Årsberättelse Karlekon 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse Karlekon 2014"

Transkript

1

2 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar Ordförande C.A.P.S Vice Ordförande C.A.P.S Ordförande Idrottsutskottet Ordförande Näringslivsutskottet Ordförande Utbildningsutskottet Ordförande Marknadsföringsutskottet... 14

3 Ordförande Då 2013 var ett otroligt utmanande och tufft år för KarlEkon började 2014 även det tufft med avhopp av styrelsemedlemmar, fortsatt utan en fast mötesplats för medlemmar och stora utmaningar framför oss. Verksamhetsåret blev väldigt turbulent och händelserikt. Året började med en lyckad nollning där Jonas Dahlin var general. Nollningen blev något annorlunda då det var den första nollningen som KarlEkon haft på många år där vi inte haft vår egen bar att husera i. Att KarlEkon måste hitta en ny samlingsplats och pub var något som uppmärksammades från många medlemmar och gav oss i styrelsen ytterligare indikationer på att vårt arbete i frågan hade stöd hos medlemmarna. I februari bestämde sig invalde ordföranden Elin Karlsson sig att kliva av sitt uppdrag som ordförande på grund av personliga skäl. I samband med detta klev även vår sekreterare Linnea Högberg även det på grund av personliga skäl. Detta resulterade i att jag, stadgeenligt, klev upp som ordförande då jag var vice ordförande i KarlEkon. Detta gjorde att vice ordförande rollen och sekreterarrollen fortfarande behövde tillsättas och då styrelsearbetet inte riktigt hade kommit igång tillräckligt med tanke på de utmaningar som stod framför oss togs beslutet att interimt tillsätta två gamla styrelsemedlemmar, Mathilda Nordlander och Sofia Melin. Mathilda valdes in som vice ordförande då hon bär på otroligt mycket kunskap om KarlEkons verksamhet och skulle bidra med kunskap, struktur och driv. Sofia hade precis klivit av som sekreterare och var den som hade en god rutin i arbetet som sekreterare vilket gjorde att vi inte behövde lära upp någon ny sekreterare under den turbulens som rådde. Under våren tillsatte styrelsen projektledare för KarlEkons årliga projekt KEYdagen, flottracet och Åre-resan men även för Campusvandringen som var ett unikt projekt för verksamhetsåret. KEY-dagens projektledare blev Victor Raske, Flottracets projektledare blev Carl Allert, Åre-resans projektledare blev Jackie Skinnars och Campusvandringens projektledare blev Elin Bergfast. Under vårterminen började förhandlingarna med KBAB och kommunen intensifieras allt mer om huruvida KarlEkon skulle få möjlighet att hyra en ny samlingslokal eller ej. Detta arbete gick väldigt bra och styrelsen fick vara med och utforma den nya lokalen samt göra besök på bygget för att se hur arbetet fortgick. Under sommaren gjordes det största jobbet med den nya samlingsplatsen och baren som fått namnet C.A.P.S. (Campus Allmänna Pub och Samlingsplats). Det köptes in sittningsmöbler, byggdes möbler, målades och planerades. Samtidigt spenderade styrelsen sommaren med att plugga alkohollagen då hälften av styrelsen skulle skriva ett kunskapsprov för att få ett alkoholtillstånd till baren. Under sommaren valde även Ellen Oskarsson att

4 kliva av sin post som chefredaktör för vår tidning goodwill på grund av personliga skäl, hon ersattes av Mikaela Lindh Edin som tog över under höstterminen. Under nollningen genomfördes två av KarlEkons större projekt utöver den lyckade nollningen som hölls av generalerna Patrik Sjöstedt och Ronnie Jonsson. Campusvandringen var ett projekt vi aldrig tidigare arrangerat och då det inte var möjligt att ha festen på campus som tidigare år var KarlEkon tillsammans med projektgruppen tvungna att göra det bästa av situationen. Därför anordnades festen under ordnade former, med vakter, alkoholtillstånd, hyrd musikutrustning och DJ på den stora grusparkeringen vid universitetet för att undvika polisanmälningar och att störa den relation vi byggt upp med kommunen och KBAB under uppstarten av C.A.P.S. Flottracet var väldigt lyckat och avslutades på bästa sätt med KarlEkon-vinst och stor fest på Nöjesfabriken med deltagande föreningar. Under höstterminen bestämde sig styrelsen för att ansöka om att få vara arrangörer för Megakonferensen 2015, som är en del av S.E.R.O. (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation) som är KarlEkons paraplyorganisation. I november beslutade S.E.R.O.:s fullmäktige att låta KarlEkon arrangera Megakonferensen 2015 vilket vi är otroligt stolta att få göra. På årsstämman blev det, som många gånger tidigare, svårt att få några ansökningar till generalposten, därför började diskussioner inom styrelsen att generaler kanske ska börja väljas på verksamhetsår istället för inför varje nollning. Detta skulle skapa ett större fokus på projektledningen av en introduktion och även utveckla KarlEkons nollning ytterligare. Avslutningsvis vill jag tacka alla styrelsemedlemmar, projektledare, projektgrupper och medlemmar för året som varit. Det har varit ett otroligt tufft år och vi, KarlEkon, hade aldrig haft ett så pass bra verksamhetsår om det inte vore för allt hårt slit som alla har bidragit med. Anthon Crona Ordförande KarlEkon 2014

5 Vice Ordförande Period 1 (VT-14) Jag blev inröstad som Vice Ordförande när Anthon Crona var tvungen att kliva upp till Ordförande. Mycket av mitt arbete gick ut på att få styrelsen att fungera tillsammans och förstå sitt ansvar då det var många nya i styrelsen. Terminen bestod även av många möten med Kåren, Kommunen, KBAB, Hyrljud m.fl. i och med öppnandet av C.A.P.S. Förberedelsen för den nya föreningslokalen tog upp mycket av tiden där jag samarbetade tätt med Viktoria och Emma som skulle bli ansvariga för C.A.P.S. Utöver det var jag ett bollplank till övriga i styrelsen. Mathilda Nordlander Vice Ordförande VT-14 Terminen började med att vi hade väldigt få overaller och en beställnings gjordes på dessa. Sedan var även KarlEkon-väskorna helt slut och en beställning på dessa gjordes. Det drog dock ut på tiden då det fanns oklarheter gällande loggor och dylikt. Jag fick även åka på en resursdag för presidiet som handlade om styrelsearbetet och ledarskap. Flera reseersättningar för resor till och från resursdagar har skickats, samt anmälningar till dessa och till Megakonferensen. Adam Dahlin Vice Ordförande HT-14 Skattmästare Period 1 (VT-14) Föregående år 2013 var ett bra år från KarlEkon ekonomiskt sett. Vilket skapade bra förutsättningar inför 2014 med en god likviditet bakom oss. Under vårterminen 2014 gjordes inga större investeringar eller inköp för att spara pengar inför uppstartandet av den nya baren. Arbetet som skattmästare har minskat en aning i omfattning då Rumpan Bar tyvärr tvingades att lägga ner under höstterminen I övrigt har det inte skett några större förändringar i arbetet som skattmästare. I arbetet att hitta en ny skattmästare pratade jag med några studenter som var intresserade. Mest intresserad var Madeleine Andersson som också blev invald som ny skattmästare för KarlEkon. Karl-Axel Ljungkvist Skattmästare VT-14

6 Efter överlämningen var det min tur att axla ansvaret som det innebär att vara skattmästare i KarlEkon. Det var mycket att sätta sig in i och mitt fokus under hösten var att få så stor insikt som möjligt i tidigare skattmästares arbete och samtidigt hålla ordning på KarlEkons ekonomi och bokföring. Jag arbetade även mycket med att hjälpa baren C.A.P.S. att få ordning och struktur på sin ekonomi. Jag och Amanda Gustafsson, ekonomiansvarig för C.A.P.S., arbetade mycket med detta och lyckades under året skapa bra system för hur ekonomin skulle skötas. Amanda har varit en stor hjälp i det arbetet. Under hösten började det även diskuteras olika metoder för att eventuellt utöka KarlEkons och C.A.P.S. betalningsmöjligheter, inget beslut hann dock tas innan årsskiftet utan diskussionen lämnades öppen till år Under år 2014 har KarlEkon haft ungefär lika hög omsättning som tidigare år, dock har kostnaderna varit höga under året eftersom mycket pengar satsades på att bygga upp verksamheten kring den nya baren. Detta har gjort att KarlEkons resultat för år 2014 slutade på minus och inte var i närheten så högt som föregående år. Något som är viktigt att betona är dock att KarlEkon är en ideell förening som inte drivs i vinstsyfte utan vår förenings främsta syfte är att skapa ett bättre student- och föreningsliv för våra medlemmar. Det anser jag att vi har gjort i och med den nya baren. Under hösten har C.A.P.S. lyckats skapa en bra verksamhet och många studenter, både från KarlEkon men även från andra föreningar, har visat sin uppskattning för baren. Detta kan tas som en indikation för att baren har ökat medlemsnyttan under året. Vidare har årets resultat påverkats av att projektgrupperna för KEY och flottracet inte gjorde lika höga resultat som föregående år. Båda projekten gick dock med vinst och lyckades skapa två bra evenemang vilket är huvudsyftet med projekten. Vidare har vår tidigare näringslivsordförande Peter Ek och hans efterträdare Emma Wallstersson haft en betydande roll i KarlEkons intäkter 2014 i form av många bra avtal som skrivits. Med detta sagt anser jag att KarlEkons ekonomi ser stabil ut trots det dåliga resultatet år Vi har goda förutsättningar för att fortsätta driva en bra verksamhet och bygga en starkare ekonomi nästkommande år. Madeleine Andersson Skattmästare i KarlEkon HT -14

7 Sekreterare Period 1 (VT-14) Under verksamhetsåret 2014 var jag sekreterare på vårterminen Jag återupptog det löpande arbetet med att föra protokoll där sekreteraren innan mig avslutade sin period. Utöver det löpande ansvaret som ingår i denna styrelsepost har inget annat inträffat som är väsentligt att publicera här. Sofia Melin Sekreterare VT-14 Under verksamhetsåret 2014 tillsattes jag som sekreterare under höstterminen Jag skötte det löpande arbetet vilket innefattar att skriva och publicera protokoll. Inför höstterminen startades Studentkortet upp för KarlEkons medlemmar. Jag beställde studentkort för alla våra medlemmar löpande under terminen. Jag skrev även protokollet för årsstämman Ebba Lind Sekreterare HT-14 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator) Period 1 (VT-14) Terminen började med att anordna en Nollephest för våra nya nollor. Sittningen planerades på en av stans nattklubbar, Tempel. På vårterminen är inte antalet nollor lika många som på hösten, så antalet var runt 70 stycken om jag vill minnas rätt. Det var trots detta en lyckad sittning och allt gick som planerat. Eftersom vår studentbar revs hösten 2013 blev det brist på sittningar/events för våra medlemmar. Det var svårare än vi trott att fixa lokal då det var mycket som spelade in men till slut lyckades vi hitta en lokal som passade för vårt ändamål som var en ovvesittning. Sittningen blev lyckad men trots detta blev det inga mer sittningar den terminen utan planeringen för den nya studentbaren tog all tid. Viktoria Halvars Sexmästare projekt VT-14

8 Vi försökte här lägga in en ny aspekt till rollen som ordförande för sexmästeriet detta för att lägga mer fokus på att stötta de projekt vi har inom föreningen. Jag försökte ha nära kontakt med våra nollningsgeneraler samt våra projektledare för KEY-dagen och Åre-resan. Som ordförande för sexmästeriet ville jag skapa ett större och mer engagerat utskott än vad som funnits förr. Jag fick ett väldigt engagerat utskott som var ansvariga för en Overallsittning. Utöver den anordnade vi Nollephesten på Nöjesfabriken. I sexmästeriet ville vi även arbeta med C.A.P.S. och försökte skapa samarbeten där. På Megakonferensen i Skövde ansökte även jag och Viktoria om att kunna ta Megakonferensen 2015 till Karlstad. Innan Megakonferensen 2014 gjorde vi en del förberedelser och skickade in en ansökan och i Skövde röstades KarlEkon in som arrangörer av Megan Jag är väldigt nöjd med min första period som ordförande för sexmästeriet/projektkoordinator tack vare ett engagerat utskott och engagerade projektledare. Det finns mycket bra att bygga vidare på inför period 2 och det ska bli spännande att utvärdera VT-15. Mathilda Nordlander Ordförande för Sexmästeriet/Projektkoordinator HT-14 Driftansvarig Rumpan Bar Period 1 (VT-14) I och med rivningen av Rumpan Bar i november 2013 försvann mycket av det dagliga arbetet som omfattade inköp och kontanthantering. Det var därför en ganska lugn period för mig som driftansvarig i början av VT-14. Allt eftersom VT gick blev det möten med KBAB om utformning av lokalen samt budgetering för inventarier. Närmre sommaren visade Emma framfötterna som näste driftansvarig och stod tillsammans med ordförande och sexmästeriet för mycket av planeringen för vår nya bar. Ludvig Gabrielii Augustsson Driftansvarig Rumpan Bar VT-14

9 Ordförande C.A.P.S. Vår nya studentbar blev klar under sommaren 2014 och det var mycket som skulle hinna göras klart innan nollningen i augusti. Jag, tillsammans med vice ordförande Emma Sprigg och Karlekons ordförande och vice ordförande Anthon Crona och Mathilda Nordlander spenderade mycket tid under sommaren till att köpa bohag (sittningsmöbler), fixa alkoholtillstånd, bygga soffor mm. Efter mycket jobb lyckades vi till slut öppna C.A.P.S. på utsatt datum och det uppstod inga större komplikationer under de två nollningsveckor som C.A.P.S. hade öppet. Hösten gick åt till att utveckla baren och det tillsattes ett utskott som skulle fungera som en styrelse. Som ordförande var det mycket praktiskt som skulle ordnas, lathundar, rutiner, dokument och avtal mm skulle upprättas, mat skulle handlas in, baren skulle städas, möten skulle hållas. Det var också möten med bland annat KBAB då vi ansågs ha för hög ljudvolym under vissa kvällar. Trots detta jobbade vi på bra och vi lyckades ha öppet C.A.P.S kontinuerligt under hösten, med varierande antal besökare. Tack vare vår fräscha bar under hösten blev många nya nollor inspirerade och detta ledde till att personalstyrkan växte och att en nya nolla vågade söka posten som ordförande, där han idag sitter. Viktoria Halvars Ordförande C.A.P.S. HT-14 Vice Ordförande C.A.P.S. Som Viktoria beskrev så öppnade vi C.A.P.S. på utsatt datum hösten 2014, det var även under denna period det var dags för mig att stiga på min styrelsepost officiellt efter förberedelser under sommaren. Till en början jobbade vi mycket med olika events, samt att skapa en fungerande personalgrupp och ett utskott. Något jag brann mycket för var även att försöka locka dit andra föreningar, vilket främst har lett till att vi får många bokningar när de gäller sittningar, något som varit viktigt för vår ekonomi. Till en början jobbade vi med många olika event och försökte ha öppet minst 2 gånger i veckan. Efter någon månad kunde vi dock konstatera att vi inte hade en såpass stor kundkrets att detta gick. Arbetet med marknadsföring och försöka bli ett stabilt utskott samt få igenkänning hos studenterna har varit det jag sett som det främsta arbetet under hösten. Detta tycker jag vi lyckats med vilket har gett goda förutsättningar inför 2015, vi har även hittat en balans på antal events vilket i slutet av året gjorde att det var bra uppslutning på folk när vi hade öppet. Även arbetet med inköp av mat och alkohol var något som delades mellan ordförande och vice men som nu har fått en egen ansvarig i vårt utskott. Emma Sprigg Vice Ordförande C.A.P.S. HT-14

10 Ordförande Idrottsutskottet Under året har det inte skett några större förändringar i idrottsutskottet, vi har jobbat med att fortsätta med de rutiner som lades under verksamhetsåret Dessa rutiner var att varje vecka hålla ett löparpass, ett innebandypass och ett fotbollspass. Intresset för att medverka på dessa pass har varit högt och medlemmar har varit nöjda med de tider och dagar passen har legat på. Det blev även ett försök till att utöka till ett pass till per vecka där medlemmarna skulle få göra olika saker varje vecka. Detta pass blev inte lyckat och lades ned efter ca en månad. Idrottsutskottet försökte även anordna en kampsportsträning men fick läggas ned på grund av ett för lågt deltagarantal. Under året har utvecklingen av de grunder som lades under verksamhetsår 2013 fortsatt. Utskottet har fått ta mer och mer ansvar under året för att lätta på arbetsbördan för ordförande i idrottsutskottet. Joakim Svedberg Ekholm Ordförande för Idrottsutskottet 2014 Ordförande Näringslivsutskottet Period 1 (VT-14) Första halvan av 2014 satte jag upp samma mål som tidigare, nämligen att bibehålla en god kontakt med våra samarbetsparters och skapat en kontaktyta mellan dem och våra medlemmar. Mitt första åtagande för perioden var att förhandla fram ett avtal med en ny samarbetspartner för vårterminens nollning, nämligen Jusek. Samarbetet blev lyckat och öppnade upp möjligheten för ett fortsatt samarbete. Nytt avtal slöts även med LRF Konsult. Utöver det arrangerades ett flertal studentkvällar med våra samarbetspartners. Under min avslutande period låg fokus på att göra en så bra överlämning till Emma Wallstersson som möjligt. Övergången gick mycket smidigt då Emma tidigt visat stort intresse för rollen som ordförande för näringslivsutskottet. Peter Ek Ordförande Näringslivsutskottet VT-14

11 Precis som Peter hade jag som mål att bevara en god relation med våra samarbetspartners för att kunna ge våra medlemmar möjligheten att skapa kontakter med näringslivet. Höstterminen började med nollning där stadsvandring och välkomstpåsar till de nya studenterna låg i fokus. Vissa av våra samarbetspartners kontor besöktes av de nya studenterna för att tidigt introduceras till företagen.även under andra halvan av 2014 arrangerades ett antal student och casekvällar som blev väldigt lyckade. Det var många medlemmar som ville delta vilket var mycket uppskattat bland våra samarbetsparters. Som Adam Dahlin beskrev var det dags att beställa nya väskor under hösten. Jag fick återuppta kontakten med våra samarbetspartners som Peter tidigare haft under våren för att fastställa vilka som ville synas på våra väskor samt att det var rätt format på loggorna. Emma Wallstersson Ordförande Näringslivsutskottet HT-14 Ordförande Utbildningsutskottet Under verksamhetsåret 2014 tillsattes jag efter årsstämman och inledde min period som utbildningsordförande med att sätta upp mål som jag ville uppnå med mitt arbete. Mål som jag under min tid är glad över att ha uppfyllt. Våren startade med SM i ekonomi kick-off i Stockholm ordnad av SERO tillsammans med före detta ordförande för utbildning i KarlEkon, efter denna kick-off började planeringen för SM i Ekonomi. I mars hölls deltävlingen på Karlstad universitet som jag och min projektgrupp arrangerade. Vi hade sammanlagt 5 lag tävlande och en bankett på GT kontoret i stan arrangerades på kvällen med prisutdelning med prispengar, blommor och middag. Hela deltävlingen blev mycket lyckad och huvudsponsorerna, de tävlande och jag själv var mycket nöjda. Varje månad hela VT-14 och HT-14 planerade jag tillsammans med programledaren ett program-möte med ekonomistudenter från olika terminer för att diskutera olika utbildningen och de olika terminernas kurser och hur de upplevde dem. Genom programmötena fick utbildningsutskottet bland annat igenom förbättringar i Företagsekonomi 2 (Termin 4) som det har varit problem med under flera terminer, spred en bredare information om utlandsstudier för civilekonomerna, förbättrade interaktionen med lärarstaben och utbildningsutskottet och införde en önskan om att skriva uppsatsen på endast hela sista terminen istället för att dela upp den på de två sista terminerna, vilket implementerades år Min största utmaning var att verkligen informera och få utbildningsutskottet mer synligt för studenterna. Detta var inte så framgångsrikt min första period VT-14 då jag hade problem med att få ihop studenter till programmöten och att arrangera sig att gå med i utbildningsutskottet. Men min andra period HT-

12 14 blev så mycket bättre. I och med att jag tillsammans med andra i styrelsen i KarlEkon redan under de första veckorna gick ut till de nya studenternas föreläsningar och informerade och om KarlEkon och att engagemang är så roligt och givande, så fick jag i och med det två studenter som ville engagera sig i utbildningsutskottet samt en annan student i och med att hon varit med på ett program-möte. Så tillslut fick jag studenter att arrangera sig i utbildningsutskottet. Under min period som utbildningsordförande har jag även varit aktiv i programrådet för Karlstad handels högskola som student representant. Mitt år som utbildningsutskott har varit mer givande än vad jag någonsin hade kunnat ana och jag har i och med alla SERO konferenser träffat många drivna studenter som har inspirerat mig. Men inte minst har mitt arbete med KarlEkons styrelse givit mig allra mest, att få jobba med alla de personerna i KarlEkons styrelse har varit otroligt givande och roligt och jag är stolt över det samarbete och det vi har åstadkommit tillsammans under Lisa Lindell Ordförande för utbildningsutskottet 2014 Ordförande Marknadsföringsutskottet Året började med att beställa visitkort till dåvarande ordförande Elin Karlsson. Under våren användes närvaro på sociala medier som strategi för att få fram nya medlemmar. Kort togs på den nya styrelsen och karlekon.com uppdaterades. Facebook, Twitter och Instagram användes för att uppmärksamma speciella händelser, så som företagssittningar, studiecirklar, overallförsäljning etc. Flygblad och affischer, med information om KarlEkon, dess verksamhet och hur man blir medlem, trycktes inför vårstämman och lämnades på borden i biblioteket, Gläntan och Cafe selma. Vid stora events, exempelvis studentsittningar som näringslivsutskottet ordnar i samarbete med företag, har evenemang med inbjudan skapats på facebook där studenter och Rumpan Bars vänner har bjudits in ifall de varit studerande vid KAU. Detta har kombinerats med affischer som har hängt på KarlEkons tavla. Biljettdesignen till overallsittningen uppdaterades i Photoshop på förfrågan av Sanne Dahlgren. Nya styrelsetröjor beställdes inför hösten i form av vit piké med karlekon logotyp på bröstet. Allt som allt ett mycket roligt och givande år med KarlEkon. Det finns goda förutsättningar till att fortsätta expandera närvaron på sociala medier och marknadsföra KarlEkon. Adnan Omeragic Ordförande för Marknadsföringsutskottet 2014

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

Övergripande information om år 2012

Övergripande information om år 2012 Inledning Enligt Gavlecons stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året. Den efterträdande styrelsen påbörjar

Läs mer

Årsmöteshandling 2012

Årsmöteshandling 2012 Årsmöteshandling 2012 Dagordning för årsmöte Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Datum: 2012-02-27 Tid: 12:00 Plats: Ekonomihögskolan, Ny209K Ärende Föredragande Beslut/Åtgärd 1. Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse Verksamhetsberättelse för Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening Verksamhetsåret 2014-2015 1 Kommentar till verksamhetsberättelsens utformning Lunds Universitets Politska och Ekonomiska Förenings

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Datatekniksektionen 1995

Datatekniksektionen 1995 Verksamhetsberättelse Datatekniksektionen Lunds Tekniska Högskola Resumé D-sektionen Om du funderar på att gå miste om verksamhetsberättelsen för att den är för lång vill jag här kort sammanfatta året:

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer