Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1"

Transkript

1 Kårfullmäktige Möte /2014

2 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse, Luleå Studentkårs Sektionsordföranden, Övriga medlemmar för kännedom, De nominerade, Valberedningen Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av två justerare, tillika rösträknare 5. Mötets stadgeenliga utlysande 6. Godkännande av föredragningslista 7. Adjungeringar 8. Föregående mötesprotokoll Bilaga Föredragande Information 9. Information från Luleå Studentkårs styrelse Kårstyrelsen 10. Information från Kårhusrestaurangen i Luleå AB STUK:s styrelse Personval 11. Val av kårordförande Valberedningen 12. Val av vice kårordförande Valberedningen 13. Val av ekonomisk koordinator Valberedningen 14. Val av studiesocial koordinator Valberedningen 15. Val av informationskoordinator Valberedningen 16. Val av samarbetsskoordinator Valberedningen 17. Val av studiesociala utskottets ordförande Valberedningen 18. Val av utbildningsutskottets ordförande Valberedningen 19. Val av arbetsmarknadsutskottets ordförande Valberedningen 20. Val av valberedning Valberedningen 21. Val av talmanspresidiet Valberedningen 22. Val av internrevisor Valberedningen 23. Val av externrevisor (Aukoriserad revisor, 12:2) Valberedningen 24. Val av inspektorer Valberedningen

3 1-13/ Beslut 25. Ansvarsfrihet för Luleå Studentkårs styrelse 12/13 A-B Kårstyrelsen 12/ Styrelsesammansättning C Kårstyrelsen 27. Sektionsersättning Kårstyrelsen 28. Medlemsavgift Kårstyrelsen 29. Vision 2014 D Kårstyrelsen 30. Budget 2014/2015 E Kårstyrelsen 31. Verksamhetsplan 2014/2015 F Kårstyrelsen 32. Utbildningstillhörighet G Kårstyrelsen 33. Motion: Ändring av neutralitetsstadgan H Clifford Härstedt 34. Motion: Ändring av antalet fullmäktigemöten I Carl-Johan Granqvist 35. Revidering av åsiktsdokumentet Kårstyrelsen Diskussion 36. Ägardirektiv Kårhusrestaurangen i Luleå AB J Kårstyrelsen Interpellationer Ingen interpellation har inkommit. Avslutande formalia 37. Nästa möte 38. Mötets avslutande 3

4 Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av två (2) justerare, tillika rösträknare 5. Mötets stadgeenliga utlysande 6. Godkännande av föredragningslistan 7. Adjungeringar 8. Föregående mötesprotokoll 4

5 Information 9. Information från Luleå Studentkårs styrelse Föredragande: Kårstyrelsen Sammanfning Luleå studentkårs styrelse informerar om sitt pågående och tidigare arbete sedan fullmäktiges föregående möte. 5

6 10. Information från STUK Föredragande: Ledamot i STUK:s styrelse Sammanfning STUK informerar om sin verksamhet. 6

7 Personval 11. Val av kårordförande Föredragande: Valberedningen Valberedningen vill nominera Isak Utsi till posten som kårordförande. Isak Utsi är uppvuxen i Porjus och kommer från en renskötarfamilj och har en långbakgrund av politiskt engagemang med anknytning till den samiska kulturen. Han läser just nu sista året på politisk och samhälle och ser det som ett naturligt val med tanke på hans politiska bakgrund. Isak är just nu sekreterare åt det samiska ungdomsförbundet och har varit aktiv inom gröna studenter. På universitetet har Isak angagerat sig i LARV och varit företagsvärd. Isak har många idéer på hur Luleå studentkår ska kunna arbeta för öka medlemsantalet och hur flera studenter ska bli mer engagerade inom kåren. Isak har arbetat tillsammans med nuvarande kårordförande och är ins i hans arbete. Isak är en ödmjuk, pålitlig och intelligent person. Han är så väl som lyhörd och beredd agera även vid stressiga situationer. Valberedningen anser Isak Utsi är lämplig som kårordförande för Luleåstudentkår med tanke på hans bakgrund över sitta inom organisationer och tidigare engagemang. Han har en klar och sund syn på hur en ledare ska vara och valberedningen anser han lever upp till detta. Isak har en god inblick i hur kårarbetet går till och hur det aktuella läget ser ut på universitetet. Valberedningen vill föreslå kårfullmäktige välja Isak Utsi till posten som kårordförande för verksamhetsåret 2014/2015. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: välja Isak Utsi till posten som kårordförande för verksamhetsåret 2014/

8 12. Val av vice kårordförande Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 8

9 13. Val av ekonomisk koordinator Föredragande: Valberedningen Valberedningen vill nominera Amir Taghian till posten som ekonomikoordinator. Amir Taghian är 28 år och kommer ifrån Uppsala och läser rättsvetenskap och är förnuvarande aktiv inom JF där han sitter som vanlig medlem och aktiverar sig i de saker som behövs. Amir har en lång bakgrund inom hur organisationer fungerar och kom vid tolvårsålder i kontakt med politiken där han fick lära sig hur man startar en förening. Amir har många förslag på hur Luleå Studentkår ska arbeta för öka medlemmarnas inflytande i kåren och har många förslag och ändringar han gärna vill genomföra på posten som ekonomikoordinator. Amir är som person väldigt engagerad och klok. Han är lätt sammarbeta med och kommer med sina erfarenheter bidra till kårens utveckling går i rätt riktning. Valberedningen vill föreslå kårfullmäktige välja Amir Taghian till posten som ekonomikoordinator för verksamhetsåret 2014/2015. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 2014/2015. välja Amir Taghian till posten som ekonomikoordinator för verksamhetsåret 9

10 14. Val av studiesocial koordinator Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 10

11 15. Val av informationskoordinator Föredragande: Valberedningen Valberedningen vill nominera Stina Lindfors till posten som Informationskoordinator. Stina Lindfors är 23 år gammal och kommer ursprungligen ifrån Hudiksvall. Hon läser till civilekonom inom företagsekonomi, med inriktning marknadsföring, och avslutar sitt sista år till sommaren Stina har under sin studietid varit engagerad i mycket. Hon har med och startade upp ekonomisektionens sexmästeri, Ek6, där hon bland annat suttit som ordförande. Hon har även varit PR-ansvarig för LARV, ordförande i marknadsföringsutskottet för ekonomisektionen just nu samt sitter just ni som medlem i informationsutskottet för Luleå Studentkår Valberedningen är övertygad om Stina har den kunskap och förmåga som behövs för få Luleå Studentkår synas mer och öka antalet medlemmar. Stina framstår som kunnig och erfaren inom marknadsföring och kommer med konkreta idéersom gör det tydligt hon har tänkt igenom uppdraget, vilket valberedningen anser vara viktigt. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 2014/2015 välja Stina Lindfors till posten som Informationskoordinator för verksamhetsåret 11

12 16. Val av samarbetskoordinator Föredragande: Valberedningen Valberedningen har ännu inte hittat någon lämplig kandidat till denna post Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: valberedningen fortsätter bereda val för samarbetskoordinator 12

13 17. Val av studiesociala utskottets ordförande Föredragande: Valberedningen Valberedningen har ännu inte hittat någon lämplig kandidat till denna post Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: valberedningen fortsätter bereda val för studiesociala utskottets ordförande 13

14 18. Val av utbildningsutskottets ordförande Föredragande: Valberedningen Valberedningen har ännu inte hittat någon lämplig kandidat till denna post Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: valberedningen fortsätter bereda val för utbildningsutskottets ordförande 14

15 19. Val av arbetsmarknadsutskottets ordförande Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 15

16 20. Val av valberedning Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 16

17 21. Val av talmanspresidiet Föredragande: Valberedningen Valberedningen har ännu inte hittat någon lämplig kandidat till denna post Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: valberedningen fortsätter bereda val för talman, vice talman och sekreterare 17

18 22. Val av internrevisor Föredragande: Valberedningen Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 18

19 23. Val av externrevisor (Aukoriserad revisor, 12:2) Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige 19

20 24. Val av inspektorer Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit till uppdraget som inspektor och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen har ännu inte hittat någon lämplig kandidat till uppdraget som proinspektor. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: valberedningen fortsätter bereda val för proinspektor 20

21 Beslut 25. Ansvarsfrihet för Luleå Studentkårs styrelse 12/13 Föredragande: Kårstyrelsen 2012/2013 Bilaga: A-B Kårstyrelsen 2012/2013 föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: lägga bilaga A och B till handlingarna bevilja kårstyrelsen för verksamhetsåret 2012/2013 ansvarsfrihet 21

22 26. Styrelsesammansättning Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: C I bilaga C finns en utförligare förklaring av styrelsesammansättningen och de organisationsförändringar styrelsen föreslår. Den märkbara förändringen blir ordförandeutskottet kommer utgöra styrelsen och de arvoderade förtroendevalda kommer utgöra en ledningsgrupp. Kårfullmäktige Tilsätter: Ordf., Vice Ordf., Projektledare Finans, Projektledare Event, Projektledare Information. Beslutar om: Vision, Åsiktsdokument, Budget, Verksamhetsplan, Kårstyrelsen KO VO Kansli Påverkansenhet Påverkansarbete: LTU, Regionalt och Nationellt Bokföring Arbetsleder ledningsgrupp Samordnar utbildningsutvecklings- och studiemiljöarbete KO VO Fakturering Studentkontakt Finans-enhet Event-enhet Informations-enhet Företagskontakt Studentmentorer Infospridning Hantera Samarbetspartners Tentastugor Interna IT-system medlemmar Avtalshantering Arbetsmarknadsevent Grafisk profil Marknadsföra event Finansiering Förvaltning NPG Rådgivning: Sektionernas PL:F PL:E PL:I förvaltning Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: godta förslaget i sin helhet uppdra till styrelsen konsekvensrevidera stadga och reglemente för dessa ändringar 22

23 27. Sektionsersättning Föredragande: Kårstyrelsen Sektionsbidraget är för närvarande oöverskådligt, ingen kan riktigt säga vilken nivå en bidragsansökan skall ligga på. De riktlinjer som finns är otydliga och det är stora krav för i sammanhanget lite pengar. Styrelsen föreslår istället för dagens bidragssystem gå över till en sektionsersättning där utbetalning sker på läsårsbasis enligt följande förslag. I samband med detta görs sektionsfonden om till en projektfond som ej fylls på ifrån den del av sektionsbidraget som inte betalas ut utan istället fylls på från årets resultat. Maxbeloppet som betalas ut är 50% av årets medlemsintäkter och villkoras enligt nedanstående stege efter utförda delar av sektionernas utbildningsutvecklingsuppdrag: Uppgift Kontroll Ersättning Tillsätta UKÄ*-utvärderingsgrupper Tillsätta programrådsrepresentanter som medverkar på programråd. Analysera och utvärdera kursutvärderingar, rapportera avvikelser. Tillsätta studentrepresentanter till institutionernas olika ledningsgrupper Hantera studentärenden. Minst 4 personer till varje intervju. Namn rapporteras till UKÄ samt utb.-utsk. Protokoll eller signerade minnesanteckningar om protokoll ej förs. Rapportera avvikelser samt svarsfrekvens till utb.-utsk. efter varje avslutat kurstillfälle Protokoll eller signerade minnesanteckningar om protokoll ej förs 80% studenter nöjda med service, uppföljning skall ske via ärendesystem Förklaringar: *UKÄ: Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärderingar av program, bland annat intervjuar UKÄ studenter som en del av utvärderingen. Intervjun tar 1 timme, sektionerna har i uppgift ta fram studenter till dessa intervjutillfällen. 10% 10% 10% 10% 10% Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: ändra sektionsbidraget till en sektionsersättning enligt detta förslag 23

24 28. Medlemsavgift Föredragande: Kårstyrelsen Styrelsen föreslår halvårsmedlemskap slopas då efterfrågan saknas. Fokuserar läggs istället på sälja treåriga och ettåriga medlemskap. Kårstyrelsen och aktiva i Luleå Studentkår får ingen rab på sitt medlemskap utan istället sänks årsavgiften för samtliga. Det är ett viktigt symbolvärde i alla aktiva, särskilt de som leder verksamheten, visar de tror på föreningen genom betala medlemskapet. Engagemanget man ger bör betala sig på andra sätt än en rab på medlemskap. En viktig förändring som kommer ske inför nästa år är Mecenatkortet blir medlemsexklusivt, den förväntade ökning av intresset vill vi ge tillbaka till medlemmarna och få Luleå Studentkårs medlemspriser närmare genomsnittet i landet. För vi inte skall förlora i intäkter måste antalet medlemmar öka från nuvarande 800 till Målbilden bör dock vara ställd betydligt högre än så och fördubbla antalet till 1600 medlemmar skall vara en topprioritet nästa verksamhetsår. De medlemskapsformer vi föreslår sälja är: Helår för 299kr Treårigt för 897kr med LLT 4-månaders busskort inkluderat för nya studenter. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: ändra medlemsavgifterna enligt detta förslag 24

25 29. Vision 2014 Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: D För visionen skall vara en vision för Luleå Studentkår studentkår måste den fungera och accepteras i samtliga delar av verksamheten. I styrelsens verksamhetsplan var ett av uppdragen sprida visionen i verksamheten vilket visade sig vara svårt då ingen riktigt kunde relatera till den. Därför har styrelsen forts arbetet med förfina visionen till både innefa all verksamhet och inkludera alla olika intressen inom verksamheten så alla kan ta den till sig. Visionen är ett första steg mot en målstyrning, för visionen skall vara till så stor nytta som möjligt bör den brytas ner i ett antal långsiktiga mål och kortsiktiga delmål. Dessa mål har vi ännu inte tagit fram utan är något styrelsen vill ta fram under våren. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: godkänna visionen enligt bilaga D uppdra till styrelsen sammansätta en projektgrupp som tar fram en modell för målstyrning med visionen som grund och presentera resultatet nästa fullmäktigemöte projektgruppen särskilt ser över Luleå Studentkårs styrdokumentsstruktur 25

26 30. Budget 2014/2015 Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: E Budgeten för 2014/2015 är försiktigt lagd och är ännu preliminär. Nolleperiden (projekt 403) är ej budgeterad ännu och vi har därför inte s ut ett resultat för projektet. Styrelsen föreslårnågra omprioriteringar jämfört med förra året. Den första är köpa in kanslitjänst, det kan tyckas vara dyrt men den kontinuitet det innebär ha ett väl fungerande kansli är värd väldigt mycket. Nästa satsning är höja sektionsersättningen till 50% av medlemsintäkterna, alltså 150kr per medlem eller totalt kr. Värt notera är tidigare år har man budgeterat kr eftersom man räknat med 100% medlemsanslutning och ett sektionsbidrag på 60kr per medlem och år alltså är satsningen i själva verket en neddragning. På intäktssidan har vi ökat ersättningen från universitetet med strax över kr, medlemsintäkterna är beräknat utökade med c:a kr och och samarbetsavtal är utökat med kr. Troligtvis får vi uppdraget projektleda studentmentorprojektet av LTU, en total ersättning om kr. OBS! Denna budget är ännu preliminär, innan de slutliga handlingarna går ut inför fullmäktige kommer vi uppdatera med en bättre budgetöverblick. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: godkänna denna budget för verksamhetsåret 2014/2015 enligt bilaga E 26

27 31. Verksamhetsplan 2014/2015 Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: F Verksamhetsplanen för nästa år finns i bilaga F. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: godkänna verksamhetsplanen enligt bilaga F 27

28 32. Lista över utbildningar Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: G De utbildningar som går under respektive utbildningsområde ändras ständigt, i bilaga finns lista över aktuella utbildningar. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: ändra reglemente inkludera utbildningar enligt bilaga G. 28

29 33. Motion: Ändring av neutralitetsstadgan Föredragande: Clifford Härstedt Bilaga: H Bakgrunden till motion om ändring i stadgan som behandlar kårens neutralitet är den demonstration 2 politiska organisationer ordnade den och kåren deltog i. Detta gjorde en uppfning om politiskt ställningstagande uppstod och underminerade kårens legitimitet. Motionens syfte är ändra i stadgan så kåren ej kan samverka med politiska partier i någon mån. Clifford Härstedt föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: ändra stadgar enligt bilaga H 29

30 34. Motion: Ändring av antalet fullmäktigemöte Föredragande: Carl-Johan Granqvist Bilaga: I Från och med 2012 ändrades beslutet fullmäktige samlades flera gånger per år till en kårfullmäktige-vecka. Detta är alldeles för få. Föregående fullmäktige tog väldigt lång tid och skulle effektivisera fullmäktiges sammanträden ha det flera gånger om året än endast en gång. Ett exempel på detta är varje års föregående styrelsens behöver vänta ett år för få sin ansvarsfrihet beviljad. Mitt förslag är ha ett ordinarie sammanträde så som är nu men under sammanträdet i april ha rätt bestämma yterliggare datum för fullmäktige. Carl-Johan Granqvist föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: ändra stadgar enligt bilaga I 30

31 35. Revidering av åsiktsdokumentet Föredragande: Kårstyrelsen Kårstyrelsen vill ha fullmäktiges synpunkter på Luleå Studentkårs åsiktsdokument för kunna vidareutveckla dokumentet. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: uppdra till styrelsen revidera åsiktsdokumentet i enlighet med synpunkter från åsiktstorget 31

32 Diskussion 36. Ägardirektiv Kårhusrestaurangen i Luleå AB Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: J Diskussionsunderlag Luleå Studentkår är delägare i Kårhusrestaurangen i Luleå AB, eller STUK. Som ägare är en av Luleå Studentkårs uppgifter styra verksamheten vilket vi gör genom ge bolaget såkallade ägardirektiv. Dessa har under året uppdaterats och kårstyrelsen vill gärna föra en diskussion med medlemmarna om de nya ägardirektiven. 32

33 Interpellation Ingen interpellation har inkommit. 33

34 Avslutande formalia 37. Nästa möte Nästa möte utlyses till: Höstterminen Mötets avslutande 34

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer