FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: Tid: Studenter inom sektionens utbildningsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde"

Transkript

1 Vinterstämma

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: Plats: A117 Tid: Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Anna Karlsson 2. Val av ordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Godkännande av föredragningslista 6. Adjungeringar 7. Stämmans stadgeenliga utlysande Anna Karlsson Beslut 8. Fastställande av verksamhetsberättelse 2014 A Carl-Johan Granqvist 9. Fastställande av resultaträkning 2014 B Tony Karlberg 10. Rapport från revisorerna C Anna Karlsson 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014 Carl-Johan Granqvist 12. Fastställande av verksamhetsplan 2015 D Anna Karlsson 13. Fastställande av budget 2015 E Saga Dannborg 14. Val av valberedning 2015 Anna Karlsson Diskussion 15. Övriga frågor 16. Nästa möte Mötets avslutande

3 BILAGA A Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsåret började, precis som tidigare år, med en nollning av de nya studenterna. Trots att det inte läggs lika mycket krut på vårterminens nollning som höstterminens ville vi ändå introducera de nya studenterna till vilket skedde via en sektionskväll där vi bjöd de nya studenterna på middag och lekar. Varje år anordnas SM i Ekonomi, en nationell tävling där varje lärosäte representeras av tre deltagare. Varje universitet som önskar delta har i uppdrag att skicka ett lag som bestäms via en deltävling på respektive lärosäte. Redan i januari påbörjades arbetet inför SM i Ekonomi, vars deltävling ägde rum i början på mars. Deltävlingen hade tidigare aldrig haft så många sökande som i år. Dagen började med att samtliga lag skrev en tenta, och under kommande kväll hölls ett event i Vattenfallssalen där det vinnande laget av deltävlingen presenterades. Tack vare ett stort engagemang från alla delaktiga gick tävlingen smidigt till och många fick upp ögonen för. I samma veva som deltävlingen till SM i Ekonomi, ägde den årliga arbetsmarknadsdagen EKAR rum där företag som Handelsbanken, Grant Thornton och Swedbank var på plats. Eventet bjöd på föreläsningar, bland annat om privatekonomi från Günther Mårder, sparekonom på Nordnet. EKAR är ett relativt nytt event och växer för varje år som går, och årets EKAR var inget undantag. Vi lyckades attrahera fler företag än förra årets och förhoppningsvis är det en trend som fortsätter. Höstterminen började med nollningen av de nya studenterna och för att fånga in så många som möjligt bad vi Phösarna marknadsföra oss lite. En liten effekt som hade stor påverkan på vårt första intryck. Många nya studenter fick ett hum om vilka vi var. Vi fortsatte marknadsföra oss och började med öppna styrelsemöten styrelsemöten där alla som var intresserade fick sitta med på mötet och lyssna. Under höstterminen introducerade vi även Ekonomfrukost, ett nystartat event där vi bjöd kårmedlemmar på frukost. Uppslutningen kunde givetvis varit bättre, men förhoppningsvis är det ett event som också tar fart så småningom. Nära verksamhetsårets slut anordnades Börsrådet, ett årligt event där de fyra storbankerna Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB, presenterade sina köp/sälj rekommendationer. Kort därefter var det dags för den spektakulära L.U.S.S.E-sittningen, vars uppslutning aldrig varit bättre. Med ett stort engagemang från EK6 kan vi konstatera att sittningen var ett väldigt lyckat evenemang. Kvällen bjöd på trerättersmiddag och en rad underhållningsmoment. Utöver att ha försökt förbättra och utöka våra nuvarande event har samarbetet mellan och Luleå Studentkår förbättrats markant efter en viss omstrukturering i Luleå Studentkår. Att en kårstyrelse uppstått där varje sektion har en representant har

4 resulterat i en mer integrerad verksamhet. I och med detta hoppas vi att samarbetet mellan och övriga sektioner ständigt förbättras. har även jobbat på den nya hemsidan, fått nya tröjor till både styrelsen och till EK6 och åkt på konferenser och diverse resursdagar runt om i landet. har även under årets gång förnyat avtalet med sina huvudsponsorer och försökt locka nya. Man ser en positiv trend i s arbete och hoppas att den håller i sig i många år framöver. Erik Malmberg Ordförande 2014

5 BILAGA B

6

7

8 BILAGA C Revisionsberättelse 2014 Jag har i egenskap av Luleå Studentkårs internrevisor fått i uppdrag av i Luleå att granska verksamhetsåret Jag har kontrollerat s balans- och resultatrapport och inte stött på några frågetecken. Det ser ut som att styrelsen har skött sina uppdrag. EKAR 14 var lyckat, mer medlemmar och styrelsen har lyckades få fler ekonomer att intressera sig för SM i Ekonomi. Jag instämmer att relationen mellan Luleå Studentkår och har blivit bättre, vilket är en glädjande sak. Jag uppfattar att s ordförande har gjort ett bra jobb att representera Ekonomisektionen i Luleå Studentkårs styrelse och hoppas att den nya ordförden kommer att hålla samma kvalité. Jag ser inga problem med hur har styrts och yttrar här med ansvarsfrihet för s styrelse 14. Anthoni Turunen Internrevisor, Luleå Studentkår Revisionsberättelse 2014 För verksamhetsåret 2014 har styrelsens handlingar samt upprättad redovisning granskats. Styrelsen ansvarar för sektionens förvaltning och bokföring och det är mitt ansvar som extern revisor att bedöma tillförlitlighet i styrelsens förvaltning och bokföring. Detta i enighet med god revisionssed, sektionens stadgar och gällande lagar. Vid granskning av ekonomisektionens räkenskaper för tiden har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Det kvarstående värdet på bank har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Robert Filipsson Extern revisor,

9 BILAGA D Verksamhetsplan 2015 Under verksamhetsåret 2015 ser vi i styrelsen fram emot att driva framåt. Vi kommer att utveckla, vi vill bland annat öka vårt medlemsantal och vår omsättning. För att göra detta är det viktigt att vi är relevanta för studenterna och våra medlemmar. Nedan redogör vi för våra planer, utefter våra ansvarsområden. Ordförande I min roll som ordförande ska jag driva styrelsen och dess arbete framåt. Som ansvarig för styrelsen är det viktigt att jag har en nära dialog med styrelseledamöterna och att jag finns som stöd i deras arbete. Under året kommer vi att möta utmaningar, och det är mitt ansvar att vi är förberedda och hanterar dessa utmaningar på bästa sätt. Individuella möten med styrelsemedlemmarna kommer att hållas kontinuerligt för att säkerställa att jag som ordförande kan hjälpa och stötta dem till största grad. Det är viktigt att vi är attraktiva för studenterna och detta är något som jag tillsammans med styrelsen kommer att fokusera mycket på. Under 2015 vill jag att vårt medlemsantal ska öka, att medvetenheten om ska förbättras, samt att vi är relevanta för våra medlemmar. Jag vill även upprätthålla en god relation med Luleå Studentkår som vi är en del av, detta kommer främst ske genom kontakt med ledningsgrupp och ordförande i Luleå Studentkår. Jag kommer även att arbeta för att bibehålla den goda relation som har med S.E.R.O (Sveriges ekonomföreningars riksorganisation). Jag hoppas att kunna utveckla tillsammans med styrelsen under detta verksamhetsår, och ser fram emot att börja arbetet. Anna Karlsson Ordförande Vice ordförande Som Vice ordförande kommer jag fortsätta mitt arbete att stötta ordförande i hennes arbete. Jag kommer även vid behov ta på mig rollen som ordförande så att både styrelsen samt s arbete ska kunna fortskrida i den takt som behövs. Utöver detta kommer jag i största möjliga mån delta på sektionens alla möten, stämmor och konferenser. Jag kommer tillsammans med ordförande att förbereda styrelsen för dessa event och göra mitt bästa för att de ska bli så bra som möjligt.

10 Sedermera kommer jag vara ansvarig för deltävlingen i SM i Ekonomi. Mitt mål är att utveckla och bygga vidare på föregående års arbete och öka antalet deltagare samt det generella intresset för tävlingen. Jag kommer även arbeta med att se till att den studiesociala miljön är i så god skick som möjligt genom posten som Studieskyddsombud för att våra medlemmar ska trivas så bra som möjligt. Förutom detta kommer jag arbeta för att styrka och vårda våra relationer med S.E.R.O., Luleå Studentkår och de resterande sektionerna under Luleå Studentkår. Carl-Johan Granqvist Vice ordförande Ekonomiansvarig I rollen som ekonomiansvarig har jag det övergripande ansvaret för sektionens ekonomi. Jag ska fördela och hushålla med de medel som finns på bästa möjliga sätt. Under året kommer jag ge styrelsen en inblick i ekonomin genom att ha budgetuppföljningar kontinuerligt och om vår ekonomiska situation. I mitt arbete ingår det att sköta den löpande bokföringen, skicka fakturor och göra betalningar. Jag kommer tillsammans med ordförande lägga en budget för verksamhetsåret 2015 som ska presenteras på vinterstämman för sektionens medlemmar. Jag ska sträva efter att tillsammans med min styrelse öka omsättningen för verksamhetsåret Jag kommer förnya kontoplanen i bokföringsprogrammet så att det blir lättare för nästa års styrelse att göra budgetuppföljningar. Förutom mitt eget ansvarsområde kommer jag att se till att uppnå s mål, engagera mig i de arbeten som skall göras och hjälpa andra styrelsemedlemmar med deras arbete. Under året kommer jag finnas som ett stöd för resten av styrelsen när det gäller ekonomiska frågor. Jag kommer hjälpa dem med ekonomiska uppföljningar av event och göra mitt bästa för att de ska ha så god inblick i ekonomin som möjligt. I slutet av verksamhetsåret kommer jag att upprätta ett bokslut och tillgodose den externa revisorn med bokföringsmaterialet. Jag kommer även att arbeta för att göra en smidig överlämning till min efterträdare. Jag kommer ge denna en arbetsbeskrivning och hjälpa till med eventuella problem. Saga Dannborg Ekonomiansvarig

11 Arbetsmarknadsansvarig I min roll som Arbetsmarknadsansvarig för verksamhetsåret 2015, kommer jag att arbeta för att bibehålla och stärka kontakten mellan näringslivet och studenterna. För att stärka kontakten kommer jag och mitt utskott lägga störst fokus på arbetsmarknadsmässan EKAR, ett event som är stående för var år. Den del som behöver utvecklas är kontinuiteten av kontakt med företag och studenter. För att skapa denna kontakt är tanken att anordna en föreläsning/workshop med fokus på var inriktning som finns för ekonomerna och fastighetsmäklarna, det vill säga: nationalekonomi, redovisning, marknadsföring och fastighetsmäkleri. Utöver dessa event strävar jag efter att anordna en Excelkurs, där alla medlemmar och studenter är välkomna. Arbetsmarknadsutskottet kommer att fortsätta att arbeta för att bibehålla en god kontakt med de sponsorer som finns i dagsläget. Där event som gynnar dem och studenterna ska vara i fokus. Som utvecklingsområde kommer jag att sträva efter att ingå ett nytt sponsoravtal med en mäklarbyrå, vilket inte finns i dagsläget. För att utöka och förbättra EKAR kommer jag att inför nästkommande verksamhetsår att förbereda företag i god tid när mässan för 2016 kommer att äga rum. Framförhållning är av stor vikt när det kommer till att rekrytera företag till medverkan på mässa, något som vi fått erfara då vi ofta haft kort framförhållning. Jag kommer att involvera mitt utskott i det arbete som görs, där deras delaktighet och tankar ska bidra till att vi ständigt tänker nytt och ser till vad studenterna efterfrågar. Genom att bidra till en god kontakt med näringslivet, där Luleå Tekniska Universitets studenter ges ett stort kontaktnät och inspiration från näringslivet, är ett medlemskap i mycket värdefullt. Frida Emesten Rahm Arbetsmarknadsansvarig Finansansvarig och vice arbetsmarknadsansvarig I mitt åtagande som finansansvarig samt vice näringslivsanvarig för verksamhetsåret 2015 så ska jag sträva efter att upprätthålla en kontinuerlig kontakt mellan Unga Aktiesparare i Luleå och. Det för att vi tillsammans ska kunna främja och utveckla intresset för aktier hos studenter och således ta vara på varandras kunskaper och idéer. Vidare är tanken att det också ska ske ett fortlöpande arbete i planering av framtida föreläsningar med börsrelaterad anknytning.

12 Börsrådet är ett event som sker under hösten tillsammans med representanter från bankerna. Tanken är att det i ett tidigt stadium ska föras en dialog mellan mig och representanter för bankerna om när eventet ska hållas och om dess upplägg. Utöver det ska jag försöka fånga in studenter som inte har tidigare kunskap om aktier till eventet samt försöka utveckla dialogen mellan åhörare och de representanter från bankerna som närvarar. Det ska ske genom en strukturerad planering och att jag som ansvarig är väl förberedd och inläst på de aktier och områden som ska framföras. Jag är även vice arbetsmarknadsansvarig, vilket innebär att jag också kommer ta del av de ansvarsområden som vår arbetsmarknadsansvarig har och hjälpa till genom att avlasta och bistå på olika sätt. Framförallt vill jag kunna hjälpa till vid de större eventen och när det kommer till att stärka samarbetet mellan näringslivet och. Min ambition är att utskottet ska vara delaktigt i både planering och genomförande. Vi ska vara lyhörda och engagera oss för att öka intresset kring aktier samt stärka kunskaperna om desamma hos studenter. Gustav Sollerud Finansansvarig och vice arbetsmarknadsansvarig Utbildningsbevakarna Under vårt verksamhetsår 2015 kommer vi att jobba för att bibehålla och förbättra kvaliteten på de olika programmen under på, från kurs- till programnivå. För att nå detta mål kommer vi fortsätta att jobba aktivt med programråden och rekrytera nya representanter samt att ha ett nära samarbete med de respektive utbildningsledarna. Vi kommer fortsätta arbeta efter de grunder som lades under verksamhetsåret 2014, fokus för 2015 kommer ligga på utvecklingen av ett externt programråd. Syftet med de externa programråden är att tillhandahålla feedback från näringslivet om utveckling av vår utbildning, detta kommer gynna kvaliteten på programmen. Utveckling av föreläsningsstugor är även något som vi kommer att arbeta med detta verksamhetsår. Vi kommer undersöka möjligheterna att vidga utbudet av föreläsningsstugor till att täcka fler kurser för att nå ut till fler studenter. Syftet med detta är att bibehålla de äldre studenternas intresse och skapa intresse hos de nya studenterna. Ett annat mål är att fortsätta samarbetet med utbildningsutskottet för att öka kvaliteten på processen vid tentamenstillfälle. Vi kommer även att arbeta för hålla en god kontakt med Luleå Studentkår och de andra sektionerna för att stärka samarbetet när det gäller utbildningsbevakning.

13 Lovisa Gullberg Utbildningsbevakare Civilekonom och Ekonomi kandidat Sofia Hennig Utbildningsbevakare Internationell ekonomi och Internationell affärsverksamhet, master Ola Olsson Possfelt Utbildningsbevakare Fastighetsmäklare Studiesocialt ansvarig Som studiesocialt ansvarig och ordförande i s studiesociala utskott, Ek6, kommer jag verksamhetsåret 2015 att tillsammans med utskottet se till sektionsmedlemmarnas samt övriga studenters intressen för att skapa en så minnesvärd studietid som möjligt. Min roll är att leda utskottets arbete och säkerställa att vår verksamhet genomsyras av s och Luleå Studentkårs värderingar. Under mitt verksamhetsår hoppas jag med utskottets hjälp kunna göra de studiesociala evenemangen ännu attraktivare och mer originella och därmed höja legitimiteten ytterligare för Ek6 och. Jag ser fram emot att börja bygga på den grund som har lagts för Ek6 utskottet kommer eventuellt att behöva utökas för att vi ska kunna jobba med större projekt parallellt med de studiesociala evenemangen så att frekvensen av dessa inte påverkas negativt. Min önskan är att de som engagerar sig i Ek6 kommer att utvecklas och lära sig sådant som de kan ha nytta av senare i arbetslivet. Målet är även att de ska ha kul under tiden de är aktiva i utskottet! Utöver våra årliga evenemang såsom sittningar och NolleP önskar jag anordna en upptaktsdag under höstterminen då styrelsen och utskotten får möjlighet att presentera sig för de nya ekonomistudenterna. Jag hoppas även kunna påbörja arbetet med en sektionslokal under mitt verksamhetsår. När det kommer till det administrativa för utskottet strävar jag efter att göra klart utskottspolicyn, skriva postbeskrivningar, skriva ett ordentligt överlämningsdokument samt att göra en mall för ett intyg till de utskottsaktiva. Karin Isacsson Studiesocialt ansvarig

14 Informationsansvarig Under verksamhetsåret 2015 kommer jag tillsammans med mitt utskott arbeta med att öka medvetenheten om dels och även våra evenemang. Jag kommer jobba mycket med att lyfta fram det nystartade instagramkontot då det blir enklare för medlemmar att få en inblick och förståelse för vad vi gör. Jag kommer att visa medlemmar hur organisationen ser ut, årsplanering av evenemang samt att få en förståelse av fördelen av att vara kårmedlem. Därför ska jag arbeta för att kårpremieringen ska fortsätta på ett tydligt sätt och därigenom få medlemsantalet att öka. Jag anser att NolleP kommer vara vår största chans att få in fler medlemmar så mycket krut kommer att läggas under just den perioden. Jag kommer att arbeta tillsammans med mitt utskott och använda mig av deras kompetenser för att sprida s varumärke. Tillsammans med mitt utskott kommer jag även att ordna Ekonomfrukostar vilket jag tror våra medlemmar uppskattar. Mina mål är att öka antalet medlemmar, följare på Facebook och Instagram, fler sökanden till och öka medvetenheten bland studenterna samtidigt som jag stärker vårt varumärke. Erik Åström Informationsansvarig

15 BILAGA E Resultatbudget 2015 Kostnader Intäkter Summa - Summa + Huvudsponsorer Sponsor Civilekonomerna Sponsor Handelsbanken Sponsor Grant Thornton Övriga intäkter Sektionsbidrag SERO medlemsintäkt 7000 Övrig sponsring Ek6 Intäkter aktiviteter Kostnad aktiviteter LUSSE Sponsring Tim Foster 3000 Biljettintäkter Kostnader LUSSE Vårsittning Biljettintäkter Kostnader Vårsittning Nolle-P Kostnader Nolle-P Marknadsföring Ekonomfrukost sponsring Tim Foster Marknadsföring Marknadsföring Rekrytering 500 Ekonomfrukost

16 Utbildningsbevakning Sponsring fika Föreläsningsstuga 2000 Sponsring Tim Foster Lön Föreläsningsstuga 6000 Fika 6000 Övrigt till Föreläsningsstuga 1000 EKAR Intäkt Företag EKAR Sponsring Tim Foster Sponsring Föreläsning EKAR Sponsring Lunchmackor EKAR Kostnad EKAR Föreläsning EKAR Lunchmackor EKAR Ekonomväskan Sponsring Tim Foster Kostnad ekonomväskan Finansansvarig Yrke Ekonom intäkt 5000 Kostnad 6000 Börsrådet Sponsring Tim Foster 5000 Intäkt Banker 3000 Kostnad Börsrådet 6500 SM i Ekonomi deltävling Sponsring Tim Foster Kostnader deltävling Konferens Kontaktmanna Resebidrag SERO 9600 Resor Övriga kostnader 500 Anmälningsavgift

17 Konferens SM i Ekonomi Resebidrag SERO 9600 Resor Övriga kostnader 500 Anmälningsavgift 7200 Megakonferensen Resebidrag SERO 9600 Resor Övriga kostnader 500 Anmälningsavgift Resursdagar Kostnad Resebidrag SERO Övriga kostnader SERO Medlemskostnad Stämmor Överlämning Utskrifter Kontorsmaterial Aktivitet sektionsaktiva Bankkostnad Arbetskläder Valberedning Teambuilding Oförutsedda kostnader Nya evenemang Summa

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Studenter inom sektionens utbildningsområde

Studenter inom sektionens utbildningsområde FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-02-12 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Erik

Läs mer

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2013-02-21 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina

Läs mer

Handlingar Årsstämma. 2014-11-25. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma. 2014-11-25. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2014-11-25. i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller via distansöverbryggande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-05-06. Tid: 18.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-05-06. Tid: 18.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vårstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-05-06 Plats: C305 Tid: 18.00 Mötestyp: Vårstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

ordförande Ann-Sofie Isaksson

ordförande Ann-Sofie Isaksson ordförande Ann-Sofie Isaksson Allmänt Som ordförande för Ekonomsektionen verksamhetsåret 2012 kommer jag se till att sektionen framstår som en attraktiv arbetsplats, att alla våra studenter kommer i kontakt

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia Mötesprotokoll Vårstämma 2015 Datum och tid: 2015-05-06 klockan 18:00 Plats: C305 Mötestyp: Vårstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Anna Karlsson Ebba Jadelind Ola Olsson

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 1. Mötet öppnas. 2. Mötet behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkännes. 4. Marcus Lindqvist väljs till mötesordörande. 5. Andreas Olsson väljs till protokollförare.

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för sektionsstyrelsen BeEkIng vid ITS

Verksamhetsberättelse 2013 för sektionsstyrelsen BeEkIng vid ITS Verksamhetsberättelse 2013 för sektionsstyrelsen BeEkIng vid ITS Denna verksamhetsberättelse avser perioden januari till december 2013 för BeEkIng, sektionen för Beteendevetare, Ekonomer och Ingenjörer.

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

1. KONSTITUTIONELLA STADGAR ORGANISATION SEKTIONSSTÄMMA SEKTIONSSTYRELSEN VALBEREDNING... 13

1. KONSTITUTIONELLA STADGAR ORGANISATION SEKTIONSSTÄMMA SEKTIONSSTYRELSEN VALBEREDNING... 13 Sektionsstadga 2 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR... 4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR... 4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION... 4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Josefine Johansson Datum 2015-12- 12 Senast uppdaterad 2016-10- 23 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet

Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet 1 Föreningen 1.1 Miljövetarsektionen, nedan kallad MiP-sektionen, är en ideell studentorganisation. 1.2 MiP-sektionen har organisationsnumret:

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2013-02-13 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Onsdag 9/10 2013 Gröjersalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 18.00 23.00.1 Mötets öppnande. Kristian kull förklarade mötet öppnat klockan 18:28..2

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-02-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Calle Arkelid Emil

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Värd för Riksmötet PULS Personalvetartbildningen i Linköpings Sektions Innehåll Styrelsen hälsar välkomna... 3! Information inför helgen... 4! Boende... 4! Övrig info...

Läs mer

Propositionangående antagande av nya stadgar

Propositionangående antagande av nya stadgar Propositionangående antagande av nya stadgar Bakgrund: Styrelsen har under året som gått vid ett flertal tillfällen rådfrågat stadgarna i olika situationer. Ibland har stadgarna varit till hjälp, men många

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Dagordning Datum: 2016-02-29 Plats: Frödingssalen Tid: 18:00 Årsmöte Läsk 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna Mötet förklaras öppnat

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Studenter inom sektionens utbildningsområde

Studenter inom sektionens utbildningsområde Årsstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2015-11-04 Plats: E633 Tid: 12.00 till 18.00 Mötestyp: Årsstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Handlingar Årsstämma Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2012-12-06. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 16/10 2014 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarar mötet öppnat kl.17.29..2

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer