Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1"

Transkript

1 Kårfullmäktige Möte /2014

2 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse, Luleå Studentkårs Sektionsordföranden, Övriga medlemmar för kännedom, De nominerade, Valberedningen Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av två justerare, tillika rösträknare 5. Mötets stadgeenliga utlysande 6. Godkännande av föredragningslista 7. Adjungeringar 8. Föregående mötesprotokoll Bilaga Föredragande Information 9. Information från Luleå Studentkårs styrelse Kårstyrelsen 10. Information från Kårhusrestaurangen i Luleå AB STUK:s styrelse Personval 11. Val av kårordförande Valberedningen 12. Val av vice kårordförande Valberedningen 13. Val av ekonomisk koordinator Valberedningen 14. Val av studiesocial koordinator Valberedningen 15. Val av informationskoordinator Valberedningen 16. Val av samarbetsskoordinator Valberedningen 17. Val av studiesociala utskottets ordförande Valberedningen 18. Val av utbildningsutskottets ordförande Valberedningen 19. Val av arbetsmarknadsutskottets ordförande Valberedningen 20. Val av valberedning Valberedningen 21. Val av talmanspresidiet Valberedningen 22. Val av internrevisor Valberedningen 23. Val av externrevisor (Aukoriserad revisor, 12:2) Valberedningen 24. Val av inspektorer Valberedningen

3 1-13/ Beslut 25. Ansvarsfrihet för Luleå Studentkårs styrelse 12/13 A-B Kårstyrelsen 12/ Styrelsesammansättning C Kårstyrelsen 27. Sektionsersättning Kårstyrelsen 28. Medlemsavgift Kårstyrelsen 29. Vision 2014 D Kårstyrelsen 30. Budget 2014/2015 E Kårstyrelsen 31. Verksamhetsplan 2014/2015 F Kårstyrelsen 32. Utbildningstillhörighet G Kårstyrelsen 33. Motion: Ändring av neutralitetsstadgan H Clifford Härstedt 34. Motion: Ändring av antalet fullmäktigemöten I Carl-Johan Granqvist 35. Revidering av åsiktsdokumentet Kårstyrelsen Diskussion 36. Ägardirektiv Kårhusrestaurangen i Luleå AB J Kårstyrelsen Interpellationer Ingen interpellation har inkommit. Avslutande formalia 37. Nästa möte 38. Mötets avslutande 3

4 Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av två (2) justerare, tillika rösträknare 5. Mötets stadgeenliga utlysande 6. Godkännande av föredragningslistan 7. Adjungeringar 8. Föregående mötesprotokoll 4

5 Information 9. Information från Luleå Studentkårs styrelse Föredragande: Kårstyrelsen Sammanfning Luleå studentkårs styrelse informerar om sitt pågående och tidigare arbete sedan fullmäktiges föregående möte. 5

6 10. Information från STUK Föredragande: Ledamot i STUK:s styrelse Sammanfning STUK informerar om sin verksamhet. 6

7 Personval 11. Val av kårordförande Föredragande: Valberedningen Valberedningen vill nominera Isak Utsi till posten som kårordförande. Isak Utsi är uppvuxen i Porjus och kommer från en renskötarfamilj och har en långbakgrund av politiskt engagemang med anknytning till den samiska kulturen. Han läser just nu sista året på politisk och samhälle och ser det som ett naturligt val med tanke på hans politiska bakgrund. Isak är just nu sekreterare åt det samiska ungdomsförbundet och har varit aktiv inom gröna studenter. På universitetet har Isak angagerat sig i LARV och varit företagsvärd. Isak har många idéer på hur Luleå studentkår ska kunna arbeta för öka medlemsantalet och hur flera studenter ska bli mer engagerade inom kåren. Isak har arbetat tillsammans med nuvarande kårordförande och är ins i hans arbete. Isak är en ödmjuk, pålitlig och intelligent person. Han är så väl som lyhörd och beredd agera även vid stressiga situationer. Valberedningen anser Isak Utsi är lämplig som kårordförande för Luleåstudentkår med tanke på hans bakgrund över sitta inom organisationer och tidigare engagemang. Han har en klar och sund syn på hur en ledare ska vara och valberedningen anser han lever upp till detta. Isak har en god inblick i hur kårarbetet går till och hur det aktuella läget ser ut på universitetet. Valberedningen vill föreslå kårfullmäktige välja Isak Utsi till posten som kårordförande för verksamhetsåret 2014/2015. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: välja Isak Utsi till posten som kårordförande för verksamhetsåret 2014/

8 12. Val av vice kårordförande Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 8

9 13. Val av ekonomisk koordinator Föredragande: Valberedningen Valberedningen vill nominera Amir Taghian till posten som ekonomikoordinator. Amir Taghian är 28 år och kommer ifrån Uppsala och läser rättsvetenskap och är förnuvarande aktiv inom JF där han sitter som vanlig medlem och aktiverar sig i de saker som behövs. Amir har en lång bakgrund inom hur organisationer fungerar och kom vid tolvårsålder i kontakt med politiken där han fick lära sig hur man startar en förening. Amir har många förslag på hur Luleå Studentkår ska arbeta för öka medlemmarnas inflytande i kåren och har många förslag och ändringar han gärna vill genomföra på posten som ekonomikoordinator. Amir är som person väldigt engagerad och klok. Han är lätt sammarbeta med och kommer med sina erfarenheter bidra till kårens utveckling går i rätt riktning. Valberedningen vill föreslå kårfullmäktige välja Amir Taghian till posten som ekonomikoordinator för verksamhetsåret 2014/2015. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 2014/2015. välja Amir Taghian till posten som ekonomikoordinator för verksamhetsåret 9

10 14. Val av studiesocial koordinator Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 10

11 15. Val av informationskoordinator Föredragande: Valberedningen Valberedningen vill nominera Stina Lindfors till posten som Informationskoordinator. Stina Lindfors är 23 år gammal och kommer ursprungligen ifrån Hudiksvall. Hon läser till civilekonom inom företagsekonomi, med inriktning marknadsföring, och avslutar sitt sista år till sommaren Stina har under sin studietid varit engagerad i mycket. Hon har med och startade upp ekonomisektionens sexmästeri, Ek6, där hon bland annat suttit som ordförande. Hon har även varit PR-ansvarig för LARV, ordförande i marknadsföringsutskottet för ekonomisektionen just nu samt sitter just ni som medlem i informationsutskottet för Luleå Studentkår Valberedningen är övertygad om Stina har den kunskap och förmåga som behövs för få Luleå Studentkår synas mer och öka antalet medlemmar. Stina framstår som kunnig och erfaren inom marknadsföring och kommer med konkreta idéersom gör det tydligt hon har tänkt igenom uppdraget, vilket valberedningen anser vara viktigt. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 2014/2015 välja Stina Lindfors till posten som Informationskoordinator för verksamhetsåret 11

12 16. Val av samarbetskoordinator Föredragande: Valberedningen Valberedningen har ännu inte hittat någon lämplig kandidat till denna post Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: valberedningen fortsätter bereda val för samarbetskoordinator 12

13 17. Val av studiesociala utskottets ordförande Föredragande: Valberedningen Valberedningen har ännu inte hittat någon lämplig kandidat till denna post Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: valberedningen fortsätter bereda val för studiesociala utskottets ordförande 13

14 18. Val av utbildningsutskottets ordförande Föredragande: Valberedningen Valberedningen har ännu inte hittat någon lämplig kandidat till denna post Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: valberedningen fortsätter bereda val för utbildningsutskottets ordförande 14

15 19. Val av arbetsmarknadsutskottets ordförande Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 15

16 20. Val av valberedning Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 16

17 21. Val av talmanspresidiet Föredragande: Valberedningen Valberedningen har ännu inte hittat någon lämplig kandidat till denna post Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: valberedningen fortsätter bereda val för talman, vice talman och sekreterare 17

18 22. Val av internrevisor Föredragande: Valberedningen Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: 18

19 23. Val av externrevisor (Aukoriserad revisor, 12:2) Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige 19

20 24. Val av inspektorer Föredragande: Valberedningen Nomineringar har inkommit till uppdraget som inspektor och beredning utav val fortgår med intervjuer. Valberedningen har ännu inte hittat någon lämplig kandidat till uppdraget som proinspektor. Valberedningen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: valberedningen fortsätter bereda val för proinspektor 20

21 Beslut 25. Ansvarsfrihet för Luleå Studentkårs styrelse 12/13 Föredragande: Kårstyrelsen 2012/2013 Bilaga: A-B Kårstyrelsen 2012/2013 föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: lägga bilaga A och B till handlingarna bevilja kårstyrelsen för verksamhetsåret 2012/2013 ansvarsfrihet 21

22 26. Styrelsesammansättning Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: C I bilaga C finns en utförligare förklaring av styrelsesammansättningen och de organisationsförändringar styrelsen föreslår. Den märkbara förändringen blir ordförandeutskottet kommer utgöra styrelsen och de arvoderade förtroendevalda kommer utgöra en ledningsgrupp. Kårfullmäktige Tilsätter: Ordf., Vice Ordf., Projektledare Finans, Projektledare Event, Projektledare Information. Beslutar om: Vision, Åsiktsdokument, Budget, Verksamhetsplan, Kårstyrelsen KO VO Kansli Påverkansenhet Påverkansarbete: LTU, Regionalt och Nationellt Bokföring Arbetsleder ledningsgrupp Samordnar utbildningsutvecklings- och studiemiljöarbete KO VO Fakturering Studentkontakt Finans-enhet Event-enhet Informations-enhet Företagskontakt Studentmentorer Infospridning Hantera Samarbetspartners Tentastugor Interna IT-system medlemmar Avtalshantering Arbetsmarknadsevent Grafisk profil Marknadsföra event Finansiering Förvaltning NPG Rådgivning: Sektionernas PL:F PL:E PL:I förvaltning Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: godta förslaget i sin helhet uppdra till styrelsen konsekvensrevidera stadga och reglemente för dessa ändringar 22

23 27. Sektionsersättning Föredragande: Kårstyrelsen Sektionsbidraget är för närvarande oöverskådligt, ingen kan riktigt säga vilken nivå en bidragsansökan skall ligga på. De riktlinjer som finns är otydliga och det är stora krav för i sammanhanget lite pengar. Styrelsen föreslår istället för dagens bidragssystem gå över till en sektionsersättning där utbetalning sker på läsårsbasis enligt följande förslag. I samband med detta görs sektionsfonden om till en projektfond som ej fylls på ifrån den del av sektionsbidraget som inte betalas ut utan istället fylls på från årets resultat. Maxbeloppet som betalas ut är 50% av årets medlemsintäkter och villkoras enligt nedanstående stege efter utförda delar av sektionernas utbildningsutvecklingsuppdrag: Uppgift Kontroll Ersättning Tillsätta UKÄ*-utvärderingsgrupper Tillsätta programrådsrepresentanter som medverkar på programråd. Analysera och utvärdera kursutvärderingar, rapportera avvikelser. Tillsätta studentrepresentanter till institutionernas olika ledningsgrupper Hantera studentärenden. Minst 4 personer till varje intervju. Namn rapporteras till UKÄ samt utb.-utsk. Protokoll eller signerade minnesanteckningar om protokoll ej förs. Rapportera avvikelser samt svarsfrekvens till utb.-utsk. efter varje avslutat kurstillfälle Protokoll eller signerade minnesanteckningar om protokoll ej förs 80% studenter nöjda med service, uppföljning skall ske via ärendesystem Förklaringar: *UKÄ: Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärderingar av program, bland annat intervjuar UKÄ studenter som en del av utvärderingen. Intervjun tar 1 timme, sektionerna har i uppgift ta fram studenter till dessa intervjutillfällen. 10% 10% 10% 10% 10% Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: ändra sektionsbidraget till en sektionsersättning enligt detta förslag 23

24 28. Medlemsavgift Föredragande: Kårstyrelsen Styrelsen föreslår halvårsmedlemskap slopas då efterfrågan saknas. Fokuserar läggs istället på sälja treåriga och ettåriga medlemskap. Kårstyrelsen och aktiva i Luleå Studentkår får ingen rab på sitt medlemskap utan istället sänks årsavgiften för samtliga. Det är ett viktigt symbolvärde i alla aktiva, särskilt de som leder verksamheten, visar de tror på föreningen genom betala medlemskapet. Engagemanget man ger bör betala sig på andra sätt än en rab på medlemskap. En viktig förändring som kommer ske inför nästa år är Mecenatkortet blir medlemsexklusivt, den förväntade ökning av intresset vill vi ge tillbaka till medlemmarna och få Luleå Studentkårs medlemspriser närmare genomsnittet i landet. För vi inte skall förlora i intäkter måste antalet medlemmar öka från nuvarande 800 till Målbilden bör dock vara ställd betydligt högre än så och fördubbla antalet till 1600 medlemmar skall vara en topprioritet nästa verksamhetsår. De medlemskapsformer vi föreslår sälja är: Helår för 299kr Treårigt för 897kr med LLT 4-månaders busskort inkluderat för nya studenter. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: ändra medlemsavgifterna enligt detta förslag 24

25 29. Vision 2014 Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: D För visionen skall vara en vision för Luleå Studentkår studentkår måste den fungera och accepteras i samtliga delar av verksamheten. I styrelsens verksamhetsplan var ett av uppdragen sprida visionen i verksamheten vilket visade sig vara svårt då ingen riktigt kunde relatera till den. Därför har styrelsen forts arbetet med förfina visionen till både innefa all verksamhet och inkludera alla olika intressen inom verksamheten så alla kan ta den till sig. Visionen är ett första steg mot en målstyrning, för visionen skall vara till så stor nytta som möjligt bör den brytas ner i ett antal långsiktiga mål och kortsiktiga delmål. Dessa mål har vi ännu inte tagit fram utan är något styrelsen vill ta fram under våren. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: godkänna visionen enligt bilaga D uppdra till styrelsen sammansätta en projektgrupp som tar fram en modell för målstyrning med visionen som grund och presentera resultatet nästa fullmäktigemöte projektgruppen särskilt ser över Luleå Studentkårs styrdokumentsstruktur 25

26 30. Budget 2014/2015 Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: E Budgeten för 2014/2015 är försiktigt lagd och är ännu preliminär. Nolleperiden (projekt 403) är ej budgeterad ännu och vi har därför inte s ut ett resultat för projektet. Styrelsen föreslårnågra omprioriteringar jämfört med förra året. Den första är köpa in kanslitjänst, det kan tyckas vara dyrt men den kontinuitet det innebär ha ett väl fungerande kansli är värd väldigt mycket. Nästa satsning är höja sektionsersättningen till 50% av medlemsintäkterna, alltså 150kr per medlem eller totalt kr. Värt notera är tidigare år har man budgeterat kr eftersom man räknat med 100% medlemsanslutning och ett sektionsbidrag på 60kr per medlem och år alltså är satsningen i själva verket en neddragning. På intäktssidan har vi ökat ersättningen från universitetet med strax över kr, medlemsintäkterna är beräknat utökade med c:a kr och och samarbetsavtal är utökat med kr. Troligtvis får vi uppdraget projektleda studentmentorprojektet av LTU, en total ersättning om kr. OBS! Denna budget är ännu preliminär, innan de slutliga handlingarna går ut inför fullmäktige kommer vi uppdatera med en bättre budgetöverblick. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: godkänna denna budget för verksamhetsåret 2014/2015 enligt bilaga E 26

27 31. Verksamhetsplan 2014/2015 Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: F Verksamhetsplanen för nästa år finns i bilaga F. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: godkänna verksamhetsplanen enligt bilaga F 27

28 32. Lista över utbildningar Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: G De utbildningar som går under respektive utbildningsområde ändras ständigt, i bilaga finns lista över aktuella utbildningar. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: ändra reglemente inkludera utbildningar enligt bilaga G. 28

29 33. Motion: Ändring av neutralitetsstadgan Föredragande: Clifford Härstedt Bilaga: H Bakgrunden till motion om ändring i stadgan som behandlar kårens neutralitet är den demonstration 2 politiska organisationer ordnade den och kåren deltog i. Detta gjorde en uppfning om politiskt ställningstagande uppstod och underminerade kårens legitimitet. Motionens syfte är ändra i stadgan så kåren ej kan samverka med politiska partier i någon mån. Clifford Härstedt föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: ändra stadgar enligt bilaga H 29

30 34. Motion: Ändring av antalet fullmäktigemöte Föredragande: Carl-Johan Granqvist Bilaga: I Från och med 2012 ändrades beslutet fullmäktige samlades flera gånger per år till en kårfullmäktige-vecka. Detta är alldeles för få. Föregående fullmäktige tog väldigt lång tid och skulle effektivisera fullmäktiges sammanträden ha det flera gånger om året än endast en gång. Ett exempel på detta är varje års föregående styrelsens behöver vänta ett år för få sin ansvarsfrihet beviljad. Mitt förslag är ha ett ordinarie sammanträde så som är nu men under sammanträdet i april ha rätt bestämma yterliggare datum för fullmäktige. Carl-Johan Granqvist föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: ändra stadgar enligt bilaga I 30

31 35. Revidering av åsiktsdokumentet Föredragande: Kårstyrelsen Kårstyrelsen vill ha fullmäktiges synpunkter på Luleå Studentkårs åsiktsdokument för kunna vidareutveckla dokumentet. Kårstyrelsen föreslår Luleå Studentkårs fullmäktige: uppdra till styrelsen revidera åsiktsdokumentet i enlighet med synpunkter från åsiktstorget 31

32 Diskussion 36. Ägardirektiv Kårhusrestaurangen i Luleå AB Föredragande: Kårstyrelsen Bilaga: J Diskussionsunderlag Luleå Studentkår är delägare i Kårhusrestaurangen i Luleå AB, eller STUK. Som ägare är en av Luleå Studentkårs uppgifter styra verksamheten vilket vi gör genom ge bolaget såkallade ägardirektiv. Dessa har under året uppdaterats och kårstyrelsen vill gärna föra en diskussion med medlemmarna om de nya ägardirektiven. 32

33 Interpellation Ingen interpellation har inkommit. 33

34 Avslutande formalia 37. Nästa möte Nästa möte utlyses till: Höstterminen Mötets avslutande 34

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Föredragningslista Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Föredragningslista Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: 2014-04-10 Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-05-06. Tid: 18.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-05-06. Tid: 18.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vårstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-05-06 Plats: C305 Tid: 18.00 Mötestyp: Vårstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 3 2016/2017 2016-12-08, kl 18.30 i C305 Föredragningslista 3-16/17, 21-30 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2016-12-08, kl 18.30 Ärenden: 21-30 Bilaga Föredragare

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 10 Styrelsen Närvarande ledamöter: Ronja Lundgren kårordförande Oskar Johansson vice kårordförande fr.o.m 13 Viktor Andersson

Läs mer

Handlingar Årsstämma. 2014-11-25. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma. 2014-11-25. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2014-11-25. i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller via distansöverbryggande

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/9 Styrelsemöte 3 verksamhetsåret 2012/13 Datum: 2012-09-06 Tid: Kl. 16.32-21.24 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Klas Kärngren* Emma Åberg* Sandra

Läs mer

Medlemsmöte, Humanitas

Medlemsmöte, Humanitas Medlemsmöte, Humanitas Tid: 2015-04-16 16:30 Plats: E 604 Närvarande: Inledning 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: 3. Val av mötespresidie: Förslag: Fredrik Kåreholt som mötesordförande

Läs mer

Medlemsmöte - Humanitas

Medlemsmöte - Humanitas Medlemsmöte - Humanitas Datum/Tid: 2016-04-12 16.30 Plats: E604 Kallade: Humanitas medlemmar Inledning 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 2. Val av mötespresidium Förslag till mötesordförande: Rickard

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadgar. Reviderade av Luleå Studentkårs fullmäktige 2014-11-25. Konsekvensändringar fastslagna av Luleå Studentkårs styrelse 2014-11-11

Stadgar. Reviderade av Luleå Studentkårs fullmäktige 2014-11-25. Konsekvensändringar fastslagna av Luleå Studentkårs styrelse 2014-11-11 Stadgar Reviderade av Luleå Studentkårs fullmäktige 2014-11-25 Konsekvensändringar fastslagna av Luleå Studentkårs styrelse 2014-11-11 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18 BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-04-01 kl 17:18-21:59 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på sista sidan. Ordförande:

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 5 Verksamhetsåret 2015/16 Sida 1/10 Datum: 2015-03-22 Tid: Kl. 16.30 21:30 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Teknologkårens styrelse Simon Persson

Teknologkårens styrelse Simon Persson 2016-02-26 Simon Persson Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden LARV-projektledare Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar S T Y R E L S E N Närvarande styrelseledamöter: Jonas Boström Kristina Ekholm Caroline Erlandsson Niclas Karlsson Cinna Lagestrand Johan Lundmark Carl Nettelblad Stella Papasotiriou (fr.om 4) Emil Paulsrud

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Halmstad Studentkår Stadga

Halmstad Studentkår Stadga Halmstad Studentkår Stadga Antagen av Medlemsmötet för Halmstad Studentkår 21 maj 2013 Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemskap... 4 Kapitel 3. Kårstatus... 5 Kapitel 4. Organisation... 6 Kapitel

Läs mer

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå Kapitel 1 Sammansättning och ändamål Inledning 1 Medicinska Föreningen är en sammanslutning av studerande vid Umeå Universitets medicinska fakultet och utgör en sektion inom Medicinska Studentkåren vid

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 1 29 September 2016 Sidan 2 Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdag den 29 September i sal E632 kl. 18:30 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Studenter inom sektionens utbildningsområde

Studenter inom sektionens utbildningsområde Årsstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2015-11-04 Plats: E633 Tid: 12.00 till 18.00 Mötestyp: Årsstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Stadgar. -senast fastställda på Luleå Studentkårs fullmäktige Luleå tekniska universitet Luleå

Stadgar. -senast fastställda på Luleå Studentkårs fullmäktige Luleå tekniska universitet Luleå Stadgar -senast fastställda på Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-05-22 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-493300 1/31 Innehållsförteckning 1. Konstitutionella

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Teknologkårens styrelse Simon Persson

Teknologkårens styrelse Simon Persson 2017-06-16 Simon Persson Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden LARV-projektledare Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer