Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015"

Transkript

1 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/ Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt med utskotten, fortsätta integreringen av mastersstudenter i verksamheten, samt att uppmärksamma föreningens 20-årsjubileum under vårterminen UPS ämnar även synas mer på uppsalascenen och önskar därför utöka samarbetet med andra föreningar vid Uppsala universitet, så väl som med PolRiks och Alumnföreningen. UPS ska Förenkla och tydliggöra rutinerna för medlemsregistret samt tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka medlemskap för frikursare. Fortsätta samarbeta med andra föreningar vid Uppsala universitet och därigenom göra UPS mer synligt. Undersöka möjligheterna att utveckla samarbetet med mastersstudenter och integrera dem i verksamheten. Fördjupa samarbetet med PolRiks och Alumnföreningen. Undersöka möjligheterna att ta fram en likabehandlingsplan. Uppmärksamma föreningens 20-årsjubileum under våren Utskottsarbetet I föreningen utgörs den dagliga verksamheten av utskottens arbete. Utskottens övergripande ansvar och verksamhetsområden regleras i stadgarna och behöver inte uppräknas i verksamhetsplanen, vidare finns programbeskrivningar i utskottens respektive rutinhandböcker. Däremot finns en del aktiviteter och åtaganden som är specifika för verksamhetsåret 2014/2015 sammanfattade här nedan. Verksamhetsplanen ska för utskotten utgöra första prioritet men vardera utskott har givetvis mandat att genomföra annat än det som författats här. Fest- och kulturutskottet ska Fortsätta ha god kontakt med KoMa inför evenemang så att informationen går ut till alla medlemmar genom flera kanaler. I samråd med kassören se över rutinerna för biljettförsäljning och granska alternativa betalningsmetoder för att slippa kontanthantering.

2 Sida 2 av 5 Utveckla samarbetet med andra utskott med syfte att anordna fler gemensamma aktiviteter. Stärka den kulturella delen av utskottet genom att utifrån medlemmarnas önskemål organisera och tipsa om kulturella aktiviteter. Internationella utskottet ska Fortsätta att verka för att integrera utbytesstudenterna i hela UPS och försöka bibehålla den engagemangsnivå som funnits under föregående verksamhetsår. Integreringen ska fortskrida genom samarbete med Studentkåren och dess internationella arbete. Anordna ett flertal större evenemang under året, så som en kräftskiva, en pubrunda i samarbete med SpoLen, ett midsommarfirande och en större resa. Ytterligare evenemang kommer hållas men planeras smidigast när de nya utbytesstudenterna har anlänt. Bedriva arbete med buddy-verksamhet vid de nya studenternas ankomst och välkomna dem till Uppsala innan terminen börjar. Införa ett bytessystem av möbler och dylikt. Gamla studenter ska ges möjlighet att lämna in de saker de inte kan ta med sig hem vid avfärd, vilka de nya utbytesstudenterna sedan kan ta del av under sitt år i Uppsala. Kommunikation- och marknadsföringsutskottet ska Införa mer regelbundna möten och stärka utskottskänslan genom att fördela arbetsuppgifter och ansvar mellan utskottets medlemmar. Fortsätta pågående arbete med att ta fram ett emblem för UPS. Utveckla samarbetet med FoKen och försöka utveckla mer personliga sätt att marknadsföra UPS-festerna. Expandera gymnasieturnén med långsiktigt mål att besöka fler skolor i ett större antal städer samt att engagera fler pol kandare i projektet. Kontaktutskottet ska Undersöka intresset för, samt marknadsföra en studieresa till Bryssel eller annan, för utbildningen relevant, stad till våren. Om underlag finns även planera samt genomföra resan och i den mån möjligt, tillsammans med utbildningsrådet. Fortsätta samarbetet med Uppsala Peace and Development Students Association (UPaD) och Utrikespolitiska Föreningen (UF) i arbetet med Karriärsdagen.

3 Sida 3 av 5 Undersöka möjligheterna till att genomföra småskaliga studiebesök till praktikanter och/eller alumner under kommande höst och vår i samarbete med Alumnföreningen för Uppsala Politicesstuderande. Polmagasinet ska Fortsätta sträva efter ett ökat och bestående samarbete med Radioutskottet, då ett gemensamt arbete och utnyttjande av varandras kontakter och idéer kommer främja båda utskottens verksamheter. Genom samarbete med Webbutskottet fullfölja föregående redaktörers ambitioner om ett webbarkiv och en egen hemsida där samtliga utgivna nummer av tidningen skall finnas tillgängliga. Underlätta arbetet för fotografer genom att förbättra kommunikationen fotografer och skribenter emellan. Värna en större och mer sammanhållen redaktion genom gemensamma aktiviteter i form av till exempel studiebesök. Utöka antalet redaktionella möten inför varje nummer med ett brainstormingsmöte under lättsammare former. Bedriva ett evigt och ändlöst korrekturläsande och genom detta främja en textkvalitet av högsta möjliga nivå. Radioutskottet ska Sträva efter att att nå ut till fler pol kand-studenter såväl som studenter i allmänhet. Genom utbildning, såväl intern som med hjälp av Studentradion, se till att kunskap finns som garanterar att utskottets program håller en hög standard. Jobba mot ett gemensamt mål att sända roliga och intressanta program. Eftersträva att fördjupa samarbetet med Polmagasinet. Utbildningsrådet ska Följa upp tidigare utvärderingar av Statskunskap A 30hp och Förvaltningsrättslig översiktskurs 15hp. Delta i planerandet av ombyggnationen på Statsvetenskapliga Institutionen så att studenternas önskemål tillgodoses i största möjliga mån.

4 Sida 4 av 5 Fortsätta att aktivt arbeta för en förbättrad studiemiljö för politicesstuderande och motverka bristen på föreläsningssalar för Statskunskap A 30hp. Utvärdera och vidareutveckla mentorsprojektet för politicesstuderande på Nationalekonomi A 30hp. Genomföra en föreläsningsserie under höstterminen, om möjligt i samarbete med Kontaktutskottet. Fortsätta att fördjupa samarbetet med Samhällsvetenskapliga- och Ekonomiska sektionen. Webbutskottet ska Sträva efter att få ett aktivt utskott med medlemmar och möten. Jobba mer med de olika utskottens medlemmar för att tillsammans förbättra UPS verksamhet på nätet. Hemsidan ska göras mer aktiv genom att låta utskotten blogga om sin egen verksamhet. Även Polmagasinets webbplats ska komma igång. Påbörja ett arbete för att översätta hemsidan till engelska. Hålla kalendern ständigt uppdaterad. Se över kurssammanfattningarna på UPS hemsida och dess relevans. Fotoämbetspersonen ska Ta tillvara på bilder från diverse evenemang och eventuellt se till att de läggs upp på hemsidan så att de på så vis blir tillgängliga även för andra än våra medlemmar. Verka för ett närmare samarbete med Polmagasinet, Radioutskottet och Webbutskottet samt bygga nya metoder och verktyg för att förenkla detta. Starta upp en fotoförening som träffas minst en gång per månad. Fotoföreningen ska även integreras i samarbetet med andra utskott. PolRiksrepresentanten ska Öka medvetenheten om PolRiks bland UPS medlemmar.

5 Sida 5 av 5 Samordna en utlandsresa som ger UPS medlemmar möjlighet att utforska ett, för utbildningen relevant, resmål tillsammans med övriga lokala organisationers medlemmar. Öka intresset för möjligheten till övriga gemensamma aktiviteter inom ramen för PolRiks samarbete såsom: deltagande i Samhällsvetar-SM, möjligheten till gemensamma studiebesök på, för utbildningen relevanta, arbetsplatser, samt deltagande vid en större sittning med samtliga medlemsföreningar. Sport- och lekutskottet ska Tillägg Antaget Öka lättillgängligheten för UPS-medlemmar att delta i aktiviteter genom tydligare information och regelbundenhet. Locka fler studenter att delta i aktiviteter genom att öka utbudet av aktiviteter. Skapa och anpassa aktiviteterna efter olika önskemål dvs. skapa flera olika typer av aktiviteter för alla. Även locka fler pol-studenter att aktivt delta i spolens arbete med syfte att skapa en god stämning på programmet samt kunna öka antalet aktiviteter. Utveckla samarbetet med andra utskott med syfte att anordna fler gemensamma aktiviteter.

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1. Verksamhetsområde 1.1 Styrelsen under verksamhetsår 2012/2013 Ordförande: Eric Åhlin Vice ordförande: Linnea Burke Rolfhamre Sekreterare: Matthias Ekström Kassör: Lina

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer