REVISIONSRAPPORT Datum/Date

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRAPPORT Datum/Date"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Datum/Date Certifikat nr/certificate No CE M Sida/Page 1 (6) Kopia till SP-Certifiering Box BORÅS Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Göteborgs Universitet/Ingemar Thorén Box GÖTEBORG Rapport från uppföljande revision Företag Certifikat Besöksdatum/tid Revisor Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Certifikat nr Standard M/E SS-EN ISO 14001:1996 Besöksdatum och EMAS Besökstid Typ av revision ur Revisionsledare Revisor Revisorskandidat Revisionen har omfattat totalt antal revisionsdagar: 1.0 uppföljning av avvikelser från föregående revision. följande kravelement enligt standard miljö: 4.3, , 4.4.6, 4.5.2, och 4.6 följande orter och delar/avdelningar/anläggningar/verksamheter i företaget: ort: Göteborg avd: Avdelningen för konferens och service avd: Avdelningen för lokaler och försörjning (upphandlingsenheten avd: Ledningen Resultat Avvikelser från föregående revision bedömdes vara tillfredsställande åtgärdade. Avvikelse MSd 4 skrevs om till ny avvikelse. Avvikelse granskades ej (görs nästa UR). Revisionen resulterade i _2 st avvikelser. Dessutom skrevs _1 st noteringar. Standard Större avvikelser Mindre avvikelser Noteringar SS-EN ISO 14001: BL37 K M A SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, BORÅS, Tel , Telefax , Org.nr SP Swedish National Testing and Research Institute, Box 857, SE BORÅS, SWEDEN, Telephone , Telefax , Reg.No Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of SP.

2 CE M 2 (2) Rekommendation och villkor Revisionsledaren rekommenderar att certifikat kvarstår att företaget till SP skall redovisa (inom ca 6 veckor) vidtagna korrigerande åtgärder för den/de mindre avvikelserna senast att företaget till SP skall redovisa (inom ca 2 veckor) vidtagna korrigerande åtgärder för den/de större avvikelserna senast Kommentarer Miljöarbetet är både ambitiöst och håller en mycket hög nivå. Detta medför bland annat att leverantörer påverkas i positiv riktning av att samarbeta med Göteborgs universitet. Även om LOU begränsar vilka krav man kan ställa så har intentionen att driva på och uppmuntra sina leverantörer i deras miljöarbete. Vad som fortfarande kan förbättras är rutiner kring avvikelserapportering och hantering. Detta har även internrevisionen pekat på och vid nästa uppföljande revision kommer detta upp vid nästkommande revision. Preliminärt datum för nästa uppföljande revision är 14 december och kommer att utföras av undertecknad. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Certifiering Revisionsledare Bilagor 1. Revisionsplan 2. Sammanställning/ar över antalet avvikelser 3. Avvikelserapporter/noteringar Korrigerande åtgärder insänds till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Herralyckedreven ULRICEHAMN Information till företaget Denna rapport kommer att granskas av SP-Certifiering som även kan meddela avvikande bedömning. Efter granskningen av redovisade åtgärder ges skriftligen besked om fortsatt certifiering.

3 CE M 3 (3) Sammanställning över avvikelser Företag: Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Revision: Uppföljande revision Datum: Standard: SS-EN ISO 14001:1996 SS-EN ISO 14001: Avvikelserapport nr Större Mindre MSd MSd Summa 2 Notering nr: MSd 3 = 1

4 CE M 4 (4) AVVIKELSERAPPORT Nr:MSd 1 Företag Datum Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen SS-EN ISO 9001:2000 SS-EN ISO 14001: Plats där avvikelsen konstaterades (avdelning, lokal, maskin, dokument eller liknande): Tidigare avvikelse MSd 4 Beskrivning av avvikelsen: Tidigare avvikelse MSd 4 var inte helt avslutad avseende diplom. Bedömning Större Mindre Notering Av företaget vidtagna korrigerande åtgärder (notering behöver ej besvaras) Eftersom förfarandet med diplom/intyg vid genomgången internutbildning inte är brukligt vid GU skall instruktion ändras och åtagandet att skicka ut diplom strykas.

5 CE M 5 (5) AVVIKELSERAPPORT Nr:MSd 2 Företag Datum Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen SS-EN ISO 9001:2000 SS-EN ISO 14001: Plats där avvikelsen konstaterades (avdelning, lokal, maskin, dokument eller liknande): Beskrivning av avvikelsen: Rutinen för internrevisionen hänvisar inte till EMAS och de extra krav som finns där utöver ISO Bedömning Större Mindre Notering Av företaget vidtagna korrigerande åtgärder (notering behöver ej besvaras): Instruktionerna för miljörevision ändras så att även revision även görs utifrån EMAS förordningen; Revision av miljöledningssystem på universitetsgemensam nivå ( ) Revision av miljöledningssystem på fakultet ( ) Kriterier och krav på intern miljörevision och intern miljörevisor ( )

6 CE M 6 (6) AVVIKELSERAPPORT Nr:MSd 3 Företag Datum Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen SS-EN ISO 9001:2000 SS-EN ISO 14001: Plats där avvikelsen konstaterades (avdelning, lokal, maskin, dokument eller liknande): Beskrivning av avvikelsen: Rutinen avvikelserapporteringen tar inte upp vilken feed back man ska ge till den som lämnar in avvikelser eller hur man ska följa upp att åtgärder vidtas. Vidare är det oklart hur andra avvikelser än miljöavvikelser ska hanteras i systemet. Detta har påpekats av internrevisionen. Bedömning Större Mindre Notering Av företaget vidtagna korrigerande åtgärder (notering behöver ej besvaras):

7 REVISIONSPROGRAM, Revisor, SP Utgåva: , Datum: Göteborgs Universitet Typ av revision: Uppföljande Revisionsdatum: Tid Plats Aktivitet/Delkrav enligt ISO Medverkande Vasaparken; Vasaparken; alternativt rektors kontor Vasaparken; Vasaparken; Vasaparken; Avdelningen för konferens och service Medicinareg. 20 A-C Inledande möte. Orientering om ändamål och omfattning av revisionen. Uppläggning och genomförande Rektor: Miljömål Handlingsplan för miljöarbetet 4.6 Ledningens genomgång Genomgång av tidigare avvikelser från certifieringsrevisionen Miljöaspekter Lagar och andra krav Dokumentation av miljöledningssystem Avvikelsehantering Intern miljörevision Miljöaspekter för verksamheten Kommunikation Avvikelsehantering, lokalt Intern miljörevision, lokalt IT, EO, JM, UA Eventuellt: GS, POR, Avdchefer, miljöråd GS, IT, EO IT, EO, JM IT, EO, JM UA, EO IW, LG LUNCH LUNCH LUNCH Lokalvården på Handelshögskolan Avdelningen för lokaler och försörjning Carl Gustavsg. 12 b Upphandlingsenheten Carl Gustavsg. 12 b Vasaparken; Lokalvård Organisation Utbildning Kommunikation Verksamhetsstyrning Hantering av miljöaspekter i samband med upphandling samt kommunikation med leverantörer Förvaltningschefen: Miljömål Handlingsplan för miljöarbetet 4.6 Ledningens genomgång Revisor sammanställer samt reservtid Vasaparken; Avslutande möte. Redovisning av revisionsresultat. Rekommendation om certifikat. MS, LV IT, ALF SS, UE POR, IT IT, EO, JM, UA Eventuellt: GS, POR, avd-chefer, miljöråd BL37 K M A SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, BORÅS, Tel , Telefax , Org.nr SP Swedish National Testing and Research Institute, Box 857, SE BORÅS, SWEDEN, Telephone , Telefax , Reg.No Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of SP.

8 CE M 2 (2) ALF EO GS IT IW JM LG LV MS MS POR SS UA UE ALF-personal Eddi Omrcen Gunnar Svedberg Ingemar Thorén Inger Weijdeling Jens Mentzer Lars Götborg Lokalvård, viss personal Marita Svensson P-O Renqvist Staffan Sjöholm Ulf Andersson Upphandlingsenheten, viss personal

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning 413100 1 (3 ) Kopia till SP- Box 857 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Box 720 405 30 GÖTEBORG Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Certifikat

Läs mer

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001:2004 3 1 PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001:2004 3 1 PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard 2014-02-13 425000 1(6) Er referens Claes Axelsson Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Västra Svealands Virkesfrakt AB Box 2018 650 02 KARLSTAD Uppföljande revision 2014-02-04--05 Resultat Företagets

Läs mer

Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet

Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Sid 1 (8) Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Tid: 23 oktober 2013 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ellen Lagrell Observatör: Claes Silfverhjelm

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 Revisionskriterium:

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko 2012-06-18 2 ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim 2012-06-18

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11 LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11 Dagordning 1. Genomgång av föregående mötes protokoll a. Kvarstår utbildning i diariet, rutin för ramavtal 2. Förändringar i verksamheten

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. 2014-02-04 RAPPORT Dnr LiU-2014-00015 1(9) Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. Revisionsplanen för 2013, dnr LiU-2012/02045, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteter för verksamhetsåret.

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

GF Miljöråd - Minnesanteckningar från ordinarie sammanträde

GF Miljöråd - Minnesanteckningar från ordinarie sammanträde GF Miljöråd - Minnesanteckningar från ordinarie sammanträde Datum 2010-09-07 Plats Vasaparken, Konsistorierummet Närvarande Anna Gadde, Mattias Sundemo (t.o.m. punkt 3 ), Björn Magnusson, Christin Andersson,

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Revisionsrapport SITHS och HSA 2012. version 1.0 2012-10-12

Revisionsrapport SITHS och HSA 2012. version 1.0 2012-10-12 Revisionsrapport SITHS och HSA 2012 version 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Revisionsresultat... 6 5.1 Revisionsfrågor och övrigt underlag...

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Revisionsrapport* Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Region Skåne Maj 2007 Krister Ekdahl Jean Odgaard Linus Owman *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

P-märkt innemiljö och energianvändning. certifiering av energianvändning. Åsa Wahlström. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

P-märkt innemiljö och energianvändning. certifiering av energianvändning. Åsa Wahlström. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Åsa Wahlström P-märkt innemiljö och energianvändning Handbok inför certifiering av energianvändning SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Energiteknik SP RAPPORT 2005:41 Åsa Wahlström P-märkt

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification Bureau Veritas Certification PEFC Chain of Custody Certification Revisionsrapport PanCert AB Senaste uppdatering: 14 Mars 2014 Typ av revision: Surveillance no 3 Bilagor till denna rapport Bilaga verksamhetsplatser

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer