Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logistiksektionens Verksamhetsdokument"

Transkript

1 Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet Norrköping Org. nr Pg

2 Styrdokument fo r styrelseledamo ter 1. Ordföranden Ordförande för Logistiksektionen är den person som har den övergripande ansvaret over sektionsstyrelsens arbete under året. Ordförande bör arbeta för ett bra samarbete med de andra teknologsektionerna främst i Norrköping. Ordförande ansvarar även för att valberedning och revisorer är väl informerade om styrelsens arbete. Det åligger ordföranden att: Leda sektionens sammanträde. Leda och fördela arbetet i sektionsstyrelsen. Representera sektionen och föra dess talan Vice ordförande Vice ordförande väljes bland de ordinarie ledamöterna internt av styrelsen. Det åligger Vice ordförande särskilt att: Sköta ordförandens uppgifter då denne är förhindrad. 2. Sekreteraren Sekreteraren ansvarar för att dokumentera styrelsens sammanträden samt aktiviteter som berör sammanträdet så som lokalbokning, kallelser och dylikt. Det åligger sekreteraren att: Föra protokoll vid sektionens sammanträden och sektionsmöten. Ansvara för sektionens anslagstavla. Ansvara för sektionens posthantering Vice Sekreterare Vice sekreterare väljes bland de ordinarie ledamöterna internt av styrelsen. Det åligger Vice sekreterare särskilt att: Sköta sekreterarens uppgifter då denne är förhindrad. 3. Kassören Kassören ansvarar för att sköta sektionens ekonomi. Det åligger kassören att: Handha sektionens ekonomi och föra bok över sektionens inkomster och utgifter. Upprätta bokslut. Upprätta styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. Ha det ekonomiska ansvaret för sektionens försäljning och inköp. 2

3 4. Studienämndsordföranden Studienämndsordföranden har till uppgift att utföra studiebevakning så utbildningen håller en hög nivå och representera Logistiksektionen i utbildningsfrågor gentemot studentkåren LinTek och Linköpings Universitet. Det åligger studienämndsordföranden att: Vara sektionens representant vid LinTek s utbildningsutskott. Bevaka sektionens verksamhet i studiefrågor. I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan. Se till att klassrepresentanter blir utsedda. Ansvara för att en nominering till Gyllene Moroten från Logistiksektionen lämnas in i tid. 3

4 Verksamhetsomra den 5. Intendent Det åligger intendenten särskilt att: Ansvara för att sektionens egendom befinner sig i fullgott skick. Föra förteckning över densamma. Ansvara för sektionens försäljningsverksamhet. Verka för trivsamma sektionslokaler. Representera sektionen i den förening som ansvarar för det gemensamma sektionsrum som finns på Trappan. 6. Information 6.1. Informationsansvarig Det åligger informationsansvarig att: Leda arbetet i sektionens informationsutskott Se till att sektionsmedlemmarna hålls informerade om styrelsens och övriga sektionens verksamhet. Ansvara för att goda kontakter upprätthålles med sektionens alumnimedlemmar. Ansvara för att sektionens hemsida uppdateras kontinuerlig. 7. Näringsliv 7.1. Näringslivsansvarig Det åligger näringslivsansvarig att: Leda arbetet inom sektionens näringslivsutskott Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet består av Näringslivsansvarig och så många medarbetare som näringslivsansvarige anser nödvändigt. Näringslivsutskottet ska sträva efter att ha med minst en (1) medarbetare från varje årskurs. Näringslivsutskottet sammanträder minst en (1) gång per termin. Utskottet ska eftersträva att ha med representanter från näringslivet på vissa sammanträden. Verksamhetsberättelse över vad näringslivsutskottet har uträttat under året ska sammanställas vid verksamhetsårets slut och arkiveras hos sektionen Det åligger näringslivsutskottet att: Ansvara för att sponsorer anknyts till sektionen. Tillmötesgå sponsorernas önskemål i största mån. Vara en länk mellan utbildningen och näringslivet. Marknadsföra utbildningen inom näringslivet. 4

5 7.2. Projektledare LOGIN Projektledaren för LOGIN ansvarar för att de årliga näringslivsdagarna för sektionens studenter anordnas. Till hjälp använder sig projektledaren sig av medlemmar från LOGIN-utskottet Det åligger LOGIN-utskottet att: Årligen anordna arbetsmarknadsdagar för Logistiksektionens studenter. 8. Rekrytering 8.1. Rekryteringsansvarig Logistiksektionens rekryteringsansvarig har som uppgift att informera blivande studenter om vad Logistikprogrammen kan erbjuda för studiemöjligheter. Rekryteringsansvarig är ansvarig för att Logistiksektionens programbroschyrer är uppdaterade och innehåller relevant och aktuell information. Det åligger rekryteringsansvarig att se till att samtliga av sektionens utbildningsprogram finns representerade på de rekryteringsmässor som anordnas. Det åligger rekryteringsansvarig att: Leda arbetet i sektionens rekryteringsutskott Ingå i LinTek s marknadsföringsutskott Rekryteringsutskottet Rekryteringsutskottet består av Rekryteringsansvarig tillika ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen samt det antal medarbetare som rekryteringsansvarig anser lämpligt. Man ska sträva efter att ha med minst en medarbetare från varje årskurs. Rekryteringsutskottet sammanträder minst en (1) gång per termin. Det åligger rekryteringsutskottet att: Marknadsföra utbildningen för studerande på gymnasial nivå samt andra sökande. 9. Studienämnden Studienämnden består av tre studienämndsordförande (en för FTL, en för KTS och en för SL) samt så många medarbetare som studienämndsordförande anser lämpligt. Studienämnden ska sträva efter att ha minst en representant från varje årskurs. Studienämnden sammanträder minst två (2) gång per termin. Verksamhetsberättelse över vad studienämnden har uträttat under året ska sammanställas vid verksamhetsårets slut och arkiveras hos sektionen. Det åligger sektionens studienämnd att: Bereda frågor som kommer upp i LinTek s Utbildningsutskott. Övervaka tillståndet och utvecklingen beträffande sektionens studiefrågor. Aktivt verka för förbättring och utveckling av de kurser som ges 5

6 10. Arbetsmiljöombud Arbetsmiljöombudet har möte med andra sektioners arbetsmiljöombud ca 1 gång i månaden. Det åligger AMOn särskilt att: Rapportera brister i arbetsmiljön och försöka få dem åtgärdade Informera de studerande på sektionen om arbetet som bedrivs Vara behjälplig med att vidarebefordra ärenden som gäller diskriminering, trakasserier eller liknande Iaktta tystnadsplikt i känsliga områden inom uppdraget Vara behjälplig med att vidarebefordra eventuell anmälan om tillbud eller olycka Delta i eventuella möten, konferenser & arbetsmiljöronder 11. Festericheferna Festericheferna ansvarar för att hålla god kontakt mellan sektionen och respektive festeri Det åligger festericheferna särskilt att: Ansvara för de sektionspubar som anordnas av sektionen under året Ansvara för en årlig sektionssittningen Ansvara för SAFT Ansvara för övriga studiesocialaaktiviteter som sker under året i sektionens regi 6

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädanefter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till och

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Reglemente antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Styrelsen................................ 1 2 Mottagningen............................. 2 1 Styrelsen 1.2 Poster 1.2.1 Ordförande Det åligger

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer