AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH"

Transkript

1 AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH 1

2 Innehållsförteckning Styrelsen... 4 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 5 Ordförande - Hammarhaj... 6 Kassör - Börshaj... 6 InfU - Informationsutskottet... 6 JämU - Jämlikhetsutskottet... 6 Sexmästeriet... 7 Sångförman - Tonfisk... 7 Phøset... 7 Skyddsombud - Sköldpadda... 7 Revisorer... 7 Idrottsförmän - Hoppräkor... 8 Wärldsmästare - Flygfisk... 8 Sångarstridsförmän - Stridstonfiskar... 8 Representant i TLTHs valnämnd... 8 Funktionärsposter som väljs under vårterminsmötet... 9 Sekreterare - Bläckfisk AKG - Arbetslivskontaktgruppen Studierådet SRW

3 Källarmästare - Marulk PR-utskottet Walberedningen Aktiwerare Tandemgeneral(er) - Trampfiskar Fanbärare - Svärdfisk Representant i Strategigruppen för TLTHs utbildningsutskott

4 Styrelsen I styrelsen sitter Ordförande, Sekreterare, Arbetslivskontakt, Kassör, Sexmästare, Infochef, PR-chef, Studierådsordförande, Jämlikhetsombud, Öwerphøs och Källarmästare. Styrelsemöten hålls ungefär en gång i veckan, där diskuteras det allt som har med sektionen att göra. Information om var och när mötena hålls, samt dagordning, finns alltid på Turkosa Anslagstavlan några dagar före mötet. Alla sektionens medlemmar är välkomna till styrelsemötena. Styrelsen håller även i aktiviteter som terminsmöten och funktionärsfester. När man sitter i styrelsen har man mycket kontakt med kåren och de andra sektionerna. 4

5 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet Ordförande Kassör Informationschef Medlemmar i Informationsutskottet Webmaster Jämlikhetsombud Medlemmar i Jämlikhetsutskottet Sexmästare Hovmästare Köksmästare Pubmästare Medlemmar i Sexmästeriet Sångförmän Öwerphøs Phøs (5st) Skyddsombud Revisorer Idrottsförmän Wärldsmästare Sångarstridsförmän Representant i TLTHs valnämnd 5

6 Ordförande - Hammarhaj Att vara Ordförande, eller Hammarhaj, på Ekosystemtekniksektionen är att inneha en ärofull post. Som sektionens överhuvud har man ansvar för att verksamheten som helhet på sektionen flyter på och utvecklas, och man representerar sektionen utåt mot skolledning, kår och andra sektioner. Uppdraget medför mycket ansvar, men ger också väldigt mycket tillbaka. Man får en mycket bra inblick i hur LTH och kåren styrs, och man bygger upp en bra relation till de andra sektionsordförandena genom ordförandekollegiet. På sektionsstyrelsemötena är det vanligt att ordföranden håller i klubban och leder diskussionerna, men till lika stor del är det viktigt att vara lyhörd för andras idéer och uppmuntra till engagemang. Det viktigaste och roligaste med ordförandeskapet är nog den sociala biten, man är lite med i allt som görs och man träffar massor med nytt folk! Och vem vill inte vara specialinbjuden på alla fester? Kassör - Börshaj Som kassör har man det övergripande ansvaret över sektionens ekonomi. Kortfattat går detta ut på att överföra pengar, betala fakturor och bokföra detta i bokföringsprogram. Man ansvarar också för försäljning av overaller, tröjor, märken och dylikt under nollningen. Man får lära sig vad debet och kredit går ut på, vad kostnadsställen innebär och man lär sig även att använda bokföringsprogram. Som kassör är du även en del av styrelsen. Kassören är även ordförande i sektionens Ekonomiutskott (EU) bestående av kassörerna i Phøset och Sexet. Man lär sig väldigt mycket samtidigt som man får vara med om många roliga aktiviteter som styrelsemedlem. InfU - Informationsutskottet InfUs främsta uppgift är att förse sektionen med information. Detta görs med sektionens medlemsblad Ekolodet, sektionens hemsida och wekobrevet. Infu ansvarar även för den Turkosa Anslagstavlan, fotokollage och allmän grafisk design på sektionen. I utskottet sitter Infochefen, Webmastern, sektionens fotograf och en redaktion. Som Infochef, Babelfisk, arbetar man för att driva informationsutskottets arbete framåt, samt har det största ansvaret för att all matnyttig information når sektionens medlemmar. Man har även en plats i styrelsen och sitter med i TLTHs informationsutskott. Webmastern, även kallad Spindelfisch, har som uppgift att utveckla och uppdatera sektionens hemsida. Att vara webmaster är en grym möjlighet för dig som gillar att pilla med hemsidor och layout! Som webmaster finns det mycket utrymme för egna idéer och initiativ. Sektionens hemsida hittar du på: JämU - Jämlikhetsutskottet Jämlikhetsutskottet ska bevaka jämlikhet och jämställdhetsfrågor, både inom sektionen och på LTH. Jämlikhet är ett väldigt brett ämne och det finns rum för mycket kreativitet! Man kan anordna diskussionskvällar, bjuda in gästföreläsare, eller vad som helst som bidrar till en mer öppen atmosfär på sektionen. Jämlikhetsutskottet kan bestå av obegränsat antal medlemmar och alla kan göra skillnad! Jämlikhetsombudet, även kallad Regnbågslax, samordnar arbetet i utskottet och sitter även med i styrelsen. Som jämlikhetsombud får man även en plats i kårens likabehandlingsgrupp. 6

7 Sexmästeriet Som medlem i sexmästeriet anordnar och jobbar man på sektionens festligheter. Arbetet är som mest intensivt under nollningen, då sittningarna kommer tätt. Under resten av året finns det möjlighet att ordna precis vilken typ av festlighet som helst, nytänkande och kreativitet välkomnas! Det finns även möjlighet att samordna sittningar och fester tillsammans med andra sektioner. Hovmästaren är den som under sittningar och i planerandet av dessa ansvarar för dukningen, servering, serveringspersonal samt eventuell bordsplacering. Köksmästaren hjälper sexmästaren med allt som rör matlagning och planering av den samma. Pubmästarens ansvarsområden innefattar allt som har med hantering och försäljning av alkohol och andra drycker att göra. Sexmästaren, även kallad Torsk, är den som leder sexmästeriet. Sexmästaren har även en plats i styrelsen och i Sexmästarkollegiet på Kåren. Sångförman - Tonfisk Som Sångförman, eller Tonfisk, agerar man bland annat toastmaster på sittningar, med andra ord tar upp sånger, samordnar de tal som ska hållas och annat som hör en sittning till. Man sitter med i sexet och är med under planeringen av sittningar och har själv stor valfrihet att välja lämpliga sånger och lägga upp ett bra schema för underhållningen under sittningar. Man är lämpligtvis två sängförmän det är praxis att sångförmännen uppdaterar sångboken till en nyare version. Phøset Phøsets främsta uppgift är att med öppen famn välkomna programmets nollor. Som phøs är man aldrig ensam, man har alltid de resterande fem i phøset som hjälper en. Att vara phøs är fantastiskt roligt! Under våren går tiden åt till planering, sponsorjakt och förberedelse inför allting som har med nollningen att göra. I augusti och september tar phøsandet i stort sett all ens vakna tid, med aktiviteter, fester och upptåg. Öwerphøset har det övergripande ansvaret för sektionens nollning och sitter med i öwerphøskollegiet tillsammans med Nollegeneralen som bär huvudansvaret över kårens nollning. Skyddsombud - Sköldpadda Som skyddsombud, även kallad Sköldpadda, är man den som förvarnar om eventuella brandövningar, samt för styrelsens och sektionsmedlemmarnas talan i frågor som rör arbetsmiljö. Man sitter med i HMS-kommittén som studentrepresentant, där HMS står för Hälsa, Miljö och Säkerhet. Det finns en stor frihet att ta upp frågor som känns aktuella och att driva dem. Sakfrågor kan diskuteras med studierådet, styrelsen eller andra studentskyddsombud som träffas regelbundet genom kåren. Kontakt hålls också med ansvariga på LTH med vem man kan diskutera större frågor. Revisorer Som revisor granskar man sektionens verksamhet såsom ekonomi, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse samt bokslut. 7

8 Idrottsförmän - Hoppräkor Idrottsförmännen, hoppräkorna, ser till så att sektionen får röra på benen! De informerar sektionens medlemmar om olika idrottsevenemang, t.ex. Sektionskampen och Buffelhornet. De anordnar även egna idrotts- och friluftsaktiviteter efter eget behag och sektionens önskemål. Som idrottsförman sitter man med i programmästeriet. Representant i TLTHs valnämnd Representanten är ansvarig för att tillsammans med de andra medlemmarna i valnämnden arrangera och kontrollera val till TLTHs fullmäktige. Detta innebär bland annat marknadsföring, genomförande av valet samt rösträkning. Ta chansen att få en inblick i kårens verksamhet! Wärldsmästare - Flygfisk Som Wärldsmästare är man den som har kontroll på inkommande utbytesstudenter och utgående studenter. Wärldsmästaren sitter med i studierådet och sköter även en del av deras arbete. Man har även en plats i det studentfackliga utskottet på kåren, där man diskuterar olika saker rörande studenter på LTH. Som Wärldsmästare samarbetar man även med de andra sektionernas världsmästare och den internationella sekreteraren på kåren. Sångarstridsförmän - Stridstonfiskar Sångarstriden ska enligt traditionen gå av stapeln varje år i november, då TLTHs alla sektioner får en chans att visa upp sina talanger inom sång och musik. För att det ska vara möjligt för W att delta behövs det en eller två förmän som håller kontakten med sångarstridsgeneralen och de övriga sektionsförmännen. Man peppar även intresserade på sektionen och sätter tillsammans ihop ett program, skriver en dryckesvisa och övar in en körsång till den kommande tävlingen. Som sångarstridsförman sitter man med i programmästeriet. 8

9 Funktionärsposter som väljs under vårterminsmötet Sekreterare AK Vice AK Alumniansvarig Medlemmar i AKG-utskottet Studierådsordförande Medlemmar i Studierådet Källarmästare PR-chef Medlemmar i PR-utskottet Walberedning Reseledare Tandemgeneraler (ej karnevalsår) Karnevalsgeneraler (året innan karnevalsår) Fanbärare Representant i strategigruppen för TLTHs utbildningsutskott 9

10 Sekreterare - Bläckfisk Som sekreterare på W-sektionen har man som främsta ansvar att alla beslut som styrelsen och sektionen fattar nedtecknas och sparas. Det är sekreteraren som för protokoll på både sektionsmöten och styrelsemöten och ser till att dessa sätts upp på den Turkosa Anslagstavlan så att alla sektionens medlemmar kan se vad som beslutas. Sekreteraren fungerar även som arkivarie och ser till att bevara sektionens kultur och historia vad gäller sektionsrelaterat material såsom affischer och tidningen Ekolodet. Sekreteraren är den person som ansvarar för terminsmötena och har kontakt med Walberedningen inför dessa. Även kontakten med Förbundet Unga Forskare sköts av sekreteraren. Utöver detta brukar sekreterare fungera som ordförandens högra hand för att planera och strukturera upp sektionens arbete och får således också en inblick i hur LTH och kåren styrs. AKG - Arbetslivskontaktgruppen AKG har till uppgift att vara länken mellan W-studenterna och vår framtida arbetsmarknad. Man skapar och följer upp kontakten med företag som kan tänkas vara en potentiell arbetsgivare för en färdig Ekosystemtekniker. Detta görs exempelvis genom inspirationsföreläsningar, lunchföredrag och studiebesök. AKG anordnar även sektionens Arbetsmarknadsdag, W-dagen, som äger rum på våren. Mycket av arbetet man gör som AKG-medlem innebär att ringa och maila runt till intressanta företag samt att förbereda lunchföredrag eller liknande evenemang. Här gör man inte bara ett jobb för sektionen utan det är även en fördel att för egen del skapa nyttiga kontakter med framtida arbetsgivare. Ordförande för AKG är Arbetslivskontakten (AK), även känd som Guldfisk. AK samordnar utskottet och sitter även med i kårens industrikontaktkollegie. Som AK får man ett brett kontaktnät och har ett ständigt informationsutbyte med de andra sektionerna och deras företagskontaktgrupper. Vice arbetslivskontakt (vice AK) är arbetslivskontaktens högra hand och hjälper denne i arbetet att leda AKG och förbereda W-dagen. Alumniansvarig är en post inom AKG och har som uppgift att upprätthålla kontakten mellan sektionens nuvarande medlemmar och examinerade alumner. Ett bra samarbete med tidigare studenter inspirerar sektionens medlemmar och förebereder dem på arbetslivet. Studierådet SRW I studierådet sitter SRX-representant som representerar sektionen i TLTHs studieråd, Wärldsmästaren samt studentrepresentanter fördelat över årskurserna. Det främsta arbetet sker med operativa utvärderingar (mitti-kurs-utvärderingar) och CEQ-möten. Ett antal representanter från SRW sitter även med i programledning och får större möjlighet att påverka vår utbildning och dess utveckling. Som Studierådsordförande, även kallad Silverfisk, har man en unik chans att påverka vår utbildning så att den blir så bra som möjligt. Med ett nära samarbete med W:s programledning, Kåren och andra sektioner arbetar man kontinuerligt med att utvärdera och uppdatera kurser. Som ordförande är ens främsta uppgift att leda arbetet i studierådet och sitta med i styrelsen. Källarmästare - Marulk Källarmästaren är den som ser till att sektionens lokaler sköts på bästa sätt. Detta innebär att kvittera ut nycklar, inventera förråd och fixa 10

11 städscheman. Man är även med i kårens aktivitetsutskott som ordnar aktiviteter för alla sektioner på LTH. Det är också Källarmästaren som är ordförande för Programmästeriet. I programmästeriet ingår Tandemgeneraler (ej vid karnevalsår), Karnevalsgeneraler(vid karnevalsår), Idrottsförmän, Sångarstridsförmän samt Aktiwerare. PR-utskottet Som medlem i PR-utskottet har du kontakt med världen utanför sektionen och LTH. Utskottets främsta uppgift är att sprida information om Ekosystemteknik till framtida studenter. Detta görs bland annat genom att assistera hemvändare; studenter som åker till sin hemstad och informerar om studierna på LTH i sin gamla gymnasieskola. Därutöver ska utskottet även ha kontakt med liknande civilingenjörsutbildningar på andra universitet i Sverige och för tillfället hålls en sådan kontakt med W- programmet i Uppsala. Ordförande för PR-utskottet är PR-chefen, även kallad Insjöfisk. Utöver att ansvara för PR-utskottet har man som PR-chef kontakt med styrelsen på Miljö- och Vattenteknikprogrammet i Uppsala. Varannan termin åker vår styrelse upp till Uppsala och varannan termin kommer deras styrelse ner till Lund och hälsar på. Detta samarbete håller nu på att utvecklas och utökas till att omfatta fler lärosäten runt om i Sverige. Som PR-chef sitter du också i styrelsen. Walberedningen Walberedningens uppgift består i att lägga fram förslag på personer att tillsätta på alla sektionens funktionärsposter till de två årliga sektionsmötena som hålls på hösten respektive våren. Walberedningen anordnar walfläsk där man nominerar sig själv och andra till de funktionärposter som ska tillsättas. När nomineringarna är klara så sätter walberedningens arbete igång med att intervjua och få fram ett förslag på funktionärer att tillsätta. Om det saknas funktionärer under året så är det Walberedningens uppgift att ordna så kallade fyllnadsval. Att sitta med i walberedningen ger en bra insikt i vad de olika funktionärsposterna på sektionen innebär. Aktiwerare Som aktiwerare ordnar du resor och andra event för sektionen, vilket innebär allt från Tysklandsresor till en enkel bussresa till bokskogen för att höra fågelkvitter. Du som gillar att hålla i trådarna och har bra idéer på resor eller upplevelser, tveka inte att kandidera till aktiwerare! Tandemgeneral(er) - Trampfiskar Tandemgeneral(er)na förbereder och anordnar sektionens deltagande i Tandem! Detta är LTHs omtalade cykeltävlingen mellan Göteborg och Lund på tandemcyklar. Som tandemgeneral har man kontakt med övriga sektioners och nationers tandemgeneraler, man söker sponsorer och ordnar aktiviteter för att peppa inför tävlingen. Vid Karnevalsår, som infaller vart fjärde år i Lund, ersätts posten Tandemgeneral(er) med två stycken Karnevalsgeneraler. Fanbärare - Svärdfisk Fanbärarens ärofyllda uppgift består av att bära sektionens vackra fana vid högtidliga tillfällen. Dessa tillfällen är bland annat examenshögtiderna 11

12 samt vissa nollningsaktiviteter. Som fanbärare ska man bära högtidsdräkt och som tack för hjälpen får man vara med på högtidliga middagar. Representant i Strategigruppen för TLTHs utbildningsutskott Representanten har som uppgift att tillsammans med utskottet bereda strategiska och utbildningspolitiska frågor till TLTHs utbildningsutskott. 12

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU -

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281 1 Reglemente Maskinsektionen inom TLTH Tagna 011205 Senast reviderade 150113 Organisationsnummer: 845001-8281 2 Innehållsförteckning KAPITEL 1... 4 Reglemente för Sektionsordföranden... 4 KAPITEL 2...

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar.

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. 2015/2016 1 Lysning Juridiska Föreningen utlyser härmed följande poster (se nedan

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för JF:s utskottsverksamhet

Arbetsbeskrivningar för JF:s utskottsverksamhet Arbetsbeskrivningar för JF:s utskottsverksamhet Arkivarie Arkivarien är den fristående tjänsteman som är ansvarig för JF:s arkiv i AF-borgen. Arkivarien är ansvarig för arkivets struktur och den löpande

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Innehåll. Hejsan, Nollan! Sid. 3 Staben Sid. 4-8 Ordlista Sid. 10-11. Ordförande har ordet Sid. 14 Intervjuer med utskottens mästare. Sid.

Innehåll. Hejsan, Nollan! Sid. 3 Staben Sid. 4-8 Ordlista Sid. 10-11. Ordförande har ordet Sid. 14 Intervjuer med utskottens mästare. Sid. Innehåll Chefsredaktös: Jonatan Jonsson Ansvarig utgivare: Daniel Appelgren Layout: Malin Gurenius Hejsan, Nollan! Sid. 3 Staben Sid. 4-8 Ordlista Sid. 10-11 Nollningsschema Mittenuppslaget Ordförande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer