E-SEKTIONEN INOM TLTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-SEKTIONEN INOM TLTH"

Transkript

1 E-SEKTIONEN INOM TLTH SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Bilaga 15 SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Under mitt år som funktionär på E-sektionen har jag både varit Vice Cafémästare samt Cafémästare. Jag har där blivit delegerad och delegerat ut arbetsuppgifter för Cafémästeriet på allt mellan himmel och mojt. Med uppflytten från Edekvata till LED-café har arbetsbördan ökat för alla involverade i Cafemästeriet vilket har resulterat i en proposition om arbetare i LED-café. Då utskottet får ännu fler funktionärer att hålla reda på, där redan t.ex. mojtisar måste hållas i schakt, så anser jag att det skulle vara bra att utöka posten Vice Cafémästare från en person till 1-2 personer. Det skulle ytterligare underlätta för Cafémästaren samt att det finns ytterligare en involverad Vice i utskottet. Därför föreslår jag följande: att posten Vice Cafémästare ökas till 1-2 personer i reglementet. Med vänliga hälsningar Johan Westerlund Cafémästare 1 ( 3 )

2 E-SEKTIONEN INOM TLTH SEN MOTION UTÖKA SEXMÄSTERIET Bilaga 16 SEN MOTION UTÖKA SEXMÄSTERIET Sexmästeriet kan nu bestå av maximal 8 personer sångförmännen borträknade. 1 sexmästare, 2 vice sexmästare, 2 hovmästare, 2 köksmästare och 1 mongomästare. För att göra en sittning behövs allra minst tio personer, och nästan alltid ännu fler. Vi i sexmästeriet finner det därför lämpligt att utöka antalet personer som kan ha en viss post. En framtida möjlighet, om det höga söktrycket till sexmästeriet består, är att införa en ny post "Sexjobbare" eller liknande. Tills dess föreslår vi att i reglementet, under 10:2:K "Funktionärerna i Sexmästeriet, E6" ändra antalet funktionärer enligt följande: Hovmästare (1-8) Köksmästare (1-5) Mongomästare (1-2) Med vänliga hälsningar Olof Jansson Sexmästare 2 ( 3 )

3 E-SEKTIONEN INOM TLTH SEN MOTION NAMNÄNDRING 10-ÅRSFONDEN Bilaga 17 SEN MOTION NAMNÄNDRING 10-ÅRSFONDEN Då avgångna sektionsstyrelser ofta kan vara till hjälp för sittande styrelser genom erfarenheter som glömts bort under åren bör kontakterna med dem hållas uppe. Därför anser vi att flera gamla styrelser bör ges möjligheten att anmodas till en sittning med sittande styrelse med jämna mellanrum. Detta kan enkelt göras genom att ändra namn, och delvis definition, av 10-årsfonden till modulo10fonden. Denna skulle då istället innehålla pengar, undansatta av gamla styrelsemedlemmar, som används för att bekosta en sittning med alla intresserade styrelsemedlemmar från vart tionde år. Därför yrkar jag på att i reglementet under 14:1:D byta namn från 10-årsfonden till modulo10fonden. Med vänliga hälsningar Kajsa Eriksson Rosenqvist Förvaltningschef 3 ( 3 )

4 Revisorernas kommentarer Hösterminsmöte 2012 Under det första halvåret har sektionen med styrelsen i spets jobbat hårt på att sektionens ekonomi ska få en positiv trend. Allas genemsamma ansträngning har gett utdelning även om det inte syns väldigt tydligt på de siffror som presenteras för vårterminen då den största delen av förändringarna framförallt genomförts under hösten. En övergripande kommentar är att om alla fortsätter som de gjort under våren eller till och med ökar sina insatser bör vi inte ha några problem att nå våra budget-mål. Från oss revisorer, i sektionens tjänst Oscar Hjerpe Mårten Kjellsson 1

5 Resultatrapport Senaste verifikat: :23 Sida 1 av 2 Konto Beskrivning Perioden Hela året 3001 Intäkt, Mat , , Intäkt, Alkohol 115,00 115, Intäkt, Läsk , , Intäkt, Godis och kakor , , Intäkt, E6 förråd 5 315, , Intäkt, E-shop 8 700, , Intäkt, Biljard 320,00 320, Intäkt, Sektionsbidrag , , Intäkt, Företagskontakter , , Intäkt, Ljud och ljus 0, , Intäkt, Arrangemang , , Intäkt, Öl , , Intäkt, Vin 3 060, , Intäkt, Spritdrycker , , Intäkt, Andra Jästa Alkoholdrycker 5 602, ,00 Summa nettoomsättning , ,44 Övriga rörelseintäkter 3990 Intäkt, Övriga intäkter 168,00 168,00 Summa övriga rörelseintäkter 168,00 168, Kostnad, Mat , , Kostnad, Alkohol -602,00-602, Kostnad, Läsk -20,00-20, Kostnad, Godis och kakor , , Kostnad, Cafébar , , Kostnad, E6 förråd , , Kostnad, E-shop , , Kostnad, Biljard -657,00-657, kostnad, Ljud och Ljus , , kostnad, Arrangemangskostnader , , Kostnad, Öl , , Kostnad, Vin , , Kostnad, Spritdrycker , , Kostnad, Andra Jästa Alkoholdrycker , ,50 Summa råvaror och förnödenheter , ,46 Bruttovinst , , Kostnad, Lokalhyra , , Kostnad, Lokalinventarier , , Kostnad, Medaljer , , Kostnad, Förbrukningsmaterial , , Kostnad, Arbetskläder , , Kostnad, Transporter , , Kostnad, Trycksaker -770,76-770, Kostnad, Telefon -700,00-700, Kostnad, Bankkostnader , , Kostnad, Alkoholtillstånd , , Kostnad, Livsmedelstillsyn , ,00 Summa övriga externa kostnader , ,91

6 Resultatrapport Senaste verifikat: :23 Sida 2 av 2 Konto Beskrivning Perioden Hela året Personalkostnader 7201 Kostnad, Löner , , Kostnad, Funktionärsvård , , Kostnad, Sektionsmöte -818,62-818, Kostnad, Representation , ,00 Summa personalkostnader , ,12 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader , ,74 Summa övriga rörelsekostnader , ,74 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,21 Finansiella intäkter och kostnader 8310 Finansiella intäkter 0,00 271,70 Summa finansiella intäkter och kostnader 0,00 271,70 Beräknat resultat , ,91

7 Resultatenhet: ArmUE Allmänt : Intäkt, Företagskontakter , ,00 Summa nettoomsättning , , Kostnad, Mat , , Kostnad, Läsk 0,00-328, kostnad, Arrangemangskostnader , , Kostnad Utskrifter 0,00-19,50 Summa råvaror och förnödenheter , ,49 Bruttovinst , , Kostnad, Lokalinventarier 0, , Kostnad, Förbrukningsmaterial 0, , Kostnad, Transporter 0,00-114, Kostnad, Trycksaker -204,93-249,63 Summa övriga externa kostnader -204, ,35 Personalkostnader 7600 Kostnad, Funktionärsvård 0,00-93,00 Summa personalkostnader 0,00-93,00 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader 0, ,00 Summa övriga rörelsekostnader 0, ,00 Beräknat resultat , ,16

8 Resultatenhet: Nollnings-spons :16 null 0,00 0,00 Beräknat resultat 0,00 0,00

9 Resultatenhet: Mackbar : Intäkt, Mat , , Intäkt, Alkohol 0,00 60, Intäkt, Läsk 2 016, , Intäkt, Cafébar 0, , Intäkt, Lokalutlåning 0,00-126, Intäkt, Öl 0, ,00 Summa nettoomsättning , ,68 Övriga rörelseintäkter 3990 Intäkt, Övriga intäkter 0, ,00 Summa övriga rörelseintäkter 0, , Kostnad, Mat , , Kostnad, Alkohol 0, , Kostnad, Läsk 0, , Kostnad, Godis och kakor 0, , Kostnad, Cafébar 0, , Kostnad, E6 förråd 0,00-900, Kostnad Utskrifter 0,00-367,00 Summa råvaror och förnödenheter , ,68 Bruttovinst , , Kostnad, Lokalinventarier , , Kostnad, Lokaldrift 0,00-145, Kostnad, Förbrukningsmaterial , , Kostnad, Arbetskläder 0,00-900, Kostnad, Transporter , , Kostnad, Trycksaker -25, , Kostnad, Livsmedelstillsyn , ,00 Summa övriga externa kostnader , ,08 Personalkostnader 7201 Kostnad, Löner , , Kostnad, Funktionärsvård 0, , Kostnad, Arbetsglädje 0,00-110, Kostnad, Representation 0,00-606,00 Summa personalkostnader , ,70 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader 0, ,43 Summa övriga rörelsekostnader 0, ,43 Beräknat resultat , ,80

10 Resultatenhet: Mojter : Intäkt, Mat 0, , Intäkt, Läsk , , Intäkt, Godis och kakor , , Intäkt, Cafébar 0, ,00 Summa nettoomsättning , , Kostnad, Mat -97, , Kostnad, Läsk 0, , Kostnad, Godis och kakor , , Kostnad, Cafébar , ,37 Summa råvaror och förnödenheter , ,43 Bruttovinst , , Kostnad, Lokalinventarier 0, , Kostnad, Lokaldrift 0, , Kostnad, Förbrukningsmaterial 0, ,89 Summa övriga externa kostnader 0, ,89 Personalkostnader 7600 Kostnad, Funktionärsvård 0,00-186,00 Summa personalkostnader 0,00-186,00 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader 0, ,00 Summa övriga rörelsekostnader 0, ,00 Beräknat resultat , ,98

11 Resultatenhet: Expedition :20 Övriga rörelseintäkter 3990 Intäkt, Övriga intäkter 0,00 10,00 Summa övriga rörelseintäkter 0,00 10, kostnad, Ljud och Ljus 0,00-10, Kostnad Utskrifter 0,00-775,25 Summa råvaror och förnödenheter 0,00-785,25 Bruttovinst 0,00-775, Kostnad, Lokalinventarier 0, , Kostnad, Förbrukningsmaterial , , Kostnad, Transporter 0,00-358, Kostnad, Trycksaker 0,00-268, Kostnad, Telefon -700, , Kostnad, Bankkostnader 0, ,00 Summa övriga externa kostnader , ,88 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader 0,00-0,80 Summa övriga rörelsekostnader 0,00-0,80 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,93 Finansiella intäkter och kostnader 8310 Finansiella intäkter 0,00 299,92 Summa finansiella intäkter och kostnader 0,00 299,92 Beräknat resultat , ,01

12 Resultatenhet: Edekvata : Intäkt, Lokalutlåning 0, , Intäkt, Ljud och ljus 0, ,00 Summa nettoomsättning 0, , Kostnad, Mat 0,00-948, kostnad, Ljud och Ljus , ,30 Summa råvaror och förnödenheter , ,30 Bruttovinst , , Kostnad, Lokalinventarier -156, , Kostnad, Lokaldrift 0, , Kostnad, Förbrukningsmaterial -376, , Kostnad, Transporter -27,75-988,75 Summa övriga externa kostnader -559, ,45 Personalkostnader 7600 Kostnad, Funktionärsvård 0,00-434, Kostnad, Arbetsglädje 0,00-473,00 Summa personalkostnader 0,00-907,00 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader 0, ,00 Summa övriga rörelsekostnader 0, ,00 Beräknat resultat , ,75

13 Resultatenhet: InfU Allmänt : Intäkt, Mat 0, , Intäkt, E-shop 8 700, , Intäkt, Utskrifter 0, , Intäkt, Datordrift 0,00 500,00 Summa nettoomsättning 8 700, , Kostnad, Mat 0, , Kostnad, Läsk 0,00-26, Kostnad, E-shop , , Kostnad Utskrifter 0,00-97,50 Summa råvaror och förnödenheter , ,73 Bruttovinst 2 075, , Kostnad, Förbrukningsmaterial 0,00-372, Kostnad, Datordrift 0, , Kostnad, Trycksaker 0, ,75 Summa övriga externa kostnader 0, ,62 Rörelseresultat före avskriviningar 2 075, , Kostnad, Övriga kostnader 0,00-378,00 Summa övriga rörelsekostnader 0,00-378,00 Beräknat resultat 2 075, ,40

14 Resultatenhet: Elektra : Intäkt, Arrangemang 0, ,00 Summa nettoomsättning 0, , Kostnad, Mat 0, ,00 Summa råvaror och förnödenheter 0, ,00 Beräknat resultat 0,00 0,00

15 Resultatenhet: Pub/Gille : Intäkt, Mat , , Intäkt, Alkohol 115, , Intäkt, Läsk 0,00 455, Intäkt, E-shop 0,00 400, Intäkt, Arrangemang , , Intäkt, Öl , , Intäkt, Vin 3 060, , Intäkt, Spritdrycker , , Intäkt, Andra Jästa Alkoholdrycker 5 602, ,00 Summa nettoomsättning , ,81 Övriga rörelseintäkter 3990 Intäkt, Övriga intäkter 0, ,00 Summa övriga rörelseintäkter 0, , Kostnad, Mat , , Kostnad, Alkohol 0, , Kostnad, Läsk 0, , Kostnad, E6 förråd 0, , Kostnad, E-shop 0,00-400, kostnad, Arrangemangskostnader 0, , Kostnad Utskrifter 0,00-207, Kostnad, Öl , , Kostnad, Vin , , Kostnad, Spritdrycker , , Kostnad, Andra Jästa Alkoholdrycker , ,50 Summa råvaror och förnödenheter , ,96 Bruttovinst , , Kostnad, Lokalinventarier -118, , Kostnad, Lokaldrift 0,00-212, Kostnad, Förbrukningsmaterial -490, , Kostnad, Arbetskläder 0, , Kostnad, Transporter -158, , Kostnad, Trycksaker -248, , Kostnad, Alkoholtillstånd , ,00 Summa övriga externa kostnader , ,56 Personalkostnader 7600 Kostnad, Funktionärsvård 0, , Kostnad, Representation 0,00-678,00 Summa personalkostnader 0, ,00 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader 0, ,00 Summa övriga rörelsekostnader 0, ,00 Beräknat resultat , ,29

16 Resultatenhet: NöjU Allmänt : Intäkt, Alkohol 0,00-115, Intäkt, Biljard 0,00 100, Intäkt, Spel 0,00 866, Intäkt, Ljud och ljus 0,00 150, Intäkt, Arrangemang 0, ,00 Summa nettoomsättning 0, , Kostnad, Mat 0,00-434, Kostnad, E6 förråd 0,00-500, Kostnad, Biljard 0,00-753, Kostnad, Spel 0, , kostnad, Ljud och Ljus 0,00-900, kostnad, Arrangemangskostnader 0, , Kostnad Utskrifter 0,00-90,00 Summa råvaror och förnödenheter 0, ,00 Bruttovinst 0, , Kostnad, Transporter 0,00-233, Kostnad, Trycksaker 0,00-208,50 Summa övriga externa kostnader 0,00-441,50 Rörelseresultat före avskriviningar 0, , Kostnad, Övriga kostnader 0, ,00 Summa övriga rörelsekostnader 0, ,00 Beräknat resultat 0, ,50

17 Resultatenhet: Programverksamhet : Intäkt, Mat 0, , Intäkt, Biljard 320, , Intäkt, Spel 0, , Intäkt, Arrangemang 0, ,53 Summa nettoomsättning 320, , Kostnad, Mat , , Kostnad, Alkohol 0, , Kostnad, Läsk 0, , Kostnad, E6 förråd 0, , Kostnad, Biljard -657, , Kostnad, Spel 0, , kostnad, Ljud och Ljus -400,00-400, kostnad, Arrangemangskostnader -330, ,64 Summa råvaror och förnödenheter , ,14 Bruttovinst , , Kostnad, Lokalinventarier 0,00-250, Kostnad, Förbrukningsmaterial 0, , Kostnad, Transporter 0, , Kostnad, Trycksaker -19,13-97, Kostnad, Alkoholtillstånd 0,00-600,00 Summa övriga externa kostnader -19, ,13 Personalkostnader 7201 Kostnad, Löner 0,00 0,00 Summa personalkostnader 0,00 0,00 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader 0, ,00 Summa övriga rörelsekostnader 0, ,00 Beräknat resultat , ,74

18 Resultatenhet: Idrott : Kostnad, Idrott 0,00-539,00 Summa råvaror och förnödenheter 0,00-539,00 Bruttovinst 0,00-539, Kostnad, Lokalhyra 0, ,00 Summa övriga externa kostnader 0, ,00 Beräknat resultat 0, ,00

19 Resultatenhet: Phöset : Intäkt, Mat 0, , Intäkt, Alkohol 0, , Intäkt, Läsk 0,00 130, Intäkt, E6 förråd 0,00 515, Intäkt, E-shop 0, , Intäkt, Företagskontakter 0, , Intäkt, Arrangemang 0, ,75 Summa nettoomsättning 0, ,25 Övriga rörelseintäkter 3990 Intäkt, Övriga intäkter 0,00-200,00 Summa övriga rörelseintäkter 0,00-200, Kostnad, Mat , , Kostnad, Alkohol -602, , Kostnad, Läsk -20, , Kostnad, E6 förråd 0, , Kostnad, E-shop 0, , Kostnad, Idrott 0,00-90, kostnad, Ljud och Ljus -200, , kostnad, Arrangemangskostnader 0, , Kostnad Utskrifter 0,00-44,50 Summa råvaror och förnödenheter , ,44 Bruttovinst , , Kostnad, Lokalhyra 0, , Kostnad, Lokalinventarier 0,00-495, Kostnad, Lokaldrift 0,00-258, Kostnad, Förbrukningsmaterial -816, , Kostnad, Arbetskläder , , Kostnad, Datordrift 0,00-99, Kläder 0, , Kostnad, Transporter -848, , Kostnad, Trycksaker -19, ,68 Summa övriga externa kostnader , ,84 Personalkostnader 7601 Kostnad, Arbetsglädje 0,00-72, Kostnad, Representation -200,00-887,00 Summa personalkostnader -200,00-959,00 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader , ,36 Summa övriga rörelsekostnader , ,36 Beräknat resultat , ,39

20 Resultatenhet: Phadderiet : Intäkt, Mat 850, ,50 Summa nettoomsättning 850, , Kostnad, Mat , , Kostnad, Alkohol 0, , Kostnad, Läsk 0,00-339, kostnad, Arrangemangskostnader 0, ,00 Summa råvaror och förnödenheter , ,04 Bruttovinst -168, , Kostnad, Förbrukningsmaterial 0, , Kostnad, Transporter 0,00-300, Kostnad, Trycksaker 0,00-63,50 Summa övriga externa kostnader 0, ,20 Personalkostnader 7600 Kostnad, Funktionärsvård 0,00-500,00 Summa personalkostnader 0,00-500,00 Rörelseresultat före avskriviningar -168, , Kostnad, Övriga kostnader 0,00-79,00 Summa övriga rörelsekostnader 0,00-79,00 Beräknat resultat -168, ,74

21 Resultatenhet: Sektionen Allmänt : Intäkt, E6 förråd 940,00 940, Intäkt, Biljard 0, , Intäkt, Spel 0,00 237, Intäkt, Sektionsbidrag , , Intäkt, CEQ 0, , Intäkt, Arrangemang 5 483, ,00 Summa nettoomsättning , ,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Intäkt, Övriga intäkter 168,00 168,00 Summa övriga rörelseintäkter 168,00 168, Kostnad, Mat 0, , Kostnad, Alkohol 0, , Kostnad, Läsk 0,00-324, Kostnad, E6 förråd 0,00-70, kostnad, Arrangemangskostnader , ,00 Summa råvaror och förnödenheter , ,24 Bruttovinst , , Kostnad, Lokaldrift 0, , Kostnad, Medaljer , , Kostnad, Förbrukningsmaterial , , Kostnad, Arbetskläder 0, , Kostnad, Transporter 0, , Kostnad, Trycksaker 0,00-272, Kostnad, Telefon 0,00-500, Kostnad, Bankkostnader , ,50 Summa övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7600 Kostnad, Funktionärsvård , , Kostnad, Arbetsglädje 0, , Kostnad, Sektionsmöte -818, , Kostnad, Representation , ,00 Summa personalkostnader , ,82 Rörelseresultat före avskriviningar 4 957, , Kostnad, Övriga kostnader , ,00 Summa övriga rörelsekostnader , ,00 Beräknat resultat 2 769, ,06

22 Resultatenhet: Revisorer : Kostnad, Trycksaker 0,00-3,00 Summa övriga externa kostnader 0,00-3,00 Beräknat resultat 0,00-3,00

23 Resultatenhet: Valberedning : Kostnad Utskrifter 0,00-18,50 Summa råvaror och förnödenheter 0,00-18,50 Bruttovinst 0,00-18, Kostnad, Trycksaker -65,00-487,50 Summa övriga externa kostnader -65,00-487,50 Beräknat resultat -65,00-506,00

24 Resultatenhet: HeHE : Kostnad, Mat 0,00-827, Kostnad, Alkohol 0,00 0, Kostnad Utskrifter 0,00-566,50 Summa råvaror och förnödenheter 0, ,50 Bruttovinst 0, , Kostnad, Trycksaker 0,00-588,75 Summa övriga externa kostnader 0,00-588,75 Personalkostnader 7600 Kostnad, Funktionärsvård -23,00-23, Kostnad, Arbetsglädje 0,00-111,00 Summa personalkostnader -23,00-134,00 Beräknat resultat -23, ,25

25 Resultatenhet: Skifte : Intäkt, Alkohol 0, , Intäkt, E6 förråd 0, , Intäkt, Medaljer 0,00 580,00 Summa nettoomsättning 0, , Kostnad, Mat 0, , Kostnad, Alkohol 0, , Kostnad, E6 förråd 0, ,00 Summa råvaror och förnödenheter 0, ,04 Bruttovinst 0, , Kostnad, Medaljer 0, ,00 Summa övriga externa kostnader 0, ,00 Beräknat resultat 0, ,54

26 Resultatenhet: E-dagen : Kostnad, Mat 0,00-316, Kostnad, Alkohol 0, , Kostnad, Läsk 0,00-620,00 Summa råvaror och förnödenheter 0, ,90 Bruttovinst 0, , Kostnad, Övriga kostnader 0,00-568,00 Summa övriga rörelsekostnader 0,00-568,00 Beräknat resultat 0, ,90

27 Resultatenhet: E6 Allmänt : Intäkt, Mat 0, , Intäkt, Alkohol 0, , Intäkt, Läsk 0,00 25, Intäkt, E6 förråd 4 375, , Intäkt, Arrangemang 5 833, ,22 Summa nettoomsättning , , Kostnad, Mat , , Kostnad, Alkohol 0, , Kostnad, Läsk 0,00-863, Kostnad, E6 förråd , , kostnad, Arrangemangskostnader 0, , Kostnad Utskrifter 0,00-42,00 Summa råvaror och förnödenheter , ,36 Bruttovinst , , Kostnad, Lokalhyra 0, , Kostnad, Lokaldrift 0,00-99, Kostnad, Förbrukningsmaterial -445, , Kostnad, Transporter 0, , Kostnad, Trycksaker 0, , Kostnad, Alkoholtillstånd , ,00 Summa övriga externa kostnader , ,29 Personalkostnader 7600 Kostnad, Funktionärsvård -111, ,00 Summa personalkostnader -111, ,00 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader 0, ,65 Summa övriga rörelsekostnader 0, ,65 Beräknat resultat , ,89

28 Resultatenhet: Utedischo : Intäkt, Mat 0, , Intäkt, Arrangemang 0, ,00 Summa nettoomsättning 0, , Kostnad, Mat 0,00-316,00 Summa råvaror och förnödenheter 0,00-316,00 Bruttovinst 0, , Kostnad, Transporter 0,00-243,00 Summa övriga externa kostnader 0,00-243,00 Beräknat resultat 0, ,00

29 Resultatenhet: SRE Allmänt : Intäkt, Mat 0, , Intäkt, Alkohol 0, , Intäkt, Företagskontakter 0, , Intäkt, Arrangemang 0, ,80 Summa nettoomsättning 0, , Kostnad, Mat 5 882, , Kostnad, Alkohol 0, , Kostnad, Läsk 0,00-228, Kostnad, E6 förråd 0,00-200, kostnad, Arrangemangskostnader 0, , Kostnad Utskrifter 0,00-192,00 Summa råvaror och förnödenheter 5 882, ,26 Bruttovinst 5 882, , Kostnad, Lokalhyra -0,50-0, Kostnad, Lokaldrift 0,00-899, Kostnad, Förbrukningsmaterial 0, , Kostnad, Arbetskläder 0, , Kostnad, Datordrift 0,00-99, Kostnad, Trycksaker 0,00-441, Kostnad, Alkoholtillstånd 0, ,00 Summa övriga externa kostnader -0, ,55 Rörelseresultat före avskriviningar 5 882, , Kostnad, Övriga kostnader 0, ,00 Summa övriga rörelsekostnader 0, ,00 Beräknat resultat 5 882, ,51

30 Resultatenhet: SETI :41 null 0,00 0,00 Beräknat resultat 0,00 0,00

31 Resultatenhet: Styrelsen Allmänt : Intäkt, Mat 0,00 310, Intäkt, E6 förråd 0,00 240, Intäkt, Arrangemang 1 310, ,00 Summa nettoomsättning 1 310, ,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Intäkt, Övriga intäkter 0,00-687,83 Summa övriga rörelseintäkter 0,00-687, Kostnad, Mat , , Kostnad, Alkohol 0,00-637, Kostnad, E6 förråd 0,00-960, kostnad, Arrangemangskostnader , , Kostnad Utskrifter 0,00-509,75 Summa råvaror och förnödenheter , ,68 Bruttovinst -962, , Kostnad, Lokalhyra , , Kostnad, Förbrukningsmaterial 0,00-477, Kostnad, Arbetskläder , , Kostnad, Transporter -921, , Kostnad, Trycksaker -188,44-974,06 Summa övriga externa kostnader , ,31 Personalkostnader 7600 Kostnad, Funktionärsvård 0,00-320, Kostnad, Arbetsglädje 0,00-205, Kostnad, Sektionsmöte 0,00 0, Kostnad, Representation -771, ,00 Summa personalkostnader -771, ,00 Rörelseresultat före avskriviningar , , Kostnad, Övriga kostnader , ,74 Summa övriga rörelsekostnader , ,74 Beräknat resultat , ,56

Budgetförslag Jubileumet Konto Beskrivning Budget 2014 Förslag Kostnad, arrangemang Summa

Budgetförslag Jubileumet Konto Beskrivning Budget 2014 Förslag Kostnad, arrangemang Summa Budgetförslag 2015 Alumni 3104 Intäkt, biljettförsäljning 20000 38000 3801 Intäkt, arrangemang 5000 5000 4801 Kostnad, arrangemang -18500-30000 7600 Kostnad, mötesfika och dylikt -1000-1500 7601 Kostnad,

Läs mer

Propagandamästeriet Kostnad, ReadMe 0

Propagandamästeriet Kostnad, ReadMe 0 Propagandamästeriet Konto Beskrivning Förslag 2017 6101 Kostnad, kontorsmaterial 2000 6103 Kostnad, trycksaker 5000 7600 Kostnad, mötesfika och dylikt 2500 7601 Kostnad, fuktionärstack till jobbare 8000

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag 1 500,00 1 500,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 500,00 1 500,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag 1 500,00 1 500,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 500,00 1 500,00 Resultatenhet: 1 "Styrelsen" Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3510 Medlemsavgifter 4 500,00 4 500,00 S:a Nettoomsättning 4 500,00 4 500,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag

Läs mer

Bruttovinst -1 222,00-1 033,00. Rörelseresultat före avskrivningar -3 802,50-3 870,50. Rörelseresultat efter avskrivningar -3 802,50-3 870,50

Bruttovinst -1 222,00-1 033,00. Rörelseresultat före avskrivningar -3 802,50-3 870,50. Rörelseresultat efter avskrivningar -3 802,50-3 870,50 Resultatenhet: 1001 "Central adm" 3099 Övriga intäkter (lag) 2 605,00 4 407,00 3113 Start-/anmälningsavgifter (arr) 6 130,00 5 500,00 3149 Övriga intäkter (arr) 5 829,00 0,00 3380 Intäkter andra aktiviteter

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 90 293,00 120 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 102 100,00 25 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 198

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 352,00 0,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 352,00 0,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 148 524,00 148 524,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 12 800,00 12 800,00 65 000,00 3210 Sponsring 65 000,00 65 000,00 60 000,00 3570 Provision Stadium 9 927,00

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 0,00. S:a Rörelseintäkter mm , ,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 0,00. S:a Rörelseintäkter mm , ,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 148 524,00 80 000,00 3150 Idrottslyftet 12 800,00 30 000,00 3210 Sponsring 65 000,00 0,00 3570 Provision Stadium 9 927,00 0,00 3571 Provision Intersport

Läs mer

Proposition. angående tack och arbetskostnader

Proposition. angående tack och arbetskostnader Proposition -sektionens styrelse 6 november 2016 Proposition angående tack och arbetskostnader Bakgrund Arbetsgruppen för tack- och arbetskostnader har under en tid sammanställt hur sektionen idag tackar

Läs mer

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr BUDGET 2017 Lomma BK Årsbudget Reslutat Budget 2017 3010 Medlemsintäkter 70 000 kr 80 580 kr 70000 kr 3011 Intäkter 45 000 kr 70 370 kr 90000 kr 3012 Intäkter Tävling 85000 kr 100 684 kr 84000 kr 3013

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

S:a Rörelseintäkter mm , ,00

S:a Rörelseintäkter mm , ,00 Resultatenhet: 100 "Styrelse" 3610 Medlemsavgifter BK 74 500,00 74 500,00 3720 Erhållna bidrag studiefrämjandet 500,00 500,00 S:a 75 000,00 75 000,00 S:a Rörelseintäkter mm 75 000,00 75 000,00 4019 Förtäring

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05

Läs mer

Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet

Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet Vid vårterminsmötet lade styrelsen fram följande proposition om att ändra cafémästeriets mandatperiod. Mötet valde att avslå propositionen och ålade

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Preliminär Räkenskapsår: 07-07-01-08-06-30 Senaste vernr: 63 Hela företaget Konto: 1400-8310 Period: 07-07-01-08-06-30

Preliminär Räkenskapsår: 07-07-01-08-06-30 Senaste vernr: 63 Hela företaget Konto: 1400-8310 Period: 07-07-01-08-06-30 : 1400-8310 1400 Lager 10 070923 Försäljning Expen 070406-070923 4 010,00-4 010,00 25 071207 Inköp Overaller för försäljning 20/11-07 24 316,00 20 306,00 38 080221 Försäljning Expen 070924-080214 1 695,00

Läs mer

Vårterminsmöte. Tisdagen 2012-03-20. M:A kl 17.00

Vårterminsmöte. Tisdagen 2012-03-20. M:A kl 17.00 Förslag till föredragningslista vid Maskinsektionens Vårterminsmöte Tisdagen 2012-03-20 M:A kl 17.00 1) OFMÖ 2) Val av mötesordförande 3) Val av mötessekreterare 4) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer Proposition: Ordförandes tack till funktionärer I dagsläget delar medaljelelekommittén medaljer till funktionärer samt personer som på något sätt hjälpt Datatekniksektionen i dess arbete. Utdelning av

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Dagordning till sektionsmöte

Dagordning till sektionsmöte Datateknologsektionen Chalmers studentkår Sidan 1 av 3 2014-02-23 Dagordning till sektionsmöte Tid: 17:17, Torsdag 2014-02-27 Plats: HC3 Mötesnr: 5-2013/2014 Föredragningslista 1. Preliminärer Mötets öppnande

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

S:a Rörelseintäkter mm 0,00 3 780,00 0,00

S:a Rörelseintäkter mm 0,00 3 780,00 0,00 Resultatenhet: 100 "KFK" 3990 Övr ersättn och intäkter 0,00 3 780,00 0,00 S:a 0,00 3 780,00 0,00 S:a Rörelseintäkter mm 0,00 3 780,00 0,00 4010 Inköp materiel och varor -1 612,00-3 892,00 0,00 4011 Reparationer

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 21 april 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 47 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Budgetförslag 2002 DATATEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH SKATTMÄSTERIET

Budgetförslag 2002 DATATEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH SKATTMÄSTERIET DATATEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH SKATTMÄSTERIET Budgetförslag 2002 2001 11 18 Budgetförslag 2002 Detta är tf Skattmästarens förslag till budget för år 2002. Tyngdpunkten i budgetförslaget har varit att skjuta

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3991 Studiefrämjandet verksamhetsstöd 0, ,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 0, ,00 0,0 %

Övriga rörelseintäkter 3991 Studiefrämjandet verksamhetsstöd 0, ,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 0, ,00 0,0 % Resultatenhet: AGI "Agility" 3160 Prov/Tävlingsavgifter 40 390,00 38 500,00 104,9 % 3161 Inofficiella Prov/Tävlingsavgifter 539,00 1 200,00 44,9 % 3321 Lotterier 1 930,00 2 000,00 96,5 % 3550 Uthyrning

Läs mer

E-SEKTIONEN INOM TLTH

E-SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING VT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 23:e april 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager EKONOMI 2015 Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager Gävle Pistolskytteklubb Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: 16-02-16 20:15 Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: A403 Resultatenhet:

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

E-sektionen inom TLTH S08/01 Styrelsemöte, Magistratsvägen 55S:103 2001-10-29

E-sektionen inom TLTH S08/01 Styrelsemöte, Magistratsvägen 55S:103 2001-10-29 Närvarande Ordinarie Ordförande Anneli Andersson E99 Kontaktor Evert Alm E99 Cafémästare Susanne Truuberg E99 Förvaltningschef Karl-Johan Perntz E00 Entertainer Joakim Davidson E00 Krögare Martin Pihl

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

ELEKTRA. Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING. 4 Tid och sätt. 7 Föredragningslistan. Föreningen Elektra Vårterminsmöte 2015

ELEKTRA. Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING. 4 Tid och sätt. 7 Föredragningslistan. Föreningen Elektra Vårterminsmöte 2015 ELEKTRA Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING Tid och sätt Datum: 2015-05-25 Tid: kl 12:10 Plats: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

E-SEKTIONEN INOM TLTH

E-SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING VT/12 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 25:e april 2012 När: kl 17 Var: E:C Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Reglemente för E-sektionen inom TLTH 2014-05-21

Reglemente för E-sektionen inom TLTH 2014-05-21 för E-sektionen inom TLTH 2014-05-21 Innehåll Kapitel 1 Sektionen 4 Kapitel 2 Medlemmarna 4 2:A Stödmedlemmar..................................... 4 2:B Anställda.........................................

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30 Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Tagna vid höstterminsmötet 200-2-05 Ändringar tagna 029 038 040322 0423 05042 050503 0522 065 070425 080408

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00 Jontes stuga, Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas februaristämma 2014. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA ELEKTROTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH HANDLINGAR HT-10

FÖREDRAGNINGSLISTA ELEKTROTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH HANDLINGAR HT-10 HANDLINGAR HT-10 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner 6 Adjungeringar 7 Föredragningslistan 8 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans 120101 1201-1212 121231

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans 120101 1201-1212 121231 Balansrapport Sid 1 (av 1) RFSL Ungdom Karlstad, 802427-5219 (RFSLUKD) Utskrifts-ID: 485 Period: 1201-1212 Senast reg verifikat: A:214 Utskriven: 130102 17:17 av RFSL U-KD Konto Benämning Ingående balans

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Ekonomisk rapport i korthet. Per februari

Ekonomisk rapport i korthet. Per februari Ekonomisk rapport i korthet Per februari 2016 www.vxa.se Övergripande kommentar Rörelseresultatet för perioden januari till februari uppgår till 5 016 tkr med en vinstmarginal på drygt 7 %. Vi ser ett

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte S03/16

Protokoll för styrelsemöte S03/16 Protokoll för styrelsemöte S03/16 Närvarande Ordinarie Ordförande Fredrik Peterson E14 Kontaktor Erik Månsson E14 Förvaltningschef Anders Nilsson E13 Närvarande under 7-18 Cafémästare Stephanie Mirsky

Läs mer

Kommentarer till budget 13-14. Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr. Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr. Avd. 6.3 UFO

Kommentarer till budget 13-14. Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr. Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr. Avd. 6.3 UFO Kommentarer till budget 13-14 Hela verksamheten Avd. 1 Förvaltning - 1.231.541 kr Avd. 2 Medlemsservice + 232.506 kr Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr Avd. 5 Kårpuben + 568.238 kr Avd. 6.1 Motvinden + 1.000

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2016 Datum: [9/2-2016] Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2016 Datum: [9/2-2016] Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Patrik Gustafsson Infochef Carl-Michael Bjälkensäter Cafémästare Klara Egerström Näringslivsansvarig Arvid Widén Studierådsordförande Hanna Järpedal AktU-ordförande Emma

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

Budget 2016. Antagen VT16

Budget 2016. Antagen VT16 Budget 2016 Antagen VT16 Sammanställning Kostnadsställe Resultat år 2016 reviderat Resultat år 2016 ADM1: Administration och Styrelse -41742-45012 CAF1: Hilbert Café 83109 115909 FNU1: F-sektionens näringslivsutskott

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Under verksamhetsåret 2010 har A-sektionen växt och har för första gången sedan den återskapades 2005, lyckats fylla alla styrelseposterna. Under året

Läs mer

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet EKONOMISK BERÄTTELSE 2015 Senast reviderad Måndag 24:e April 2016 Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet Ekonomisk berättelse 2015 Sid 1 Allmänt om räkningen Den här räkningen är upprättad

Läs mer

Eslövs Innebandy Förening Sida: 1 Huvudbok Utskrivet: 10-05-24. Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Kundfordringar Ingående saldo: 0,00

Eslövs Innebandy Förening Sida: 1 Huvudbok Utskrivet: 10-05-24. Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Kundfordringar Ingående saldo: 0,00 Eslövs Innebandy Förening Sida: 1 : 1110-8999 1510 Kundfordringar A4 090504 Domararvode 2 000,00-2 000,00 A1 090510 Fakturajournal nr 1 2 000,00 0,00 Omslutning: 2 000,00 2 000,00 Utgående saldo: 2 000,00

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

REVISIONSBERÄTTELSE A-SEKTIONEN. inom teknologkåren vid lunds tekniska högskola VERKSAMHETSÅR 2015

REVISIONSBERÄTTELSE A-SEKTIONEN. inom teknologkåren vid lunds tekniska högskola VERKSAMHETSÅR 2015 1 REVISIONSBERÄTTELSE A-SEKTIONEN s e k t i o n e n f ö r a r k i t e k t u r o c h i n d u s t r i d e s i g n inom teknologkåren vid lunds tekniska högskola VERKSAMHETSÅR 2015 INLEDNING I denna revisionsberättelse

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

E-SEKTIONEN INOM TLTH SENA HANDLINGAR

E-SEKTIONEN INOM TLTH SENA HANDLINGAR Motion Ändring av invalsperiod för poster inom SRE Som det är i nuläget väljs studierådets samtliga poster med undantag för SRE-ordföranden på vårterminsmötet och de som väljs sitter det kommande läsåret.

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 8 november 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

4. Ansvarsfrihet 4.1. Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse

4. Ansvarsfrihet 4.1. Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av justerare tillika rösträknare 1.5. Mötets stadgeenliga utlysande 1.6. Fastställande

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 15 april 2016 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 29 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Musikföreningen i Kävlinge. Verksamhetsberättelse 2015

Musikföreningen i Kävlinge. Verksamhetsberättelse 2015 Musikföreningen i Kävlinge Verksamhetsberättelse 2015 Musikföreningen i Kävlinge bildades 21 juni 2011. Verksamhetsåret 2015 lyckades föreningen genomföra väldigt många bra arrangemang och vi är stolta

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Finansieringsplan Inköp av restaurangrörelse

Finansieringsplan Inköp av restaurangrörelse För att kunna beviljas serveringstillstånd måste du bland annat kunna styrka finansieringen av din restaurangverksamhet. Du ska visa varifrån kapitalet kommer, att du har haft tillgång till pengarna och

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer