SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR"

Transkript

1 SFI & SVA FÖRSKOLAN Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

2 Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Det är ett bra sätt för dig att hålla dig uppdaterad om nyutkomna material, få inbjudan till olika typer av evenemang och ett bra och lätt sätt att komma i kontakt med oss. Facebook gå med i gruppen Natur & Kultur Förskola! Det är en grupp för dig som är nyfiken på Natur & Kulturs utgivning för förskolan. Vi tipsar dig även här om fortbildningstillfällen, inspirationsträffar, kommande utgivning m.m. Känn dig också välkommen att dela med dig av tips och idéer kring hur ni använder våra material i er verksamhet! https://www.facebook.com/groups/nokforskola/ eller sök på Natur & Kultur Förskola. Natur & Kultur på webben På nok.se/forskola hittar du hela vår utgivning för förskolan och även vår högskoleutgivning för förskollärares utbildning och fortbildning!

3 Innehåll Språk 4 Matematik 14 Naturvetenskap/teknik 18 Social utveckling 22 Övrigt 26 Titel- och författarregister 35 Försäljningsvilkor 36 Kontakt 37 En bra förskola behöver bra pedagoger. Och bra pedagoger behöver bra pedagogiskt material. Jag brukar ibland tänka att vi som arbetar med att ta fram pedagogiskt material för förskolan, faktiskt också arbetar i förskolan. Tillsammans med dig som är pedagog är vårt gemensamma uppdrag att ge varje barn så goda förutsättningar som möjligt i livet. Det både förpliktigar och stimulerar oss som arbetar här på Natur & Kultur lite extra. Natur & Kultur är ett förlag. Men också en stiftelse som verkar för bildning och utbildning. Vi gör det genom att dela ut priser och stipendier och viktigast av allt vi gör det genom att ge ut läromedel och pedagogiskt material av hög kvalitet. Med kvalitet menar vi att materialen är aktuella och noga faktagranskade. Vi menar också att de ska möta varje barn på dennes nivå, stödja dig som pedagog och frigöra kraft som du kan ägna åt barnen. Det är med stolthet jag presenterar årets katalog för förskolan. Helena Holmström, förlagschef

4 Lena Gällhagen Elisabet Wahlström Lär och lek med Barn på förskolan är födda in i den digitala världen. För dem är modern teknik fullkomligt naturlig. Hur många av oss har inte sett en 1-åring som går fram till TV:n och försöker byta bild genom att dra på TV-skärmen? För dagens barn är en pekskärm självklar, alltså blir en TV utan pekskärm ologisk. Boken vänder sig till dig som arbetar i barngrupp på förskolan. Här hittar du uppslag till olika teman och aktiviteter där surfplattan kan användas tillsammans med barnen. Surf plattan ersätter inte något annat, utan är ett bra komplement i den övriga verksamheten. Alla aktiviteter är kopplade till förskolans reviderade läroplan. Här finns också verktyg så att du enkelt och strukturerat kan arbeta med dokumentation och måluppfyllelse. I kombination med en aktiv pedagog blir surfplattan ett fantastiskt verktyg som gör lärandet modernt och lustfyllt! Vi hoppas att boken gör dig nyfiken på surfplattan som pedagogiskt redskap! FÖRSKOLESERIEN FÖRSKOLESERIEN Författarna Lena Gällhagen och Elisabet Wahlström är fl itigt anlitade föreläsare. De hjälper också kommuner och förskolor, via konsult uppdrag, att arbeta med modern teknik i skolan. Lena arbetar som IT-pedagog och skol utvecklare i Nacka kommun. Hon har tidigare arbetat som musik- och rytmik lärare samt IT-projektledare. Elisabet är utbildad mellan stadie lärare och arbetar som förskole chef i Nacka kommun. Hon har arbetat som skolledare sedan Författarnas webbplats är ISBN Lena Gällhagen Elisabet Wahlström Surfplatta_omslag ny.indd :06 delmål XX Utveckla språklig medvetenhet XX Stifta bekantskap med bokstäver och symboler GÖR SÅ HÄR Samla barnen och prata om hur bokstäver ser ut. Titta gärna tillsammans på ett alfabet eller bokstavskort. Prata om vilken bokstav barnens namn börjar på och hur den ser ut. Fråga sedan om de kan bli bokstäver genom att använda sin kropp och kanske ta hjälp av en kompis. Variera övningen genom att använda snöre/rep eller naturmaterial såsom pinnar och kottar. du behöver Ett alfabet Snöre/rep Kamera/surfplatta variera och utmana vidare Låt barnen fota bokstäverna som exempel märka sin hylla/plats med de gjort. Sätt sedan upp dessa på sitt namn i mänskliga bokstäver. väggen, de kan bli avdelningens eget alfabet. Barnen kan till Aktivitetskort Språk i förskolan ISBN Författarna och Natur & Kultur Kopiering förbjuden _1.indd :32 En bra förskola behöver bra pedagoger... Språk Skriftspråk 13 SKRIFTSPRÅK, SYMBOLER & ORDFÖRRÅD 13 Mänskliga bokstäver Linda och Samir satt en dag på samlingsmattan. Efter ett tag blev Linda trött och la sig ner. Samir tittade på Linda som låg på sidan och sa: Du ser ut som min bokstav! Vilken bokstav menade Samir? Kan ni också göra bokstäver med era kroppar? _1.indd :32 Övrigt surfplatta i förskolan Lär och lek med surfplatta i förskolan Lena Gällhagen Elisabet Wahlström Andra upplagan Lär och lek med surfplatta i förskolan 2

5 bild Naturvetenskap & Teknik...och bra pedagoger behöver bra pedagogiskt material! Matematik Social utveckling Kompisbra.indd

6 SPRÅK Språklekar i förskolan förebygger läs- och skrivproblem Förskolebarn lär sig många nya ord varje dag språket sugs upp som av en svamp, en naturkraft är i gång. Det är en naturkraft som måste få stimulans, styrning och vägledning. INGVAR LUNDBERG, PROFESSOR BAKOM BORNHOLMSMODELLEN Före Bornholmsmodellen språklekar i förskolan Lek med språket! Redan på förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskningen visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens läsinlärning och förebygger lässvårigheter. Bornholmsmodellen har använts i mer än 15 år i svenska förskolor och erfarenheterna av detta arbete är mycket positiva. Här presenteras hur du kan arbeta med språksamlingar för att förbereda barnen inför det fortsatta arbetet i förskoleklassen med Bornholmsmodellen. Boken innehåller språksamlingar med konkreta övningar i progression från det lilla barnet till det större. Det ingår också ett kopieringsunderlag med bilder som används i samlingarna samt en CD med sånger som passar till arbetet. Studiehandledningen Studiehandledningen är kopplad till Före Bornholmsmodellen och ger inspiration och konkreta förslag på hur du kan utforma det dagliga arbetet i förskolan. Studiehandledningen innehåller också underlag till pedagogiska diskussioner som leder arbetet framåt. Bornholmsmodellen har fungerat i mer än 15 år på svenska förskolor! Om barn redan i förskolan via leken ledsagas in i det skrivna språkets värld, kommer alla barn ha större möjligheter att betrakta läsande och skrivande som spännande och roligt. Ur jämlikhets- och demokratisynpunkt en fantastisk uppgift för förskolan att ta som sin! GÖREL STERNER, FÖRSKOLLÄRARE OCH SPECIALPEDAGOG Författare: Görel Sterner, Ingvar Lundberg Cd med sånger ingår. Före Bornholmsmodellen Best. nr: Sid: 144 Pris: 315:- Studiehandledning Best. nr: Sid: 16 Pris: 70:- 4

7 SPRÅK Ett roligt och stimulerande material som uppmuntrar läslust och vilja att själv börja skriva egna ord! ANNA-MARIA, FÖRSKOLAN FRIDHEM Handledning medföljer! NYHET 16 stora fina bildkort med tillhörande textkort i två varianter. Laborera med lösa gemena bokstäver. Ta vara på barnens lust att lära! Med Läsnyckeln kan ni på ett lekfullt och lustfyllt sätt utforska ljud och bokstäver tillsammans med barnen. Det är lätt att komma igång med Läsnyckeln! Materialet består av 16 stora fina bildkort med tillhörande textkort i två varianter. Läsnyckeln går bra att använda i helgrupp och allt som behövs är några minuter åt gången. I den korta handledningen får ni tips på hur ni kan gå tillväga och även tips på vidare aktiviteter kring orden. Som komplement finns också Bokstavsasken, som innehåller lösa gemena bokstäver för barnen att laborera vidare med och bygga egna ord. Författare: Ingrid Smitz Bokstavsask Läsnyckeln Best. nr: Pris: 209:- Lär och lek med ord och bokstäver Best. nr: Pris: 599:- 5

8 SPRÅK NYHET Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Goda lyssnare är goda läsare läsförståelse börjar i förskolan! Boken Läsförståelse i förskolan erbjuder dig som pedagog konkreta verktyg till hur du ska kunna stimulera barnens språkutveckling. I boken finns stöd för hur du kan arbeta aktivt med högläsning och träna de förmågor som barnen behöver för att kunna skapa en förståelse för det ni läser. Boken innehåller också en mängd aktiviteter att göra med barnen för att stärka deras begreppsbildning, för att lättare skapa inre bilder och hjälpa barnen att reflektera kring sitt eget tänkande. Stor vikt läggs i boken på hur du kan bli en medveten pedagog, för att kunna arbeta språkutvecklande fullt ut. Författare: Hilkka Mikkonen Läsförståelse i förskolan Best. nr: Sid: 80 Pris: 249:- 6

9 SPRÅK L ä s fi x a r n a en väg till god läsförståelse Kan man öva läsförståelse innan man lärt sig läsa? Ja, med utgångspunkt i en högläsningsbok kan vi öva det tillsammans! Fröken Detektiv stannar upp och funderar när något är klurigt. Cowboy-Jim sammanfattar vad boken handlade om. Spågumman Julia spånar kring vad som kommer att hända i boken. Läsfixarna är fyra figurer som kan finnas med när ni tillsammans möter nya texter. De representerar var sin läsförståelsestrategi som de är expert på. Barnen får med Läsfixarnas hjälp olika knep att ta till när de så småningom ska möta texter på egen hand. Frågeapan är nyfiken och ställer frågor när ni läser. På finns en kort handledning att ladda ner om hur ni kan träna läsförståelse under högläsningsstunderna i förskolan. Där finns också affischer och bilder med Läsfixarna att hämta eller beställa kostnadsfritt. L ä s fi x a r n a 4 handdockor Best. nr: F-pris: 359:- Lek med bokstavsljud och upptäck ord ABC-klubbens app för iphone, ipad och Android. Appen passar alla barn som är nyfikna på bokstäver och är på väg att knäcka läskoden. Appen köper du och laddar ned via App Store och Google Play. ABC-klubben består av barnen Asta, Bea och Cesar. I appen ber de spelaren om hjälp med att samla magiska kulor. Kulorna som spelaren samlar ihop byts in mot bokstäver. Med hjälp av bokstäverna kan spelaren läsa de hemliga meddelandena i klubbrummet. Appen innehåller: Alfabetet. Här tränas kopplingen mellan bokstavsformen och bokstavsnamnet. Hitta ordet. Här tränas ordbilder (automatisering av småord som hej, den, det, och, kan). Ljudjakt. Klicka på bilder där ljudet ingår. Vad hör du? Här tränas ljudanalys (att kunna dela upp ett ord i olika ljud). Skriv. Här tränas koppling mellan ljud och bokstav samt syntes (att kunna sätta ihop bokstäver till ord). Sök på ABC-klubben i App Store och Google Play 7

10 _1.indd :32 du behöver Aktivitetskort Språk i förskolan ISBN Författarna och Natur & Kultur Kopiering förbjuden _1.indd :32 SPRÅK Aktivitetskort Språk Aktivitetskort med ett innehåll kopplat till förskolans läroplan. Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter du ska kunna rycka ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort. Varje område inleds med ett flikkort som har en innehållsförteckning över korten och en lista med begrepp som hör till området. SKRIFTSPRÅK, SYMBOLER & ORDFÖRRÅD 13 Mänskliga bokstäver Linda och Samir satt en dag på samlingsmattan. Efter ett tag blev Linda trött och la sig ner. Samir tittade på Linda som låg på sidan och sa: Du ser ut som min bokstav! Vilken bokstav menade Samir? Kan ni också göra bokstäver med era kroppar? Skriftspråk 13 delmål XXUtveckla språklig medvetenhet XXStifta bekantskap med bokstäver och symboler GÖR SÅ HÄR Samla barnen och prata om hur bokstäver ser ut. Titta gärna tillsammans på ett alfabet eller bokstavskort. Prata om vilken bokstav barnens namn börjar på och hur den ser ut. Fråga sedan om de kan bli bokstäver genom att använda sin kropp och kanske ta hjälp av en kompis. Variera övningen genom att använda snöre/rep eller naturmaterial såsom pinnar och kottar. Ett alfabet Snöre/rep Kamera/surfplatta variera och utmana vidare Låt barnen fota bokstäverna som de gjort. Sätt sedan upp dessa på väggen, de kan bli avdelningens eget alfabet. Barnen kan till exempel märka sin hylla/plats med sitt namn i mänskliga bokstäver. På ena sidan av kortet finns aktiviteten som ska genomföras i barngruppen beskriven. Aktiviteten är skriven med barnet som mottagare och det finns bilder på kortet som förstärker innehållet. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska genomföras, vilket övergripande mål aktiviteten syftar till och vilket material som behövs. Språklådan för förskolan innehåller 50 aktivitetskort med språk övningar som är tydligt kopplade till förskolans läroplan. Korten är sorterade efter områdena: Språklig medvetenhet, Lyssna, Tala och berätta samt Skriftspråk, symboler och ordförråd. Författare: Helena Hagström Aktivitetskort Språk i förskolan Best. nr: kort F-pris: 425:- Sagor från hela världen Med Sagoklassiker från skilda delar av välden kan du arbeta med sagan som tema. De 20 sagorna är fördelade på fem nivåer. Nivå ett består av fyra bilderböcker utan text. Tanken med dessa är att pedagog och barn tillsammans listar ut sagornas handling med hjälp av bilderna och berättar dem med egna ord. Sagornas texter finns att hämta på nok.se/sagoklassiker. Där kan du även se övriga titlar i serien, dvs nivå 2 5, som alla har text med stegrande svårighetsnivå. På omslagens insidor i varje bok finns en handledning med tips till pedagogen och läsförståelsefrågor. Sagoklassiker nivå 1, 4 titlar Den fula ankungen, Musen och elefanten, Skomakaren och pysslingarna, Den kloka hönan s 199:- 8

11 SPRÅK Med sagan som utgångspunkt I leken är allt möjligt, tid och rum kan förvandlas. Leken har en trygg ram. Inom den trygga ramen kan farligheter utspela sig. Barn vet att de leker. Samma sak händer i sagans värld. Innanför sagans ram Det var en gång och Snipp, snapp, snut kan på samma sätt skrämmande händelser utspela sig. Lek och saga bidrar till barnens mognad och till att bemästra svårig heter i vardagen. Alla kan leka, alla kan berätta. Det gäller bara att hänge sig, våga bli en jamande katt eller en hemsk jätte. Boken består av 33 utvalda folksagor. Sagorna passar barn i åldrarna 2 5 år och är enkla att lära sig att berätta utan bok. Till varje saga ges en kort beskrivning av sagans ursprung och konkreta tips på hur den med enkla medel kan levandegöras vid berättandet. Sagorna lämpar sig också väl som stimulans för fortsatt lek i sagans värld. Fånga barnens uppmärksamhet genom att berätta! Träna inlevelse, fantasi och spåk! Foto: Lars-Erik Tobiasson Per Gustavsson arbetade som barnbibliotekarie innan han blev sagoberättare på heltid, år Han berättar sagor, sägner och andra berättelser för barn, ungdomar och vuxna runt om i landet. Per är initiativtagare till Ljungby berättarfestival och Sagomuseet och är författare till ett stort antal sagosamlingar och barnböcker. Besök för att se en film där Per visar hur han gör när han berättar för barn på en förskola. Vill du kontakta författaren? Besök Författare: Per Gustavsson Sagor att berätta och leka Best. nr: Sid: 80 F-pris: 249:- Berättande i förskolan I förskolan är berättande och berättelser ständigt närvarande. Att berätta är ett sätt att bearbeta sina intryck, tankar och erfarenheter genom någon form av gestaltning. I boken Berättande i förskolan skriver etablerade forskare och utvecklare om tre olika delar: NYHET Berätta! Boken ger det muntliga berättandet en central roll i språkutveckling, och kulturell identitet och inspirerar dig som är förskolepedagog, lärare eller bibliotekarie att utveckla ditt eget berättande. Berättelser som vidgar världen litteratur och lärande Det berättande barnet att skapa och dela Att berätta om sin verksamhet dokumentation och delaktighet. Författare: Bim Riddersporre, Barbro Bruce (red.) Berättande i förskolan Inbunden, ca 280 sidor Utkommer hösten 2014 Best. nr: F-pris: 280:- Författare: Carina Fast Berätta inspiration och teknik Best. nr: Sid: 136 F-pris: 298:- 9

12 SPRÅK S Q R J K L M N O P A B C D E F G H I Å Ä Ö Retoriklek i förskolan Hur kan du som pedagog arbeta med retorik redan i förskolan? Den här boken ger dig både teori och förslag på konkreta aktiviteter som stimulerar till självkänsla, samarbete, tala, berätta och lyssna. Fokus i boken ligger på att barnen ska utveckla ett rikt språkbruk, argumentera och lösa konflikter och träna samarbete och turtagning. Boken bjuder också på utvecklande retorikövningar för arbetslaget. Till materialet finns filmer och extramaterial som kompletterar boken, Författaren Gunlög Åkerstedt Lindell är retorikpedagog och föreläsare med stor erfarenhet av kurser för pedagoger i förskola och skola. A B N M C L D K E J F F H I G O P Q R S T U V W W X Y Z Å Ä Ö F E A B D C G H I J K L R Q M P O N S T U V W X Y Z Vill du kontakta författaren? Besök V W X Väl förankrat i förskolans läroplan Författare: Gunlög Åkerstedt Lindell Retoriklek i förskolan Best. nr: Sid: 128 Pris: 249:- E F G H Y Z Å P Q R S T U N O I J K W L M K J I G H V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F Q R S T U N O P L M K I J H G F D E Ö A B C Z Å Ä X Y Totte -böckerna nu varsamt reviderade i ny design Böckerna om Totte och Emma är riktiga barnboksklassiker. Vardagsnära berättelser i kombination med tidlösa illustrationer gör böckerna ständigt aktuella. Totte- och Emmaböckerna har översatts till ett flertal språk och fortsätter att locka nya generationer läsare världen över. Alla böcker hittar du på nok.se Författare: Gunilla Wolde 10

13 SPRÅK Mamma Mu och Kråkan Stora boken om Mamma Mu och Kråkan är en lyxig samlingsbok som innehåller några av de mest populära kapiteltexterna och bilderböckerna om Mamma Mu, samt sånger, dikter och noter. I boken finns också en tillhörande CD med 12 nyinspelade låtar. Här finns favoriter som Mamma Mu, Klappa händerna så fort man kan, Kaninvisan och Min lilla kråksång sånger som alla kan sjunga med i. Jujja Wieslander sjunger och Backa Hans Eriksson och Malou Meilink står för musiken. Författare: Jujja Wieslander Stora boken om Mamma Mu och Kråkan Best. nr: Sid: 183 F-pris: 190:- Jujja Wieslanders övriga böcker om Mamma Mu och Kråkan hittar du på Mamma Mu och Kråkan är en kapitelbok om en nyfiken ko som går sin egen väg och en kråka som tycker att det mesta blir pinsamt. Boken är perfekt som högläsningsbok. Mjukisdjuren är bra kamrater i samtal och lekar. Författare: Jujja Wieslander Mamma Mu och Kråkan Best. nr: Sid: 128 F-pris: 80:- Mamma Mu-dockan Best. nr: F-pris: 120:- Kråkan-dockan Best. nr: F-pris: 95:- Lek med språket Stimulera barnens naturliga intresse att skriva med denna metodiska handledning. Stor vikt läggs vid att på lekfulla sätt öka barnets språkliga medvetenhet. Författare: Bente Eriksen Hagtvet, Herdís Pálsdóttir Lek med språket Best. nr: Sid: 272 F-pris: 284:- Best. nr: Sid: 160 F-pris: 209:- Skriftspråksutveckling genom lek Många barn finner stor glädje i att leka med bokstäver och ord långt innan den formella läsoch skrivundervisningen börjar. Det handlar inte om en färdighetsorienterad undervisning utan snarare om en lekläsning och en lekskrivning som hjälper till att avdramatisera läs och skrivinlärningen i skolan. Författare: Bente Eriksen Hagtvet Skriftspråksutveckling genom lek Barn i början Språkutveckling i förskoleåldern Boken vänder sig till dig som vill veta hur barn utvecklar sitt språk och vad man kan göra för att stimulera utvecklingen. Förskollärare och andra som arbetar med barn, men också föräldrar, mor- och farföräldrar har alla något att hämta i denna bok. Författare: Monica Westerlund Barn i början språkutveckling i förskoleåldern Best. nr: Sid: 192 F-pris: 301:- Språkstimulering 1 och 2 De tidiga åren lägger grunden för fortsatt lärande; de fem första åren är pedagogiskt gyllene år. Böckerna visar på betydelsen av tidig och medveten språkstimulering genom lek. Del 1 är mer teoretisk medan del 2 innehåller mer förslag till arbetssätt. Författare: Bente Eriksen Hagtvet Språkstimulering 1 tal och skrift i förskoleåldern Best. nr: Sid: 224 F-pris: 301:- Författare: Bente Eriksen Hagtvet Språkstimulering 2 aktiviteter och åtgärder i förskolan Best. nr: Sid: 272 F-pris: 301:- 11

14 SPRÅK Spökägget Syftet med Spökägget är att inspirera dig som pedagog att låta barnen leka och arbeta sig fram till läsning och skrivning. Boken beskriver ett spännande och engagerande tema på djupet och tar upp delar som läsning och skrivning i leken, högläsning och reflektioner och samtal. Med hjälp av det tematiska arbetssättet kan ni tillsammans upptäcka bokstäver och ljud i ett meningsfullt sammanhang. Spökägget kan användas i arbetet med de äldre barnen i förskolan samt i skolan. Författare: Peggy Andersson, Elisabeth Berg, Carina Fast, Katarina Roland, Majken Sköld Spökägget Best. nr: Sid: 72 Pris: 345:- Bokstavsburken Magnetiska skumbokstäver som är härliga att hålla i. Låt barnen känna på bokstavsformen, leka och laborera med bokstäverna och bygga ord. Den ena burken innehåller versaler, den andra gemener. Vokalerna är röda, konsonanterna blå. Varje burk innehåller 114 bokstäver. Bokstavsburken Versaler Best. nr: Pris: 274:- Gemener Best. nr: Pris: 274:- Väggalfabetet Bokstavsplanscherna visar varje bokstav handtextad och med en tillhörande bild. På baksidorna finns bokstäverna skrivna med skrivstil. A4 format Författare: Lena Hultgren Väggalfabet Best. nr: Pris: 530:- 12

15 SPRÅK Läs på egen hand med Läshoppet Böckerna i Läshoppet passar de barn som är nyfikna på bokstäver och vill börja prova att läsa böcker på egen hand. Varje paket består av fyra häften som har 16 sidor och härliga bilder. Texterna i nivå 1 är byggda enbart av konsonanter som går att hålla ut (S, L, R, M, N, F, V) och vokalerna samt några vanliga småord som även innehåller andra bokstäver (t ex och, ett, den, det). Texterna i nivå 2 består av korta, ljudenliga ord utan konsonantförbindelser. Se fler böcker i serien och ladda ned gratis extramaterial på LÄSHOPPET Författare: Eva Fylking, Gitten Skiöld, Ann-Kristin Åklint Läshoppet paket om 4 olika titlar Nivå 1 Lova s 199:- Nivå 1 Lova s 199:- Nivå 1 Mio s 199:- Nivå 2 Max s 199:- Nivå 2 Max s 199:- Nivå 2 Sira s 199:- NIVÅ 1 Lova-böckerna Paket 1 Lova rånar Lova syr Lovas ros Lovas vår Mio-böckerna Paket 3 Var är Mio? Mio och fölen? Fia - Mios vän Mio och Måsen Paket 2 Var är Lova Vila, sa Lova Rör inte, sa Lova Du har fel, sa Lova NIVÅ 2 Max-böckerna Paket 1 Max gåtor 1 Max gåtor 2 Max gåtor 3 Max tokiga rim Sira-böckerna Sira och båten Sira och höken Sira och kakan Sira och taket Paket 2 Max lagar mat Max jagar en bov Max och Sotig Max metar Pysselböcker, 4 5 år I dessa pedagogiska pysselböcker får barnen träna och utveckla sina färdigheter i matte och svenska i egen takt och på egen nivå. Böckerna är svenska originalprodukter utvecklade av barnboksillustratörer och pedagoger. Illustratör: Per Gustavsson Rimslottet, svenska Best. nr: Sid: 24 F-pris: 33:- Illustratör: Per José Karlén Hitta orden på jorden, svenska Best. nr: Sid: 24 F-pris: 33:- 13

16 MATEMATIK Av författaren till Kompisböckerna Rutan och Randan Möt Rutan och Randan, som på ett humoristiskt sätt inspirerar till matematiska reflektioner och diskussioner hos barnen på förskolan! Materialet består av fem berättelser med matematiskt innehåll. Varje bok tar upp ett matematiskt område ur förskolans läroplan. I varje bok finns reflekterande frågor och tips på hur pedagogen kan arbeta vidare med innehållet. Tanken är att böckerna kan läsas högt av en pedagog, till exempel som en introduktion av ett matematiskt område. Böckerna tar upp områdena: Sortera, Mängd, Mätning, Mönster och Läge. Författare: Linda Palm Rutan och Randan Best. nr: sidor per bok Pris: 299:- Vill du kontakta författaren? Besök 14

17 MATEMATIK Aktivitetskort Matematik Aktivitetskort med ett innehåll kopplat till förskolans läroplan. Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter du ska kunna rycka ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort. Varje område inleds med ett flikkort som har en innehållsförteckning över korten och en lista med begrepp som hör till området. På ena sidan av kortet finns aktiviteten som ska genomföras i barngruppen beskriven. Aktiviteten är skriven med barnet som mottagare och det finns bilder på kortet som förstärker innehållet. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska genomföras, vilket övergripande mål aktiviteten syftar till och vilket material som behövs. Matematiklådan innehåller aktivitetskort som är kopplade till läroplanens mål för matematik. Korten är sorterade efter områdena: Mängder och tal, Mätning, Rum och läge och Former och mönster. Författare: Marie Ahnstedt, Anna Krafft Aktivitetskort Matematik i förskolan Best. nr: kort F-pris: 425:- Det matematiska barnet I Det matematiska barnet fokuserar författarna på hur barn utvecklar, använder och uttrycker sin matematiska förmåga i förskoleåldern och i de första skolåren. Det är en bok som ger insikter och kunskaper som gör det lättare att möta det matematiska barnet. Här finns många, ibland dråpliga, till och med rörande, exempel på hur barn använder matematik i olika situationer. Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande. Författare: Ida Heiberg Solem, Elin Kirsti Lie Reikerås Det matematiska barnet Best. nr: Sid: 344 Pris: 313:- 15

18 MATEMATIK Ett och två stå på tå Matematik för de yngsta i förskolan Ett och två stå på tå är en praktiskt inriktad bok om hur du på ett lekfullt sätt kan introducera matematik för de yngsta barnen i förskolan. Du får hjälp med att upptäcka och utveckla matematiken i förskolans vardag tillsammans med barnen. Matematiken finns överallt i barnets eget utforskande av omvärlden, i de gemensamma aktiviteterna med lek, spel och sång, men också i vardagssysslorna som när barnen ska klä på sig och duka bordet. Bokens kapitel beskriver olika matematiska aktiviteter, som mätning och att prata matematik. Kapitlen är uppbyggda på samma sätt och inleds med en beskrivning av det matematiska innehållet, som sedan följs av förslag på vardagsaktiviteter, uppgifter, lek och spel, boktips, sånger, rim och ramsor med utgångspunkt i förskolans vardag. Förskolan ska utveckla barnens förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Författare: Else H. Devold Ett och två stå på tå Matematik för de yngsta i förskolan Översättare: Claes Josefsson Best. nr: Sid: 80 F-pris: 225:- Femma, sexa det kommer en häxa Praktisk matematik i förskolan Femma, sexa det kommer en häxa gör matematiken i förskolan både rolig och lärorik. Du får exempel på vad praktisk matematik i förskolan kan vara. I bokens första del presenteras huvudområdena i Tal, mätning och form med tonvikt på taluppfattning, geometrisk förståelse, språkförståelse och problemlösning. I bokens andra del finns en samling aktiviteter som kan bidra till barnens matematikutveckling. Aktiviteterna är olika slags lekar, sånger och spel som passar in i förskolans vardag. Många av dem kan med fördel utföras utomhus, så att barnen får röra på sig. Varje aktivitet presenteras överskådligt på en sida under rubrikerna: Ämnesfokus (d.v.s. vilket matematiskt begrepp övar vi med den här aktiviteten), Material, Gör så här och Praktiska tips. Längst bak i boken finns en litteraturlista för den som vill läsa mer om matematik i förskolan. Vill du veta mer? Besök mig på Författare: Else H. Devold Femma, sexa det kommer en häxa Praktisk matematik i förskolan Översättare: Eva Marand Best. nr: Sid: 64 F-pris: 225:- Pysselböcker, 4 5 år I dessa pedagogiska pysselböcker får barnen träna och utveckla sina färdigheter i matte och svenska i egen takt och på egen nivå. Böckerna är svenska originalprodukter utvecklade av barnboksillustratörer och pedagoger. På sid 12 finns pysselböcker i svenska. Illustratör: Per Gustavsson Kronjakten, matte Best. nr: Sid: 24 F-pris: 33:- Illustratör: Per José Karlén Skattjakten, matte Best. nr: Sid: 24 F-pris: 33:- 16

19 Författarna Lena Gällhagen och Elisabet Wahlström är fl itigt anlitade föreläsare. De hjälper också kommuner och förskolor, via konsult uppdrag, att arbeta med modern teknik i skolan. Lena arbetar som IT-pedagog och skol utvecklare i Nacka kommun. Hon har tidigare arbetat som musik- och rytmik lärare samt IT-projektledare. Elisabet är utbildad mellan stadie lärare och arbetar som förskole chef i Nacka kommun. Hon har arbetat som skolledare sedan Författarnas webbplats är ISBN Surfplatta_omslag ny.indd :06 FÖRSKOLESERIEN Förskoleserien inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande. LÄSFÖRSTÅELSE I FÖRSKOLAN, SID 6 SAGOR ATT BERÄTTA OCH LEKA, SID 9 RETORIKLEK I FÖRSKOLAN, SID 10 LÄRANDE LEK I UTEMILJÖ, SID 20 UPPTÄCK, SID 20 Lena Gällhagen Elisabet Wahlström Lär och lek med surfplatta i förskolan Barn på förskolan är födda in i den digitala världen. För dem är modern teknik fullkomligt naturlig. Hur många av oss har inte sett en 1-åring som går fram till TV:n och försöker byta bild genom att dra på TV-skärmen? För dagens barn är en pekskärm självklar, alltså blir en TV utan pekskärm ologisk. Boken vänder sig till dig som arbetar i barngrupp på förskolan. Här hittar du uppslag till olika teman och aktiviteter där surfplattan kan användas tillsammans med barnen. Surf plattan ersätter inte något annat, utan är ett bra komplement i den övriga verksamheten. Alla aktiviteter är kopplade till förskolans reviderade läroplan. Här finns också verktyg så att du enkelt och strukturerat kan arbeta med dokumentation och måluppfyllelse. I kombination med en aktiv pedagog blir surfplattan ett fantastiskt verktyg som gör lärandet modernt och lustfyllt! Vi hoppas att boken gör dig nyfiken på surfplattan som pedagogiskt redskap! FÖRSKOLESERIEN Lär och lek med surfplatta i förskolan Lena Gällhagen Elisabet Wahlström Andra upplagan FÖRSKOLESERIEN Lär och lek med surfplatta i förskolan Lena Gällhagen Elisabet Wahlström PÅ GENUSÄVENTYR, SID 25 SURFPLATTAN SOM PEDAGOGISKT VERKTYG, SID 26 SURFPLATTAN UTOMHUS, SID 27 LÄR OCH LEK MED SURFPLATTA I FÖRSKOLAN, SID 28 LÄR OCH LEK MED SMARTBOARD I FÖRSKOLAN, SID 28 PEDAGOGISK DOKUMENTATION, SID 29 GLÄDJE LEK MUSIK, SID 31 LEKEN SOM BERÖR, SID 31 BILDSPRÅK, SID 31 17

20 NATURVETENSKAP/TEKNIK NYHET På ena sidan av kortet finns aktiviteten som ska genomföras i barngruppen beskriven. Aktiviteten är skriven med barnet som mottagare och det finns bilder på kortet som förstärker innehållet. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska genomföras, vilket övergripande mål aktiviteten syftar till och vilket material som behövs. Toppenbra material! Används flitigt av oss. PERNILLA SVENSSON Aktivitetskort Naturvetenskap Aktivitetskort i Förskolan Naturvetenskap innehåller 50 aktivitetskort. Korten innehåller naturvetenskapliga experiment som är tydligt kopplade till förskolans läroplan. På framsidan av korten finns en kort berättelse som du kan använda när du presenterar experimentet för barnen. På baksidan finns instruktioner för hur ni genomför experimentet, vad ni behöver för material, syftet samt en kort förklaring till vad det är som händer i experimentet. Korten är sorterade efter områdena: Biologi Kemi Fysik Hållbar utveckling Skapande naturvetenskap. Jag har redan införskaffat 2 boxar. Mycket givande och skapar många idéer och vidare utveckling för både stora och små. KRISTIN DAMM NYGÅRDH Vill du kontakta författaren? Maila till: Författare: Karin Persson-Gode Aktivitetskort i förskolan Naturvetenskap Best. nr: kort Pris: 425:- 18

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. F -6 2013 Välkommen till vår värld. Plötsligt pirrar känslan av en ny termin i magen. Morgontrötta blickar möter sin första skoldag. Andra har tappat räkningen på hur många gånger de har sagt god morgon

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Man är ju stark om man har sagan i sig - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Jenny Berg Charlotte Vennberg Examensarbete 15 p Utbildningsvetenskap 61-90 p Lärarprogrammet Institutionen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR ÅK 4 6 Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR Vad är viktigt för dig? Att få mer tid för lärande Att få tillgång till bra lärarstöd Att ha verktyg för att bedöma elevernas kunskaper och förmågor Att kunna

Läs mer

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Att tänka på vid val av appar

Att tänka på vid val av appar Vad är det för APP? Hur många appar finns det egentligen? Hur många som helst! I den här foldern har vi sammanställt ett antal som vi tycker är bra så att du slipper leta och prova dig fram. I en pedagogisk

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Det finns forskning som säger att vi ägnar alldeles för lite tid åt att prata med våra barn

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer