Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003"

Transkript

1 Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Styrelsen Styrelsens syfte är att agera som ett samarbetsorgan för sektionens olika mästerier och verksamheter, samt att behandla de frågor som av någon anledning inte kan hanteras av något av dessa. Mästerispecifika frågor skall i görligaste mån delegeras till berört mästeri. Styrelsearbetet leds av sektionens ordförande och vice ordförande. Sektionsstyrelsen skall under 2003 verka för ett fortsatt gott samarbete mellan Intresseföreningen Infocom och sektionens övriga verksamhet samt utreda vilken sektionsverksamhet utöver studierådets som sektionsmedlemmarna anser värda kostnaderna. Speciellt skall styrelsen granska caféverksamheten och brukandet av sektionens lokaler. Styrelsen skall vid byte av ledamöter presentera sig i sin helhet för husintendent PH Rasmusson, husstyrelsen samt E-husets kansli. Sexmästeriet Sexmästeriet skall, under år 2003, verka för att tillgodose sektionens medlemmars behov av att deltaga i diverse festliga aktiviteter, såsom sittningar och dylikt verka för att aktivt engarera sektionens medlemmar i att deltaga i förberedandet av ovanstående tillställningar verka för ökat samarbete mellan de olika sektionernas sexmästerier. Detta skall ske genom att lära känna de andra sektionernas sexmästare, och även genom att inbjuda de övriga sektionernas medlemmar till att deltaga i vissa av D-sektionens fester genomgå brandutbildning anordna sektionens traditionsenliga fester Cafémästeriet Syftet med cafét är att serva medlemmarna med kaffe och drycker och något enkelt att äta. Caféts mål är inte vinstmaximering. Cafémästeriet skall hålla studentvänliga priser i görligaste mån undvika att ha dyrare artiklar i lager och/eller till försäljning vid varje tidpunkt ha ett lager värt maximalt kronor varje läsperiod inlämna utförlig skriftlig rapport över intäkter, utgifter, lagervärde, uttagen arbetsglädje samt kassering till styrelsen. 1 (5)

2 vara stängt, med varorna inlåsta, då cafépersonal saknas minimera antalet leverantörer om inte vinst uppvisats vid halvårsbokslut under LP1 avveckla all verksamhet Programmästeriet Programmästeriets uppgift är att göra livet lite roligare för framför allt D-sektionens medlemmar, samt organisera möjlighet för medlemmarna att besöka arrangemang av liknande slag. Dessutom skall programmästeriet se till att sektionens kontakter med andra för sektionen viktiga organ upprätthålls i erforderlig mängd sektionens fana även i framtiden vajar högt Rosa Pantern(TM) dominerar allt. Under året skall programmästeriet bland annat även göra följande organisera nollning verka för att organisera ett fristående evenemang riktat till bla utomlundesiska(tm) studenter organisera ett Jubileum för att fira att vi fyller 20 år organisera lagom mängd små trevliga evenemang som förgyller vardagen organisera resor till utomlundensiska(tm) evenemang, däribland DömD i Linkeberg. Mästeriet skall dessutom verka för organisk och exponentiell tillväxt så att antalet medlemmar ökar till fler än de som väljs på sektionsmötet. Studierådet Studierådet ansvarar för studiebevakning, i form av sammanställning av kursutvärderingar, utvärderingsmöten med kursansvariga, uppföljning av kurser som inte lyckats fullständigt, aktiva diskussioner i UNDC, med mera. Studierådet är emellertid inte bara ett beslutande och påtryckande utskott, utan fyller även en viktig funktion som debattforum för utbildningen. Viktiga riktlinjer i arbetet är att en bra kurs ska vara lärorik, ge poäng som motsvarar arbetsinsatsen och gärna dessutom vara rolig att delta i Studierådet skall därför fortsätta att sammanställa kursutvärderingar, och påverka kursers utveckling genom möten med kursansvariga, baserat på utvärderingarna aktivt stimulera institutionerna med tips och idéer i samband med planering av kurser, och inte enbart kommentera eventuella brister i efterhand 2 (5)

3 verka för att så många årskurser och inriktningar som möjligt är representerade i studierådet engagera och uppmuntra årskursrepresentanterna att vara uppmärksamma på vad kursdeltagarna tycker, och ge återkoppling till den kursansvarige se till att medlemmarna har roligt tillsammans, och känner att SRD är en meningsfull och viktig del av sektionen anordna exempelvis diskussionskvällar rörande studierelaterade frågor, men även hysteriskt roliga aktiviteter Specifikt skall studierådet arbeta med att arbeta med att utveckla C-utbildningen, så att den motsvarar de höga förväntningarna som ställs på den hålla kontakt med institutionen för Informationsteknologi, och arbeta för att utbildningen kan genomföras med hög kvalitet informera IT om teknologernas prioriteringar och önskemål Källarmästeriet Källarmästeriet ansvarar för underhåll av och tillgång till sektionens lokaler och tillhörande prylar. Mästeriet ska verka för att sektionens medlemmar har en god miljö att vistas och arbeta i, samt hantera utlåningen av idét och nycklarna till sektionens lokaler. Eftersom andra mästerier, framför allt cafémästeriet och sexmästeriet, använder lokalerna mycket, skall källarmästeriet ständigt föra dialoger med andra mästerier och se till att deras behov tillfredsställs. För att förbättra miljön i idét skall källarmästeriet jobba för att förbättra belysningen i lokalen införa möjlighet att koppla in spelkonsoller och datorer till TVn installera linbana för ölservering finna och verkställa en god lösning för filmvisning i lokalen måla om lokalen se över de gamla och lämpligen köpa in nyare, fräscha soffor hålla ett planeringsmöte med en påföljande snickerboa där lämpligen många av ovanstående punkter förverkligas För att förenkla det interna arbetet skall källarmästeriet verka för skapandet av ett datorbaserat system för lokalbokningar och rapportering av underhållsbehov, samt för ett mer effektivt och organiserat utnyttjande av fulförrådet. För kontinuitet i arbetet måste även återkommande händelser i idét dokumenteras och, såväl som tidigare källarmästares verksamhetsberättelser, bokningslistor med mera, göras tillgängliga. 3 (5)

4 Propagandamästeriet Syftet med Propagandamästeriet är att pådyvla sektionsmedlemmarna information. Propagandamästeriet skall därför under 2003, utöver vad som anges i reglementet, underhålla TimeManagern(TM) se till att Flicka på Teknis blir en succé rensa anslagstavlorna med jämna och korta mellanrum arbeta för att modernisera datorsystemet och ersätta MAZ med en mer allmänt känd lösning assistera andra mästerier med planscher etcetera hålla tämligen regelbundna möten, med mötesfika eller liknande morot, för att öka sammanhållningen och gruppkänslan inom mästeriet Det finns många människor med stor kompetens inom området grafik och layout på sektionen, och det är viktigt att de personer som tycker om att göra planscher, layouta WD, designa hemsidor, med mera, knyts till Propagandamästeriet. Industrimästeriet Industrimästeriets främsta uppgift är att introducera företag och elever, såväl äldre som nya, för varandra. Industrimästaren leder utskottet med hjälp av vice industrimästare, och övriga medlemmar som ställer upp i största möjliga mån. Under året ordnar Industrimästeriet ett flertal aktiviteter, bland annat företagssittningar och lunchföredrag. Verksamheten är emellertid centrerad kring Teknikfokus, som äger rum på våren. Teknikfokus är en mässa där teknikorienterade företag kommer till skolan för att visa eleverna vilka de är samt själva se vilka eleverna är. Eftersom denna äs så viktig, anordnas den tillsammans med E-sektionen, och planering av samt förberedelse inför mässan brukar utgöra huvuddelen av industrimästeriets arbete under året. Industrimästeriet skall verka för att stärka relationen mellan företag och elever finna nya former för kontakter mellan företag och elever, utöver lunchföredrag, företagssittningar osv dess medlemmar känner gemenskap med varandra samt med mästeriet engagera fler medlemmar utveckla och bibehålla en produktiv relation med övriga sektioners industrimästerier 4 (5)

5 Skattmästeriet Skattmästeriet sköter sektionens ekonomi och bokföring, och samordnar sektionens ekonomiska verksamhet. Skattmästeriet skall under 2003, utöver vad som anges i reglementet, verka för att de övriga mästarna vet hur sektionens ekonomirutiner ser ut säkerställa att mästarna har sunda ekonomiska vanor verka för att införa dubbel bokföring i sexmästeriet och cafémästeriet minimera användandet av kontant betalning när mästeriet gör inköp För sektionsstyrelsen, Jacob Gradén Sekreterare 5 (5)

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281 1 Reglemente Maskinsektionen inom TLTH Tagna 011205 Senast reviderade 150113 Organisationsnummer: 845001-8281 2 Innehållsförteckning KAPITEL 1... 4 Reglemente för Sektionsordföranden... 4 KAPITEL 2...

Läs mer

Styrelserapport, Vårterminen 2014

Styrelserapport, Vårterminen 2014 Styrelserapport, Vårterminen 2014 Styrelsen Vi i styrelsen inledde året med ett styrelseshiphte i en scoutstuga utanför Saxtorp. Vistelsen var uppskattad och givande. Vi fick möjlighet att lära känna varandra

Läs mer

Innehåll. Hejsan, Nollan! Sid. 3 Staben Sid. 4-8 Ordlista Sid. 10-11. Ordförande har ordet Sid. 14 Intervjuer med utskottens mästare. Sid.

Innehåll. Hejsan, Nollan! Sid. 3 Staben Sid. 4-8 Ordlista Sid. 10-11. Ordförande har ordet Sid. 14 Intervjuer med utskottens mästare. Sid. Innehåll Chefsredaktös: Jonatan Jonsson Ansvarig utgivare: Daniel Appelgren Layout: Malin Gurenius Hejsan, Nollan! Sid. 3 Staben Sid. 4-8 Ordlista Sid. 10-11 Nollningsschema Mittenuppslaget Ordförande

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU -

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH

AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 4 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 5 Ordförande - Hammarhaj... 6 Kassör - Börshaj... 6 InfU -

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Reglemente för. Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1. (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar)

Reglemente för. Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1. (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar) Sida 1 (24) Reglemente för Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1 (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar) Sida 2 (24) 1 Samtliga sektionsaktiva... 6 2 Sektionsstyrelsen... 6 Sektionsstyrelsen

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Styrelsen DATATEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH ORDF. EM.

Verksamhetsberättelse 2007. Styrelsen DATATEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH ORDF. EM. Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsen Datatekniksektionens verksamhet grundar sig mycket i utskotten som var för sig kommer presentera vad som hänt under året senare i denna verksamhetsberättelse. Inledningsvis

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer