Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad"

Transkript

1

2 Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr, skjellrester etc) (liv, dyp, type?) ja/nei, type, svak=1, tydelig=2, sterk=3 (prøveuttak, foto etc) Delområde A Bunndyr 1 G 1 G 23 1, 0-10 Børstemark fra 1,4,5. Levde lenge i kar (anslag 3-4 timer. Kastet resten (sjøstjerner etc) 2mm gråbrunt topplag, over svart, bløtt sediment, noe sand. Noe avfall (plast, tekstil). Litt stein og tang i noen hugg. Helt skjell, noen børstemark, krabbe, sjøpølse, sjøstjerne- generelt lite dyr Ja H₂S, 2 Fysisk, kjemisk 2, , 0-10 Delprøv til toks delområde A 4, K 1 K 2 x, tomme kjerner Ca 1 cm brunt topplag, tydelig overgang til mørkere gråsvart sediment under, relativt fast. Mye sand, noe finstoff, litt skjellfragment, ikke tydelig grus i bunnen, men enkelte stein i sedimentet. Homogen stasjon, like hugg Lite dyr (1 mark, 1 eremittkreps med anemone på skallet) Ja H₂S, 2 2G 2 G 1, , 0-12 Redoks/pH (Multimeter): Prøve til fysisk, kjemisk 3, cm: -1,1 / 7,89 4, cm: -96,4/7,93 2K 2 K 1, tom velt 2, 6 cm forkastet 2V 2 V ok CTD ned til 0,5 m over bunn, Niskin henter 3G 3 G 21 ledningskryss 1, 0-9 2, 0-9 3, 0-8 4, 0-8 4G 4 G 1 lite, forkastet vannprøve cm over bunn 0,5-1 cm brun, rustfarget topplag over svart sediment. Bløt øverst, litt fastere under. Siltig med grovsandpartikler, større stein nært bunnen. Noe skjellframent, fåtall store skjell, graverør, ikke mark. Prøver til 2x H₂S (oksygen tilstede) og E.Coli Sjøpølser,lite dyr (1 mark, 1 krabbe), Ja H₂S, 1 Prøve til kjemisk, fysisk H1,2,5: Bløtt, svart, finkornet, homogent, ikke lagdelt Noen sjøstjerner, litt mark, generelt lite dyr Ja H₂S Fysisk, kjemisk

3 2, 0-5 H4: Brunsvart, sandig, organiske rester Første hugg: , 0-10 Noe stein Siste hugg: 2-3 Delprøv til toks delområde A 4, 0-4 5, K 4 K 3 x, tomme kjerner 5G 5 G 25 1, cm gråbrunt topplag, mørkere under. Mye sand. Noe fastere sediment enn 1 og 4 Lite dyr Svak H₂S, 1 Fysisk, kjemisk 2, , 0-6 Delprøv til toks delområde A 4, K 5 K 2x tomme kjerner Delområde B Bunndyr Blandprøve område B: Noen få slangestjerner, børstemark, 1 lite krepsdyr 6G 6 G 19 Slett bunn 1, 0-10 H1-2: 1 cm brunt topplag, 1 cm grått mellomlag over svart sediment. Noe stein, skjellfragment. Bløt over fastere noe plastisk under, noe skjellfragment, siltig, finere enn stasjon 21 og 8 (område B), noe organisk, bløtt, mye finstoff, blank "oljeaktig"i blandebakke. Noe stein mellom finstoffet Ingen dyr Ja H₂S, 2, 0-12 Ja H₂S, 1-2 Prøve til kjemisk, fysisk + delprøve til tokstest område B 3, 0-8 Ja H₂S, 1 4, 0-8 Ja H₂S, 1 6K 6 K 1-2, 6 cm forkastet Flyttet stasjon=6b: 6B-K3: 0-6cm lys brun, 6-20 cm svart 3, , tom velt 6B-K5: 0-6cm lys brun, 6-20 cm svart 5, B-K6: svart, grus i bunnen 6, G 7 G 7 1, 0-5 Grovt topplag. Knuste skjell, noe sand/grus/ stein og litt finere masser mellom skjellene. Brun overflate, svart under. Malingsflak. Ingen dyr Ja, H₂S, 1-2 2, 0-4 Foran port 1. Dårlig prøve, bare skjell, ikke med i bland til toks område B 3, tom/stein 4, 0-4

4 8G 8 G 9 8V 8 V 9 5, 0-4 Mye stein, skap/skrot, flyttet en del rundt for å finne egnet prøvested 1, 0-8 Mye stein, grov sand, grus, ikke skrap 21G 21 G 19 Ledninger,stein 1, cm brunt topplag, grov overflate, skjellfragment, grov sand, grus over mørkere Lite dyr (1 sediment. Generelt grovere masser, noe stein slangestjerne, 1 i overflaten og i bunnen. Noe treflis, sjøstjerne, ingen "rustboller" med svart kjerne. Noe tare mark) 2,3,4 tom/tare H6 og 7: 5 cm brunt sandig topplag. Ja H₂S, 2 5, 0-7 (skjev) Redoks/pH (Multimeter): Ja H₂S, 1 6, 0-7 (redoks) 1cm: 4/8,05 Ingen H₂S, 0 7, cm: -58/7,97 Ingen H₂S, 0 Batterivann ph 8,2 Sjøvann ph8,41 CTD ned til 0,5 m over bunn, vannprøve 50 cm over bunn (8,5 m dyp) Brungrått topplag over mørkere sediment, grov, sand, grus, stein. Skjellfragment, noen store tomme skjell (kamskjell, blåskjell). Prøve til kjemisk, fysisk + delprøve til tokstest område B. Ja H₂S Ruttler henter. Prøver til 2x H₂S (O₂ tilstede) og E.Coli 1 krepsdyr, sjøpølser, fåtall Prøve til kjemisk, fysisk + slangestjerner og delprøve til tokstest område børstmark B. Ja H₂S, 2,3,4 tom/stein H6: bare brunt topplag Ja H₂S, 1 5, 0-6 H7: lysere brunt topplag Ja H₂S, 1 6, 0-4 Oljefilm(?) i blandingsbakke 7, 0-4 8,9 tom 10, 0-5 Delområde C Bunndyr Lite bunndyr fra delområde C. Samlet 1 lite skjell, 4 slangestjerner, 3 børstemark, 1 flat mark 9G 9 G Jevn bunn, kabel 1, cm brunt topplag over mørkere sediment. Markert lagdeling, grus i bunnen, grov sand, mye silt, bløtt. Små skjellframent, noen store tomme skjell. Litt avfall (plast) Tare. Lite/ikke Ja H₂S, 1 2, tom Redoks/pH (Multimeter): Prøve til fysisk, kjemisk 3, cm: -21,8/8,17 + delprøve til toks område C 4, 0-12 (redoks) 5 cm: -113/8,18 5, 0-7 (bløt) 9K 9 K 3 x tom/velt 10G 10 G kabler 1, 0-10 Ca 1 cm gråbrunt topplag over mørkere sediment. Skjellfragment, sandig, mye silt, lite organisk, noe grus/stein i bunnen, noen store tomme skjell Lite/ikke, fåtall sjøpølser Ja, H₂S, 1 +delprøve til toks område C

5 2, 0-9 3,4,5,tomme/lite matr 6, , 8, tom 9, 0-12 (ikke grus) 2mm brunt topplag over svart sediment. Mye finstoff og org.matr. planterester grov struktur, medium sand/silt, noe skjellfragment, litt avfall (glass) noe større stein, oljefilm (?) 11G 11 G Jevn bunn, åpent 1, 0-10 (skjev) 2, tom Redoks/pH (Multimeter): Ja H₂S, 3 3, 0-10 (redoks) 1cm: -175/8,71 Ja H₂S, 3 4, cm: -265/8,12 Ja H₂S, 3 5, tom/skjev forkastet Ja H₂S, 3 6, K 11 K 1, 0-23 Svart, H₂S-lukt, 2, 0-28 K2: grus i bunnen 11V 11 V 8 13 G 13 G Kabel/rørstump, Lauv, noe stein CTD ned til 0,5 m over bunn, vannprøve 50 cm over bunn (7,5 m dyp) Prøver til 2xH₂S (oksygen tilstede) og E.Coli (overflatevann) Stein, tare, skrapjern, betongkonstruksjon 1, 0-6 (fast) Inhomogent område H1-3: 1-2cm brunt topplag over brunsvart sediment, en del skjellfragment, grovere, sandig noe grus, grus i bunnen, lite finstoff/organisk, enkelt bladfragment, noe 2, 0-5 (bløt) avfall (teglstein, oljeaktig plate, tekstiler). Ja H₂S, Prøve til fysisk, kjemisk, Ved bekkeutløp,+ delprøve til toks område C OBS: bilde av grab før bilde av prøveglass NV-11. Ruttler henter Lite dyr ( 1 mark, 2 hele små skjell, fåtall slangestjerner, noen sjøpølser) Ja H₂S, 1 2 prøver til fysisk, kjemisk. NV-13 og NV-13- H4+delprøve til toks område C. Ja H₂S, 1 3, 0-6 H4: 0,5 cm brunt topplag over svart, bløtt sediment, med ukompostert organisk matr, mye finstoff, lite skjellfragment, sterk lukt. Ja H₂S, 1 Blandprøve fra stasjonen hugg egenprøve fra hugg 4 merket NV-13-H4 Ja H₂S, 1 4, 0-12 (ulik 1-3) Ja H₂S, 3 Delområde D Bunndyr Blandprøve fra stasjon 3,16,18,17: 1 stort skjell, 2 krabber, 4 mark, 3 slangestjerner, 1 krepsdyr 12G 12 G 1, tom Heterogent område Fåtall slangestjerne, børstemark Ja, H₂S, 1-2 Fysisk, kjemisk

6 2, , tom, stein, tang H 1-6, 8: 1-2 cm grov overflate grus og skjellfragment, mørkere under, svart finstoff, silt, mye organisk. Noe avfall H 7: brungrå overflate mørkere under, mer sandig Oljelukt og oljefilm + Delprøv til toks delområde D 5, 0-5 oljefilm! 6, 0-5 7, 0-6 8, 0-10 mye finstoff 14G 14 G 1, 0-4 stein, forkastet Gråbrun sandig. Svak lagdeling ved ca 2-3 cm, mørkere under. Skjellfragmenter, store tomme skjell, stein og tang Utslipp fra bygg, hvitt, skummede, brannpulver Mye sjøpølser, ett helt skjell, en eremitt og en børstemark nei Fysisk, kjemisk 2, 0-4 stein forkastet Avfall (glass, papp, ledning) + 3, 0-5 Delprøv til toks delområde D 4, 0-5 5, 0-5 6, K 14 K 2x, tomme kjerner 15G 15 G 1, 0-5 Svart, finstoff, siltig, litt sand, organisk, homogent, noe grus underst. Mye trådtynn mark Ja, H₂S, 3 Fysisk, kjemisk 2, tom Små skjellfragment i noen hugg, + 3, fast i objekt, flytta 5 m til side Siste hugg 2-3 Delprøv til toks delområde D 4,5 tom 6, 0-10 H6: øverste cm noe lysere farge 7, 0-7 Store tomme skjell, sandig 8, tom, stein, tang, tekstil, store skjell 9, G 15 G Kun for ph/redoks Redoks/pH (Multimeter): 1cm: 521/7,81 5 cm: 511/7,98 CTD ned til 0,5 m over bunn, vannprøve 50 Prøver til 2x H₂S (oksygen 15V 15 V 14 Grov overflate, sjø cm over bunn (13,5 m dyp) tilstede) og E.Coli 16G 16 G 17 1, 0-4 Sandig, noe grus. Grov brun overflate, mørkere brunsvart under. Grus i bunnen. Skjellfragment. Noe stein. Sjøpølser, 1 krepsdyr, 1 mark Ja H₂S, 1, Prøve til kjemisk, fysisk

7 H6: lysere overlfate mer skjellframgen, sand. 2, tom/stein ikke mørk 3, 0-5 (skjev) 4, 0-8 5, 0-8 6, K 16 K 1, 0-5 cm, sandig, noe grus 17G 17 G 4 1-5, nesten tomme Grov sand, grus, stein, skjellfragment. Mørkere finere masser mellom. Avfall (glass). Tare 1 krabbe, 3 mark 6, 0-5 Redoks /ph (Hanna) 7, 0-4 (redoks) 1cm: 203/7,86 5cm: 198/7,91 CTD ned til 0,5 m over bunn, vannprøve 50 17V 17 V 4 Sand, grus, noe tare og stein cm over bunn (3,5 m dyp) 18 G 18 G 11 ok 1, 0-8 (redoks) 2, 0-9 3, 0-11 H3: litt grus i bunnen 4, 0-10 H4: tare og stein Brunt tynt topplag, sand og silt. Mørkere svart sediment under. Skjellfragment i overflaten. Terrestriske rester av flis og blad. Ikke stein. noe organisk. Relativt homogen Lite dyr (fåtall mark, 1 slangestj, 1 krabbe, ett stor helt skjell) Ja H₂S, 1, Prøve til kjemisk, fysisk Prøver til 2x H₂S (oksygen tilstede) og E.Coli + delprøve til toks område C Ja H₂S, 1-2, Prøve til kjemisk, fysisk Redoks /ph (Hanna), 1cm: 187/7,91, 5cm: 188/7,93 19G 19 G 1, 0-8 Svart, bløtt, mye finstoff, silt og organisk, organiske rester som treflis, noe skjellfragmenter, noen tomme skjell, noe grus underst, noe stein. Heterogene hugg! Få små krabber og sjøstjerner, mye trådtynn mark, sjøpølser på stein, lite liv Ja, H₂S, 2 + oljelukt Fysisk, kjemisk 2, ,4,5,6, tomme Delprøv til toks delområde D 7, G 20 G 1,2,3 tomme Ikke prøve 4, stor stein og tang, tom

8 StasjonNavn Label analyser Prøvetyper UTMX UTMY Vanndyp Område Geografiske Koordinater NV-Pr NV-1 (0-10cm) G A N E NV-Pr NV-2 (0-10cm) G, V A N E NV-Pr NV-3 (0-10cm) G A N E NV-Pr NV-4 (0-10cm) G A N E NV-Pr NV-5 (0-10cm) G A N E NV-Pr NV-6 (0-10cm) G B N E NV-Pr NV-8 (0-5cm) G, V B N E NV-Pr NV-9 (0-10cm) G C N E NV-Pr NV-10 (0-10cm) G C N E NV-Pr NV-11 (0-10cm) G, V C N E NV-Pr NV-12 (0-10cm) G D N E NV-Pr NV-13 (0-5cm) G C N E NV-Pr Hugg 4 NV-13 H4 (0-10cm) G C N E NV-Pr NV-14 (0-5cm) G D N E NV-Pr NV-15 (0-5cm) G, V D N E NV-Pr NV-16 (0-10cm) G D N E NV-Pr NV-17 (0-5cm) G, V D N E NV-Pr NV-18 (0-10cm) G D N E NV-Pr NV-19 (0-10cm) G D N E NV-Pr NV-21 (0-5cm) G B N E

9

10 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-1 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 49.0 ±12.3 % NEN-EN mod. TOC (1) 2.9 ±1.5 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 49.2 ±4.92 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 14 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.49 ±0.098 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 600 ±120 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 110 ±22 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.2 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 18 ±3.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 91 ±18 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 290 ±73 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.032 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.11 ±0.039 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.023 Beräknad PCB Summa 7 st 0.31 GC/MS Benso(a)antracen 0.86 ±0.22 GC/MS Benso(a)pyren 1.0 ±0.40 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 1.9 ±0.57 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.96 ±0.34 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.20 ±0.05 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.78 ±0.31 Beräknad PAH,summa cancerogena 5.7 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

11 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-1 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.20 ±0.04 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.77 ±0.27 GC/MS Fenantren 0.68 ±0.17 GC/MS Fluoranten 1.6 ±0.40 GC/MS Fluoren <0.1 ±0.05 GC/MS Naftalen 0.12 ±0.04 GC/MS Pyren 1.4 ±0.28 Beräkning PAH,summa övriga 4.8 Beräknad PAH,summa 16 st 11 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 400 ±60 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

12 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-2 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 59.3 ±14.8 % NEN-EN mod. TOC (1) 2.3 ±1.2 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 56.2 ±5.62 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.40 ±0.080 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 280 ±56 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 67 ±13 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.81 ±0.20 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 68 ±14 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 310 ±78 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.040 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.022 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.012 Beräknad PCB Summa 7 st 0.27 GC/MS Benso(a)antracen 3.5 ±0.88 GC/MS Benso(a)pyren 3.5 ±1.4 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 6.3 ±1.9 GC/MS Chrysen/Trifenylen 3.8 ±1.3 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.60 ±0.15 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 2.3 ±0.92 Beräknad PAH,summa cancerogena 20 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

13 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-2 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften 0.33 ±0.20 GC/MS Acenaftylen 0.12 ±0.04 GC/MS Antracen 0.87 ±0.17 GC/MS Benso(ghi)perylen 2.2 ±0.77 GC/MS Fenantren 3.2 ±0.80 GC/MS Fluoranten 6.9 ±1.7 GC/MS Fluoren 0.25 ±0.13 GC/MS Naftalen 0.18 ±0.06 GC/MS Pyren 5.4 ±1.1 Beräkning PAH,summa övriga 19 Beräknad PAH,summa 16 st 39 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 370 ±56 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C35 79 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Laboratoriet har även uppmätt höga halter av andra tennorganiska föreningar i provet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

14 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-3 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 52.3 ±13.1 % NEN-EN mod. TOC (1) 4.3 ±2.2 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 53.3 ±5.33 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.49 ±0.098 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 420 ±84 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 230 ±46 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 2.9 ±0.73 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 100 ±20 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 340 ±85 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ±0.010 GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.12 ±0.048 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.032 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.032 Beräknad PCB Summa 7 st 0.37 GC/MS Benso(a)antracen 2.1 ±0.53 GC/MS Benso(a)pyren 2.3 ±0.92 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 4.3 ±1.3 GC/MS Chrysen/Trifenylen 2.4 ±0.84 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.44 ±0.11 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.6 ±0.64 Beräknad PAH,summa cancerogena 13 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

15 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-3 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften 0.21 ±0.13 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.44 ±0.09 GC/MS Benso(ghi)perylen 1.6 ±0.56 GC/MS Fenantren 1.6 ±0.40 GC/MS Fluoranten 3.7 ±0.93 GC/MS Fluoren 0.14 ±0.07 GC/MS Naftalen 0.15 ±0.05 GC/MS Pyren 3.1 ±0.62 Beräkning PAH,summa övriga 11 Beräknad PAH,summa 16 st 24 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 970 ±150 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C35 88 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

16 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-4 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 50.8 ±12.7 % NEN-EN mod. TOC (1) 2.8 ±1.4 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 52.0 ±5.20 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 14 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.34 ±0.068 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 230 ±46 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 72 ±14 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.88 ±0.22 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 73 ±15 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 230 ±58 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.015 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.015 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.012 Beräknad PCB Summa 7 st 0.13 GC/MS Benso(a)antracen 1.5 ±0.38 GC/MS Benso(a)pyren 1.6 ±0.64 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 2.9 ±0.87 GC/MS Chrysen/Trifenylen 1.7 ±0.60 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.30 ±0.08 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.2 ±0.48 Beräknad PAH,summa cancerogena 9.2 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

17 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-4 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften 0.16 ±0.10 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.37 ±0.07 GC/MS Benso(ghi)perylen 1.1 ±0.39 GC/MS Fenantren 1.6 ±0.40 GC/MS Fluoranten 2.9 ±0.73 GC/MS Fluoren 0.14 ±0.07 GC/MS Naftalen 0.11 ±0.04 GC/MS Pyren 2.3 ±0.46 Beräkning PAH,summa övriga 8.7 Beräknad PAH,summa 16 st 18 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 600 ±90 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C35 92 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

18 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-5 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 60.7 ±15.2 % NEN-EN mod. TOC (1) 2.2 ±1.1 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 62.1 ±6.21 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 12 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.29 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 290 ±58 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 63 ±13 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.89 ±0.22 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 68 ±14 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 200 ±50 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.011 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.012 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ± Beräknad PCB Summa 7 st 0.10 GC/MS Benso(a)antracen 0.61 ±0.15 GC/MS Benso(a)pyren 0.77 ±0.31 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 1.4 ±0.42 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.71 ±0.25 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.14 ±0.04 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.59 ±0.24 Beräknad PAH,summa cancerogena 4.2 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

19 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-5 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.15 ±0.03 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.58 ±0.20 GC/MS Fenantren 0.51 ±0.13 GC/MS Fluoranten 1.2 ±0.30 GC/MS Fluoren <0.1 ±0.05 GC/MS Naftalen <0.1 ±0.04 GC/MS Pyren 1.0 ±0.20 Beräkning PAH,summa övriga 3.4 Beräknad PAH,summa 16 st 7.6 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 300 ±45 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C35 99 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

20 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-6 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 46.1 ±11.5 % NEN-EN mod. TOC (1) 3.9 ±2.0 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 49.7 ±4.97 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 29 ±5.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.97 ±0.19 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 980 ±200 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 200 ±40 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 4.1 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 23 ±4.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 150 ±30 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 520 ±130 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ±0.011 GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ±0.021 GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ±0.015 GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.16 ±0.064 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.21 ±0.074 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.13 ±0.052 Beräknad PCB Summa 7 st 0.66 GC/MS Benso(a)antracen 2.0 ±0.50 GC/MS Benso(a)pyren 2.5 ±1.0 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 4.7 ±1.4 GC/MS Chrysen/Trifenylen 2.4 ±0.84 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.51 ±0.13 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.9 ±0.76 Beräknad PAH,summa cancerogena 14 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

21 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-6 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften 0.28 ±0.17 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.42 ±0.08 GC/MS Benso(ghi)perylen 1.8 ±0.63 GC/MS Fenantren 1.7 ±0.43 GC/MS Fluoranten 3.6 ±0.90 GC/MS Fluoren 0.17 ±0.09 GC/MS Naftalen 0.16 ±0.06 GC/MS Pyren 3.1 ±0.62 Beräkning PAH,summa övriga 11 Beräknad PAH,summa 16 st 25 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 2600 ±390 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Resultatet för tributyltenn är över vår högsta kalibreringspunkt vilket ger en högre mätosäkerhet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

22 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-8 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 51.9 ±13.0 % NEN-EN mod. TOC (1) 2.7 ±1.4 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 50.2 ±5.02 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.51 ±0.10 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 790 ±160 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 210 ±42 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 4.4 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 31 ±6.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 130 ±26 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 520 ±130 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl 0.13 ±0.033 GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl 0.16 ±0.048 GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ±0.027 GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.35 ±0.14 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.41 ±0.14 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.28 ±0.11 Beräknad PCB Summa 7 st 1.4 GC/MS Benso(a)antracen 35 ±8.8 GC/MS Benso(a)pyren 54 ±22 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 91 ±27 GC/MS Chrysen/Trifenylen 41 ±14 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 5.5 ±1.4 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 29 ±12 Beräknad PAH,summa cancerogena 260 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

23 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-8 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften 1.0 ±0.60 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 2.3 ±0.46 GC/MS Benso(ghi)perylen 26 ±9.1 GC/MS Fenantren 8.8 ±2.2 GC/MS Fluoranten 30 ±7.5 GC/MS Fluoren 0.92 ±0.46 GC/MS Naftalen 0.58 ±0.20 GC/MS Pyren 30 ±6.0 Beräkning PAH,summa övriga 100 Beräknad PAH,summa 16 st 360 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 3000 ±450 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Resultatet för tributyltenn är över vår högsta kalibreringspunkt vilket ger en högre mätosäkerhet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

24 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-9 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 46.0 ±11.5 % NEN-EN mod. TOC (1) 4.0 ±2.0 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 43.9 ±4.39 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 34 ±6.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 2.1 ±0.42 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 1000 ±200 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 450 ±90 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 5.2 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 67 ±13 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 230 ±46 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 840 ±210 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ±0.015 GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl 0.40 ±0.12 GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl 0.15 ±0.060 GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.94 ±0.38 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl 1.2 ±0.42 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.78 ±0.31 Beräknad PCB Summa 7 st 3.5 GC/MS Benso(a)antracen 1.0 ±0.25 GC/MS Benso(a)pyren 1.3 ±0.52 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 2.5 ±0.75 GC/MS Chrysen/Trifenylen 1.2 ±0.42 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.27 ±0.07 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.0 ±0.40 Beräknad PAH,summa cancerogena 7.3 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

25 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-9 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften 0.20 ±0.12 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.25 ±0.05 GC/MS Benso(ghi)perylen 1.0 ±0.35 GC/MS Fenantren 0.97 ±0.24 GC/MS Fluoranten 1.8 ±0.45 GC/MS Fluoren 0.17 ±0.09 GC/MS Naftalen 0.11 ±0.04 GC/MS Pyren 1.6 ±0.32 Beräkning PAH,summa övriga 6.1 Beräknad PAH,summa 16 st 13 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 5300 ±800 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Resultatet för tributyltenn är över vår högsta kalibreringspunkt vilket ger en högre mätosäkerhet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

26 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-10 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 59.5 ±14.9 % NEN-EN mod. TOC (1) 1.9 ±0.95 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 65.6 ±6.56 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 11 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.50 ±0.10 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 480 ±96 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 68 ±14 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.1 ±0.28 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 75 ±15 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 240 ±60 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.024 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.026 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.019 Beräknad PCB Summa 7 st 0.24 GC/MS Benso(a)antracen 0.66 ±0.17 GC/MS Benso(a)pyren 0.82 ±0.33 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 1.5 ±0.45 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.80 ±0.28 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.16 ±0.04 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.63 ±0.25 Beräknad PAH,summa cancerogena 4.6 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

27 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-10 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.14 ±0.03 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.61 ±0.21 GC/MS Fenantren 0.49 ±0.12 GC/MS Fluoranten 1.3 ±0.33 GC/MS Fluoren <0.1 ±0.05 GC/MS Naftalen <0.1 ±0.04 GC/MS Pyren 1.2 ±0.24 Beräkning PAH,summa övriga 3.7 Beräknad PAH,summa 16 st 8.3 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 500 ±75 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C35 79 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

28 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-11 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 51.6 ±12.9 % NEN-EN mod. TOC (1) 3.0 ±1.5 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 47.0 ±4.70 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 9.7 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 1.1 ±0.22 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 210 ±42 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 220 ±44 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.5 ±0.38 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 38 ±7.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 110 ±22 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 380 ±95 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.021 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.024 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.017 Beräknad PCB Summa 7 st 0.22 GC/MS Benso(a)antracen 0.21 ±0.05 GC/MS Benso(a)pyren 0.27 ±0.11 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 0.50 ±0.15 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.26 ±0.09 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.1 ±0.03 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.20 ±0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena 1.4 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

29 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-11 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen <0.1 ±0.02 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.22 ±0.08 GC/MS Fenantren 0.24 ±0.06 GC/MS Fluoranten 0.44 ±0.11 GC/MS Fluoren <0.1 ±0.05 GC/MS Naftalen <0.1 ±0.04 GC/MS Pyren 0.41 ±0.08 Beräkning PAH,summa övriga 1.3 Beräknad PAH,summa 16 st 2.7 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 1500 ±230 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Resultatet för tributyltenn är över vår högsta kalibreringspunkt vilket ger en högre mätosäkerhet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

30 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-12 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 41.3 ±10.3 % NEN-EN mod. TOC (1) 5.9 ±3.0 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 43.6 ±4.36 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 46 ±9.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 1.8 ±0.36 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 2400 ±480 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 220 ±44 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.6 ±0.40 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 48 ±9.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 180 ±36 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 550 ±140 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ±0.013 GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ±0.011 GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.10 ±0.040 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.032 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.035 Beräknad PCB Summa 7 st 0.37 GC/MS Benso(a)antracen 2.0 ±0.50 GC/MS Benso(a)pyren 3.0 ±1.2 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 5.3 ±1.6 GC/MS Chrysen/Trifenylen 2.5 ±0.88 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.48 ±0.12 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 2.2 ±0.88 Beräknad PAH,summa cancerogena 15 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

31 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-12 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften 0.13 ±0.08 GC/MS Acenaftylen 0.22 ±0.08 GC/MS Antracen 0.34 ±0.07 GC/MS Benso(ghi)perylen 2.2 ±0.77 GC/MS Fenantren 2.1 ±0.53 GC/MS Fluoranten 4.5 ±1.1 GC/MS Fluoren 0.19 ±0.10 GC/MS Naftalen 0.50 ±0.18 GC/MS Pyren 4.5 ±0.90 Beräkning PAH,summa övriga 15 Beräknad PAH,summa 16 st 30 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 690 ±100 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

32 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-13 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 63.0 ±15.8 % NEN-EN mod. TOC (1) 2.4 ±1.2 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 49.7 ±4.97 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 10 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.42 ±0.084 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 500 ±100 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 96 ±19 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.1 ±0.28 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 85 ±17 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 200 ±50 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.029 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.026 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.020 Beräknad PCB Summa 7 st 0.24 GC/MS Benso(a)antracen 0.75 ±0.19 GC/MS Benso(a)pyren 0.94 ±0.38 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 1.6 ±0.48 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.90 ±0.32 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.16 ±0.04 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.70 ±0.28 Beräknad PAH,summa cancerogena 5.1 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

33 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-13 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften 0.12 ±0.07 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.28 ±0.06 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.70 ±0.25 GC/MS Fenantren 1.0 ±0.25 GC/MS Fluoranten 1.7 ±0.43 GC/MS Fluoren 0.12 ±0.06 GC/MS Naftalen 0.13 ±0.05 GC/MS Pyren 1.4 ±0.28 Beräkning PAH,summa övriga 5.5 Beräknad PAH,summa 16 st 11 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 1200 ±180 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Resultatet för tributyltenn är över vår högsta kalibreringspunkt vilket ger en högre mätosäkerhet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

34 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-13 H4 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 25.2 ±6.30 % NEN-EN mod. TOC (1) 16 ±8.0 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 23.7 ±2.37 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 18 ±3.6 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 1.6 ±0.32 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 1800 ±360 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 350 ±70 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 2.6 ±0.65 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 38 ±7.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 240 ±48 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 640 ±160 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ±0.025 GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ±0.019 GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.20 ±0.080 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.26 ±0.091 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.14 ±0.056 Beräknad PCB Summa 7 st 0.75 GC/MS Benso(a)antracen 0.97 ±0.24 GC/MS Benso(a)pyren 1.2 ±0.48 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 2.3 ±0.69 GC/MS Chrysen/Trifenylen 1.2 ±0.42 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.25 ±0.06 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.0 ±0.40 Beräknad PAH,summa cancerogena 6.9 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

35 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-13 H4 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.30 ±0.06 GC/MS Benso(ghi)perylen 1.1 ±0.39 GC/MS Fenantren 1.3 ±0.33 GC/MS Fluoranten 2.2 ±0.55 GC/MS Fluoren 0.13 ±0.07 GC/MS Naftalen 0.14 ±0.05 GC/MS Pyren 1.8 ±0.36 Beräkning PAH,summa övriga 7.0 Beräknad PAH,summa 16 st 14 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 4900 ±740 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Resultatet för tributyltenn är över vår högsta kalibreringspunkt vilket ger en högre mätosäkerhet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

36 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-14 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 64.1 ±16.0 % NEN-EN mod. TOC (1) 1.2 ±0.60 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 67.9 ±6.79 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 8.4 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.22 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 120 ±24 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 31 ±6.2 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.40 ±0.10 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 9.0 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 41 ±8.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 110 ±28 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ± Beräknad PCB Summa 7 st GC/MS Benso(a)antracen 0.59 ±0.15 GC/MS Benso(a)pyren 0.72 ±0.29 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 1.2 ±0.36 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.63 ±0.22 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.12 ±0.03 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.54 ±0.22 Beräknad PAH,summa cancerogena 3.8 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

37 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-14 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.27 ±0.05 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.52 ±0.18 GC/MS Fenantren 0.87 ±0.22 GC/MS Fluoranten 1.3 ±0.33 GC/MS Fluoren 0.10 ±0.05 GC/MS Naftalen <0.1 ±0.04 GC/MS Pyren 1.1 ±0.22 Beräkning PAH,summa övriga 4.2 Beräknad PAH,summa 16 st 8.0 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 210 ±32 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C35 48 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

38 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-15 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 58.7 ±14.7 % NEN-EN mod. TOC (1) 6.3 ±3.2 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 53.8 ±5.38 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 11 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.76 ±0.15 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 640 ±130 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 110 ±22 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 3.6 ±0.90 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 18 ±3.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 83 ±17 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 300 ±75 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.022 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.020 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.016 Beräknad PCB Summa 7 st 0.19 GC/MS Benso(a)antracen 0.94 ±0.24 GC/MS Benso(a)pyren 1.2 ±0.48 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 2.2 ±0.66 GC/MS Chrysen/Trifenylen 1.1 ±0.39 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.20 ±0.05 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.91 ±0.36 Beräknad PAH,summa cancerogena 6.6 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

39 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-15 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.27 ±0.05 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.89 ±0.31 GC/MS Fenantren 0.92 ±0.23 GC/MS Fluoranten 2.0 ±0.50 GC/MS Fluoren <0.1 ±0.05 GC/MS Naftalen 0.32 ±0.11 GC/MS Pyren 1.8 ±0.36 Beräkning PAH,summa övriga 6.2 Beräknad PAH,summa 16 st 13 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 380 ±57 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

40 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-16 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 66.9 ±16.7 % NEN-EN mod. TOC (1) 1.4 ±0.70 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 65.7 ±6.57 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.36 ±0.072 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 450 ±90 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 56 ±11 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.70 ±0.18 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 48 ±9.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 190 ±48 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.013 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.011 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ± Beräknad PCB Summa 7 st 0.11 GC/MS Benso(a)antracen 0.34 ±0.09 GC/MS Benso(a)pyren 0.53 ±0.21 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 0.95 ±0.29 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.40 ±0.14 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.10 ±0.03 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.40 ±0.16 Beräknad PAH,summa cancerogena 2.7 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

41 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-16 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen <0.1 ±0.02 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.38 ±0.13 GC/MS Fenantren 0.29 ±0.07 GC/MS Fluoranten 0.65 ±0.16 GC/MS Fluoren <0.1 ±0.05 GC/MS Naftalen <0.1 ±0.04 GC/MS Pyren 0.61 ±0.12 Beräkning PAH,summa övriga 1.9 Beräknad PAH,summa 16 st 4.6 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 440 ±66 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C35 60 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

42 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-17 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 75.6 ±18.9 % NEN-EN mod. TOC (1) 3.6 ±1.8 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 58.6 ±5.86 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 14 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.66 ±0.13 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 610 ±120 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 200 ±40 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.8 ±0.45 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 68 ±14 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 110 ±22 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 230 ±58 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.012 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.010 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ± Beräknad PCB Summa 7 st 0.11 GC/MS Benso(a)antracen 1.6 ±0.40 GC/MS Benso(a)pyren 1.5 ±0.60 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 2.6 ±0.78 GC/MS Chrysen/Trifenylen 1.6 ±0.56 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.23 ±0.06 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.93 ±0.37 Beräknad PAH,summa cancerogena 8.5 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

43 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-17 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.33 ±0.07 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.81 ±0.28 GC/MS Fenantren 0.59 ±0.15 GC/MS Fluoranten 2.9 ±0.73 GC/MS Fluoren <0.1 ±0.05 GC/MS Naftalen 0.54 ±0.19 GC/MS Pyren 2.2 ±0.44 Beräkning PAH,summa övriga 7.4 Beräknad PAH,summa 16 st 16 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 420 ±63 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C35 93 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

44 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-18 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 48.9 ±12.2 % NEN-EN mod. TOC (1) 3.8 ±1.9 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 49.4 ±4.94 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 1.1 ±0.22 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 930 ±190 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 110 ±22 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.2 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 18 ±3.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 110 ±22 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 270 ±68 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.021 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.022 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.020 Beräknad PCB Summa 7 st 0.20 GC/MS Benso(a)antracen 1.6 ±0.40 GC/MS Benso(a)pyren 2.1 ±0.84 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 1.0 ±0.30 GC/MS Chrysen/Trifenylen 1.9 ±0.67 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.34 ±0.09 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.6 ±0.64 Beräknad PAH,summa cancerogena 8.5 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

45 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-18 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen 0.12 ±0.04 GC/MS Antracen 0.38 ±0.08 GC/MS Benso(ghi)perylen 1.5 ±0.52 GC/MS Fenantren 1.7 ±0.43 GC/MS Fluoranten 3.7 ±0.93 GC/MS Fluoren 0.16 ±0.08 GC/MS Naftalen 0.45 ±0.16 GC/MS Pyren 3.1 ±0.62 Beräkning PAH,summa övriga 11 Beräknad PAH,summa 16 st 20 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 870 ±130 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Resultatet för tributyltenn är över vår högsta kalibreringspunkt vilket ger en högre mätosäkerhet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

46 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-19 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 36.4 ±9.10 % NEN-EN mod. TOC (1) 7.3 ±3.7 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 39.4 ±3.94 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 25 ±5.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 1.3 ±0.26 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 1700 ±340 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 160 ±32 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.3 ±0.33 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 25 ±5.0 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 150 ±30 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 390 ±98 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ±0.011 GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.12 ±0.048 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.13 ±0.046 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ±0.033 Beräknad PCB Summa 7 st 0.41 GC/MS Benso(a)antracen 1.4 ±0.35 GC/MS Benso(a)pyren 2.0 ±0.80 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 3.4 ±1.0 GC/MS Chrysen/Trifenylen 1.7 ±0.60 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.39 ±0.10 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.6 ±0.64 Beräknad PAH,summa cancerogena 10 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

47 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-19 (0-10cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften 0.11 ±0.07 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.35 ±0.07 GC/MS Benso(ghi)perylen 1.6 ±0.56 GC/MS Fenantren 1.4 ±0.35 GC/MS Fluoranten 2.8 ±0.70 GC/MS Fluoren 0.14 ±0.07 GC/MS Naftalen 0.27 ±0.09 GC/MS Pyren 2.4 ±0.48 Beräkning PAH,summa övriga 9.1 Beräknad PAH,summa 16 st 19 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 1400 ±210 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Resultatet för tributyltenn är över vår högsta kalibreringspunkt vilket ger en högre mätosäkerhet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

48 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 1 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-21 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 70.8 ±17.7 % NEN-EN mod. TOC (1) 2.5 ±1.3 % av TS SS-EN :2000 Torrsubstans 65.0 ±6.50 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 18 ±3.6 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.28 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 270 ±54 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 71 ±14 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.0 ±0.25 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 76 ±15 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 270 ±68 GC-ECD PCB-28 Triklorbifenyl <0.003 ± GC-ECD PCB-52 Tetraklorbifenyl ± GC-ECD PCB-101 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-118 Pentaklorbifenyl ± GC-ECD PCB-138 Hexaklorbifenyl ±0.011 GC-ECD PCB-153 Hexaklorbifenyl ±0.012 GC-ECD PCB-180 Heptaklorbifenyl ± Beräknad PCB Summa 7 st 0.11 GC/MS Benso(a)antracen 0.81 ±0.20 GC/MS Benso(a)pyren 0.93 ±0.37 GC/MS Benso(b+k)fluoranten 1.7 ±0.51 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.94 ±0.33 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.18 ±0.05 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.66 ±0.26 Beräknad PAH,summa cancerogena 5.2 (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

49 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Kopia Rapport Nr Uppdragsgivare Forsvarsbygg Grev Wedels plass Oslo Norge Sida 2 (2) Avser Sediment Konsult/ProjNr Provtyp : Sed.undersøkelse Nordrev. : Ane Moe Gjesdal : Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : NV-21 (0-5cm) Provtagare : Bjørn Kvisvik og Ane Gjesdal Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 1220 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Acenaften <0.1 ±0.06 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.04 GC/MS Antracen 0.18 ±0.04 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.66 ±0.23 GC/MS Fenantren 0.68 ±0.17 GC/MS Fluoranten 1.5 ±0.38 GC/MS Fluoren <0.1 ±0.05 GC/MS Naftalen <0.1 ±0.04 GC/MS Pyren 1.2 ±0.24 Beräkning PAH,summa övriga 4.2 Beräknad PAH,summa 16 st 9.4 SS-EN ISO (mod) Tributyltenn 640 ±96 ug/kg TS fd SS (*) Siktning 60mm-0.06mm m tvätt (2) se bilaga HS-GC/MS (*) Alifater C5-C6 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C6-C8 <2 HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C12-C35 76 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (2) Resultat levererat av Statens Geotekniska Institut Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provet innehåller även höga halter av andra organiska tennföreningar. Resultatet för tributyltenn är över vår högsta kalibreringspunkt vilket ger en högre mätosäkerhet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kopia sänds till Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås 2016-09-20 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås KUND Mönsterås kommun KONSULT Sverige Box 503

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun 2013-02-18 Uppdragsnummer: 10176329 Upprättad av: Maria Lindberg och Sanna Uimonen Granskad av: Karin Tornberg

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB 2016-01-08 Upprättad av Granskad av: Ylva Persson Godkänd av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10220093 Daterad:

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Grap Finnboda Hamns vattenområde, Pirar och Hästholmssundet - riskbedömning av förorenade bottensediment. Datum:

Grap Finnboda Hamns vattenområde, Pirar och Hästholmssundet - riskbedömning av förorenade bottensediment. Datum: Grap 14150 Finnboda Hamns vattenområde, Pirar och Hästholmssundet - riskbedömning av förorenade bottensediment Datum: 2015-02-25 Sida 2 av 15 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap nr Version Antal

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna

Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna Örebro 2012-06-15 Sida 1(13) Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna Skadeteknik Örebro AB 2012-05-18 Hans Nygren, VD Anders Nilsson, Miljöutredare Skadeteknik Örebro AB Skadeteknik

Läs mer

Prislista - Sakabs laboratorium 2014

Prislista - Sakabs laboratorium 2014 version 2014-01-31 1(12) Prislista - Sakabs laboratorium 2014 LABORATORIET Sakabs laboratorium är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005 sedan 1991. Laboratoriets verksamhet består i att:

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord Rapport 2015-10-23 Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander \\ser01kar2se\projects\3155\10217494 - Kompletterande miljöteknisk

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Dricksvattnet i Lanna

Dricksvattnet i Lanna Dricksvattnet i Lanna Lannavattnet är mjukt (4 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än dubbelt

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN 110-153 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN Göteborg 2010-10-06 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG Tel 031-723

Läs mer

Skottarevet, Kattegatt Provtagningsredskap: Ponar och Boxcorer Beställare: Triventus Consulting AB Littera: 210417 Koncentrationer av metaller, PAHer, PCBer, alifatiska och aromatiska kolväten Datum: 2005-12-15

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer