Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy."

Transkript

1 Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet fortlöper samt skickar in och förbereder punkter till dagordningen till Sekreteraren. Styrelsens formella åligganden regleras i föreningens stadgar kap. 6, 11. Utöver det tillkommer arbetsuppgifter såsom att driva utredningar och projekt som syftar att utveckla föreningen. Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöterna har utöver det ordinarie styrelsearbetet varsitt ansvarsområde. Ett av dessa är att vara ordförande för föreningens Valberedning, övriga ansvarsområden utses av styrelsen. Ansvarsområdena fördelas ut efter att ledamöterna valts och godkänns av styrelsen. Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar styrelseledamöterna i diverse Det är krav att styrelseledamöterna har relevant erfarenhet från tidigare engagemang i föreningen eller övriga erfarenheter som kan ses som meriterande. Sekreterare Sekreteraren ansvarar för att protokollföra under styrelsemöten, UG-möten och föreningens stämmor. Arbetsuppgifter som ingår är exempelvis att sammanställa dagordning och material inför styrelsemöten, uppdatera föreningens beslutsliggare, skicka ut sammanfattning från UGmöten samt ansvara för att protokoll anslås i tid. Sekreteraren är en del av föreningens utskottsgrupp och sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Sekreteraren är även en del av föreningens styrelse och medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar Sekreteraren om hur arbetet fortlöper samt sammanställer dagordning och samlar in material. Styrelsens formella åligganden

2 regleras i föreningens stadgar kap. 6, 11. Utöver det tillkommer arbetsuppgifter såsom att driva utredningar och projekt som syftar att utveckla föreningen. Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar Sekreteraren i diverse gemensamma föreningsaktiviteter, så som överlämningshelg, kickoffhelg och interna Utskott Eventutskottet Eventutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Tillsammans ansvarar de för utskottsbudget, utskottsmöten samt kommunikation till utskottets medlemmar. Utöver det ansvarar de för utskottets projekt med dess projektgrupper. I det ingår tillsättningar, Eventutskottet anordnar projekt såsom gasquer, temafester och baler. Återkommande projekt i utskottet är exempelvis Nollningen, STIL och P3-gasquen. Vice ordförande i Eventutskottet har tillsammans med vice ordförande i Utbildningsutskottet ansvaret för salsbokningar på Ekonomikum och sköter därmed kontakten mellan projektgrupper och Ekonomikums intendent. Eventutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp, där utskottets ordförande också sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar ordföranden om hur arbetet fortlöper i utskottet samt skickar in utskottsbudget till föreningens Vice ordförande. Finansutskottet Finansutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Tillsammans ansvarar de för utskottsbudget, utskottsmöten samt kommunikation till utskottets medlemmar. Utöver det

3 ansvarar de för utskottets projekt med dess projektgrupper. I det ingår tillsättningar, Finansutskottet anordnar projekt såsom föreläsningar inom finansämnet samt företagsbesök hos aktörer inom finansbranschen. Återkommande projekt i utskottet är exempelvis Uppsala Banking Week, Day at the Office och Operation Application. Utöver detta har Finansutskottet ansvar över föreningens förvaltningsgrupp Uppsalaekonomerna Asset Management. Finansutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp, där utskottets ordförande också sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar ordföranden om hur arbetet fortlöper i utskottet samt skickar in utskottsbudget till föreningens Vice ordförande. Internationella utskottet Internationella utskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Tillsammans ansvarar ordförande och vice ordförande för utskottsbudget, utskottsmöten samt kommunikation till utskottets medlemmar. Utöver det ansvarar de för utskottets projekt med dess projektgrupper. I det ingår tillsättningar, Internationella utskottet anordnar projekt såsom utlandsresor av varierande natur, gasquer samt workshops inför studier och arbete utomlands. Återkommande projekt i utskottet är exempelvis Uppsala International Week, Uppsala Career Tour och Buddysystem. Utöver detta arbetar utskottet med att främja föreningens internationella verksamhet, vilket exempelvis kan innebära möjligheter för nya internationella projekt samt förbättringar av nuvarande projekt inom det Internationella utskottet. Internationella utskottet är en del av föreningens utskottsgrupp, där utskottets ordförande också sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar ordföranden om hur arbetet fortlöper i utskottet samt skickar in utskottsbudget till föreningens Vice ordförande.

4 Idrottsutskottet Idrottsutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Tillsammans ansvarar de för utskottsbudget, utskottsmöten samt kommunikation till utskottets medlemmar. Utöver det ansvarar de för utskottets projekt med dess projektgrupper. I det ingår tillsättningar, Idrottsutskottet anordnar projekt anknutna till idrottsliga aktiviteter exempelvis golfturnering, beachvolleyturnering och löptävling. Återkommande projekt i utskottet är exempelvis Strike Your Future, UE-Open och den årliga skidresan till Europas alper. Utöver detta arbetar utskottet med Idrottsbloggen och kostnadsfria veckovisa idrottsaktiviteter för föreningens medlemmar. Idrottsutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp, där utskottets ordförande också sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar ordföranden om hur arbetet fortlöper i utskottet samt skickar in utskottsbudget till föreningens Vice ordförande. Marknadsföringsgruppen Marknadsföringsgruppen leds av en ordförande och en vice ordförande. Tillsammans ansvarar de för utskottsbudget, utskottsmöten samt kommunikation till utskottets medlemmar. Utöver det ansvarar de för utskottets projekt med dess projektgrupper. I det ingår tillsättningar, Marknadsföringsutskottet anordnar endast två egna projekt, SACO-mässan och Borgens Afton. Utskottet tillser även övriga utskotts projekt med marknadsföringsansvariga

5 projektmedlemmar. Utöver detta arbetar utskottet med aktivt medlemsförvärv, mindre utbildningar samt informativa och givande möten. Marknadsföringsutskottet ansvarar för att allt marknadsföringsmaterial som föreningen producerar är i enlighet med föreningens stadgar och reglemente. Marknadsföringsutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp, där utskottets ordförande också sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar ordföranden om hur arbetet fortlöper i utskottet samt skickar in utskottsbudget till föreningens Vice ordförande. Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Tillsammans ansvarar de för utskottsbudget, utskottsmöten samt kommunikation till utskottets medlemmar. Utöver det ansvarar de för utskottets projekt med dess projektgrupper. I det ingår tillsättningar, Näringslivsutskottet anordnar projekt såsom casetävlingar, företagsbesök, workshops och andra aktiviteter som kan förankra studenter med näringslivet. Återkommande projekt i utskottet är exempelvis Best in Business, Uppsala Case Academy och KPMG International Case Competition. Vice ordförande i Näringslivsutskottet är ansvarig för föreningens karriärportal Career Service genom att uppdatera denna med annonser som skickas in från företag. Näringslivsutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp, där utskottets ordförande också sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar ordföranden om hur arbetet fortlöper i utskottet samt skickar in utskottsbudget till föreningens Vice ordförande.

6 Reversen Reversen är föreningens tidning och drivs av en redaktion bestående av Chefredaktör, Redaktör och Art Director. Redaktionen ansvarar för planering, sammanställning och utformning av tidningen Reversen. Arbetsuppgifter för de båda redaktörerna inkluderar exempelvis korrekturläsning, löpande kontakt med skribenter, planering av tidningen och mötesinbokning. Art Directorns arbetsuppgifter består i tidningens layout och utformning samt kontakt med tidningens tryckeri. Reversen är en del av föreningens utskottsgrupp, där Chefredaktören och Art Directorn också sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar Chefredaktören om hur arbetet fortlöper till föreningens Vice ordförande. Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar redaktionen i diverse gemensamma föreningsaktiviteter, så som överlämningshelg, kickoffhelg och interna Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Tillsammans ansvarar de för utskottsbudget, utskottsmöten samt kommunikation till utskottets medlemmar. Utöver det ansvarar de för utskottets projekt med dess projektgrupper. I det ingår tillsättningar, Utbildningsutskottet anordnar projekt som främjar och kompletterar utbildningen exempelvis genom externa utbildningar, förmedling av kurslitteratur och alumniträffar. Återkommande projekt i utskottet är exempelvis Uppsala Presentationsakademi, Excelutbildningen och Tycka till-dagen. Utöver detta arbetar utskottet med studiebevakning genom att vara ett forum för studenter att påverka utbildningen. Vice ordförande i Utbildningsutskottet har tillsammans med vice ordförande i Eventutskottet ansvaret för salsbokningar på Ekonomikum och sköter därmed kontakten mellan projektgrupper och Ekonomikums intendent.

7 Utbildningsutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp, där utskottets ordförande också sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar ordföranden om hur arbetet fortlöper i utskottet samt skickar in utskottsbudget till föreningens Vice ordförande. Övriga operativa organ Intendent Intendenten ansvarar för föreningens lokaler, både i utseende och funktion. Arbetsuppgifter som ingår är exempelvis inköp av förbrukningsvaror. De flesta inköp är till den löpande verksamheten men intendenten är även generellt sett den som genomför större inköp så som inköp av inventarier och maskiner tillsammans med styrelsen. Utöver inköparrollen så ombesörjer även intendenten andra frågor rörande borgens utseende och drift. Dessa kan vara till exempel hur städningen fungerar och att lokaler nyttjas på ett bra sätt. Intendenten ansvar för att ett städschema för terminen samt en större städdag. Intendenten ansvarar även för sophantering, städavtal och brandsäkerhet. Vid behov kan intendenten kallas in till krisledningen enligt föreningens krispolicy. Intendenten är en del av föreningens utskottsgrupp och sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar denne om hur arbetet fortlöper till föreningens Vice ordförande. Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar intendenten i diverse gemensamma föreningsaktiviteter, så som överlämningshelg, kickoffhelg och interna

8 Skattmästeriet Skattmästeriet består av en Skattmästare och en Vice skattmästare som tillsammans ansvarar för föreningens ekonomi. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat den löpande bokföringen, fakturering, upprättande och revidering av föreningsbudgeten, bokslut och deklaration. Inom Skattmästeriet är arbetsuppgifterna delvis fördelade mellan Skattmästaren och Vice skattmästare. Vice skattmästare sköter i huvudsak den löpande bokföringen medan Skattmästaren ansvarar för utbetalningar och har den övergripande kontakten med föreningens projektgrupper. Övriga arbetsuppgifter utförs gemensamt av Skattmästare och Vice skattmästare. Terminen som Vice skattmästare är en upplärningsperiod inför det övergripande ansvaret som posten som Skattmästare sedan innebär. Vice skattmästare tillträder inte automatiskt som Skattmästare, utan väljs till detta enligt föreningens stadgar. Vice skattmästare är en del av föreningens utskottsgrupp och sitter därför med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar denne om hur arbetet i Skattmästeriet fortlöper till föreningens Vice ordförande. Skattmästaren är en del av föreningens styrelse och medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar Skattmästaren om hur arbetet fortlöper samt skickar in och förbereder punkter till dagordningen till Sekreteraren. Styrelsens formella åligganden regleras i föreningens stadgar kap. 6, 11. Utöver detta tillkommer arbetsuppgifter såsom att driva utredningar och projekt som syftar att utveckla föreningen Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar Skattmästeriet i diverse gemensamma föreningsaktiviteter, så som överlämningshelg, kickoffhelg och interna Valberedningen Valberedningen består av en, av styrelsen utsedd, ordförande och två Valberedningsledamöter. Valberedningen är ett oberoende organ som svarar inför föreningsstämman.

9 Valberedningen ansvarar för urvalsprocessen inför val av förtroendeposter, samt att nominera lämpliga kandidater inför föreningsstämman. Arbetsuppgifter inkluderar att informera om vakanta poster och hur valprocessen går till. Detta ska göras tydligt och tillgängligt för samtliga av föreningens medlemmar. I urvalsprocessen ingår att intervjua samtliga sökande personligen på ett sätt som är anpassat efter respektive post. Efter att samtliga kandidater intervjuats fattar Valberedningen beslut om nominering. Nomineringar till stämman baseras endast på intervjun Valberedningen genomför. Valberedningen har tystnadsplikt. Utöver detta är Valberedningen delaktig i tillsättningen av de förtroendeposter som utses av styrelsen. Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar Valberedningen i diverse gemensamma föreningsaktiviteter, så som överlämningshelg, kickoffhelg och interna

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stämmotexter, Vårstämma 2013

Stämmotexter, Vårstämma 2013 Stämmotexter, Vårstämma 2013 Ordförande Namn: Therese Björklund Jag läser just nu min femte termin på ekonomprogrammet, är 25 år och ursprungligen från Stockholm. Jag blir lätt otålig när jag inte har

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Stämmotexter. Styrelseledamöter. Namn: Roy Garre

Stämmotexter. Styrelseledamöter. Namn: Roy Garre Stämmotexter Styrelseledamöter Namn: Roy Garre Det här är jag (presentation): Jag är en filmintresserad Uppsalabo som läser min femte termin och som aldrig kan få nog av pengar. Detta vill jag genomföra:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

STOCKHOLMSSEKTIONEN (2013-06-10) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER

STOCKHOLMSSEKTIONEN (2013-06-10) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER STOCKHOLMSSEKTIONEN (2013-06-10) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER Gemensamt Samtliga styrelseledamöter har gemensamt ansvaret för hela sektionens verksamhet. Ärenden som behandlas i styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer