Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04"

Transkript

1 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson Emelie Krusing Marielle Lashley Carl-Johan Granqvist Ola Olsson Possfelt Erik Åström Sofia Hennig Lovisa Gullberg Jonas Berglund Robert Filipsson Fredrik Gellin Isak Ström Malcolm Thorburn Sara Rosencrantz Therese Lindbäck Clifford Härstedt Magdalena Hägge Isak Utsi Anna Karlsson Gustav Sollerud Frida Emesten Rahm Saga Dannborg Robin Westermark Viktor Magnusson Niklas Andersson Tony Karlberg Jim Andersson Thom Gustafsson Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia 1. Mötets öppnande Anna Karlsson öppnade mötet. 2. Val av ordförande Isak Utsi föreslogs. Välja Isak Utsi till mötesordförande.

2 3. Val av sekreterare Jonas Berglund föreslogs. Välja Jonas Berglund till mötessekreterare. 4. Val av justerare tillika rösträknare Emelie Krusing och Thom Gustafsson föreslogs. Välja Emelie Krusing och Thom Gustafsson till justerare tillika rösträknare. 5. Godkännande av föredragningslista Tillägg av punkt 6. Fastställande av röstlängd föreslogs. Godkänna föredragningslistan med dessa ändringar. 6. Fastställande av röstlängd Närvarande med innehavande kårmedlemskap: 28 röstberättigade. Totalt 30 närvarande. Justering av röstlängd innan punkt 15. Val av valberedning. 27 röstberättigade. Totalt 29 närvarande. 7. Adjungeringar Adjungera in: Robert Filipsson och Isak Utsi. De har yttranderätt. 8. Stämmans stadgeenliga utlysande Stämmans datum offentliggjordes på Facebook den 27:e januari. Handlingarna offentliggjordes 15 dagar innan stämman. Detta i enlighet med stadgarna. Detta stämmer överens.

3 Beslut 9. Fastställande av verksamhetsberättelse 2014 Carl-Johan Granqvist presenterar Bilaga A och sammanfattar vad som hänt och gjorts under verksamhetsåret Fastställa verksamhetsberättelse Fastställande av resultaträkning 2014 Tony Karlberg presenterar Bilaga B och förklarar 2014 års resultaträkning. Fastställa resultaträkning Rapport från revisorerna Carl-Johan Granqvist och Robert Filipsson presenterar Bilaga C. Godkänna rapporterna från revisorerna och lägga de till handlingarna. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014 Carl-Johan Granqvist vädjar om att ge styrelsen ansvarsfrihet eftersom de gjort ett bra jobb. Ge styrelsen för 2014 ansvarsfrihet. 13. Fastställande av verksamhetsplan 2015 s styrelse presenterar Bilaga D och specificerar planerna för Fastställa verksamhetsplan Fastställande av budget 2015 Saga Dannborg presenterar Bilaga E och förklarar hur budgeten är uppbyggd, med beräkningar från tidigare år. Fastställa budget för verksamhetsåret Val av valberedning 2015 Viktor Magnusson nominerad. Ebba Jadelind nominerad.

4 Fredrik Gellin nominerad. Votering genom acklamation. Välja Viktor Magnusson, Ebba Jadelind och Fredrik Gellin till valberedare för Viktor Magnusson nominerad till sammankallande för valberedningen Välja Viktor Magnusson till sammankallande för valberedningen Diskussion 16. Övriga frågor Carl-Johan informerar om att vid nästa stämma kommer en ny Vice Ordförande att väljas in. Anna påpekar att det är kul att folk kommer till stämman. Isak informerar om kårfullmäktige den 11:e mars i Piteå. Det är 31 ledamöter som är garanterade resa dit från Luleå, av totalt 55 platser. Det finns med andra ord plats för intresserade. Carl-Johan informerar om att presidiet till kårfullmätige har lediga platser. 17. Nästa möte Ordförande kallar till nästa stämma. 18. Mötets avslutande Isak Utsi förklarar mötet avslutat. Isak Utsi Mötets Ordförande

5 Jonas Berglund Mötets Sekreterare Emelie Krusing Mötets Justerare tillika rösträknare Thom Gustafsson Mötets Justerare tillika rösträknare

6 BILAGA A Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsåret började, precis som tidigare år, med en nollning av de nya studenterna. Trots att det inte läggs lika mycket krut på vårterminens nollning som höstterminens ville vi ändå introducera de nya studenterna till vilket skedde via en sektionskväll där vi bjöd de nya studenterna på middag och lekar. Varje år anordnas SM i Ekonomi, en nationell tävling där varje lärosäte representeras av tre deltagare. Varje universitet som önskar delta har i uppdrag att skicka ett lag som bestäms via en deltävling på respektive lärosäte. Redan i januari påbörjades arbetet inför SM i Ekonomi, vars deltävling ägde rum i början på mars. Deltävlingen hade tidigare aldrig haft så många sökande som i år. Dagen började med att samtliga lag skrev en tenta, och under kommande kväll hölls ett event i Vattenfallssalen där det vinnande laget av deltävlingen presenterades. Tack vare ett stort engagemang från alla delaktiga gick tävlingen smidigt till och många fick upp ögonen för. I samma veva som deltävlingen till SM i Ekonomi, ägde den årliga arbetsmarknadsdagen EKAR rum där företag som Handelsbanken, Grant Thornton och Swedbank var på plats. Eventet bjöd på föreläsningar, bland annat om privatekonomi från Günther Mårder, sparekonom på Nordnet. EKAR är ett relativt nytt event och växer för varje år som går, och årets EKAR var inget undantag. Vi lyckades attrahera fler företag än förra årets och förhoppningsvis är det en trend som fortsätter. Höstterminen började med nollningen av de nya studenterna och för att fånga in så många som möjligt bad vi Phösarna marknadsföra oss lite. En liten effekt som hade stor påverkan på vårt första intryck. Många nya studenter fick ett hum om vilka vi var. Vi fortsatte marknadsföra oss och började med öppna styrelsemöten styrelsemöten där alla som var intresserade fick sitta med på mötet och lyssna. Under höstterminen introducerade vi även Ekonomfrukost, ett nystartat event där vi bjöd kårmedlemmar på frukost. Uppslutningen kunde givetvis varit bättre, men förhoppningsvis är det ett event som också tar fart så småningom. Nära verksamhetsårets slut anordnades Börsrådet, ett årligt event där de fyra storbankerna Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB, presenterade sina köp/sälj rekommendationer. Kort därefter var det dags för den spektakulära L.U.S.S.E-sittningen, vars uppslutning aldrig varit bättre. Med ett stort engagemang från EK6 kan vi konstatera att sittningen var ett väldigt lyckat evenemang. Kvällen bjöd på trerättersmiddag och en rad underhållningsmoment. Utöver att ha försökt förbättra och utöka våra nuvarande event har samarbetet mellan och Luleå Studentkår förbättrats markant efter en viss omstrukturering i Luleå Studentkår. Att en kårstyrelse uppstått där varje sektion har en representant har

7 resulterat i en mer integrerad verksamhet. I och med detta hoppas vi att samarbetet mellan och övriga sektioner ständigt förbättras. har även jobbat på den nya hemsidan, fått nya tröjor till både styrelsen och till EK6 och åkt på konferenser och diverse resursdagar runt om i landet. har även under årets gång förnyat avtalet med sina huvudsponsorer och försökt locka nya. Man ser en positiv trend i s arbete och hoppas att den håller i sig i många år framöver. Erik Malmberg Ordförande 2014

8 Bilaga B

9

10

11 BILAGA C Revisionsberättelse 2014 Jag har i egenskap av Luleå Studentkårs internrevisor fått i uppdrag av i Luleå att granska verksamhetsåret Jag har kontrollerat s balans- och resultatrapport och inte stött på några frågetecken. Det ser ut som att styrelsen har skött sina uppdrag. EKAR 14 var lyckat, mer medlemmar och styrelsen har lyckades få fler ekonomer att intressera sig för SM i Ekonomi. Jag instämmer att relationen mellan Luleå Studentkår och har blivit bättre, vilket är en glädjande sak. Jag uppfattar att s ordförande har gjort ett bra jobb att representera Ekonomisektionen i Luleå Studentkårs styrelse och hoppas att den nya ordförden kommer att hålla samma kvalité. Jag ser inga problem med hur har styrts och yttrar här med ansvarsfrihet för s styrelse 14. Anthoni Turunen Internrevisor, Luleå Studentkår Revisionsberättelse 2014 För verksamhetsåret 2014 har styrelsens handlingar samt upprättad redovisning granskats. Styrelsen ansvarar för sektionens förvaltning och bokföring och det är mitt ansvar som extern revisor att bedöma tillförlitlighet i styrelsens förvaltning och bokföring. Detta i enighet med god revisionssed, sektionens stadgar och gällande lagar. Vid granskning av ekonomisektionens räkenskaper för tiden har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Det kvarstående värdet på bank har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Robert Filipsson Extern revisor,

12 BILAGA D Verksamhetsplan 2015 Under verksamhetsåret 2015 ser vi i styrelsen fram emot att driva framåt. Vi kommer att utveckla, vi vill bland annat öka vårt medlemsantal och vår omsättning. För att göra detta är det viktigt att vi är relevanta för studenterna och våra medlemmar. Nedan redogör vi för våra planer, utefter våra ansvarsområden. Ordförande I min roll som ordförande ska jag driva styrelsen och dess arbete framåt. Som ansvarig för styrelsen är det viktigt att jag har en nära dialog med styrelseledamöterna och att jag finns som stöd i deras arbete. Under året kommer vi att möta utmaningar, och det är mitt ansvar att vi är förberedda och hanterar dessa utmaningar på bästa sätt. Individuella möten med styrelsemedlemmarna kommer att hållas kontinuerligt för att säkerställa att jag som ordförande kan hjälpa och stötta dem till största grad. Det är viktigt att vi är attraktiva för studenterna och detta är något som jag tillsammans med styrelsen kommer att fokusera mycket på. Under 2015 vill jag att vårt medlemsantal ska öka, att medvetenheten om ska förbättras, samt att vi är relevanta för våra medlemmar. Jag vill även upprätthålla en god relation med Luleå Studentkår som vi är en del av, detta kommer främst ske genom kontakt med ledningsgrupp och ordförande i Luleå Studentkår. Jag kommer även att arbeta för att bibehålla den goda relation som har med S.E.R.O (Sveriges ekonomföreningars riksorganisation). Jag hoppas att kunna utveckla tillsammans med styrelsen under detta verksamhetsår, och ser fram emot att börja arbetet. Anna Karlsson Ordförande Vice ordförande Som Vice ordförande kommer jag fortsätta mitt arbete att stötta ordförande i hennes arbete. Jag kommer även vid behov ta på mig rollen som ordförande så att både styrelsen samt s arbete ska kunna fortskrida i den takt som behövs. Utöver detta kommer jag i största möjliga mån delta på sektionens alla möten, stämmor och konferenser. Jag kommer tillsammans med ordförande att förbereda styrelsen för dessa event och göra mitt bästa för att de ska bli så bra som möjligt.

13 Sedermera kommer jag vara ansvarig för deltävlingen i SM i Ekonomi. Mitt mål är att utveckla och bygga vidare på föregående års arbete och öka antalet deltagare samt det generella intresset för tävlingen. Jag kommer även arbeta med att se till att den studiesociala miljön är i så god skick som möjligt genom posten som Studieskyddsombud för att våra medlemmar ska trivas så bra som möjligt. Förutom detta kommer jag arbeta för att styrka och vårda våra relationer med S.E.R.O., Luleå Studentkår och de resterande sektionerna under Luleå Studentkår. Carl-Johan Granqvist Vice ordförande Ekonomiansvarig I rollen som ekonomiansvarig har jag det övergripande ansvaret för sektionens ekonomi. Jag ska fördela och hushålla med de medel som finns på bästa möjliga sätt. Under året kommer jag ge styrelsen en inblick i ekonomin genom att ha budgetuppföljningar kontinuerligt och om vår ekonomiska situation. I mitt arbete ingår det att sköta den löpande bokföringen, skicka fakturor och göra betalningar. Jag kommer tillsammans med ordförande lägga en budget för verksamhetsåret 2015 som ska presenteras på vinterstämman för sektionens medlemmar. Jag ska sträva efter att tillsammans med min styrelse öka omsättningen för verksamhetsåret Jag kommer förnya kontoplanen i bokföringsprogrammet så att det blir lättare för nästa års styrelse att göra budgetuppföljningar. Förutom mitt eget ansvarsområde kommer jag att se till att uppnå s mål, engagera mig i de arbeten som skall göras och hjälpa andra styrelsemedlemmar med deras arbete. Under året kommer jag finnas som ett stöd för resten av styrelsen när det gäller ekonomiska frågor. Jag kommer hjälpa dem med ekonomiska uppföljningar av event och göra mitt bästa för att de ska ha så god inblick i ekonomin som möjligt. I slutet av verksamhetsåret kommer jag att upprätta ett bokslut och tillgodose den externa revisorn med bokföringsmaterialet. Jag kommer även att arbeta för att göra en smidig överlämning till min efterträdare. Jag kommer ge denna en arbetsbeskrivning och hjälpa till med eventuella problem.

14 Saga Dannborg Ekonomiansvarig Arbetsmarknadsansvarig I min roll som Arbetsmarknadsansvarig för verksamhetsåret 2015, kommer jag att arbeta för att bibehålla och stärka kontakten mellan näringslivet och studenterna. För att stärka kontakten kommer jag och mitt utskott lägga störst fokus på arbetsmarknadsmässan EKAR, ett event som är stående för var år. Den del som behöver utvecklas är kontinuiteten av kontakt med företag och studenter. För att skapa denna kontakt är tanken att anordna en föreläsning/workshop med fokus på var inriktning som finns för ekonomerna och fastighetsmäklarna, det vill säga: nationalekonomi, redovisning, marknadsföring och fastighetsmäkleri. Utöver dessa event strävar jag efter att anordna en Excelkurs, där alla medlemmar och studenter är välkomna. Arbetsmarknadsutskottet kommer att fortsätta att arbeta för att bibehålla en god kontakt med de sponsorer som finns i dagsläget. Där event som gynnar dem och studenterna ska vara i fokus. Som utvecklingsområde kommer jag att sträva efter att ingå ett nytt sponsoravtal med en mäklarbyrå, vilket inte finns i dagsläget. För att utöka och förbättra EKAR kommer jag att inför nästkommande verksamhetsår att förbereda företag i god tid när mässan för 2016 kommer att äga rum. Framförhållning är av stor vikt när det kommer till att rekrytera företag till medverkan på mässa, något som vi fått erfara då vi ofta haft kort framförhållning. Jag kommer att involvera mitt utskott i det arbete som görs, där deras delaktighet och tankar ska bidra till att vi ständigt tänker nytt och ser till vad studenterna efterfrågar. Genom att bidra till en god kontakt med näringslivet, där Luleå Tekniska Universitets studenter ges ett stort kontaktnät och inspiration från näringslivet, är ett medlemskap i mycket värdefullt. Frida Emesten Rahm Arbetsmarknadsansvarig Finansansvarig och vice arbetsmarknadsansvarig I mitt åtagande som finansansvarig samt vice näringslivsanvarig för verksamhetsåret 2015 så ska jag sträva efter att upprätthålla en kontinuerlig kontakt mellan Unga Aktiesparare i Luleå och. Det för att vi tillsammans ska kunna främja och utveckla intresset för aktier hos studenter och således ta vara på varandras kunskaper och idéer. Vidare är tanken att det också ska ske ett fortlöpande arbete i planering av framtida föreläsningar med börsrelaterad anknytning.

15 Börsrådet är ett event som sker under hösten tillsammans med representanter från bankerna. Tanken är att det i ett tidigt stadium ska föras en dialog mellan mig och representanter för bankerna om när eventet ska hållas och om dess upplägg. Utöver det ska jag försöka fånga in studenter som inte har tidigare kunskap om aktier till eventet samt försöka utveckla dialogen mellan åhörare och de representanter från bankerna som närvarar. Det ska ske genom en strukturerad planering och att jag som ansvarig är väl förberedd och inläst på de aktier och områden som ska framföras. Jag är även vice arbetsmarknadsansvarig, vilket innebär att jag också kommer ta del av de ansvarsområden som vår arbetsmarknadsansvarig har och hjälpa till genom att avlasta och bistå på olika sätt. Framförallt vill jag kunna hjälpa till vid de större eventen och när det kommer till att stärka samarbetet mellan näringslivet och. Min ambition är att utskottet ska vara delaktigt i både planering och genomförande. Vi ska vara lyhörda och engagera oss för att öka intresset kring aktier samt stärka kunskaperna om desamma hos studenter. Gustav Sollerud Finansansvarig och vice arbetsmarknadsansvarig Utbildningsbevakarna Under vårt verksamhetsår 2015 kommer vi att jobba för att bibehålla och förbättra kvaliteten på de olika programmen under på, från kurs- till programnivå. För att nå detta mål kommer vi fortsätta att jobba aktivt med programråden och rekrytera nya representanter samt att ha ett nära samarbete med de respektive utbildningsledarna. Vi kommer fortsätta arbeta efter de grunder som lades under verksamhetsåret 2014, fokus för 2015 kommer ligga på utvecklingen av ett externt programråd. Syftet med de externa programråden är att tillhandahålla feedback från näringslivet om utveckling av vår utbildning, detta kommer gynna kvaliteten på programmen. Utveckling av föreläsningsstugor är även något som vi kommer att arbeta med detta verksamhetsår. Vi kommer undersöka möjligheterna att vidga utbudet av föreläsningsstugor till att täcka fler kurser för att nå ut till fler studenter. Syftet med detta är att bibehålla de äldre studenternas intresse och skapa intresse hos de nya studenterna. Ett annat mål är att fortsätta samarbetet med utbildningsutskottet för att öka kvaliteten på processen vid tentamenstillfälle. Vi kommer även att arbeta för hålla en god kontakt med Luleå Studentkår och de andra sektionerna för att stärka samarbetet när det gäller utbildningsbevakning.

16 Lovisa Gullberg Utbildningsbevakare Civilekonom och Ekonomi kandidat Sofia Hennig Utbildningsbevakare Internationell ekonomi och Internationell affärsverksamhet, master Ola Olsson Possfelt Utbildningsbevakare Fastighetsmäklare Studiesocialt ansvarig Som studiesocialt ansvarig och ordförande i s studiesociala utskott, Ek6, kommer jag verksamhetsåret 2015 att tillsammans med utskottet se till sektionsmedlemmarnas samt övriga studenters intressen för att skapa en så minnesvärd studietid som möjligt. Min roll är att leda utskottets arbete och säkerställa att vår verksamhet genomsyras av s och Luleå Studentkårs värderingar. Under mitt verksamhetsår hoppas jag med utskottets hjälp kunna göra de studiesociala evenemangen ännu attraktivare och mer originella och därmed höja legitimiteten ytterligare för Ek6 och. Jag ser fram emot att börja bygga på den grund som har lagts för Ek6 utskottet kommer eventuellt att behöva utökas för att vi ska kunna jobba med större projekt parallellt med de studiesociala evenemangen så att frekvensen av dessa inte påverkas negativt. Min önskan är att de som engagerar sig i Ek6 kommer att utvecklas och lära sig sådant som de kan ha nytta av senare i arbetslivet. Målet är även att de ska ha kul under tiden de är aktiva i utskottet! Utöver våra årliga evenemang såsom sittningar och NolleP önskar jag anordna en upptaktsdag under höstterminen då styrelsen och utskotten får möjlighet att presentera sig för de nya ekonomistudenterna. Jag hoppas även kunna påbörja arbetet med en sektionslokal under mitt verksamhetsår. När det kommer till det administrativa för utskottet strävar jag efter att göra klart utskottspolicyn, skriva postbeskrivningar, skriva ett ordentligt överlämningsdokument samt att göra en mall för ett intyg till de utskottsaktiva. Karin Isacsson Studiesocialt ansvarig Informationsansvarig Under verksamhetsåret 2015 kommer jag tillsammans med mitt utskott arbeta med att öka medvetenheten om dels och även våra evenemang.

17 Jag kommer jobba mycket med att lyfta fram det nystartade instagramkontot då det blir enklare för medlemmar att få en inblick och förståelse för vad vi gör. Jag kommer att visa medlemmar hur organisationen ser ut, årsplanering av evenemang samt att få en förståelse av fördelen av att vara kårmedlem. Därför ska jag arbeta för att kårpremieringen ska fortsätta på ett tydligt sätt och därigenom få medlemsantalet att öka. Jag anser att NolleP kommer vara vår största chans att få in fler medlemmar så mycket krut kommer att läggas under just den perioden. Jag kommer att arbeta tillsammans med mitt utskott och använda mig av deras kompetenser för att sprida s varumärke. Tillsammans med mitt utskott kommer jag även att ordna Ekonomfrukostar vilket jag tror våra medlemmar uppskattar. Mina mål är att öka antalet medlemmar, följare på Facebook och Instagram, fler sökanden till och öka medvetenheten bland studenterna samtidigt som jag stärker vårt varumärke. Erik Åström Informationsansvarig

18 Bilaga E Resultatbudget 2015 Kostnader Intäkter Summa - Summa + Huvudsponsorer Sponsor Civilekonomerna Sponsor Handelsbanken Sponsor Grant Thornton Övriga intäkter Sektionsbidrag SERO medlemsintäkt 7000 Övrig sponsring Ek6 Intäkter aktiviteter Kostnad aktiviteter LUSSE Sponsring Tim Foster 3000 Biljettintäkter Kostnader LUSSE Vårsittning Biljettintäkter Kostnader Vårsittning Nolle-P Kostnader Nolle-P Marknadsföring Ekonomfrukost sponsring Tim Foster Marknadsföring Marknadsföring Rekrytering 500 Ekonomfrukost

19 Utbildningsbevakning Sponsring fika Föreläsningsstuga 2000 Sponsring Tim Foster Lön Föreläsningsstuga 6000 Fika 6000 Övrigt till Föreläsningsstuga 1000 EKAR Intäkt Företag EKAR Sponsring Tim Foster Kostnad EKAR Ekonomväskan Sponsring Tim Foster Kostnad ekonomväskan Finansansvarig Yrke Ekonom intäkt 5000 Kostnad Börsrådet Sponsring Tim Foster 5000 Intäkt Banker 3000 Kostnad Börsrådet 6500 SM i Ekonomi deltävling Sponsring Tim Foster Kostnader deltävling Konferens Kontaktmanna Resebidrag SERO 9600 Resor Övriga kostnader 500 Anmälningsavgift Konferens SM i Ekonomi Resebidrag SERO 9600 Resor Övriga kostnader 500 Anmälningsavgift

20 Megakonferensen Resebidrag SERO 9600 Resor Övriga kostnader 500 Anmälningsavgift Resursdagar Kostnad Resebidrag SERO Övriga kostnader SERO Medlemskostnad Stämmor Överlämning Utskrifter Kontorsmaterial Aktivitet sektionsaktiva Bankkostnad Arbetskläder Valberedning Teambuilding Oförutsedda kostnader Nya evenemang Summa

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Årsmöteshandling 2012

Årsmöteshandling 2012 Årsmöteshandling 2012 Dagordning för årsmöte Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Datum: 2012-02-27 Tid: 12:00 Plats: Ekonomihögskolan, Ny209K Ärende Föredragande Beslut/Åtgärd 1. Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Övergripande information om år 2012

Övergripande information om år 2012 Inledning Enligt Gavlecons stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året. Den efterträdande styrelsen påbörjar

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer