Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsutredning om Nummis skolcentrum"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium, Nummi-Pusula högstadium samt Nummi-Pusula gymnasium. Det har 409 elever ( ). Skolcentret har två gymnastiksalar. Salen vid Oinolan koulu har en yta på 407,5 m 2, med kringutrymmen (omklädnings- och tvättrum, korridorer, förråd, scen) på totalt 608,7 m 2, medan gymnastiksalen vid Nummi-Pusula högstadium och gymnasium har en yta på 463 m 2 och med kringutrymmen på totalt cirka 620 m 2. Förbudet att använda gymnastiksalen vid Nummi-Pusula skolcentrum har gett upphov till nya, tillfälliga lösningar i verksamheten. Gymnastiksalen är belagd med användningsförbud och är därmed inte längre tillgänglig. Enligt sammandragsrapporten över undersökningen av konstruktionerna och inomhusluften i gymnastiksalen ( ) har byggnaden utifrån observationer och uttalanden av personalen långvariga och omfattande fukt- och mögelskador. Utgående från skadorna kan renoveringsarbetet bli så omfattande att en rivning av byggnaden blir en motiverad lösning. Projektet anses vara brådskande. Aktiviteterna i gymnastiksalen som är belagd med användningsförbud har till största delen samlats i Oinola gymnastiksal. Vardagar uppgår användningsbehovet för undervisningen och småbarnsfostran till totalt 59 timmar i veckan dagtid, medan användningen kvällstid uppgår till 20,5 timmar i veckan. Under veckoslut används gymnastiksalen 8,5 timmar. Ungdomsgården i Saukkola är också i dålig kondition. En brand härjade i bygganden för några år sedan och den låg länge oskyddad mot nederbörd. Reparationerna har inte försatt byggnaden i tillfredsställande kondition. Arbetarskyddet rekommenderar att den inte ska användas. I behovsutredningen föreslås att lokalerna ersätts med nya lokaler, som byggs i anslutning till skolan. Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar för lokaldimensionering (2012) uppgår 450 elevers behov av gymnastiklokaler inklusive biutrymmen till m2. Lokal m2 nyttoarea Kostnadskalkyl Ungdomslokal Gymnastiksal (inkl. biutrymmen) TOTALT Lösöre 5 % av kostnaderna Kostnader totalt

2 Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Bildningsdirektören Nämnden för fostran och utbildning 1. ber tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för gymnastiksalen och ungdomsgården vid Nummis skolcentrum 2. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 3. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. Ändrat beslutsförslag Medlem Heikki Linnavirta föreslog med stöd av ersättare Jari Ylitolonen att nämnden beslutar bordlägga ärendet. Ordförande föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop och att de som stöder fortsatt behandling av ärendet rösta JA och de som stöder det ändrade beslutsförslaget röstar NEJ. I omröstningen röstade ordförande Wikberg JA och medlemmarna Heir, Ilmarinen, Linnavirta, Niemimaa, Saukkola, Tommila och Weintraub samt ersättarna Einiö och Ylitolonen röstade NEJ. Fortsatt behandling av ärendet fick en (1) röst och medlem Linnavirtas ändrade beslutsförslag nio (9) röster. Nämnden för fostran och utbildning beslutade att bordlägga ärendet. Nämnden för fostran och utbildning Initiativ Ett initiativ från Nummis och Pusulas områdeskommitté och ett gemensamt initiativ av lokala föreningar innehåller ett förslag om att bygga en gymnastiksal med 550 m2 golvyta i Nummis skolcentrum. Motiveringen till salens storlek är ökningen i utövningen av volleyboll i både Pusula och Nummi. Därtill betraktar motionen en sal på 550 m2 som lämpligt stor för undervisningen. Det har inte gått att ordna volleybolltävlingar på FM-nivå i Nummi-Pusulas område på grund av att salen varit för liten. Enligt initiativet använder man salar på 24x12 meter och 6 meters höjd i matcher i FM-serierna, och för att uppfylla tävlingsbestämmelserna ska det finnas 2

3 parallellplaner i FM-seriematcher. Enligt initiativet upplever även utövarna av innebandy och fotboll lokalerna som trånga. Behovsutredningen från nämnden för fostran och utbildning innehöll även ett förslag om att bygga en gymnastiksal med kringutrymmen på 530 kvadrat i Nummis skolcentrum. Rumsprogrammet för gymnastiksalen preciseras när projektplanen utarbetas. Salen på 530 m2 inklusive kringutrymmen ska enligt förslaget vara delad; salen på ca 420 m2, tvättoch omklädningsrum på ca 80 m2 och förrådsrum på ca 30 m2. Salen kan inrymma två volleybollplaner på tvären för träning. Gymnastiksalen i Oinola lågstadium har en area på cirka 609 m2. Den nya gymnastiksal som föreslås i behovsutredningen har 530 m2, varefter Nummis skolcentrum skulle ha lokaler på totalt cirka m2. Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar uppgår 450 elevers behov av gymnastiklokaler inklusive biutrymmen till m2. De uppskattade kostnaderna för Nummis skolcentrums 550 m 2 stora sal, med kringutrymmen på m 2, uppgår till cirka 1,7 1,85 miljoner euro. Lokal m 2 nyttoarea Kostnadskalkyl Ungdomslokal Gymnastiksal (inkl. biutrymmen) TOTALT Lösöre 5 % av kostnaderna Kostnader totalt En ny gymnastiksal på 750 m2 med kringutrymmen i anslutning till Nummis skolcentrum kostar enligt uppskattning euro mer än den sal på 530 m2 med kringutrymmen som föreslås i behovsutredningen. Lojo har 5 stora sporthallar, av vilka Tennaris gymnasiesal och bollhall samt Järnefelts och Tallbacka sporthallar kan delas upp i 3 volleybollplaner och Perttilä sporthall i 2 planer. I Lojo kan FM-turneringar spelas i Tennaris två hallar (gymnasiesalen och bollhallen) på likadant underlag samtidigt. Frånräknat Tennaris gymnasiesal (3 avdelningar på 14,33 x 23,35 m var) har inte de ovan uppräknade hallarna plats för spelplaner som uppfyller Volleybollförbundets bestämmelser för FM-serien (C-juniorer och äldre) spelplanerna ska ha de officiella måtten 9 x 18 m, med biytor 12 x 24 m För turneringar som gäller FM-kval räcker en spelplan på 10,5 x 20 m. Gymnasiesalen har en läktare för 350 personer och bollhallen en ståplatsläktare för 100 personer. Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus

4 Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Bildningsdirektören Nämnden för fostran och utbildning 1. ber tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för gymnastiksalen och ungdomsgården vid Nummis skolcentrum 2. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att initiativen konstateras vara slutbehandlade 3. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 4. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. Ändrat beslutsförslag Heli Saukkola lade med stöd av medlemmarna Juha Niemimaa och Roger Weintraub fram följande ändrade beslutsförslag: Nämnden för fostran och utbildning 1. ber tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande med avvikelse från behovsutredningen så att gymnastiksalen med kringutrymmen blir 660 m2 stor, varav salens andel är 550 m2 Härvid blir de uppskattade kostnaderna för salen euro, och för hela lokalen euro, inklusive lösöre euro. Det är nödvändigt att avvika från behovsutredningen för att få tillräckligt stora idrottslokaler i ett område med långa avstånd. 2. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att initiativen konstateras vara slutbehandlade 3. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i punkt 1 4. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. Ordförande föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop och att de som stöder det ursprungliga beslutsförslaget röstar JA och de som stöder det ändrade beslutsförslaget röstar NEJ. I omröstningen röstade

5 medlemmarna Heir, Janérus, Linnavirta, Tommila, Wikberg och Väre JA och medlemmarna Ilmarinen, Niemimaa, Saukkola och Weintraub NEJ. Bildningsdirektörens beslutsförslag fick sex (6) röster och medlem Heli Saukkolas ändrade beslutsförslag fyra (4) röster. Nämnden för fostran och utbildning godkände bildningsdirektörens beslutsförslag med rösterna 6 4. Chefen för ungdomsarbetet Merja Hukkanen avlägsnade sig från mötet efter att detta ärende hade behandlats, kl Tekniska nämnden Vid den fortsatta planeringen och nybyggnationen i skolcentrets område ska ambitionen vara att hitta synergilösningar för lokaler som är i bruk vid olika tider, för att ta hänsyn till den totala användningsgraden för lokalerna, och därigenom få ut större nytta av investeringarna. En synergilösning som kan nämnas är exempelvis gemensamma lokaler för ungdomsarbetet och eftermiddagsklubbarna, vilket har genomförts vid Mäntynummen koulu. Likaså ska den interna trafiken på tomten planeras ur ett helhetsperspektiv, eftersom tanken är att nybyggnaden för kök och matsal ska ha köket i centrum, dit maten kommer från det nya centralköket i Lojo och därifrån maten distribueras vidare. I tidsschemat ska hänsyn inte tas enbart till gymnastiksalsprojektet, utan även byggandet av kök-matsal i det avseendet att nyttan med det nya centralköket i Lojo är möjlig bara om den enhet som tar emot maten är tillräckligt väl förberedd. (Heikki Jauhiainen, Jorma Kaasinen) Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Tekniska direktören Tekniska nämnden ger det begärda utlåtandet genom att framföra att behovet av nybyggnation, totalrenovering och tillbyggnad i Nummi-Pusula skolcentrum ska tillgodoses genom övergripande planering, med hänsyn till olika aktörer och med beaktande av möjliga synergieffekter av gemensam lokalanvändning.

6 Det är antagligen vettigt att tidsmässigt fördela byggandet på flera år, t.ex. av budgetskäl, vilket gör att byggandet belastar skolcentrets område under flera läsår, men samtidigt minimerar behovet av eventuella tillfälliga lokaler. Godkändes. Efter behandlingen av detta ärende hölls en paus kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 2. att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. 3. att initiativen om gymnastiksalen konstateras vara slutbehandlade. om bordläggning Stadsstyrelseledamot Jukka Sassi föreslog med stöd av ordförande Irene Äyräväinen att ärendet bordläggs tills stadsstyrelsen sammanträder nästa gång, Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet. Bildningsdirektör Katri Kalske avlägsnade sig efter behandlingen av detta ärende, kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum

7 Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Appell från Nummi områdeskommitté Bildningsdirektör Katri Kalske deltog i sammanträdet som expert och besvarade frågor under behandlingen av detta ärende. Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 2. att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. 3. att initiativen om gymnastiksalen konstateras vara slutbehandlade. Ändringsförslag Ledamot Päivi Alanne lade med stöd av ledamot Hannele Maittila och ersättare Lassi Huhtala fram följande ändringsförslag: 1. att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå så att salen inklusive kringutrymmen får en area på 660 m², varav salens andel är 550 m²; 2. att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. 3. att initiativen om gymnastiksalen konstateras vara slutbehandlade. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Alannes ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens beslutsförslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Leo Rintanen, Jukka Sassi och Riikka Slunga-Poutsalo, ersättarna Päivi Kuitunen, Pekka Luoma och Paula Nordström samt ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Alannes ändringsförslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Päivi Alanne, Hannele Maittila och Nina Virtanen samt ersättaren Lassi Huhtala. Stadsdirektörens beslutsförslag fick nio (9) röster och ledamot Alannes ändringsförslag fyra (4) röster. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag med rösterna 9 4.

8 Fullmäktiges II vice ordförande Janne Laakkonen avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende, innan beslut fattades, kl SFM Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Appell från Nummi områdeskommitté om att återförvisa ärendet för ny beredning Ledamot Päivi Alanne lade med stöd av ledamöterna Hannele Maittila och Markku Lehtonen fram att ärendet återförvisas för ny beredning så att behovet av nybygge, ombyggnad och tillbyggnad av Nummi-Pusula skolcentrum planeras ur ett helhetsperspektiv med beaktande av olika aktörer och ömsesidiga synergimöjligheter vid samanvändning av lokalerna. Fullmäktige godkände ordförandens förslag om att omröstningen förrättas genom namnupprop så att de som stödde fortsatt behandling av ärendet röstade JA och de som stödde ledamot Alannes förslag om att återförvisa ärendet för ny beredning röstade NEJ. Stadsstyrelsens förslag fick aderton (18) röster och ledamot Alannes förslag om återförvisning trettiotre (33) röster. Fullmäktige beslutade med rösterna att återförvisa ärendet för ny beredning. Bilaga 4/sfm omröstninglista Nämnden för fostran och utbildning Lojo stadsfullmäktige beslutade på sammanträdet i 73 att återförvisa behovsutredningen för gymnastiksalen och ungdomsgården vid Nummis skolcentrum för ny beredning så att behovet av nybygge, ombyggnad och tillbyggnad av Nummi-Pusula skolcentrum planeras ur ett helhetsperspektiv med beaktande av olika aktörer och ömsesidiga synergimöjligheter vid samanvändning av lokalerna. Bildningssektorn har utarbetat en ny behovsutredning för Nummis skolcentrum, där den centrala tanken är att skapa ett servicecentrum enligt ett fleraktörskoncept. Behovet av grundlig renovering och ombyggnad av skolcentret, Nummi-Pusula högstadium och gymnasium samt Oinola lågstadium,

9 uppgår totalt till cirka m2 lägenhetsyta. Behovet av nybyggnad uppgår till cirka 830 m2 lägenhetsyta. En preliminär kostnadskalkyl för totalrenoveringen och ombyggnaden samt nybygget går på cirka euro. Lokalbehovet för den allmänbildande undervisningen, ungdomsgården, förskolan, eftermiddagsklubben, elevvården, Hiisi-institutet och motionscentret integreras efter aktivitet i de byggnader som förblir tillgängliga och i nybygget. I samband med projektplaneringen utreds om det är möjligt att även förlägga ett bibliotek på området genom god lokalplanering utan ytterligare byggande. Om detta är möjligt, flyttar biblioteket i Saukkola till området. Projektplanen tar hänsyn till bostadslokalerna i Oinolan koulu. Dessa kan utvidgas och tas i bruk efter lokalbehov och möjligheter. Kostnaderna för ombyggnad av bostadslokalerna ingår inte i behovsutredningens kostnadskalkyl. Ett rumsprogram om planlösningen och användningen av lokalerna införs i projektplanen. Planeringen av lokalerna strävar efter en effektiv och mångsidig lokalanvändning, som anpassa efter motions-, natur- och miljöpedagogik. Projektplaneringen för Nummi-Pusula skolcentrum inleds under Separata handlingar Behovsutredning om Nummis skolcentrum Bildningsdirektören Nämnden för fostran och utbildning beslutar 1. att be tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för Nummis skolcentrum 2. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att initiativen i ärendet konstateras vara slutbehandlade 3. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen och att grundtrygghetens behov beaktas vid undersökning av rådgivningens placering. Ändringsförslag Medlem Heli Saukkola lade fram följande ändringsförslag: Nämnden för fostran och utbildning beslutar 1. att be tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för Nummis skolcentrum 2. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att initiativen i ärendet konstateras vara slutbehandlade

10 3. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår så, att gymnastiksalen inklusive kringutrymmen blir 660 m², varav gymnastiksalen blir 550 m² och att grundtrygghetens behov beaktas vid undersökning av rådgivningens placering. Ändringsförslaget förföll, eftersom det inte fick stöd. Nämnden för fostran och utbildning godkände bildningsdirektörens beslutsförslag. Tekniska nämnden Nybygget för det planerade köket och matsalen vid Nummis skolcentrum stryks, eftersom ett större uppvärmnings-/distributionskök i Nummi-Pusula-området kan förläggas till Pusula åldringshem utan tilläggsbyggande. Då kan köks- och matsalslösningarna vid Nummis skolcentrum genomföras genom att sanera lokalerna i de nuvarande byggnaderna utan nybygge. Att förlägga övriga planerade lokaler till skolområdet är motiverat om de kan utföras genom sanering av befintliga lokaler utan betydande tilläggsbyggande. I stället för den indragna gymnastiksalen som ska rivas byggs en ny gymnastiksal med tillhörande kringutrymmen för skolans behov. Tidsschemat för genomförande av projektet har lagts in under åren 2016 och 2017 i budgetplanerna, anslag reserveras för totalt 7,3 miljoner euro. Vilken inverkan ändringen av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ( ) har på finansieringen av projektet bör utredas. (Jussi Savela) Separat handling: Behovsutredning om Nummis skolcentrum Tekniska direktören Tekniska nämnde konstaterar som sitt utlåtande att projektet för Nummis skolcentrum kan gå vidare till fasen för projektplanering i den form som nämnden för fostran och utbildning föreslår. I samband med projektplaneringen ska fasplaneringen och tidsschemat för bygget avgöras och olika finansieringsalternativ utredas. Därutöver ska särskild uppmärksamhet ägnas åt trafikregleringen i skolområdet. Tekniska nämnden konstaterar som sitt utlåtande att Nummi-Pusula skolcentrums gymnastiksal som är belagd med användningsförbud i första hand ska rivas och i stället för den byggs en ny gymnastiksal med kringutrymmen enligt behovsutredningen. I samband med projektplaneringen ska fasplaneringen och tidsschemat för bygget avgöras och olika finansieringsalternativ utredas.

11 Därutöver ska särskild uppmärksamhet ägnas åt trafikregleringen i skolområdet, eftersom rivnings- och byggarbetet ger upphov till större trafikmängder. Stadsstyrelsen Separata handlingar Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering. Behandling Bildningsdirektör Katri Kalske föredrog ärendet på sammanträdet. om bordläggning Ledamot Päivi Alanne föreslog med stöd av ledamot Petteri Åström att ärendet bordläggs och tas upp på nytt när utredningen om servicenätverket är klar. Vid ordförandens förfrågan uppgav ingen av styrelseledamöterna att de motsatte sig förslaget om bordläggning, varför ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen godkänt bordläggningen. Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet och ta upp det på nytt när utredningen om servicenätverket är klar. Bildningsdirektör Katri Kalske avlägsnade sig efter behandlingen av detta ärende, kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande arbetarskyddets ställningstagande till renoveringen av fysik-kemi-klasserna/totalrenoveringen av skolan

12 Tekniska direktören Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering. Behandling Ändringsförslag 1 Bildningsdirektör Katri Kalske anlände till mötet kl för att utgöra expert. Ledamot Päivi Alanne lämnade med stöd av ledamot Petteri Åström och II vice ordförande Nina Virtanen fram följande ändringsförslag Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m². Övriga lokaler flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. Ändringsförslag 2 På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde föredragandes beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Alannes ändringsförslag röstade NEJ. Föredragandes beslutsförslag fick stöd av ledamöterna Aslak Palenius och Leo Rintanen. Ledamot Alannes ändringsförslag fick stöd av ledamöterna Päivi Alanne, Tom Hillner, Toni Hägg, Hannele Maittila, Paula Nordström, Tuija Piekka, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen och Petteri Åström samt ordförande Irene Äyräväinen. Föredragandens beslutsförslag fick två (2) röster och ledamot Alannes ändringsförslag elva (11) röster. Stadsstyrelsen godkände ledamot Alannes ändringsförslag med rösterna Ledamot Paula Nordström lade fram följande ändringsförslag: Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

13 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering 3. att förnybara energikällor såsom sol- och vindenergi ska användas vid bygget av Nummis skolcentrum. et förföll, eftersom det inte fick stöd. Ändringsförslag 3 Ledamot Hannele Maittila lämnade med stöd av ledamot Toni Hägg och II vice ordförande Nina Virtanen fram följande ändringsförslag Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde föredragandes beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Maittilas ändringsförslag röstade NEJ. Föredragandes beslutsförslag fick stöd av ledamöterna Aslak Palenius och Leo Rintanen. Ledamot Maittilas ändringsförslag fick stöd av ledamöterna Päivi Alanne, Tom Hillner, Toni Hägg, Hannele Maittila, Paula Nordström, Tuija Piekka, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen och Petteri Åström samt ordförande Irene Äyräväinen. Föredragandens beslutsförslag fick två (2) röster och ledamot Maittilas ändringsförslag elva (11) röster. Stadsstyrelsen godkände ledamot Alannes ändringsförslag med rösterna Stadsstyrelsen beslutade lämna följande beslutsförslag till stadsfullmäktige: 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade

14 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² Övriga lokaler flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. SFM 79 Separata handlingar: Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande till förläggningen av biblioteket till Nummis skolcentrum arbetarskyddets ställningstagande till renoveringen av fysik-kemi-klasserna/totalrenoveringen av skolan 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² Övriga lokaler flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. Behandling Ändringsförslag 1 Ordföranden avbröt sammanträdet för en förhandlingspaus kl Efter pausen återupptogs mötet med fulltalig fullmäktigeförsamling. Fullmäktiges II vice ordförande Kari Kyttälä föreslog med stöd av ledamöterna Päivi Alanne och Ilkka Lähteenmäki följande ändring i punkt 2 i beslutsförslaget: att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering samt att resultatet av utredningen om servicenätverket beaktas, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² och att genomförandet av projektet inleds med detta. Övriga verksamheter flyttas

15 till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. Ändringsförslag 2 Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom namnupprop så att de som stödde stadsstyrelsens beslutsförslag röstade JA och de som stödde II vice ordförande Kyttäläs ändringsförslag röstade NEJ. Stadsstyrelsens förslag fick tretton (13) röster och ledamot Kyttäläs ändringsförslag trettioåtta (38) röster. Stadsfullmäktige godkände II vice ordförande Kyttäläs ändringsförslag med rösterna Ledamot Paula Nordström föreslog med stöd av ledamot Katri Piiparinen följande ändring, som kompletterar beslutet med en ny punkt 3: att förnybara energikällor såsom solenergi ska användas vid bygget av Nummis skolcentrum, såvida detta bara är möjligt. Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom namnupprop så att de som stödde stadsstyrelsens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Nordströms ändringsförslag röstade NEJ. Stadsstyrelsens förslag fick femton (15) röster och ledamot Nordströms ändringsförslag trettiosex (36) röster. Stadsfullmäktige godkände ledamot Nordströms ändringsförslag med rösterna Fullmäktige beslutade 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering samt att resultatet av utredningen om servicenätverket beaktas, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² och att genomförandet av projektet inleds med detta. Övriga verksamheter flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. 3. att förnybara energikällor såsom solenergi ska användas vid bygget av Nummis skolcentrum, såvida detta bara är möjligt. Hemställningskläm Ledamot Päivi Alanne föreslog att en kläm med följande innehåll fogas till beslutet: "Vid planeringen och byggandet av gymnastiksalen i planen för Nummis skolcentrum ska hänsyn tas till idrottsföreningarnas, idrottscentrets och övriga samarbetspartners önskemål när det gäller gymnastiksalens storlek

16 (550 m2) i syfte att bygga en så mångsidigt användbar lokal som möjligt inom ramen för projektets budget. När ordförande frågade om fullmäktige kunde godkänna ledamot Alannes kläm enhälligt framkom även åsikter där man motsatte sig klämmen, varför det blev omröstning om saken. Bilaga 5 7/sfm slista Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom namnupprop så att de som motsatte sig att klämmen fogas till beslutet röstade JA och de som stödde klämförslaget röstade NEJ. Fullmäktige gav trettiosju (37) röster mot klämförslaget och fjorton (14) för. Fullmäktige förkastade klämförslaget med rösterna

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio

Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio Stadsfullmäktige 165 09.12.2015 Nedläggning av Nämnden för fostran och utbildning 4.11.2015 125 Stadsstyrelsen beslutade den 5 oktober 2015 i 359 att återförvisa ärendet om gymnasienätverket för ny beredning

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot

Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot PROTOKOLL 12/2015 1 Stadsfullmäktige 09.12.2015 TID 09.12.2015 kl 18:00-20:35 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit ledamot Alanne Päivi ledamot

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Lojo

Mottagande av flyktingar i Lojo Stadsfullmäktige 34 13.04.2016 Mottagande av flyktingar i Lojo Stadsstyrelsen 4.4.2016 144 Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har den 11 februari 2016 skickat en begäran till

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot PROTOKOLL 1/2016 1 Stadsfullmäktige 20.01.2016 TID 20.01.2016 kl 18:00-21:05 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot PROTOKOLL 10/2015 1 Stadsfullmäktige 11.11.2015 TID 11.11.2015 kl 18:00-19:15 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Nätverket av tandkliniker

Nätverket av tandkliniker Stadsfullmäktige 130 28.10.2015 Nätverket av tandkliniker Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 25 1. Dagsläget 1.1. Utgångspunkter för servicen Bestämmelser om mun- och tandvårdsservice

Läs mer

Organisering av lokaler för svensk småbarnsfostran

Organisering av lokaler för svensk småbarnsfostran Stadsfullmäktige 166 09.12.2015 Organisering av lokaler för svensk småbarnsfostran SVUS 29.9.2015 14 I Lojo har svensk dagvård organiserats vid daghemmet Petter i Virkby och gruppdaghemmet Lilla My i samma

Läs mer

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Stadsfullmäktige 108 16.09.2015 Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 39 Vattenverkets nät av verksamhetsställen består av

Läs mer

Av de tjänster som småbarnsfostran i Lojo erbjuder är det bara den öppna servicen som inte hör till de lagstadgade tjänsterna.

Av de tjänster som småbarnsfostran i Lojo erbjuder är det bara den öppna servicen som inte hör till de lagstadgade tjänsterna. Stadsfullmäktige 155 25.11.2015 Nätverket av daghem Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 38 Behandlingen av den nya lagen om småbarnspedagogik pågår ännu på riksnivå. I regeringspropositionen

Läs mer

Beviljande av tilläggsanslag för timresursen inom nämnden för fostran och utbildning

Beviljande av tilläggsanslag för timresursen inom nämnden för fostran och utbildning Stadsfullmäktige 18 17.02.2016 Beviljande av tilläggsanslag för timresursen inom nämnden för fostran och utbildning Nämnden för fostran och utbildning 27.1.2016 11 Stadsfullmäktige krävde vid behandlingen

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad

Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad Stadsfullmäktige 54 15.04.2015 Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad Stadsstyrelsen 30.3.2015 140 Enligt 28 i kommunallagen ska stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

LOJO FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1. Stadsfullmäktige 11.11.2015. TID 11.11.2015 kl 18:00. Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN

LOJO FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1. Stadsfullmäktige 11.11.2015. TID 11.11.2015 kl 18:00. Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1 TID 11.11.2015 kl 18:00 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Protokolljusterare 3 3 Nätverket

Läs mer

Nätverket av depåer och lagerområden inom tekniska sektorn

Nätverket av depåer och lagerområden inom tekniska sektorn Stadsfullmäktige 146 11.11.2015 Nätverket av depåer och lagerområden inom tekniska sektorn Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 3.2.2015 35 Lojo stads depå Efter sammanslagningen mellan Lojo

Läs mer

Nätverket av rådgivningar

Nätverket av rådgivningar Stadsfullmäktige 121 14.10.2015 Nätverket av rådgivningar Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 15.1.2015 19 1. Dagsläget 1.1 Utgångspunkterna för servicen Rådgivningstjänsterna omfattar barn-

Läs mer

Utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena

Utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena Stadsfullmäktige 5 20.01.2016 Utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena Stadsstyrelsen 11.1.2016 4 Social- och hälsovårdsministeriet har skickat en begäran om utlåtande

Läs mer

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Stadsfullmäktige 134 10.12.2014 Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Kultur- och fritidsnämnden 24.3.2010 13 Tytyri gruvmuseum har varit öppet sedan 1988. Under perioden 1997 2008 svarade Lojo museum

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot PROTOKOLL 4/2015 1 Stadsfullmäktige 15.04.2015 TID 15.04.2015 kl 18:00-18:57 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4 DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit ledamot

Läs mer

Behovsutredning om ett regionalt föremålsarkiv i västra Nyland

Behovsutredning om ett regionalt föremålsarkiv i västra Nyland Stadsfullmäktige 17 11.02.2015 Behovsutredning om ett regionalt föremålsarkiv i västra Nyland Kultur- och fritidsnämnden 6.3.2013 23 Museerna i Västra Nylands region har under de senaste åren samarbetat

Läs mer

Val av entreprenörer för totalrenoveringen av Anttilan koulu

Val av entreprenörer för totalrenoveringen av Anttilan koulu Stadsfullmäktige 36 13.04.2016 Val av entreprenörer för totalrenoveringen av Anttilan koulu Tekniska nämnden 4.4.2016 50 Lojo miljö- och byggnadsnämnds miljöhälsosektion har genom beslut 12.11.2015 i 42

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden Stadsfullmäktige 108 14.12.2016 Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden 1.1-31.5.2017. Stadsstyrelsen 28.11.2016 383 Stadsfullmäktige godkände 14.9.2016/ 74 Lojo

Läs mer

Centralförvaltningens nät av verksamhetsställen

Centralförvaltningens nät av verksamhetsställen Stadsfullmäktige 119 14.10.2015 Centralförvaltningens nät av verksamhetsställen Arbetsgruppen för servicenätverk 9.4.2015 75 Efter sammanslagningen av flera kommuner (Lojo, Karislojo och Nummi-Pusula)

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Stadsfullmäktige 110 16.09.2015 Biblioteksnätet Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Till Lojo stadsbibliotek hör huvudbiblioteket och sju närbibliotek: Karislojo, Tallbacka,

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 21.04.2016 Sida 1 / 1 1569/2016 10.03.02 38 Kungsgårdsskolans behovsutredning och begäran om kartläggning av den gamla skolbyggnaden Beredning och upplysningar: Vera Schulman, tel.

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 7/2015 1 Stadsfullmäktige 16.09.2015 TID 16.09.2015 kl 18:10-19:15 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Pajuoja Matti ordförande Aho Jarmo ledamot

Läs mer

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad Arbetsordning för stadsfullmäktige i Pargas stad Justerad 11.12.2012 Tillämpas från 1.1.2013 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Fullmäktiges konstituering 2 Fullmäktigegrupper Kallelse till fullmäktiges

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot

Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot PROTOKOLL 3/2015 1 Stadsfullmäktige 11.03.2015 TID 11.03.2015 kl 18:00-20:14 PLATS Gymnastiksalen vid Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56 DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo Forsström

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning

Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning Godkänd av stadsfullmäktige 20.2.2006 Träder i kraft 1.4.2006 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot PROTOKOLL 6/2016 1 Stadsfullmäktige 08.06.2016 TID 08.06.2016 kl 18:00-20:10 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Tillägg till beslut om bostadstomters priser och utveckling av arrendemöjligheter

Tillägg till beslut om bostadstomters priser och utveckling av arrendemöjligheter Stadsfullmäktige 64 08.06.2016 Tillägg till beslut om bostadstomters priser och utveckling av arrendemöjligheter Stadsplaneringsnämnden 4.5.2016 45 Stadsfullmäktige har senast 12.3.2014 27 beslutat om

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Svenska skolcentrum, gymnastiksalen

Svenska skolcentrum, gymnastiksalen Svenska skolcentrum, gymnastiksalen, projektplan Sida 1 / 10 Svenska skolcentrum, gymnastiksalen Sanering av gymnastiksalen Projekt 890 049 Projektplan 31.10.2014 Svenska skolcentrum, gymnastiksalen, projektplan

Läs mer

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet.

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet. Stadsstyrelsen 88 25.04.2016 Åtgärder inom socialväsendet 2819/01.00.00.01/2016 Stadsstyrelsen 25.04.2016 88 Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 4/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 4/2016 1 (5) 28 Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om en ny mopedhall i östra Helsingfors HEL 2015-010471 T 00 00 03 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 10.12.2015 Sida 1 / 1 4640/2015 03.00.00 95 Ändring av förordningen om barndagvård gällande daghemmens personaldimensionering Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen, tel. 09 816

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD Godkänd 18.9.1997 Träder i kraft 1.10.1997 Ändring godkänd av stge 26.3.2012 Ändring godkänd av stge 10.12.2012 I kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Konstitueringen

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 2553/07.02.00/2012 Stadsstyrelsen 321 12.11.2012 165 Motion om användning av Esbo stads vapen Beredning och upplysningar: Tyry-Salo Satu, tfn 09 8162 2112 E-post enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD Godkänd 05.10.1995 Uppdaterad 08.11.2012 KAPITEL I Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för fullmäktiges

Läs mer

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8 Nämnden Svenska rum 26.05.2016 Sida 1 / 8 759/2016 12.01.00.00 50 Utlåtande om fullmäktigemotionen om ett regionalt språkförsök i Esbo Beredning och upplysningar: Outi Saloranta-Eriksson, tel. 09 816 52345

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad

Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad Stadsfullmäktige 33 13.04.2016 Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad Stadsstyrelsen 4.4.2016 146 Enligt 28 i kommunallagen ska stadsfullmäktige

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Stadsfullmäktige 13.11.1996 4 I kraft från 13.11.1996 Stadsfullmäktige har 27.3.2002 ändrat 26, 7, 13, 16, 17, 19 I kraft från 2.4.2002 Stadsfullmäktige har 14.11.2012

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5442/00.00.01/2012 Stadsstyrelsen 8 7.1.2013 8 Val av social- och hälsovårdsnämnden och dess sektioner Beredning och upplysningar: Rytilahti Katja, tfn 09 816 22398 E-post

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4590/02.09.00/2013 Stadsstyrelsen 103 31.3.2014 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Beredning och upplysningar: Minna Ahola,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer