VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret Verksamhetsberättelse A-sektionen inom TLTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse A-sektionen inom TLTH Under verksamhetsåret 2010 har A-sektionen växt och har för första gången sedan den återskapades 2005, lyckats fylla alla styrelseposterna. Under året har vi utvecklat och återupptagit flera verksamheter och lyckats öka sektionsmedlemmarnas engagemang enormt jämfört med tidigare år. På höstterminsmötet deltog över 140 personer vilket är anmärkningsvärt för ett sektionsmöte på TLTH, inte minst med tanke på att A-sektionen är en av de minsta sektionerna. Under året har vi återupptagit studierådsverksamheten på A, phöset och sexmästeriet genomförde den mest omfattande nollningen hittills och arbetsmarknadsutskottet har fixat fler lunchföredrag än tidigare och börjat knyta kontakter med viktiga företag och kommer under våren 2011 att anordna en arbetsmarknadsvecka. Björn Sjöholm, Sektionsordförande 2010

2 Studierådet Arkitektur (SR-A): På våren startade Maria Nyström och Beatrice Eckord upp studierådet för Arkitekturskolan på nytt, (posten som studierådsordförande var tidigare vakant), och de blev under höstterminen valda till att fortsatt dela posten som studierådsordförande 2011 av sektionsmötet. Efter höstterminsmötet har studierådet utökats och har nu (april 2011) 16 medlemmar. Beatrice Eckord, SRA-Ordförande Maria Nyström, SRA-Ordförande

3 Studierådet Industridesign (SR-ID):

4 Arbetsmarknadsutskottet (ArmU): Arbetsmarknadsutskottet har under första halvåret av 2010 bestått av ordförande Karolina Nilsson, sponsringsansvarig Thomas Ramstand samt Lina Byberg. Tillsammans harutskottet främst arbetat med mentorskapsprogrammet Kontext Skåne. Dettahar skett i samarbete med landskapsarkitektstudenter vid Alnarps lantbruksuniversitet. Ett samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne har hjälpt utskottet att marknadsföra Kontext Skåne. Detta genom ansökningsblanketter på deras hemsida. Samarbetet gav gott resultat och programmet fick in flera mentorer och sökande studenter. Årets Kontext Skåne är ännu ej avslutat men ett sista möte kommer hållas i slutet av Maj. Där kommer vi genom en enkät ta reda på hur vi kan förbättra programmet men även ta reda på vad deltagarna tyckt om upplevelsen. Vi kunde tyvärr ej ge varje sökande student en mentor, men om Kontext Skåne fortsätter nästa termin skall utskottet se om det finns fler sätt att få in mentorer till programmet. Sponsringsavdelningen är under uppbyggnad. Hitintills (årsskiftet 09-10) har ett sponsrat lunchföredrag ägt rum. Karolina Nilsson ArmU-Ordförande VT10

5 Informationsutskottet (Info): Under året har informationsutskottet jobbat hårt med att knyta ihop A-sektionens grafiska profil genom posters och grafisk formgivning. Tillsammans med Arbetsmarknadsutskottet och styrelsen har vi arbetat fram sektionens hemsida, som lanserats under våren Robert Janson Info-Ordförande HT-10

6 Phöseriet: Överphös Amanda Österlin La Mont tillsattes vid årsskiftet 2009/2010, efter omröstning på höstterminsmötet. Det första som ingick i posten var att välja medlemmar till Phöset. Detta gjordes genom intervjuer med intresserade kandidater från årskurs 2 på industridesign- och arkitekturprogrammet. Följande personer valdes från ID; Hanna Johansson och Andrea Norell och ARK; Malin Rönnerfalk, Oscar Abrahamsson och Alexander Carlén. De första mötena gick ut på att gruppen skulle lära känna varandra. Föregående års nollning utvärderades för att starta planeringen. Gruppen enades om att fler aktiviteter inom sektionen och tillsammans med övriga sektioner skulle planeras in. Alla var överrens om visionen att A-sektionen borde synas mer på LTH, inte minst under nollningen. En viktig del som beslutades tidig var införandet av A-kavaj, för att ha en sektionsklädsel i motsvarighet till övriga sektioners overall. Var och en i gruppen tilldelades ett ansvarsområde för planeringsarbetet. Oscar var ansvarig för sångskrivning, kåraktiviteter och sångbok, Hanna informations- och layout ansvarig, Andrea Sponsoransvarig, Malin fest och ekonomiansvarig och Alex phadderansvarig. Amanda ansvarade för att kalla till möten, att regelbundet träffa ÖPK (Överphös kollegiet) för central planering på TLTH och att ha en övergipande kontroll av tidsplaneringen. 2 studiecirklar startades för att dra in pengar för alla möten under planeringen. Sponsorsamtal ringdes där det som erbjöds var olika paket på sponsring av t-shirts, lunchföredrag, nolleguide-annonser, kavajmärken eller gåva i tygpåsen. Efter att 9 sponsorer tackat ja till olika paket fastställdes en budget som godkändes av sektionens kassör Anna Sundstedt. Temat svart/vitt spikades och förutom de aktiviteter från föregående år lades nya till på schema, t.ex. picknick i stadsparken, filmkväll, flaggmålning.regelbundna möten hölls med Studievägledarna Ingrid Holmgren och Karin Cherfiels- Karlsson för att samordna aktiviteterna under första nollningsveckan. Intresseanmälan för att vara phadder följdes upp med en kort intervju. Ett informationsmöte hölls där programledningen och representanter från TLTH deltog. Detta följdes av en phaddersittning och ett sista informationsmöte innan sommaren. En sångbok skapades med sånger från A-sektionen, LTH och klassiska snapsvisor. En nolleguide skrevs för att skicka ut till alla nyantagna studenter. Planeringshelger med fester och ledarutbildningar hölls både för ÖPK och alla LTHs phös på en scoutgård i Osby. Phöset gick ytterligare ledarskapsutbildning, alkoholutbildning samt brandutbildning. När sexmästaren valdes var schemat klart för alla 4 veckorna och detaljplanering med fram för allt sexmästaren Karl Jönsson genomfördes för att tydliggöra allas arbetsuppgifter. Innan sommaren genomfördes en mindre sittning med sexmästeriet och phöset för att förstärka teamkänslan. En vecka efter skolavslut jobbade phöset intensivt med beställning av t-shirts, sångbok, nolleguide, tygmärken, phöskläder etc. Under sommaren hölls kontinuerlig kontakt och samtal till de nyantagna skedde i samband med antagning. Två veckor innan nollningen återförenades alla i Lund för att avsluta de sista

7 förberedelserna inför nollningen. Framför allt praktiskt arbete för att ge alla aktiviteter en magisk touch av temat men även mottagande av varor, samtal till reserv antagna samt detaljplanering. En presentations- och välkomstfilm gjordes och sånger samt gyckel skrevs.under nollningen var ansvaret för varje dag uppdelat på två i phöset som skulle vara nyktra och se till att allt gick som det skulle. Efter varje dag hölls ett kort utvärderingsmöte och uppdatering inför nästa dag. Lunchföredragen under och efter nollningen utfördes i samarbete med ARMU enligt överrenskommelse med ordförande Thomas Ramstrand. Efter nollningens slut kan konstateras att önskade mål har uppfyllts och att nollningen utförts så som planerat. Överskott i material så som sångbok, tygmärken, kavajtryck, partytält, spelredskap, tallrikar och dukmaterial går till sektionen. Däremot gör en felräkning av budgeten att sektionens centrala konto fått stå för en del av kostnaderna. Amanda Österlin La Mont, Överphös 2010

8 Sexmästeriet:

9 Styrelseledamöter: Vårterminen Ordförande: Vice Ordförande: Sekreterare: Kassör: SRA-ordförande: SRID-ordförande: Sexmästare: Överphös: ArmU-ordförande: Info-ordförande Övrig ledamot: Övrig ledamot: Höstterminen Ordförande: Vice Ordförande: Sekreterare: Kassör: Överphös: SRA-ordförande: SRID-ordförande: Sexmästare: Överphös: ArmU-ordförande: Info-ordförande Övrig ledamot: Övrig ledamot: Björn Sjöholm Amanda Nyström Charlotta Hellechius Anna Sundstedt Vakant Karl Jönsson Maine Godderidge Amanda Österlin La Mont Karolina Nilsson Mathilda Schuman Mathilda Karlsson Sanna Hjorth Björn Sjöholm Mathilda Karlsson Vakant Anna Sundstedt Amanda Österlind La Monte Beatrice Eckord, Maria Nyström Karl Jönsson Karl Jönsson Amanda Österlin La Mont Tomas Ramstrand Robert Janson Ragnvi Melin Fredrik Petersson

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Årsberättelse Karlekon 2014

Årsberättelse Karlekon 2014 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar... 10 Ordförande C.A.P.S.... 11 Vice Ordförande C.A.P.S....

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU -

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH

AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 4 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 5 Ordförande - Hammarhaj... 6 Kassör - Börshaj... 6 InfU -

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2013-02-21 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Styrelserapport, Vårterminen 2014

Styrelserapport, Vårterminen 2014 Styrelserapport, Vårterminen 2014 Styrelsen Vi i styrelsen inledde året med ett styrelseshiphte i en scoutstuga utanför Saxtorp. Vistelsen var uppskattad och givande. Vi fick möjlighet att lära känna varandra

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Bilaga 1: Styret informerar

Bilaga 1: Styret informerar Bilaga 1: Styret informerar Sedan det förra sektionsmötet har det löpande arbetet flutit på. Ordförande och vice ordförande har deltagit på ORDFRAD tillsammans med öv- riga sektionen samt kåren centralt.

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN

HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN Som ett led i Styret 2011:s arbete för att bättre nå ut till sektionens alla medlemmar har vi här satt ihop en halvårsrapport för sektionens verksamhet under första halvåret

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen Vt-2010 Stärkta av föreningens framgångar under föregående verksamhetsår intensifierades styrelsens arbete ytterligare under våren 2010. Två övergripande målsättningar

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Övergripande information om år 2012

Övergripande information om år 2012 Inledning Enligt Gavlecons stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året. Den efterträdande styrelsen påbörjar

Läs mer