EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: Plats: LKAB/A117 Tid: Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina Petersson 2. Val av ordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Godkännande av föredragningslista 6. Adjungeringar 7. Stämmans stadgeenliga utlysande Carolina Petersson Beslut 8. Fastställande av resultaträkning Ann-Sofie Isaksson 9. Fastställande av verksamhetsberättelse 2 Ann-Sofie Isaksson 10. Rapport från Sakrevisor Linnea Jonsson 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Ann-Sofie Isaksson 12. Fastställande av verksamhetsplan Carolina Petersson 13. Fastställande av budget Anna Pettersson 14. Val av KF-ledarmöter Carolina Petersson Diskussion 15. Övriga frågor 16. Nästa möte 17. Mötets avslutande

2

3 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2012 Ekonomsektionen började 2012 med att åka på kick-off hos LKAB i Kiruna några dagar i januari. Där fick styrelsen lära känna varandra och skapa en plattfrom att bygga vidare på. LKAB sponsrade i början av året Ekonomsektionen med profilkläder så att styrelsen skulle kunna se enhetliga ut vid offentliga evenemang. Styrelsen planerade sitt strategiska arbete i hur vi ska öka antalet medlemmar i sektionen samt vara det självklara valet för ekonomstudenter vid vilka som helst frågor. Styrelsen jobbade aktivt under hela våren med att synas bland studenterna och vara ett ansikte utåt. Sprida vetskap och engagemang bland studenterna var ett av huvudmålen när vi började planeringen. Vi har arrangerat olika föreläsningar med bland annat PwC och Handelsbanken för att integrera studenterna med näringslivet. Vi har anordnat sittningar och andra sociala evenemang för att öka gemenskapen mellan alla ekonomer och fastighetsmäklare. Utbildningsbevakning har skett på ett exemplariskt sätt där utbildningsbevakarna har arbetat för att säkerställa kvaliteten på våra program aktivt under hela vårterminen. Vi har på ett strategiskt sätt spridit information om verksamheten och dess delar i syfte att stärka vårt varumärke och Ekonomsektionen som en attraktiv arbetsplats. Ett stort steg för Ekonomsektionen skedde då arbetsmarknads- och näringslivsutskottet anordnade Framtidskvällen, en arbetsmarknadsdag skräddarsydd för ekonomer och fastighetsmäklare. Vi hade tre föreläsare under eftermiddagen samt ett montertorg med 17 företag och en mingelmiddag. Det var ca 150 studenter som deltog under eftermiddagen, vilket betyder en deltagarökning med 200 % från föregående år. Ekonomsektionen har under våren deltagit på två konferenser arrangerade av S.E.R.O. Den första, Kontaktmanna, ägde rum i februari på Södertörns högskola där medarrangörer var Södertörns Förenade Ekonomer. I maj åkte styrelsen tillsammans med LTUs lag till SM i Ekonomi i Kalmar där medarrangörer var Kalmar ESS. LTU slutade på en sjunde plats, vilket vi såklart var väldigt nöjda med. Dessa konferenser bidrar till att Ekonomsektionen får träffa likasinnade studenter från 21 andra lärosäten i Sverige och utbyta tankar och idéer, inspireras av varandra och varandras prestationer och komma tillbaka till LTU med massor av energi att fortsätta styrelsearbetet. Ett kontrakt med en huvudsponsor, Civilekonomerna, förnyades under våren och vi ser fram emot ett fortsatt lyckat samarbete med dem.

4 I augusti började det många nya studenter och Ekonomsektionens sexmästeri Ek6 hade planerat aktiviteter för de nya studenterna under 1,5 vecka. Styrelsen och dess utskott var representerade på att flertal evenemang för att sprida vetskap om Ekonomsektionen och dess arbete och se till att ännu en gång vara det självklara alternativet för ekonom- och fastighetsmäklarstudenter vid frågor och funderingar. Ek6 gjorde ett fantastiskt jobb med att se till att allt gick enligt planerna under denna tid och hela styrelsen gjorde sitt yttersta för att de nya studenterna skulle känna sig välkomna. Ett kontrakt med an av våra huvudsponsorer, Handelsbanken, förnyades under augusti, där Ekonomsektionens arbetsmarknads- och näringslivsutskott stått för jobbet. Den traditionella ekonomväskan delades ut till de nya studenterna och en presentation av våra huvudsponsorer, Civilekonomerna, Handelsbanken och S.E.R.O. gjordes. Studenterna fick också en lite mer ingående presentation med vad Ekonomsektionen jobbar och hur allt arbete går till. Ekonomsektionen, Ek6, har under hösten haft ett samarbete med M6, där en fest utöver det vanliga planerades. Biljetter såldes och ett slutet sällskap gick tillsammans till en grotta i Mjölkuddsberget och festade. Ett lyckat evenemang som var väldigt uppskattat av våra medlemmar. Under hösten har Ekonomsektionen deltagit på ytterligare en konferens arrangerad av S.E.R.O. och Gavlecon i Gävle, Megakonferensen. Där fick Ekonomsektionen en vänförening, Esekon i Eskilstuna, att ha löpande kontakt med under åren för att utbyta arbetserfarenheter och idéer. Konferenserna under året har varit väldigt givande för hela styrelsen och en stor tillgång vid utveckling och prestation. Under hösten har arbetsmarknads- och näringslivsutskottet arrangerat föreläsningar med Unionen och Civilekonomerna. Finans utskottet arrangerade i december det årliga börsrådet, där börsmäklare från Handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea kom för att såga och rekommendera aktier. En uppföljning från föregående års börsråd gjordes och bankerna fick stå till svars för hur de hade tänkt vid sina val och varför aktierna hade gått som de gjort. Ett väldigt bra arrangerat evenemang för att sprida aktieintresse bland studenterna. Ann-Sofie Isaksson Ordförande

5 Bilaga 3 Ordförande Carolina Petersson Allmänt Som ordförande för Ekonomsektionen verksamhetsåret 2013 kommer jag se till att sektionen ses som ett bra val för framtiden men också en trygghet för studenterna. Jag kommer sträva efter att få studenter att knyta mer kontakter inom både näringslivet och skolan för att skapa sig ett stort nätverk för framtiden. För att nå ut till studenterna och visa att vi är en attraktiv sektion behöver vi synas mer utåt. Vi ska alltid ha i baktanken att vi representerar sektionen och försöka sprida den glädje och vision vi har. Jag vill att sektionen ska vara med på så många event och konferenser som erbjuds för att synas och engagera oss i möjligheterna som finns. På så sätt kan vi involvera oss i studentlivet tillräckligt för att kunna förmedla all information gentemot studenterna och bredda vårt nätverk. Styrelsen Jag tycker det är viktigt att styrelsen är enade med sina val och känner sig trygga med varandra. Jag kommer sträva efter att skapa en pålitlig grupp som gillar att bolla idéer med varandra. Varje styrelsemedlem ska få sin röst hörd och känna sig som en del av en stark grupp. Jag vill vara en ledare som upppmuntrar styrelsen till att hela tiden utvecklas och gå framåt. För att nå detta är det viktigt att jag som ordförande är lyhörd, alltid ha en nära dialog, alltid vara tillgänglig och närvarande samt motivera, inspirera och sporra alla till att hela tiden sikta stort och tänka innovativt. Styrelsen ska alltid känna att de kan komma och diskutera idéer, problem och andra viktiga saker med mig.

6 Vice ordförande/ordförande utbildningsutskottet Anna Johansson Under verksamhetsåret 2013 kommer jag jobba aktivt med att lyfta fram, stödja och representera ekonomstudenterna genom olika event på och utanför LTU. Jag kommer att fokusera på att få SM i ekonomi till ett bra och mer uppmärksammat evenemang än föregående år, samt få fler ekonomer intresserade för eventet. Jag vill även få fler ekonomstudenter och fastighetsmäklare att engagera sig inom sektionen. Givetvis kommer jag att finnas som ett stöd för mina andra styrelsemedlemmar när de behöver min hjälp. Vid behov kommer jag att kunna överta ordförandens roll och se till att sektionens antaganden uppfylls och arbetet fortskrider. Jag kommer även att fortsätta bygga på den relationen som redan finns mellan våra medlemmar Luleå studentkår samt arbeta aktivt för att öka samarbetet med andra sektioner på universitetet. Under året kommer jag självfallet att delta vid styrelsemöten, stämmor, samråd och andra sammankomster. Jag kommer att vara projektledare och ansvarig för deltävlingen i SM i Ekonomi på Luleå Tekniska Universitet under mars månad. Jag kommer se till att tävlingen ordnas enligt bestämmelser och utsatta regler. Mina förhoppningar och mål för tävlingen är att nå ut till så många studenter som möjligt och göra deltävlingen till en prestigefylld tävling och tradition på skolan. Ekonomiansvarig Anna Pettersson Som ekonomiansvarig ska jag förvalta sektionens resurser samt bibehålla sektionens nuvarande ekonomiska situation. Mina uppgifter kommer att bestå i att upprätthålla en budget för verksamhetsåret 2013 som presenteras på vinterstämman, sköta sektionens löpande bokföring och ansvara för bland annat betalningar och faktureringar. Vid verksamhetsårets slut kommer jag att upprätta ett årsbokslut samt iordningställa material för den externa revisionen.

7 Arbetsmarknads- och näringslivsansvarig Victoria Östergren Som ordförande för arbetsmarknads- och näringlivsutskottet under verksamhetsåret 2013 kommer jag att göra mitt yttersta för att fortsätta hålla goda kontakter, samt skapa nya, mellan LTUs studenter och företag. Jag kommer att sträva emot att skapa större intresse för Ekonomsektionen hos både studenter som företag samt aktivt söka nya medlemmar till utskottet genom att synliggöra vad vi gör samt lägga tyngd på hur viktigt engagemanget är. Utskottet kommer arbeta med att skapa ett brett kontaktnät för att säkerhetsställa medvetenheten och engagemanget kring sektionen, samt att genom partner/sponsoravtal med företag förse sektionen med ekonomiska resurser. Ett stort mål med utskottet är att ge universitetets ekonomstudenter möjligheten att knyta kontakter med näringslivet, och att på samma gång ge näringslivet en möjlighet att knyta kontakter med blivande ekonomer. Dessa mål kommer att uppnås genom arrangemang så som företagskvällar, lunchföreläsningar och liknande event. Med eventet Framtidskvällen hoppas utskottet att uppfylla en stor del av målen 2013 och förhoppningen är att rekrytera ännu fler företag än tidigare och väcka ett stort intresse, och deltagande, bland studenterna. Marknadsföringsansvarig Stina Lindfors Som marknadsföringsansvarig är mitt mål att stärka Ekonomsektionens varumärke och få oss att nå ut till fler studenter. Jag vill försöka skapa en bättre bild än de som varit innan och jag vill göra oss till det starkaste varumärket på skolan. Genom att med en mer planerad marknadsföring där vi är ute i god tid kan vi visa oss mer och hinna få fler att få upp intresset för våra event. Mina planer är att oftare gå ut till klasser för att informera om Ekonomsektionen så att alla studenter vet vem de ska vända sig till, skapa nytt grafisk material och göra mer event bara för marknadsförings skull. Jag vill även hjälpa Ek6 mer med deras marknadsföring för att de ska slippa ta den delen själva och alla andra utskott i sektionen. Genom att göra detta tror jag att Ekonomsektionen kan sättas på kartan och få ett bättre utseende till studenterna men också andra delar, så som arbetsliv och andra delar av skolan. På så sätt kan vi stärka vårt varumärke och få både fler studenter och företag att vilja komma på våra event och samarbete med oss.

8 Finansansvarig Johan Wilhede Mitt mål som ordförande för det finansiella utskottet är att, tillsammans med mitt utskott bidra till ett ökat aktieintresse bland ekonom- och fastighetsmäklarstudenter. Detta ska uppnås genom intressanta evenemang med banker, institutioner och företag där dessa ger sin syn på den finansiella marknaden. Målet är att arrangera 1-2 kvalitativa evenemang per termin. Finansiella utskottets största evenemang får i nuläget anses vara börsrådet vilket jag, tillsammans med mitt utskott kommer att fortsätta utveckla för att upprätthålla det stora intresset som finns för evenemanget. Jag ämnar även samarbeta med Unga aktiesparare och aktiespararna Luleå då deras evenemang är intressanta och håller hög kvalité. Detta är således en bra resurs för att öka aktieintresse bland LTU:s studenter. Jag kommer att i största möjliga mån deltaga i styrelsens övriga arbete för att fortsätta att utveckla ekonomsektionens varumärke och nå ut till ännu fler studenter. Sexmästare Robin Enér Under mitt år som sexmästare för EK6 så vill jag vidga vårt varumärke genom att nå ut till fler målgrupper och engagera andra målgrupper än bara festprissarna. Jag vill strukturera upp ett stort sportevangemang som till exempel en stor inomhusfotbollsturnering där alla är välkomna. Jag har även planer på att sätta ihop en vinprovning eller whiskeyprovning beroende på intresse. Självklart kommer jag forsätta med att anordna grymma sittningar och traditionella fester men jag väljer att lägga mitt fokus på det förstnämnda. Vill även påpeka hur viktigt jag anser att samarbete mellan sektioner är så därför kommer jag försöka få ihop ett samarbete med någon sektion, detta kan gälla vårt sportevangemang eller en fest men jag vill definitivt utöka och underhålla vårt fina samarbete och rykte med andra sektioner.jag kommer att jobba mot en effektiv och utåtriktat EK6 där alla tar ansvar och vill jobba för att studietiden ska bli lite roligare med grymma evangemang.

9 Utbildningsbevakare EK Johan Töreberg Under verksamhetsåret 2013 kommer jag att arbeta med att jobba vidare på 2012 års arbete med att utvärdera och utveckla universitetets ekonomutbildningar. Mitt ansvarsområde avser Ekonomie, kandidat och Civilekonomprogrammet. För att på bästa sätt säkerställa utbildningens kvalitet och en fortsatt utveckling kommer jag under verksamhetsåret arbeta aktivt med att uppnå ett programråd där varje årskurs finns representerad. Jag vill vid programråden jobba för en lösningsfokuserad diskussion där det tydligt framkommer vilka brister som finns men framför allt hur dessa brister skall återgäldas. Jag vill lyfta fram inter-kurs relaterade brister utan att kursbrister hamnar i skymundan. Förutom programråden kommer jag försöka lyfta fram programrådsrepresentaternas position för en lättare och kontinuerlig kontakt med studenterna i de olika årskurserna för att tidigare identifiera eventuella brister i utbildningen och skapa större intresse för att vara medlem i programrådet. Utbildningsbevakare INTEK Tomas Horner Under verksamhetsåret 2013 kommer jag att arbeta aktivt med att förmedla en relation mellan studenter och kursansvarige. Genom att upprätta en god kommunikation mellan det individerna som är antagna till program/kurser på universitet strävar jag mot att lägga en god grund till konstruktiv utbyte av åsikter mellan eleverna och ansvariga personer för programmet internationell ekonomi. Dels på kort och lång sikt. Kommunikationen skall främst fokusera på åsikter rörande utbildningen samt allmän information kopplat till LTU status och det internationella ekonomi programmet både inom och utanför universitetet. Jag strävar efter att ha programrådsrepresentanter för alla årskurser. Syfte med mitt arbete är att göra LTU till ett universitet med gott rykte som kan stå starkt mot konkurrerande universitet. Ett konkurrenskraftigt universitet skapar dessutom goda förutsättningar för studenternas övergång till arbetslivet. Planen är att sammankalla och genomföra fyra programråd per år, och vid dessa tillfällen kunna återge åsikter från den gångna läsperioden. Jag kommer även att samla åsikter och information löpande under utbildningens/kursens gång. Programråden ska ge utvärderingar och omdömen rörande universitetets upplägg och utförande av kurserna i syfte till kort och långsiktig utveckling. Mitt arbete kommer fokuseras på de Internationella Ekonomernas intresse.

10 Utbildningsbevakare fastighetsmäklare Victor Wadström Under verksamhetsåret 2013 kommer jag aktivt att försöka jobba utåt mot studenternas frågor rörande fastighetsmäklarutbildningen. Mitt mål är att få ut en så bra utbildning som möjligt med hjälp av elevernas synpunkter och åsikter. Min strävan är att belysa mäklarutbildningen men även andra ekonomiska linjer för att skapa en samhörighet och trygghet bland studenterna. Arbetet går bland annat ut på att vara aktiv i programråd där man utförligt går igenom de kurser man haft under läsperiodens gång. Utöver detta anser jag att det är viktigt att ta till vad andra studenter har att säga så att eventuella brister i utbildningen tas upp och behandlas vid dessa tillfällen på ett så bra sätt som möjligt.

11 Bilaga 4 Kolumn1 Kostnader Intäkter Sponsor civilekonomierna Sektionsbidrag S.E.R.O medlemsintäkt 7000 LTU / institutionen ca 47 förra året LTU karriär Handelsbanken KPMG Biljettintäkter från sittningar Biljettintäkter från förfest Intäkt sportturnering Övrig sponsring Resebidrag Summa Sektionskväll Intäkt från biljetter Förfester Intäkt från biljetter Kontaktmanna konferens Intäkt från resebidrag Framtidskvällen Intäkter från sposorer LUSSE våren Intäkter från biljetter LUSSE hösten Intäkter från biljetter Sportturningen Intäkter från deltagaravgift SM i ekonomi, deltävling 500 SM i ekonomi Intäkt från resebidrag Sektionsdag Intäkt sponsor Ekonomväskor Intäkt sponsor Kick-off Intäkt sponsor Megakonferensen Intäkt resebidrag Vårstämma Vinterstämma Överlämning Summa

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Övergripande information om år 2012

Övergripande information om år 2012 Inledning Enligt Gavlecons stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året. Den efterträdande styrelsen påbörjar

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Årsmöteshandling 2012

Årsmöteshandling 2012 Årsmöteshandling 2012 Dagordning för årsmöte Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Datum: 2012-02-27 Tid: 12:00 Plats: Ekonomihögskolan, Ny209K Ärende Föredragande Beslut/Åtgärd 1. Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Årsberättelse Karlekon 2014

Årsberättelse Karlekon 2014 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar... 10 Ordförande C.A.P.S.... 11 Vice Ordförande C.A.P.S....

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Bilaga 1: Styret informerar

Bilaga 1: Styret informerar Bilaga 1: Styret informerar Sedan det förra sektionsmötet har det löpande arbetet flutit på. Ordförande och vice ordförande har deltagit på ORDFRAD tillsammans med öv- riga sektionen samt kåren centralt.

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

Presentationer vårstämman 2011

Presentationer vårstämman 2011 Presentationer vårstämman 2011 Ordförande Namn: Jennifer Brattsell Det här är jag: Började mina studier vid Ekonomikum VT-09 och läser för tillfället Fek-B, målsättningen med mina studier är att genomföra

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM 2013...1 Innehåll...2...3 Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 21 Valbilaga Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 22:00 Sammanställning, sökande till styrelsen verksamhetsår 2013/2014: KANDIDATER

Läs mer