Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04"

Transkript

1 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson Emelie Krusing Marielle Lashley Carl-Johan Granqvist Ola Olsson Possfelt Erik Åström Sofia Hennig Lovisa Gullberg Jonas Berglund Robert Filipsson Fredrik Gellin Isak Ström Malcolm Thorburn Sara Rosencrantz Therese Lindbäck Clifford Härstedt Magdalena Hägge Isak Utsi Anna Karlsson Gustav Sollerud Frida Emesten Rahm Saga Dannborg Robin Westermark Viktor Magnusson Niklas Andersson Tony Karlberg Jim Andersson Thom Gustafsson Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia 1. Mötets öppnande Anna Karlsson öppnade mötet. 2. Val av ordförande Isak Utsi föreslogs. Välja Isak Utsi till mötesordförande.

2 3. Val av sekreterare Jonas Berglund föreslogs. Välja Jonas Berglund till mötessekreterare. 4. Val av justerare tillika rösträknare Emelie Krusing och Thom Gustafsson föreslogs. Välja Emelie Krusing och Thom Gustafsson till justerare tillika rösträknare. 5. Godkännande av föredragningslista Tillägg av punkt 6. Fastställande av röstlängd föreslogs. Godkänna föredragningslistan med dessa ändringar. 6. Fastställande av röstlängd Närvarande med innehavande kårmedlemskap: 28 röstberättigade. Totalt 30 närvarande. Justering av röstlängd innan punkt 15. Val av valberedning. 27 röstberättigade. Totalt 29 närvarande. 7. Adjungeringar Adjungera in: Robert Filipsson och Isak Utsi. De har yttranderätt. 8. Stämmans stadgeenliga utlysande Stämmans datum offentliggjordes på Facebook den 27:e januari. Handlingarna offentliggjordes 15 dagar innan stämman. Detta i enlighet med stadgarna. Detta stämmer överens.

3 Beslut 9. Fastställande av verksamhetsberättelse 2014 Carl-Johan Granqvist presenterar Bilaga A och sammanfattar vad som hänt och gjorts under verksamhetsåret Fastställa verksamhetsberättelse Fastställande av resultaträkning 2014 Tony Karlberg presenterar Bilaga B och förklarar 2014 års resultaträkning. Fastställa resultaträkning Rapport från revisorerna Carl-Johan Granqvist och Robert Filipsson presenterar Bilaga C. Godkänna rapporterna från revisorerna och lägga de till handlingarna. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014 Carl-Johan Granqvist vädjar om att ge styrelsen ansvarsfrihet eftersom de gjort ett bra jobb. Ge styrelsen för 2014 ansvarsfrihet. 13. Fastställande av verksamhetsplan 2015 s styrelse presenterar Bilaga D och specificerar planerna för Fastställa verksamhetsplan Fastställande av budget 2015 Saga Dannborg presenterar Bilaga E och förklarar hur budgeten är uppbyggd, med beräkningar från tidigare år. Fastställa budget för verksamhetsåret Val av valberedning 2015 Viktor Magnusson nominerad. Ebba Jadelind nominerad.

4 Fredrik Gellin nominerad. Votering genom acklamation. Välja Viktor Magnusson, Ebba Jadelind och Fredrik Gellin till valberedare för Viktor Magnusson nominerad till sammankallande för valberedningen Välja Viktor Magnusson till sammankallande för valberedningen Diskussion 16. Övriga frågor Carl-Johan informerar om att vid nästa stämma kommer en ny Vice Ordförande att väljas in. Anna påpekar att det är kul att folk kommer till stämman. Isak informerar om kårfullmäktige den 11:e mars i Piteå. Det är 31 ledamöter som är garanterade resa dit från Luleå, av totalt 55 platser. Det finns med andra ord plats för intresserade. Carl-Johan informerar om att presidiet till kårfullmätige har lediga platser. 17. Nästa möte Ordförande kallar till nästa stämma. 18. Mötets avslutande Isak Utsi förklarar mötet avslutat. Isak Utsi Mötets Ordförande

5 Jonas Berglund Mötets Sekreterare Emelie Krusing Mötets Justerare tillika rösträknare Thom Gustafsson Mötets Justerare tillika rösträknare

6 BILAGA A Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsåret började, precis som tidigare år, med en nollning av de nya studenterna. Trots att det inte läggs lika mycket krut på vårterminens nollning som höstterminens ville vi ändå introducera de nya studenterna till vilket skedde via en sektionskväll där vi bjöd de nya studenterna på middag och lekar. Varje år anordnas SM i Ekonomi, en nationell tävling där varje lärosäte representeras av tre deltagare. Varje universitet som önskar delta har i uppdrag att skicka ett lag som bestäms via en deltävling på respektive lärosäte. Redan i januari påbörjades arbetet inför SM i Ekonomi, vars deltävling ägde rum i början på mars. Deltävlingen hade tidigare aldrig haft så många sökande som i år. Dagen började med att samtliga lag skrev en tenta, och under kommande kväll hölls ett event i Vattenfallssalen där det vinnande laget av deltävlingen presenterades. Tack vare ett stort engagemang från alla delaktiga gick tävlingen smidigt till och många fick upp ögonen för. I samma veva som deltävlingen till SM i Ekonomi, ägde den årliga arbetsmarknadsdagen EKAR rum där företag som Handelsbanken, Grant Thornton och Swedbank var på plats. Eventet bjöd på föreläsningar, bland annat om privatekonomi från Günther Mårder, sparekonom på Nordnet. EKAR är ett relativt nytt event och växer för varje år som går, och årets EKAR var inget undantag. Vi lyckades attrahera fler företag än förra årets och förhoppningsvis är det en trend som fortsätter. Höstterminen började med nollningen av de nya studenterna och för att fånga in så många som möjligt bad vi Phösarna marknadsföra oss lite. En liten effekt som hade stor påverkan på vårt första intryck. Många nya studenter fick ett hum om vilka vi var. Vi fortsatte marknadsföra oss och började med öppna styrelsemöten styrelsemöten där alla som var intresserade fick sitta med på mötet och lyssna. Under höstterminen introducerade vi även Ekonomfrukost, ett nystartat event där vi bjöd kårmedlemmar på frukost. Uppslutningen kunde givetvis varit bättre, men förhoppningsvis är det ett event som också tar fart så småningom. Nära verksamhetsårets slut anordnades Börsrådet, ett årligt event där de fyra storbankerna Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB, presenterade sina köp/sälj rekommendationer. Kort därefter var det dags för den spektakulära L.U.S.S.E-sittningen, vars uppslutning aldrig varit bättre. Med ett stort engagemang från EK6 kan vi konstatera att sittningen var ett väldigt lyckat evenemang. Kvällen bjöd på trerättersmiddag och en rad underhållningsmoment. Utöver att ha försökt förbättra och utöka våra nuvarande event har samarbetet mellan och Luleå Studentkår förbättrats markant efter en viss omstrukturering i Luleå Studentkår. Att en kårstyrelse uppstått där varje sektion har en representant har

7 resulterat i en mer integrerad verksamhet. I och med detta hoppas vi att samarbetet mellan och övriga sektioner ständigt förbättras. har även jobbat på den nya hemsidan, fått nya tröjor till både styrelsen och till EK6 och åkt på konferenser och diverse resursdagar runt om i landet. har även under årets gång förnyat avtalet med sina huvudsponsorer och försökt locka nya. Man ser en positiv trend i s arbete och hoppas att den håller i sig i många år framöver. Erik Malmberg Ordförande 2014

8 Bilaga B

9

10

11 BILAGA C Revisionsberättelse 2014 Jag har i egenskap av Luleå Studentkårs internrevisor fått i uppdrag av i Luleå att granska verksamhetsåret Jag har kontrollerat s balans- och resultatrapport och inte stött på några frågetecken. Det ser ut som att styrelsen har skött sina uppdrag. EKAR 14 var lyckat, mer medlemmar och styrelsen har lyckades få fler ekonomer att intressera sig för SM i Ekonomi. Jag instämmer att relationen mellan Luleå Studentkår och har blivit bättre, vilket är en glädjande sak. Jag uppfattar att s ordförande har gjort ett bra jobb att representera Ekonomisektionen i Luleå Studentkårs styrelse och hoppas att den nya ordförden kommer att hålla samma kvalité. Jag ser inga problem med hur har styrts och yttrar här med ansvarsfrihet för s styrelse 14. Anthoni Turunen Internrevisor, Luleå Studentkår Revisionsberättelse 2014 För verksamhetsåret 2014 har styrelsens handlingar samt upprättad redovisning granskats. Styrelsen ansvarar för sektionens förvaltning och bokföring och det är mitt ansvar som extern revisor att bedöma tillförlitlighet i styrelsens förvaltning och bokföring. Detta i enighet med god revisionssed, sektionens stadgar och gällande lagar. Vid granskning av ekonomisektionens räkenskaper för tiden har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Det kvarstående värdet på bank har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Robert Filipsson Extern revisor,

12 BILAGA D Verksamhetsplan 2015 Under verksamhetsåret 2015 ser vi i styrelsen fram emot att driva framåt. Vi kommer att utveckla, vi vill bland annat öka vårt medlemsantal och vår omsättning. För att göra detta är det viktigt att vi är relevanta för studenterna och våra medlemmar. Nedan redogör vi för våra planer, utefter våra ansvarsområden. Ordförande I min roll som ordförande ska jag driva styrelsen och dess arbete framåt. Som ansvarig för styrelsen är det viktigt att jag har en nära dialog med styrelseledamöterna och att jag finns som stöd i deras arbete. Under året kommer vi att möta utmaningar, och det är mitt ansvar att vi är förberedda och hanterar dessa utmaningar på bästa sätt. Individuella möten med styrelsemedlemmarna kommer att hållas kontinuerligt för att säkerställa att jag som ordförande kan hjälpa och stötta dem till största grad. Det är viktigt att vi är attraktiva för studenterna och detta är något som jag tillsammans med styrelsen kommer att fokusera mycket på. Under 2015 vill jag att vårt medlemsantal ska öka, att medvetenheten om ska förbättras, samt att vi är relevanta för våra medlemmar. Jag vill även upprätthålla en god relation med Luleå Studentkår som vi är en del av, detta kommer främst ske genom kontakt med ledningsgrupp och ordförande i Luleå Studentkår. Jag kommer även att arbeta för att bibehålla den goda relation som har med S.E.R.O (Sveriges ekonomföreningars riksorganisation). Jag hoppas att kunna utveckla tillsammans med styrelsen under detta verksamhetsår, och ser fram emot att börja arbetet. Anna Karlsson Ordförande Vice ordförande Som Vice ordförande kommer jag fortsätta mitt arbete att stötta ordförande i hennes arbete. Jag kommer även vid behov ta på mig rollen som ordförande så att både styrelsen samt s arbete ska kunna fortskrida i den takt som behövs. Utöver detta kommer jag i största möjliga mån delta på sektionens alla möten, stämmor och konferenser. Jag kommer tillsammans med ordförande att förbereda styrelsen för dessa event och göra mitt bästa för att de ska bli så bra som möjligt.

13 Sedermera kommer jag vara ansvarig för deltävlingen i SM i Ekonomi. Mitt mål är att utveckla och bygga vidare på föregående års arbete och öka antalet deltagare samt det generella intresset för tävlingen. Jag kommer även arbeta med att se till att den studiesociala miljön är i så god skick som möjligt genom posten som Studieskyddsombud för att våra medlemmar ska trivas så bra som möjligt. Förutom detta kommer jag arbeta för att styrka och vårda våra relationer med S.E.R.O., Luleå Studentkår och de resterande sektionerna under Luleå Studentkår. Carl-Johan Granqvist Vice ordförande Ekonomiansvarig I rollen som ekonomiansvarig har jag det övergripande ansvaret för sektionens ekonomi. Jag ska fördela och hushålla med de medel som finns på bästa möjliga sätt. Under året kommer jag ge styrelsen en inblick i ekonomin genom att ha budgetuppföljningar kontinuerligt och om vår ekonomiska situation. I mitt arbete ingår det att sköta den löpande bokföringen, skicka fakturor och göra betalningar. Jag kommer tillsammans med ordförande lägga en budget för verksamhetsåret 2015 som ska presenteras på vinterstämman för sektionens medlemmar. Jag ska sträva efter att tillsammans med min styrelse öka omsättningen för verksamhetsåret Jag kommer förnya kontoplanen i bokföringsprogrammet så att det blir lättare för nästa års styrelse att göra budgetuppföljningar. Förutom mitt eget ansvarsområde kommer jag att se till att uppnå s mål, engagera mig i de arbeten som skall göras och hjälpa andra styrelsemedlemmar med deras arbete. Under året kommer jag finnas som ett stöd för resten av styrelsen när det gäller ekonomiska frågor. Jag kommer hjälpa dem med ekonomiska uppföljningar av event och göra mitt bästa för att de ska ha så god inblick i ekonomin som möjligt. I slutet av verksamhetsåret kommer jag att upprätta ett bokslut och tillgodose den externa revisorn med bokföringsmaterialet. Jag kommer även att arbeta för att göra en smidig överlämning till min efterträdare. Jag kommer ge denna en arbetsbeskrivning och hjälpa till med eventuella problem.

14 Saga Dannborg Ekonomiansvarig Arbetsmarknadsansvarig I min roll som Arbetsmarknadsansvarig för verksamhetsåret 2015, kommer jag att arbeta för att bibehålla och stärka kontakten mellan näringslivet och studenterna. För att stärka kontakten kommer jag och mitt utskott lägga störst fokus på arbetsmarknadsmässan EKAR, ett event som är stående för var år. Den del som behöver utvecklas är kontinuiteten av kontakt med företag och studenter. För att skapa denna kontakt är tanken att anordna en föreläsning/workshop med fokus på var inriktning som finns för ekonomerna och fastighetsmäklarna, det vill säga: nationalekonomi, redovisning, marknadsföring och fastighetsmäkleri. Utöver dessa event strävar jag efter att anordna en Excelkurs, där alla medlemmar och studenter är välkomna. Arbetsmarknadsutskottet kommer att fortsätta att arbeta för att bibehålla en god kontakt med de sponsorer som finns i dagsläget. Där event som gynnar dem och studenterna ska vara i fokus. Som utvecklingsområde kommer jag att sträva efter att ingå ett nytt sponsoravtal med en mäklarbyrå, vilket inte finns i dagsläget. För att utöka och förbättra EKAR kommer jag att inför nästkommande verksamhetsår att förbereda företag i god tid när mässan för 2016 kommer att äga rum. Framförhållning är av stor vikt när det kommer till att rekrytera företag till medverkan på mässa, något som vi fått erfara då vi ofta haft kort framförhållning. Jag kommer att involvera mitt utskott i det arbete som görs, där deras delaktighet och tankar ska bidra till att vi ständigt tänker nytt och ser till vad studenterna efterfrågar. Genom att bidra till en god kontakt med näringslivet, där Luleå Tekniska Universitets studenter ges ett stort kontaktnät och inspiration från näringslivet, är ett medlemskap i mycket värdefullt. Frida Emesten Rahm Arbetsmarknadsansvarig Finansansvarig och vice arbetsmarknadsansvarig I mitt åtagande som finansansvarig samt vice näringslivsanvarig för verksamhetsåret 2015 så ska jag sträva efter att upprätthålla en kontinuerlig kontakt mellan Unga Aktiesparare i Luleå och. Det för att vi tillsammans ska kunna främja och utveckla intresset för aktier hos studenter och således ta vara på varandras kunskaper och idéer. Vidare är tanken att det också ska ske ett fortlöpande arbete i planering av framtida föreläsningar med börsrelaterad anknytning.

15 Börsrådet är ett event som sker under hösten tillsammans med representanter från bankerna. Tanken är att det i ett tidigt stadium ska föras en dialog mellan mig och representanter för bankerna om när eventet ska hållas och om dess upplägg. Utöver det ska jag försöka fånga in studenter som inte har tidigare kunskap om aktier till eventet samt försöka utveckla dialogen mellan åhörare och de representanter från bankerna som närvarar. Det ska ske genom en strukturerad planering och att jag som ansvarig är väl förberedd och inläst på de aktier och områden som ska framföras. Jag är även vice arbetsmarknadsansvarig, vilket innebär att jag också kommer ta del av de ansvarsområden som vår arbetsmarknadsansvarig har och hjälpa till genom att avlasta och bistå på olika sätt. Framförallt vill jag kunna hjälpa till vid de större eventen och när det kommer till att stärka samarbetet mellan näringslivet och. Min ambition är att utskottet ska vara delaktigt i både planering och genomförande. Vi ska vara lyhörda och engagera oss för att öka intresset kring aktier samt stärka kunskaperna om desamma hos studenter. Gustav Sollerud Finansansvarig och vice arbetsmarknadsansvarig Utbildningsbevakarna Under vårt verksamhetsår 2015 kommer vi att jobba för att bibehålla och förbättra kvaliteten på de olika programmen under på, från kurs- till programnivå. För att nå detta mål kommer vi fortsätta att jobba aktivt med programråden och rekrytera nya representanter samt att ha ett nära samarbete med de respektive utbildningsledarna. Vi kommer fortsätta arbeta efter de grunder som lades under verksamhetsåret 2014, fokus för 2015 kommer ligga på utvecklingen av ett externt programråd. Syftet med de externa programråden är att tillhandahålla feedback från näringslivet om utveckling av vår utbildning, detta kommer gynna kvaliteten på programmen. Utveckling av föreläsningsstugor är även något som vi kommer att arbeta med detta verksamhetsår. Vi kommer undersöka möjligheterna att vidga utbudet av föreläsningsstugor till att täcka fler kurser för att nå ut till fler studenter. Syftet med detta är att bibehålla de äldre studenternas intresse och skapa intresse hos de nya studenterna. Ett annat mål är att fortsätta samarbetet med utbildningsutskottet för att öka kvaliteten på processen vid tentamenstillfälle. Vi kommer även att arbeta för hålla en god kontakt med Luleå Studentkår och de andra sektionerna för att stärka samarbetet när det gäller utbildningsbevakning.

16 Lovisa Gullberg Utbildningsbevakare Civilekonom och Ekonomi kandidat Sofia Hennig Utbildningsbevakare Internationell ekonomi och Internationell affärsverksamhet, master Ola Olsson Possfelt Utbildningsbevakare Fastighetsmäklare Studiesocialt ansvarig Som studiesocialt ansvarig och ordförande i s studiesociala utskott, Ek6, kommer jag verksamhetsåret 2015 att tillsammans med utskottet se till sektionsmedlemmarnas samt övriga studenters intressen för att skapa en så minnesvärd studietid som möjligt. Min roll är att leda utskottets arbete och säkerställa att vår verksamhet genomsyras av s och Luleå Studentkårs värderingar. Under mitt verksamhetsår hoppas jag med utskottets hjälp kunna göra de studiesociala evenemangen ännu attraktivare och mer originella och därmed höja legitimiteten ytterligare för Ek6 och. Jag ser fram emot att börja bygga på den grund som har lagts för Ek6 utskottet kommer eventuellt att behöva utökas för att vi ska kunna jobba med större projekt parallellt med de studiesociala evenemangen så att frekvensen av dessa inte påverkas negativt. Min önskan är att de som engagerar sig i Ek6 kommer att utvecklas och lära sig sådant som de kan ha nytta av senare i arbetslivet. Målet är även att de ska ha kul under tiden de är aktiva i utskottet! Utöver våra årliga evenemang såsom sittningar och NolleP önskar jag anordna en upptaktsdag under höstterminen då styrelsen och utskotten får möjlighet att presentera sig för de nya ekonomistudenterna. Jag hoppas även kunna påbörja arbetet med en sektionslokal under mitt verksamhetsår. När det kommer till det administrativa för utskottet strävar jag efter att göra klart utskottspolicyn, skriva postbeskrivningar, skriva ett ordentligt överlämningsdokument samt att göra en mall för ett intyg till de utskottsaktiva. Karin Isacsson Studiesocialt ansvarig Informationsansvarig Under verksamhetsåret 2015 kommer jag tillsammans med mitt utskott arbeta med att öka medvetenheten om dels och även våra evenemang.

17 Jag kommer jobba mycket med att lyfta fram det nystartade instagramkontot då det blir enklare för medlemmar att få en inblick och förståelse för vad vi gör. Jag kommer att visa medlemmar hur organisationen ser ut, årsplanering av evenemang samt att få en förståelse av fördelen av att vara kårmedlem. Därför ska jag arbeta för att kårpremieringen ska fortsätta på ett tydligt sätt och därigenom få medlemsantalet att öka. Jag anser att NolleP kommer vara vår största chans att få in fler medlemmar så mycket krut kommer att läggas under just den perioden. Jag kommer att arbeta tillsammans med mitt utskott och använda mig av deras kompetenser för att sprida s varumärke. Tillsammans med mitt utskott kommer jag även att ordna Ekonomfrukostar vilket jag tror våra medlemmar uppskattar. Mina mål är att öka antalet medlemmar, följare på Facebook och Instagram, fler sökanden till och öka medvetenheten bland studenterna samtidigt som jag stärker vårt varumärke. Erik Åström Informationsansvarig

18 Bilaga E Resultatbudget 2015 Kostnader Intäkter Summa - Summa + Huvudsponsorer Sponsor Civilekonomerna Sponsor Handelsbanken Sponsor Grant Thornton Övriga intäkter Sektionsbidrag SERO medlemsintäkt 7000 Övrig sponsring Ek6 Intäkter aktiviteter Kostnad aktiviteter LUSSE Sponsring Tim Foster 3000 Biljettintäkter Kostnader LUSSE Vårsittning Biljettintäkter Kostnader Vårsittning Nolle-P Kostnader Nolle-P Marknadsföring Ekonomfrukost sponsring Tim Foster Marknadsföring Marknadsföring Rekrytering 500 Ekonomfrukost

19 Utbildningsbevakning Sponsring fika Föreläsningsstuga 2000 Sponsring Tim Foster Lön Föreläsningsstuga 6000 Fika 6000 Övrigt till Föreläsningsstuga 1000 EKAR Intäkt Företag EKAR Sponsring Tim Foster Kostnad EKAR Ekonomväskan Sponsring Tim Foster Kostnad ekonomväskan Finansansvarig Yrke Ekonom intäkt 5000 Kostnad Börsrådet Sponsring Tim Foster 5000 Intäkt Banker 3000 Kostnad Börsrådet 6500 SM i Ekonomi deltävling Sponsring Tim Foster Kostnader deltävling Konferens Kontaktmanna Resebidrag SERO 9600 Resor Övriga kostnader 500 Anmälningsavgift Konferens SM i Ekonomi Resebidrag SERO 9600 Resor Övriga kostnader 500 Anmälningsavgift

20 Megakonferensen Resebidrag SERO 9600 Resor Övriga kostnader 500 Anmälningsavgift Resursdagar Kostnad Resebidrag SERO Övriga kostnader SERO Medlemskostnad Stämmor Överlämning Utskrifter Kontorsmaterial Aktivitet sektionsaktiva Bankkostnad Arbetskläder Valberedning Teambuilding Oförutsedda kostnader Nya evenemang Summa

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

Studenter inom sektionens utbildningsområde

Studenter inom sektionens utbildningsområde FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-02-12 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Erik

Läs mer

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2013-02-21 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina

Läs mer

Handlingar Årsstämma. 2014-11-25. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma. 2014-11-25. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2014-11-25. i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller via distansöverbryggande

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Innehåll Sida 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 1.1 Namn och föreningsform........................ 1 1.2 Föreningens säte............................

Läs mer

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Gäller från och med 1 juli 2015. Dessa stadgar ersätter 2014 års stadgar. Fastställdes i första läsning vid årsmötet den 26 mars 2015, andra

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat.

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat. Årsmöte Göteborgs go-klubb 2015-02-04 Org. nummer: 802446-9499 Röstlängd: Tobias Eriksson Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Jonas Pensjö Närvarande utan rösträtt: Viktor Essle Eskil Varenius 1)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #1 Tisdag 8/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18:46..2 Val av sekreterare

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer