AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH"

Transkript

1 AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1

2 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU - Informationsutskottet... 5 JämU - Jämlikhetsutskottet... 5 Sexmästeriet... 6 Sångförman - Tonfisk... 6 Phøset... 6 Skyddsombud... 6 Revisorer... 6 Idrottsförmän... 6 Wärldsmästare... 7 Sångarstridsförmän - Stridstonfiskar... 7 Funktionärsposter som väljs under vårterminsmötet... 8 Sekreterare - Bläckfisk... 9 AKG - Arbetslivskontaktgruppen... 9 Studierådet SRW... 9 Källarmästare - Marulk... 9 PR-utskottet Walberedningen Reseledare Reiseleiter(in) Tandemgeneral(er) - Trampfiskar Fanbärare - Svärdfisk

3 Styrelsen I styrelsen sitter Ordförande, Sekreterare, Arbetslivskontakt, Kassör, Sexmästare, Infochef, Nationell sekreterare, Studierådsordförande samt Jämlikhetsombud. Øverphøset och Källarmästaren är ständigt kallade till styrelsemötena, men alla sektionens medlemmar är också varmt välkomna. Styrelsemöten hålls ungefär en gång i veckan, där diskuteras det allt som har med sektionen att göra. Information om var och när mötena hålls, samt dagordning, finns alltid på Turkosa Anslagstavlan några dagar före mötet. Styrelsen håller även i aktiviteter som terminsmöten och funktionärsfester. När man sitter i styrelsen har man mycket kontakt med kåren och de andra sektionerna. 3

4 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet Ordförande Kassör Informationsutskottsordförande Medlemmar i Informationsutskottet Webmaster Jämlikhetsutskottsordförande Medlemmar i Jämlikhetsutskottet Sexmästare Vice sexmästare Medlemmar i Sexmästeriet Sångförman Phøs (6st) Skyddsombud Revisorer Idrottsförmän (2 pers) Wärldsmästare Sångarstridsförmän 4

5 Ordförande - Hammarhaj Att vara Ordförande, eller Hammarhaj, på Ekosystemtekniksektionen är att inneha en ärofull post. Som sektionens överhuvud har man ansvar för att verksamheten som helhet på sektionen flyter på och utvecklas, och man representerar sektionen utåt mot skolledning, kår och andra sektioner. Uppdraget medför mycket ansvar, men ger också väldigt mycket tillbaka. Man får en mycket bra inblick i hur LTH och kåren styrs, och man bygger upp en bra relation till de andra sektionsordförandena genom ordförandekollegiet. På sektionsstyrelsemötena är det vanligt att ordföranden håller i klubban och leder diskussionerna, men till lika stor del är det viktigt att vara lyhörd för andras idéer och uppmuntra till engagemang. Det viktigaste och roligaste med ordförandeskapet är nog den sociala biten, man är lite med i allt som görs och man träffar massor med nytt folk! Och vem vill inte vara specialinbjuden på alla fester? Kassör - Börshaj Som kassör har man det övergripande ansvaret över sektionens ekonomi. Kortfattat går detta ut på att överföra pengar, betala fakturor och bokföra detta i bokföringsprogram. Man ansvarar också för försäljning av overaller, tröjor, märken och dylikt under nollningen. Man får lära sig vad debet och kredit går ut på, vad kostnadsställen innebär och man lär sig även att använda bokföringsprogram. Som kassör är du även en del av styrelsen. Kassören är även ordförande i sektionens Ekonomiutskott (EU) bestående av kassörerna i Phøset och Sexet. Man lär sig väldigt mycket samtidigt som man får vara med om många roliga aktiviteter som styrelsemedlem. InfU - Informationsutskottet InfUs främsta uppgift är att förse sektionen med information. Detta görs med sektionens medlemsblad Ekolodet, sektionens hemsida och wekobrevet. Infu ansvarar även för den Turkosa Anslagstavlan, fotokollage och allmän grafisk design på sektionen. I utskottet sitter Infochefen, Webmastern, sektionens fotograf och en redaktion. Som Infochef, Babelfisk, arbetar man för att driva informationsutskottets arbete framåt, samt har det största ansvaret för att all matnyttig information når sektionens medlemmar. Man har även en plats i styrelsen och sitter med i TLTHs informationsutskott. Webmastern, även kallad Spindelfisch, har som uppgift att utveckla och uppdatera sektionens hemsida. Att vara webmaster är en grym möjlighet för dig som gillar att pilla med hemsidor och layout! Som webmaster finns det mycket utrymme för egna idéer och initiativ. Sektionens hemsida hittar du på: JämU - Jämlikhetsutskottet Jämlikhetsutskottet ska bevaka jämlikhet och jämställdhetsfrågor, både inom sektionen och på LTH. Jämlikhet är ett väldigt brett ämne och det finns rum för mycket kreativitet! Man kan anordna diskussionskvällar, bjuda in gästföreläsare, eller vad som helst som bidrar till en mer öppen atmosfär på sektionen. Jämlikhetsutskottet kan bestå av obegränsat antal medlemmar och alla kan göra skillnad! Jämlikhetsombudet, även kallad Regnbågslax, samordnar arbetet i utskottet och sitter även med i styrelsen. Som jämlikhetsombud får man även en plats i kårens jämlikhetsutskott. 5

6 Sexmästeriet Som medlem i sexmästeriet anordnar och jobbar man på sektionens festligheter. Arbetet är som mest intensivt under nollningen, då sittningarna kommer tätt. Under resten av året finns det möjlighet att ordna precis vilken typ av festlighet som helst, nytänkande och kreativitet välkomnas! Det finns även möjlighet att samordna sittningar och fester tillsammans med andra sektioner. Sexmästaren, även kallad Torsk, är den som leder sexmästeriet. Sexmästaren har även en plats i styrelsen och i Sexmästarkollegiet på Kåren. Sångförman - Tonfisk Som Sångförman, eller Tonfisk, agerar man bland annat toastmaster på sittningar, med andra ord tar upp sånger, samordnar de tal som ska hållas och annat som hör en sittning till. Man sitter med i sexet och är med under planeringen av sittningar och har själv stor valfrihet att välja lämpliga sånger och lägga upp ett bra schema för underhållningen under sittningar. Man är lämpligtvis två sängförmän och vartannat år är det praxis att de uppdaterar sångboken till en nyare version. Phøset Phøsets främsta uppgift är att med öppen famn välkomna programmets nollor. Som phøs är man aldrig ensam, man har alltid de resterande fem i phøset som hjälper en. Att vara phøs är fantastiskt roligt! Under våren går tiden åt till planering, sponsorjakt och förberedelse inför allting som har med nollningen att göra. I augusti och september tar phøsandet i stort sett all ens vakna tid, med aktiviteter, fester och upptåg. Øverphøset har det övergripande ansvaret för sektionens nollning och sitter med i øverphøskollegiet (ÖPK) tillsammans med Nollegeneralen som bär huvudansvaret över kårens nollning. Där planerar alla Øverphøsen tillsammans kårens nollning samt samordnar aktiviteterna mellan de olika sektionerna. Skyddsombud - Sköldpadda Som skyddsombud, även kallad Sköldpadda, är man den som förvarnar om eventuella brandövningar, samt för styrelsens och sektionsmedlemmarnas talan i frågor som rör arbetsmiljö. Man sitter med i HMS-kommittén som studentrepresentant, där HMS står för Hälsa, Miljö och Säkerhet. Det finns en stor frihet att ta upp frågor som känns aktuella och att driva dem. Sakfrågor kan diskuteras med studierådet, styrelsen eller andra studentskyddsombud som träffas regelbundet genom kåren. Kontakt hålls också med ansvariga på LTH med vem man kan diskutera större frågor. Revisorer Som revisor granskar man sektionens verksamhet såsom ekonomi, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse samt bokslut. Idrottsförmän - Hoppräkor Idrottsförmännen, hoppräkorna, ser till så att sektionen får röra på benen! De informerar sektionens medlemmar om olika idrottsevenemang, t.ex. Sektionskampen och Buffelhornet. De anordnar även egna idrotts- och friluftsaktiviteter efter eget behag och sektionens önskemål. 6

7 Wärldsmästare - Flygfisk Som Wärldsmästare är man den som har kontroll på inkommande utbytesstudenter och utgående studenter. Wärldsmästaren sitter med i studierådet och sköter även en del av deras arbete. Man har även en plats i det studentfackliga utskottet på kåren, där man diskuterar olika saker rörande studenter på LTH. Som Wärldsmästare samarbetar man även med de andra sektionernas världsmästare och den internationella sekreteraren på kåren. Sångarstridsförmän - Stridstonfiskar Sångarstriden ska enligt traditionen gå av stapeln varje år i november, då TLTHs alla sektioner får en chans att visa upp sina talanger inom sång och musik. För att det ska vara möjligt för W att delta behövs det en eller två förmän som håller kontakten med sångarstridsgeneralen och de övriga sektionsförmännen. Man peppar även intresserade på sektionen och sätter tillsammans ihop ett program, skriver en dryckesvisa och övar in en körsång till den kommande tävlingen. 7

8 Funktionärsposter som väljs under vårterminsmötet Sekreterare AK Medlemmar i AKG-utskottet Studierådsordförande Medlemmar i Studierådet Källarmästare Nationell sekreterare Medlemmar i PR-utskottet Walberedning Reseledare Tandemgeneral(er) Karnevalsgeneraler (året innan karnevalsår) Fanbärare 8

9 Sekreterare - Bläckfisk Som sekreterare på W-sektionen har man som främsta ansvar att alla beslut som styrelsen och sektionen fattar nedtecknas och sparas. Det är sekreteraren som för protokoll på både sektionsmöten och styrelsemöten och ser till att dessa sätts upp på den Turkosa Anslagstavlan så att alla sektionens medlemmar kan se vad som beslutas. Sekreteraren fungerar även som arkivarie och ser till att bevara sektionens kultur och historia vad gäller sektionsrelaterat material såsom affischer och tidningen Ekolodet. Sekreteraren är den person som ansvarar för terminsmötena och har kontakt med Walberedningen inför dessa. Även kontakten med Förbundet Unga Forskare sköts av sekreteraren. Utöver detta brukar sekreterare fungera som ordförandens högra hand för att planera och strukturera upp sektionens arbete och får således också en inblick i hur LTH och kåren styrs. AKG - Arbetslivskontaktgruppen AKG har till uppgift att vara länken mellan W-studenterna och vår framtida arbetsmarknad. Man skapar och följer upp kontakten med företag som kan tänkas vara en potentiell arbetsgivare för en färdig Ekosystemtekniker. Detta görs exempelvis genom inspirationsföreläsningar, lunchföredrag och studiebesök. AKG anordnar även sektionens Arbetsmarknadsdag, W-dagen, som äger rum på våren. Mycket av arbetet man gör som AKG-medlem innebär att ringa och maila runt till intressanta företag samt att förbereda lunchföredrag eller liknande evenemang. Här gör man inte bara ett jobb för sektionen utan det är även en fördel att för egen del skapa nyttiga kontakter med framtida arbetsgivare. Ordförande för AKG är Arbetslivskontakten (AK), även känd som Guldfisk. AK samordnar utskottet och sitter även med i kårens industrikontaktkollegie. Som AK får man ett brett kontaktnät och har ett ständigt informationsutbyte med de andra sektionerna och deras företagskontaktgrupper. Studierådet SRW I studierådet sitter SRX-representant som representerar sektionen i TLTHs studieråd, Wärldsmästaren samt studentrepresentanter fördelat över årskurserna. Det främsta arbetet sker med operativa utvärderingar (mitti-kurs-utvärderingar) och CEQ-möten. Ett antal representanter från SRW sitter även med i programledning och får större möjlighet att påverka vår utbildning och dess utveckling. Som Studierådsordförande, även kallad Silverfisk, har man en unik chans att påverka vår utbildning så att den blir så bra som möjligt. Med ett nära samarbete med W:s programledning, Kåren och andra sektioner arbetar man kontinuerligt med att utvärdera och uppdatera kurser. Som ordförande är ens främsta uppgift att leda arbetet i studierådet och sitta med i styrelsen. Källarmästare - Marulk Källarmästaren är den som ser till att sektionens lokaler sköts på bästa sätt. Detta innebär att kvittera ut nycklar, inventera förråd och fixa städscheman. En annan viktig roll Källarmästaren har är att ha kontakt med K-sektionen när det gäller vår gemensamma lokal Teknologrummet (TR). Man är även med i kårens aktivitetsutskott som ordnar aktiviteter för alla sektioner på LTH. Det är också Källarmästaren som är ordförande för Programmästeriet. I programmästeriet ingår Tandemgeneral(er), Idrottsförmän, Sångarstridsförmän samt Reseledare. 9

10 PR-utskottet Som medlem i PR-utskottet har du kontakt med världen utanför sektionen och LTH. Utskottets främsta uppgift är att sprida information om Ekosystemteknik till framtida studenter. Detta görs bland annat genom att assistera hemvändare; studenter som åker till sin hemstad och informerar om studierna på LTH i sin gamla gymnasieskola. Därutöver ska utskottet även ha kontakt med liknande civilingenjörsutbildningar på andra universitet i Sverige och för tillfället hålls en sådan kontakt med W- programmet i Uppsala. Ordförande för PR-utskottet är den Nationella Sekreteraren, även kallad Insjöfisk. Utöver att ansvara för PR-utskottet har man som Nationell sekreterare kontakt med styrelsen på Miljö- och Vattenteknikprogrammet i Uppsala. Varannan termin åker vår styrelse upp till Uppsala och varannan termin kommer deras styrelse ner till Lund och hälsar på. Tillsammans med Uppsala-styrelsen bollas idéer på hur sektionsarbetet kan förbättras, samt att man jobbar på en gemensam marknadsföring av W-studenter gentemot företag. Som Nationell sekreterare sitter du också i styrelsen. Walberedningen Walberedningens uppgift består i att lägga fram förslag på personer att tillsätta på alla sektionens funktionärsposter till de två årliga sektionsmötena som hålls på hösten respektive våren. Walberedningen anordnar walfläsk där man nominerar sig själv och andra till de funktionärposter som ska tillsättas. När nomineringarna är klara så sätter walberedningens arbete igång med att intervjua och få fram ett förslag på funktionärer att tillsätta. Om det saknas funktionärer under året så är det Walberedningens uppgift att ordna så kallade fyllnadsval. Att sitta med i walberedningen ger en bra insikt i vad de olika funktionärsposterna på sektionen innebär. Reseledare Reiseleiter(in) Som reseledare ordnar du resor för sektionen, vilket innebär allt från Tysklandsresor till en enkel bussresa till bokskogen för att höra fågelkvitter. Du som gillar att hålla i trådarna och har bra idéer på resor eller upplevelser, tveka inte att kandidera till reseledare! Tandemgeneral(er) - Trampfiskar Tandemgeneral(er)na förbereder och anordnar sektionens deltagande i Tandem! Detta är LTHs omtalade cykeltävlingen mellan Göteborg och Lund på tandemcyklar. Som tandemgeneral har man kontakt med övriga sektioners och nationers tandemgeneraler, man söker sponsorer och ordnar aktiviteter för att peppa inför tävlingen. Vid Karnevalsår, som infaller vart fjärde år i Lund, ersätts posten Tandemgeneral(er) med två stycken Karnevalsgeneraler. Fanbärare - Svärdfisk Fanbärarens ärofyllda uppgift består av att bära sektionens vackra fana vid högtidliga tillfällen. Dessa tillfällen är bland annat examenshögtiderna samt vissa nollningsaktiviteter. Som fanbärare ska man bära högtidsdräkt och som tack för hjälpen får man vara med på högtidliga middagar. 10