Avropsförfrågan från ramavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avropsförfrågan från ramavtal"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist /13 Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Avropsförfrågan från ramavtal 1. Allmän orientering Denna avropsförfrågan avser avrop från E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 avseende "Ny sökfunktion som ska som integreras med Jordbruksverkets webbplats" Allmänt Jordbruksverket webb, är en strategisk komponent när det gäller Jordbruksverkets kommunikation. För att förbättra kvaliteten på webbplatsen ska den nuvarande sökfunktionaliteten baserad på GoogelMini ersättas men en ny sökfunktion. Jordbruksverket avser med denna avropsförfrågan att teckna avtal för en tjänstebaserad sökfunktion som integreras med Jordbruksverkets webbplats, i ett första steg är det sökfunktionen för med tillhörande webbutik som avses men ytterligare interna och externa webbplatser kan senare komma inkluderas i sökfunktionen. Jordbruksverkets webbplattform baseras på Sitevision och den tjänst som ny avses att avropa ska integreras med denna plattform, där tjänsteleverantören ansvarar för drift av söktjänsten Avropande enhet Jordbruksverket Jönköping 1.3. Kontaktperson - Jordbruksverket Anges i samband med avtalstecknandet Kontaktperson - Leverantören Ange kontaktperson, under avtalstiden, med namn, e-postadress och telefonnummer. Vid byte av kontaktperson under avtalstiden ska Jordbruksverket informeras om detta. Utskrivet: :41 Sida 1 av 5

2 Ange kontaktperson, under avtalstiden, med namn, e-postadress och telefonnummer. (Fritextsvar) 1.5. Avtalstid / uppdragstid Avtalstiden beräknas starta t.o.m med möjlighet till 2 års förlängning med 1 år i taget från Jordbruksverket sida, med oförändrade villkor. Jordbruksverket ska senast 3 månader före avtalstidens slut meddela leverantören om förlängningsmöjligheten ska nyttjas Avtalspartner Jordbruksverket har för avsikt att teckna avtal med en (1) leverantör Tidpunkt för svar på förfrågan Jordbruksverket strävar efter att förenkla avropsbesvarande både för ramavtalsleverantören och för Jordbruksverket, därför accepterar vi endast elektronisk avropssvar på tendsign.com Ramavtalsleverantören får genom tendsign.com - tillkommande information - kontroll av att alla frågor är ställda i avropsförfrågan är besvarade vi avlämnandet - en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav (ska-krav) är uppfyllda. Avropsförfrågan hämtas via bifogad länk i informationsmeddelandet. Ramavtalsleverantören registrerar sig och hämtar handlingar där. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta tendsign på tfn: eller på e-post För att underlätta utvärderingsprocessen gäller följande vid besvarande av förfrågan: svar ska lämnas på avsedd plats i förfrågningsunderlaget såsom svarsalternativen anges. OBS! bifogade filer, obegränsat antal, får inte vara större än 50 MB/st. Svar på avropsförfrågan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast: Kommunikation All kommunikation sker via upphandlingssystemet tendsign.com för att säkerställa att samtliga ramavtalsleverantörer får samma information. Sista dag för ställande av frågor är 5 dagar före sista dag för inlämnande av svar på avropsförfrågan. Alla frågor och svar bifogas avropsförfrågan löpande under avropstiden och publiceras på tendsign.com. Ramavtalsleverantörerna ska själv kontrollera om ytterligare uppgifter har tillkommit i avropsförfrågan. Under utvärderingstiden kan Jordbruksverket ställa frågor till ramavtalsleverantörerna i tendsign.com. Frågor besvaras även där. Utskrivet: :41 Sida 2 av 5

3 1.9. Utvärdering av inkomna anbud Denna avropsförfrågan är en förnyad konkurrensutsättning av gällande ramavtal. Vid utvärdering av inkomna anbud gäller lägsta pris enligt formeln eventuell startkostnad + (månadskostnad X 12). Alternativa anbud eller reservationspriser accepteras inte Avropssvarets giltighetstid Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska avropssvarets giltighetstid förlängas till dess att avropsavtal kan tecknas, dock i högst 4 månader efter angiven giltighetstid. Avropssvaret ska vara giltigt till och med: Accepteras anbudets giltihetstid? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Övrigt Jordbruksverket kan komma att avbryta avropsförfrågan om priset, i samtliga avropssvar, bedöms vara för högt över Jordbruksverkets tilltänkta budget. 2. Kravspecifikation Funktioner Nedanstående funktioner ska finnas i sökfunktionen som ska integreras med Jordbruksverkets webbplats: 1. Grundläggande sökfunktionalitet (sökning på allt text, inkl. siffror och specialtecken, fritextsökning, sortering av resultat på relevans, datum mm.). 2. Stöd för indexering av språken svenska, engelska och tyska. 3. Indexering genom spindling av webbplats. 4. Indexering av dokument, support för format som PDF, Word, Excel, Powerpoint. 5. Sökning på Metadata, även möjlighet att lägga till egen metadata i html-sidorna. 6. Stöd för svenska språket (stavingsstöd, ordböjningar etc.). 7. Stavningsstöd vid felstavingar. 8. Stöd för ordböjning på svenska språket, t.ex. "Traktor" och "Traktorer". 9. Stöd för synonymer. 10. Stöd för ordledsuppdelning, t.ex. "Grisuppfödare" i "Gris" och "uppfödare". 11. Stöd för facetterad sökning, möjlighet att avgränsa sökningen i sökresultatet. 12. Möjlighet att hantera flera index. 13. Stöd för sökning i delstrukturer av en webbplats. 14. Sökverktyget ska erbjuda full sökfunktion för användare utan krav på cookies. 15. Stöd för automatisk sökordsförslag härledda från användarstatistik. 16. Sökträff grupperar bilagor tillsammans med sidan som länkar till dem. 17. Möjlighet till extern drift av söktjänsten (spindling, index, administrationsverktyg). 3. Kravspecifikation Administration Nedanstående administrationskrav ska uppfyllas i sökfunktionen som ska integreras med Jordbruksverkets webbplats: 1. Webbaserat administrationsverktyg 2. Möjlighet att påverka viktningen på träffarna Utskrivet: :41 Sida 3 av 5

4 3. Möjlighet att styra rankningsparametrar och utvalda träffar 4. Verktyg för redaktörer att underhålla synonymordlistor 5. Rapportering av felaktiga länkar och dubbletter. 6. Statistikrapporter - vanligaste sökningarna. 7. Statistikrapporter - vanligaste sökningarna utan träff. 8. Stöd för analys av klickfrekvensstatistik. 9. En administrationsvy för testsökningar mot index. 4. Implementation av sökfunktionen 4.1. Ska-krav 1. Integrationsmodul för SiteVision. 2. API som kan användas från SiteVisions utvecklingsmiljö. 3. API med möjlighet att ställa sökfrågor. 4. Utvecklardokumentation (API). 5. Möjlighet att helt fritt utforma och styra sökruta samt sökresultatsida (via API). 6. Notifierad indexering, så att indexet uppdateras när en sida skapats eller förändrats. 7. Leverantören ska kunna erbjuda support via telefon och e-post på svenska. 5. Drift och option 5.1. Installation Leverantören ansvarar för att tillhandahålla sökfunktionen på Jordbruksverkets webbplats, och webbutiken.jordbruksverket.se. Leverantören ansvarar för att installation sker inom 3 veckor från det att avtal tecknats Drift Leverantören ansvarar för drift av sökfunktionen/tjänsten, tjänsten ska garanteras en tillgänglighet på 99,8%. Leverantören ska i sitt anbud ange månadskostnad för tjänsten 5.3. Option Jordbruksverket kan under avtalsperioden komma att utöka omfattningen för sökfunktionen till ytterligare webbplatser (interna och externa). Vi vill därför ha pris på detta. Priset kommer inte att ingå i utvärderingen. Pris per månad för utökning av webbplats, per webbplats. (Fritextsvar) Pris för utbildning för webbredaktörer/administratörer av webbplatsen. (Fritextsvar) 6. Kommersiella villkor 6.1. Avtalsvillkor 6.2. Ekonomiska villkor Utskrivet: :41 Sida 4 av 5

5 6.3. Pris Angivet pris från avropsförfrågan är fast under hela avtalstiden / uppdragstiden Leveranstid Leverans enligt ö.k Leveransförsening 6.6. Övriga avtalsvillkor Om inget annat överenskommet!!! 7. Pris Jordbruksverket kommer att anta den leverantör som har det lägsta priset dvs lägsta månadskostnad multiplicerat med 12 plus eventuell startkostnad. Hamnar två anbudslämnare på samma totalsumma kommer lottdragning att ske. Ange (månadskostnad X 12) + eventuell startkostnad (Prisruta) Utskrivet: :41 Sida 5 av 5

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik I nbjudan & administrativa föresk rif ter För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik DEL I Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer