1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet"

Transkript

1 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, SS-EN Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.80 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 8.2 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 49 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 32 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 23 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 27 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 140 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen <0.03 mg/kg TS (forts.)

2 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 1-1, GC/MS (*) Fenantren mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 0.43 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.38 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 0.87 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.16 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.18 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 0.80 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 9.7 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 90.3 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 5.5 % av TS Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 10 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) <2.3 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) 94 ug/kg TS Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) <15 ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) <15 ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) <6.7 ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <9.4 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Kommentar Förhöjd rapporteringsgräns för organiska tennföreningar på grund av låg TS. Linköping Malin Jacobsson Granskningsansvarig Kontrollnr

3 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 1-2, SS-EN Torrsubstans 17.2 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 8.2 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 22 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.34 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 55 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 57 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 40 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 52 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 100 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen <0.03 mg/kg TS (forts.)

4 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 1-2, GC/MS (*) Fenantren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 16.0 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 84.0 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 9.1 % av TS Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

5 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 2-1, SS-EN Torrsubstans 7.21 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 9.0 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 130 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 2.1 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 180 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 59 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 38 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 46 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 460 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 16 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 16 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS (*) Antracen mg/kg TS (forts.)

6 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 2-1, GC/MS (*) Fenantren 0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 0.58 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.49 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 1.3 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.26 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.45 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.31 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.30 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.22 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 1.9 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 20.1 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 79.9 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 11 % av TS Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 100 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) <9.3 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) 340 ug/kg TS Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) <60 ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) <53 ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) <27 ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <38 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Kommentar Förhöjd rapporteringsgräns för organiska tennföreningar på grund av låg TS. Linköping Malin Jacobsson Granskningsansvarig Kontrollnr

7 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 2-2, SS-EN Torrsubstans 12.7 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 9.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 140 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 2.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 180 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 68 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 46 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 45 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 470 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 12 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 12 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS (*) Antracen 0.11 mg/kg TS (forts.)

8 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 2-2, GC/MS (*) Fenantren 0.32 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 1.0 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.93 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 2.4 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.40 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.46 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.84 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.30 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.44 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.50 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.39 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 3.4 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 17.0 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 83.0 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 9.7 % av TS Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

9 Rapport Nr Sida 1 (3) Provets märkning : 3-1, SS-EN Torrsubstans 8.69 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 15 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 200 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 2.5 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 20 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 280 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 69 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 44 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 59 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 600 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 4.4 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 18 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 22 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS (*) Antracen mg/kg TS (forts.)

10 Rapport Nr Sida 2 (3) Provets märkning : 3-1, GC/MS (*) Fenantren 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 0.61 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.57 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 1.4 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.25 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.35 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.62 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.42 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.42 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.35 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 2.6 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 20.6 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 79.4 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 12 % av TS HRGC/HRMS 2,4,4'-TriCB, # ng/kg TS +/-20% HRGC/HRMS 2,2',5,5'-TeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',4,5,5'-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,3',4,4',5-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5'-HxCB, # ng/kg TS +/-30% HRGC/HRMS 2,2',4,4',5,5'-HxCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS Summa PCB 7 st indikatorför ng/kg TS +/-20% Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 490 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) 10 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) 170 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 (forts.)

11 Rapport Nr Sida 3 (3) Provets märkning : 3-1, Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) 300 ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) <42 ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) 54 ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <30 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Kommentar Förhöjd rapporteringsgräns för organiska tennföreningar på grund av låg TS. Den rapporterade halten av PCB-7 är något osäker på grund av lågt utbyte av internstandard. Samtliga komponenter är kompenserade för utbyten. Linköping Malin Jacobsson Granskningsansvarig Kontrollnr

12 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 3-2, SS-EN Torrsubstans 10.7 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 16 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 290 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 2.7 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 18 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 250 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 69 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 49 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 58 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 660 mg/kg TS +/-25-30% SS-EN Glödgningsförlust 17.7 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 82.3 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 10 % av TS HRGC/HRMS 2,4,4'-TriCB, # ng/kg TS +/-20% HRGC/HRMS 2,2',5,5'-TeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',4,5,5'-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,3',4,4',5-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5'-HxCB, # ng/kg TS +/-30% HRGC/HRMS 2,2',4,4',5,5'-HxCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS Summa PCB 7 st indikatorför ng/kg TS +/-20% Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 1200 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) 20 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) - ug/kg TS Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) - ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) - ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) - ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <23 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 (forts.)

13 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 3-2, Kommentar De fyra tennorganiska parametrarna streckades på grund av för lågt utbyte av internstandard. Linköping Mikael Larsson Granskningsansvarig Kontrollnr

14 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 4-1, SS-EN Torrsubstans 14.3 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 13 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 430 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 1.9 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 14 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 480 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 64 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 36 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 48 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 830 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 11 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 11 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen 0.12 mg/kg TS (forts.)

15 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 4-1, GC/MS (*) Fenantren 0.38 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 1.5 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 1.4 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 3.5 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.63 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.74 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 1.2 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.40 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.69 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.73 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.58 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 5.1 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 16.1 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 83.9 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 9.2 % av TS HRGC/HRMS 2,4,4'-TriCB, # ng/kg TS +/-20% HRGC/HRMS 2,2',5,5'-TeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',4,5,5'-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,3',4,4',5-PeCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5'-HxCB, # ng/kg TS +/-30% HRGC/HRMS 2,2',4,4',5,5'-HxCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB, # ng/kg TS +/-15% HRGC/HRMS Summa PCB 7 st indikatorför ng/kg TS +/-20% Linköping Jan Granat Granskningsansvarig Kontrollnr

16 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 4-2, SS-EN Torrsubstans 22.2 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 7.5 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 56 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.44 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 14 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 63 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 72 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 43 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 51 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 180 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

17 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 5-1, SS-EN Torrsubstans 8.64 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 17 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 660 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 3.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 660 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 110 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 41 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 49 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 880 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 5.4 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 25 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 30 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen 0.14 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa 0.27 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen 0.15 mg/kg TS (forts.)

18 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 5-1, GC/MS (*) Fenantren 0.60 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 1.8 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 1.8 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 4.4 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.96 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 1.3 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 2.3 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.70 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 1.4 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 1.1 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen 0.25 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.1 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 9.1 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 24.0 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 76.0 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 14 % av TS Kommentar Resultaten för alifatfraktionerna >C5-C8 kan vara påverkat av störningar från andra ämnen i provet. Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

19 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 5-2, SS-EN Torrsubstans 11.7 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 18 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 590 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 4.1 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 650 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 110 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 49 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 51 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 920 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 30 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 30 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen 0.18 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen 0.22 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa 0.47 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen 0.28 mg/kg TS (forts.)

20 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 5-2, GC/MS (*) Fenantren 0.60 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 2.2 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 2.5 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 5.6 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 1.1 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 1.8 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 2.7 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.91 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 1.7 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 1.5 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen 0.32 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.5 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 12 mg/kg TS Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

21 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 6-1, SS-EN Torrsubstans 59.8 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 28 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.21 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 9.9 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 28 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 260 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 110 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 25 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 79 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C35 38 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Antracen <0.03 mg/kg TS (forts.)

22 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 6-1, GC/MS (*) Fenantren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 3.1 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 96.9 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 1.8 % av TS Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 3.0 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) <2 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) 17 ug/kg TS Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) <6.1 ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) <5.4 ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) <5 ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <5 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Kommentar Förhöjd rapporteringsgräns för organiska tennföreningar på grund av låg TS. Linköping Malin Jacobsson Granskningsansvarig Kontrollnr

23 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 7-1, SS-EN Torrsubstans 35.6 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 4.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 62 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.71 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 7.3 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 84 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 54 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 20 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 23 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 210 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS (*) Antracen mg/kg TS (forts.)

24 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 7-1, GC/MS (*) Fenantren 0.16 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 0.57 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.48 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 1.3 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.19 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.22 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.33 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.12 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.20 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.24 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.16 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 1.5 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 6.8 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 93.2 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 3.9 % av TS Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

25 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 7-2, SS-EN Torrsubstans 40.1 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 6.0 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 83 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.57 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 13 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 74 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 52 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 33 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 38 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 180 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

26 Rapport Nr Sida 1 (2) Provets märkning : 8-1, SS-EN Torrsubstans 34.1 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 3.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 39 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.97 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 6.6 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 73 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 31 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 16 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 20 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 200 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS (*) Antracen mg/kg TS (forts.)

27 Rapport Nr Sida 2 (2) Provets märkning : 8-1, GC/MS (*) Fenantren 0.19 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten 0.83 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren 0.63 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 1.7 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen 0.22 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren 0.23 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten 0.38 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten 0.12 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen 0.18 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen 0.26 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.17 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 1.6 mg/kg TS SS-EN Glödgningsförlust 6.5 % av TS +/-15% SS-EN Glödgningsrest 93.5 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 3.7 % av TS Tributyltenn (*) Tributyltenn (1) 21 ug/kg TS Trifenyltenn (*) Trifenyltenn (1) <2 ug/kg TS Monobutyltenn (*) Monobutyltenn (1) 38 ug/kg TS Dibutyltenn (*) Dibutyltenn (1) 31 ug/kg TS Monofenyltenn (*) Monofenyltenn (1) <8.9 ug/kg TS Difenyltenn (*) Difenyltenn (1) <5.2 ug/kg TS Tricyklohexyltenn (*) Tricyklohexyltenn (1) <6.5 ug/kg TS (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Kommentar Förhöjd rapporteringsgräns för organiska tennföreningar på grund av låg TS. Linköping Malin Jacobsson Granskningsansvarig Kontrollnr

28 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 1-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 17.2 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% Linköping Mikael Larsson Granskningsansvarig Kontrollnr

29 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 2-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 7.21 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 1.3 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

30 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 2-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 12.7 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 1.6 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

31 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 3-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 8.69 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 1.6 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

32 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 3-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 10.7 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 3.0 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

33 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 4-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 14.3 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 5.1 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

34 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 4-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 22.2 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 0.50 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

35 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 5-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 8.64 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 5.5 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

36 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 5-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 11.7 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 5.8 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

37 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 6-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 59.8 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 0.52 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

38 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 7-1, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 35.6 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 1.3 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

39 Rapport Nr Sida 1 (1) Provets märkning : 7-2, Tidigare labnummer hos oss : Ankomstdatum : SS-EN Torrsubstans 40.1 % +/-10% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 1.0 mg/kg TS +/-25-30% Linköping Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr

40

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande

PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande Stadsbyggnadsförvaltningen PM Datum: 2015-05-18 DNR: 233/15 Handläggare Ludvig Landen ludvig.landen@helsingborg.se PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande Helsingborgs

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

MEMO FÖRORENINGSSITUATION

MEMO FÖRORENINGSSITUATION Åre Kommun Gudrun Larsson 83005 JÄRPEN 2018-02-23 MEMO FÖRORENINGSSITUATION Sigma Civil har fått i uppdrag av Åre kommun att utreda om det finns några restföroreningar i området öster om mejeribyggnaden

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Provtagning och analys av matjord inom åkermark

Provtagning och analys av matjord inom åkermark memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2015-06-05 Provtagning och analys av matjord inom åkermark På uppdrag av Helsingborgs stad har Sweco Environment AB (Sweco) utfört provtagning av matjord inom fastigheterna

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Sandtorp, del av fastigheten Taktpinnen 1 och Borg 11:2

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Sandtorp, del av fastigheten Taktpinnen 1 och Borg 11:2 PM UPPDRAG Sandtorp, kompletterande miljöundersökning UPPDRAGSNUMMER 13004897 UPPDRAGSLEDARE Yvonne Stiglund UPPRÄTTAD AV Ingrid Franzen, Hilda Björn DATUM 2018-03-21 GRANSKAD AV Anna Munktell Flarup Kompletterande

Läs mer

PM/GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK

PM/GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK PM/GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK SÖDERKÖPINGS KOMMUN FULLERSTAD, SÖDERKÖPING GEOTEKNISK OCH MARKMILJÖTEKNISK UTREDNING FÖR PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM DEL AV FASTIGHETEN FULLERSTAD 5:9 I SÖDERKÖPING INLEDANDE

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Törnström 12:1, Karlskrona kommun

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Törnström 12:1, Karlskrona kommun ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Törnström 12:1, Karlskrona kommun 2016-09-27 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Törnström 12:1, Karlskrona kommun KUND Utklippan Fastigheter i Blekinge

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Storfors. Koltorp 1:18 mfl. UPPDRAGSNUMMER 2336084 UPPDRAGSLEDARE Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV Sara Häller DATUM 2016-06-03 Härtill hör: Bilaga 1 Analysrapport, laboratorieanalyser (6 sid)

Läs mer

Laggkärlet 7, Linköping

Laggkärlet 7, Linköping Miljörapport HSB Produktion i Östergötland HB Laggkärlet 7, Linköping Linköping 2016-12-01 Laggkärlet 7, Linköping Miljörapport Datum 2016-12-01 Uppdragsnummer 1320022592 Märta Lidén Emma Backteman Martin

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län Vägplan, 2017-11-06 GRANSKNINGSHANDLING nummer: 152644 SGSHANDLINGObjektnumme52 6 Innehåll 1 Objekt... 3 1.1 Blivande

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Enstaberga 1:2, Nyköping

Enstaberga 1:2, Nyköping Janssons Bygg i Bettna AB Linköping 2017-09-07 Datum 2017-09-07 Uppdragsnummer 1320028637 Lina Sultan Sara Söderlund Lina Sultan Uppdragsledare Handläggare Granskare 582 16 Linköping Telefon 010-615 60

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg För: Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2017-08-14 Uppdrag: 1217-186 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SVARVEN 1, RONNEBY KOMMUN 2018-11-01 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Svarven 1, Ronneby kommun Kund AB Ronneby Industrifastigheter

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun 2014-10-17 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg Uppdragsnr: 10200931 Daterad: 2014-10-17 Reviderad:

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

MILJÖGEOTEKNISKT PM RIPANS FÖRSKOLA PROJEKTALLIANS AB SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK

MILJÖGEOTEKNISKT PM RIPANS FÖRSKOLA PROJEKTALLIANS AB SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK MILJÖGEOTEKNISKT PM PROJEKTALLIANS AB RIPANS FÖRSKOLA 12703255 2017-12-19 SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK UPPDRAGSLEDARE: LARS O WALTERSSON HANDLÄGGARE: EMMA BACKTEMAN GRANSKARE: MÄRTA LIDÉN repo002.docx

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA KOMMUN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INGENJÖREN 13, KARLSKRONA KOMMUN 2018-05-22 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Ingenjören 13, Karlskrona kommun KUND Bo Klok Housing AB

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun

Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun PM UPPDRAG Bräcke 1:95, Miljö UPPDRAGSNUMMER 12702576-002 UPPDRAGSLEDARE Filip Granström UPPRÄTTAD AV DATUM 2017-11-09 Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun Bakgrund Sweco har fått i uppdrag

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Jelina Strand. Solnavägen Stockholm. Projekt. Er beteckning S1 0-1

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Jelina Strand. Solnavägen Stockholm. Projekt. Er beteckning S1 0-1 Sida 1 (12) Ankomstdatum 2016-04-08 Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad 2016-04-19 Solnavägen 4 113 65 Stockholm Projekt Bestnr M1600037 Analys av fast prov Er beteckning S1 O10759268 TS_105 C 89.8

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Tranås kommun Kv. Norra Missionen

Tranås kommun Kv. Norra Missionen Tranås kommun Kv. Norra Missionen Kompletterande miljöteknisk markundersökning Rapport 180108 Datum: 2018-01-08 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 8100021 Upprättad av: Johan Ericsson, John Norman Tranås kommun

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan 2016-12-05 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan KUND Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Läs mer

DETALJPLANEUTREDNING ASARUM

DETALJPLANEUTREDNING ASARUM MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK SÄLJFAST OLOFSTRÖM AB DETALJPLANEUTREDNING ASARUM Malmö 2016-09-06 DETALJPLANEUTREDNING ASARUM MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Jalmar Sternheden

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RONNEBY VETERINÄRKLINIK AXEL 6 RONNEBY ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

RONNEBY VETERINÄRKLINIK AXEL 6 RONNEBY ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING RONNEBY VETERINÄRKLINIK AXEL 6 RONNEBY ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2018-02-12 AXEL 6 RONNEBY Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ronneby Veterinärklinik KONSULT Sverige Box 503 391

Läs mer

PM MARKMILJÖUNDERSÖKNING - SANDHEM

PM MARKMILJÖUNDERSÖKNING - SANDHEM memo01.docx 2012-03-28-14 PM MARKMILJÖUNDERSÖKNING - SANDHEM UPPDRAG Sandhem Nässjö UPPDRAGSNUMMER 12800873 UPPDRAGSLEDARE Patrick Lindström UPPRÄTTAD AV Jacob Nordlund DATUM 2018-10-22 GRANSKAD AV Martin

Läs mer

Årby Norra komplettering

Årby Norra komplettering PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Eskilstuna Kommun Årby Norra komplettering Norrköping 2018-03-07 Årby Norra komplettering Datum 2018-03-07 Uppdragsnummer 1320030260 Utgåva/Status 2 Malin Pilvinge

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA KOMMUN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÄLTET 4, KARLSKRONA KOMMUN 2018-02-19 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Fältet 4, Karlskrona kommun KUND Karlskrona Kommun Hanna Olsson,

Läs mer

Skottarevet, Kattegatt Provtagningsredskap: Ponar och Boxcorer Beställare: Triventus Consulting AB Littera: 210417 Koncentrationer av metaller, PAHer, PCBer, alifatiska och aromatiska kolväten Datum: 2005-12-15

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN Rapport 2015-08-28 Upprättad av: Annie Jönsson och Magnus Runesson Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 10216847 Daterad: 2015-08-28 Reviderad:

Läs mer

PM MARKMILJÖ PROVTAGNING

PM MARKMILJÖ PROVTAGNING PM MARKMILJÖ PROVTAGNING SOLBRINKEN - GRUNDET 9434, NACKA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-12-21 Upprättad av Granskad av Godkänd av Ylva Vård Lena Sundberg Mikael Yngvesson PM Markmiljö provtagning 2016-12-21 Projektnummer

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LOMMA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Fastigheterna Bjärred 12:1, Bjärred 14:9 samt Bjärred 20:2, Bjärred centrum, Lomma kommun 2017-05-19 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Fastigheterna Bjärred 12:1,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp 2016-06-02 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp KUND VFF Östgöta AB Östgötagatan 32 582 32 Linköping KONSULT Sverige

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Vadstena kommun 2017-06-16 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 2017-06-16 Medverkande Maria Sandström, VoS, handläggare,

Läs mer

MILJÖGEOTEKNISKT PM. Planen 4 BESTÄLLARE: RIKSHEM AB UPPDRAGSNUMMER: SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK

MILJÖGEOTEKNISKT PM. Planen 4 BESTÄLLARE: RIKSHEM AB UPPDRAGSNUMMER: SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK MILJÖGEOTEKNISKT PM BESTÄLLARE: RIKSHEM AB Planen 4 UPPDRAGSNUMMER: 218107 2017-09-18 SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK UPPDRAGSLEDARE: EMMA BACKTEMAN HANDLÄGGARE: EMMA BACKTEMAN GRANSKARE: CAROLINA ERSSON

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN 2018-04-04 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Karlskrona 6:16, Karlskrona kommun KUND Karlskrona Kommun Ola Robertsson, Mark-

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

NYBERGS TORG, JÄRFÄLLA KOMMUN STENA FASTIGHETER AB PROJEKTERINGSUNDERLAG OKTOBER 2015 PM GEOTEKNIK. Solna Strandväg Solna Sverige

NYBERGS TORG, JÄRFÄLLA KOMMUN STENA FASTIGHETER AB PROJEKTERINGSUNDERLAG OKTOBER 2015 PM GEOTEKNIK. Solna Strandväg Solna Sverige OKTOBER 2015 STENA FASTIGHETER AB NYBERGS TORG, ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se JÄRFÄLLA KOMMUN PM GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT TROSSÖFASTIGHETER AB KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT GÄDDAN 3, SILLEN 2 & 3 SALTÖ, KARLSKRONA 2018-05-25 KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT Gäddan

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING NIAM V HOLDING AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FASTIGHETEN VANDENBERGH 9, STOCKHOLM RAPPORT Stockholm 2013-11-14 Uppdragsansvarig: Anders Johnson HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm 010

Läs mer

PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING

PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING WIKOWIA VSO NORRKÖPING AB Kvarteret Skeppet 13, Norrköping UPPDRAGSNUMMER 2180772 PROJEKTERINGSUNDERLAG NORRKÖPING 2013-05-24 SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning

Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning 2016-04-08 Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning 2016-04-08 Beställare: Kungsbacka

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Del av Banken 11, Solna stad Rev

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Del av Banken 11, Solna stad Rev ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Del av Banken 11, Solna stad 2017-01-19 Rev 2017-05-23 2017-06-26 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Del av Banken 11, Solna stad KUND unibail-rodamco Rodamco Sverige

Läs mer

ÖSTERPORT KARLSHAMN. Miljöteknisk markundersökning

ÖSTERPORT KARLSHAMN. Miljöteknisk markundersökning ÖSTERPORT KARLSHAMN Miljöteknisk markundersökning 20170403 ÖSTERPORT KARLSHAMN Miljöteknisk markundersökning KUND Hazelavellana AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Sida 1 (10) Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2

Läs mer

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan.

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan. Uppdragsledare Uppdragsnummer Camilla Rydén/073-347 12 67 Datum 230 543 Uppdragsnamn 2017-04-18 Huge Utsäljeskolan Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan. Uppdragsnamn: Huge

Läs mer

SEPTEMBER 2013 ALE KOMMUN, MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN EFTERKONTROLL SURTE 2:38

SEPTEMBER 2013 ALE KOMMUN, MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN EFTERKONTROLL SURTE 2:38 SEPTEMBER 2013 ALE KOMMUN, MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN EFTERKONTROLL SURTE 2:38 PM ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se SEPTEMBER

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

FALAB Lindesbergsbostäder AB. Kristinaskolan. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: Version: AB TERRAFORMER

FALAB Lindesbergsbostäder AB. Kristinaskolan. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: Version: AB TERRAFORMER FALAB Lindesbergsbostäder AB Kristinaskolan Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: 105 37 69 Version: 1 2018-10-29 AB TERRAFORMER Uppdragsnr: 105 37 69 Version: 1 Kristinaskolan Markteknisk

Läs mer

Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan

Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan Uppdragsledare Uppdragsnummer Camilla Rydén/073-347 12 67 Datum 230 543 Uppdragsnamn 2017-05-05 Huge Utsäljeskolan Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan Uppdragsnamn: Huge Utsäljeskolan

Läs mer

KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN. Exploatering av nytt bostadsområde

KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN. Exploatering av nytt bostadsområde MILJÖRAPPORT Skanska Sverige AB Teknik Geoteknik och Infra KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN Exploatering av nytt bostadsområde Miljörapport Översiktlig miljögeoteknisk undersökning

Läs mer

RAPPORT. Planområde Skaven och del av Öxnered VÄNERSBORGS KOMMUN GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

RAPPORT. Planområde Skaven och del av Öxnered VÄNERSBORGS KOMMUN GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING RAPPORT VÄNERSBORGS KOMMUN Planområde Skaven och del av Öxnered UPPDRAGSNUMMER 1312347000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2017-06-28 GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN INGELA FORSSMAN UPPDRAGSLEDARE

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo

Grap Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo Grap 17069 Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo Geosigma AB Mars 2017 Grapnummer Uppdragsnummer Version 17069 604679 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Uppdragsnr:

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun 2013-02-18 Uppdragsnummer: 10176329 Upprättad av: Maria Lindberg och Sanna Uimonen Granskad av: Karin Tornberg

Läs mer