1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33"

Transkript

1 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter för Ekonomisystem. Det totala antalet priser, inklusive ej obligatoriska priser, är 150. Pris för utgör en option och priser för Standardsystem (3.11) lämnas i det fall angivna förutsättningar är uppfyllda. Priser ska anges i enlighet med villkoren i ramavtalets avsnitt 5.12 (förfrågningsunderlagets avsnitt 5.12 ). Vid förnyad konkurrensutsättning har Leverantör möjlighet att lämna lägre priser än i ramavtalet angivna Takpriser. Offererade priser får vid förnyad konkurrensutsättning dock inte överstigas. För de positioner som märkts med Option gäller att dessa är möjliga för Myndighet att inkludera i förnyad konkurrensutsättning. Dock har Myndighet möjlighet att avstå från sådana tjänster. Dessa positioner ingår i ESV:s anbudsutvärdering i enlighet med vad som anges i sammanställningen i flik "Anbudspris". Eventuell Standardprogramvara erforderlig för Ekonomisystem Driftservice ska inkluderas i priset för Driftservice (avsnitt 2.7 nedan) I det fall av Leverantör offererat förslag till Ekonomisystem, Egen drift (avsnitt 3 nedan) kräver Standardsystem (inklusive databashanterare) som inte ingår i Ekonomisystem, ska Leverantör nedan i avsnitt 3.11 redovisa dessa programvaror samt ange eventuellt tillkommande kostnad för dessa. Som exempel gäller detta om Ekonomisystem Egen drift, ställer krav på att en viss standardprogramvara ska installeras på klientdatorer. I det fall Myndighet innehar nyttjanderättslicens till Standardsystem redovisad i avsnitt 3.11 nedan, eller har möjlighet att anskaffa sådan genom avtal som slutits av Myndighet, ska Myndighet ha möjlighet att välja det avtal som ska användas. 1 Ekonomisystem 1.1 Ekonomisystem enligt ställda ska-krav samt samtliga av Leverantör offererade börkrav. I offererat pris ska också ingå sådan utveckling som eventuellt erfordras för att av Leverantör offererade förmågor ska klaras av. Takpris omfattande nyttjanderätt enligt Avropsavtalet avsnitt ska lämnas per licens enligt nedan för respektive priskategori enligt tabellen. Leverantören kan avstå från att lämna anbud på en Organisationslicens. Om pris för Organisationslicens saknas kommer anbudet att belastas med en kostnad motsvarande köp av totalt licenser Lättanvändare. Pris lämnas som Takpris per licens enligt förutsättningarna i detta avsnitt 1.1. Per Användare Pris i SEK för antal Användare (gäller där annat inte anges) Priskategori Fullanvändare enligt förutsättningarna i detta avsnitt 1.1. Pris lämnas som Takpris per licens. Per Användare Grundpris för Avrop av 1-10 Användare enligt förutsättningarna i detta avsnitt 1.1. Pris lämnas som Takpris oavsett antalet Lättanvändare och Fullanvändare. Totalpris Organisationslicens enligt förutsättningarna i detta avsnitt 1.1. Pris lämnas som Takpris utan begränsning för antalet Lättanvändare och Fullanvändare. Totalpris Pris i SEK för antal Användare (gäller där annat inte anges) Priskategori

2 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag2/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 2 Driftservice 2.1 Leverans, installation och validering enligt Avropsavtalets avsnitt 10.17, avsnitt respektive avsnitt Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 2.1. Totalpris Standardkonfigurering enligt ramavtalsbilaga 2, avsnitt 4.4 (förfrågningsunderlagets avsnitt 4.4 ). Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 2.2. Totalpris Integration med lönesystem enligt ramavtalsbilaga 2, avsnitt (förfrågningsunderlagets avsnitt ). Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 2.3. Option Totalpris Integration med E-handelstjänst enligt ramavtalsbilaga 2, avsnitt (förfrågningsunderlagets avsnitt ), Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 2.4. Option Totalpris Integration med system för rapportering, budgetering och planering enligt ramavtalsbilaga 2, avsnitt (förfrågningsunderlagets avsnitt ), Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 2.5. Option Totalpris Integration med projektsystem enligt ramavtalsbilaga 2, avsnitt (förfrågningsunderlagets avsnitt ), Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 2.6. Option Totalpris Driftservice inklusive Underhåll och Support enligt Avropsavtalets avsnitt med tillhörande Avropsavtalsbilaga 2 (förfrågningsunderlagets avsnitt ). Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 2.7. Per kvartal och Användare Utökning av Driftservices tillgänglighet upp till 99,5 procent enligt ramavtalsbilaga 2, krav M Takpris ska lämnas för en tillgänglighetsnivå om 99,5 procent dygnet runt årets samtliga dagar. Takpris som anges som tillkommande kostnad till 2.7 ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Kommentar: Myndighet anger vid förnyad konkurrensutsättning hur stor utökning ska vara (mellan 98,6-99,5 procent) och under vilken tid/tider den ska gälla. Myndighet har möjlighet att begära pris på olika tillgänglighetsalternativ. Pris i SEK för antal Användare (gäller där annat inte anges) Priskategori Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 2.8. Option Per kvartal och Användare

3 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag3/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 2.9 Driftservice, utökat åtagande, baserad på att drift kan återupptas i avtalad omfattning inom 24 kalendertimmar i det fall driftcentralen för Ekonomisystem blir obrukbar enligt Avropsavtalets Avropsbilaga 2, Krav på driftservice, avsnitt (förfrågningsunderlagets avsnitt ). Takpris som anges som tillkommande kostnad till 2.7 ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 2.9. Option Per kvartal och Användare Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar Takpris per timme ska lämnas. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Per timme Utökning av Supports öppettid helgdagar Takpris per timme ska lämnas. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Per timme Tillägg för extra person som får kontakta Support. Takpris per extra person ska lämnas. Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Per kvartal

4 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag4/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 3 Egen drift 3.1 Pris i SEK för antal Användare (gäller där annat inte anges) Leverans, installation och validering enligt Avropsavtalets avsnitt 10.17, avsnitt respektive avsnitt Priskategori Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 3.1. Totalpris Standardkonfigurering enligt ramavtalsbilaga 2, avsnitt 4.4 (förfrågningsunderlagets avsnitt 4.4 ). Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 3.2. Totalpris Integration med lönesystem enligt ramavtalsbilaga 2, avsnitt (förfrågningsunderlagets avsnitt ). Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 3.3. Option Totalpris Integration med E-handelstjänst enligt ramavtalsbilaga 2, avsnitt (förfrågningsunderlagets avsnitt ), Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 3.4. Option Totalpris Integration med system för rapportering, budgetering och planering enligt ramavtalsbilaga 2, avsnitt (förfrågningsunderlagets avsnitt ), Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 3.5. Option Totalpris Integration med projektsystem enligt ramavtalsbilaga 2, avsnitt (förfrågningsunderlagets avsnitt ), Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 3.6. Option Totalpris Underhåll och Support enligt Avropsavtalets avsnitt med tillhörande Avropsavtalsbilaga 3 (förfrågningsunderlagets avsnitt 10.54). Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 3.7. Per kvartal och Användare Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar Takpris per timme ska lämnas. Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt 3.8. Option Per timme Utökning av Supports öppettid helgdagar Takpris per timme ska lämnas. Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt 3.9. Option Per timme Tillägg för extra person som får kontakta Support. Takpris per extra person ska lämnas. Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Per kvartal

5 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag5/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 3.11 Standardsystem (option) Databashanterare Databashanterare erforderlig för Ekonomisystemet. Leverantören får erbjuda flera databashanterare i det fall Ekonomisystemet kan hantera flera Databashanterare A enligt redovisning nedan. Takpris ska lämnas för en licens omfattande nyttjanderätt för respektive priskategori enligt tabellen. ESV:s kommentar: Leverantörs förslag enligt detta avsnitt ingår i ESV:s anbudsutvärdering men kan komma att ersättas av Leverantörs förslag B om A inte uppfyller ställda krav under förutsättning att förslag B uppfyller ställda krav. Databashanterarens namn, versionsnummer och tillverkare Pris i SEK för antal Användare (gäller där annat inte anges) Priskategori Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Totalpris per Användare Underhåll av databashanterare A inklusive felrättning, versionsuppgradering och nya versioner. Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Per kvartal och Användare Databashanterare B enligt redovisning nedan. Takpris ska lämnas för en licens omfattande nyttjanderätt för respektive priskategori enligt tabellen. Databashanterarens namn, versionsnummer och tillverkare Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Totalpris per Användare Underhåll av databashanterare B inklusive felrättning, versionsuppgradering och nya versioner. Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Per kvartal och Användare Övriga Standardstystem (option) Övriga Standardsystem erforderliga för Ekonomisystemet enligt följande redovisning Standardsystem A enligt redovisning nedan. Takpris ska lämnas för en licens omfattande nyttjanderätt för respektive priskategori enligt tabellen. Pris i SEK för antal Användare (gäller där annat inte anges) Priskategori Standardsystemets namn, versionsnummer och tillverkare Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Totalpris per Användare Underhåll av Standardsystem A inklusive felrättning, versionsuppgraderingar och nya versioner. Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Per kvartal och Användare

6 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag6/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) Standardsystem B enligt redovisning nedan. Takpris ska lämnas för en licens omfattande nyttjanderätt för respektive priskategori enligt tabellen. Standardsystemets namn, versionsnummer och tillverkare Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Totalpris per Användare Underhåll av Standardsystem B inklusive felrättning, versionsuppgraderingar och nya versioner. Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Per kvartal och Användare Standardsystem C enligt redovisning nedan. Takpris ska lämnas för en licens omfattande nyttjanderätt för respektive priskategori enligt tabellen. Standardsystemets namn, versionsnummer och tillverkare Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Totalpris per Användare Underhåll av Standardsystem C inklusive felrättning, versionsuppgraderingar och nya versioner. Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Per kvartal och Användare Standardsystem D enligt redovisning nedan. Takpris ska lämnas för en licens omfattande nyttjanderätt för respektive priskategori enligt tabellen. Standardsystemets namn, versionsnummer och tillverkare Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Totalpris per Användare Underhåll av Standardsystem D inklusive felrättning, versionsuppgraderingar och nya versioner. Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpris enligt förutsättningarna i detta avsnitt Option Per kvartal och Användare

7 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag7/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 4 Övergång mellan Egen drift och Driftservicealternativen (option) Pris i SEK för antal Användare (gäller där annat inte anges) Priskategori 4.1 Övergång från Egen drift till Driftservice enligt Avropsavtalets avsnitt Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 4.1. Option Totalpris Övergång från Driftservice till Egen drift enligt Avropsavtalets avsnitt Takpris ska lämnas för respektive priskategori enligt tabellen. Takpriser enligt förutsättningarna i detta avsnitt 4.2. Option Totalpris Utbildning (option) 5.1 Användarutbildning enligt Avropsavtalets med tillhörande Avropsavtalsbilaga 4, Krav på utbildning (förfrågningsunderlagets avsnitt ). Takpris lämnas för utbildning med 5-20 deltagare och exklusive kostnader för eventuella resor och lokaler. Takpris per deltagare och dag inklusive Leverantörens förberedelsearbete och dokumentation. Option Per dag Antal utbildningsdagar per deltagare. Option Dagar 11,0 5.2 Teknisk utbildning enligt Avropsavtalets med tillhörande Avropsavtalsbilaga 4, Krav på utbildning (förfrågningsunderlagets avsnitt ). Takpris lämnas för utbildning med 5-20 deltagare och exklusive kostnader för eventuella resor och lokaler. Takpris per deltagare och dag inklusive Leverantörens förberedelsearbete och dokumentation. Option Per dag Antal utbildningsdagar per deltagare. Option Dagar 2,0 5.3 Systemadministrativ utbildning enligt Avropsavtalets med tillhörande Avropsavtalsbilaga 4, Krav på utbildning (förfrågningsunderlagets avsnitt ). Takpris lämnas för utbildning med 5-20 deltagare och exklusive kostnader för eventuella resor och lokaler. Takpris per deltagare och dag inklusive Leverantörens förberedelsearbete och dokumentation. Option Per dag Antal utbildningsdagar per deltagare. Option Dagar 2,0 6 Övriga tjänster (option) 6.1 Tillkommande konsultarbete. Specificeras på följande kompetensområden/kompetensnivåer enligt ramavtalsbilaga 4, Krav på Leverantör, avsnitt 3.7 (förfrågningsunderlaget avsnitt 3.7 ). Applikationskonsult, Nivå 3, Takpris per timme Option Per timme Applikationskonsult, Nivå 4, Takpris per timme Option Per timme Systemutvecklare, Nivå 3, Takpris per timme Option Per timme Systemutvecklare, Nivå 4, Takpris per timme Option Per timme Systemexpert, Nivå 3, Takpris per timme Option Per timme Systemexpert, Nivå 4, Takpris per timme Option Per timme Uppdragsledare, Nivå 3, Takpris per timme Option Per timme Uppdragsledare, Nivå 4, Takpris per timme Option Per timme 1 400

8 Leverantörens Sammanställning av anbudspris 8/33 Utvärderingskriterium - Pris Följande prissammanställning motsvarar den sammanställning av anbudspriserna som ESV kommer att genomföra. Priserna hämtas från prislistan. Samtliga efterfrågade priser behöver vara ifyllda av Leverantören för att summeringen ska vara rättvisande. Priskalkylen baseras på det sammanlagda priset för följande åtta leveranser av Ekonomisystem samt en organisationslicens för Driftservice respektive Egen drift. Fyra av leveranser avser Ekonomisystem, Driftservice och fyra av leveranser avser Ekonomisystem, Egen drift. För vardera typen av Ekonomisystem baseras utvärderingen på Avrop avseende Myndighet med totalt 50, 250, och Användare. Licenserna Fullanvändare svarar för 5 procent och Lättanvändare 95 procent av det totala antalet licenser. I sammanställningen för Användare har för både Driftservice och Egen drift-alternativet inkluderats kostnaden för en Organisationslicens alternativt kostnaden för ytterligare Användare i det fall Organisationslicens inte har offererats. Priskategori 1 Priskategori 2 Priskategori 3 Priskategori Ekonomisystem, Driftservice Utvärderingsvolym under 8 år 48 Lättanvänd. 238 Lättanvänd. 950 Lättanvänd Lättanvänd. Antal Enhet Antal Enhet Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Licens Lättanvändare Se rubrik Användare Priskategori 1 Priskategori 2 Priskategori 3 Priskategori Utvärderingsvolym under 8 år 2 Fullanvänd. 12 Fullanvänd. 50 Fullanvänd. 125 Fullanvänd. Antal Enhet Antal Enhet Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Licens Fullanvändare Se rubrik Användare Grundpris för 1-10 Användare 1 Styck Organisationslicens 1 Styck Alternativ prisutvärderingsbelopp i det fall organsiationslicens inte erbjuds: - Licenser Lättanvändare Användare Licenser Fullanvändare 150 Användare Priskategori 1 Priskategori 2 Priskategori 3 Priskategori Utvärderingsvolym under 8 år 50 Användare 250 Användare Användare Användare Antal Enhet Antal Enhet Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris 2.1 Leverans, installation och validering enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Standardkonfigurering enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Integration med lönesystem enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Integration med E-handelstjänst enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Integration med system för rapportering, budgetering och planering enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Integration med projektsystem enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Kvartal/Anv Driftservice utökad tillgänglighet upp till 99,5 procent enligt Mall för prislista, avsnitt Kvartal/Anv Driftservice, utökat åtagande enligt Mall för prislista, avsnitt Kvartal/Anv Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt 2.10 (ESV:s kommentar: Utökning med 1 timme per Arbetsdag under 16 kvartal ) 63 Timme 16 Kvartal Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt 2.11 (ESV:s kommentar: Utökning med tre timmar en helg i månaden under 16 kvartal ) 9 Timme 16 Kvartal Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt 2.12 (ESV:s kommentar: Utökning med 1 person under 20 kvartal ) 1 Person 20 Kvartal Övergång från Driftservice till Egen drift enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Utbildning i omfattning och med innehåll enligt Leverantörens redovisning i anbudet och enligt Mall för prislista, avsnitt 5. Användarutbildning enligt Mall för prislista, avsnitt Dagar 40 Deltagare Teknisk utbildning, enligt Mall för prislista, avsnitt Dagar 4 Deltagare Systemadministrativ utbildning enligt Mall för prislista, avsnitt Dagar 4 Deltagare

9 Leverantörens Sammanställning av anbudspris 9/ Konsultinsatser hos Myndighet. Avser myndighetsspecifika uppgifter. Antal timmar per konsultkategori och kvartal. Tim/kvartal: Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Summa: Prisjustering under åtta år: Nuvärdeberäkning:

10 Leverantörens Sammanställning av anbudspris 10/33 Priskategori 1 Priskategori 2 Priskategori 3 Priskategori Ekonomisystem, Egen drift Utvärderingsvolym under 8 år 48 Lättanvänd. 238 Lättanvänd. 950 Lättanvänd Lättanvänd. Antal Enhet Antal Enhet Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Licens Lättanvändare Se rubrik Användare Priskategori 1 Priskategori 2 Priskategori 3 Priskategori Utvärderingsvolym under 8 år 2 Fullanvänd. 12 Fullanvänd. 50 Fullanvänd. 125 Fullanvänd. Antal Enhet Antal Enhet Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Licens Fullanvändare Se rubrik Användare Grundpris för 1-10 Användare 1 Styck Organisationslicens 1 Styck Alternativ prisutvärderingsbelopp i det fall organsiationslicens inte erbjuds: - Licenser Lättanvändare Användare Licenser Fullanvändare 150 Användare Priskategori 1 Priskategori 2 Priskategori 3 Priskategori Utvärderingsvolym under 8 år 50 Användare 250 Användare Användare Användare Antal Enhet Antal Enhet Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris Anbudspris Utv pris 3.1 Leverans, installation och validering enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Standardkonfigurering enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Integration med lönesystem enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Integration med E-handelstjänst enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Integration med system för rapportering, budgetering och planering enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Integration med projektsystem enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Underhåll och Support enligt Mall för prislista, avsnitt Kvartal/Anv Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt 3.8. (ESV:s kommentar: Utökning med 1 timme per Arbetsdag under 16 kvartal) 63 Timmar 16 Kvartal Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt 3.9 (ESV:s kommentar: Utökning med tre timmar en helg i månaden under 16 kvartal) 9 Timmar 16 Kvartal Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt (ESV:s kommentar: Utökning med 1 person under 20 kvartal) 1 Person 20 Kvartal Databashanterare enligt Mall för prislista, avsnitt Styck/Anv Underhåll av databashanterare enligt Mall för prislista, avsnitt Kvartal/Anv Standardsystem A - D enligt Mall för prislista, avsnitt , , , (omfattar samtliga erbjudna Standardsystem) 1 Styck/Anv Underhåll av Standardsystem A - D enligt Mall för prislista, avsnitt , , , Kvartal/Anv 4.1 Övergång från Egen drift till Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Styck Utbildning i omfattning och med innehåll enligt Leverantörens redovisning i anbudet och enligt Mall för prislista, avsnitt 5. Användarutbildning enligt Mall för prislista, avsnitt Dagar 40 Deltagare Teknisk utbildning, enligt Mall för prislista, avsnitt Dagar 4 Deltagare Systemadministrativ utbildning enligt Mall för prislista, avsnitt Dagar 4 Deltagare Konsultinsatser hos Myndighet. Avser myndighetsspecifika uppgifter. Antal timmar per konsultkategori och kvartal. Tim/kvartal: Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal

11 Leverantörens Sammanställning av anbudspris 11/33 Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Timme 32 Kvartal Summa: Prisjustering under åtta år: Nuvärdeberäkning:

12 Specifikation av driftkostnader 12/33 Driftkostnader under avtalsperioden Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Driftservice, Priskategori 1 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Driftservice utökad tillgänglighet till 99,5 procent enligt Mall för prislista, avsnitt Driftservice, utökat åtagande enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt Övergång från Driftservice till Egen drift enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet: Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Driftservice, Priskategori 2 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Driftservice utökad tillgänglighet till 99,5 procent enligt Mall för prislista, avsnitt Driftservice, utökat åtagande enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt Övergång från Driftservice till Egen drift enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet: Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Driftservice, Priskategori 3 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Driftservice utökad tillgänglighet till 99,5 procent enligt Mall för prislista, avsnitt Driftservice, utökat åtagande enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt Övergång från Driftservice till Egen drift enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet: Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Driftservice, Priskategori 4 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Driftservice utökad tillgänglighet till 99,5 procent enligt Mall för prislista, avsnitt Driftservice, utökat åtagande enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt

13 Specifikation av driftkostnader 13/ Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt Övergång från Driftservice till Egen drift enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet: Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Egen drift, Priskategori 1 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal Underhåll och Support enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt Underhåll av databashanterare enligt Mall för prislista, avsnitt Underhåll av Standardsystem A - D enligt Mall för prislista, avsnitt , , , Övergång från Egen drift till Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet: Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Egen drift, Priskategori 2 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal Underhåll och Support enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt Underhåll av databashanterare enligt Mall för prislista, avsnitt Underhåll av Standardsystem A - D enligt Mall för prislista, avsnitt , , , Övergång från Egen drift till Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet: Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Egen drift, Priskategori 3 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal Underhåll och Support enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt Underhåll av databashanterare enligt Mall för prislista, avsnitt Underhåll av Standardsystem A - D enligt Mall för prislista, avsnitt , , , Övergång från Egen drift till Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet: Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Totalt Antal Kostnad

14 Specifikation av driftkostnader 14/33 Ekonomisystem Egen drift, Priskategori 4 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal Underhåll och Support enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt Underhåll av databashanterare enligt Mall för prislista, avsnitt Underhåll av Standardsystem A - D enligt Mall för prislista, avsnitt , , , Övergång från Egen drift till Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet: Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt

15 Specifikation av driftkostnader 15/ Driftkostnader, totalt Driftkostnader, totalt Driftkostnader, totalt

16 Specifikation av driftkostnader 16/ Driftkostnader, totalt Driftkostnader, totalt Driftkostnader, totalt Driftkostnader, totalt

17 Specifikation av driftkostnader 17/ Driftkostnader, totalt

18 Specifikation av prisjustering 18/33 Prisjusteringar enligt förutsättningarna i förfrågningsunderlagets avsnitt 7.4.1, Utvärderingskriterium - Pris Nedanstående sammanställningar redovisar tillkommande kostnader kronor hänförlig till förväntade prisjusteringar. Utvärderingen av väntade prisförändringar baseras på den tidsperiod som markeras med blå färg nedan. Datum anger tidpunkt för fakturering. 2,00% Prisjustering i procent per år efter fastprisperiodens slut Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Driftservice, Priskategori 1 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal 0,000 0,000 +0,020 +0,020 +0,020 +0,020 +0,040 +0,040 +0,040 +0, Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Driftservice utökad tillgänglighet till 99,5 procent enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 1,00 1,00 1,00 2,02 2,02 2,02 2, Driftservice, utökat åtagande enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 1,00 1,00 1,00 2,02 2,02 2,02 2, Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 900,00 900,00 900, , , , , Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 400,00 400,00 400,00 808,00 808,00 808,00 808, Övergång från Driftservice till Egen drift enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet. Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 144,00 144,00 144,00 290,88 290,88 290,88 290,88 Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 168,00 168,00 168,00 339,36 339,36 339,36 339,36 Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 144,00 144,00 144,00 290,88 290,88 290,88 290,88 Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 168,00 168,00 168,00 339,36 339,36 339,36 339,36 Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 144,00 144,00 144,00 290,88 290,88 290,88 290,88 Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 168,00 168,00 168,00 339,36 339,36 339,36 339,36 Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 168,00 168,00 168,00 339,36 339,36 339,36 339,36 Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 168,00 168,00 168,00 339,36 339,36 339,36 339,36 Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Driftservice, Priskategori 2 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal +0,000 +0,000 +0,020 +0,020 +0,020 +0,020 +0,040 +0,040 +0,040 +0, Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Driftservice utökad tillgänglighet till 99,5 procent enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 5,00 5,00 5,00 10,10 10,10 10,10 10, Driftservice, utökat åtagande enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 5,00 5,00 5,00 10,10 10,10 10,10 10, Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 900,00 900,00 900, , , , , Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 400,00 400,00 400,00 808,00 808,00 808,00 808, Övergång från Driftservice till Egen drift enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet. Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 288,00 288,00 288,00 581,76 581,76 581,76 581,76 Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 336,00 336,00 336,00 678,72 678,72 678,72 678,72 Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 288,00 288,00 288,00 581,76 581,76 581,76 581,76 Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 336,00 336,00 336,00 678,72 678,72 678,72 678,72 Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 288,00 288,00 288,00 581,76 581,76 581,76 581,76 Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 336,00 336,00 336,00 678,72 678,72 678,72 678,72 Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 336,00 336,00 336,00 678,72 678,72 678,72 678,72 Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 336,00 336,00 336,00 678,72 678,72 678,72 678,72 Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Driftservice, Priskategori 3 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal +0,000 +0,000 +0,020 +0,020 +0,020 +0,020 +0,040 +0,040 +0,040 +0, Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Driftservice utökad tillgänglighet till 99,5 procent enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 20,00 20,00 20,00 40,40 40,40 40,40 40, Driftservice, utökat åtagande enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 20,00 20,00 20,00 40,40 40,40 40,40 40,40

19 Specifikation av prisjustering 19/ Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 900,00 900,00 900, , , , , Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 400,00 400,00 400,00 808,00 808,00 808,00 808, Övergång från Driftservice till Egen drift enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet. Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 576,00 576,00 576, , , , ,52 Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 672,00 672,00 672, , , , ,44 Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 576,00 576,00 576, , , , ,52 Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 672,00 672,00 672, , , , ,44 Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 576,00 576,00 576, , , , ,52 Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 672,00 672,00 672, , , , ,44 Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 672,00 672,00 672, , , , ,44 Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 672,00 672,00 672, , , , ,44 Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Driftservice, Priskategori 4 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal +0,000 +0,000 +0,020 +0,020 +0,020 +0,020 +0,040 +0,040 +0,040 +0, Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Driftservice utökad tillgänglighet till 99,5 procent enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 50,00 50,00 50,00 101,00 101,00 101,00 101, Driftservice, utökat åtagande enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 50,00 50,00 50,00 101,00 101,00 101,00 101, Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 900,00 900,00 900, , , , , Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 400,00 400,00 400,00 808,00 808,00 808,00 808, Övergång från Driftservice till Egen drift enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet. Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , ,04 Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , ,88 Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , ,04 Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , ,88 Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , ,04 Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , ,88 Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , ,88 Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , ,88 Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Egen drift, Priskategori 1 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal +0,000 +0,000 +0,020 +0,020 +0,020 +0,020 +0,040 +0,040 +0,040 +0, Underhåll och Support enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 900,00 900,00 900, , , , , Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 400,00 400,00 400,00 808,00 808,00 808,00 808, Underhåll av databashanterare enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Underhåll av Standardsystem A - D enligt Mall för prislista, avsnitt , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Övergång från Egen drift till Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet. Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 144,00 144,00 144,00 290,88 290,88 290,88 290,88 Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 168,00 168,00 168,00 339,36 339,36 339,36 339,36 Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 144,00 144,00 144,00 290,88 290,88 290,88 290,88 Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 168,00 168,00 168,00 339,36 339,36 339,36 339,36 Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 144,00 144,00 144,00 290,88 290,88 290,88 290,88

20 Specifikation av prisjustering 20/33 Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 168,00 168,00 168,00 339,36 339,36 339,36 339,36 Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 168,00 168,00 168,00 339,36 339,36 339,36 339,36 Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 168,00 168,00 168,00 339,36 339,36 339,36 339,36 Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Egen drift, Priskategori 2 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal +0,000 +0,000 +0,020 +0,020 +0,020 +0,020 +0,040 +0,040 +0,040 +0, Underhåll och Support enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 900,00 900,00 900, , , , , Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 400,00 400,00 400,00 808,00 808,00 808,00 808, Underhåll av databashanterare enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Underhåll av Standardsystem A - D enligt Mall för prislista, avsnitt , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Övergång från Egen drift till Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet. Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 288,00 288,00 288,00 581,76 581,76 581,76 581,76 Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 336,00 336,00 336,00 678,72 678,72 678,72 678,72 Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 288,00 288,00 288,00 581,76 581,76 581,76 581,76 Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 336,00 336,00 336,00 678,72 678,72 678,72 678,72 Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 288,00 288,00 288,00 581,76 581,76 581,76 581,76 Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 336,00 336,00 336,00 678,72 678,72 678,72 678,72 Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 336,00 336,00 336,00 678,72 678,72 678,72 678,72 Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 336,00 336,00 336,00 678,72 678,72 678,72 678,72 Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Egen drift, Priskategori 3 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal +0,000 +0,000 +0,020 +0,020 +0,020 +0,020 +0,040 +0,040 +0,040 +0, Underhåll och Support enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 900,00 900,00 900, , , , , Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 400,00 400,00 400,00 808,00 808,00 808,00 808, Underhåll av databashanterare enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 800,00 800,00 800, , , , , Underhåll av Standardsystem A - D enligt Mall för prislista, avsnitt , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Övergång från Egen drift till Driftservice enligt Mall för prislista, avsnitt Konsultinsatser hos Myndighet. Applikationskonsult, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 576,00 576,00 576, , , , ,52 Applikationskonsult, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 672,00 672,00 672, , , , ,44 Systemutvecklare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 576,00 576,00 576, , , , ,52 Systemutvecklare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 672,00 672,00 672, , , , ,44 Systemexpert, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 576,00 576,00 576, , , , ,52 Systemexpert, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 672,00 672,00 672, , , , ,44 Uppdragsledare, Nivå 3 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 672,00 672,00 672, , , , ,44 Uppdragsledare, Nivå 4 enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 672,00 672,00 672, , , , ,44 Totalt Antal Kostnad Ekonomisystem Egen drift, Priskategori 4 Anbudspris åtta år kvartal per kvartal +0,000 +0,000 +0,020 +0,020 +0,020 +0,020 +0,040 +0,040 +0,040 +0, Underhåll och Support enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid Arbetsdagar enligt Mall för prislista, avsnitt , , , , , , , , Utökning av Supports öppettid helgdagar enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 900,00 900,00 900, , , , , Tillägg för extra person som får kontakta Support enligt Mall för prislista, avsnitt ,00 400,00 400,00 400,00 808,00 808,00 808,00 808,00

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Ramavtalsbilaga 5 - Personalsystem. 1 2 3 4 5 1.1 Personalsystem enligt ställda ska-krav samt samtliga av Leverantör offererade börkrav.

Ramavtalsbilaga 5 - Personalsystem. 1 2 3 4 5 1.1 Personalsystem enligt ställda ska-krav samt samtliga av Leverantör offererade börkrav. Ramavtalsbilaga 5 - Personalsystem Prislista 1 Personalsystem 1 2 3 4 5 1.1 Personalsystem enligt ställda ska-krav samt samtliga av Leverantör offererade börkrav. 1-1 000 1 001-5 000 5 001-15 000 15 001-35

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Bilaga 1a till förfrågningsunderlag Upphandling av Ekonomisystem. Mall för redovisning av konsulter 1/25

Bilaga 1a till förfrågningsunderlag Upphandling av Ekonomisystem. Mall för redovisning av konsulter 1/25 Bilaga 1a till förfrågningsunderlag Upphandling av Ekonomisystem Mall för redovisning av konsulter 1/25 Leverantörens namn: Fullständigt namn Det totala antalet personer ska uppgå till minst 12. Leverantör

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Informationsmöte. Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system)

Informationsmöte. Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system) Informationsmöte Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system) 26 november 2014 Agenda 13.00-13:30 Kaffe & registrering 13:30-13:40 Inledning 13:40-14:00 Ramavtal beslutsstödsystem 14:00-16:00 Möt ramavtalsleverantörerna

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

UNIT4 Agresso AB Presentation statligt ramavtal ekonomisystem

UNIT4 Agresso AB Presentation statligt ramavtal ekonomisystem UNIT4 Agresso AB Presentation statligt ramavtal ekonomisystem Mia Karlsson, december 2014 UNIT4 Agresso AB Tillhör koncern med ca 4000 anställda och huvudsäte i Holland. Huvudkontor i Stockholm (Solna)

Läs mer

Lanseringsmöte. Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem

Lanseringsmöte. Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem Lanseringsmöte Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem 11 december 2014 Praktiska detaljer 2 Vad ni kan förvänta er av den här dagen Ramavtalet för ekonomisystem

Läs mer

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter 1/10 Datum 2012-10-12 ESV Dnr 18-311/2012 Handläggare Birger Tellmann/EAS UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter Drottninggatan 89 Tfn 08-690 43

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ramavtalsbilaga 1 - Personalsystem Ramavtalsbilaga 1 Definitioner

Ramavtalsbilaga 1 - Personalsystem Ramavtalsbilaga 1 Definitioner 1/6 Ramavtalsbilaga 1 Definitioner 2/6 1 Definitioner Nedanstående definitioner ska utgöra en integrerad del av ramavtal och tecknade Avropsavtal samt av samtliga till dessa avtal hörande bilagor. I det

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Ekonomisystem med driftservice. Ersättning i samband med införandefasen 1/5

Ekonomisystem med driftservice. Ersättning i samband med införandefasen 1/5 1/5 Datum Handläggare 2016-12-07 Anderz Petersson ESV-dnr 449/2013 Ramavtal Ekonomisystem med driftservice Ersättning i samband med införandefasen Med anledning av att ramavtalet för Ekonomisystem (dnr

Läs mer

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING c" UPPHANDLINGSPROTOKOLL & 0 STADSBYGGNADSKONTORET tri STADSMÄTNINGSAVDELNINGEN T it9. cjo t90ktft Stadsbyggnadskontoret Inkom2012-10- 29 Reg. Dnr: UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH UPPHANDLING AV INSTRUMENT FÖR

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1/122 Datum 2012-09-20 ESV Dnr 45-982/2012 Handläggare Petra Hedén Förfrågningsunderlag Statligt ramavtal avseende Personalsystem Ekonomistyrningsverket Mats Wikström Generaldirektör Drottninggatan 89

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Lanseringsmöte för personalsystem Information om ekonomi- och beslutsstödsystem.

Lanseringsmöte för personalsystem Information om ekonomi- och beslutsstödsystem. Lanseringsmöte för personalsystem Information om ekonomi- och beslutsstödsystem. Presentation av Evry,SSC och Knowit. Systemvisning Primula 11 november 2014 1 2 Budgetpropositionen 2015 Ny regering Osäkert

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 2: Avropsförfrågan, anbud samt avropsavtal vid förnyad konkurrensutsättning Avropande myndighet använder

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal beslutsstödsystem ESV 2014:6

Vägledning Avrop från statliga ramavtal beslutsstödsystem ESV 2014:6 Vägledning Avrop från statliga ramavtal beslutsstödsystem ESV 2014:6 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst

Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst 1/28 Datum 2010-02-04 ESV Dnr 18-1043/2009 Handläggare Ert datum Er beteckning Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst Svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden redovisas i på följande

Läs mer

BI-system. Rapportering och Analys samt Budget. Förfrågningsunderlag. Statligt ramavtal avseende. med funktioner för.

BI-system. Rapportering och Analys samt Budget. Förfrågningsunderlag. Statligt ramavtal avseende. med funktioner för. Datum 2013-05-13 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Jan Jansson Förfrågningsunderlag Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89 Tfn 08-690

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster Diarie 2013.466 Upphandlare Henrik Larsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen

Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen 1/8 Datum Handläggare 2012-09-25 Sören Pedersen ESV-dnr 45-43/2011 Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen Med anledning av att avtalen är relativt omfattande och att det uppstått en

Läs mer

Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen

Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen 1/7 Datum Handläggare 2016-12-07 Åsa Fröding ESV-dnr 1434/2013 Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen Med anledning av att ramavtalet för Personalsystem (ESV DNR 7.1-1031/2013)

Läs mer

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal Ramavtalsbilaga 8 1/20 1 Kontraktsparter Mellan nedan angivna parter har följande Avropsavtal slutits. Myndighetens namn: [Myndighetens namn] (nedan angiven som Myndighet ) Leverantör med namn och EVRY

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp.

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp. 1/6 Utvärderingsprotokoll Datum Handläggare 2017-04-28 Anderz Petersson ESV dnr 7.1 853/2016 Utvärderingsprotokoll e-inköp ESV publicerade 2016-10-17 förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering Skellefteå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kostplaneringssystem Diarie UH-2013-228 Upphandlare Christina Wikström Detta dokument är

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Sid 1. IT-utbildning

Sid 1. IT-utbildning Sid 1 IT-utbildning IT-utbildning Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig Sid 2 Kort om ramavtalet Avtalsperiod: 2016-05-12-2018-05-31 (2020-05-11) Ramavtalet kan användas

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Bilaga 7 Priser och ersättningar. Avtal för. Långsiktig samarbetspartner inom IT

Bilaga 7 Priser och ersättningar. Avtal för. Långsiktig samarbetspartner inom IT Bilaga 7 Priser och ersättningar Avtal för Långsiktig samarbetspartner inom IT 2 (6) Innehållsförteckning 1 Priser och ersättningar...3 1.1 Priskategorier...3 1.2 Prislistor för resurs- och uppdragstjänst...3

Läs mer

Uppdragsavtal avseende konsulttjänster och programvara för framtagande av e- tjänster inom projekt Harriet. Konfidentiellt

Uppdragsavtal avseende konsulttjänster och programvara för framtagande av e- tjänster inom projekt Harriet. Konfidentiellt avseende konsulttjänster och programvara för framtagande av e- tjänster inom projekt Harriet 1 Förhandlande parter 1.1 Detta avtal (nedan kallad Avtal ) har ingåtts mellan Logica Sverige AB och Stockholms

Läs mer

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara Fråga/Svar 1 Fråga: I anbudsinbjudan skriver ni att ni har för avsikt att teckna avtal med (3) leverantörer. Kan ni förtydliga er gällande detta? Ska en leverantör leverera alla tillverkare eller ska en

Läs mer

Bevakningstjänster /

Bevakningstjänster / Bevakningstjänster 96-8-2014/96-53-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Bevakningstjänster 2014 rekommenderas att använda den

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsavtal

Ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsavtal 1/25 Ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 4 3 Avropsavtalets omfattning... 4 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport RAPPORT 2016-05-09 Dnr 2015/918 Utvärderingsrapport Innehållsförteckning 1 Allmänt om upphandlingen... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Upphandlingens omfattning... 2 2 Prövning av kraven på tjänsterna...

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

1.0 Borlänge (Borlänge kommun - AB Borlänge Energi - AB Stora Tunabyggen)

1.0 Borlänge (Borlänge kommun - AB Borlänge Energi - AB Stora Tunabyggen) Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Däck, däckservice, förvaring för lätta och tunga fordon 2014 Diarie GNU

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Utvärderingsrapport ESV DNR:7.1-78/2013 Upphandling av Personalsystem

Utvärderingsrapport ESV DNR:7.1-78/2013 Upphandling av Personalsystem FORMALIA/LEVERANTÖRSKVALIFICERING 1 Formalia och leverantörskvalificering Kontaktperson: Lennart Jonsson Sören Richardson Tfn, mail etc Org nr: 556337-2191 556620-5992 Formella krav på anbudet Skrivet

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Tjänstefordon 96-78-2014

Tjänstefordon 96-78-2014 Tjänstefordon 96-78-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Tjänstefordon rekommenderas att använda den avropsblankett som har tagits

Läs mer

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1 1(5) Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1 Dat Ansv Fråga Svar 16/6 Reg Syd RH 23/6 RH / Reg Syd Siffror; De olika ingående förrådens innehåll uppdelat efter transitgods, lev, lev s art nr, volym,

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter 1/24 Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter Anbudsgivarens namn: Fullständigt namn 1 Redovisning av personella resurser Denna bilaga används för redovisning av konsulter enligt Administrativa föreskrifter

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Axel Krantz, Petra Edenfeldt, Karl Ekman & Sebastian Svartz Sid 1 Inledande disposition Avtalsrelation Ramavtalets uppbyggnad Huvuddokument, utvalda rubriker

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Bevakningstjänster /

Bevakningstjänster / Bevakningstjänster 96-8-2014/96-53-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Bevakningstjänster 2014 rekommenderas att använda den

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral. Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning

SKL Kommentus Inköpscentral. Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning SKL Kommentus Inköpscentral Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning Innehållsförteckning Avtalsinformation.3 Avropsprocessen...4 Avropsanmälan..5 Behovsanalys..7 Förnyad konkurrensutsättning..

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr Förfrågningsunderlag 2014-05-08 Upphandlande organisation Arvika kommun Upphandling Nattillsyn - Hemtjänst Lennart Halvarsson Dnr 2014-206 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-02 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

ANGÅENDE REFERENSER/REFERENSBLANKETTER. I förfrågningsunderlaget punkt anges;

ANGÅENDE REFERENSER/REFERENSBLANKETTER. I förfrågningsunderlaget punkt anges; ANGÅENDE REFERENSER/REFERENSBLANKETTER När det gäller referenser under punkt 3.1.3 så undrar vi följande. Det står att ni vill ha 3 referenser, och en referens därutöver från företag i offentlig verksamhet.

Läs mer

Utvärderingsprotokoll. Upphandling Nätstationer

Utvärderingsprotokoll. Upphandling Nätstationer 1 Fredrik Wizemann 2013-06-12 sida 1(8) Utvärderingsprotokoll Upphandling Nätstationer Alingsås den 12 juni 2013 1 Fredrik Wizemann 2013-06-12 sida 2(8) 1 Allmänt... 3 1.1 INKOMNA ANBUD... 3 2 Bedömning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer