Årsberättelse Karlekon 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse Karlekon 2014"

Transkript

1

2 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar Ordförande C.A.P.S Vice Ordförande C.A.P.S Ordförande Idrottsutskottet Ordförande Näringslivsutskottet Ordförande Utbildningsutskottet Ordförande Marknadsföringsutskottet... 14

3 Ordförande Då 2013 var ett otroligt utmanande och tufft år för KarlEkon började 2014 även det tufft med avhopp av styrelsemedlemmar, fortsatt utan en fast mötesplats för medlemmar och stora utmaningar framför oss. Verksamhetsåret blev väldigt turbulent och händelserikt. Året började med en lyckad nollning där Jonas Dahlin var general. Nollningen blev något annorlunda då det var den första nollningen som KarlEkon haft på många år där vi inte haft vår egen bar att husera i. Att KarlEkon måste hitta en ny samlingsplats och pub var något som uppmärksammades från många medlemmar och gav oss i styrelsen ytterligare indikationer på att vårt arbete i frågan hade stöd hos medlemmarna. I februari bestämde sig invalde ordföranden Elin Karlsson sig att kliva av sitt uppdrag som ordförande på grund av personliga skäl. I samband med detta klev även vår sekreterare Linnea Högberg även det på grund av personliga skäl. Detta resulterade i att jag, stadgeenligt, klev upp som ordförande då jag var vice ordförande i KarlEkon. Detta gjorde att vice ordförande rollen och sekreterarrollen fortfarande behövde tillsättas och då styrelsearbetet inte riktigt hade kommit igång tillräckligt med tanke på de utmaningar som stod framför oss togs beslutet att interimt tillsätta två gamla styrelsemedlemmar, Mathilda Nordlander och Sofia Melin. Mathilda valdes in som vice ordförande då hon bär på otroligt mycket kunskap om KarlEkons verksamhet och skulle bidra med kunskap, struktur och driv. Sofia hade precis klivit av som sekreterare och var den som hade en god rutin i arbetet som sekreterare vilket gjorde att vi inte behövde lära upp någon ny sekreterare under den turbulens som rådde. Under våren tillsatte styrelsen projektledare för KarlEkons årliga projekt KEYdagen, flottracet och Åre-resan men även för Campusvandringen som var ett unikt projekt för verksamhetsåret. KEY-dagens projektledare blev Victor Raske, Flottracets projektledare blev Carl Allert, Åre-resans projektledare blev Jackie Skinnars och Campusvandringens projektledare blev Elin Bergfast. Under vårterminen började förhandlingarna med KBAB och kommunen intensifieras allt mer om huruvida KarlEkon skulle få möjlighet att hyra en ny samlingslokal eller ej. Detta arbete gick väldigt bra och styrelsen fick vara med och utforma den nya lokalen samt göra besök på bygget för att se hur arbetet fortgick. Under sommaren gjordes det största jobbet med den nya samlingsplatsen och baren som fått namnet C.A.P.S. (Campus Allmänna Pub och Samlingsplats). Det köptes in sittningsmöbler, byggdes möbler, målades och planerades. Samtidigt spenderade styrelsen sommaren med att plugga alkohollagen då hälften av styrelsen skulle skriva ett kunskapsprov för att få ett alkoholtillstånd till baren. Under sommaren valde även Ellen Oskarsson att

4 kliva av sin post som chefredaktör för vår tidning goodwill på grund av personliga skäl, hon ersattes av Mikaela Lindh Edin som tog över under höstterminen. Under nollningen genomfördes två av KarlEkons större projekt utöver den lyckade nollningen som hölls av generalerna Patrik Sjöstedt och Ronnie Jonsson. Campusvandringen var ett projekt vi aldrig tidigare arrangerat och då det inte var möjligt att ha festen på campus som tidigare år var KarlEkon tillsammans med projektgruppen tvungna att göra det bästa av situationen. Därför anordnades festen under ordnade former, med vakter, alkoholtillstånd, hyrd musikutrustning och DJ på den stora grusparkeringen vid universitetet för att undvika polisanmälningar och att störa den relation vi byggt upp med kommunen och KBAB under uppstarten av C.A.P.S. Flottracet var väldigt lyckat och avslutades på bästa sätt med KarlEkon-vinst och stor fest på Nöjesfabriken med deltagande föreningar. Under höstterminen bestämde sig styrelsen för att ansöka om att få vara arrangörer för Megakonferensen 2015, som är en del av S.E.R.O. (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation) som är KarlEkons paraplyorganisation. I november beslutade S.E.R.O.:s fullmäktige att låta KarlEkon arrangera Megakonferensen 2015 vilket vi är otroligt stolta att få göra. På årsstämman blev det, som många gånger tidigare, svårt att få några ansökningar till generalposten, därför började diskussioner inom styrelsen att generaler kanske ska börja väljas på verksamhetsår istället för inför varje nollning. Detta skulle skapa ett större fokus på projektledningen av en introduktion och även utveckla KarlEkons nollning ytterligare. Avslutningsvis vill jag tacka alla styrelsemedlemmar, projektledare, projektgrupper och medlemmar för året som varit. Det har varit ett otroligt tufft år och vi, KarlEkon, hade aldrig haft ett så pass bra verksamhetsår om det inte vore för allt hårt slit som alla har bidragit med. Anthon Crona Ordförande KarlEkon 2014

5 Vice Ordförande Period 1 (VT-14) Jag blev inröstad som Vice Ordförande när Anthon Crona var tvungen att kliva upp till Ordförande. Mycket av mitt arbete gick ut på att få styrelsen att fungera tillsammans och förstå sitt ansvar då det var många nya i styrelsen. Terminen bestod även av många möten med Kåren, Kommunen, KBAB, Hyrljud m.fl. i och med öppnandet av C.A.P.S. Förberedelsen för den nya föreningslokalen tog upp mycket av tiden där jag samarbetade tätt med Viktoria och Emma som skulle bli ansvariga för C.A.P.S. Utöver det var jag ett bollplank till övriga i styrelsen. Mathilda Nordlander Vice Ordförande VT-14 Terminen började med att vi hade väldigt få overaller och en beställnings gjordes på dessa. Sedan var även KarlEkon-väskorna helt slut och en beställning på dessa gjordes. Det drog dock ut på tiden då det fanns oklarheter gällande loggor och dylikt. Jag fick även åka på en resursdag för presidiet som handlade om styrelsearbetet och ledarskap. Flera reseersättningar för resor till och från resursdagar har skickats, samt anmälningar till dessa och till Megakonferensen. Adam Dahlin Vice Ordförande HT-14 Skattmästare Period 1 (VT-14) Föregående år 2013 var ett bra år från KarlEkon ekonomiskt sett. Vilket skapade bra förutsättningar inför 2014 med en god likviditet bakom oss. Under vårterminen 2014 gjordes inga större investeringar eller inköp för att spara pengar inför uppstartandet av den nya baren. Arbetet som skattmästare har minskat en aning i omfattning då Rumpan Bar tyvärr tvingades att lägga ner under höstterminen I övrigt har det inte skett några större förändringar i arbetet som skattmästare. I arbetet att hitta en ny skattmästare pratade jag med några studenter som var intresserade. Mest intresserad var Madeleine Andersson som också blev invald som ny skattmästare för KarlEkon. Karl-Axel Ljungkvist Skattmästare VT-14

6 Efter överlämningen var det min tur att axla ansvaret som det innebär att vara skattmästare i KarlEkon. Det var mycket att sätta sig in i och mitt fokus under hösten var att få så stor insikt som möjligt i tidigare skattmästares arbete och samtidigt hålla ordning på KarlEkons ekonomi och bokföring. Jag arbetade även mycket med att hjälpa baren C.A.P.S. att få ordning och struktur på sin ekonomi. Jag och Amanda Gustafsson, ekonomiansvarig för C.A.P.S., arbetade mycket med detta och lyckades under året skapa bra system för hur ekonomin skulle skötas. Amanda har varit en stor hjälp i det arbetet. Under hösten började det även diskuteras olika metoder för att eventuellt utöka KarlEkons och C.A.P.S. betalningsmöjligheter, inget beslut hann dock tas innan årsskiftet utan diskussionen lämnades öppen till år Under år 2014 har KarlEkon haft ungefär lika hög omsättning som tidigare år, dock har kostnaderna varit höga under året eftersom mycket pengar satsades på att bygga upp verksamheten kring den nya baren. Detta har gjort att KarlEkons resultat för år 2014 slutade på minus och inte var i närheten så högt som föregående år. Något som är viktigt att betona är dock att KarlEkon är en ideell förening som inte drivs i vinstsyfte utan vår förenings främsta syfte är att skapa ett bättre student- och föreningsliv för våra medlemmar. Det anser jag att vi har gjort i och med den nya baren. Under hösten har C.A.P.S. lyckats skapa en bra verksamhet och många studenter, både från KarlEkon men även från andra föreningar, har visat sin uppskattning för baren. Detta kan tas som en indikation för att baren har ökat medlemsnyttan under året. Vidare har årets resultat påverkats av att projektgrupperna för KEY och flottracet inte gjorde lika höga resultat som föregående år. Båda projekten gick dock med vinst och lyckades skapa två bra evenemang vilket är huvudsyftet med projekten. Vidare har vår tidigare näringslivsordförande Peter Ek och hans efterträdare Emma Wallstersson haft en betydande roll i KarlEkons intäkter 2014 i form av många bra avtal som skrivits. Med detta sagt anser jag att KarlEkons ekonomi ser stabil ut trots det dåliga resultatet år Vi har goda förutsättningar för att fortsätta driva en bra verksamhet och bygga en starkare ekonomi nästkommande år. Madeleine Andersson Skattmästare i KarlEkon HT -14

7 Sekreterare Period 1 (VT-14) Under verksamhetsåret 2014 var jag sekreterare på vårterminen Jag återupptog det löpande arbetet med att föra protokoll där sekreteraren innan mig avslutade sin period. Utöver det löpande ansvaret som ingår i denna styrelsepost har inget annat inträffat som är väsentligt att publicera här. Sofia Melin Sekreterare VT-14 Under verksamhetsåret 2014 tillsattes jag som sekreterare under höstterminen Jag skötte det löpande arbetet vilket innefattar att skriva och publicera protokoll. Inför höstterminen startades Studentkortet upp för KarlEkons medlemmar. Jag beställde studentkort för alla våra medlemmar löpande under terminen. Jag skrev även protokollet för årsstämman Ebba Lind Sekreterare HT-14 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator) Period 1 (VT-14) Terminen började med att anordna en Nollephest för våra nya nollor. Sittningen planerades på en av stans nattklubbar, Tempel. På vårterminen är inte antalet nollor lika många som på hösten, så antalet var runt 70 stycken om jag vill minnas rätt. Det var trots detta en lyckad sittning och allt gick som planerat. Eftersom vår studentbar revs hösten 2013 blev det brist på sittningar/events för våra medlemmar. Det var svårare än vi trott att fixa lokal då det var mycket som spelade in men till slut lyckades vi hitta en lokal som passade för vårt ändamål som var en ovvesittning. Sittningen blev lyckad men trots detta blev det inga mer sittningar den terminen utan planeringen för den nya studentbaren tog all tid. Viktoria Halvars Sexmästare projekt VT-14

8 Vi försökte här lägga in en ny aspekt till rollen som ordförande för sexmästeriet detta för att lägga mer fokus på att stötta de projekt vi har inom föreningen. Jag försökte ha nära kontakt med våra nollningsgeneraler samt våra projektledare för KEY-dagen och Åre-resan. Som ordförande för sexmästeriet ville jag skapa ett större och mer engagerat utskott än vad som funnits förr. Jag fick ett väldigt engagerat utskott som var ansvariga för en Overallsittning. Utöver den anordnade vi Nollephesten på Nöjesfabriken. I sexmästeriet ville vi även arbeta med C.A.P.S. och försökte skapa samarbeten där. På Megakonferensen i Skövde ansökte även jag och Viktoria om att kunna ta Megakonferensen 2015 till Karlstad. Innan Megakonferensen 2014 gjorde vi en del förberedelser och skickade in en ansökan och i Skövde röstades KarlEkon in som arrangörer av Megan Jag är väldigt nöjd med min första period som ordförande för sexmästeriet/projektkoordinator tack vare ett engagerat utskott och engagerade projektledare. Det finns mycket bra att bygga vidare på inför period 2 och det ska bli spännande att utvärdera VT-15. Mathilda Nordlander Ordförande för Sexmästeriet/Projektkoordinator HT-14 Driftansvarig Rumpan Bar Period 1 (VT-14) I och med rivningen av Rumpan Bar i november 2013 försvann mycket av det dagliga arbetet som omfattade inköp och kontanthantering. Det var därför en ganska lugn period för mig som driftansvarig i början av VT-14. Allt eftersom VT gick blev det möten med KBAB om utformning av lokalen samt budgetering för inventarier. Närmre sommaren visade Emma framfötterna som näste driftansvarig och stod tillsammans med ordförande och sexmästeriet för mycket av planeringen för vår nya bar. Ludvig Gabrielii Augustsson Driftansvarig Rumpan Bar VT-14

9 Ordförande C.A.P.S. Vår nya studentbar blev klar under sommaren 2014 och det var mycket som skulle hinna göras klart innan nollningen i augusti. Jag, tillsammans med vice ordförande Emma Sprigg och Karlekons ordförande och vice ordförande Anthon Crona och Mathilda Nordlander spenderade mycket tid under sommaren till att köpa bohag (sittningsmöbler), fixa alkoholtillstånd, bygga soffor mm. Efter mycket jobb lyckades vi till slut öppna C.A.P.S. på utsatt datum och det uppstod inga större komplikationer under de två nollningsveckor som C.A.P.S. hade öppet. Hösten gick åt till att utveckla baren och det tillsattes ett utskott som skulle fungera som en styrelse. Som ordförande var det mycket praktiskt som skulle ordnas, lathundar, rutiner, dokument och avtal mm skulle upprättas, mat skulle handlas in, baren skulle städas, möten skulle hållas. Det var också möten med bland annat KBAB då vi ansågs ha för hög ljudvolym under vissa kvällar. Trots detta jobbade vi på bra och vi lyckades ha öppet C.A.P.S kontinuerligt under hösten, med varierande antal besökare. Tack vare vår fräscha bar under hösten blev många nya nollor inspirerade och detta ledde till att personalstyrkan växte och att en nya nolla vågade söka posten som ordförande, där han idag sitter. Viktoria Halvars Ordförande C.A.P.S. HT-14 Vice Ordförande C.A.P.S. Som Viktoria beskrev så öppnade vi C.A.P.S. på utsatt datum hösten 2014, det var även under denna period det var dags för mig att stiga på min styrelsepost officiellt efter förberedelser under sommaren. Till en början jobbade vi mycket med olika events, samt att skapa en fungerande personalgrupp och ett utskott. Något jag brann mycket för var även att försöka locka dit andra föreningar, vilket främst har lett till att vi får många bokningar när de gäller sittningar, något som varit viktigt för vår ekonomi. Till en början jobbade vi med många olika event och försökte ha öppet minst 2 gånger i veckan. Efter någon månad kunde vi dock konstatera att vi inte hade en såpass stor kundkrets att detta gick. Arbetet med marknadsföring och försöka bli ett stabilt utskott samt få igenkänning hos studenterna har varit det jag sett som det främsta arbetet under hösten. Detta tycker jag vi lyckats med vilket har gett goda förutsättningar inför 2015, vi har även hittat en balans på antal events vilket i slutet av året gjorde att det var bra uppslutning på folk när vi hade öppet. Även arbetet med inköp av mat och alkohol var något som delades mellan ordförande och vice men som nu har fått en egen ansvarig i vårt utskott. Emma Sprigg Vice Ordförande C.A.P.S. HT-14

10 Ordförande Idrottsutskottet Under året har det inte skett några större förändringar i idrottsutskottet, vi har jobbat med att fortsätta med de rutiner som lades under verksamhetsåret Dessa rutiner var att varje vecka hålla ett löparpass, ett innebandypass och ett fotbollspass. Intresset för att medverka på dessa pass har varit högt och medlemmar har varit nöjda med de tider och dagar passen har legat på. Det blev även ett försök till att utöka till ett pass till per vecka där medlemmarna skulle få göra olika saker varje vecka. Detta pass blev inte lyckat och lades ned efter ca en månad. Idrottsutskottet försökte även anordna en kampsportsträning men fick läggas ned på grund av ett för lågt deltagarantal. Under året har utvecklingen av de grunder som lades under verksamhetsår 2013 fortsatt. Utskottet har fått ta mer och mer ansvar under året för att lätta på arbetsbördan för ordförande i idrottsutskottet. Joakim Svedberg Ekholm Ordförande för Idrottsutskottet 2014 Ordförande Näringslivsutskottet Period 1 (VT-14) Första halvan av 2014 satte jag upp samma mål som tidigare, nämligen att bibehålla en god kontakt med våra samarbetsparters och skapat en kontaktyta mellan dem och våra medlemmar. Mitt första åtagande för perioden var att förhandla fram ett avtal med en ny samarbetspartner för vårterminens nollning, nämligen Jusek. Samarbetet blev lyckat och öppnade upp möjligheten för ett fortsatt samarbete. Nytt avtal slöts även med LRF Konsult. Utöver det arrangerades ett flertal studentkvällar med våra samarbetspartners. Under min avslutande period låg fokus på att göra en så bra överlämning till Emma Wallstersson som möjligt. Övergången gick mycket smidigt då Emma tidigt visat stort intresse för rollen som ordförande för näringslivsutskottet. Peter Ek Ordförande Näringslivsutskottet VT-14

11 Precis som Peter hade jag som mål att bevara en god relation med våra samarbetspartners för att kunna ge våra medlemmar möjligheten att skapa kontakter med näringslivet. Höstterminen började med nollning där stadsvandring och välkomstpåsar till de nya studenterna låg i fokus. Vissa av våra samarbetspartners kontor besöktes av de nya studenterna för att tidigt introduceras till företagen.även under andra halvan av 2014 arrangerades ett antal student och casekvällar som blev väldigt lyckade. Det var många medlemmar som ville delta vilket var mycket uppskattat bland våra samarbetsparters. Som Adam Dahlin beskrev var det dags att beställa nya väskor under hösten. Jag fick återuppta kontakten med våra samarbetspartners som Peter tidigare haft under våren för att fastställa vilka som ville synas på våra väskor samt att det var rätt format på loggorna. Emma Wallstersson Ordförande Näringslivsutskottet HT-14 Ordförande Utbildningsutskottet Under verksamhetsåret 2014 tillsattes jag efter årsstämman och inledde min period som utbildningsordförande med att sätta upp mål som jag ville uppnå med mitt arbete. Mål som jag under min tid är glad över att ha uppfyllt. Våren startade med SM i ekonomi kick-off i Stockholm ordnad av SERO tillsammans med före detta ordförande för utbildning i KarlEkon, efter denna kick-off började planeringen för SM i Ekonomi. I mars hölls deltävlingen på Karlstad universitet som jag och min projektgrupp arrangerade. Vi hade sammanlagt 5 lag tävlande och en bankett på GT kontoret i stan arrangerades på kvällen med prisutdelning med prispengar, blommor och middag. Hela deltävlingen blev mycket lyckad och huvudsponsorerna, de tävlande och jag själv var mycket nöjda. Varje månad hela VT-14 och HT-14 planerade jag tillsammans med programledaren ett program-möte med ekonomistudenter från olika terminer för att diskutera olika utbildningen och de olika terminernas kurser och hur de upplevde dem. Genom programmötena fick utbildningsutskottet bland annat igenom förbättringar i Företagsekonomi 2 (Termin 4) som det har varit problem med under flera terminer, spred en bredare information om utlandsstudier för civilekonomerna, förbättrade interaktionen med lärarstaben och utbildningsutskottet och införde en önskan om att skriva uppsatsen på endast hela sista terminen istället för att dela upp den på de två sista terminerna, vilket implementerades år Min största utmaning var att verkligen informera och få utbildningsutskottet mer synligt för studenterna. Detta var inte så framgångsrikt min första period VT-14 då jag hade problem med att få ihop studenter till programmöten och att arrangera sig att gå med i utbildningsutskottet. Men min andra period HT-

12 14 blev så mycket bättre. I och med att jag tillsammans med andra i styrelsen i KarlEkon redan under de första veckorna gick ut till de nya studenternas föreläsningar och informerade och om KarlEkon och att engagemang är så roligt och givande, så fick jag i och med det två studenter som ville engagera sig i utbildningsutskottet samt en annan student i och med att hon varit med på ett program-möte. Så tillslut fick jag studenter att arrangera sig i utbildningsutskottet. Under min period som utbildningsordförande har jag även varit aktiv i programrådet för Karlstad handels högskola som student representant. Mitt år som utbildningsutskott har varit mer givande än vad jag någonsin hade kunnat ana och jag har i och med alla SERO konferenser träffat många drivna studenter som har inspirerat mig. Men inte minst har mitt arbete med KarlEkons styrelse givit mig allra mest, att få jobba med alla de personerna i KarlEkons styrelse har varit otroligt givande och roligt och jag är stolt över det samarbete och det vi har åstadkommit tillsammans under Lisa Lindell Ordförande för utbildningsutskottet 2014 Ordförande Marknadsföringsutskottet Året började med att beställa visitkort till dåvarande ordförande Elin Karlsson. Under våren användes närvaro på sociala medier som strategi för att få fram nya medlemmar. Kort togs på den nya styrelsen och karlekon.com uppdaterades. Facebook, Twitter och Instagram användes för att uppmärksamma speciella händelser, så som företagssittningar, studiecirklar, overallförsäljning etc. Flygblad och affischer, med information om KarlEkon, dess verksamhet och hur man blir medlem, trycktes inför vårstämman och lämnades på borden i biblioteket, Gläntan och Cafe selma. Vid stora events, exempelvis studentsittningar som näringslivsutskottet ordnar i samarbete med företag, har evenemang med inbjudan skapats på facebook där studenter och Rumpan Bars vänner har bjudits in ifall de varit studerande vid KAU. Detta har kombinerats med affischer som har hängt på KarlEkons tavla. Biljettdesignen till overallsittningen uppdaterades i Photoshop på förfrågan av Sanne Dahlgren. Nya styrelsetröjor beställdes inför hösten i form av vit piké med karlekon logotyp på bröstet. Allt som allt ett mycket roligt och givande år med KarlEkon. Det finns goda förutsättningar till att fortsätta expandera närvaron på sociala medier och marknadsföra KarlEkon. Adnan Omeragic Ordförande för Marknadsföringsutskottet 2014

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare).

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare). Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-10-08 Plats: Grupprum 1D321 KAU Närvarande: Sofia Melin, Simon Strid, Ronnie Jonsson, Helena Engström, Anthon Crona, Patrik Sjöstedt, Ludvig Gabrielii, Karl-Axel

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Övergripande information om år 2012

Övergripande information om år 2012 Inledning Enligt Gavlecons stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året. Den efterträdande styrelsen påbörjar

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-17

Styrelsemöte 2015-09-17 Närvarande Johanna Persson Jonas Barsing Rasmus Sjögren Carl-Philip Bertilsson Jennie Karlsson Andreas Trägårdh Hanna Bertilsson Tobias Bengtsson Peter Hedman Adjungerande David Randa Frånvarande Max Nilsson

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2013-02-21 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Under verksamhetsåret 2010 har A-sektionen växt och har för första gången sedan den återskapades 2005, lyckats fylla alla styrelseposterna. Under året

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25 BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN Reviderad 2014-03-25 NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Ordförande för Näringslivsutskottet ansvarar för att det sker löpande kontakt mellan sitt utskott och andra näringslivsrelaterade

Läs mer

Studenter inom sektionens utbildningsområde

Studenter inom sektionens utbildningsområde FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-02-12 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Erik

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-01-19, kl. 18.00 Plats: Saltholm, Studiecentrum LTH. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Torsdag 5/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 16.00 19.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 16:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 Styrelsens sammansättning Juridiska Föreningen vid Örebro förenings (JF Örebros) styrelse för det gångna verksamhetsåret valdes på valmötet den 10 maj

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2014, 18 februari 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Fredrik Ra, Hanna N, Albin T, Melinda P, Julia FE, Hannah E, Fredrik Ro, Ebba D, Julia M, Inspektor Åsa Nilsdotter, Festeriets sexmästare

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. ÅRSBERÄTTELSE 10-11 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. Medlemmar Under HT10 hade ELSA 75 medlemmar fördelade på följande sätt: 7 styrelsemedlemmar

Läs mer

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare Närvarande: Ordförande: Christina Odengran Vice Ordförande: Mary Ohrling Sekreterare: David Wedar Skattmästare: Fredrik Jonasson Ordförande för Sociala Utskottet: Filip Lindell Ordförande för Juridiska

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 15/10 2015 Wallenbergsalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarade mötet öppnat kl. 17.24.2

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande:

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Lövdahl, vice ordförande och rekryteringsansvarig Alice Jensen Kjellberg, vice sekreterare, näringslivs- och

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-05-20 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 11/08 2010 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 18:02..2 Val av sekreterare Emilia Nordlander

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-09-09 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014 Kallelse till vårstämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Kallelse till höststämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter Simon Andersson (Ordförande) Mötesordförande: Simon Andersson. Henning Sjöberg (Kassör) Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter Simon Andersson (Ordförande) Mötesordförande: Simon Andersson. Henning Sjöberg (Kassör) Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #7 som ägde rum 2013-12-09 Närvarande: Roller: Underskrifter Simon Andersson (Ordförande) Mötesordförande: Simon Andersson Johanna Johansson (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 1 Valbilaga Onsdag 8/5 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 20:00 Sammanställning, sökande till styrelsen verksamhetsår 2013/2014: KANDIDATER

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 4. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 5. Val av justeringsperson

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar för det sociala utskottet

Ämbetsbeskrivningar för det sociala utskottet Ämbetsbeskrivningar för det sociala utskottet 1.1 Internationella Sekreteraren Främja samarbetet och sammanhållningen med våra nordiska systerföreningar. Kontinuerligt utveckla det nordiska samarbetet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

Nyhetsbrev HT13. Kära Golumn! Här kommer höstens nyhetsbrev som berättar vad som hänt i Gozinto och vart föreningen är på väg.

Nyhetsbrev HT13. Kära Golumn! Här kommer höstens nyhetsbrev som berättar vad som hänt i Gozinto och vart föreningen är på väg. 1 Nyhetsbrev HT13 Innehåll Nytt i Gozinto, s 2 Gozinto i siffror, s 3 Styrelsen presenterar sig, s 4-7 Kära Golumn! Här kommer höstens nyhetsbrev som berättar vad som hänt i Gozinto och vart föreningen

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Hej blivande Turismekonom! Nu börjar det närma sig en av de roligaste tiderna i ditt liv, nämligen din studenttid! Som en inledning på dina kommande

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-04-21 Tid: 17-19 Plats: Bakgrund Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt)

Läs mer