Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011"

Transkript

1 Protokoll A-styrelsemöte 14/ Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson. Maria Nyström väljs till justeringsperson. 5. Eventuella adjungeringar. - Sanna Hjort och Malin Wester adjungeras. 6. Aktuell rapport Ordföranden: - JFF har tema after ski. - De som inte skickat in sitt passerkortnummer för att få access till kårhuset får göra det snarast, annars tolkas det som att de inte har intresse utav detta. Phöset: - Inget nytt. Studierådet ID: - Har haft möte och fotostudion håller på att struktureras upp. Ett nytt städsystem i ikdcverkstaden ska införas till hösten. Ny fotoutrustning är inköpt för kronor. ArmU: - Åker till Stockholm på torsdag för att gå på KTH:s arbetsmarknadsdag för att knyta kontakter och få inspiration till Lunds arkitektskolas arbetsmarknadsdag bla. Info: - Utformning av affisheringslogotyper kommer att bestämmas till nästa utskottsmöte för att sedan visas upp för godkännande av styrelsen.

2 - Tidningen the plan har nu levererats i ca 400 ex till skolan. Info ser till att ett exemplar hamnar på varje medlems bänk som en present från info. Studierådet A: - Mer samarbete mellan studieråden A och ID planeras. Poster till olika styrelser och referensgrupper kommer tillsättas vid nästa studierådsmöte. 7. ArmU. Sponsring diskuteras. Ett stort intresse och behov av utökad sponsring finns från flera utskott. Som det ser ut nu så har ArmU fullt upp med att planera inför arbetsmarknadsdagen och söker fler som vill engagera sig i att kontakta möjliga sponsorer. Uppenbart är att det finns företag som gärna marknadsför sig på sektionen, ordföranden infogar att Sweco t.ex. ringt upp och visat intresse. Exakt hur sponsringen borde gå till, på vilket sätt en struktur i hur man kontaktar företag, uppföljning och hur en sammanställning av vilka företag som nyligen blivit uppringda görs behövs det funderas vidare kring. De utskott som behöver sponsring skulle kunna ha ett paket att utgå ifrån, t. ex att det kostar en viss summa för ett företag att synas på hemsidan och hålla ett lunchföredrag. ArmU söker fler sponsringsansvariga inom utskottet. Arbetsmarknadsdagen. Konceptet mässa är inte helt populärt hos flera av de företag man hört sig för med i Skåne. Detta pga. av flera anledningar. Man har börjat spåna på andra sätt att lägga upp dagen på. Ett förslag är att göra det i mindre skala, företagen har uttryckt att de gärna ser att studenter kommer till företagen istället för tvärtom. Ett sätt att lösa det på skulle var att ha en dag då man gruppvis åker på företagsbesök och sedan presenterar de besök man gjort inför andra studenter. 8. Balen. Jesper är inte närvarande men huvuddiskussionen för sexmästeriet är just nu lokalfrågan. 9. Info. En enkel mall till ett informationsmail görs. Logotyper gås igenom på nästa infomöte och tas upp i styrelsen. 10. Studierådet. Ett större samarbete mellan studieråden är aktuellt framförallt närd et gäller verkstäder. Dessutom behöver fyllnadsval för ej tillsatta poster i bl.a. husstyrelsen och institutionsstyrelsen göras. Dessa ska helst vara jämnt fördelade mellan industridesign och arkitektskolan.

3 Ifall de nya posterna världsmästare och jämlikhetsombud ska utlysas till alla eller bara inom studierådet diskuteras. Man kommer fram till att information om dessa poster kan ingå i ett informationsmail till alla medlemmar. Maria och Beatrice, nuvarande studierådsordföranden har suttit i ett år till våren och har bestämt sig för att de vill avgå till nästa hösttermin. Kommer därför delegera posten/posterna till någon annan i studierådet innan nyvalet under höstterminsmötet. Detta beslut kommer att utlysas på vårterminsmötet. 11. Ekonomi och budgeteringsmöte. Alla utskottsordföranden (som inkasserar in eller gör av med pengar) behöver närvara. Detta för att kunna få en första överblick för dimensionering av sektionens inkomster och utgifter. Är även mycket viktigt för att även alla sektionsmedlemmarna ska kunna veta hur mycket pengar som finns i omlopp på sektionen. Beslut om att lägga mötet måndag vecka 12 klockan 15: Fotografering. Datum för fotografering till hemsidan av styrelsen ska planeras. Robert Janson åtar sig att Fråga Hanna på ID som fotade ArmU, om inte hon kan fotograferar han själv. Beslut om datum: 28/3 15: Studiecirklar. (Se diskussionsunderlaget i dagordningen för utförligare information). Att anordna utskottsmöten som studiecirklar kan bli ett bra tillskott till i sektionens budget. Sekreteraren får uppgiften att ta reda på hur det går till att fylla i dessa blanketter på rätt sätt. 14. Ändringsförslag stadgar och reglemente. (Se diskussionsunderlaget i dagordningen för alla ändringspunkter). Det som görs annorlunda mot förslagen i diskussionsunderlaget är: Stadgar: Inspektorns rättigheter: punkt C behålls. Reglemente: Sekreteraren. att anslå kallelser till styrelse och sektionsmöten behålls. att vara ansvarig utgivare av sektionens medier ändras till ordföranden Det bör åligga jämlikhetsombudet/en att vara en del av studieråden ändras till att aktivt samarbeta med studieråden.

4 Nya beslut som också läggs till i reglementet: - Ett nytt ceremoniutskott under viceordföranden ska tillsättas med ansvarsområden som idag ligger utanför de andra utskotten: Alumniansvar, fanbärare, medaljer, sångböcker, sångförman, A-kavajer tillsätts på vårterminsmötet. - En internationell sekreterare som har i uppgift att upprätthålla kontakt med utländska arkitektskolor tillsätts på vårterminsmötet. 15. Handlingar till vårterminsmötet. Propositioner som behövs skrivas, vad som åligger följande nya poster. Mötet beslutar att det tillfaller presidiet att ordna upp med dessa inför vårterminsmötet. - Jämlikhetsombudet - Världsmästaren - Aktivitetsutskottet - Cermoniutskottet - Internationell sekreterare Beslut/ändringar i stadgar: - Överphöset inte längre ordinarie styrelseledamot - särskild ledamot avskaffad och ersatt av stödmedlem - Nytt reglemente för A-sektionen - Beatrice och Maria skriver en motion om avgången som studierådsordföranden. 16. Lokal till vårterminsmötet. - Oscar kollar upp med Björn Sjöholm hur ikdc bokades inför förra mötet. 17. Copenhagen Distortion. Malin Wester information om distortion, stadsfestival i Köpenhamn. 1-5 juni. Planer för workshop, drinkbar, dj mm. Beslut om att detta låter intressant tas. Det verkar som en rolig aktivitet som även kan dra in pengar. Förslag om att blanda in arkitektstudenterna kommer upp, Malin pratar med Martin Falck och frågar hur man kontaktar dem. När mer information kring förslaget tagits fram kommer det tas upp i styrelsen igen. 18. Övriga ärenden. Oscar har köpt in brevlådor (för nomineringslappar bla.) och lila färg till A-sektionen för 524 kronor. Malin Wester har fått kontakt med sexmästaren på arkitekturskolan i Köpenhamn. Intresse av att anordna en stor fest tillsammans finns. Stor konstkolefest i Köpenhamn redan

5 kommande fredag. Information om detta postas på a-sektionens facebooksida. Malin anmäler sig intresserad till att bli internationell sekreterare efter förslag från ordföranden. 19. Nästa möte. Torsdagen den 24e mars. 12: Mötet avslutas. Beslutslista: Sektionens styrelse beslutar om följande: - Maria Nyström och Beatrice Eckord avgår som studierådsordföranden, detta utlyses på vårterminsmötet. En motion ska lämnas in till styrelsen där beslut ska tas om att skriva en proposition till vårmötet. - Budget och ekonomimöte - fastställs till måndagen den 21 mars. - Fotografering av styrelsen, måndagen den 28 mars utanför IKDC. - Studiecirklar - sekreteraren kollar upp formalia kring dessa med kåren. - Ändringar i stadga och reglemente görs enligt listan som finns tidigare i protokollet för styrelsemötet. (14/3). - Ett cermoniutskott som ligger under vice-ordföranden kommer utlysas på vårterminsmötet. - Posten internationell sekreterare kommer att utlysas på vårterminsmötet. - Intresse finns för deltagande med workshop i Copenhagen Distortion. Närvarande på mötet: Oscar Abrahamsson, Mathilda Karlsson, Maria Gonzales, Kalle Jönsson, Axel Norlander, Tomas Ramstrand, Robert Janson, Beatrice Eckord, Hanna Christiansson, Maria Nyström, Miranda Westfelt, Sanna Hjort, Malin Wester.

6

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 15/år 2015 Datum: 12/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 15/år 2015 Datum: 12/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare).

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare). Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-10-08 Plats: Grupprum 1D321 KAU Närvarande: Sofia Melin, Simon Strid, Ronnie Jonsson, Helena Engström, Anthon Crona, Patrik Sjöstedt, Ludvig Gabrielii, Karl-Axel

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 4:e mars i Marie Curie-rummet. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: tis 19 maj 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: tis 19 maj 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: tis 19 maj 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer