Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten"

Transkript

1 Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten 2015 tar vi fasta på det viktiga analysarbetet för det verksamhetsnära kvalitetsarbetet! Systematiskt analysarbete som är enkelt, verksamhetsnära och till direkt nytta i det praktiska arbetet Förskolechefens roll och ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet hur skapar du förutsättningar för ett kvalitetsarbete grundat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Hur identifiera och prioritera förbättringsområden som är hanterbara, bedömningsbara och verkligen gör skillnad i verksamheten Kollegialt lärande som ger nya möjligheter att bedöma, säkerställa och utveckla kvaliteten i förskolan Reggio Emilia inspirerad pedagogik och förhållningssätt för ett kvalitetsarbete som synliggör och utvecklar lärandet Pedagogisk dokumentation, reflektion och analys så blir det ett kraftfullt verktyg i det kontinuerliga utvecklingsarbetet med fokus på barns och vuxnas lärande Talare och praktikfall: Hans-Åke Scherp Karlstads universitet Elisabet Ingemarsson Lidköpings kommun Jessica Bystedt Falkenbergs kommun Aina Carlsson Falkenbergs kommun Hans Dahlin Stockholms stad Annika Persson-Åkeblom Ledarskap & Pedagogisk utveckling Luleå Catharina Frank Stockholms stad Carl-Henrik Adolfsson Linnéuniversitetet Anki Bång Täby kommun De 10 första som anmäler sig får boken Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur gör man? av Christian Eidevald Ny chans för dig som missade Framtidens Förskola 2015 i januari förra tillfället blev fullbokat så gör din anmälan nu!

2 Framtidens förskola 2015 Konferensprogram dag 1, den 25 maj Registrering Välkommen Analys och reflektion i vardagsarbetet strategier för systematik och kontinuerligt prioritera kvalitetsarbetet i det vardagliga pedagogiska arbetet Hur få en struktur i arbetet där analysen blir enkelt, verksamhetsnära och till direkt nytta i det praktiska arbetet Vad behövs för att göra en analys som hjälper oss förstå sambandet mellan det vi gör och det vi uppnår med det vi gör? Hur definieras en analys och hur enkel kan den vara? Hur arbeta bort komplexiteten i analysarbetet och använda vardagsarbetet i kvalitetsarbetet Enkla analyser i personalsamtal - hur dokumentera och använda samtalen som underlag i systematisk kvalitetsarbetet Vad är ett resultat i kvalitetsarbetet vilka resultat är det som gynnar barnen och verksamheten Möjligheter och former för kollegialt lärande för att uppnå allt högre kvalitet i verksamheten Hur identifiera och prioritera förbättringsområden som är hanterbara, bedömningsbara och verkligen gör skillnad i verksamheten: o Mätbara respektive bedömningsbara mål och resultat o Att möta behov respektive mäta prestation Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap Karlstads universitet Hans-Åke Scherp är docent i pedagogik med särskild inriktning mot utveckling och ledarskap inom förskola och skola. Han har varit vetenskaplig ledare under 10 år för ett lärande nätverk där medarbetare på 900 förskolor och skolor ägnat sig åt kollegialt lärande om hur man kan bli allt bättre på att skapa berikande utvecklingsmiljöer för barnen. Innan han började förstå sig på förskola -och skolutveckling som forskare arbetade han som rektor och har även varit förskolepsykolog samt utbildningsledare i den statliga rektorsutbildningen Förmiddagskaffe Kollegialt lärande i det systematiska kvalitetsarbetet nya möjligheter att analysera, säkerställa och utveckla kvaliteten i det pedagogiska arbetet i förskolan Ta del av hur en gemensam pedagogisk helhetsidé skapar kvalitet i det pedagogiska arbetet. Med stöd av lärgrupper skapas gemensam kunskap om förverkligandet av förskolans uppdrag utifrån analyser i och av sin egen vardagsverksamhet. Lyssna till ett mycket gott exempel på systematiskt kvalitetsarbete där medarbetarna är drivkraften och ser kvalitetsarbetet som mycket stimulerande. Hur beprövad erfarenhet sprids via goda exempel och leder till ökat lärande för varje barn och vuxen Vilka strukturer och rutiner krävs för att uppnå medvetenhet, effektivitet och systematik i utvecklingsarbetet i nära samarbete med pedagogerna Steg för steg viktiga framgångsfaktorer för att få till ett verkligt kvalitetsarbete med stöd av pedagoger och lärgrupper Jessica Bystedt, förskolechef Aina Carlsson, förskolechef Falkenbergs kommun Lunch Förskolans systematiska kvalitetsarbetet hur uppnå ett utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet Förskolans utvecklingsarbete på vetenskaplig grund vad innebär det i praktiken för dig som förskolechef? Hur skapas förutsättningar och en struktur i den förskolepedagogiska praktiken som underbygger ett hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete?

3 Kollegial handledning och synligt lärande - för skolans utveckling mot högre måluppfyllelse Framgångsrika exempel på hur förskolorna i Kalmar kommun arbetar med analys och utveckling praktiskt arbete med jämförelser, analyser och förklaringar som leder till levande utvecklingsprocesser Carl-Henrik Adolfsson, fil.dr i pedagogik Linnéuniversitetet Carl-Henrik är vetenskaplig ledare för Lärande skola och förskola i Kalmar. Ta del av hur Kalmar kommun utvecklar förskolans kvalitet baserad på vetenskaplig grund samt vad det innebär i praktiken Eftermiddagskaffe Elisabet Ingemarsson, rektor och förskolechef Lidköpings kommun Sedan 2006 arbetar Elisabet som rektor och förskolechef, utvecklingshandledare, föreläsare och handledare var Elisabet involverad i att projektera och bygga förskolan Råda Mosse och Lilleskogskolan i Lidköping och leder nu en framgångsrik verksamhet där både barn och pedagoger lär tillsammans och systematiskt problematiserar pedagogiska frågeställningar och vardagliga dilemman. Reflektion, analys och utveckling är grundstenarna och ger förutsättning för framgångsrikt utvecklingsarbete Konferensens första dag avslutas Från analys till förändring verksamhetsnära och medvetet kvalitetsarbete med strukturer och rutiner för systematik och analys i verksamheten Hur få arbetslaget att fungera som ett team kring analys och utvecklingsarbetet i vardagen Hur får du stora arbetsplatser med många olika enheter att arbeta för ett gemensamt och enhetligt utvecklingsarbete Hur implementera ett tillåtande arbetsklimat som bygger på ett kontinuerligt utvecklings- och kvalitetsarbete där alla stävar efter att bli bättre och bättre Vilka strukturer och rutiner krävs för att gå från här och nu till ett systematiskt långsiktigt arbete Vilka rutiner behöver finnas för dokumentationen, analysen, åtgärder och utvärdering för att förverkliga kvalitetsarbetet i praktiken? Hur använder du dokumentation som ett diskussionsunderlag som leder verksamheten framåt och blir ett underlag för den pedagogiska planeringen

4 Framtidens förskola 2015 Konferensprogram dag 2, den 26 maj Morgonkaffe Välkommen till konferensens andra dag Förskolechefens roll och ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet hur uppnå syfte och krav utifrån nationella styrdokument? Tanken med ett systematiskt kvalitetsarbete De olika nivåernas ansvar Delaktighet och pedagogiskt ledarskap Hans Dahlin, förskolesamordnare Stockholms stad Hans har lång erfarenhet som förskolechef, har arbetat med såväl inspektion som tillsyn och är nu samordnare för övergripande förskolefrågor i Stockholms stad Reflekterande förhållningssätt och pedagogisk dokumentation i förskolan synliggör pedagogiska processer för barnen, pedagogerna, organisationen, familjerna och för samhället Hur kan en reflektionskultur i förskolan bidrar till att synliggöra ditt eget förhållningssätt där fokus ligger på att skapa mening och lärande? Vilken betydelse har ditt eget förhållningssätt för barns lärande och hur blir du medveten om det? Hur säkra att dokumentationen ger ett konkret underlag för utvecklingsarbete med barnets lärande i fokus Vilken betydelse har ditt eget ledarskap för en bättre kvalitet i förskolan -hur gör du som ledare skillnad för pedagogerna och barnen? Hur uppnå ett reflekterande förhållningssätt som genomsyrar hela organisationen? Vilken betydelse har miljön för ett reflekterande förhållningssätt? Annika Persson-Åkeblom, pedagogisk konsult/vd Ledarskap & Pedagogisk utveckling AB Luleå Annika är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och har uppdrag vid bla Reggio Emilia Institutet och kommuner runt om i landet. Hon arbetar utifrån att reflektioner behöver finnas närvarande som en naturlig del i vardagen. Målet är att känna en nyfikenhet, medvetenhet och ett självförtroende för sitt arbete genom att synliggöra och reflektera över sin vardag Lunch Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2014: Framgångsrika arbetssätt och strukturer som grund för systematiskt kvalitetsarbete med barnets lärande som tydlig ledstjärna Hur lyckas med att sätta barnets bästa i centrum i målformuleringar och beslutsprocesser på både lednings -och medarbetarnivå Hur kan du engagera medarbetarna och få dem delaktiga i målbeskrivningar, analyser och utvecklingsdiskussioner arbetssätt och strukturer med barnets utveckling i fokus Hur utforma processer för kontinuerlig återkoppling till medarbetare för utveckling, engagemang och goda arbetsmiljöer Strategier där det systematiska kvalitetsarbetet utgår från goda exempel från vardagen och kontinuerligt sprids i verksamheten Catharina Frank, förskolechef Mitt i City förskolor, Stockholms stad Förskolorna Mitt i City är vinnare av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2014 en utmärkelse som belönar framgångsrik verksamhetsutveckling inom Stockholm stad. Lyssna till hur medarbetarna sporras av att goda exempel lyfts fram och sprider lärande inom verksamheten. Deras kompetens efterfrågas, värdesätts och delas. En tydlig organisation med en väl fungerade struktur lägger grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete.

5 Carl E Olivestam professor, Stockholm Madeleine Löwing, fil.dr och lektor, Göteborgs universitet Doris Lindberg speciallärare, Carlssons skola Carina Hägervik specialpedagog, Runbyskolan Markus Björnström leg logoped och speciallärare, Lemshaga akademi Ann-Sophie Tillnert lärare, Sjöstadsskolan Gunne Bergström lärare, DYOM consulting Anna Karlsson speciallärare, Rålambshovsskolan Eva Andersson biträdande rektor, Rålambshovsskolan Sagt om Kompetentos konferenser: Otroligt givande dagar! Mycket input som startar tankar! Falköpings kommun Mycket givande och bra konferens, stort plus att vi fick föreläsarnas föredrag Eskilstuna kommun Har fått mycket användbara verktyg. Bra med forskning/metodik i blandning. Umeå kommun Mycket kunniga föreläsare, intressanta ämnen och infallsvinklar, givande! Danderyds kommun Har fått mycket användbara verktyg. Bra med forskning/metodik i blandning. Umeå kommun Det har verkligen varit en konferens av mycket hög kvalitet som gett mig många tankar och idéer inför mitt fortsatta arbete Söderhamns kommun Mycket givande och bra konferens, stort plus att vi fick föreläsarnas föredrag Eskilstuna kommun Bra innehåll som speglar ledarskapet och utvecklingsarbetet ur olika vinklar på olika sätt. Har fyllt på min verktygslåda och fått nya tankar Uppsala kommun Mycket spännande och intressant. Bra blandning av talare och ämnen. Värmdö kommun Framtidens förskola Eftermiddagskaffe Ta makten över utvecklingsarbetet praktiska metoder för att komma vidare i kvalitetsarbetet Börja utvecklingsarbetet idag ta de små stegen i vardagen som gör skillnad Ta kontroll över planeringen och disponera tiden på aktiviteter som gör skillnad i verksamheten och leder till barns utveckling och lärande Barnet och uppdraget i fokus synliggör, förtydliga och dra gränsen för uppdraget i arbetsgruppen Hur ta ledningen i utvecklingsarbetet trots att alla inte är redo förmedla möjligheter inte hinder Konsten att göra vanliga saker på ett extraordinärt sätt Anki Bång, rektor Täby kommun Anki Bång och Byleskolan är vinnare av SIQ:s kvalitetsutmärkelsen Bättre skolan. Ta del och inspireras av ett tydligt pedagogiskt ledarskap och övergripande systematiskt kvalitetsarbete som lett till kvalitetsutmärkelsen Bättre skola Några röster från Kompetentos tidigare konferenser för förskola och skola Bästa utbildningen hittills för mig som förskolechef. Ligger helt rätt i tiden med systematiskt kvalitetsarbete Innehåll man kan ta med direkt till verksamheten Bra spridning, både verksamhet - organisation - pedagogik didaktik Första gången som jag besökte framtidens förskola. Har redan engagerat mina kollegor att följa med nästa år Jag har fått bra information till stöd i min roll som förskolechef i arbetet med systematiskt kvalitetsarbetet. Nu vill jag hem och börja arbeta! Mycket givande och bra konferens, stort plus att vi fick föreläsarnas föredrag Aktuella konferenser från Kompetento: Konferensen avslutas Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den mars 2015 Matematiksvårigheter och dyskalkyli De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande För att åstadkomma utveckling menar Hans-Åke Scherp att det är viktigt att gemensamt utforma en helhetsidé som vägledande för vardagsarbetet och som grund för kvalitetsarbetet. I boken Lärandebaserad skolutveckling finns förslag på sätt att arbeta och många exempel för praktiskt utvecklingsarbete. En skräddarsydd konferens för specialpedagoger, speciallärare, klasslärare, mattelärare och rektorer där du får erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Lär dig mer om moderna pedagogiska metoder i samband med matematiksvårigheter hos elever. Dyskalkyli vad säger den senaste forskningen och praktisk arbetsmetodik för att stärka elevers möjligheter till måluppfyllelse Vad betyder matematiksvårigheter i praktiken och hur anpassar du insatser utifrån olika problem? Barns matematiska utveckling och taluppfattning så lägger du grunden redan i tidiga åldrar TIM Tidig Intensiv Matematikträning konkret verktyg vid matematiksvårigheter som främjar elevens matematiska förmåga Kognitivt lärande vid matematiksvårigheter vilka faktorer är mest avgörande för elevens förmåga att ta till sig matematisk kunskap? Kollegialt lärande vid matematiksvårigheter ett framgångsrikt verktyg för den pedagogiska utvecklingen i klassrummet Separat bokningsbar workshop eftermiddagen den 20 mars: Digitala och webbaserade hjälpmedel vid matematiksvårigheter för att stimulera till bättre studieresultat Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får lära dig mer om hur digitala och webbaserade hjälpmedel blir ett pedagogiskt verktyg för barn med matematiksvårigheter. Workshopen leds av Anna Karlsson, speciallärare och Eva Andersson, biträdande rektor på Rålambshovsskolan Talare och praktikfall: Matematiksvårigheter och dyskalkyli Konferens den mars 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm, - för skolans utveckling mot högre måluppfyllelse Gemensamt kollegialt lärande - praktiska verktyg i vardagen med vetenskapligt förhållningssätt och utvecklande lärandekultur Vad säger den senaste forskningen om systematiska vägar för skolutveckling hur omsätta lärdomarna i praktiken? Synligt lärande i klassrummet så skapar du förutsättningar för elevens ökade inflytande kring sitt eget lärande Digitalt kollegialt lärande för pedagogisk vinst och strategiskt stöd i din dagliga undervisning Professionellt relationsbyggande som stöttar viljan till lärande hos eleven förhållningssätt och strategier för bemötande Skapa öppna klassrum med skuggning/kollegieutvärdering och observationer för effektiv undervisning i praktiken Sagt om Kompetentos konferenser: Talare och praktikfall: Carl-Henrik Adolfsson Linnéuniversitetet Simon Hjort Linköpings kommun Gunnel Thydell Nacka gymnasium Anneli Frelin Högskolan i Gävle Maria Bergqvist Öjersjö Storegård Henrik Hansson Jönköpings Högskola Gunilla Pettersson-Berggren Sjöstadsskolan Dita Pastene Gärdesskolan Maria Holmqvist-Ericsson Gärdesskolan Malin Westlund T1-skolorna Annika Görefält T1-skolorna Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

6 Avsändare: Kompetento Maria Sandels gränd Stockholm Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändaren B Sverige Porto betalt Framtidens förskola 2015 Datum: Framtidens Förskola 2015, Konferens maj Konferensanläggning: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm ( ). Fyra sätt att anmäla sig: Telefon Mail Web Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, Stockholm Priser Boka t.o.m. 20 mars Boka efter 21 mars Konferens 5995 kr 6995 kr Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera kr i rabatt Förnamn Efternamn Befattning Avdelning/enhet e-postadress Telefon Jag anmäler mig till: Konferens Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer Postadress; adress, postnummer, ort Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Avbokningsvillkor: Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av Kompetentos konferenser. Vid avbokning utgår en administrativ avgift på 500 kr. Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare. Varmt välkommen till konferensen!