Budget för 2015 och ekonomiplan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Budget för 2015 och ekonomiplan för Stadsstyrelsen I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna utgör 315,5 miljoner euro, investeringsutgifterna 24,1 miljoner euro och de finansiella utgifterna 8,4 miljoner euro. Av driftsutgifterna utgör 286,6 miljoner euro externa utgifter och 29,0 miljoner euro interna utgifter, dvs. transfereringar mellan stadens sektorer. Driftsinkomsterna är totalt 73,8 miljoner euro 2015, varav de externa inkomsterna utgör 44,8 miljoner euro och de interna faktureringarna 29,0 miljoner euro. Investeringsinkomsterna är totalt 2,5 miljoner euro, vartill vattentjänstverkets anslutningsavgifter i finansieringsdelen uppskattas bli 0,6 miljoner euro. Vid kalkyleringen av skatteinkomsterna i budgeten för 2015 var inte de slutliga uppgifterna om beskattningen för 2013 tillgängliga. Enligt förhandsuppgifter uppgick den beskattningsbara inkomst som utgjorde grund för kommunalskatten 2014 till 828 miljoner euro, vilket är 1,9 procent större än den beskattningsbara inkomsten för föregående år. I föreliggande förslag uppskattas den beskattningsbara inkomsten 2015 bli 846,8 miljoner euro, vilket innebär att den beskattningsbara inkomsten ökar med 2,3 procent jämfört med Inkomstprognosen för inkomstskatten i budgeten uppgår till 170,3 miljoner euro och bygger på 20,5 procents inkomstskattesats. Intäktsprognosen för samfundsskatten i budgetförslaget 2015 bygger på beskattningsuppgifter för 2013 och 2014 och uppgifter om influtna inkomster i hela kommunsektorn. Stadens andelar fastställs dock först i början av Enligt uppskattning ska Lojos andel ligga på samma nivå som Intäkterna för fastighetsskatt på 14,2 miljoner euro bygger på förändringar i skattegrunderna för nästa år och skatteintäkterna ökar med cirka 14,8 procent från de uppskattade skatteintäkterna för sammanslagningskommunerna under Enligt budgetförslaget blir årsbidraget i resultaträkningen 14,5 miljoner euro, vilket är 298 euro per invånare. Då avskrivningarna uppgår till 12,6 miljoner euro, blir resultatet ett överskott på 1,9 miljoner euro för För investeringarna på 24,1 miljoner euro är enligt finansieringsanalysen 15,7 miljoner euro tillgängliga i form av intern finansiering, finansieringsandelar och försäljningsintäkter av anläggningstillgångar. Det resterande negativa nettokassaflödet på 8,4 miljoner euro för investeringarna och den egentliga verksamheten och amorteringarna på lån täcks med upplåning, amorteringar på givna lån och anslutningsavgifter som behandlas som förändringar i främmande kapital. Lånestocken ökar med 7,8 miljoner euro. Utgående från budgeterna för 2014 och 2015 kommer stadens lånestock att uppgå till 100,4 miljoner euro i slutet av året, vilket är euro per invånare. Utgående från den ändrade budgeten för 2014 och budgetprognosen kan lånestocken dock öka till mer än 15 miljoner euro.

2 Ekonomiplan för perioden Ekonomiplanen bygger inte till alla delar på prognoser om servicebehovet, redan fattade beslut eller på ett bindande sätt fastslagna investeringar, utan avspeglar snarare behovet av balansering av ekonomin utgående från den nuvarande verksamhetens omfattning, vilket den allmänna ekonomiska utvecklingen kan ändra i väsentlig grad. Ekonomiplanen innehåller en bedömning av Lojo stads ekonomiska utveckling för perioden , om servicenivån inte genomgår betydande förändringar från nuvarande nivå och sättet att organisera servicen inte genomgår betydande strukturella förändringar. Grunden för bedömningen har varit att lönenivån ökar med 1,0 procent 2016 och med 1,2 procent 2017, serviceupphandlingen med 2,0 procent och prisnivån i övrigt med i genomsnitt 1,8 procent om året, vilket gör att verksamhetsbidraget i driftsekonomin (nettoutgifterna) tillsammans med ändringarna i verksamheten försvagas med 1,1 procent 2016 och med 1,2 procent Om skatteinkomsterna samtidigt stiger med i genomsnitt 3,2 procent och statsandelarna med 1,5 procent 2016, och fortsätter stiga med samma procentuella belopp 2017, ger skatteprocenten för 2015 ett årsbidrag på 19,4 miljoner euro 2016 och 23,3 miljoner euro Ekonomiplanens finansieringsanalys visar att de ovan framförda uppskattningarna vid genomförande av de planerade årliga investeringsprojekten på cirka 26,8 miljoner euro (2016) och 14,3 miljoner euro (2017) netto, leder till en avstanning i ökning i lånestocken under planperioden Ekonomiplanen visar att staden med de beskrivna utgångspunkterna kan balansera sin ekonomi och bryta ökningen i skuldsättningen. Separata handlingar: Budget för 2015, ekonomiplan för Förslag Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: Fullmäktige beslutar 1. att anteckna de utgångsuppgifter och grunder som framställs i budgetens motiveringsdel för kännedom 2. att godkänna följande som budget för 2015: de bindande målen för de olika nämnderna de anslag som läggs fram i form av verksamhetsbidrag i driftsekonomidelen och som totalkostnader för projekt i investeringsdelen samt de uppskattade inkomsterna från projekt i investeringsdelen ändringarna i verksamheten i motiveringsdelen.

3 3. att godkänna ekonomiplanen för åren som riktgivande 4. att godkänna beslutsbefogenheterna och bestämmelserna om bindande karaktär i budgetens 6 kapitel. Ändringsförslag 1 Omröstning Ersättare Paula Nordström föreslog med stöd av ledamot Päivi Alanne att grundtrygghetsnämndens anslag höjs med euro för att trygga fortsatt verksamhet i kulturverkstaden. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens utgångsförslag röstade JA och de som stödde ersättare Nordströms ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens beslutsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Kari Kyttälä, Hannele Maittila, Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi och Nina Virtanen samt ersättare Merja Nevalainen och ordförande Irene Äyräväinen. Ersättare Nordströms ändringsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Päivi Alanne samt ersättarna Lassi Huhtala och Paula Nordström. Stadsdirektörens utgångsförslag fick tio (10) röster och ledamot Nordströms ändringsförslag tre (3) röster. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag med rösterna Ändringsförslag 2 Styrelseledamot Leo Rintanen föreslog med stöd av ledamot Aslak Palenius att antalet årsverken i senior- och sjukhusservicen minskas med tio i stället för femton, varvid besparingar för euro uppstår. Ordföranden avbröt sammanträdet för gruppförhandlingar kl Stadsstyrelsen återupptog sammanträdet kl och var fortsatt fulltalig. Omröstning På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens utgångsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Rintanens ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens utgångsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Kari Kyttälä, Hannele Maittila, Hannu Makkonen, Tuija Piekka och Jukka Sassi samt ersättare Merja Nevalainen och ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Rintanens ändringsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Päivi Alanne, Aslak Palenius, Leo Rintanen och Nina Virtanen samt ersättarna Lassi Huhtala och Paula Nordström. Stadsdirektörens utgångsförslag fick sju (7) röster och ledamot Rintanens ändringsförslag fick sex (6) röster. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens utgångsförslag med rösterna 7 6. Ändringsförslag 3 Styrelseledamot Päivi Alanne föreslog med stöd av ersättare Lassi Huhtala att det andra stycket om ungdomsservicen stryks. Ungdomssekreterarens befattning görs inte om till heltid och den föreslagna ökningen på 60 procent används till specialungdomsarbete.

4 Omröstning På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens utgångsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Alannes ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens beslutsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Kari Kyttälä, Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi och Nina Virtanen, ersättarna Merja Nevalainen och Paula Nordström samt ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Alannes ändringsförslag vann stöd av styrelseledamot Päivi Alanne och ersättaren Lassi Huhtala. Stadsdirektörens utgångsförslag fick tio (10) röster och ledamot Alannes ändringsförslag två (2) röster. Ledamot Hannele Maittila röstade blankt. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens utgångsförslag med rösterna 10 2 samt en blank röst. Ändringsförslag 4 Styrelseledamot Hannele Maittila föreslog att punkt 2 i beslutsförslaget godkänns i följande form: Stadsstyrelsen beslutar att föreslå stadsfullmäktige att de godkänner budgeten med utgångspunkt i stadsdirektörens tjänsteinnehavarförslag på styrelsemötet i 421, dock utan höjning av fastighetsskattesatserna för Staden balanserar sin ekonomi bland annat genom att minska personalkostnaderna genom olika åtgärder under 2015 som dikteras av det ytterst svåra ekonomiska läget." Förslaget förföll, eftersom det inte fick stöd Beslut Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag SFM 122 Ändringsförslag 1 Bildningsdirektör Katri Kalske, miljödirektör Pekka Puistosalo, tekniska direktören Jussi Savela, grundtrygghetsdirektör Arja Yliluoma och ekonomidirektör Henri Partanen avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av detta ärende, kl Separata handlingar: - Budget för 2015, ekonomiplan för Behandling i stadsstyrelsen Piritta Poikonen gjorde följande ändringsförslag: Fullmäktige beslutade att återförvisa budgeten och ekonomiplanen för ny beredning. Beredningen ska utgå från följande premisser: Det ska göras en konkret och tydlig utredning om hurdana permitteringsarrangemang som krävs för att staden ska spara minst tre miljoner euro netto. Permitteringarna ska ske under sådana tider och inriktas så att skadan för invånarna, de anställda och arbetsenheterna blir så liten som möjligt.

5 Alla skrivningar som gäller målen för Tytyri upplevelsegruva ska strykas, och anslagen (ex. vägprojektet för Hiidensalmi) allokeras på viktigare objekt. Åtgärderna för att strama åt personaldimensioneringen på serviceboendena och bäddavdelningarna så att de bättre motsvarar författningarna och rekommendationerna ska ses över. Dimensioneringarna bör inte vara mekaniska, utan läget på varje institution och avdelning ska bedömas från fall till fall, och dimensioneringen ska motsvara det verkliga behovet. Förslaget stöddes av Matti Pajuoja, Janne Laakkonen, Mika Herpiö och Pekka Ilmarinen. Omröstning 1 Ändringsförslag 2 som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. De som understöder stadsstyrelsens utgångsförslag, d.v.s. fortsatt behandling, röstar JA. De som understöder att behandlingen avbryts, röstar NEJ. Omröstningen förrättades genom namnupprop. Vid namnuppropet gavs 36 JA-röster och 15 NEJ-röster. Fullmäktige beslutade med rösterna att fortsätta behandlingen av ärendet. Punkt 1, tillväxtstrategin. Kari Kyttälä med stöd av Leo Rintanen gjorde följande ändringsförslag: Tillägg till punkt 1., som handlar om den kommunala ekonomin, efter sista stycket: Höjningar av skattesatserna får inte bli ett återkommande medel för balansering av budgeten. Under 2015 ska det göras en övergripande utredning om hur sättet att producera och genomföra tjänster kan organiseras om. Ändringarna ska kunna verkställas från början av Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp genomför utredningen inom utsatt tid. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp utarbetar en utredning om vilka åtgärder de olika sektorerna har vidtagit under 2015 för att verkställa stadens produktivitetsprojekt. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp under 2015 utarbetar en utredning om hur stadens organisation kan moderniseras och göras mer kostnadseffektiv än idag. Om det under år 2015 kommer fram att budgetdisciplinen inte håller, verkställer staden en brett upplagd plan för s.k. anpassningsledigheter och permitteringar, som ska vara klar senast den 30 juni Vid eventuella permitteringar ska man lägga vikt vid att permitteringarna inriktas rätt. För utarbetandet och genomförandet av planen ansvarar stadens ledningsgrupp. Ändringsförslag 3 Matti Pajuoja föreslog att följande stycke läggs till i budgetens kapitel 1 om Lojos tillväxtstrategi: Under 2015 skapar staden för sina anställda ett arrangemang genom vilket de uppmuntras att ta frivilliga ledigheter, för att staden på det sättet ska kunna minska sina personalkostnader. Arrangemanget kan genomföras till

6 exempel så att löneavdraget för den oavlönade tjänst- eller arbetsledigheten görs bara för de införda arbetsdagarna i det fastställda skiftschemat och inte hela veckan, vilket är det normala. Ändringsförslaget stöddes av Gunilla Wikberg. Omröstning 2 Omröstning 3 Eftersom det hade gjorts ändringsförslag som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta omröstningar. De som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag röstar JA och de som stöder Matti Pajuojas ändringsförslag röstar NEJ. Kari Kyttäläs förslag vann med rösterna Efter det ställdes Kari Kyttäläs ändringsförslag mot stadsstyrelsens utgångsförslag, Omröstningen förrättas genom namnupprop. Vid den här omröstningen röstar de som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag JA och de som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag NEJ. Kari Kyttäläs ändringsförslag vann med rösterna och lyder som följer: Höjningar av skattesatserna får inte bli ett återkommande medel för balansering av budgeten. Under 2015 ska det göras en övergripande utredning om hur sättet att producera och genomföra tjänster kan organiseras om. Ändringarna ska kunna verkställas från början av Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp genomför utredningen inom utsatt tid. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp utarbetar en utredning om vilka åtgärder de olika sektorerna har vidtagit under 2015 för att verkställa stadens produktivitetsprojekt. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp under 2015 utarbetar en utredning om hur stadens organisation kan moderniseras och göras mer kostnadseffektiv än idag. Om det under år 2015 kommer fram att budgetdisciplinen inte håller, verkställer staden en omfattande plan för s.k. anpassningsledigheter och permitteringar, som ska vara klar senast den 30 juni Vid eventuella permitteringar ska man lägga vikt vid att permitteringarna inriktas rätt. För utarbetandet och genomförandet av planen ansvarar stadens ledningsgrupp. Ändringsförslag 4 Omröstning 4 Taina Lackman föreslog med stöd av Toni Hägg och Pirjo-Leena Forsström att projektet upplevelsegruva stryks från dokumentet, särskilt från följande sidor i textdelen: - 7, tredje sista punkten nedtill på sidan - 21, punkten om Lojo i tillväxt, första strecket - 22, stycket om kulturtjänster, första meningen - eurobeloppen stryks från sifferdelen och projektet skjuts fram - de medel som sparas används för balansering av ekonomin. Eftersom det hade gjorts ett från stadsstyrelsens förslag avvikande förslag som vunnit stöd måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Taina Lackmans ändringsförslag NEJ. Taina Lackmans ändringsförslag vann med rösterna och lyder som följer:

7 Projektet upplevelsegruva stryks från dokumentet, särskilt från följande sidor i textdelen: - 7, tredje sista punkten nedtill på sidan - 21, punkten om Lojo i tillväxt, första strecket - 22, stycket om kulturtjänster, första meningen - eurobeloppen stryks från sifferdelen och projektet skjuts fram - de medel som sparas används för balansering av ekonomin. Ändringsförslag 5 Omröstning 5 Ändringsförslag 6 Omröstning 6 Ändringsförslag 7 Omröstning 7 Ändringsförslag 8 Paula Nordström föreslog följande: Under grundtrygghetssektorns specialservice på s. 13, där det sägs i fjärde stycket att staden reserverar euro för Socialpedagogiska stiftelsens kulturverkstad som hyresbidrag, ändras beloppet till euro. Beloppet korrigeras på motsvarande sätt på s. 16 Tuet ja avustukset (understöd och bidrag). Även i Lojo stads resultaträkning på sidan 39 ändras beloppen för understöd och bidrag på motsvarande sätt. Kultursmedjan bör rapportera regelbundet om sin verksamhet till staden. Ändringsförslaget stöddes av Sari Huttu-Méling. som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning.de som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Paula Nordströms ändringsförslag röstar NEJ. Omröstningen förrättas genom namnupprop. Stadsstyrelsens förslag vann med rösterna Således förblir beloppet för Socialpedagogiska stiftelsens hyresbidrag oförändrat. Leo Rintanen föreslog att årsverken inom senior- och sjukhusservicen minskas med tio i stället för femton så att inbesparingen blir euro. Ändringsförslaget stöddes av Riikka Slunga-Poutsalo och Taina Lackman. som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Leo Rintanens ändringsförslag NEJ. Fullmäktige godkände med rösterna 42 9 Leo Rintanens ändringsförslag: Årsverken inom senior- och sjukhusservicen minskas med tio i stället för femton så att inbesparingen blir euro. Heikki Linnavirta föreslog med stöd av Ilkka Lähteenmäki att det allmänna understödet till Apuomena bibehålls i budgeten. som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Heikki Linnavirtas ändringsförslag röstar NEJ. Stadsstyrelsens utgångsförslag godkändes med rösterna 36 15; m.a.o. bibehålls det allmänna understödet till Apuomena inte i budgeten. Sari Huttu-Méling föreslog med stöd av Päivi Alanne att följande mening stryks från s. 19 i budgeten: Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautuvasta työstä täytyy luopua. (En minskning av resurserna för specialungdomsarbete med en person betyder också att man måste avstå från att arbeta på fältet.)

8 Omröstning 8 Ändringsförslag 9 som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens förslag röstar JA och de som stöder Huttu-Mélings förslag röstar NEJ. Vid omröstningen gavs 4 JA-röster och 47 NEJ-röster. Således vann Sari Huttu-Mélings ändringsförslag, och följande mening ströks från s. 19 i budgeten: Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautuvasta työstä täytyy luopua. (En minskning av resurserna för specialungdomsarbete med en person betyder också att man måste avstå från att arbeta på fältet.) Hannele Maittilas förslag till investeringarna: Kommunaltekniska projekt, punkt 3.3, som gäller övriga trafikleder: förbättring av gatorna i Leskelännotko, euro år Vattentjänstprojekt, punkt 3.4, som gäller övriga projekt: vattentjänster i Leskelännotko, euro år Invånarna i Leskelännotko kommer att även betala anslutningsavgift för anslutning till avloppsnätet (detaljplaneområde och vattentjänstverkets verksamhetsområde). I övrigt täcks investeringarna med lån. Planerna gjordes och betalades ( euro) 2013; detaljplaneändringen godkändes Ändringsförslaget stöddes av Pirjo-Leena Forsström och Pekka Ilmarinen. Ändringsförslag 10 Under diskussionen föreslog Kari Kyttälä för Leskelännotkos del totalt euro för vattentjänster år 2016 och totalt euro för kommunalteknik år Ändringsförslaget stöddes av Matti Pajuoja. Omröstning 9 Omröstning 10 som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder Hannele Maittilas ändringsförslag röstar JA och de som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag röstar NEJ. Kari Kyttäläs förslag vann med rösterna och en nedlagd röst. Efter det förrättas en omröstning där stadsstyrelsens utgångsförslag och Kari Kyttäläs ändringsförslag ställs mot varandra. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag röstar NEJ. Omröstningen förrättades genom namnupprop. Vid omröstningen gavs 7 JA-röster och 44 NEJ-röster. Således vann Kari Kyttäläs förslag, som lyder som följer: För vattentjänster i Leskelännotko reserveras euro år 2016 och för kommunalteknik i Leskelännotko totalt euro år Fullmäktige höll en förhandlingspaus kl Beslut Godkändes. Bilagor 4 13/sfm omröstningslistor

Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Behovsutredning om Nummis skolcentrum Stadsfullmäktige 79 10.06.2015 Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning 26.3.2014 32 Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot PROTOKOLL 1/2016 1 Stadsfullmäktige 20.01.2016 TID 20.01.2016 kl 18:00-21:05 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Lojo

Mottagande av flyktingar i Lojo Stadsfullmäktige 34 13.04.2016 Mottagande av flyktingar i Lojo Stadsstyrelsen 4.4.2016 144 Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har den 11 februari 2016 skickat en begäran till

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio

Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio Stadsfullmäktige 165 09.12.2015 Nedläggning av Nämnden för fostran och utbildning 4.11.2015 125 Stadsstyrelsen beslutade den 5 oktober 2015 i 359 att återförvisa ärendet om gymnasienätverket för ny beredning

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Stadsfullmäktige 134 10.12.2014 Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Kultur- och fritidsnämnden 24.3.2010 13 Tytyri gruvmuseum har varit öppet sedan 1988. Under perioden 1997 2008 svarade Lojo museum

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 Stadsfullmäktige 68 12.11.2012 Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 154/331/2012 STF 68 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot

Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot PROTOKOLL 12/2015 1 Stadsfullmäktige 09.12.2015 TID 09.12.2015 kl 18:00-20:35 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit ledamot Alanne Päivi ledamot

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Av de tjänster som småbarnsfostran i Lojo erbjuder är det bara den öppna servicen som inte hör till de lagstadgade tjänsterna.

Av de tjänster som småbarnsfostran i Lojo erbjuder är det bara den öppna servicen som inte hör till de lagstadgade tjänsterna. Stadsfullmäktige 155 25.11.2015 Nätverket av daghem Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 38 Behandlingen av den nya lagen om småbarnspedagogik pågår ännu på riksnivå. I regeringspropositionen

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Stadsfullmäktige 108 16.09.2015 Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 39 Vattenverkets nät av verksamhetsställen består av

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag. ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden: 6,%%2.20081 Kommunstyrelsen 10.6.2008/SLI Doc: H:\Budg2009\budgetramar2009_kst_preliminära.doc 5$0$52&+',5(.7,9)g5%8'*(72&+ (.2120,3/$1 $//0b11$87*c1*6381.7(5)g5.20081$/(.2120,1 Enligt kommunernas och

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena

Utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena Stadsfullmäktige 5 20.01.2016 Utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena Stadsstyrelsen 11.1.2016 4 Social- och hälsovårdsministeriet har skickat en begäran om utlåtande

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017 Stadsfullmäktige 97 14.11.2016 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017 FGE 97 Stadsstyrelsen 7.11.2016 494 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 Stadsfullmäktige 90 11.11.2013 Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 159/331/2013 STF 90 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Nätverket av tandkliniker

Nätverket av tandkliniker Stadsfullmäktige 130 28.10.2015 Nätverket av tandkliniker Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 25 1. Dagsläget 1.1. Utgångspunkter för servicen Bestämmelser om mun- och tandvårdsservice

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot PROTOKOLL 10/2015 1 Stadsfullmäktige 11.11.2015 TID 11.11.2015 kl 18:00-19:15 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från

Läs mer

Nätverket av rådgivningar

Nätverket av rådgivningar Stadsfullmäktige 121 14.10.2015 Nätverket av rådgivningar Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 15.1.2015 19 1. Dagsläget 1.1 Utgångspunkterna för servicen Rådgivningstjänsterna omfattar barn-

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot PROTOKOLL 4/2015 1 Stadsfullmäktige 15.04.2015 TID 15.04.2015 kl 18:00-18:57 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4 DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit ledamot

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot PROTOKOLL 6/2016 1 Stadsfullmäktige 08.06.2016 TID 08.06.2016 kl 18:00-20:10 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer