Reglemente för Förtroenderådet i Ryd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för Förtroenderådet i Ryd"

Transkript

1 Styrelsen Sida 1 (5) Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Detta reglemente är ett komplement till FR Ryds stadgar. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för styrelsen i dess löpande arbete under året. 1. Styrelsen Till hjälp för styrelsen finns dokument vilka beskriver verksamheten mer ingående. Dessa uppdateras vid behov av sittande styrelse. Styrelsen kan utse viceansvariga för olika poster och ledamöter kan delegera delansvar till varandra för att jämna ut arbetsbördan förutsatt att ordföranden informeras. Stadgarna kräver endast att styrelsen består av minst fem och högst tolv ledamöter. Finns mindre än tio ledamöter kan några av ledamöterna inneha två poster. Finns fler än tio ledamöter kan posten IT-chef/webmaster delas och/eller en ledamot fungera som en vanlig ledamot som tilldelas olika uppgifter beroende på vad styrelsen vill prioritera för tillfället. Styrelsen består av följande medlemmar:.1.1 Ordförande Ordförandens uppgifter är: att leda och samordna styrelsens arbete, att representera Förtroenderådet i Ryd i officiella sammanhang, att ansvara för att styrelsens verksamhetsberättelse färdigställs..1.2 Vice ordförande Vice ordförandes uppgifter är: att avlasta ordföranden, att vara styrelsens huvudkontaktperson gentemot Studentbostäder i Linköping AB och ansvara för boendefrågor, att leda Boendeutskottet..1.3 Kassör Kassörens uppgifter är: att sköta FR Ryds bokföring, att betala fakturor i tid och göra utbetalningar från kassan för utlägg, att tillse att det ekonomiska reglementet följs och att redovisning av låneavgifter, depositioner och andra inbetalningar görs på rätt sätt..1.4 Sekreterare Sekreterarens uppgifter är: att föra protokoll vid styrelsens sammanträden, att tillse att styrelsens och utskottens arbete sker i enlighet med och att beslut är förenliga med stadgarna, reglementet och gällande tidigare beslut, att organisera FR Ryds dokument och upprätthålla en förteckning över gällande beslut och oavslutade ärenden för att hjälpa kontinuiteten i FR Ryds arbete.

2 Styrelsen Sida 2 (5).1.5 Informationschef (InfoC) Informationschefens uppgifter är: att ansvara för att medlemmarna informeras om FR Ryds och SBL:s verksamhet i enlighet med avsnitt 4 Information, att leda informationsutskottet..1.6 Intendent Intendentens uppgifter är: att ansvara för underhållet av FR Ryds inventarier, att ansvara för kansliets öppethållande och skötsel, att ansvara för FR Ryds övriga lokaler utom de sportrelaterade, att sköta FR Ryds nycklar..1.7 IT-chef/webmaster IT-chefens uppgifter är: att som IT-ansvarig ansvara för administrationen av FR Ryds datorutrustning och säkerhetskopieringen av informationen på densamma, att som IT-ansvarig administrera FR Ryds internetdomän med avseende på e-postadresser inom den samma samt DNS-information i den utsträckning det är applicerbart, att som webmaster leda det tekniska arbetet med FR Ryds webbplats,.1.8 Sport- och fritidschef (SpFrC) Sport- och fritidschefens uppgifter är: att ansvara för skötseln av FR Ryds sportrelaterade lokaler, anläggningar och utrustning,.1.9 Festansvarig Festansvariges uppgifter är: att leda FR Ryds festutskott och därigenom ansvara för FR Ryds eventuella festverksamhet, att se till att styrelsen har så kul som möjligt under sitt verksamhetsår Cykelverkstad Cykelverkstadsansvariges uppgifter är: att ansvara för cykelverkstaden. att utrustning upp till ett värde av 2000 kronor per räkenskapsår betalas med hjälp av cykelverkstadens intäkter. att se till att cyklar för uthyrning är hela. 2. Utskott Utskott finns för att avlasta styrelsen med vissa uppgifter och för att få bättre kontakt med medlemmarna. Styrelseledamot kan även vara ledamot i ett eller flera utskott. Utskott kan sakna ledamöter. Utöver de nedanstående utskotten kan styrelsen inrätta ytterligare utskott i enlighet med stadgarna.

3 Styrelsen Sida 3 (5).2.1 Boendeutskottet Syftet med boendeutskottet är att få ett bättre beslutsunderlag i olika boendefrågor. Boendeutskottet hjälper styrelsen att utreda idéer och förslag så att FR Ryd kan presentera bra argument för sina ståndpunkter. Ledamöterna i boendeutskottet bör vara representativt fördelade på olika områden och lägenhetstyper. Ordförande i Boendeutskottet är FR Ryds vice ordförande..2.2 Informationsutskottet Informationsutskottets uppgift är att informera medlemmarna om FR Ryds och SBL:s verksamhet i enlighet med avsnitt 4, Information. Ordförande i informationsutskottet är informationschefen. I uppgiften att informera ingår att att utveckla FR Ryds webbplats/-server. Webmastern ingår i informationsutskottet och leder detta arbete..2.3 Festutskottet Festutskottets namn är Ryds FResteri. Festutskottets uppgift är att hjälpa styrelsen att göra Studentryd roligare..2.4 Sportsektionen Sportsektionens uppgift är att sköta FR Ryds sportrelaterade lokaler, anläggningar och utrustning samt cykelverkstaden. Om möjligt ska sportsektionen erbjuda medlemmarna billiga sportaktiviteter och tävlingar. 3. Boendebevakning FR Ryds primära uppgift är att bevaka medlemmarnas intresse när det gäller själva boendet. Styrelsen är ytterst ansvarig för boendebevakningen och fattar policybeslut. Vice ordförande bereder boendefrågor med hjälp av boendeutskottet. FR Ryd skall alltid eftersträva en kreativ dialog med hyresvärden. 4. Information FR Ryds styrelse skall genom informationsutskottet löpande vidta åtgärder för att hålla medlemmarna informerade om sitt arbete och kommande aktiviteter, samt göra efterforskningar och komplettera hyresvärdens information när den är bristfällig..4.1 Medium för information anslagstavlor i Studentryd och på universitetet, webbplatsen, elektroniska nyhetsbrev. 5. Kontakten med övriga organisationer FR Ryd skall sträva efter god kontakt med andra organisationer med anknytning till Ryd, liksom med övriga förtroenderåd, KOMBO, kårerna och andra som FR Ryd kan tänkas samarbeta med.

4 Styrelsen Sida 4 (5) 6. Kansliet FR Ryds kansli bör hållas öppet minst två gånger i veckan med undantag för sommaren, långhelger och tentamensperioder. På kansliet skall finnas möjlighet att låna den utrustning som FR Ryd äger för ändamålet, samt att hyra nycklar till biljardrummet..6.1 Utrustning till utlåning Styrelsen beslutar om avgifter för lån av föreningens lånbara utrustning. Avgifterna skall vara administrativa och inte avsedda att finansiera utrustningen. Styrelsen får besluta om skälig förseningsavgift vid för sent återlämnande av utrustning. Utrustningen får endast lånas av medlemmar. Styrelseledamöter får kostnadsfritt använda utrustningen. Betalande medlemmar har dock företräde. 7. Sportanläggningar.7.1 Biljardrummet Föreningens biljardrum på Rydsvägen 254 skall hållas tillgängligt för medlemmarna. Sport- och fritidschefen ansvarar ytterst för att biljardrummet och dess inventarier är i gott skick. Styrelsen beslutar om regler för biljardrummet och avgifter för hyra av nycklar till detsamma. Styrelseledamöter får kostnadsfritt utnyttja biljardrummet. Betalande medlemmar har dock företräde. Biljardrummet får endast nyttjas av medlemmar..7.2 Bollplanerna För de bollplaner som administreras av FR Ryd bör ansvariga personer utses. Dessa ansvarar för att bokningslistor finns vid planerna. Sport- och fritidschefen ansvarar för att nät sätts upp på våren och tas ned på hösten. Styrelsen beslutar om regler för bollplanerna. 8. Ekonomi.8.1 Inköpsordning Styrelsen beslutar om alla inköp om inte annat beslutas av styrelsen..8.2 Redovisning av inköp Varje inköp skall dokumenteras med kvitto och/eller faktura i original. Det ankommer på kassören att så sker. Ersättare för kassören är ordföranden..8.3 Bokföring och kassa Det är kassörens ansvar att alla transaktioner bokförs på ett godtagbart sätt. Undantaget är inbetalningar av låneavgifter och biljardnyckelhyra, samt in- och återbetalningar av eventuella depositioner, vilka skall noteras på särskilt sätt av den som tar emot betalningen eller tar emot eller återlämnar depositionen. En särskild handkassa bör användas för ändamålet. Huvudkassan bör endast kassören och ordföranden ha tillgång till.

5 Styrelsen Sida 5 (5).8.4 Depositioner Styrelsen beslutar om deposition skall erläggas vid lån av viss utrustning eller nycklar, samt om depositionens storlek. Styrelseledamöter behöver aldrig erlägga deposition.

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Innehåll Inledning... 2 Organisationsplan... 3 Föreningarna... 3 Shorinji Kempoförbundets styrelse... 3 Information...

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer