1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet"

Transkript

1 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, SS-EN Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.80 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 8.2 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 49 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 32 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 23 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 27 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 140 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen <0.03 mg/kg TS (forts.)

2 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 1-1, GC/MS (*) Fenantren mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 0.43 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.38 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 0.87 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.16 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.18 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 0.80 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 9.7 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 90.3 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 5.5 % av TS Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 10 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) <2.3 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) 94 ug/kg TS Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) <15 ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) <15 ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) <6.7 ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <9.4 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Kommentar Förhöjd rapporteringsgräns för organiska tennföreningar på grund av låg TS. Linköping Malin Jacobsson Granskningsansvarig Kontrollnr

3 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 1-2, SS-EN Torrsubstans 17.2 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 8.2 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 22 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.34 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 55 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 57 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 40 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 52 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 100 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen <0.03 mg/kg TS (forts.)

4 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 1-2, GC/MS (*) Fenantren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 16.0 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 84.0 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 9.1 % av TS Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

5 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 2-1, SS-EN Torrsubstans 7.21 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 9.0 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 130 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 2.1 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 180 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 59 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 38 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 46 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 460 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 16 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 16 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS (*) Antracen mg/kg TS (forts.)

6 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 2-1, GC/MS (*) Fenantren 0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 0.58 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.49 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 1.3 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.26 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.45 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.31 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.30 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.22 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 1.9 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 20.1 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 79.9 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 11 % av TS Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 100 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) <9.3 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) 340 ug/kg TS Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) <60 ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) <53 ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) <27 ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <38 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Kommentar Förhöjd rapporteringsgräns för organiska tennföreningar på grund av låg TS. Linköping Malin Jacobsson Granskningsansvarig Kontrollnr

7 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 2-2, SS-EN Torrsubstans 12.7 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 9.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 140 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 2.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 180 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 68 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 46 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 45 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 470 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 12 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 12 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS (*) Antracen 0.11 mg/kg TS (forts.)

8 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 2-2, GC/MS (*) Fenantren 0.32 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 1.0 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.93 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 2.4 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.40 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.46 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.84 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.30 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.44 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.50 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.39 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 3.4 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 17.0 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 83.0 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 9.7 % av TS Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

9 Rapport Nr Sida 1 (3) Provets märkning : 3-1, SS-EN Torrsubstans 8.69 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 15 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 200 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 2.5 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 20 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 280 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 69 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 44 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 59 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 600 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 4.4 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 18 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 22 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS (*) Antracen mg/kg TS (forts.)

10 Rapport Nr Sida 2 (3) Provets märkning : 3-1, GC/MS (*) Fenantren 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 0.61 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.57 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 1.4 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.25 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.35 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.62 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.42 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.42 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.35 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 2.6 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 20.6 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 79.4 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 12 % av TS HRGC/HRMS 2,4,4'-TriCB, # ng/kg TS +/-20% HRGC/HRMS 2,2',5,5'-TeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',4,5,5'-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,3',4,4',5-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5'-HxCB, # ng/kg TS +/-30% HRGC/HRMS 2,2',4,4',5,5'-HxCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS Summa PCB 7 st indikatorför ng/kg TS +/-20% Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 490 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) 10 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) 170 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 (forts.)

11 Rapport Nr Sida 3 (3) Provets märkning : 3-1, Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) 300 ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) <42 ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) 54 ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <30 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Kommentar Förhöjd rapporteringsgräns för organiska tennföreningar på grund av låg TS. Den rapporterade halten av PCB-7 är något osäker på grund av lågt utbyte av internstandard. Samtliga komponenter är kompenserade för utbyten. Linköping Malin Jacobsson Granskningsansvarig Kontrollnr

12 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 3-2, SS-EN Torrsubstans 10.7 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 16 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 290 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 2.7 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 18 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 250 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 69 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 49 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 58 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 660 mg/kg TS +/-25-30% SS-EN Glödgningsförlust 17.7 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 82.3 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 10 % av TS HRGC/HRMS 2,4,4'-TriCB, # ng/kg TS +/-20% HRGC/HRMS 2,2',5,5'-TeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',4,5,5'-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,3',4,4',5-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5'-HxCB, # ng/kg TS +/-30% HRGC/HRMS 2,2',4,4',5,5'-HxCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS Summa PCB 7 st indikatorför ng/kg TS +/-20% Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 1200 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) 20 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) - ug/kg TS Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) - ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) - ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) - ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <23 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 (forts.)

13 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 3-2, Kommentar De fyra tennorganiska parametrarna streckades på grund av för lågt utbyte av internstandard. Linköping Mikael Larsson Granskningsansvarig Kontrollnr

14 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 4-1, SS-EN Torrsubstans 14.3 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 13 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 430 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 1.9 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 14 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 480 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 64 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 36 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 48 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 830 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 11 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 11 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen 0.12 mg/kg TS (forts.)

15 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 4-1, GC/MS (*) Fenantren 0.38 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 1.5 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 1.4 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 3.5 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.63 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.74 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 1.2 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.40 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.69 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.73 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.58 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 5.1 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 16.1 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 83.9 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 9.2 % av TS HRGC/HRMS 2,4,4'-TriCB, # ng/kg TS +/-20% HRGC/HRMS 2,2',5,5'-TeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',4,5,5'-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,3',4,4',5-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5'-HxCB, # ng/kg TS +/-30% HRGC/HRMS 2,2',4,4',5,5'-HxCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS Summa PCB 7 st indikatorför ng/kg TS +/-20% Linköping Jan Granat Granskningsansvarig Kontrollnr

16 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 4-2, SS-EN Torrsubstans 22.2 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 7.5 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 56 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.44 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 14 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 63 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 72 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 43 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 51 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 180 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

17 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 5-1, SS-EN Torrsubstans 8.64 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 17 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 660 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 3.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 660 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 110 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 41 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 49 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 880 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 5.4 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 25 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 30 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa 0.27 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen 0.15 mg/kg TS (forts.)

18 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 5-1, GC/MS (*) Fenantren 0.60 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 1.8 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 1.8 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 4.4 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.96 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 1.3 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 2.3 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.70 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 1.4 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 1.1 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen 0.25 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.1 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 9.1 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 24.0 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 76.0 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 14 % av TS Kommentar Resultaten för alifatfraktionerna >C5-C8 kan vara påverkat av störningar från andra ämnen i provet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

19 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 5-2, SS-EN Torrsubstans 11.7 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 18 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 590 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 4.1 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 650 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 110 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 49 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 51 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 920 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 30 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 30 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen 0.18 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen 0.22 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa 0.47 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen 0.28 mg/kg TS (forts.)

20 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 5-2, GC/MS (*) Fenantren 0.60 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 2.2 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 2.5 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 5.6 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 1.1 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 1.8 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 2.7 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.91 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 1.7 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 1.5 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen 0.32 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.5 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 12 mg/kg TS Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

21 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 6-1, SS-EN Torrsubstans 59.8 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 28 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.21 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 9.9 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 28 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 260 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 110 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 25 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 79 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C35 38 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen <0.03 mg/kg TS (forts.)

22 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 6-1, GC/MS (*) Fenantren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 3.1 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 96.9 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 1.8 % av TS Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 3.0 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) <2 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) 17 ug/kg TS Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) <6.1 ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) <5.4 ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) <5 ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <5 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Kommentar Förhöjd rapporteringsgräns för organiska tennföreningar på grund av låg TS. Linköping Malin Jacobsson Granskningsansvarig Kontrollnr

23 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 7-1, SS-EN Torrsubstans 35.6 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 4.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 62 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.71 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 7.3 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 84 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 54 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 20 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 23 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 210 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS (*) Antracen mg/kg TS (forts.)

24 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 7-1, GC/MS (*) Fenantren 0.16 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 0.57 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.48 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 1.3 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.19 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.22 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.33 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.12 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.20 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.24 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.16 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 1.5 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 6.8 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 93.2 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 3.9 % av TS Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

25 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 7-2, SS-EN Torrsubstans 40.1 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 6.0 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 83 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.57 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 13 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 74 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 52 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 33 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 38 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 180 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

26 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 8-1, SS-EN Torrsubstans 34.1 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 3.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 39 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.97 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 6.6 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 73 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 31 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 20 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 200 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS (*) Antracen mg/kg TS (forts.)

27 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 8-1, GC/MS (*) Fenantren 0.19 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 0.83 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.63 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 1.7 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.22 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.23 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.38 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.12 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.18 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.26 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.17 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 1.6 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 6.5 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 93.5 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 3.7 % av TS Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 21 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) <2 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) 38 ug/kg TS Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) 31 ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) <8.9 ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) <5.2 ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <6.5 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Kommentar Förhöjd rapporteringsgräns för organiska tennföreningar på grund av låg TS. Linköping Malin Jacobsson Granskningsansvarig Kontrollnr

28 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 1-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 17.2 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% Linköping Mikael Larsson Granskningsansvarig Kontrollnr

29 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 2-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 7.21 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 1.3 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

30 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 2-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 12.7 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 1.6 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

31 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 3-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 8.69 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 1.6 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

32 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 3-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 10.7 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 3.0 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

33 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 4-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 14.3 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 5.1 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

34 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 4-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 22.2 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 0.50 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

35 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 5-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 8.64 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 5.5 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

36 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 5-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 11.7 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 5.8 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

37 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 6-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 59.8 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 0.52 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

38 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 7-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 35.6 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 1.3 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

39 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 7-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 40.1 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 1.0 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

40

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Skottarevet, Kattegatt Provtagningsredskap: Ponar och Boxcorer Beställare: Triventus Consulting AB Littera: 210417 Koncentrationer av metaller, PAHer, PCBer, alifatiska och aromatiska kolväten Datum: 2005-12-15

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Kajer mm på Oceanpiren

Kajer mm på Oceanpiren Bilaga 1 till samrådsunderlag vattenverksamhet Rapport Helsingborgs Stad Kajer mm på Oceanpiren Kartläggning av förorenade sediment Göteborg 2014-02-27 Kajer mm på Oceanpiren Kartläggning av förorenade

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun 2013-02-18 Uppdragsnummer: 10176329 Upprättad av: Maria Lindberg och Sanna Uimonen Granskad av: Karin Tornberg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB 2016-01-08 Upprättad av Granskad av: Ylva Persson Godkänd av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10220093 Daterad:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4 Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång Miljöföroreningsanalyser, vatten, slam, jord 4-nonylfenol LidMiljö.0A.01.04 SNV 3829 10:4 Dioxiner BTEX Toluen Etylbensen m/p-xylen,

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Grap Finnboda Hamns vattenområde, Pirar och Hästholmssundet - riskbedömning av förorenade bottensediment. Datum:

Grap Finnboda Hamns vattenområde, Pirar och Hästholmssundet - riskbedömning av förorenade bottensediment. Datum: Grap 14150 Finnboda Hamns vattenområde, Pirar och Hästholmssundet - riskbedömning av förorenade bottensediment Datum: 2015-02-25 Sida 2 av 15 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap nr Version Antal

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer