, Felavhjälpande uh, lokalvård Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av byggnad inre/yttre, tekn.inst, tomtmark mm. Totalt Drift (FSK, LOK, Mark): Reparationer Lägenhetsunderhåll mm Planerat underhåll Större underhållsarbeten ingående i underhållsplan AB Ängelholmhem Kr/m 2 Fasticon nyckeltal Kr/m 2 AB Munkaljungbybyggen Fasticon nyckeltal Kr/m 2 Fastighetsavdelningen Kr/m 2 Fasticon nyckeltal Kr/m 2 Kr/m 2 79 (55-60) (55-60) (70-75) (70-75) Exkl. mark och lokalvård (40-45) Ingår i nedan (130) (130) Totalt planerat underhåll: Rött= Sabo genomsnitt storleksmässigtliknande organisationer 3.2 Kommentarer till nyckeltalsanalys Nyckeltalsanalysen ovan visar på att det finns en betydande besparingspotential utifrån nuvarande kostnadsnivåer gällande ledning och administration inom Bostadsbolagen.

11 Även inom Driften och Fastighetsskötseln finns generellt sett en god besparingspotential utifrån nuvarande kostnadsnivåer inom både bostadsbolagen samt Fastighetsavdelningen, detta i relation till både SABO s median och Fasticons nyckeltal för liknande verksamheter. Kostnader för Planerat underhåll i relation till Bostadsbolagen är väldigt höga i relation till både SABO s och Fasticons nyckeltal, vilka utgår från en mera normaliserad nivå. Under senare år finns dock en medveten strategi inom AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen att förstärka nuvarande fastighetsstatus vilket syns i nuvarande nyckeltal. Ovan genomförd nyckeltalsanalys understryker Fasticons bedömda besparingspotential vilken framgår i sin helhet under avsnitt 4. En annan kommentar är att de stora investeringarna vilka genomförts under senare år i att höja fastighetsstatusen inom bestånden borde få ett större genomslag i lägre kostnadsbild för den löpande driften av fastigheterna.

12 4 Kommentarer samt bedömd besparingspotential 4.1 Sammanfattning av bedömd besparingspotential Verksamhet Samordningsalternativ 2 Samordningsalternativ 3 Minskade årliga personalkostnader Tjänstemän Kollektivanställda Minskade årliga verksamhetskostnader Verksamhetskostnader, markskötsel AB Munkaljungbybyggen Övriga personal- och verksamhetskostnader Totalt/år: Övriga besparingspotentialer Effekter av gemensamma upphandlingar och genomförande av underhållsprojekt och övriga investeringar för energieffektiviseringar etc (Fasticons bedömning utifrån nuvarande projektvolymer) 4.2 Kommentarer, bedömd besparingspotential, samordningsalternativ 2 I relation till Fasticons förslag till organisering utifrån samordningsalternativ 2 är den totala bedömda besparingspotentialen ca 5,7 mkr. Av detta ingår kostnadsbesparingar från lägre verksamhetskostnader med ca 800 tkr, se fördelning nedan. Effekter av gemensamma upphandlingar och genomförande av underhållsprojekt och övriga investeringar ingår ej i bedömd besparingspotential, men uppskattas till ca 3,5 7,0 mkr utifrån nuvarande projektvolym. Fasticons kostnadsbas för samtliga tjänstemän ingående i alternativ 2, dvs. lönekostnader inkl sociala avgifter och lönebikostnader uppgår till ca 11,3 mkr år. För tjänstemän tillkommer lönekostnader relaterade till AB Munkaljungbybyggen med ca 1,1 mkr. Total kostnad för tjänstemannasidan samt AB Munkaljungbybyggen uppgår till ca 12,4 mkr. Detta skall ställas i relation till nuvarande kostnadsnivå vilken uppgår till ca 14,5 mkr. Besparingen för tjänstemannasidan uppgår således till ca 2,1 mkr gällande totala lönekostnader och motsvarar ca 4 heltidstjänster.

13 Fasticons kostnadsbas för kollektivsidan ingående i alternativ 2, dvs. lönekostnader inkl sociala avgifter och lönebikostnader uppgår till ca 8,1 mkr. För kollektivanställda tillkommer lönekostnader relaterade till AB Munkaljungbybyggen med ca 1,0 mkr. Även kostnader för externt upphandlade tjänster gällande Markskötsel och Lokalvård tillkommer med ca 1,5 mkr. Detta för att anpassa AB Munkaljungbybyggens organisationsstruktur och arbetssätt till AB Ängelholmshems, dvs. gränssnitt gällande egenregi vs outsourcad verksamhet samt för att skapa högsta kostnadseffektivitet. Fasticons och AB Ängelholmshems nyckeltal för upphandling av liknande driftsentreprenader i närtid har använts. Total kostnad för kollektivsidan samt AB Munkaljungbybyggen uppgår till ca 10,6 mkr. Nuvarande kostnadsbas för kollektivsidan uppgår till ca 13,4 mkr. I kostnaden ingår inte externt köpta tjänster för Markskötsel och Lokalvård inom AB Ängelholmshem vilka uppgår till ca 4,9 mkr, detta för att göra alternativen jämförbara. Besparingen för kollektivsidan uppgår således till ca 2,8 mkr gällande totala lönekostnader och motsvarar ca 6,5 heltidstjänster. I relation till att Markskötseln outsourcas inom AB Munkaljungbybyggen kan krav på övertag av befintlig maskinpark ställas. Detta kan erfarenhetsmässigt genomföras till goda villkor för säljaren. Merparten av driftskostnader för att löpande hantera befintlig maskinpark dvs. kostnader för investeringar, service och reparationer, drivmedel mm marginaliseras. Även kostnader för att ta in säsongsanställd personal under växtsäsong minimeras då verksamheten läggs ut externt. Intäkter för försäljning av maskinpark ingår ej i bedömd besparingspotential. Kostnadsbesparingar i relation till minskade verksamhetskostnader i relation till markskötseln inom AB Munkaljungbybyggen bedöms till ca tkr per år. Övriga kostnadsbesparingar gällande verksamhetskostnader i relation till en lägre bemanning gällande t.ex. IT-kostnader, telekostnader, personlig utrustning, lokaler, utbildning mm bedöms till totalt ca tkr per år. Den sammantagna årliga projektvolymen för utförande av underhållsprojekt och större investeringar uppgick under 2010 till ca 129 mkr. Genom att tillsätta en gemensam Fastighetsutvecklingsverksamhet för att hantera både upphandling och genomförandet av projekt för underhåll och investering skulle en försiktig uppskattad kostnadseffektiviseringspotential vara 2,5 5,0 %, vilket skulle motsvara ca 3,5 7,0 mkr. 4.3 Kommentarer, bedömd besparingspotential, samordningsalternativ 3 I relation till Fasticons förslag till organisering utifrån samordningsalternativ 3 är den totala bedömda besparingspotentialen ca 7,0 mkr. Av detta ingår kostnadsbesparingar från lägre verksamhetskostnader samt stordriftsfördelar med ca 1,0 mkr, se fördelning nedan. Effekter av gemensamma upphandlingar och genomförande av underhållsprojekt och övriga investeringar ingår ej i bedömd besparingspotential, men uppskattas till ca 3,5 7,0 mkr utifrån nuvarande projektvolym.

14 Fasticons kostnadsbas för samtliga tjänstemän dvs. lönekostnader inkl sociala avgifter och lönebikostnader uppgår till ca 11,3 mkr år. Detta skall ställas i relation till nuvarande kostnadsnivå vilken uppgår till ca 14,5 mkr. Besparingen för tjänstemannasidan uppgår således till ca 3,2 mkr gällande totala lönekostnader och motsvarar ca 6 heltidstjänster. Fasticons kostnadsbas för kollektivsidan dvs. lönekostnader inkl sociala avgifter och lönebikostnader uppgår till ca 10,6 mkr. I kostnaden ingår ca 1,5 mkr för externt upphandlade tjänster gällande Markskötsel och Lokalvård för AB Munkaljungbybyggen. Detta för att anpassa AB Munkaljungbybyggens organisationsstruktur och arbetssätt till AB Ängelholmshems, dvs. gränssnitt gällande egenregi vs outsourcad verksamhet samt för att skapa högsta kostnadseffektivitet. Fasticons och AB Ängelholmshems nyckeltal för upphandling av liknande driftsentreprenader i närtid har använts. Nuvarande kostnadsbas för kollektivsidan uppgår till ca 13,4 mkr. I kostnaden ingår inte externt köpta tjänster för Markskötsel och Lokalvård inom AB Ängelholmshem vilka uppgår till ca 4,9 mkr, detta för att göra alternativen jämförbara. Besparingen för kollektivsidan uppgår således till ca 2,8 mkr gällande totala lönekostnader och motsvarar ca 6,5 heltidstjänster. I relation till att Markskötseln outsourcas inom AB Munkaljungbybyggen kan krav på övertag av befintlig maskinpark ställas. Detta kan erfarenhetsmässigt genomföras till goda villkor för säljaren. Merparten av driftskostnader för att löpande hantera befintlig maskinpark dvs. kostnader för investeringar, service och reparationer, drivmedel mm marginaliseras. Även kostnader för att ta in säsongsanställd personal under växtsäsong minimeras då verksamheten läggs ut externt. Intäkter för försäljning av maskinpark ingår ej i bedömd besparingspotential. Kostnadsbesparingar i relation till minskade verksamhetskostnader i relation till markskötseln inom AB Munkaljungbybyggen bedöms till ca tkr. Övriga kostnadsbesparingar gällande verksamhetskostnader i relation till en lägre bemanning gällande t.ex. IT-kostnader, telekostnader, personlig utrustning, lokaler, utbildning mm bedöms till totalt ca tkr per år. Den sammantagna årliga projektvolymen för utförande av underhållsprojekt och större investeringar uppgick under 2010 till ca 129 mkr. Genom att tillsätta en gemensam Fastighetsutvecklingsverksamhet för att hantera både upphandling och genomförandet av projekt för underhåll och investering skulle en försiktig uppskattad kostnadseffektiviseringspotential vara 2,5-5%, vilket skulle motsvara ca 3,5 7,0 mkr.

Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration

Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Kyrkfakta 2007 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Jörgen Emanuelsson, Svenska kyrkan i Göteborg Christine Löfvenberg, FM Konsulterna jorgen.emanuelsson@svenskakyrkan.se

Läs mer

Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2013-11-25, kl. 13.30

Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2013-11-25, kl. 13.30 Sidan 67 Plats och tid Beslutande Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2013-11-25, kl. 13.30 Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Göran Sjögren

Läs mer

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och

Läs mer

Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Motala kommun

Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Motala kommun Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Motala kommun Lennart Elfving April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll Revisionsrapport Datum 2010-08-26 Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården ÅRSREDOVISNING Brf Finagården Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 31 mars 2014 Bokslutskommuniké 2013 20130101 20131231 Nettoomsättning 236 111 tkr (247 556) Rörelseresultat 30 355 tkr (38 148) Resultat efter skatt 22 319 tkr (49

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kompletterande handlingar 2013-08-26 Tjänsteutlåtande Chef redovisning och finans 2013-06-26 Dejan Smiljanic 2013-08-22 reviderat 08-590 973 81 Dnr: Fax 08-590 733

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser

Läs mer

Konsekvenser av scenkonstpensionsutredningens förslag för olika yrkesgrupper

Konsekvenser av scenkonstpensionsutredningens förslag för olika yrkesgrupper 2009-06-08/TF/JK Konsekvenser av scenkonstpensionsutredningens förslag för olika yrkesgrupper Detta är en förenklad översikt av scenkonstpensionsutredningens förslag (SOU 2009:50). Det finns många detaljer

Läs mer

ERTMS finansiering av ombordutrustning

ERTMS finansiering av ombordutrustning ERTMS finansiering av ombordutrustning 12 mars 2013 Agenda Kostnader och nyttor för ERTMS fördelning på aktörer Kostnader för ERTMS-ombordutrustning och hur de påverkar järnvägsbranschen Möjliga finansieringsalternativ

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning 1(5) KS 2011/0243 Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-02-24, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-02-24, kl. 13.30 Sidan 9 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-02-24, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande

Läs mer

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering Sandra Holmström Fastighetsavdelningen 08-508 270 39 Sandra.holmstrom@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-10-20 Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras?

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Anders Pousette Martina Berg Carl-Martin Johborg Agenda 10.00 Energikartläggningslagen -

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 216-218 Budget 216 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ---------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Lars Edgren 2013-09-30 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...2 2.3. Metod

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport 2011 Årets resultat efter skatt blev 157 mkr. AMF Pensionsförsäkring AB blev ny delägare till Rikshem den 29 april 2011. Fjärde AP-fonden kvarstår

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Alla nämnder och styrelser Kommunal bolag/stiftelser TEMADAG MERVÄRDESSKATT

Alla nämnder och styrelser Kommunal bolag/stiftelser TEMADAG MERVÄRDESSKATT 2007-11-09 08/15 Alla nämnder och styrelser Kommunal bolag/stiftelser TEMADAG MERVÄRDESSKATT Om sfastigheter ska överlåtas kan kommunen minska sina kostnader om momsfrågorna hanteras på ett korrekt sätt

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden Sidan 1 av 8 Nämndbehandlas 2015-02-16 Bokslut 2014 Överförmyndarnämnden KF-budget Nettokostnad Nettokostnad Förändring Resultat Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad bokslut bokslut f.å. % bokslut

Läs mer

Våra lokaler din vardag

Våra lokaler din vardag Tryck: Hylte Tryck AB, Hyltebruk, november 2011 Våra lokaler din vardag Katrineholms Fastighets AB Djulögatan 29 Box 7 641 21 Katrineholm Telefon 0150-571 00 bostad@kfab.se www.kfab.se 2 3 Helhetssyn,

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Koncernstyrelsen 2007-10-01 Ärende 3 Dnr 2007/21/27 Sid. 1(6) 2007-09-21 Joachim Quiding 08-508 295 35 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Förslag till beslut Koncernstyrelsen föreslås

Läs mer

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter PM 2013: RVI (Dnr 315-498/2013) Energimyndighetens rapport Implementering av art i- kel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag till kompletteringar Finansdepartementets

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Rexellent Modern Property Management En kontakt. En aktör. Hos Rexellent samlar du alla fastighetens behov under ett tak och i trygga händer. Spetskompetens,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Uppföljning - granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Metod 1 2 Iakttagelser 2 2.1 Fastigheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med ekartläggning Borgholm Energi AB och Elnät AB 2014 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING 1 1. BAKGRUND 2 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 2 2. METOD 3 2.1 VERKTYG 3 2.2 ARBETSGÅNG 3 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FREGATTEN NR

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn TJÖRNS BOSTADS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsemöte nr 2 2008-05-21 1 Blad Tid och plats Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn Beslutande Ledamöter Martin Johansen (fp) ordf tom

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

RegionFastigheter en del av Region Skåne. Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm

RegionFastigheter en del av Region Skåne. Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm RegionFastigheter en del av Region Skåne Fastighetsutvecklingsentreprenad Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm UMAS Kvinnokliniken Fastighetsutvecklingsentreprenad Investeringar Fastighetsutvecklingsentreprenad

Läs mer

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 VÄLKOMMEN TILL Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef,

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Förvaltningsekonomiska grundbegrepp. Construction Management

Förvaltningsekonomiska grundbegrepp. Construction Management Förvaltningsekonomiska grundbegrepp Construction Management Fastighetsmarknaden Trög marknad Varje komponent har lång livslängd Litet tillskott varje år

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov. ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-12-01 DNR2015/1641-1.2.1 2015-11-16 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut gällande AB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sidan 31 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Björn Nilsson, ordf. (BN) Alexandra Elonen (AE) Fredrik Lindquist (FL) Kjell Quarfot (KQ) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdeshandlingar 2011-06-15 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott er 2011-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott Onsdagen den 15 juni 2011,

Läs mer

Redovisning av uppdrag angående översyn av rutiner för inköp och tvätthantering

Redovisning av uppdrag angående översyn av rutiner för inköp och tvätthantering RAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Britt-Marie Svedenberg, hemtjänstchef Jan Nilsson, utredare Redovisning av uppdrag angående översyn av rutiner för inköp och tvätthantering Nedan redovisas

Läs mer

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG UPPDRAG Jag har fått styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag när det gäller BRF Reimers (fortsatt kallad föreningen) tekniska förvaltning. Så här har uppdraget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Timkostnader för medarbetare

Timkostnader för medarbetare Timkostnader för medarbetare Räkna ut timkostnaden för en tänkt genomsnittlig medarbetare. Lönekostnader / år Årslön Arbetsgivaravgifter 40 % Summa lönekostnader Arbetstid i produktionen/ år Årsarbetstid

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:82 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering i magnetröntgenkamera (MR) till Norrtälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Norrtälje sjukhus inom TioHundra

Läs mer

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamhetsseminarierna 2016. Ledningspasset

Verksamhetsseminarierna 2016. Ledningspasset Verksamhetsseminarierna 2016 Ledningspasset Ledningspasset - programmet Tid Programpunkt Föredragshållare 10:15 Nya klubbrådgivningen Bo Bengtsson GAF: arbetsmiljö & nyckeltal Stig Persson Två grupper

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2012 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-02-12 Bokslutskommuniké 1997 Resultatet efter skatt för 1997 uppgick till 27,2 Mkr. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 2,72 kronor.

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Budgetförslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1

Budgetförslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1 förslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror s 3011 Årsavgift, Bostad 2,541 1,905 2,541 75% 2,541 2,541 3030 Hyresintäkt, Garage, moms 11 6 9 71% 9 9 3031 Hyresintäkt,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2008-05-12 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Arbetsmarknadsanalys för energibranschen 2007

Arbetsmarknadsanalys för energibranschen 2007 Arbetsmarknadsanalys för energibranschen 2007 Uppdragsgivare: Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme, EFA och KFS Genomförande: Kerstin Ahne Market Research Augusti 2007 1 Syfte Att få en bild av rekryteringsbehovet

Läs mer

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef.

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef. 1(6) Titel: Projektdirektiv Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef Projektledare: Extern. Version: 0.3 Skriven av: Jan Darrell, kommunchef Datum:

Läs mer

UFOS projekt Erfarenheter av driftentreprenader en utvärdering

UFOS projekt Erfarenheter av driftentreprenader en utvärdering UFOS projekt Erfarenheter av driftentreprenader en utvärdering I detta frågeformulär har vi sammanställt ett antal frågor som gäller hur driftentreprenader upphandlas och genomförs. Undersökningen riktar

Läs mer

Möte Att skapa ett byanät i Hardeberga och Sjöstorp Torsdagen 28:e januari 2016

Möte Att skapa ett byanät i Hardeberga och Sjöstorp Torsdagen 28:e januari 2016 Möte Att skapa ett byanät i Hardeberga och Sjöstorp Torsdagen 28:e januari 2016 Välkomna! Dagordning En presentation om den tänkta processen (20 min): 1. Vad är målet 2. Varför behövs en bredsbandslösning

Läs mer

Norama är fastighetsägarens totalleverantör inom ekonomi/administration, teknisk förvaltning och fastighetsutveckling

Norama är fastighetsägarens totalleverantör inom ekonomi/administration, teknisk förvaltning och fastighetsutveckling Norama är fastighetsägarens totalleverantör inom ekonomi/administration, teknisk förvaltning och fastighetsutveckling VÄLKOMMEN TILL NORAMA MED FASTIGHETER I FOKUS Vi på Norama är fastighetsägarens totalleverantör

Läs mer

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTELL 20 Årsredovisning

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Gemensamma nämnden FM 2016-03-02 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 111 15:00 Beslutande Leif Rülf Leif G Nilsson Gunnar Elvingsson Marcus Håkansson Fackliga

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer